Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.


Wstęp.........5

Rozdzial I.
Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego

1.1. Pojecie i charakterystyka samorządu terytorialnego .........7
1.2. Zadania samorządu terytorialnego.........11
1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.........15
1.4. Zadania gminy .........18

Rozdzial II.
Gmina miejsko wiejska XYZ jako obekt badan- charakterystyka spoleczno gospodarcza

2.1. Polozenie geograficzne i podzial administracyjny.........21
2.2. Charakterystyka demograficzna.........23
2.3. Sytuacja gospodarcza.........27
2.3.1. Rolnictwo.........27
2.3.2. Działalność pozarolnicza.........29
2.3.3. Rynek pracy.........32
2.4. Cele strategiczne i priorytety rozwojowe.........36

Rozdzial III.
Przedakcesyjna i akcesyjna pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego

3.1. Unia Europejska - cele i źródła wspierania finansowego jednostek samorządu terytorialnego 41
3.2. Fundusze przedakcesyjne jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej.........47
3.2.1. Program PHARE.........47
3.2.2. Program ISPA.........49
3.2.3. Program SAPARD.........51
3.3. Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.........53
3.4. Kryteria przyznawania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego.........57

Rozdzial IV.
Środki unijne w mieście i gminie XYZ

4.1. Inwestycje realizowane przez gmine i miasto z funduszy unijnych.........60
4.1.1. Zadania inwestycyjne z udzialem środków przedakcesyjnych.........60
4.1.2. Zadania inwestycyjne z udzialem środków akcesyjnych.........64
4.2. Analiza nakladów na zadania inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej.........71
4.3. Ocena zagospodarowania środków unijnych na finansowanie zadan gminy i miasta.........74

Zakończenie .........76
Bibliografia .........78
Spis tabel .........81
Spis rysunków .........82
Spis fotografii .........83
Streszczenie .........84


 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich