Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej


Wstęp.........3
Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka kosztów jednostki
gospodarczej.........4

1. Istota i zakres kosztów.........4
2. Klasyfikacja kosztów.........9
3. Procedury obliczania kosztów.........15
4. Koszty w ukladzie podmiotowym i nosnikowym.........22
5. Czynniki kształtujące strukture kosztów.........25


Rozdzial II.
Rodzaje rachunków kosztów.........28

1. Istota, cele i zadania rachunku kosztów.........28
2. Rachunek kosztów plac i materialów.........31
3. Rachunek kosztów wspólnych.........33
4. Rachunek kosztów pelnych.........35
5. Rachunek kosztów
zmiennych.........38
6. Rachunek kosztów produktów lacznych i produktów ubocznych..40
7. Rachunek kosztów oparty na kalkulacji czesciowej.........42
8. Controlling jako metoda zarządzania kosztami.........45


Rozdzial III.
Badanie kosztów w XYZ.........51

1. Charakterystyka XYZ .........51
2. Zobrazowanie kosztów w procedurach ich obliczania.........57
3. Poziom i struktura kosztów
4. Interpretacja analizy kosztów
5. Wdrozenia w kopalni controllingu


Zakonczenie.........62
Literatura.........63
Spis
tabel.........65
Spis rysunków.........66

 

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich