Szukanie 'Prace licencjackie turystyka'

Prace licencjackie turystyka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Umowa o pracę a elastyczne zarządzanie

Wstęp

Rozdział I
Aspekt teoretyczny zarządzania personelem
      1.1. Pojęcie i istota zarządzania
1.2. Funkcje zarządzania
1.3. Zarządzanie personelem- pojęcie i istota
1.4. Różnice pomiędzy zarządzaniem personelem a zarządzaniem zasobami ludzkimi
1.5. Rola menadżera w zarządzaniu personelem

Rozdział II
Umowa o pracę
      2.1. Pojęcie i istota umowy o pracę
2.2. Forma umowy o pracę
2.3. Tryb rozwiązania umowy o pracę

Rozdział III
Elastyczne zarządzanie personelem
      3.1. Elastyczność- cecha pożądana w gospodarce opartej na wiedzy
3.2. Elastyczne formy zatrudnienia
3.3...

Czytaj więcej

Jak napisać pracę magisterską?

Czym jest praca magisterska?

Jak napisać pracę magisterską?

Praca magisterska powinna prezentować wyższy poziom, niż praca licencjacka. To przede
wszystkim lepiej i szerzej opracowana problematyka, pełniejszy retrospektywny przegląd i
krytyczne wykorzystanie literatury przedmiotu, źródeł oraz właściwy i uzasadniony dobór
metod badawczych. Dwa najważniejsze cele w przypadku pracy magisterskiej to cel
dydaktyczny i naukowy.
Cele dydaktyczne:
 zdobycie umiejętności postawienia problemu badawczego i hipotez,
 gruntowne zdobycie wiedzy w zakresie specjalności i tematu pracy,
 nabycie technicznych umiejętności związanych z pisaniem pracy magistersk...

Czytaj więcej

Prace dyplomowe analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing plan pracy licencjackiej

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace dyplomowe bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace licencjackie analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace licencjackie gastronomia

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace magisterskie bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Wstęp do pracy licencjackiej o mobbingu

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace licencjackie bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace magisterskie gastronomia

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace magisterskie budżet gminy

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Prace licencjackie budżet gminy

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Wynagrodzenia za prace: ich rola w systemie motywacji pracowników

Wstęp
1. Istota motywacji

2. Funkcja motywacyjna a pozostale funkcje wynagrodzen
3. Determinanty motywowania przez wynagrodzenia
4. Formy plac i ich wpływ na motywacje
5. Rola premii w motywowaniu pracowników
6. Zasady i przykazania skutecznego motywowania przez wynagrodzenia
Podsumowanie

 
Czytaj więcej

Praca-magisterska24.pl Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

Strona  obejmuje przykładowe spisy treści : magisterskie, dyplomowe, licencjackie.

Do kogo skierowana jest nasza oferta.

Serwis  jest skierowany przede wszystkim do studentów, którzy z powodu obowiązków zawodowych, rodzinnych lub innych zajęć pozaakademickich, chcą skrócić proces pisania pracy naukowej. Jeśli nie wiesz jaki spis treści zrobić i  zabrać się za pracę licencjacką, magisterską, podyplomową? Jak pisać pracę dyplomową?

W ofercie znajdziesz gotowe przykładowe spisy treści z  prac:
prace magisterskie
prace licencjackie
prace dyplomowe
prace inżynierskie
prace podyplomowe
– biznes plany
– refera...

Czytaj więcej

Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji terenów wiejskich

Wstęp

Rozdzial 1
Pojecie agroturystyki

1.1 Turystyka wiejska z agroturystyka
1.2 Formy turystyki alternatywnej i jej rozwój
1.3 Aspekty prawne agroturystyki

Rozdzial 2.
Agroturystyka jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi

2.1 Ogólne czynniki prowadzenia działalności agroturystycznej
2.2 Rola doradztwa w przygotowaniu przedsiewziec agroturystycznych
2.3 Szanse i ograniczenia rozwoju agroturystyki
2.3.1 Szanse rozwoju agroturystyki
2.3.2 Ograniczenia rozwoju agroturystyki
2.3.3 Agroturystyka jako źródłodochodu
2.4 Sposoby aktywizacji terenów wiejskich agroturystyczna dzialalnosc gospodarcza

Rozdzial 3
Charakterystyka usług agro...

Czytaj więcej

Turystyka przyjazdowa do Polski na tle uwarunkowan międzynarodowego ruchu osobowego w Unii EuropejskiejWstęp ………..3

Rozdzial I.
Miedzynarodowy ruch osobowy w kontekscie zjawiska turystyki

1.1. Istota miedzynarodowego przeplywu osób……….. 5
1.2. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki……….. 15
1.3. Warunki rozwoju turystyki………..17
1.3.1. Warunki naturalne ………..17
1.3.2. Warunki polityczne ………..21
1.3.3. Warunki spoleczno-ekonomiczne ………..23
1.4. Rodzaje ruchu turystycznego……….. 25

Rozdzial II.
Wspólnoty europejskie a miedzynarodowy ruch osobowy

2.1. Działalność Unii Europejskiej na rzecz rozwoju ruchu osobowego ………..31
2.2. Wpływ polityki panstw na miedzynarodowy ruch turystyczny……….. 42
2.3...

Czytaj więcej

Turystyka kwalifikowana w Wielkopolsce – stan i perspektywy rozwoju na przykładzie jezdziectwa


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Turystyka kfalifikowana jako oram spedzania czasu wolnego

1.1 Ogólne pojecia………5
1.2 Rys historyczny turystyki kwalifikowanej w Polsce………10
1.3 Turystyka kwalifikowana w liczbach………14
1.4 Imprezy turystyki kwalifikowanej………17
1.5 Formy turystyki kwalifikowanej………21


Rozdzial 2.
Charakterystyka Wielkopolski jako regionu turystycznego

2.1 Polozenie i ogólne informacje o regionie………28
2.2 Infrastruktura turystyczna………29
2.3 Szlaki i trasy turystyczne………38
2.4 Rejony najciekawsze turystycznie………43


Rozdzial 3.
Turystyka kfalifikowana w Wielkopolsce na przykładzie jezdziectwa

...

Czytaj więcej

Turystyka motocyklowa forma turystyki kwalifikowanej.


Wprowadzenie……….3

I Rozdzial

Miejsce turystyki motocyklowej w turystyce

1.1. Definicje turystyki, turysty oraz turystyki kwalifikowanej……….4
1.2. Pojecie turystyki motorowej……….9
1.3. Historia i rozwój motocykla……….11
1.4 Typy motocykli……….21

II Rozdzial
Organizacja turystyki w Polsce

2.1. Struktury i organizacje turystyki motocyklowej w Polsce……….31
2.2. Zloty i rajdy a turystyka indywidualna……….42
2.3. Targi, bazary i gieldy motocyklowe……….51
2.4 Terminologia oraz nazewnictwo uzywane przez czlonków klubów motocyklowych……….58

III Rozdzial
Turystyka w praktyce

3.1. Wyposazenie turysty i motocykla……….62
3.2...

Czytaj więcej

Agroturystyka w powiecie poznanskim.

1. Wstęp
1.1. Cel i zakres pracy………5
1.2. Ocena materialów zródlowych………6
1.3. Przeglad i ocena literatury………7
1.4. Definicje agroturystyki………9

Rozdzial 1. Rozwój agroturystyki w XX i XXI wieku

2.1. Agroturystyka w Europie………10
2.2. Rozwój działalności agroturystycznej w Polsce ………17

Rozdzial 2. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju agroturystyki w powiecie poznanskim
3.1. Polozenie………23
3.2. Uksztaltowanie terenu………25
3.3. Warunki klimatyczne………26
3.4. Stosunki wodne ………27
3.5. Fauna i flora………28
3.6. Ochrona przyrody………29

Rozdzial 3. Uwarunkowania spoleczno-kulturowe dla rozwoju działalności agroturystycznej

4...

Czytaj więcej

Mechanizmy zarządzania agroturystyka na przykładzie gminy XYZ z województwa warminsko-mazurskiego.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I.
Agroturystyka jako element systemu aktywizacji terenów wiejskich.

1.1. Agroturystyka – istota problemu. ………. 5
1.2. Agroturystyka jako czynnik rozwoju rolnictwa oraz forma i szansa aktywizacji wsi……….. 9
1.3. Agroturystyczna dzialalnosc gospodarcza – aspekty prawne……….. 15

Rozdzial II.
Elementy systemu zarządzania.

2.1. Definicje pojecia zarządzania……….. 20
2.2. Zarządzanie – funkcje i style……….. 23
2.3. Metody i techniki zarządzania……….. 28

Rozdzial III.
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy XYZ.

3.1. Ogólna charakterystyka gminy XYZ……….. 34
3.2...

Czytaj więcej

Agroturystyka jako alternatywa dla obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim


I. Wstęp

II. Miejsce agroturystyki w rozwoju lokalnym – ujecie teoretyczne

2.1. Pojecie rozwoju lokalnego
2.2. Pojecie rozwoju zrównowazonego
2.3. Pojecie agroturystyki

III. Uwarunkowanie i rozwój agroturystyki w Polsce

3.1. Krajobraz obszarów wiejskich
3.2. Problemy polskiej wsi
3.3. Rozwój agroturystyki w Polsce
3.4. Cechy charakterystyczne polskiej agroturystyki
3.5. Marketing-mix w agroturystyce

IV. Agroturystyka jako sposób aktywizacji terenów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim

4.1. Wpływ agroturystyki na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich
4.2...

Czytaj więcej

Turystyka zagraniczna na przykładzie Hiszpanii.


Wstęp………2

Rozdzial I
Atrakcyjność turystyczna – studia literaturowe.

1.1. Istota pojecia „atrakcyjnosc turystyczna” – rozbieznosci interpretacyjne………4
1.2. Czynniki kreujace atrakcyjnosc turystyczna miasta, regionu, kraju………10
1.3. Sposoby mierzenia atrakcyjnosci turystycznej………19
1.4. Zakres i możliwości kształtowania atrakcyjnosci turystycznej okolicy, miasta, regionu przez czlowieka………22
1.5. Wpływ atrakcyjnosci turystycznej na rozwój miast i regionów………26


Rozdzial II
Walory turystyczne Hiszpanii i ich ocena

2.1. Glówne rejony i atrakcje turystyczne Pólwyspu Iberyjskiego………35
2.2...

Czytaj więcej

Kraj nie do konca odkryty. Wspólczesna polska turystyka do Nowej Zelandii.


Wstęp

Rozdzial I
Historia i charakterystyka turystyki. Pojawienie się turystyki zorganizowanej. Zainteresowanie Nowa Zelandia.

1. Historia polskiej turystyki
2. Powstanie turystyki zorganizowanej. Pierwsze biura oferujace zorganizowane wyjazdy
3. Nowa Zelandia-zainteresowanie tym rejonem swiata przez polskich turystów


Rozdzial II
Wizerunek Nowej Zelandii w oczach polskich turystów.

1. Udział polskich turystów w turystyce do Nowej Zelandii
2. Rodzaje turystyki uprawianej przez Polaków w Nowej Zelandii
3. Analiza kilku ofert turystycznych w aspekcie tego co naprawde ma do zaoferowania Nowa Zelandia turystom
4...

Czytaj więcej

Turystyka w gminie XYZ


Wstęp……….2

Rozdzial I
Turystyka jako jeden z zasadniczych sposobów zagospodarowania przestrzennego.

1. Podstawowe definicje i pojecia w zakresię turystyki……….4
2. Rodzaje i formy turystyki……….10
3. Zadania samorządu gminnego w zakresię rozwoju turystyki……….11


Rozdzial II.
Zagospodarowanie turystyczno-przestrzenne gminy XYZ.

1. Walory turystyczne jako podstawa kształtowania przestrzeni turystycznej……….20
2. Baza materialna turystyki……….30
3. Statystyki turystyczne przyjazdów do gminy XYZ……….33
4. Analiza SWOT turystyki gminy XYZ……….37


Rozdzial III.
Walory przyrodnicze oraz ich dostepnosc i funkcjonalnosc gminy XYZ.

1...

Czytaj więcej

Turystyka rowerowa jako forma turystyki aktywnej w gminie Kraków.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Turystyka, jej funkcje i koncepcje rozwoju.

1.1. Podstawowe pojecia……….6
1.2. Rodzaje turystyki……….8
1.3. Funkcje turystyki……….14
1.4. Koncepcje rozwoju wspólczesnej turystyki……….18


Rozdzial II.
Turystyka rowerowa w Polsce.

2.1. Cechy charakterystyczne procesu rozwoju turystyki rowerowej w Polsce……….23
2.2. Podmioty tworzace szlaki rowerowe w Polsce……….26
2.3. Podstawy prawne znakowania turystycznych szlaków rowerowych……….28
2.4. Oznakowanie turystycznych szlaków rowerowych w Polsce……….30
2.5. Produkty turystyczne zwiazane z turystyka rowerowa……….34
2.6. Wybrane produkty turystyki rowerowej w Polsce……….36


Rozdzia...

Czytaj więcej

Turystyka weekendowa jako przyklad oferty wolnoczasowej studentów i pracowników uczelni – analiza porównawcza.

Wstęp……….6

Rozdzial I.
Teoretyczne aspekty problematyki badan

1.1 Turystyka jako fenomen w zachowaniach współczesnego czlowieka………. 8
1.1.1 Przeslanki podrózy turystycznych………. 8
1.1.2 Psychologiczne i socjologiczne motywy turystyki………. 10
1.2 Rodzaje i formy turystyki………. 11
1.2.1 Rodzaje turystyki………. 11
1.2.2 Wybrane rodzaje turystyki………. 14
1.2.3 Funkcje i dysfunkcje turystyki………. 18
1.3 Turystyka weekendowo-swiateczna – definicja i charakterystyka zjawiska……….21
1.4 Znaczenie i funkcje turystyki weekendowej dla wykorzystania czasu wolnego ……….24
1.4.1 Pojecie czasu wolnego ……….24
1.4...

Czytaj więcej

Turystyka rekreacja a problemy z emocjami.


Wprowadzenie.

Rozdzial I
Rodzaje stresu psychologicznego.

1. Wyjasnienie pojec.
2. Stres psychologiczny.


Rozdzial II
Turystyka i rekreacja jako antidotum na stres.

1. Ujecie turystyki i rekreacji.
2. Turystyka i rekreacja w terapii emocjonalnej.


Podsumowanie.
Bibliografia.


 
Czytaj więcej

Turystyka inspirowana imprezami sportowymi na przykładzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego.


Wstęp.

Rozdzial I
Istota zjawisk turystyki

1.1 Istota turystyki………. 7
1.1.a Turystyka w ujęciu miedzynarodowym………. 8
1.1.b Okreslenia turystyki aktywnej i pasywnej………. 9
1.2 Historia Turystyki………. 13
1.3 Historia Turystyki w Polsce………. 17
1.4 Podzial i rodzaje turystyki………. 20


Rozdzial II
Turystyka sportowa i bezpieczenstwo

2.1 Sport Kwalifikowany………. 24
2.2 Ubezpieczenia w sporcie………. 27


Rozdzial III
Zjawisko sponsoringu sportowego

3.1 Geneza pojecia ‚sponsoring’………. 31
3.2 Umowy sponsorskie ……….34


Rozdzial IV
Imprezy sportowe

4.1 Bezpieczenstwo imprez masowych ……….38
4.2 Powstanie wielkiego Szlema………. 39
4...

Czytaj więcej

Turystyka osób niepełnosprawnych jako forma rehabilitacji


Wprowadzenie

Rozdzial I
Wybrane aspekty niepełnosprawności i rehabilitacji

1.1. Rehabilitacja, niepelnosprawnosc- wybrane zagadnienia
1.2. Rola turystyki w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
1.3. Wybrane organizacje, stowarzyszenia i fundacje dzialajace na rzecz osób niepelnosprawnych
1.4. Wybrane projekty dzialajace na rzecz osób niepełnosprawnych


Rozdzial II
Turystyka osób niepełnosprawnych

2.1. Definicja turystyki i jej funkcje
2.2. Cele uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce
2.3. Warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w działalności turystycznej
2.4...

Czytaj więcej

Turystyka zorganizowana w Gorczanskim Parku Narodowym


Wstęp…………5

Rozdzial 1.
Informacje ogólne.

1.1. Polozenie…………7
1.2. Geneza powstania Parku…………9
1.3. Dziedzictwo kulturowe…………13
1.4. Fauna i Flora…………20
1.5. Ochrona przyrody…………25


Rozdzial 2.
Zaplecze turystyczne w otulinie Gorczanskiego Parku Narodowego

2.1. Baza noclegowa…………29
2.2. Baza gastronomiczna…………35
2.3. Glówne atrakcje turystyczne na terenie Parku…………38
2.4. Analiza SWOT produktu turystycznego…………47


Rozdzial 3.
Turystyka zorganizowana w Gorczanskim Parku Narodowym.

3.1.Definicja turystyki zorganizowanej…………51
3.2. Dyscypliny turystyki uprawianej w Parku…………52
3.2.1 Turystyka piesza-szlaki turystyczne…………52
3.2...

Czytaj więcej

Turystyka w Grecji

Wstęp……….2

Rozdzial I
Zmiany w wspólczesnej turystyce.

1.1. Istota oraz funkcje wspólczesnej turystyki……….4
1.2. Wpływ turystyki na zmiany w stylu zycia czlowieka……….7
1.3. Funkcjonowanie turystyki w Unii Europejskiej……….11


Rozdzial II
Grecja podstawowe informacje.

2.1. Wiadomosci ogólne……….18
2.2. Geografia Grecji.,……….19
2.3. Klimat Grecji……….21


Rozdzial III
Regiony turystyczne Grecji.

3.1. Saloniki……….24
3.2. Akropol……….30
3.3. Rodos……….34
3.4. Kreta……….35
3.5. Olimp……….37
3.6. Wyspy greckie……….39
3.7. Ateny……….43


Zakończenie……….47
Bibliografia……….50
Spis rysunków……….52
Spis fotografii……….53

 
Czytaj więcej

Turystyka w Bialymstoku w okresie miedzywojennym.


Wstęp………… 4

Rozdzial 1.
Turystyka – znaczenie i pojecia

1.1 Geneza i znaczenie turystyki…………6
1.2 Znaczenie turystyki w gospodarce w Polsce…………14
1.3 Znaczenie turystyki w gospodarce swiatowej…………21


Rozdzial 2
Charakterystyka Bialegostoku w okresie miedzywojennym

2.1 Zagospodarowanie turystyczne 29
2.2 Atrakcje turystyczne 36
2.3 Infrastruktura turystyczna…………42
2.4 Ruch turystyczny w Bialymstoku w badanym okresie…………45


Rozdzial 3
Metodologia w świetle badan wlasnych

3.1 Analiza danych zródlowych…………47
3.2 Rozwój turystyki w okresie miedzywojennym…………47


Wnioski…………58
Bibliografia…………60
Spis tabel…………62
Spis wykresów…………63
Spis fo...

Czytaj więcej

Turystyka osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami narzadu ruchu


Wprowadzenie………. 4

Rozdzial 1.
Wiadomosci ogólne, podstawowe definicje oraz ustalenia terminologiczne

1.1. Definicje oraz podzial turystyki………. 5
1.2. Definicja i historia turystyki zdrowotnej………. 7
1.3. Pojecie zdrowia i choroby ……….14
1.4. Terminologie niepelnosprawnosci………. 16
1.5. Teoretyczne zalozenia rehabilitacji i rehabilitacji ruchowej ……….19
1.6. Najczesciej wystepujace dysfunkcje narzadu ruchu ……….22

Rozdzial 2.
Turystyka osób niepełnosprawnych ruchowo

2.1. Turystyka zdrowotna waznym elementem aktywnosci, powrotu do zdrowia oraz utrzymania poziomu sprawnosci przez osoby niepelnosprawne ruchowo………. 24
2.2...

Czytaj więcej

Turystyka w przestrzeni smierci. TanatoturystykaWstęp ……….4
Cel pracy………. 6

Rozdzial 1
Podstawowe definicje, terminologie, wiadomosci ogólne

1.1. Smierc w ujęciu religijnym i biologicznym. Podstawowe terminologie i definicje………. 7
1.2. Obraz postrzegania smierci oraz obrzedy pogrzebowe w róznych rejonach swiata ……….9
1.3. Charakterystyka dziedzictwa kulturowego w przestrzeni smierci………. 16
1.4. Tanatoturystyka, dark turism – terminologie, definicje i interpretacje turystyki w przestrzeni smierci ……….20


Rozdzial 2
Geografia dziedzictwa kulturowego w przestrzeni smierci

2.1. Typologia geograficzna miejsc w uprawianiu turystyki………. 24
2.2...

Czytaj więcej

Enoturystyka w regionie Burgundii (Francja).

Wstęp

Rozdzial I.
Enoturystyka – zakres pojeciowy

1.1. Pojecie turystyki i turysty
1.2. Rodzaje turystyki
1.3. Istota i definicja enoturystyki i enoturysty


Rozdzial II.
Burgundia jako region turystyczny Francji

2.1. Polozenie geograficzne, podzial administracyjny i sytuacja spoleczno-gospodarcza regionu
2.2. Warunki srodowiska przyrodniczego i jego walory turystyczne
2.3. Glówne atrakcje kulturowe regionu
2.4. Wielkosc i struktura bazy noclegowej i gastronomicznej
2.5. Wielkosc i struktura ruchu turystycznego


Rozdzial III.
Burgundia jako region turystyki winiarskiej

3.1...

Czytaj więcej

Agroturystyka, możliwości rozwoju i podstawy ekonomiczne.


Wstęp.

1.1. Geneza powstania agroturystyki w Polsce ………3
1.2. Warunki sprzyjajace rozwojowi agroturystyki w Polsce ………6
1.3. Polska agroturystyka……… 9
1.4. Stan turystyki w Polsce……… 11
1.5. Korzysci wynikajace z rozwoju agroturystyki w Polsce……… 13
1.6. Stowarzyszenia agroturystyczne……… 15

Bibliografia……… 20

 
Czytaj więcej

Turystyka uzdrowiskowa w Iwoniczu Zdroju.


Wstęp.

Rozdzial 1
Turystyka uzdrowiskowa.

1.1 Historia powstania i rozwój uzdrowisk w Polsce i na Swiecie.
1.2 Charakterystyka uzdrowisk w Polsce.
1.3 Uzdrowiska jako wielofunkcyjne i caloroczne centra lecznictwa i turystyki.
1.4 Trendy w turystyce zdrowotnej i uzdrowiskowej.
1.5. SPA & Wellness przyszloscia uzdrowisk.


Rozdzial 2
Iwonicz Zdrój jako osrodek lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki zdrowotnej.

2.1 Charakterystyka uzdrowisk w województwie podkarpackim – oferta lecznicza.
2.2 Rys historyczny Iwonicza Zdroju.
2.3 Srodowisko przyrodnicze i kulturowe.
2.4 Obecny profil działalności uzdrowiska.
2...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia za prace na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial I
Wynagrodzenie za prace i jego skladniki

1.1.Istota i cechy wynagrodzenia za prace……….5
1.2. Istota ochrony wynagrodzeń za prace……….7
1.3.System czasu pracy……….10
1.4.Elementy wynagrodzeń za prace……….10
1.5.Terminy, miejsce i form wyplaty wynagrodzenia……….14


Rozdzial II
Zasady naliczania ubezpieczen społecznych od wynagrodzeń oraz swiadczen przyslugujacych z tytułu tych ubezpieczen

2.1.Ubezpieczenie pracownika……….16
2.1.1 Ubezpieczenie społeczne……….16
2.1.2 Swiadczenia przyslugujace pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego……….17
2.1.2 Ubezpieczenie zdrowotne……….24
2.2. Fundusze poza ubezpieczeniowe………...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia za prace na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial I
Wynagrodzenie za prace i jego skladniki

1.1.Istota i cechy wynagrodzenia za prace……….5
1.2. Istota ochrony wynagrodzeń za prace……….7
1.3.System czasu pracy……….10
1.4.Elementy wynagrodzeń za prace……….10
1.5.Terminy, miejsce i form wyplaty wynagrodzenia……….14


Rozdzial II
Zasady naliczania ubezpieczen społecznych od wynagrodzeń oraz swiadczen przyslugujacych z tytułu tych ubezpieczen

2.1.Ubezpieczenie pracownika……….16
2.1.1 Ubezpieczenie społeczne……….16
2.1.2 Swiadczenia przyslugujace pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego……….17
2.1.2 Ubezpieczenie zdrowotne……….24
2.2. Fundusze poza ubezpieczeniowe………...

Czytaj więcej

Kształtowanie wizerunku firmy poprzez prace merchandisera na przykładzie firmy XYZ


Wstęp ………2

Rozdzial 1.
Wizerunek i tozsamosc przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie tozsamosci i wizerunku przedsiębiorstwa ………4
1.1.1 Kształtowanie wizerunku firmy ………6
1.1.2 Wizerunek a tozsamosc firmy – rozróznienie semantyczne ………8
1.2. Niewizualne czynniki wpływajace na tozsamosc przedsiębiorstwa ………14


Rozdzial 2.
Merchandising, działania handlowe czy kreatywna ekspozycja.

2.1. Pojecie i geneza merchandisingu ………19
2.2. Elementy standardów merchandisingowych ………24
2.3. Merchandising producenta i detalisty ………25
2.4. Techniki merchandisingu handlowego ………27
2.4.1. Sterowanie ruchem klientów ………27
2.4.2...

Czytaj więcej

Umowa o prace – zawarcie rozwiazanie i wygasniecie.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Umowa o prace – wiadomosci ogólne………4

Rozdzial 2.
Rodzaje umów o prace………6

Umowa na okres próbny………7
Umowa na czas okreslony………8
Umowa na czas wykonania okreslonej pracy (umowa o dzielo, umowa zlecenie)………10
Umowa na czas nie okreslony………12

Rozdzial 3.
Ustanie stosunku pracy

Zagadnienia ogólne………13
Wypowiedzenie stosunku pracy………15
Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia………28
Wygasniecie umowy o prace………32

Wnioski………35

Bibliografia………36

 
Czytaj więcej

Umowa o prace na czas okreslony.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Pojecie, forma i tresc umowy o prace na czas okreslony.

1.1. Uwagi ogólne………6
1.2. Umowa o prace na czas okreslony – pojecie………7
1.3. Skladniki tresci umowy o prace na czas okreslony wynikajace z art. 29 ust. 1 k.p………9
1.4 Inne dodatkowe skladniki tresci umowy o prace na czas okreslony………13
1.5. Forma zawarcia umowy o prace na czas okreslony i skutki prawne jej niezachowania………15

Rozdzial II.
Specyfika uregulowan prawnych dotyczacych umowy o prace na czas okreslony.

2.1. Ograniczenia przy ponownym zawieraniu umowy na czas okreslony………22
2.2. Wyjatki od stosowania regulacji zawartej w art. 251 § 1 k.p………27
2.3...

Czytaj więcej

Podobienstwa i róznice umowy o prace i umowy agencyjnej


Wstęp

Rozdzial I
Rodzaje umów o prace

1. rodzaje umów o prace
1.1 Umowa na okres próbny
1.2 Umowa na czas okreslony
1.3 Umowa na czas wykonania okreslonej pracy
1.4 Umowa na czas okreslony

Rozdzial II.
Umowa o prace i jej cechy

2.2 Cechy stosunku pracy nawiazanego na podstawie umowy o prace
2.3 Forma umowy o prace
2.4 Prawa i obowiazki obu stron umowy

Rozdzial III.
Rozwiazywanie umowy o prace

3.1 Tryb rozwiazywania umów o prace
3.1.1 Rozwiazywanie umowy o prace na mocy porozumienia stron
3.1.2 Dopuszczalnosc wypowiedzenia poszczególnych umów o prace
3.1.3 Okres wypowiedzenia umowy o prace
3.1.4 Rozwiazywanie umowy o prace bez wypowie...

Czytaj więcej

Nawiazanie stosunku pracy na podstawie umowy o prace.Wstęp………3

Rozdzial I
Stosunek pracy

1.1. Pojecie stosunku pracy ………5
1.2. Cechy charakterystyczne stosunku pracy ………6
1.3. Strony stosunku pracy……… 8
1.3.a. Obowiazki pracownika……… 12
1.3.b. Obowiazki pracodawcy……… 14
1.4. Rekrutacja pracownika……… 15

Rozdzial II
Umowa o prace

2.1. Pojecie umowy o prace ………18
2.2. Zawieranie umowy o prace……… 19
2.3. Tresc umowy o prace……… 21

Rozdzial III
Ograniczona wolnosc umów w prawie pracy

3.1. Rodzaje umów o prace ………27
3.2. Umowa na okres próbny ………27
3.3. Umowa na czas okreslony……… 29
3.4. Umowa na czas wykonywania okreslonej pracy……… 32
3.5. Umowa na czas nie okreslony ………33

Zakończe...

Czytaj więcej

Umowa o prace.


Wstęp

Rozdzial I
Umowa o prace

1.1 Pojecie i funkcje prawa pracy
1.2 Źródła prawa pracy
1.3 Prawa i obowiazki stron stosunku pracy


Rozdzial II
Lamanie umowy o prace

2.1 Tresc umowy o prace
2.1.1 Normy czasu pracy
2.1.2 Okres rozliczeniowy
2.1.3 Pracownicze prawo do wypoczynku
2.2 Bezpieczeństwo pracy
2.3 Wadliwe wypowiedzenie umowy o prace
2.3.1 Gdy pracownik wnosi odwolanie
2.3.2 Zadanie przywrócenia do pracy
2.3.3 Rekompensata pieniezna


Rozdzial III
Sytuacja lamania umowy o prace przez pracodawce w praktyce

3.1 Czynniki wpływajace na ksztaltowanie postaw wobec pracy
3.2 Klasyfikacja niezbednych swiadczen wobec pracowników
3...

Czytaj więcej

Umowa o prace – stabilna forma zatrudnienia w prawie polskim.


Wstęp……….5

Rozdzial I
Zasady zatrudnienia pracownika obowiazujace w polskim prawie

1. Podstawy prawne dotyczace zatrudnienia………. 7
2. Pojecie stosunku pracy i jego strony ……….9
2.1. Obowiazki pracownika ……….12
2.2. Obowiazki pracodawcy ……….24

Rozdzial II
Umowa o prace jako stabilna forma zatrudnienia

1. Pojecie umowy o prace ……….28
2. Zawieranie umowy o prace………. 30
3. Tresc umowy o prace ……….31
4. Rozwiazanie umowy o prace ……….34

Rozdzial III
Ograniczona wolnosc zawierania umów w polskim prawie

1. Rodzaje umów o prace i ich cechy………. 41
1.1. Umowa o prace na okres próbny………. 41
1.2. Umowa o prace na czas wykonywania okreslonej pracy...

Czytaj więcej

Umowa o prace, a umowy cywilne.

Wykaz skrótów……… 6
Wstęp ………8

Rozdzial 1
Stosunek pracy – zagadnienia ogólne

1.1 Pojecie stosunku pracy……… 10
1.2 Cechy stosunku pracy ………10
1.3 Podmioty prawa pracy ………13
1.3.1. Pojecie pracownika ………14
1.3.2. Pojecie pracodawcy ………16


Rozdzial 2
Stosunek pracy i jego rodzaje

2.1. Pojecie i tresc umowy o prace ………20
2.1.1. Umowa o prace na czas nieokreslony ………24
2.1.2. Umowa o prace na czas okreslony ………26
2.1.3. Umowa na czas wykonywania okreslonej pracy ………29
2.1.4. Umowa na czas okreslony zawarta w celu zastepstwa nieobecnego pracownika……… 30
2.1.5. Umowa o prace na okres próbny ………32


Rozdzial 3
Umowy cywilnoprawne

3.1...

Czytaj więcej

Umowa o prace, a umowa o dzieło i umowa zlecenie.


Wykaz skrótów……….. 7
Wstęp ………..9

Rozdzial 1
Umowa o prace.

1.1 Charakterystyka umowy o prace
1.1.1 Tresc umowy o prace ………..11
1.1.2 Zmiana tresci umowy o prace ………..15
1.2 Zawieranie i rozwiazanie umowy o prace……….. 17
1.2.1 Tryb zawarcia umowy o prace ………..17
1.2.2 Rozwiazanie i wygasniecie umowy o prace……….. 20
1.3 Strony stosunku pracy ………..21
1.3.1 Pojecie pracownika ………..21
1.3.2 Pojecie pracodawcy ………..24
1.4 Rodzaje umów ………..25
1.4.1 Umowa na czas nieokreslony……….. 25
1.4.2 Umowa na czas okreslony……….. 28
1.4.3 Umowa na czas wykonania okreslonej pracy………..29
1.4.4 Umowa na czas zastepstwa ………..31
1.4...

Czytaj więcej

Prace wytwórcze w edukacji ogólnotechnicznej uczniów klas I-III.


Wstęp ………..5

Rozdzial 1.
Przedmiot badan w literaturze

1.1. Cele edukacji ogólnotechnicznej w ksztalceniu zintegrowanym ………..7
1.2. Tresci edukacji ogólnotechnicznej uczniów klas 1-3 ………..16
1.3. Metody, formy realizacji edukacji ogólnotechnicznej ………..18
1.4. Zadania wytwórcze w edukacji ogólnotechnicznej ………..21
1.5. Umiejetnosci technologiczne w tresciach programów ksztalcenia zintegrowanego………..25


Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan ………..29
2.2. Problemy i zadania badawcze ………..30
2.3. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze ………..31
2.4. Organizacja i przebieg badan ………..34
2.5...

Czytaj więcej

Prace wytwórcze w edukacji ogólnotechnicznej uczniów klas I-III.


Wstęp ………..5

Rozdzial 1.
Przedmiot badan w literaturze

1.1. Cele edukacji ogólnotechnicznej w ksztalceniu zintegrowanym ………..7
1.2. Tresci edukacji ogólnotechnicznej uczniów klas 1-3 ………..16
1.3. Metody, formy realizacji edukacji ogólnotechnicznej ………..18
1.4. Zadania wytwórcze w edukacji ogólnotechnicznej ………..21
1.5. Umiejetnosci technologiczne w tresciach programów ksztalcenia zintegrowanego………..25


Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan ………..29
2.2. Problemy i zadania badawcze ………..30
2.3. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze ………..31
2.4. Organizacja i przebieg badan ………..34
2.5...

Czytaj więcej

Kształtowanie wizerunku firmy poprzez prace merchandisera na przykładzie firmy XYZ


Wstęp ………2

Rozdzial 1.
Wizerunek i tozsamosc przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie tozsamosci i wizerunku przedsiębiorstwa ………4
1.1.1 Kształtowanie wizerunku firmy ………6
1.1.2 Wizerunek a tozsamosc firmy – rozróznienie semantyczne ………8
1.2. Niewizualne czynniki wpływajace na tozsamosc przedsiębiorstwa ………14


Rozdzial 2.
Merchandising, działania handlowe czy kreatywna ekspozycja.

2.1. Pojecie i geneza merchandisingu ………19
2.2. Elementy standardów merchandisingowych ………24
2.3. Merchandising producenta i detalisty ………25
2.4. Techniki merchandisingu handlowego ………27
2.4.1. Sterowanie ruchem klientów ………27
2.4.2...

Czytaj więcej

Negocjacje nastawione na wspólprace.


I. Negocjacje……… 2

Negocjacje nalezy podejmowac……… 4
Nie nalezy podejmowac negocjacji………. 5
Redukcja kosztów.. 16
Kompensacja.. 19
Dopasowanie……… 20
Laczenie……… 20
Zasady interpersonalne.. 25
II. Trzy najwazniejsze rozwiazania integrujace 26

 
Czytaj więcej

Turystyka osób niepełnosprawnych jako forma rehabilitacji


Wprowadzenie

Rozdzial I
Wybrane aspekty niepełnosprawności i rehabilitacji

1.1. Rehabilitacja, niepelnosprawnosc- wybrane zagadnienia
1.2. Rola turystyki w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
1.3. Wybrane organizacje, stowarzyszenia i fundacje dzialajace na rzecz osób niepelnosprawnych
1.4. Wybrane projekty dzialajace na rzecz osób niepełnosprawnych


Rozdzial II
Turystyka osób niepełnosprawnych

2.1. Definicja turystyki i jej funkcje
2.2. Cele uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce
2.3. Warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w działalności turystycznej
2.4...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia za prace na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial I
Wynagrodzenie za prace i jego skladniki

1.1.Istota i cechy wynagrodzenia za prace……….5
1.2. Istota ochrony wynagrodzeń za prace……….7
1.3.System czasu pracy……….10
1.4.Elementy wynagrodzeń za prace……….10
1.5.Terminy, miejsce i form wyplaty wynagrodzenia……….14


Rozdzial II
Zasady naliczania ubezpieczen społecznych od wynagrodzeń oraz swiadczen przyslugujacych z tytułu tych ubezpieczen

2.1.Ubezpieczenie pracownika……….16
2.1.1 Ubezpieczenie społeczne……….16
2.1.2 Swiadczenia przyslugujace pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego……….17
2.1.2 Ubezpieczenie zdrowotne……….24
2.2...

Czytaj więcej

Równe traktowanie mezczyzn i kobiet w zakresię wynagrodzenia za prace


Wstęp

1.Podstawa prawna
2.Pojecie wynagrodzenia
3.Równe traktowanie i dyskryminacja
4.Zakaz dyskryminacji a dane ujawniane pracodawcy przez pracownika
5.Zasada równego wynagrodzenia; Jednakowa placa za swiadczenie jednakowej pracy
6.Gwarancje proceduralne
7.Rozklad ciezaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji
Podsumowanie.
Bibliografia.

 
Czytaj więcej

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

Wstęp………4

Rozdział 1
Kompleksowy wymiar komunikacji
1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6
1.2 Formy komunikowania ………11
1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20
1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24

Rozdział 2
Komunikacja w organizacji

2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28
2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32
2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38
2.4 Menedżer i jego wpływ na organizację………. 44

Rozdział 3
Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

3.1 Komunikacja grupowa w rozwiązywaniu organizacyjnych problemów ………51
3...

Czytaj więcej

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego XYZ

Wstęp ………..2

Rozdział I
Mobbing jako rodzaj przemocy
      1.1. Klasyfikacja, zakres i skala mobbingu………..7
1.2. Zachowania i objawy zjawiska mobbingu………..13
1.3. Czynniki wpływające na mobbing………..15
1.4. Skutki mobbingu………..18
1.5. Przeciwdziałanie mobbingowi ………..21
1.6. Prewencja mobbingu w miejscu pracy………..30
1.7. Regulacje prawne zapobiegające mobbingowi………..32
1.7.1.Prawo cywilne………..34
1.7.2. Prawo pracy………..34
1.7.3. Prawo karne………..35
1.7.4. Prawo dyscyplinarne………..36

Rozdział II
Prezentacja przedsiębiorstwa handlowego „XYZ” SP. Z O.O.
      2.1. Historia przedsiębiorstwa………..37
2.2...

Czytaj więcej

Motywacja i ocena, jako skuteczne zarządzanie na przykładzie jednostki wojskowej

Wstęp……….5

Rozdział I
Definicja, rola i rodzaje motywacji w zarządzaniu
      1.1. Definicja i proces motywacji………. 7
1.2. Rodzaje motywacji pracowników………. 10
1.3. Motywowanie, jako proces zarządzania………. 11
1.4. Wybrane teorie roli motywacji………. 15
1.4.1. Teorie treści………. 15
1.4.2. Teorie procesu………. 19
1.4.3. Teorie wzmocnienia ……….22

Rozdział II
Czynniki motywujące pracowników
      2.1. Instrumenty motywowania pracowników………. 25
2.1.1. Wynagrodzenia ……….25
2.1.2 Premie i nagrody………. 28
2.1.3. Świadczenia rzeczowe jako element motywacji pracowników………. 31
2.2...

Czytaj więcej

Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy XYZ

Cel i zakres pracy ………3
Wprowadzenie ………4

Rozdział 1
Ustrój samorządu terytorialnego
      1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego ………. 5
2. Europejska karta samorządu terytorialnego ………6
3. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego–zadania i kompetencje………. 7
4. Gmina iwkowa na mapie województwa małopolskieg………o 13

Rozdział 2
Sprawowanie władzy w gminie
      1. Wybory………15
2. Rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny……… 17
3. Wójt gminy jako organ wykonawczy………. 20

Rozdział 3
Aparat pomocniczy gminy.
      1...

Czytaj więcej

Motywacja i ocena, jako elementy skutecznego zarządzania na przykładzie jednostki wojskowej XYZ

Wstęp……….5

Rozdział I
Definicja, rola i rodzaje motywacji w zarządzaniu
1.1. Definicja i proces motywacji………. 7
1.2. Rodzaje motywacji pracowników………. 10
1.3. Motywowanie, jako proces zarządzania………. 11
1.4. Wybrane teorie roli motywacji………. 15
1.4.1. Teorie treści………. 15
1.4.2. Teorie procesu………. 19
1.4.3. Teorie wzmocnienia ……….22

Rozdział II
Czynniki motywujące pracowników
      2.1. Instrumenty motywowania pracowników………. 25
2.1.1. Wynagrodzenia ……….25
2.1.2 Premie i nagrody………. 28
2.1.3. Świadczenia rzeczowe jako element motywacji pracowników………. 31
2.2. Współczesne czynniki warunkujące motywację do pracy ……….34
2...

Czytaj więcej

Logistyka reengineering zbytu działalności przedsiębiorstwa

Wstęp…………2

Rozdział 1
Konceptualne zasady i innowacje strategii zbytu działalności w przedsiębiorstwie.
      1.1 Pojęcie i istota zbytu działalności przedsiębiorstwa…………5
1.2 Reengineering procesów biznesowych w logistyce…………15
1.3 Współczesna praktyka i perspektywy rozwoju e-commerce w sprzedaży działalności przedsiębiorstw…………20

Rozdział 2
Organizacyjno-ekonomiczna charakteryka sklepu internetowego Plitka.UA.
      2.1 Schemat działania sklepu internetowego …………25
2.2 Ekonomiczne zawartość sklepu Internetowego ‚plitka.ua’…………30
2.3 Logistyczna działalności sklepu internetowego ‚plitka.ua’…………36
2...

Czytaj więcej

Budzet gminy praca mgr

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing w pracy praca licencjacka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Pisanie prac z bankowości

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca dyplomowa analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Pisanie prac hotelarstwo i gastronomia

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska mobbing spis treści

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy praca licencjacka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Analiza finansowa praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing chomikuj

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska mobbing

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Dochody i wydatki budżetu gminy – praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Tematy prac licencjackich bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy pdf chomikuj

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca licencjacka wstęp

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca dyplomowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Tematy prac magisterskich bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca licencjacka bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca licencjacka chomikuj

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing tematy prac magisterskich

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca licencjacka gastronomia

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing praca licencjacka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska gastronomia

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing praca licencjacka pdf

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing pdf

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy chomikuj

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca magisterska bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Gotowa analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Praca dyplomowa bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Pisanie prac bankowość

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca magisterska pdf

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing praca dyplomowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Budżet gminy praca magisterska plan

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Dochody i wydatki budżetu gminy praca licencjacka

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich