Amortyzacja jako instrument polityki oddzialywania na wynik firmy

Wstęp.

Rozdzial I
Amortyzacja środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych.

1.1 Istota, funkcje i zasady amortyzacji jako kategorii ekonomicznej.
1.2 Przedmiot amortyzacji wedlug prawa handlowego, a prawa podatkowego.
1.3 Wartość poczatkowa podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych.
1.4 Fizyczne i ekonomiczne zuzycie środków trwalych.
1.5 Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym.


Rozdzial II
Zasady i metody polityki amortyzacyjnej.

2.1 Metody pomiaru zuzycia, a strategia firmy.
2.2 Plan amortyzacji i jego aktualizacja.
2.3 Ocena norm amortyzacyjnych.
2.4 Wpływ amortyzacji na rozwój firmy.


Rozdzial III
Charakterystyka potencjalu majatku trwalego w procesię produkcyjnym P.T.H.U.P.

3.1 Struktura majatku trwalego i źródła jego pochodzenia.
3.2 Gospodarka środkami trwalymi w przedsiębiorstwie.
3.2.1 Zasady gospodarowania środkami trwałymi.
3.2.2 Analiza efektywnosci wykorzystywania środków trwalych.
3.3 Analiza sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa.


Rozdzial IV
Polityka amortyzowania środków trwałych w strategii przedsiębiorstwa .

4.1 Przedmioty podlegajace amortyzacji w P. T.H.U.P.
4.2 Wpływ odpisów amortyzacyjnych na zysk firmy.
4.3 Amortyzacja, a stopien ryzyka osiagniecia zysku.
4.4 Wpływ metod amortyzacyjnych na ksztaltowanie wyniku finansowego.


Zakończenie.
Bibliografia.
Spis rysunków.
Spis schematów.
Spis tabel.
Spis wykresów.
Zalacznik.


 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich