Szukanie 'Formy aktywizacji bezrobotnych praca magisterska'

Formy aktywizacji bezrobotnych praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Jak napisać pracę magisterską?

Czym jest praca magisterska?

Jak napisać pracę magisterską?

Praca magisterska powinna prezentować wyższy poziom, niż praca licencjacka. To przede
wszystkim lepiej i szerzej opracowana problematyka, pełniejszy retrospektywny przegląd i
krytyczne wykorzystanie literatury przedmiotu, źródeł oraz właściwy i uzasadniony dobór
metod badawczych. Dwa najważniejsze cele w przypadku pracy magisterskiej to cel
dydaktyczny i naukowy.
Cele dydaktyczne:
 zdobycie umiejętności postawienia problemu badawczego i hipotez,
 gruntowne zdobycie wiedzy w zakresie specjalności i tematu pracy,
 nabycie technicznych umiejętności związanych z pisaniem pracy magistersk...

Czytaj więcej

Budzet gminy praca mgr

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing w pracy praca licencjacka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca dyplomowa analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska mobbing spis treści

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy praca licencjacka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Analiza finansowa praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska mobbing

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Dochody i wydatki budżetu gminy – praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca licencjacka wstęp

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca dyplomowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca licencjacka chomikuj

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca licencjacka gastronomia

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing praca licencjacka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska gastronomia

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing praca licencjacka pdf

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca magisterska pdf

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing praca dyplomowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca magisterska plan

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Dochody i wydatki budżetu gminy praca licencjacka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca licencjacka budżet gminy

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska budżet gminy

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca licencjacka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Sposoby i formy motywowania personelu w przedsiębiorstwie XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Motywowanie a zarzadzanie personelem w przedsiębiorstwie.

1.1. Definicja i istota motywowania………. 5
1.2. Koncepcje motywacji………. 8
1.3. Modele motywowania………. 17
1.4. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach………. 21


Rozdzial II
Stymulatory motywowacyjne stosowane wobec pracowników

2.1. Metody motywowania pracowników………. 30
2.2. Place jako materialny czynnik motywacyjny………. 36
2.3. Nagrody i kary w procesię motywowania pracowników………. 40


Rozdzial III
Sposoby i formy motywowania w firmie XYZ

3.1. Zalozenia metodologiczne badan wlasnych………. 46
3.2. Charakterystyka firmy X………. 48
3.3...

Czytaj więcej

Wartość kultury fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego

Wstęp………..5

Rozdzial I.
Zagadnienie kultury fizycznej i czasu wolnego w świetle literatury podmiotu

1.1 Pojecie kultury fizycznej……….. 6
1.2 Aktywnosc fizyczna, jako sposób wykorzystania czasu wolnego ………..15
1.3 Czas wolny- pojecia, definicje………… 21
1.4 Wpływ czasu wolnego na aktywnosc fizyczna ………..26


Rozdzial II.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1 Uzasadnienie wyboru tematu ……….. 32
2.2 Cel i przedmiot badan ………..32
2.3 Problemy i hipotezy badawcze……….. 33
2.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 35
2.5 Charakterystyka terenu badawczego ………..37


Rozdzial III.
Analiza i interpretacja wyników badan wlasnych

3...

Czytaj więcej

Formy zajęć typu fitness. Studium na wybranych przypadkach.


Wstęp……….5
Cel i metodologia badan ……….7

Rozdzial 1.
Fitness jako dysyplina sportowa.

1.1 historia fitnessu………. 10
1.1.1 ewa chodakowska jako promotorka fitnessu w Polsce………. 12
1.2. Wazniejsze pojecia dotyczace fitnessu………. 14
1.2.1 glówne zasady treningu………. 15
1.3 fitness a dieta ……….17
1.3.1. Mikroelementy oraz makroelementy……….19
1.3.2. Weglowodany………. 20
1.3.3. Bialko ……….21
1.3.4. Tluszcz ……….21
1.3.5. Woda a zdrowy styl zycia………. 22
1.4. Rodzaje fitness ……….23
1.5. Formy fitnessu kształtujące wydolnosc fizyczna………. 24
1.5.1. Stepper i step jako formy treningu aerobowego………. 26
1.5.2. Aerobik jako forma treningu aerobowego ……….27

Czytaj więcej

Formy aktywnosci fizycznej ze szczególnym uwzglednieniem plywania dzieci klas IV-VI Szkoly Podstawowej XYZ


I. Wstęp

1. Streszczenie
2. Przeglad pismiennictwa
3. Rozwój sprawnosci fizycznej dzieci
4. Istota aktywnosci fizycznej dzieci i mlodziezy
5. Rola rodziny i szkoly w rozwoju aktywnosci fizycznej dzieci
6. Plywanie, jako forma aktywnosci fizycznej

II. Cel badan

III. Metodologia badan wlasnych.
1. Przedmiot i cel badan
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze
4. Teren i organizacja badan
5. Grupa badawcza

IV. Znaczenie plywania w aktywnosci fizycznej dzieci i młodzieży w świetle badan wlasnych

1. Aktywnosc fizyczna dzieci w czasię wolnym
2. Plywanie, jako forma aktywnosci fizycznej dzieci klas IV-VI
...

Czytaj więcej

Praca-magisterska24.pl Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

Strona  obejmuje przykładowe spisy treści : magisterskie, dyplomowe, licencjackie.

Do kogo skierowana jest nasza oferta.

Serwis  jest skierowany przede wszystkim do studentów, którzy z powodu obowiązków zawodowych, rodzinnych lub innych zajęć pozaakademickich, chcą skrócić proces pisania pracy naukowej. Jeśli nie wiesz jaki spis treści zrobić i  zabrać się za pracę licencjacką, magisterską, podyplomową? Jak pisać pracę dyplomową?

W ofercie znajdziesz gotowe przykładowe spisy treści z  prac:
– prace magisterskie
– prace licencjackie
– prace dyplomowe
– prace inżynierskie
– prace podyplomowe
– biznes plany
– refera...

Czytaj więcej

Trzeci filar reformy emerytalnej.

Wstęp……….3

Rozdzial I
Ubezpieczenia w ujęciu historycznym……….6

1.1. Zarys rozwoju ubezpieczen na przestrzeni dziejów………6
1.1.1. Historia ubezpieczen majatkowych………7
1.1.2. Ewolucja ubezpieczen na zycie……..10
1.2. Rozwój ubezpieczen w Polsce……….13


Rozdzial II
Rodzaje i funkcje ubezpieczen………24

2.1. Rodzaje ubezpieczen……….24
2.2. Funkcje ubezpieczen……….30


Rozdzial III
Charakterystyka polskiego systemu emerytalnego………35

3.1. Akty prawne regulujace ubezpieczenia……….35
3.2. Segmenty (filary) systemu emerytalnego………36
3.2.1. Emerytura a filary – uwarunkowania prawne………38
3.2.2. Zasada powszechnosci a dobrowolnosci ubezpieczen
...

Czytaj więcej

Swiadczenia zwiazane z praca.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Wynagrodzenie za prace

1. Pojecie wynagrodzenia i jego charakterystyka………6
2. Zlozonosc przedmiotu wynagrodzenia za prace………8
3. Ustalenie i zmiana warunków wynagrodzenia za prac………14

Rozdzial II.
Skladki wynagrodzenia

1. Wynagrodzenia zasadnicze (podstawowe)………18
2. Skladniki dodatkowe ………20

Rozdzial III.
Prawna ochrona wynagrodzenia za prace ………23

Rozdzial IV.
Inne swiadczenia majatkowe zwiazane z praca ………30

Rozdzial V.
Ochrona roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy ………33

Zakończenie ………35
Spis tablic ………36
Bibliografia ………37

 
Czytaj więcej

Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji terenów wiejskich

Wstęp

Rozdzial 1
Pojecie agroturystyki

1.1 Turystyka wiejska z agroturystyka
1.2 Formy turystyki alternatywnej i jej rozwój
1.3 Aspekty prawne agroturystyki

Rozdzial 2.
Agroturystyka jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi

2.1 Ogólne czynniki prowadzenia działalności agroturystycznej
2.2 Rola doradztwa w przygotowaniu przedsiewziec agroturystycznych
2.3 Szanse i ograniczenia rozwoju agroturystyki
2.3.1 Szanse rozwoju agroturystyki
2.3.2 Ograniczenia rozwoju agroturystyki
2.3.3 Agroturystyka jako źródłodochodu
2.4 Sposoby aktywizacji terenów wiejskich agroturystyczna dzialalnosc gospodarcza

Rozdzial 3
Charakterystyka usług agro...

Czytaj więcej

Wybrane formy rekreacji ruchowej na przykładzie działalności miejskiego osrodka sportu i rekreacji w XYZWstęp …………2

Rozdzial I
Rekreacja………… 6

1.1 Historia rekreacji na swiecie …………6
1.2 Historia rekreacji w Polsce …………10
1.3. Historia rekreacji w XYZ………… 23


Rozdzial II
Charakterystyka gminy XYZ …………35

Rozdzial III
Formy organizacji ośrodków sportowo-rekreacyjnych w Polsce

3.1 Zaklad budżetowy …………38
3.2 Jednostki budżetowe………… 39
3.3. Spólki z o.o…………. 39


Rozdzial IV
Charakterystyka miejskiego osrodka sportu i rekreacji………… 41

4.1 Struktura organizacyjna …………43
4.2 Statut …………44
4.3. Regulamin………… 46
4.4. Infrastruktura …………47
4.4.1. Basen …………47
4.4.2. Lodowisko …………50
4.4.3. Boisko………… 52
4.4.4. Korty …………54


Podsumowania ...

Czytaj więcej

Nowoczesne formy promocji turystyki


Wstęp

Rozdzial I
Internet – nowe środowisko dla rozwoju turystyki

1.1 Pojecie Internetu i jego rola
1.2. Spoleczenstwo informacyjne
1.3. Pojecie e-turystyki
1.4. Polski i swiatowy handel elektroniczny


Rozdzial II
Promocja turystyczna

2.1 Marketing gospodarki turystycznej
2.2 Cele i zadania promocji
2.3 Instrumenty promocji
2.4 Środki promocji


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody, narzedzia i techniki badawcze
3.4 Teren i organizacja badan
3.5 Charakterystyka badanej populacji


Rozdzial IV
Analiza badan wlasnych

4...

Czytaj więcej

Formy turystyki aktywnej wśród młodzieży szkól srednich.

Wstęp………..3

Rozdzial I.
Funkcjonowanie psychofizyczne młodzieży

1.1. Miejsce i rola adolescencji w przebiegu zycia ludzkiego ………..5
1.2. Fazy okresu adolescencji……….. 6
1.3. Charakterystyka poszczególnych sfer rozwoju młodzieży dorastajacej……….. 7
1.3.1. Rozwój fizyczny……….. 7
1.3.2. Rozwój psychiczny ………..9
1.3.3. Osobowosc i rozwój spoleczny ………..13


Rozdzial II.
Turystyka aktywna jako forma spedzania czasu wolnego młodzieży szkól srednich

2.1. Okreslenia turystyki……….. 18
2.2. Cele turystyki aktywnej……….. 21
2.3. Sposób spedzania czasu wolnego przez mlodziez ………..24
2.3.1...

Czytaj więcej

Formy zajęć typu fitness. Studium na wybranych przypadkach.


Wstęp……….5
Cel i metodologia badan ……….7

Rozdzial 1.
Fitness jako dysyplina sportowa.

1.1 historia fitnessu………. 10
1.1.1 ewa chodakowska jako promotorka fitnessu w Polsce………. 12
1.2. Wazniejsze pojecia dotyczace fitnessu………. 14
1.2.1 glówne zasady treningu………. 15
1.3 fitness a dieta ……….17
1.3.1. Mikroelementy oraz makroelementy……….19
1.3.2. Weglowodany………. 20
1.3.3. Bialko ……….21
1.3.4. Tluszcz ……….21
1.3.5. Woda a zdrowy styl zycia………. 22
1.4. Rodzaje fitness ……….23
1.5. Formy fitnessu kształtujące wydolnosc fizyczna………. 24
1.5.1. Stepper i step jako formy treningu aerobowego………. 26
1.5.2. Aerobik jako forma treningu aerobowego ……….27

Czytaj więcej

Sektor turystyczny szansa aktywizacji miasta Dzierzgon.

Wstęp
Rozdzial I
Turystyka, a rozwój miasta

1.1 Podstawowe definicje zwiazane z turystyka
1.2 Pojecie i rodzaje turystyki miejskiej
1.3 Czynniki rozwoju turystyki miejskiej

Rozdzial II
Struktura turystyki w Unii Europejskiej

2.1 Polityka Unii Europejskiej wobec turystyki
2.2 Fundusze europejskie z zakresu turystyki
2.3 Wykorzystywanie środków unijnych przez wybrane miasta w zakresię turystyki

Rozdzial III
Charakterystyka rozwoju miasta Dzierzgon

3.1 Przedstawienie miasta Dzierzgon pod wzgledem turystycznym
3.2 Charakterystyka przykladowych projektów wspólfinansowanych ze środków UE miasta Dzierzgon.
3.2...

Czytaj więcej

Polsko – bialoruska wspólpraca transgraniczna w warunkach integracji z UE.Wstęp……….4

Rozdzial 1
Wspólpraca transgraniczna – ujecie toretyczne

1.1. Istota, zakres współpracy transgranicznej ……….6
1.1.1. Pojecie, zasady oraz aspekty współpracy transgranicznej ……….6
1.1.2. Cele, funkcje oraz wartosci współpracy transgranicznej ……….13
1.1.3. Uwarunkowania Polsko – bialoruskiej współpracy transgranicznej………. 18
1.2. Prawne unormowania współpracy Polsko – bialoruskiej ……….22
1.3. Finansowanie jako istotny warunek współpracy transgranicznej ……….26


Rozdzial 2
Polsko – bialoruska wspólpraca na poziomie mikro i makroekonomicznym

2.1...

Czytaj więcej

Wspólpraca Unii Europejskiej z NATO w obszarze bezpieczenstwa militarnego w latach 1993-2011


Wstęp………6

Rozdzial I.
Istota i charakter współczesnego bezpieczenstwa militarnego oraz jego zagrozenia.

1.1. Pojecie i typologie bezpieczenstwa……… 9
1.2. Klasyfikacje zagrozen dla bezpieczenstwa militarnego………14
1.3. Wspólczesne środowisko bezpieczenstwa militarnego……… 17
1.4. Zagrozenia asymetryczne………21


Rozdzial II.
Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony

2.1. Geneza Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony……… 25
2.2. Kształtowanie się Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony ………30
2.3. Struktura instytucjonalna Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony……… 33
2.4...

Czytaj więcej

Miedzynarodowa wspólpraca rozwojowa w Afryce


Wstęp

Rozdzial I.
Koncepcje rozwojowe po II wojnie swiatowej

1.1. Teorie pierwszej generacji
1.2. Teorie heterodoksyjne
1.2.1. Strukturalizm
1.2.2. Dependysci, dwa nurty szkoly zaleznosci
1.2.3. Instytucjonalizm
1.3. Ewolucja pomocy rozwojowej – czynniki, nowe zadania
1.3.1. Kształtowanie się miedzynarodowej pomocy rozwojowej
1.3.2. Ewolucja programów pomocy rozwojowej – I Dekada Rozwoju
1.3.3. Nowy Miedzynarodowy Lad Ekonomiczny i zadluzenie miedzynarodowe
1.3.4. Inicjatywy oddluzeniowe. Konsensusy: waszyngtonski i post-waszyngtonski oraz ich ocena
1.3.5. „Kształtowanie się XXI wieku: rola współpracy na rzecz rozwoju”
1.3.6...

Czytaj więcej

Stanowisko Niemiec wobec reformy i poszerzenia UE ze szczególnym uwzglednieniem Polski.


Rozdzial 1.
Gospodarka Niemiec po upadku Muru Berlinskiego


Rozdzial 2.
Stanowisko Niemiec wobec poszerzenia UE o kraje Europy Srodkowej i Wschodniej


Rozdzial 3.
Ograniczenia wprowadzone przez Niemcy wobec nowych czlonków Unii Europejskiej


Rozdzial 4.
Przemiany spoleczno-gospodarcze Niemiec po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku


Rozdzial 5.
Wspólpraca Niemiec z krajami nowego sasiedztwa rozszerzonej Unii Europejskiej


Rozdzial 6.
Stanowisko Niemiec wobec aspiracji Polski do czlonkostwa w Unii Europejskiej


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Wspólpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej przyklad Polski.


Wstęp

Rozdzial 1.
Geneza powstania oraz obszary współpracy Grupy Wyszehradzkiej

1.1 Rys historyczny
1.2 Ramy prawne porozumienia
1.3 Partnerstwo Wschodnie
1.3.1 Polityka Wschodnia realizowane jest w dwóch wymiarach – wspólpraca wielostronna i dwustronna.
1.3.2 Polityka Wschodnia realizowana w wymiarze wielostronnym.
1.3.3 Polityka Wschodnia realizowana w wymiarze dwustronnym.
1.4 Inicjatywa srodkowoeuropejska

Rozdzial 2.
Osiagniecia Grupy Wyszehradzkiej

2.1. Srodkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu – CEFTA
2.1.1. Postanowienia Srodkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu
2.1.2. Inwestycje zagraniczne Grupy Wyszehradzkiej na swiecie.
2...

Czytaj więcej

Wspólpraca Polsko -Niemiecka po 1989r.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Geneza polsko-niemieckiej współpracy na plaszczyznie politycznej

1. Polsko-niemiecki stosunki polityczne w okresie zimnej wojny ……….9
2. Relacje polsko-niemieckie w dobie transformacji ustrojowej………. 19
3. Rola Niemiec w przyjeciu Polski do NATO i UE ……….23

Rozdzial II
Glówne kierunki współpracy polsko-niemieckiej po 1989 roku.

1 Handel jako plaszczyzna współpracy polsko-niemieckiej ……….40
2. Euroregiony i ich znaczenie w polsko-niemieckim pojednaniu……….49
3. Rola współpracy kulturalnej w stosunkach Polski z Niemcami………. 55

Rozdzial III
Powstanie i dzialalnosc Polsko-Niemieckiej Wspólpracy Mlodziezy.

1...

Czytaj więcej

Panstwa skandynawskie a UE – wspólpraca polityczna i gospodarcza.


Wstęp


1. Pomoc panstw skandynawskich – ujecie ilosciowe
2. Przeslanki współpracy rozwojowej panstw skandynawskich
3. Struktura instytucjonalna dwustronnej współpracy rozwojowej
4. Wspólpraca z instytucjami badawczymi
5. Wspólpraca rozwojowa w oczach opinii publicznej
6. Uwarunkowania prawne współpracy rozwojowej w krajach nordyckich
7. Priorytety współpracy rozwojowej krajów skandynawskich
8. Kraje skandynawskie wobec współpracy wielostronnej


Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Polsko – Niemiecka Wspólpraca Mlodziezy jako symbol nowych relacji w stosunkach polsko-niemieckich


Wstęp……..3

Rozdzial I
Polska – Niemcy – wrogowie czy partnerzy? Analiza dwustronnych stosunków politycznych po 1989 roku……..7

1. Lata 1989 oraz 1990 – budowa podstaw polsko-niemieckiej wspólnoty interesów
2. Konstytucja dobrosasiedzkich stosunków, czyli Traktat o dobrym sasiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku
3. Niemcy jako adwokat Polski w Brukseli
4. Okres zaniechania po 2004


Rozdzial II
Polsko-Niemiecka Wspólpraca Mlodziezy (PNWM) – powstanie, podstawy prawne, struktura, finansowanie……..26

1. Powstanie PNWM
2. Podstawy prawne PNWM
3. Struktura PNWM
4. Finansowanie PNWM


Rozdzial III
Praktyczny wymiar dzi...

Czytaj więcej

Praca zawodowa, a struktura potrzeb współczesnego spoleczenstwa.


Wstęp 3

Czesc I.
Pojecie i istota pracy zawodowej

Rozdzial I.

1.1. Spoleczny charakter pracy ludzkiej……… 5
1.2. Odmiany pracy zawodowej czlowieka……… 9
1.3. Praca zawodowa jako wartosc……… 12
1.4. Społeczne i psychologiczne konsekwencje utraty pracy………18


Czesc II.
Praca w społeczenstwie nowoczesnym na przykładzie Polski(Analiza empiryczna – postrzeganie)

Rozdzial II.
Praca zawodowa a zmiany spoleczno-gospodarcze na poczatku XXI wieku ………39

2.1. Prognozowane skutki powszechnego (kategorycznego) dazenia do posiadania pracy zawodowej ………45
2.2...

Czytaj więcej

Społeczne formy oddzialywania w przekazach reklamowych.


Wstęp……….4

Rozdzial 1
Pojecie reklamy

1.1.Czym jest skuteczna reklama?……….5
1.2.Socjotechnika w reklamie, a etyka……….8
1.3. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy……….11

Rozdzial 2
Formy oddzialywan w przekazach reklamowych

2.1. Oddzialywania spoleczno – kulturowe……….14
2.2. Oddzialywania psychologiczne……….19
2.3. Oddzialywania sytuacyjne……….31

Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan……….33
3.2. Problemy i hipotezy badawcze……….33
3.3. Zmienne oraz wskazniki……….38
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze. Dobór próby do badan……….44

Analiza danych empirycznych………...

Czytaj więcej

Swiat spoleczny dziecka w rodzinie osób bezrobotnych. Studium socjologiczneWstęp……….2

Rozdzial I.
Bezrobocie jako problem spoleczny

1.1. Bezrobocie – przeglad stanowisk ……….5
1.2. Rodzaje bezrobocia ……….8
1.3. Typologia bezrobotny ……….10
1.4. Przestrzenie społeczne bezrobocia………. 12
1.5. Etiologia bezrobocia ……….14
1.6. Skutki bezrobocia ……….18

Rozdzial II.
Rodzina jako grupa i instytucja spoleczna

2.1. Definicja rodziny ……….21
2.3. Typologia rodziny ……….23
2.2. Struktura i funkcje rodziny………. 27

Rozdzial III.
Rodzina w obliczu bezrobocia

3.1. Konsekwencje bezrobocia w rodzinie………. 33
3.2. Sytuacja dziecka w rodzinie osób bezrobotnych………. 35

Rozdzial IV.
Metodologia badan ...

Czytaj więcej

Praca socjalna jako przejaw ‚wyrafinowanej dobroczynnosci’ klas posiadajacych niezbednej dla utrzymania spokoju społecznego.

Praca socjalna jako przejaw ‚wyrafinowanej dobroczynnosci’
klas posiadajacych niezbednej dla utrzymania spokoju społecznego,
koniecznego dla rozwijania produkcji oraz bogacenia sie, z drugiej zas swoista postac
interwencjonizmu panstwowego przejawiajacego się w podejmowaniu funkcji opiekunczych

Wprowadzenie

1. Definicje wstepne
2. Działalność pomocowa
3. Profesjonalizm w pracy socjalnej
4. Działalność prospoleczna
5. Zwiazek z pedagogika spoleczna
6. Pomoc dla samopomocy
7. Pierwiastek twórczy w pracy socjalnej
8. Cele pracy socjalnej

Zakończenie


 
Czytaj więcej

Praca jako wartosc. Studium socjologiczne systemów aksjonormatywnych na przykładzie spolecznosci tyskiej


Wstęp ………2

Rozdzial I
Praca w życiu czlowieka

1.1 Przeglad teorii socjologicznych ………4
1.1.1 Systemy aksjonormatywne ………4
1.1.2 Ujecie definicyjne zagadnienia wartosci ………12
1.1.3 Klasyfikacja wartosci i jej rola w życiu społecznym ………15
1.1.4 Wartość a rola ………35
1.2 Praca i zawód jako wartosci w życiu czlowieka ………37
1.3 Wpływ globalizacji na zycie zawodowe współczesnego czlowieka ………49

Rozdzial II
Metodologia pracy

2.1 Cel, przedmiot, problemy badawcze pracy ………54
2.2 Hipotezy badawcze ………55
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze ………57
2.4 Charakterystyka badanego srodowiska ………59

Rozdzial III
Studium socjologiczne sys...

Czytaj więcej

Trzeci filar reformy emerytalnej.

Wstęp……….3

Rozdzial I
Ubezpieczenia w ujęciu historycznym……….6

1.1. Zarys rozwoju ubezpieczen na przestrzeni dziejów………6
1.1.1. Historia ubezpieczen majatkowych………7
1.1.2. Ewolucja ubezpieczen na zycie……..10
1.2. Rozwój ubezpieczen w Polsce……….13


Rozdzial II
Rodzaje i funkcje ubezpieczen………24

2.1. Rodzaje ubezpieczen……….24
2.2. Funkcje ubezpieczen……….30


Rozdzial III
Charakterystyka polskiego systemu emerytalnego………35

3.1. Akty prawne regulujace ubezpieczenia……….35
3.2. Segmenty (filary) systemu emerytalnego………36
3.2.1. Emerytura a filary – uwarunkowania prawne………38
3.2.2. Zasada powszechnosci a dobrowolnosci ubezpieczen
...

Czytaj więcej

Formy spędzania czasu wolnego osadzonych w areszcie sledczym


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Srodowisko wiezienne i proces adaptacji osadzonych, w świetle literatura przedmiotu

1.1 Pojecie, przyczyny powstania podkultury wieziennej w zakladach karnych………. 5
1.2 Charakterystyka przejawów podkultury wieziennej i komunikacja wiezniów………. 16
1.3 Sposoby spedzania czasu wolnego osadzonych………. 25


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

2.1 Przedmiot, cele i typ badan ……….30
2.2 Problemy badawcze ……….33
2.3 Teren i próba badawcza………. 34
2.4 Metoda i techniki badawcze oraz narzedzia badawcze………. 36
2.5 Etapy i organizacja badan wlasnych ……….39


Rozdzial III
Formy realizowania czasu wolnego ba...

Czytaj więcej

Praca w Sluzbie Wieziennej w opinii funkcjonariuszy Zakladu Karnego w XYZ


Wstęp…………..5

Rozdzial I
Glówne pojecia z zakresu instytucji, organizacji i struktury organizacyjnej.

1.1. Definicja i rodzaje instytucji. Instytucje totalne…………..8
1.2. Działalność, organizacja i struktura organizacyjna Zakladów Karnych w Polsce……………12
1.3. Funkcje instytucji penitencjarnych……………17
1.4. CZSW – Centralny Zarzad Sluzby Wieziennej……………18
1.5. Okregowy Inspektorat Sluzby Wieziennej……………25


Rozdzial II
Praca w Sluzbach Wieziennych.

2.1. Dystynkcje i umundurowanie wiezienników……………27
2.2. Kompetencje personelu wieziennego – zakres…………..31
2.3...

Czytaj więcej

Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.


Wstęp

Rozdzial I
Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw

1. Zadania rachunkowosci
2. Rodzaje rachunkowosci
3. Znaczenie rachunkowosci


Rozdzial II
Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce
narodowej

1. Pojecie i rozwój małych firm
2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w
rozwoju gospodarki narodowej


Ro...

Czytaj więcej

Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiebiorców).


Wstęp………4

Rozdzial I
Istota i podstawy prawne działalności gospodarczej

1.1 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza ………7
1.1.1 Formy prawno-organizacyjne prowadzacych dzialalnosc gospodarcza
1.1.2 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.
1.2 Podstawy prawne funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorców w Polsce………17
1.3 Wymagania formalno-prawne zalozenia działalności gospodarczej………20
1.3.1 Zalozenie jednoosobowej działalności gospodarczej………20
1.3.2 Rejestracja spółek handlowych……… ………25


Rozdzial II
Zryczaltowane formy opodatkowania i ich miejsce w polskim system...

Czytaj więcej

Formy ewidencji i działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.


Wstęp……..4

Rozdzial I.
Rola rachunkowosci w małych przedsiębiorstwach i ich miejsce w gospodarce

1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw……..5
1.1.1. Przeglad definicji małych i srednich przedsiebiorstw………5
1.1.2. Wpływ sektora MSP na gospodarke w Polsce………7
1.1.3. Możliwościrozwoju małych i srednich przedsiebiorstw………9
1.2. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej……..11
1.2.1. Działalność gospodarcza w ujęciu aktów………11
1.2.2. Rejestracja działalności gospodarczej………14
1.2.3. Rodzaje działalności gospodarczej………18
1.3.Rola rachunkowosci w przedsiębiorstwie………21
1.3.1...

Czytaj więcej

Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Działalność gospodarcza a forma jej opodatkowania

1.1. Pojecie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej………. 6
1.2. Formy organizacyjno prawne działalności gospodarczej………. 11
1.3. Obciazenia przedsiebiorstw z tytułu podatków ……….22
1.3.1. Istota i pojecie podatku ……….23
1.3.2. System podatkowy w Polsce………. 25
1.3.3. Formy opodatkowania działalności gospodarczej ……….27
1.4. Argumenty przemawiajace za wyborem okreslonej formy opodatkowania………. 30
1.5. Znaczenie podatków i wyboru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych………. 32

Rozdzial II.
Zasady ogólne z zastosowaniem skali podatkowej

2.1...

Czytaj więcej

Formy działalności oraz ewidencji gospodarczej w małych przedsiębiorstwach

Wstęp

Rozdzial I
Rola rachunkowosci w działalności małych przedsiebiorstw.

1.1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw…………7
1.2. Rodzaje dzialalnosc gospodarczej…………. 11
1.3. Pojecie i zakres rachunkowości…………. 13
1.4. Znaczenie i ewidencja gospodarcza rachunkowości…………. 15
1.5. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej…………. 17
1.6. Przychody i koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej…………. 25

Rozdzial II.
Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw.

2.1. Karta Podatkowa…………. 30
2.1.1. Zasady opodatkowania Karta Podatkowa…………. 30
2.1.2...

Czytaj więcej

Uproszczone formy ewidencji podatkowych w małych przedsiębiorstwach


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Charakterystyka małych przedsiebiorstw

1.1 Pojecie i klasyfikacja malego przedsiębiorstwa ……….6
1.2. Formy prawne małych i srednich przedsiebiorstw………. 13
1.3. Szanse i zagrozenia rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw……….17


Rozdzial 2.
Rodzaje rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw

2.1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów………. 28
2.2. Ryczalt ewidencjonowany………. 36
2.3. Karta podatkowa………. 41
2.4. Ocena obowiazujacych rozliczeń działalności małych firm……….48


Rozdzial 3.
Analiza róznych form opodatkowania na przykładzie wybranych podmiotów gospodarczych

3.1...

Czytaj więcej

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozarolniczej działalności gospodarczej na przykładzie Przedsiębiorstwa Uslugowego XYZWstęp…………5

Rozdzial 1.
Rozpoczecie działalności gospodarczej przez osobe fizyczna.

1.1.Wybór wlasciwej formy prowadzenia działalności gospodarczej…………7
1.1.1. Jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza…………7
1.1.2. Działalność w formie spółki cywilnej…………8
1.2.Rejestracja działalności gospodarczej…………9


Rozdzial 2.
Zryczaltowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

2.1. Istota, podstawa prawna oraz stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej…………14
2.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres karty podatkowej…………17
2.3. Formy ewidencji w karcie podatkowej…………19
2.4...

Czytaj więcej

Nowoczesne formy finansowania działalności gospodarczej na przykładzie funduszy venture capital


Wstęp……….5

Rozdzial 1
Venture capital jako forma finansowania przedsiebiorstw

1.1 Istota pojecia venture capital………. 7
1.2 Cele i polityka funduszy venture capital………. 9
1.3 Inwestorzy funduszy venture capital………. 10
1.4 Zalety i wady inwestycji typu venture capital………. 12
1.5 Bariery rozwoju rynku venture capital ……….13


Rozdzial 2
Charakterystyka funduszy venture capital

2.1 Rodzaje funduszy venture capital ……….15
2.2 Formy prawne funduszy venture capital ……….17
2.3 Wpływ funduszy venture capital na gospodarke polska………. 20
2.4 Aniolowie biznesu a venture capital………. 21


Rozdzial 3
Działalność funduszy venture capital

3...

Czytaj więcej

Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej a rozliczenia z tytułu podatku dochodowego.

Wstęp………..2

Rozdzial 1
Pojecie i charakterystyka działalności gospodarczej

1.1. Charakterystyka działalności gospodarczej……….. 3
1.2. Formy działalności gospodarczej………… 7
1.3. Mikroprzedsiębiorstwa oraz male i srednie przedsiębiorstwa……….. 16

Rozdzial 2
Ogólne zasady opodatkowania

2.1. Pojecie podatku dochodowego i jego charakterystyka……….. 22
2.2. Podatek liniowy……….. 24
2.3. Skala progresywna 18% i 32%………… 27

Rozdzial 3
Uproszczone formy opodatkowania

3.1. Karta podatkowa ………..29
3.2. Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych………… 36
3.3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów………… 45

Podsumowanie……….. 5
Bibliografia……...

Czytaj więcej

Determinanty wyboru formy opodatkowania w małych i srednich przedsiębiorstwach.

1. Wprowadzenie

2. Pojecie i klasyfikacja małych i srednich przedsiebiorstw

3.Znaczenie podatku i wymiaru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych formy opodatkowania dochodów małych i srednich podmiotów gospodarczych
3.1 Skala podatkowa
3.2 Podatek liniowy
3.3 Karta podatkowa
3.4 Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych

5. Porównanie wszystkich dostepnych form opodatkowania podatkiem dochodowym

6. Analiza wybrania odpowiedniej formy opodatkowania podatkiem dochodowym na przykładzie firmy budowlanej
6.1 Skala podatkowa
6.2 Podatek liniowy
6.3 Ryczalt ewidencjonowany
6.4 Karta podatkowa

Podsumowanie

 
Czytaj więcej

Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.


Wstęp

Rozdzial I
Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw

1. Zadania rachunkowosci
2. Rodzaje rachunkowosci
3. Znaczenie rachunkowosci


Rozdzial II
Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce
narodowej

1. Pojecie i rozwój małych firm
2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w
rozwoju gospodarki narodowej


Roz...

Czytaj więcej

Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiebiorców).


Wstęp………4

Rozdzial I
Istota i podstawy prawne działalności gospodarczej

1.1 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza ………7
1.1.1 Formy prawno-organizacyjne prowadzacych dzialalnosc gospodarcza
1.1.2 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.
1.2 Podstawy prawne funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorców w Polsce………17
1.3 Wymagania formalno-prawne zalozenia działalności gospodarczej………20
1.3.1 Zalozenie jednoosobowej działalności gospodarczej………20
1.3.2 Rejestracja spółek handlowych……… ………25


Rozdzial II
Zryczaltowane formy opodatkowania i ich miejsce w polskim systemi...

Czytaj więcej

Formy ewidencji i działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.


Wstęp……..4

Rozdzial I.
Rola rachunkowosci w małych przedsiębiorstwach i ich miejsce w gospodarce

1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw……..5
1.1.1. Przeglad definicji małych i srednich przedsiebiorstw………5
1.1.2. Wpływ sektora MSP na gospodarke w Polsce………7
1.1.3. Możliwościrozwoju małych i srednich przedsiebiorstw………9
1.2. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej……..11
1.2.1. Działalność gospodarcza w ujęciu aktów………11
1.2.2. Rejestracja działalności gospodarczej………14
1.2.3. Rodzaje działalności gospodarczej………18
1.3.Rola rachunkowosci w przedsiębiorstwie………21
1.3.1...

Czytaj więcej

Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Działalność gospodarcza a forma jej opodatkowania

1.1. Pojecie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej………. 6
1.2. Formy organizacyjno prawne działalności gospodarczej………. 11
1.3. Obciazenia przedsiebiorstw z tytułu podatków ……….22
1.3.1. Istota i pojecie podatku ……….23
1.3.2. System podatkowy w Polsce………. 25
1.3.3. Formy opodatkowania działalności gospodarczej ……….27
1.4. Argumenty przemawiajace za wyborem okreslonej formy opodatkowania………. 30
1.5. Znaczenie podatków i wyboru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych………. 32

Rozdzial II.
Zasady ogólne z zastosowaniem skali podatkowej

2.1...

Czytaj więcej

Formy działalności oraz ewidencji gospodarczej w małych przedsiębiorstwach

Wstęp

Rozdzial I
Rola rachunkowosci w działalności małych przedsiebiorstw.

1.1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw…………7
1.2. Rodzaje dzialalnosc gospodarczej…………. 11
1.3. Pojecie i zakres rachunkowości…………. 13
1.4. Znaczenie i ewidencja gospodarcza rachunkowości…………. 15
1.5. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej…………. 17
1.6. Przychody i koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej…………. 25

Rozdzial II.
Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw.

2.1. Karta Podatkowa…………. 30
2.1.1. Zasady opodatkowania Karta Podatkowa…………. 30
2.1.2...

Czytaj więcej

Uproszczone formy ewidencji podatkowych w małych przedsiębiorstwach


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Charakterystyka małych przedsiebiorstw

1.1 Pojecie i klasyfikacja malego przedsiębiorstwa ……….6
1.2. Formy prawne małych i srednich przedsiebiorstw………. 13
1.3. Szanse i zagrozenia rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw……….17


Rozdzial 2.
Rodzaje rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw

2.1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów………. 28
2.2. Ryczalt ewidencjonowany………. 36
2.3. Karta podatkowa………. 41
2.4. Ocena obowiazujacych rozliczeń działalności małych firm……….48


Rozdzial 3.
Analiza róznych form opodatkowania na przykładzie wybranych podmiotów gospodarczych

3.1...

Czytaj więcej

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozarolniczej działalności gospodarczej na przykładzie Przedsiębiorstwa Uslugowego XYZWstęp…………5

Rozdzial 1.
Rozpoczecie działalności gospodarczej przez osobe fizyczna.

1.1.Wybór wlasciwej formy prowadzenia działalności gospodarczej…………7
1.1.1. Jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza…………7
1.1.2. Działalność w formie spółki cywilnej…………8
1.2.Rejestracja działalności gospodarczej…………9


Rozdzial 2.
Zryczaltowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

2.1. Istota, podstawa prawna oraz stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej…………14
2.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres karty podatkowej…………17
2.3. Formy ewidencji w karcie podatkowej…………19
2.4...

Czytaj więcej

Nowoczesne formy finansowania działalności gospodarczej na przykładzie funduszy venture capital


Wstęp……….5

Rozdzial 1
Venture capital jako forma finansowania przedsiebiorstw

1.1 Istota pojecia venture capital………. 7
1.2 Cele i polityka funduszy venture capital………. 9
1.3 Inwestorzy funduszy venture capital………. 10
1.4 Zalety i wady inwestycji typu venture capital………. 12
1.5 Bariery rozwoju rynku venture capital ……….13


Rozdzial 2
Charakterystyka funduszy venture capital

2.1 Rodzaje funduszy venture capital ……….15
2.2 Formy prawne funduszy venture capital ……….17
2.3 Wpływ funduszy venture capital na gospodarke polska………. 20
2.4 Aniolowie biznesu a venture capital………. 21


Rozdzial 3
Działalność funduszy venture capital

3...

Czytaj więcej

Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej a rozliczenia z tytułu podatku dochodowego.

Wstęp………..2

Rozdzial 1
Pojecie i charakterystyka działalności gospodarczej

1.1. Charakterystyka działalności gospodarczej……….. 3
1.2. Formy działalności gospodarczej………… 7
1.3. Mikroprzedsiębiorstwa oraz male i srednie przedsiębiorstwa……….. 16

Rozdzial 2
Ogólne zasady opodatkowania

2.1. Pojecie podatku dochodowego i jego charakterystyka……….. 22
2.2. Podatek liniowy……….. 24
2.3. Skala progresywna 18% i 32%………… 27

Rozdzial 3
Uproszczone formy opodatkowania

3.1. Karta podatkowa ………..29
3.2. Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych………… 36
3.3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów………… 45

Podsumowanie……….. 5
Bibliografia……...

Czytaj więcej

Determinanty wyboru formy opodatkowania w małych i srednich przedsiębiorstwach.

1. Wprowadzenie

2. Pojecie i klasyfikacja małych i srednich przedsiebiorstw

3.Znaczenie podatku i wymiaru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych formy opodatkowania dochodów małych i srednich podmiotów gospodarczych
3.1 Skala podatkowa
3.2 Podatek liniowy
3.3 Karta podatkowa
3.4 Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych

5. Porównanie wszystkich dostepnych form opodatkowania podatkiem dochodowym

6. Analiza wybrania odpowiedniej formy opodatkowania podatkiem dochodowym na przykładzie firmy budowlanej
6.1 Skala podatkowa
6.2 Podatek liniowy
6.3 Ryczalt ewidencjonowany
6.4 Karta podatkowa

Podsumowanie

 
Czytaj więcej

Zalozenia i spoleczny odbiór reformy służby zdrowia.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Podstawy nowego systemu………5

1. Finansowanie opieki zdrowotnej………5
2. Kasa Chorych – funkcje, organizacja, zadania s. 12
3. Tryb uzyskiwania swiadczen………17


Rozdzial II.
Spoleczny odbiór reformy służby zdrowia w świetle badan opinii społecznej………23

1. Korzystanie z opieki zdrowotnej s. 23
2. Rezygnacja z opieki zdrowotnej i jej przyczyny………31
3. Stosunek do reformy służby zdrowia ………37


Rozdzial III.
Próba oceny transformacji ochrony zdrowia………50

1. Oczekiwania biorców i ich zaspokojenia s. 50
2. Progi i bariery zwiazane z reforma służby zdrowia s. 54
3. Wygrywajacy i przegrywajacy w nowym systemie………67
4...

Czytaj więcej

Wspólpraca panstw w celu zwalczania przejawów terroryzmu.


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Zjawisko terroryzmu oraz jego charakterystyka………… 5

1.1 Pojecie oraz istota terroryzmu i terroru
1.2 Przeslanki terroryzmu
1.3 Odmiany terroryzmu

Rozdzial II.
Miedzynarodowa walka z grupami terrorystycznymi…………22

2.1 Unia Europejska wobec fali zagrozen terrorystycznych
2.2 Rola ONZ w kreowaniu Swiatowego bezpieczenstwa
2.3 Działania antyterrorystyczne
2.4 Kompetencje państwa oraz organizacji miedzynarodowych na rzecz zwalczania terroryzmu

Rozdzial III.
Polska i jej miejsce w przeciwdzialaniu terroryzmowi…………47

3.1 Polskie służby panstwowe w obliczu zagrozenia terroryzmem
3...

Czytaj więcej

Miedzynarodowa wspólpraca w zakresię zwalczania terroryzmu.


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Specyfikacja terroryzmu

1.1. Pojecie terroru i terroryzmu ………… 4
1.2. Cele terroryzmu
1.3. Rodzaje terroryzmu
1.4. Motywy dzialan terrorystycznych
1.5. Metody ataków terrorystycznych oraz strategia terroryzmu

Rozdzial II.
Regulacje międzynarodowe dotyczace zwalczania terroryzmu………..23.

2.1. Konwencja o Ochronie Fizycznej Materialów Jadrowych
2.2. Miedzynarodowa Konwencja Przeciwko Braniu Zakladników
2.3. Konwencja w Sprawie Zwalczania Finansowania Terrpryzmu
2.4. Konwencja w Sprawie Przeciwdziałania Bezprawnym Czynom Przeciwko Zeglugi Morskiej
2.5...

Czytaj więcej

Wspólpraca wojskowa w Afganistanie.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Konflikt w Afganistanie.

1.1 Przyczyny konfliktu………..4
1.2 Strony konfliktu
1.3 Przebieg konfliktu

Rozdzial II
Wspólpraca sojusznicza w Afganistanie………..18

2.1 Warunki i charakterystyka wspólpracy.
2.3 Panstwa biorace udzial w misji.
2.3 Zakres dzialan i obowiazków.
2.4 Działania kontyngentów

Rozdzial III
Efekty współpracy miedzynarodowej………..28

3.1 Skutki społeczne interwencji zbrojnej.
3.2 Efekty polityczne misji pokojowej.
3.3 Inne państwa o współpracy a Afganistanie.

Zakończenie………..47
Bibliografia…………50

 
Czytaj więcej

Stanowisko Niemiec wobec reformy i poszerzenia UE ze szczególnym uwzglednieniem Polski.


Rozdzial 1.
Gospodarka Niemiec po upadku Muru Berlinskiego


Rozdzial 2.
Stanowisko Niemiec wobec poszerzenia UE o kraje Europy Srodkowej i Wschodniej


Rozdzial 3.
Ograniczenia wprowadzone przez Niemcy wobec nowych czlonków Unii Europejskiej


Rozdzial 4.
Przemiany spoleczno-gospodarcze Niemiec po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku


Rozdzial 5.
Wspólpraca Niemiec z krajami nowego sasiedztwa rozszerzonej Unii Europejskiej


Rozdzial 6.
Stanowisko Niemiec wobec aspiracji Polski do czlonkostwa w Unii Europejskiej


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Wspólpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej przyklad Polski.


Wstęp

Rozdzial 1.
Geneza powstania oraz obszary współpracy Grupy Wyszehradzkiej

1.1 Rys historyczny
1.2 Ramy prawne porozumienia
1.3 Partnerstwo Wschodnie
1.3.1 Polityka Wschodnia realizowane jest w dwóch wymiarach – wspólpraca wielostronna i dwustronna.
1.3.2 Polityka Wschodnia realizowana w wymiarze wielostronnym.
1.3.3 Polityka Wschodnia realizowana w wymiarze dwustronnym.
1.4 Inicjatywa srodkowoeuropejska

Rozdzial 2.
Osiagniecia Grupy Wyszehradzkiej

2.1. Srodkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu – CEFTA
2.1.1. Postanowienia Srodkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu
2.1.2. Inwestycje zagraniczne Grupy Wyszehradzkiej na swiecie.
2...

Czytaj więcej

Wspólpraca samorządu z organizacjami pozarzadowymi w latach 2007-2008 na przykładzie miasta Katowice.Wstęp ………… 5

Rozdzial I
Pojecia samorządu terytorialnego i organizacji pozarzadowych

1. Samorzad terytorialny ………… 6
2. Organizacje pozarzadowe – typologia, kierunki działalności ………… 11


Rozdzial II
Pojecie, cele i przesłanki wspólpracy

1. Pojecie współpracy ………… 24
2. Cele współpracy ………… 26
3. Przeslanki współpracy ………… 28
3.1. Zasada pomocniczosci ………… 28
3.2. Decentralizacja ………… 31


Rozdzial III
Podstawy prawne i formy wspólpracy

1. Podstawy prawne współpracy ………… 36
2. Formy współpracy ………… 39


Rozdzial IV
Wspólpraca miasta katowice z organizacjami pozrzadowymi w latach 2007-2008

1. Wspólpraca miasta Katow...

Czytaj więcej

Polityka zatrudnienia Unii Europejskiej oraz jej znaczenie dla aktywizacji rynku pracy, przyklad Polski.


Wstęp

Rozdzial I.
Unijna polityka zatrudnienia.

1.1 Geneza i ewolucja polityki zatrudnienia UE.
1.2 Podstawy instytucjonalne unijnej polityki zatrudnienia.
1.3 Cele i instrumenty polityki zatrudnienia.
1.4 Europejska Strategia Zatrudnienia.


Rozdzial II.
Polski rynek pracy w okresie przedakcesyjnym.

2.1 Diagnoza sytuacji na polskim rynku pracy na przelomie XX i XXI w.
2.2 Polska polityka zatrudnienia.
2.3 Regulacje prawne i organizacja rynku pracy w Polsce.
2.4 Wyniki negocjacji akcesyjnych w obszarach.


Rozdzial III.
Implementacja polityki zatrudnienia UE w Polsce.

3...

Czytaj więcej

Prawnomiędzynarodowe formy przeciwdziałania terroryzmowi lotniczemu.


Wykaz skrótów……….. 3
Wstęp……….. 4

Rozdzial 1
Geneza i rozwój terroryzmu lotniczego

1.1. Rozwój terroryzmu lotniczego……….. 6
1.2. Próba zdefiniowania pojecia terroryzmu lotniczego ………..11
1.3. Znamiona czynów godzacych w bezpieczenstwo miedzynarodowe. ………..16


Rozdzial 2
Rozwój przepisów prawnomiedzynarodowych dotyczacych zwalczania terroryzmu lotniczego……….. 23

2.1. Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych……….. 23
2.2. Działania Miedzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego……….. 27
2.2.1. Konwencja Tokijska ………..28
2.2.2. Konwencja Haska ………..32
2.2.3. Konwencja Montrealska ………..38
2.3. Umowy dwustronne ………..43


Rozdzial 3

Czytaj więcej

Miedzynarodowa wspólpraca panstw europejskich w zakresię zwalczania terroryzmu po roku 2001


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Zakres i specyfika terroryzmu

1.1. Terror i terroryzm ……….6
1.2. Cele terroryzmu ……….7
1.3. Rodzaje terroryzmu………. 9
1.4. Motywy dzialan terrorystycznych ……….10
1.5. Metody ataków terrorystycznych oraz strategia terroryzmu ……….12
1.6. Finansowanie terroryzmu i jego glówni sponsorzy………. 14


Rozdzial 2.
Regulacje międzynarodowe dotyczace zwalczania terroryzmu w Europie

2.1. Konwencja w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu ……….17
2.2. Konwencja o ochronie fizycznej materialów jadrowych ……….19
2.3. Aktywnosc panstw europejskich na forum ONZ ……….22
2.3.1...

Czytaj więcej

Internetowe formy partycypacji politycznej ujecie teoretyczne i praktyka polityczna.Wstęp ………..6

Rozdzial I. Definicja i zakres pojecia partycypacja polityczna

1. Definicja pojecia……….. 11
2. Typologia partycypacji……….. 14
a) Kryterium motywacji działania ……….. 14
d) Kryterium celu działania ………..17
e) Kryterium adresata działania ………..18
f) Kryterium profesjonalizacji działania ……….. 20
g) Kryterium normatywne ………..21


Rozdzial II. Formy internetowej partycypacji politycznej – ujecie teoretyczne

1. Formy internetowej partycypacji politycznej ………..26
a) Rozumienie pojecia internetowa partycypacja polityczna ………..26
b) Czynnikowe klasyfikacje form partycypacji politycznej ………..26
c) Hierarchiczne klasyfikacje for...

Czytaj więcej

Przygotowanie spolecznosci lokalnych do dzialan w sytuacji zagrozenia terrorystycznego na przykładzie szkoly (praca do dalszej edycji).


Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Terroryzm – powazne zagrozenie współczesnego swiata………… 5

1.2………….
1.3………….
1.4………….
1.5………….
1.6………….


Rozdzial 2.
Zarządzanie bezpieczenstwem narodowym w polsce w kontekscie zapobiegania terroryzmowi

2.1. Istota
2.2………….
2.2.1. ONZ
2.2.2. Unia Europejska
2.2.3………….
2.2.4………….
2.3………….
2.4. System zarządzania bezpieczenstwem narodowym w Polsce (podzial kompetencji) …………47
2.5………….


Rozdzial 3.
Kompetencje szkoly, jako instytucji edukacyjnej w zakresię przygotowania na wypadek ataku terrorystycznego

3.1. …………
3.2. ‚Razem bezpieczniej’…………61
3.3. Edukacja narodowa …………62
3.4.
3.5...

Czytaj więcej

Wspólpraca transatlantycka w walce z terroryzmem miedzynarodowym.


Wstęp

Rozdzial I
Terroryzm jako zagrozenie dla bezpieczenstwa obszaru euroatlantyckiego

1.1. Pojecie oraz klasyfikacja terroryzmu………… 8
1.2. AL – Kaida …………11
1.2.1. Przebieg ataku terrorystycznego na World Trade Centre w 2001 roku………… 15
1.2.2. Wielowymiarowosc skutków ataku………… 16


Rozdzial II
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec terroryzmu po 11 wrzesnia 2001 roku

2.1. Istytucjonalne struktury antyterrorystyczne………… 18
2.1.1. NATO………… 19
2.1.2. Departament Bezpieczenstwa Wewnetrzneg…………23
2.2. Prawne podstawy walki z terroryzmem …………24
2.2.1 Narodowa Strategia Walki z Terroryzmem z 2003 roku …………24
2.2.2...

Czytaj więcej

Wspólpraca panstw Unii Europejskiej w walce z terroryzmem.

Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka zjawiska terroryzmu

1.1. Wprowadzenie
1.2. Zarys historyczny terroryzmu
1.3. Definicja terroryzmu
1.3.1. Charakterystyka glównych elementów terroryzmu
1.3.2. Sklasyfikowanie ruchów terrorystycznych
1.4. Psychologia terroryzmu
1.5. Glówne cele taktyczne organizacji terrorystycznych
1.6. Sposoby i źródła finansowania terroryzmu
1.7. Podsumowanie

Rozdzial II.
Terroryzm miedzynarodowy

2.1. Wprowadzenie
2.2. Metody i techniki terrorystyczne
2.2.1. Organizacja struktury terrorystycznej
2.2.2. Zamachy bombowe
2.2.3. Porwania i uprowadzenia
2.2.4. Morderstwo polityczne
2.2.5. Bioterroryzm
2.2.6...

Czytaj więcej

Formy i metody przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce.


Wstęp………2

Rozdzial I
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w świetle literatury i badan………4

1.1. Dyskryminacja – pojecie i rodzaje………4
1.2. Stereotypowe postrzeganie ról kobiecych i meskich………10
1.3. Rynek pracy – pojecie i czynniki………17
1.4. Sytuacja kobiet na rynku pracy………22
1.5.Macierzynstwo a dyskryminacja………24
1.6.Praca domowa a zawodowa kobiet ………30

Rozdzial II
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy na róznych plaszczyznach………33

2.1. W świetle prawa wg kodeksu pracy………33
2.2. W świetle zalozen współczesnego feminizmu ………39

Rozdzial III
Programy przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy………48

3.1...

Czytaj więcej

Formy prawno-organizacyjne przedsiebiorstw


Wstęp………4

Rozdzial I.
Przedsiebiorstwo panstwowe…….. 6

1.1. Jaka jest istota przedsiębiorstwa?……… 6
1.2. Jakie istnieja rodzaje przedsiebiorstw?…….. 7
1.3. Jakie organy posiada przedsiebiorstwo?…….. 7
1.4. Jakie fundusze posiada przedsiebiorstwo? …….. 8
1.5. Kto prowadzi sprawy przedsiębiorstwa? …….. 8
1.6. Podstawy prawne …….. 10

Rozdzial II.
Wlasna dzialalnosc …….. 11

2.1. Podstawowe obowiazki zwiazane z rozpoczeciem działalności gospodarczej…….. 11
2.2. Jak rozpoczac prowadzenie działalności gospodarczej? …….. 13
2.3. Jak uzyskac wpis do ewidencji działalności gospodarczej?…….. 15
2.4. Podstawy prawne …….. 15

Rozdzial III.
Sp...

Czytaj więcej

Formy opodatkowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Polski system podatkowy w świetle zasad podatkowych………5

1.1 Teoretyczne podstawy funkcjonowania podatków
1.1.1 Funkcje podatków
1.1.2 Zasady podatkowe
1.2 Charakterystyka podatków w Polsce
1.3 Podatki przychodowe

Rozdzial II.
Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw………35

2.1 Istota małych i srednich przedsiebiorstw
2.2 Male i srednie przedsiebiorstw w gospodarce Polskiej i w UE
2.3 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich przedsiebiorstw
2.4 Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw

Rozdzial III.
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej w Polsce&#...

Czytaj więcej

Instytucjonalne formy przeciwdziałania korupcji w Polsce.


Wstęp………2

Rozdzial I
Zjawisko korupcji w świetle literatury przedmiotu

1.1. Definicja korupcji………4
1.2. Typologie korupcji………7
1.3. Lapownictwo jako najpowszechniejsza forma korupcji………12


Rozdzial II
Przedsiewziecia wladzy publicznej w walce z korupcja

2.1. Międzynarodowe organizacje przeciwdzialajace korupcji………17
2.2. Panstwo w walce z korupcja………20
2.3. Przejrzysta administracja………23


Rozdzial III
Instytucjonalne narzedzia przeciwdzialajace korupcji w Rzeczypospolitej Polskiej

3.1. Strategia antykorupcyjna………26
3.2. Centralne Biuro Antykorupcyjne………28
3.3. Sluzba cywilna w Polsce………32
3.4...

Czytaj więcej

Prawne formy działania administracji.


Wstęp

Kryterium wladztwa

Kryterium skutku prawnego

Kryterium stosunku do obowiazujacego prawa

Kryterium charakteru działania prawnego

Kryterium sfery skutku prawnego

Kryterium adresata skutku prawnego

Akt normatywny

Akt administracyjny

Ugoda administracyjna

Uznanie administracyjne

Umowa cywilnoprawna

Umowa publicznoprawna

Czynnosci materialno-techniczne

Czynnosci spoleczno-organizatorskie

Przyrzeczenie administracyjne

Opinia

Porozumienia administracyjne

Bezczynnosc administracji

Milczenie administracji

Akty i czynnosci egzekucyjne

 
Czytaj więcej

Formy zatrudnienia.


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Umowa o prace – cechy umowy o prace

1.1 Umowa o prace – uwagi ogólne ………..4
1.2 Umowa na okres próbny……….. 8
1.3 Umowa na czas okreslony ………..10
1.4. Umowa na czas wykonania okreslonej pracy……….. 16
1.5. Umowa na czas nieokreslony……….. 17

Rozdzial 2.
Umowa zlecenia

2.1. Umowa zlecenia – uwagi wstepne……….. 19
2.2. Cechy umowy zlecenia ………..19
2.3. Forma i warunki wykonywania umowy zlecenia ………..21

Rozdzial 3.
Umowa o dzieło

3.1. Umowa o dzieło – uwagi wstepne ………..24
3.2. Cechy umowy o dzielo……….. 25
3.3. Forma i warunki wykonywania umowy o dzieło ………..27
3.4...

Czytaj więcej

Sluzba Celna. Wspólpraca Sluzby Celnej ze Straza Graniczna i Policja.


Wstęp.

Rozdzial I
Poczatki celnictwa i regulacji celnych na ziemiach polskich

1.1 Wczesny okres rozwoju celnictwa
1.2 Celnictwo w Polsce w okresie nowozytnym
1.3 Administracja celna a rozbiory Polski


Rozdzial II
Prawo celne i polska administracja celna

2.1 Rozwój polskiego prawa celnego do 2004 roku
2.2 Polskie prawo celne
2.3 Obowiazki i prawa osób wynikajace z prawa celnego
2.4 Rozwój administracji celnej
2.5 Organizacja administracji celnej
2.6 Funkcje administracji celnej
2.6.1 Funkcja fiskalna
2.6.2 Funkcja ochronna
2.6.3 Funkcja kontrolna


Rozdzial III
Sluzba celna

3.1 Struktura organizacyjna Sluzby Celnej
3...

Czytaj więcej

Prawnomiędzynarodowe formy przeciwdziałania terroryzmowi lotniczemu.


Wykaz skrótów……….. 3
Wstęp……….. 4

Rozdzial 1
Geneza i rozwój terroryzmu lotniczego

1.1. Rozwój terroryzmu lotniczego……….. 6
1.2. Próba zdefiniowania pojecia terroryzmu lotniczego ………..11
1.3. Znamiona czynów godzacych w bezpieczenstwo miedzynarodowe. ………..16


Rozdzial 2
Rozwój przepisów prawnomiedzynarodowych dotyczacych zwalczania terroryzmu lotniczego……….. 23

2.1. Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych……….. 23
2.2. Działania Miedzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego……….. 27
2.2.1. Konwencja Tokijska ………..28
2.2.2. Konwencja Haska ………..32
2.2.3. Konwencja Montrealska ………..38
2.3. Umowy dwustronne ………..43


Rozdzial 3

Czytaj więcej

Praca tymczasowa


Wstęp………..3

Rozdzial I
Leasing pracowniczy

1.1 Leasing i jego rodzaje……….. 5
1.2 Pojecie leasingu pracowniczego jako elastycznej formy zatrudniania ………..12
1.3 Regulacje prawne……….. 19

Rozdzial II
Wymogi zwiazane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego

2.1 Umowa o prace tymczasowa ………..30
2.2 Czas pracy pracownika tymczasowego……….. 40
2.3 Urlop wypoczynkowy……….. 45

Rozdzial III
Standardy ochrony prawnej pracownika tymczasowego

3.1 Odpowiedzialnosc pracodawcy uzytkownika……….. 51
3.2 Odpowiedzialnosc agencji pracy tymczasowej……….. 58
3.3 Zasada równego traktowania ………..64

Rozdzial IV
Leasing pracowniczy – szansa czy zagrozenie?

4...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich