Kategoria Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa

Analiza kryzysu finansowego


Wstęp………2

Rozdzial I
Przyczyny wybuchu kryzysu.

1.1. Rynek nieruchomosci i kredyty subprime………4
1.2. Polityka monetarna prowadzona przez Rezerwe Federalna………9


Rozdzial II
Analiza przebiegu kryzysu i jego skutki dla ludnosci USA.

2.1. Reakcja wladz………17
2.2. Przebieg kryzysu wspólczesnego………21


Rozdzial III
Implikacje kryzysu dla innych Panstw swiata.

3.1. Konsekwencje kryzysowe dla calego swiata………28
3.2. Konsekwencje kryzysowe dla Polski………31
3.3. Nastepstwa kryzysowe dla Europy………32


Rozdzial IV
Ocena administracji B. Obamy niwelujaca skutki kryzysu.

4.1. Skutki kryzysu globalnego………36
4.2. Polityka antykryzysowa prezydenta Obamy………43


Zakończenie………46
Bibliografia………48
Spis tabel………...

Czytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Lena Lighting S.A


Rozdzial 1.
Prezentacja przedsiębiorstwa

Rozdzial 2.
Czesc analityczna

2.1. Cel analizy
2.2. Metody zastosowane w analizie
2.3. Zalozenia do analizy
2.4. Analiza przychodów i kosztów
2.5. Analiza sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa
2.6. Analiza plynnosci, rentownosci, zadluzenia, sily finansowej, obrotowosci przedsiębiorstwa
2.7. Analiza przeplywu środków pienieznych
2.8. Analiza symptomów zagrozenia przedsiębiorstwa upadloscia


Wnioski i rekomendacje wynikajace z analizy


 
Czytaj więcej

Analiza finansowa wspólnot mieszkaniowych na przykładzie miasta XYZ w latach 2004-2008


Wstęp………4

Rozdzial I.
Charakterystyka miasta XYZ………6

1.1 Podstawowe informacje
1.2 Opis wspólnot mieszkaniowych w XYZ
1.3 Instytucje zarzadzajace braniewskimi wspólnotami mieszkaniowymi


Rozdzial II.
Podstawowe informacje o funkcjonowaniu działalności wspólnot mieszkaniowych………15

2.1 Prawna organizacja wspólnoty mieszkaniowej
2.2 Uwarunkowania ekonomiczne
2.3 Organizacja i obowiazki zarzadu w wspólnotach mieszkaniowych
2.4 Zobowiazania finansowe najemcy na rzecz wspólnoty mieszkaniowej z tytułu najmu lokalu


Rozdzial III.
Analiza sytuacji majatkowej i finansowej wspólnot mieszkaniowych w XYZ………30

3.1. Analiza bilansu i rachunku zysków i strat
3.1.1...

Czytaj więcej

Analiza strategiczna firmy Vistula S.A.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Pojecie, zakres oraz wykorzystanie analizy strategicznej

1.1. Pojecie, geneza i rozwój analizy strategicznej……….4
1.2. Metodyka planowania strategicznego……….11
1.3. Zakres i uzytkownicy analizy strategicznej……….18
1.4. Wybrane metody analizy strategicznej……….23


Rozdzial II
Działalność przedsiębiorstwa Vistula S.A.

2.1. Historia przedsiębiorstwa Vistula S.A……….28
2.2. Misja oraz cele spółki Vistula S.A……….31
2.3.Zakres oraz marki działalności firmy Vistula S.A……….32
2.4. Struktura sprzedaży marki Vistula……….33


Rozdzial III
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Vistula S.A.

3.1. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa……….39
3.2. Analiza SWOT firmy Vistula S...

Czytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa- hutownia XYZ.


Wstęp………..5

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka analizy finansowej

1.1. Istota i zadania analizy finansowej……….. 7
1.2. Metody analizy finansowej……….. 10
1.3. Materialy zródlowe analizy finansowej……….. 14
1.4. Formy prezentacji wyników……….. 25

Rozdzial II
Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Istota analizy wskaznikowej……….. 29
2.2. Wskazniki plynnosci finansowej……….. 31
2.3. Wskazniki sprawnosci ………..38
2.4. Wskazniki zadluzenia ………..42
2.5. Wskazniki rentownosci ………..45

Rozdzial III
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ

3.1. Rys historyczny i ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa……….. 49
3.2. Wstępna analiza sprawozdan finansowych spólki ………....

Czytaj więcej

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o. wybrane aspekty


Wstęp.

Rozdzial I.
Zakres i cele analizy finansowej

1.1 Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi………… 5
1.2 Rodzaje i metody analizy finansowej …………7
1.3 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o firmie …………10
1.3.1 Analiza bilansu …………12
1.3.2 Analiza rachunku zysków i strat …………17


Rozdzial II.
Charakterystyka grupy XYZ SP. Z O. O.

2.1 Rys historyczny oraz przedmiot działalnosci………… 22
2.2 Rynek kolejowy w Polsce…………27
2.3 Wpływ kryzysu gospodarczego na swiatowe rynki kolejowe………… 30


Rozdzial III.
Ocena kondycji finansowej XYZ SP. z o.o

3.1 Metoda wskaznikowa jako istotny element analizy finansowej………… 33
3...

Czytaj więcej

Zastosowanie analizy finansowej do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp.

Rozdzial I.
Charakterystyka analizy finansowej

1.1. Pojecie, istota i zakres analizy finansowej
1.2. Metody i rodzaje analizy finansowej
1.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o przedsiębiorstwie
1.3.1. Uklad i tresc bilansu
1.3.2. Rachunek zysków i strat
1.3.3. Budowa sprawozdania z przeplywu środków pienieznych


Rozdzial II.
Narzedzia wykorzystywane do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Wstępna analiza bilansu
2.1.1 Analiza pionowa
2.1.2 Analiza pozioma
2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat
2.3. Analiza wskaznikowa
2.3.1. Analiza plynnosci
2.3.2. Analiza rentownosci
2.3.3. Analiza stopnia zadluzenia
2.3.4...

Czytaj więcej

Analiza wartosci przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN


Wstęp……….1

Rozdzial 1
Bilans analityczny w ocenie wartosci przedsiębiorstwa………. 2

Rozdzial 2

Zysk operacyjny EBIT (Earnings Before Interest & Tax) i NOPAT (Net Operating Profit After Tax)………. 6

Rozdzial 3

Sredni wazony koszt zainwestowanych kapitalów WACC (Weighted Average Cost of Capital) ………. 9

Rozdzial 4

Wartość dochodowa przedsiębiorstwa wg. modelu DCF (discounted Cash flows)………. 12

Rozdzial 5

Zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa EVA (Economic Value Addead) ……….15

Rozdzial 6

Tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży g i stopa wzrostu zrównowazonego SGR ………. 16

Rozdzial 7

Umiejscowienie spółki w macierzy finansowej zysku ekonomicznego………..20

Rozdzial 8

Ustalenie granic...

Czytaj więcej

Analiza rentownosci działalności banku na przykładzie banku XYZ w Warszawie.


Wstęp ………….3

Rozdzial I.
Rachunkowość i sprawozdawczosc banku

1.1.Istota, przedmiot i zakres rachunkowosci ………….6
1.2.Charakterystyka rachunkowosci bankowej …………. 10
1.3.Podstawowe normy regulujace dzialalnosc banków …………. 12
1.4.Sprawozdawczość bankowa …………. 14


Rozdzial II.
Analiza wstepna sprawozdania finansowego banku

2.1.Charakterystyka Bank XYZ S.A. w Warszawie …………. 19
2.2.Analiza wstepna bilansu …………. 20
2.3.Ocena wstepna rachunku zysków i strat …………. 30


Rozdzial III.
Wskaznikowa ocena rentownosci Banku XYZ w Warszawie S.A.

3.1.Pojecie i wskaznikowe miary rentownosci …………. 33
3.2.Rentownosc majatku …………. 37
3.3.Rentownosc kapitału wlasnego…………. 38
3.4...

Czytaj więcej

Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa


Wstęp.

Rozdzial 1
Zakres i cele analizy finansowej

1.1. Istota, przedmiot i zakres stosowania analizy finansowej…………5
1.2. Zadania, funkcje oraz rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………10
1.3. Źródła i metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………15


Rozdzial 2
Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy finansowej

2.1. Bilans zródlem informacji o sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa…………23
2.2. Rachunek zysków i strat …………30
2.3. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym…………34
2.4. Informacja dodatkowa…………36
2.5. Sprawozdanie z przeplywów środków pienieznych (cash flow)…………38
2.6. Sprawozdanie z działalności jednostki…………41


Rozdzial 3
Analiza wskaznikowa ...

Czytaj więcej

Ocena rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A.


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Pojecie, rola i źródła analizy finansowej w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa.

1.1. Istota, zakres oraz rola analizy finansowej………. 6
1.2. Źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………. 14
1.3. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna………. 20


Rozdzial 2.
Metody i techniki analizy w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa.

2.1. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………. 32
2.2. Istota analizy wskaznikowej i jej struktura………. 41
2.3. Wskazniki rentownosci………. 45
2.4. Model Du Ponta………. 52
2.5. Dzwignia finansowa………. 55
2.6. Progi rentownosci………. 62


Rozdzial 3.
Analiza i ocena rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A.

...

Czytaj więcej

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Istota i przedmiot analizy finansowej

1.1. Przedmiot, zakres analizy finansowej i jej rola w podejmowaniu decyzji……….. 5
1.2. Metody analizy finansowej ………..11
1.3. Podstawowe obszary analityczne w przedsiębiorstwie ………..17


Rozdzial II
Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny firmy i ich analiza wstepna

2.1. Analiza bilansu przedsiębiorstwa ………..21
2.2. Analiza rachunku zysków i strat ………..31
2.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych………..36
2.4. Analiza modelu Du Ponta………..41


Rozdzial III
Istota analizy wskaznikowej przedsiębiorstwa

3.1. Analiza rentownosci………..44
3.2. Analiza plynnosci………..46
3.3. Analiza obrotowosci………..48
3.4...

Czytaj więcej

Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‚XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych.


Wstęp

Rozdzial I
Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie dla potrzeb zarządzania.

1. Pojecie, klasyfikacja i rodzaje sprawozdawczosci finansowej .
2. Organizacja prac nad sprawozdaniem finansowym.
3. Zasady sporzadzania, zatwierdzania i oglaszania sprawozdania finansowego


Rozdzial II
Istota analizy finansowej w zarządzaniu podmiotem gospodarczym.

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa i jej metody.
2. Wstępne badanie bilansu i rachunku zysków i strat.
3. Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.


Rozdzial III
Bilans i rachunek zysków i strat jako źródłoinformacji dla potrzeb oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

1. Istota i uklad bilansu.
2...

Czytaj więcej

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple


Wstęp………..3

Charakterystyka przedsiębiorstwa………..3

Analiza PEST………..,………..4
Krótka charakterystyka otoczenia konkurencyjnego ………..7
Opis strategii segmentacyjnej………..8
Opis polityki cenowej……….. ………..11
Opis strategii dystrybucji………..14
Opis strategii promocji………..14
Ankieta ………..18
Analiza SWOT………..21
Tabela 1. Analizy SWOT………..21


Podsumowanie………..24

Zalacznik. Harmonogram dzialan marketingowych………..25


 
Czytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Rachunkowość jako system informacyjny.

1.1 Definicja rachunkowości…………4
1.2 Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza…………4
1.3 Rachunkowość finansowa…………5
1.4 Zasady rachunkowości…………6
1.5 Sprawozdawczość finansowa…………7
1.5.1 Skladowe sprawozdania finansowego…………7
1.5.2 Bilans…………9
1.5.3 Rachunek zysków i strat…………14
1.5.4 Informacja dodatkowa…………18
1.5.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym…………18
1.5.6 Rachunek przeplywu środków pienieznych…………20
1.5.7 Sprawozdanie z działalności jednostki…………21


Rozdzial II.
Narzedzia stosowane w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich