Kategoria BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Organizacja ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa na przykładzie agencji ochrony osób i mienia

Wstęp……….5

Rozdział 1
Organizacja ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa na przykładzie agencji ochrony osób i mienia
      1.1. Formy ochrony osób i mienia………. 8
1.2. Prywatyzacja ochrony osób i mienia. Przedsiębiorcy i formacje ochrony osób i mienia – definicje, relacje, zależności ……….10
1.3. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie………. 13
1.4. Wewnętrzne służby ochrony zasady tworzenia i funkcjonowania………. 16
1.5. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia………. 18
1.6...

Czytaj więcej

Transport i skladowanie materialów niebezpiecznych na przykładzie DC w Sochaczewie.


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Zagadnienia skladowania i transportu materialów niebezpiecznych

1.1. Klasyfikacja i identyfikacja materialów niebezpiecznych………. 6
1.2. Przechowywanie i magazynowanie preparatów i substancji niebezpiecznych………. 8
1.3. Transport materialów niebezpiecznych ……….12
1.4. Opakowanie i oznakowanie materialów niebezpiecznych………. 19


Rozdzial 2.
Regulacje i zalecenia Unii Europejskiej w zakresię skladowania i magazynowania materialów niebezpiecznych

Rozdzial 3
Organizacja i zarzadzanie materialami niebezpiecznymi w Sochaczew DC

3.1. Produkty niebezpieczne w Sochaczew DC ……….50
3...

Czytaj więcej

System zabezpieczen przeciwpozarowych jako element bezpieczenstwa w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wstęp

Rozdzial 1
Bezpieczeństwo pozarowe w obiektach uzytecznosci publicznej

1.1. Zagrozenia pozarowe – rodzaje i kategorie zagrozen
1.2. Definicja obiektu uzytecznosci publicznej i bezpieczenstwa pozarowego
1.3. Budowa obiektów uzytecznosci publicznej a bezpieczenstwo pozarowe
1.4. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego


Rozdzial 2
Monitoring pozarowy

2.1. Systemy sygnalizacji pozarowej
2.2. Urzadzenia transmisji alarmów pozarowych


Rozdzial 3.
Analiza procedur zachowania bezpieczenstwa oraz procedur postępowania w przypadku zagrozen pozarowych w szkole podstawowej XYZ” b...

Czytaj więcej

Organizacja i przeprowadzanie szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.


Wstęp……….1

Rozdzial I
Prawny obowiazek przeprowadzenia szkolen z bezpieczenstwa i higieny pracy

1.1. Źródła obowiazku………. 3
1.2. Zakres podmiotowy obowiazku………. 4
1.2.1. Uwagi wstepne ……….4
1.2.1. Podmioty zobowiazane do przeprowadzenia szkolen bhp………. 5
1.2.2. Podmioty objete szkoleniami bhp………. 6


Rozdzial II
Organizacja szkolen w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy

2.1. Podmioty uprawnione do prowadzenia szkolen………. 12
2.1.1. Uwagi wprowadzajace………. 12
2.1.2. Pracodawca i służby pracodawcy………. 13
2.1.3. Instytucje zewnetrzne ……….16
2.2. Rodzaje szkolen………. 18
2.2.1. Szkolenia wstepne………. 18
2.2.2. Szkolenia okresowe………. 22
...

Czytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w [duza rafineria paliwowa]1. Wstęp ………..3

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu ………. 3
1.2 Cel i zakres pracy ………. 4


2. Analiza literatury tematu ………. 5

2.1 Ryzyko zawodowe ………. 5
2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego ………. 5
2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego………. 8
2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego ……….12
2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011……….13
2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800……….15
2.4.3 Metoda RISK SCORE……….17
2.4.4 Metoda JSA – Job Safety Analysis……….18
2.4.5 Metoda Wskaznik Ryzyka WPR……….19
2.4.6 Metoda Analizy skutków i przyczyn bledów FMEA ……..20
2.4.7 Metoda pieciu kroków – Five Steps to risk assessment ………...

Czytaj więcej

Ocena stanu wdrozenia zasad odpowiedzialności społecznej w BHP na przykładzie firmy XYZ.

Streszczenie……….4
Czesc teoretyczna………. 5
Wstęp………. 5

1. Spoleczna odpowiedzialnosc w biznesie

1.1. Wspólczesna definicja odpowiedzialnosci biznesu ……….7
1.2. Ewolucja społecznej odpowiedzialnosci biznesu………. 13
1.3. CSR w normalizacji ISO 26000 i SA 8000………. 19
1.3.1. International Organization for Standarization 26000………. 20
1.3.2. Standard SA 8000……….24
1.4. Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu w Polsce………. 29
1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy jako element odpowiedzialnego biznesu w firmie……….32
Charakterystyka przedsiębiorstwa……….33
1. Opis przedsiębiorstwa……….33
2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa……….34
3...

Czytaj więcej

Przeglad podstawowych aktów prawnych dotyczacych pracownika i pacjenta w Zakladzie RadiologiiWstęp…………3

Rozdzial I
Organizacja ochrony radiologicznej w Polsce.

1.1. System ochrony radiologicznej…………4
1.2. Warunki funkcjonowania systemu ochrony radiologicznej…………7
1.3. Podzial odpowiedzialnosci…………9
1.3.1. Rola Panstwowej Inspekcji Sanitarnej…………11
1.4. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe…………11

Rozdzial II
Organizacja sprawowania kontroli pracownika i pacjenta w Zakladzie Radiologii w świetle prawa

2.1. Podstawy prawne kontroli w Zakladzie Radiologii…………14
2.2. Zasady ochrony radiologicznej…………15
2.3. Narazenie i ochrona osób pracujacych w Zakladzie Radiologii…………17
2.4...

Czytaj więcej

Uprawnienia kontrolne Panstwowej Inspekcji Pracy


Wstęp

Rozdzial I.
Geneza uprawnien kontrolnych Panstwowej

Inspekcji Pracy
Kontrola w naukach prawnych
Cel działania
Podstawy prawa miedzynarodowego dla uprawnien kontrolnych Panstwowej
Inspekcji Pracy
Ogólna charakterystyka uprawnien kontrolnych Panstwowej
Inspekcji Pracy


Rozdzial II.
Sprawowanie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy

Zakres podmiotowy
Przedmiot kontroli


Rozdzial III.
Przebieg kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy

Zakończenie
Akty prawne
Bibliografia


 
Czytaj więcej

System zarządzania BHP wg normy SCC/VCA.


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Systemowe zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy

1.1.System zarządzania BHP……….. 5
1.3. Etapy wdrozenia systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie……….. 8
1.3.1. Zaangazowanie kierownictwa i pracowników w działania zwiazane z funkcjonowanie systemu zarządzania BHP……….. 10
1.3.2. Plan dzialan sluzacych do realizacji polityki BHP……….. 11
1.3.3. Stworzenie warunków do wykonania zalozonych celów……….. 12
1.3.4. Kontrola realizacji planów i funkcjonowania systemu……….. 13
1.3.5. Okresowe przeglady i doskonalenie wdrozonego systemu zarządzania BHP……….. 14
1.4...

Czytaj więcej

Praca operatora wózka jezdniowego podnosnikowego w atmosferze wybuchowej


Wprowadzenie………..3

Rozdzial 1
Podstawowe rodzaje wózków jezdniowych podnosnikowych oraz praca operatora

1.1 System pojeciowy dotyczacy transportu wewnetrznego……….. 5
1.2 Rodzaje wózków jezdniowych podnosnikowych……….. 7
1.3 Zasada działania i eksploatacja wózka……….. 9
1.4 Operator- kierowca- wymagania oraz obowiazki……….. 16


Rozdzial 2
Atmosfera wybuchowa w magazynie na przykładzie firmy XYZ

2.1. Stanowisko pracy na którym moze wystapic atmosfera wybuchowa……….. 21
2.2 Zabezpieczenia przed wybuchem (EX)- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa……….. 25
2...

Czytaj więcej

Prewencja stresu w miejscu pracy.


Wstęp ………..4

Rozdzial I
Pojecie stresu

1.1 Terminologia zagadnienia………..5
1.2 Stres biologiczny………..9
1.3 Stres psychologiczny………..13


Rozdzial II
Źródła stresu

2.1 Źródła stresu zawodowego………..15
2.2 Wydarzenia zyciowe jako źródła stresu………..22
2.3 Stres jako specyficzny uklad relacji czlowiek –srodowisko………..26
2.4 Odpornosc czlowieka na stres………..30
2.5 Skutki stresu………..31


Rozdzial III
Prewencja w zakresię zapobiegania stresowi w miejscu pracy

3.1 Pojecie prewencji………..36
3.2 Poziomy prewencji………..41
3.3 Rola pracodawcy w zakresię prewencji zjawiska stresu………..45


Zakończenie……….. 48
Bibliografia ………..49
Spis tabel i ...

Czytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w Zespole Elektrocieplowni XXX w YYY.Wstęp

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu
1.2 Cel i zakres pracy


Rozdzial 1.
Analiza literatury tematu

2.1 Ryzyko zawodowe
2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego
2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego
2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego
2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011
2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800
2.4.3 Metoda RISK SCORE
2.4.4 Metoda JSA – Job Safety Analysis
2.4.5 Metoda Wskaznik Ryzyka WPR
2.4.6 Metoda Analizy skutków i przyczyn bledów FMEA – Failure Mode and Effects Analysis.
2.4.7 Metoda pieciu kroków – Five Steps to risk assessment
2.4...

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Bezpieczeństwo i higiena pracy w świetle literatury

1.1. Pojecie bezpieczenstwa i higiena pracy………. 5
1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w ujęciu historycznym………. 8
1.3. Podstawowe zasady dzialan w zakresię zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy ……….12


Rozdzial II
Uregulowania prawne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

2.1. Uwagi wprowadzajace ……….14
2.2. Implementacja prawa Unii Europejskiej ……….15
2.3. Prawna regulacja w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy……….19
2.4. Obowiazki w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy………. 24


Rozdzial III
Obowiazki pracodawcy w zakresię bezpieczenstwa i hig...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach mechaników pojazdów samochodowychWstęp
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu
1.2. Cel i zakres pracy

Rozdzial 1.
Analiza literatury tematu

2.1 Ryzyko zawodowe
2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego
2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego
2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego
2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011
2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800
2.4.3 Metoda RISK SCORE
2.4.4 Metoda JSA – Job Safety Analysis
2.4.5 Metoda Wskaznik Ryzyka WPR
2.4.6 Metoda Analizy skutków i przyczyn bledów FMEA – Failure Mode and Effects Analysis.
2.4.7 Metoda pieciu kroków – Five Steps to risk assessment
2.4.8 Metoda PHA – wstepna analiza zagrozen
2...

Czytaj więcej

Podwyzszenie BHP w medycynie poprzez zastosowanie materialów weglopodobnych

Wstęp

Rozdzial 1
Definicja kompozytów i ich klasyfikacja

1.1.Definicja kompozytów
1.2.Klasyfikacja kompozytów
1.3.Wlókna stosowane do zbrojenia kompozytów
1.3.1.Wlókna szklane
1.3.2.Wlokna boru
1.3.3.Wlókna weglowe
1.3.4. Wlókna organiczne


Rozdzial 2
Kompozyty w medycynie

2.1. Charakterystyka wlókien weglowych
2.2. Kompozyty wegiel-wegiel
2.3. Kompozyty wlókno weglowe-polimer


Rozdzial 3
Zabiegi rekonstrukcyjne przy użyciu wlókien weglowych

3.1. Rekonstrukcje wiezadla pobocznego piszczelowego
3.2. Odtwarzanie ciaglosci sciegna Achillesa
3.3. Zeszycie wlóknami weglowymi uszkodzonej lakotki
3.4...

Czytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy farmaceutyWstęp……… 4

Rozdzial I.
Zagadnienia prawne oraz ogólna charakterystyka oceny ryzyka zawodowego

1. Prawne zagadnienia oceny ryzyka zawodowego……… 6
2. Obowiazki pracodawcy w zakresię kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy……… 8
3. Algorytm oceny ryzyka zawodowego……… 11


Rozdzial II.
Procedury oceny ryzyka zawodowego

1. Identyfikacja zagrozen ………16
2. Metody oceny ryzyka zawodowego ………18
3. Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego……… 23


Rozdzial III.
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy farmaceuty

1. Charakterystyka stanowiska pracy ………27
2. Identyfikacja zagrozen na stanowisku pracy farmaceuty ………30
3...

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo i etapy ewakuacji w budynkach publicznych na przykładzie sklepu sportowego DecathlonWstęp i uzasadnienie podjecia tematu……….3

Rozdzial I.
Istota bezpieczenstwa w budynkach publicznych

1.1 Wprowadzenie……….5
1.2 Podstawowe regulacje prawne zawarte w ustawie o bezpieczenstwie w budynkach publicznych……….10
1.3 Charakterystyka firmy Decathlon……….16


Rozdzial II.
Bezpieczeństwo i etapy ewakuacji w sklepie sportowym Decathlon

2.1 Charakterystyka zagrozenia pozarowego……….22
2.2 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie……….28
2.3 Ewakuacja ludzi i mienia……….36
2.4 Plan ewakuacji


Rozdzial III.
Projekt planu ewakuacji na przykładzie obiektu sportowego

3.1 Dane o obiekcie- usytuowanie……….44
3.2 Warunki ewakuacji……….45
3...

Czytaj więcej

Ocena przeciazenia kregoslupa w odcinku szyjnym i ledzwiowo-krzyzowym u pracowników Urzędu Pracy w XYZWstęp…….. 7

Rozdzial I
Anatomia i biomechanika kregoslupa szyjnego i ledzwiowo- krzyzowego

1.1 Budowa anatomiczna kregoslupa w odcinku szyjnym i ledzwiowo – krzyzowym ……..10
1.1.1 Kregi szyjne ……..17
1.1.2 Kregi piersiowe ……..18
1.1.3 Kregi ledzwiowe ……..18
1.1.4 Kosc krzyzowa ……..19
1.1.5 Kosc guziczna…….. 20
1.1.6 Polaczenia kregoslupa z glowa…….. 20
1.1.7 Polaczenia kregów ledzwiowych oraz ledzwiowego odcinka kregoslupa z koscia krzyzowa ……..21
1.2 Miesnie kregoslupa…….. 22
1.3 Biomechanika ledzwiowo- krzyzowego odcinka kregoslupa ……..26
1.4 Etiopatogeneza bólów kregoslupa w odcinku szyjnym i ledzwiowo- krzyzowym…….. 28
1.4...

Czytaj więcej

BHP w warunkach biurowych.


Wstęp

Rozdzial 1
Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciazliwych na stanowisku pracy biurowej

1.1. Metoda badan czynników szkodliwych i uciazliwych
1.2. Materialne środowisko pracy
1.3. Niematerialne środowisko pracy

Rozdzial 2
Organizacja pracy biurowej

2.1. Podstawy ergonomii
2.2. Ergonomiczne stanowisko komputerowe
2.3. Objawy chorobowe
2.4. Profilaktyka

Rozdzial 3
Analiza ergonomiczna stanowiska komputerowego

3.1. Metodologiczne aspekty badan
3.2. Analiza wyników badan

Zakończenie
Bibliografia
Zalaczniki

 
Czytaj więcej

BHP w gabinecie stomatologicznym


Wstęp.

Rozdzial 1.
Organizacja stomatologicznej oswiaty zdrowotnej

1.1. Historia stomatologii
1.2. Rola i zadania oswiaty zdrowotnej w stomatologii
1.3. Swiadczenie gwarantowane z zakresu stomatologii
1.4. Rynek usług stomatologicznych w Polsce


Rozdzial 2.
Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy

2.1. Podstawy prawne funkcjonowania gabinetu stomatologicznego
2.2. Organizacja wewnetrzna gabinetu stomatologicznego
2.2.1. Standardy techniczne gabinetu stomatologicznego
2.2.2. Wyposazenie gabinetu stomatologicznego
2.2.3. Podzial gabinetu na strefy zagrozenia


Rozdzial 3.
Dekontaminacja w gabinecie stomatologicznym

3.1.Dezynfekcja
...

Czytaj więcej

Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakładzie produkujacym wózki dzieciece.


Wstęp

Rozdzial 1.
Zagadnienia ogólne z zakresu bhp

1.1.Wymagania prawa z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
1.2.Analiza stanu bhp
1.3.Klasyfikacja zagrozen

Rozdzial 2.
Ryzyko zawodowe

2.1.Pojecie ryzyka zawodowego
2.2.Procedura oceny ryzyka
2.3.Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego
2.4.Metody analizy i oceny ryzyka zawodowego

Rozdzial 3.
Charakterystyka zakladu pracy

3.1.Struktura firmy
3.2.Technologia produkcji
3.3.Ochrona srodowiska w przedsiębiorstwie

Rozdzial 4.
Analiza stanu bezpieczenstwa pracy w firmie

4.1.Metodyka badan
4.2.Zagrozenia wystepujace na stanowiskach pracy – lista kontrolna
4.3.Ocena ryzyka zawodowego
4.3.1...

Czytaj więcej

Eksploatacja partii B w pokladzie 404/1 ze szczególnym uwzglednieniem zagrozen naturalnych w KWK XYZ.


1. Wstęp………..5

1.1 Cel pracy……….. 5
1.2 Granice obszaru górniczego KWK’XYZ’………..5
1.3 KWK’XYZ’ historia, dzialalnosc i perspektywy………..7

2. Budowa geologiczna górotworu ………..9

2.1 Stratygrafia i litologia………..9
2.2 Tektonika………..10
2.3 Model górniczy kopalni………..13

3. Wentylacja i klimatyzacja w kopalni’XYZ’ ………..15

3.1 Wentylacja………..15
3.2 Klimatyzacja ……….. 17

4. Charakterystyka zagrozen naturalnych w kopalni ‚XYZ’

4.1 Zagrozenie metanowe ……….. 18
4.2 Zagrozenie wyrzutami metanu i skal……….. 19
4.3 Zagrozenia tapaniami ……….. 21
4.4 Zagrozenia wodne ……….. 21
4...

Czytaj więcej

Modelowanie systemów zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Wstęp

Rozdzial 1.
Ogólne zagadnienia zwiazane z bezpieczenstwem i higiena pracy

1.1. Podstawowe definicje
1.2. Klasyfikacja zagrozen
1.3. Wymagania prawne z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
1.4. Organizacja służby Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w zakladach pracy
1.5. Analiza Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

Rozdzial 2.
Systemy zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy

2.1. Definicja Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy
2.2. Model Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
2.3. Podstawy prawne dotyczace Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy
2.4. Charakterystyka norm serii PN-N-18000
2.5...

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie pracy biurowej.Wstęp………..5

Rozdzial 1.
Prawne i organizacyjne aspekty z zakresu ochrony pracy

1.1. Prawa i obowiazki w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy………..7
1.1.1 Prawa i obowiazki pracodawcy………..10
1.1.2 Prawa i obowiazki pracowników………..13
1.2. Ochrona pracy kobiet………..15
1.3. Odpowiedzialnosc za naruszenia przepisów o ochronie pracy………..17
1.4. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace obiektów budowlanych i terenu zakladu pracy………..19
1.4.1. Pomieszczenia pracy………..21
1.4.2. Oswietlenie, ogrzewanie i wentylacja………..23
1.5...

Czytaj więcej

Typ Okolodobowy a Zdrowie Psychiczne Pracowników Zmianowych


Streszczenie.
Abstract.
Wprowadzenie.

Rozdzial 1.
Róznice indywidualne zwiazane z parametrami rytmu okolodobowego.

1.1 Rytm okolodobowy.
1.2 Chronotyp.
1.3 Typ okolodobowy.


Rozdzial 2.
Zdrowie psychiczne.

2.1 Zdrowie – rozwój pojecia.
2.2 Czynniki behawioralne, osobowosciowe oraz warunki pracy oddzialywujace na zdrowie.
2.3 Zdrowie psychiczne.


Rozdzial 3.
Praca zmianowa.

3.1 Pojecie pracy zmianowej.
3.2 Wpływ pracy zmianowej na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników.
3.3 Tolerancja pracy zmianowej


Rozdzial 4.
Cel i charakterystyka badan wlasnych……….. 39

4.1 Cel badan……….. 39
4.2 Pytanie i hipotezy badawcze……….. 40
4...

Czytaj więcej

Ocena Zagrozen w Uslugowym Zakladzie Stolarskim


1. Definicje………..5

2. Wstęp ………..6

3. Charakterystyka uslugowego zakladu stolarskiego

3.1. Wyposazenie zakladu……….. 8
3.2. Wykaz stanowisk pracy w zakładzie stolarskim……….. 10
3.3. Proces technologiczny produkcji stolarki okiennej i drzwiowej……….. 11
3.4. Schemat organizacyjny uslugowego zakladu stolarskiego ………..13
4. Ocena ryzyka zawodowego ………..13
4.1. Cele oceny ryzyka zawodowego……….. 13
4.1.1. Podstawowe Pojecia……….. 14
4.1.2. Cele Oceny Ryzyka Zawodowego ………..14
4.1.3. Ocena Ryzyka Zawodowego Wg Pn -N 18002:2000……….. 15
4.2. Wstępna ocena stanu BHP na stanowisku pracy stolarza maszynowego ………..21
4.3...

Czytaj więcej

Ryzyko zawodowe na wybranych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie XYZ.


Wstęp, cel i zakres pracy………. 4

Rozdzial I.
Przemysl odziezowy i handel hurtowy wyrobami odziezowymi w Polsce.

1. Sytuacja gospodarcza a rynek przemyslu odziezowego………. 6
2. Handel hurtowy………. 12


Rozdzial II.
Charaktersytyka przedsiębiorstwa XYZ.

1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa………. 17
2. Obszar działania i struktura oryganizacyjna………. 19
3. Zatrudnienie ………. 23
4. Cele i misja działalnosci………. 25
5. Asortyment produkcyjny………. 26
6. Magazynowanie i dystrybucja………. 28


Rozdzial III.
Organizacja produkcji.

1. Organizacja procesu produkcji………. 31
2. Park maszynowy………. 34


Rozdzial IV.
Analiza warunków pracy i ryzyka...

Czytaj więcej

Środki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed halasem – klasyfikacja i dobór na przykładzie obróbki drewna i metali.


Wprowadzenie

Cel pracy

Rozdzial 1.
Uwarunkowania minimalizacji halasu na stanowiskach pracy

1.1. Uwarunkowania prawne
1.2. Uwarunkowania zdrowotne
1.3. Uwarunkowania ekonomiczne
1.4. Podstawowe pojecia i wielkosci zwiazane z halasem


Rozdzial 2.
Sposoby minimalizacji halasu

2.1. Rozwiazania zmniejszajace moc akustyczna zródel halasu
2.2. Obudowy dzwiekochlonno-izolacyjne
2.3. Tlumiki akustyczne


Rozdzial 3.
Aktywne metody ograniczania halasu

3.1. Rozwiazania zwiekszajace efektywna chlonnosc akustyczna pomieszczen przemyslowych
3.2. Rozwiazania oslaniajace stanowisko pracy.
3.3. Indywidualne ochronniki sluchu
3.4...

Czytaj więcej

Analiza szkodliwosci i uciazliwosci pracy sortowacza odpadów komunalnych.1. Wstęp 6

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu………. 6
1.2 Cel i zakres pracy ……….7

2. Analiza literatury

2.1 Obciazenie fizyczne procesami pracy………. 9
2.2 Ocena obciazenia dynamicznego ……….9
2.3 Metody oceny obciazenia dynamicznego ……….10
2.3.1 Metoda chronometrazowo-tabelaryczna Lehmanna……….10
2.3.2 Metody kalorymetryczne ……….12
2.3.3 Metoda telemetrycznej miary skurczów serca ……….13
2.3.4 Metoda gazometryczna………. 14
2.4 Ocena obciazenia statycznego ……….15
2.5 Metoda OWAS ……….16
2.6 Czynniki materialnego srodowiska pracy ……….19
2.6.1 Czynniki fizyczne ……….19
2.6.2 Czynniki biologiczne………. 25
2.6.3 Czynniki chemiczne ……….29
2.6...

Czytaj więcej

Epidemiologia bólów dolnego odcinka kregoslupa u policjantów


Wprowadzenie ………3

1. Wstęp
1.1 Anatomia i biomechanika kregoslupa………5
1.1.1 Anatomiczna budowa kregoslupa………5
1.1.2 Miesnie dzialajace na kregoslup………12
1.1.3 Biomechanika kregoslupa………13
1.2 Epidemiologia bólów kregoslupa………15
1.2.1 Biomechaniczne podstawy bólów kregoslupa………15
1.2.2 Przeciazenia w obrebie miednicy………18
1.2.3 Znieksztalcenia naturalnych krzywizn kregoslupa………19
1.2.4 Nadmierna ruchomosc kregoslupa………21

2. Metodologia badan wlasnych………23

3. Analiza wyników wlasnych………26

Podsumowanie i wnioski koncowe………46
Pismiennictwo………49
Streszczenie


 
Czytaj więcej

Wypadki przy pracy


Wstęp

1. Pojecie ‚wypadki przy pracy’

2. Rodzaje ‚wypadków przy pracy’

3. Skutki wypadków przy pracy

Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Obowiazki pracodawcy i pracownika.


Wstęp

Rozdzial I
Obowiazki stron stosunku pracy w kodeksię pracy

1.1. Strony stosunku pracy
1.2. Rozumienie pojecia pracownik
1.3 Stosunek pracy


Rozdzial II
Obowiazki pracodawcy w kodeksię pracy

2.1. Zapoznanie pracownika z zakresem jego obowiazków
2.2. Organizacja pracy i zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy
2.3 Prawidlowe wyplacanie wynagrodzenia
2.4. Ulatwienie pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych
2.5. Stosowanie obiektywnego i sprawiedliwego oceniania pracownika
2.6. Prowadzenie dokumentacji


Rozdzial III
Obowiazki pracownika w kodeksię pracy

3.1. Sumienne i staranne wykonywanie pracy
3.2...

Czytaj więcej

Prawne obowiazki pracodawcy w zakresię wypadków przy pracy

Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka wypadków przy pracy

1.1. Wypadki przy pracy w ujęciu prawnym i społecznym
1.2. Pojecie wypadku przy pracy w literaturze
1.3. Przeslanki wypadków przy pracy


Rozdzial II.
Obowiazki pracodawcy zwiazane z profilaktyka wypadkowa

2.1. Obowiazki pracodawcy zwiazane z BHP
2.2. Obowiazki pracodawcy zwiazane z ubezpieczeniem od wypadków


Rozdzial III.
Ustawowe obowiazki pracodawcy w razie wystapienia wypadku przy pracy

3.1. Działania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie
3.2. Udzielanie pierwszej pomocy
3.3. Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadku przy pracy
3.4...

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie


Wstęp

Rozdzial I
Bezpieczeństwo i higiena pracy w prawie polskim- źródła prawa

Rozdzial II
Charakterystyka służby Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w Kodeksię Pracy

2.1.Definicja BHP
2.2.Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
2.3.Podstawowe obowiazki pracodawcy w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy
2.3.Prawa i obowiazki pracownika w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy
2.4.Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
2.5.Profilaktyka ochrony zdrowia
2.6.Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
2.7.Środki ochrony indywidualnej


Rozdzial III
Prawo budowlane a bezpieczenstwo i higiena pracy

3.1...

Czytaj więcej

Choroby zawodowe jako skutek wykonywanej pracy przez nauczycieli szkól Licealno-Gimnazjalnych.


Wstęp

Rozdzial 1.
Ryzyko zawodowe w świetle literatury

1.1. Podstawowe pojecia ryzyka zawodowego
1.2. Akty prawne normujace przepisy ryzyka zawodowego
1.3. Ocena ryzyka zawodowego
1.3.1. Procedury oceny ryzyka zawodowego
1.3.2. Metody oceny ryzyka zawodowego
1.4. Sposoby przeciwdziałania zagrozeniom w miejscu pracy


Rozdzial 2.
Srodowisko pracy nauczyciela a ryzyko wystapienia choroby zawodowej

2.1. Charakterystyka srodowiska pracy nauczyciela
2.2. Pojecie choroby zawodowej
2.3. Choroby zawodowe w srodowisku nauczycieli
2.4. Profilaktyka i identyfikacja zagrozen w zakresię chorób zawodowych
2.5...

Czytaj więcej

Prawa i obowiazki stron stosunku pracy w zakresię BHP


Wstęp

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka praw i obowiazków stron stosunku pracy

1.1.Charakterystyka praw i obowiazków stron stosunku pracy
1.2. Zasada bezpiecznej i higienicznej pracy


Rozdzial II
Obowiazki pracodawcy z zakresu BHP

2.1.Organizacja bezpiecznej pracy
2.2. Pomieszczenia pracy oraz maszyny
2.3. Szkolenia i instrukcje w dziedzinie BHP
2.4. Ocena ryzyka zawodowego


Rozdzial III
Obowiazki pracodawcy z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia

3.1. Badania lekarskie pracowników
3.2. Wypadki przy pracy
3.3. Choroby zawodowe
3.4. Czynniki i procesy pracy zagrazajace zdrowi i zyciu.


Rozdzial IV
Prawa pracodawcy

4.1...

Czytaj więcej

Ocena ryzka zawodowego na stanowisku sprzedawcy stolarki budowlanej


Wstęp

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego

1.1.Definicja ryzyka zawodowego
1.2.Podstawy prawne dotyczace ryzyka zawodowego
1.3. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Unii Europejskiej i w Polsce
1.4.Przebieg oceny ryzyka zawodowego
1.5.Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
1.6. Wymagania gwarantujace poprawna ocene ryzyka


Rozdzial II
Charakterystyka metod oceny ryzyka zawodowego

2.1. Wstępna analiza zagrozen – PHA ( Preliminary Hazard Analysis)
2.2. Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002) wg skali pieciostopniowej
2.3. Wskaznik ryzyka – Metoda RISK SCORE
2.4. Metoda 5 kroków


Rozdzial III
Oc...

Czytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy z wykorzystaniem metody Risk Score.


Streszczenie

Wstęp

Rozdzial 1
Zagrozenia w srodowisku pracy

1.1 Czynniki niebezpieczne
1.2 Czynniki szkodliwe i uciazliwe
1.3 Ogólne zasady oraz metody likwidacji lub ograniczenia wpływu niebezpiecznych, szkodliwych i uciazliwych czynników wystepujacych w procesię pracy

Rozdzial 2
Ocena ryzyka zawodowego

2.1 Cel oceny ryzyka zawodowego
2.2 Zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego
2.3 Osoby przeprowadzajace ocene ryzyka zawodowego
2.4 Podstawowe etapy oceny ryzyka zawodowego
2.5 Metody oceny ryzyka zawodowego

Rozdzial 3
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy

3.1 Charakterystyka stanowiska pracy
3...

Czytaj więcej

Dobór środków ochrony indywidualnej dla pracowników narazonych na dzialanie niskiego i sredniego napiecia w świetle przepisów i norm oraz oceny ryzyka zawodowego.


1. Wstęp………..4

2. Cel i zakres pracy……….. 6

3. Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej……….. 7

3.1. Prawne podstawy stosowania oraz wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej
3.2. Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej……….. 9
3.3. Zasady oceny zgodnosci środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami……….. 11
3.4. Narzedzia wspomagajace dobór środków ochrony indywidualnej………..19
3.5. Zastosowanie znaków bezpieczenstwa na stanowiskach pracy……….. 21


4. Dobór środków ochrony indywidualnej przy zagrozeniach elektrycznych

4.1...

Czytaj więcej

Ocena ryzka zawodowego policjanta


Wstęp

Rozdzial 1
Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego

1.1. Pojecie ‚ryzyko zawodowe’
1.2. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Unii Europejskiej
1.3. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Polsce
1.4. Metody oceny ryzyka zawodowego
1.4.1. Wstępna analiza zagrozen – PHA ( Preliminary Hazard Analysis)
1.4.2. Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002) wg skali pieciostopniowej
1.4.3. Wskaznik ryzyka -; Metoda RISK SCORE
1.4.4. Metoda 5 kroków


Rozdzial 2
Zagrozenia na stanowisku pracy policjanta

2.1. Pojecie zagrozenia, klasyfikacja i skutki zagrozen
2.2. Zagrozenia na stanowisku pracy policjanta
2...

Czytaj więcej

Promocja bezpieczenstwa w zakładzie pracy jako kluczowy element strategii ograniczania wypadków.

Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Stan bezpieczenstwa i higieny pracy w Polsce

1.1 Analiza wypadków przy pracy ………..4
1.1.1 Statystyka wypadków przy pracy w Polsce ………..5
1.1.2 Przyczyny i okolicznosci wypadków przy pracy……….. 9
1.2 Choroby zawodowe – struktura i wskazniki ………..15


Rozdzial 2.
Kultura bezpieczenstwa w przedsiębiorstwie

2.1 Pojecie kultury bezpieczenstwa ………..23
2.2 Kultura bezpieczenstwa a kultura organizacyjna ………..26
2.3 Budowanie klimatu bezpieczenstwa w przedsiębiorstwie ………..29


Rozdzial 3.
Promowanie bezpieczenstwa pracy

3.1 Eksplikacja pojecia promocja ………..32
3...

Czytaj więcej

Model zarządzania ryzykiem zawodowym na stanowisku mechanika samochodowego.

Wstęp……….2
Cel i zakres pracy………. 5

Rozdzial 1.
Ryzyko zawodowe

1.1 Definicja i podstawowe pojecia zwiazane z ryzykiem zawodowym………. 6
1.2 Cele ryzyka ……….7
1.3 Metody oceny ryzyka………. 9
1.3.1 Metody ilosciowe ……….10
1.3.2 Metody jakosciowe ……….12
1.3.2.1 Metoda wstepnej analizy zagrozen – PHA………. 13
1.3.2.2 Metody analizy bezpieczenstwa pracy – JSA………. 16
1.3.2.3 Ocena ryzyka za pomoca metody jakosciowej PN-N-18002………. 19
1.3.2.4 Metoda RISK SCORE………. 23
1.3.2.5 Metoda FIVE STEPS………. 26
1.3.2.6 Grafy Ryzyka………. 28
1.3.3 Metody oceny ryzyka dolegliwosci miesniowo – szkieletowych………. 30
1.3.3.1 Metoda OWAS ……….30
1.3.3.2 Metoda OCRA ……….34

Czytaj więcej

Warunki organizacyjne, a zdrowie pracowników. Rola postaw deklarowanych wobec organizacji i wobec zawodu


Streszczenie ……….. 4

Wstęp teoretyczny ……….. 5

1. Wpływ warunków organizacyjnych na efektywnosc i dobrostan pracownika

1.1. Autonomia ……….. 5
1.2. Sprawiedliwosc organizacyjna ………..7


2. Rola zaangazowania w organizacje oraz zaangazowania w zawód ………..9
3. Praca zawodowa a zdrowie ……….. 15
4. Specyfika sluzb mundurowych ……….. 19
5. Problemy badawcze ……….. 23

Badania wlasne

6. Metoda ……….. 24
6.1. Osoby badane ………..24
6.2 Zmienne oraz narzedzia badawcze ……….. 24
6.3. Procedura ……….. 26


7. Wyniki 8

7.1. Zwiazek poczucia autonomii i sprawiedliwosci ze zdrowiem pracownika ……….. 28
7.2...

Czytaj więcej

Opieka profilaktyczna nad pracujacymi na przykładzie Wojewódzkiego Osrodka Medycyny Pracy


Wstęp………3

Rozdzial I.
Ogólna charaketrystyka ochrony zdrowia 6

1. Rozwój i organizacja ochrony zdrowia……… 6
2. Rozwój przemyslowej służby zdrowia ……… 12
3. Struktura służby medycyny pracy ……… 16
4. Zadania i zakres służby medycyny pracy……… 17

Rozdzial II.
Opieka profilaktyczna

1. Badania profilaktyczne w świetle Kodeksu pracy ……… 22
2. Ukierunkowane badania zwiazane z wykonywana praca ………40
3. Forma współpracy pracodawców z zakladami opieki profilaktycznej ………45

Rozdzial III.
Choroby zawodowe jako istotny element opieki profilaktycznej nad pracujacymi ……… 48

Rozdzial IV.
Wojewódzki Osrodek Medycy...

Czytaj więcej

Analiza i ocena ergonomiczna wybranych stanowisk pracy z monitorem ekranowym przy zastosowaniu list kontrolnych i aplikacji komputerowych


Wstęp……….2

Cel i zakres pracy………. 3

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka firmy

2.1 Zakres działalności i charakterystyka Agencji reklamy XYZ……….. 4
2.2 Struktura organizacyjna firmy……….. 5

Rozdzial 2
Podstawy wspólczesnej ergonomii

3.1 Wstępne zagadnienia dotyczace ergonomii……….. 6
3.2 Podstawowe pojecia i definicje stosowane w ergonomii……….. 6
3.3 Cele i działania ergonomii………..8
3.4 Metody oceny ergonomicznej stanowisk pracy……….. 9
3.4.1 Analiza ergonomiczna stanowisk pracy z zastosowaniem aplikacji komputerowych……10
3.4.2 Analiza ergonomiczna stanowisk pracy z zastosowaniem list kontrolnych……….. 11

Rozdzial 3
Analiza ergonomiczna p...

Czytaj więcej

Analiza i ocena systemu bezpieczenstwa pracy w polskim górnictwie weglowym


Wstęp………4
Cel i zakres pracy………6

Rozdzial I
1.System zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy………7

1.1 System bezpieczenstwa pracy w polskim górnictwie weglowym………8
1.2 Zagrozenia i ocena ryzyka zawodowego………8
1.3 Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego………12
1.4 Wdrozenie systemu zarządzania bezpieczenstwem pracy………13


Rozdzial II
2. Polityka bezpieczenstwa………15

2...

Czytaj więcej

Oblicz zapotrzebowanie na wode i warunki pomieszczeniowe pracowników.

Zaklad zatrudnia 130 pracowników w tym 10% pracowników administracyjno – biurowych ( polowa mezczyzn polowa kobiet ) 50 % jest zatrudnionych przy pracach brudzacych w wysokiej temperaturze oraz wymagajacych higieny procesu technologicznego wszyscy mezczyzni 40% jest zatrudnionych na
stanowiskach gdzie wystepuje powierzchnia podlóg do zmywania ( 90 m2)
powierzchnia do podlewania powierzchni budynku (650 m2).


Dla podanych struktur zatrudnienia okreslic:


1) zapotrzebowanie na wode do celów higienicznych zalóz ze w przypadku b i c pracownicy korzystaja z natrysku

2) zapotrzebowanie na wode do zmywania podlogi

3) zapotrzebowanie na wode d...

Czytaj więcej

Organizacja ochrony przeciwpozarowej i sposoby jej udoskonalania

Spis tresci


Wstęp

Rozdzial I
Historia Ochrony Przeciwpozarowej w Polsce

1. Historia Panstwowej Strazy Pozarnej
2. Historia Ochotniczej Strazy Pozarnej


Rozdzial II
Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo Gasniczego i Strazy Pozarnych w Polsce na tle wystepujacych zagrozen

1. Zagrozenia w Polsce
1.1. Powodzie
1.2. Silne wiatry
1.3. Susza
1.4. Ruchy tektoniczne
1.5. Zaspy sniezne i oblodzenia
1.6. Potoki blotno-rumowiskowe
1.7. Pozary
1.8. Awarie chemiczne
2. Krajowy system ratowniczo-gasniczy
3. Struktura i zadania Panstwowej Strazy Pozarnej
4. Zakres Działalnośći Ochotniczej Strazy Pozarnej
5. Finansowanie strazy pozarnych w Polsce
5...

Czytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego strazaka


Wstęp………3

Rozdzial 1
Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego

1.1. Pojecie ,, ryzyko zawodowe’’ ……… 5
1.2. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Unii Europejskiej……… 7
1.3. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Polsce……… 13
1.4. Metody oceny ryzyka zawodowego ……… 13
1.4.1. Wstępna analiza zagrozen – PHA (Preliminary Hazard Analysis)……… 15
1.4.2. Matryca ryzyka (wg normy PN-N18002) wg skali pieciostopniowej ……… 17
1.4.3. Wskaznik ryzyka – Metoda RISK SCORE ……… 20
1.4.4. Metoda 5 kroków ………26


Rozdzial 2
Interpretacja zagrozen na stanowisku pracy strazak – ratownik

2.1...

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Bezpieczeństwo i higiena pracy w prawie polskim – źródła prawa……….5

Rozdzial II.
Bezpieczeństwo i higiena pracy w Kodeksię Pracy……….7

1. Pojecie pracownika……….7
2. Pojecie pracodawcy……….7
3. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy……….8
4. Ochrona pracy kobiet……….9
5. Zatrudnienie mlodocianych……….10
6. Podstawowe obowiazki pracodawcy w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy……….11
7. Prawa i obowiazki pracownika w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy……….13
8...

Czytaj więcej

Ocena i analiza ryzyka zawodowego jako elementu systemu zarzadzanie Bezpieczenstwem i Higiena Pracy na stanowisku spedytoraWstęp

Rozdzial 1
Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego

1.1. Pojecie ,, ryzyko zawodowe’’
1.2. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Unii Europejskiej
1.3. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Polsce
1.4. Metody oceny ryzyka zawodowego
1.4.1. Wstępna analiza zagrozen – PHA ( Preliminary Hazard Analysis)
1.4.2. Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002) wg skali pieciostopniowej
1.4.3. Wskaznik ryzyka – Metoda RISK SCORE
1.4.4. Metoda 5 kroków


Rozdzial 2
System zarządzania bhp

2.1. Co to jest system zarządzania BHP
2.2. Podstawowe systemy zarządzania BHP
2.3...

Czytaj więcej

Zagrozenia wystepujace przy pracy na wysokosci monterów konstrukcji stalowych

1. Temat i cele……. 4
2. Lista kontrolna……. 5
3. Scenariusz szkolenia……. 6
4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
Foliogram 1……. 7
Foliogram 3…….8
Foliogram 2…….9
Foliogram 4…….10
Foliogram 6…….11
Foliogram 5…….12
6. Arkusz zadaniowy 1……. 13
Arkusz zadaniowy 2……. 14
7. Arkusz ewaluacyjny……. 15
8. Materialy zródlowe…….16

 
Czytaj więcej

Obowiazki pracodawców i pracowników w zakresię BHP


Wstęp………3

Rozdzial 1
Obowiazki pracodawców i pracowników w zakresię bhp oraz odpowiedzialnosc za naruszenie przepisów i zasad BHP

1.1.Prawa i obowiazki pracodawcy ………4
1.2. Prawa i obowiazki pracownika ………5
1.3. Umowa o prace ………9
1.4.Wygasniecie umowy o prace………12
1.5. Swiadectwo pracy ………13
1.6. Równe traktowanie kobiet i mezczyzn ………14
1.7. Czas pracy ………16
1.8.Alkohol w miejscu pracy ………16
1.9. Ochrona pracy kobiet, uprawnienia pracowników zwiazane z rodzicielstwem………18
1.10. Obowiazki pracodawcy w zakresię zabezpieczenia warunków udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku………20

Rozdzial II
Formy odpowiedzialnosci pracown...

Czytaj więcej

Ergonomia stanowiska komputerowego


Streszczenie ………. 4

Wstęp, uzasadnienie wyboru tematu ……….6

Przedmiot pracy, cel i zakres pracy ……….9

Funkcje komputerów ……….10

Rozdzial 1.
Bezpieczeństwo konstrukcyjne i eksploatacyjne stanowisk komputerowych ……….11

4.1. Monitory i ich rodzaje………. 14
4.1.1. Rozmieszczenie monitorów ……….16
4.1.2. Stanowisko pracy operatora monitora ……….17
4.1.3. Organizacja pracy przy komputerze ……….19
4.1.4. Techniczna i higieniczna poprawa warunków pracy ……….27
4.1.5. Dbalosc o czystosc ekranów i filtrów ……….28
4.2. Siedziska ……….29
4.2.1. Wymagania polskich norm ……….29
4.2.2. Siedzisko ……….31
4.2.3. Glebokosc siedziska ……….32
4.2.4...

Czytaj więcej

Kształtowanie kompetencji pracowników w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy w przemysle tytoniowym


Wstęp

Rozdzial I
Zagadnienia zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy w przemysle-elementy teorii

1.1. Prawne i organizacyjne zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
1.1.1. Zagadnienia prawne
1.1.2. Zagadnienia organizacyjne
1.2. Charakterystyka systemu zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy-PN18000

Rozdzial II
Analiza i ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy w aspekcie rozwoju kompetencji pracowniczych z bhp w zakładzie XYZ

2.1. Ksiega BHP jako narzedzie kształtowania rozwoju i kontroli w zakresię bhp w zakładzie X
2.2...

Czytaj więcej

Wypadkowosc w rolnictwie.


Streszczenie………3

Wstęp………5

Rozdzial 1

2.0 Zagrozenia zdrowotne……… 7
2.1 Zagrozenia mechaniczne……… 7
2.2 Zagrozenia fizyczne ………15
2.2.1 Halas ……… 15
2.2.2 Wibracja mechaniczna ………22
2.2.3 Pyl rolniczy ………27
2.2.4 Srodowisko termiczne ……… 31
2.3 Zagrozenia biologiczne ………34
2.4 Zagrozenia chemiczne ……… 49
2.4.1 Chemiczne srodki ochrony roslin……… 49
2.4.2 Skazenia gleby ………52
2.4.3 Nawozenie mineralne ……… 54


Rozdzial 2

3.0 Choroby zawodowe wystepujace wśród rolników ………57


Rozdzial 3

4.0 Zasady ochrony zdrowia i zycia w gospodarstwie rolnym ……… 62


Rozdzial 4

5...

Czytaj więcej

Analiza poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy na przykładzie firmy produkcyjno-handlowej


Wstęp…………6

Rozdzial I.
Kształtowanie warunków bezpieczenstwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie…………8

1.1. Podstawy prawne w dziedzinie bhp
1.2. Pojecie i klasyfikacja chorób zawodowych
1.3. Pojecie i klasyfikacja wypadków przy pracy
1.4. System zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy

Rozdzial II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ…………31

2.1. Historia przedsiębiorstwa
2.2. Forma organizacyjno-prawna
2.3. Misja organizacji
2.4. Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa
2.5. Obszar i zakres działania firmy
2.6. Struktura organizacyjna
2.7. Struktura zatrudnienia

Rozdzial III.
Analiza stanu bezpieczenstwa i higieny pracy w fir...

Czytaj więcej

Uregulowania prawne zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy


Wstęp

Uregulowania prawne zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy.

Stan prac normalizacyjnych za granica

Normalizacja systemów zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy w Polsce

Definicje

Wymagania normy PN-N- 18001

Wytyczne projektu normy PN-N- 18002

Dotychczasowe dokonania i strategia dalszego przebiegu prac

Wymagania dla SZBP W HTS S.A.

Opracowanie planu wdrozenia SZBP W HTS S.A.

Aspekty wdrazania SZBP w HTS S.A.

Wprowadzenie

Przeglad wstepny

Przeglad wstepny zarządzania BHP

Działania sprawdzajace i korygujace

PodsumowanieUwaga: Praca bez przypisów i bibliografii.

 
Czytaj więcej

Analiza BHP w przedsiębiorstwie budowlanym XYZ


Wstęp………2
Rozdzial I
Charakterystyka prawa pracy.

1.1 Poczatki Powstania Sluzby BHP w Polsce………5
1.2 System Ochrony Polskiego Prawa Pracy………8
1.3 Zasady Bezpieczenstwa i Higieny Pracy………16
1.4 Organizacja Ochrony Pracy w Polsce………19


Rozdzial II
Charakterystyka służby Bezpieczenstwa Higieny Pracy.

2.1 Definicja służby BHP………21
2.2 Zasady powolania, obowiazki, uprawnienia………22
2.3 Powierzenie wykonania zadan służby bezpieczenstwa i higieny pracy………23
2.4 Pracodawca wykonujacy zadania służby bhp………24
2.5 Uzupelnienie wymagan kwalifikacyjnych………26
2.6 Cechy osobowosci pracownika służby BHP………26
2...

Czytaj więcej

Izotopy promieniowania zródlem promieniowania jonizujacego w srodowisku naturalnym i srodowisku pracy


1. Wstęp………3

2. Cel pracy………4

3. Rodzaje promieniowaia jonizujacego………5

4. Źródła promieniowania jonizujacego………8

5. Detekcja i pomiary promieniowania………12

5.1. Jednostki i wskazniaki stosowane w ochronie radiologicznej………14

6. Narazenie na promieniowanie jonizujace………17

7. Skazenia promieniotwórcze srodowiska w Polsce………20

7.1. Promieniotwórcze zanieczyszczenia powietrza………20
7.2. skazenia promieniotwórcze gleby………24
7.3. skazenie wód powierzchniowych i wodociagowych………26


8. Ocena zagrozenia radiologicznego………28

9. Etiopatogeneza uszkodzen popromiennych………30

10. Choroby wywolane promieniowaniem jonizujacym………33

10...

Czytaj więcej

Procedury zachowania bezpieczenstwa w szkole wyzszej na podstawie badan przeprowadzonych w kampusię XYZWstęp

Rozdzial 1.
Tematyka pracy w literaturze przedmiotu

1.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy – zastosowanie i uwarunkowania prawne
1.2.Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy
1.3.Zasady rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego
1.4.Przeglad i konserwacja podrecznego sprzetu gasniczego

Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

2.1 Cel i przedmiot badan
2.2 Problemy i hipotezy badawcze
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.4 Charakterystyka badanej zbiorowosci

Rozdzial 3. Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Stan wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy znajdujacy się w budynku nr 14 w Kampusię im. ks. prof. R...

Czytaj więcej

Ocena firmy na zgodnosc z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy.


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Istota i cel pracy. Uwagi wstepne

1.2. Prezentacja firmy XYZ

Rozdzial 2.
Stan zagadnienia

2.1 Przepisy Unii Europejskiej
2.1.1. Uwagi ogólne
2.1.2. Konwencja/Dyrektywy w zakresię bhp
2.1.3. Dyrektywa Unii Europejskiej 89/391/EWG
2.2 Harmonizacja prawodawstwa/ Kodeks Pracy
2.3.Ustawy/ Rozporzadzenia
2.3.1.Uwagi ogólne
2.3.2. Przeglad przepisów prawnych obowiazujacy w firmie XYZ
2.4 Normy/ ZSZ – Model
2.4.1.Informacje podstawowe – istota modelu systemu bezpieczenstwa i higieny pracy
2.4.2.Definicje wybranych czesci skladowych systemu zarządzania bezpieczenstwem pracy
2.4...

Czytaj więcej

Narazenie pracownika na wtórne pylenie pylami zawierajacymi nikiel na wybranych stanowiskach roboczych w przedsiębiorstwie wielobranzowym.


Wstęp ………3
1.1. Cel i zakres pracy ………4

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka pylów

2.1. Podstawowe definicje dotyczace scharakteryzowania zanieczyszczen pylowych w srodowisku pracy ………5
2.2. Wymiary czastek ………6
2.3. Klasyfikacja biologiczna pylów ze wzgledu na ich srednice ………7

Rozdzial 2.
Źródła emisji pylów

3.1. Charakterystyka najczesciej wystepujacych w przemysle zanieczyszczen pylowych………9
3.2. Źródła pylenia na stanowiskach pracy ………11
3.2.1. Wykaz rodzajów zródel emisji pylów do srodowiska powietrznego w pomieszczeniach pracy ………11
3.2.2. Przyklady zródel pylenia wystepujacych na stanowiskach pracy ………12

Rozdzial 3.
Py...

Czytaj więcej

Znajomosc zasad profilaktyki i stosowanie zasad BHP przez pracowników magazynowych z dolegliwosciami bólowymi odcinka ledzwiowo-krzyzowego.


Wstęp

1. Zespoly bólowe kregoslupa

1.1 Epidemiologia zespolów bólowych
1.2 Bóle ledzwiowo-krzyzowe i przyczyny ich powstawania
1.3 Profilaktyka bólów ledzwiowo-krzyzowych


2. Zasady BHP obowiazujace pracowników magazynowych

3. Cel pracy

4. Material i metody

5. Wyniki badan

6. Omówienie wyników badan i dyskusja

7. Wnioski

8. Streszczenie pracy w jezyku polskim oraz angielskim

9. Pismiennictwo

Spis tabel, rycin i fotografii


 
Czytaj więcej

Podstawowe obowiazki pracownicze.

Wstęp……..5

Rozdzial I
Obowiazki pracownika i pracodawcy……..7

1.1. Obowiazki pracodawcy
1.2. Obowiazki pracownika
1.3. Ustalanie stazu pracowniczego
1.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
1.5. Regulamin pracy. Zasady usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy
i udzielania zwolnien od pracy
1.5.1. Regulamin pracy
1.5.2. Zwolnienia od pracy
1.6. Swiadectwo pracy

Rozdzial II
Istota i tresc wykonywania obowiazków pracowniczych……..24

2.1. Zakres wykonywania obowiazków
2.2. Obowiazek sumiennego i starannego wykonywania pracy
2.3. Dbalosc o dobro zakladu pracy
2.3.1. Pojecie zakladu pracy
2.3.2...

Czytaj więcej

Choroby zawodowe jako skutek wykonywanej pracy.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Znaczenie pracy w życiu czlowieka……….5

Bibliografia do rozdzialu ……….11

Rozdzial II.
Czynniki wywolujace ryzyko chorób zawodowych w srodowisku pracy……….12

Bibliografia do rozdzialu ……….17

Rozdzial III.
Choroby zawodowe jako skutek wykonywanej pracy.

3.1. Choroby zawodowe – definicje i klasyfikacje……….18
3.2. Choroby zawodowe w srodowisku nauczycieli……….21
3.3. Choroby zawodowe w srodowisku górników……….23
3.4. Choroby zawodowe w srodowisku kierowców autobusów……….27
Bibliografia do rozdzialu ……….30

Rozdzial IV.
Metodologia badan wlasnych.

4.1. Problemy i hipotezy badan……….34
4.2. Metody badawcze……….37
4...

Czytaj więcej

Wprowadzenie systemu HACCP w hotelu XYZ.


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
System HACCP

1.1. Powstanie systemu HACCP 4………
1.2. Charakterystyka i zasady systemu HACCP……… 6
1.3. Zastosowanie systemu HACCP oraz unormowania prawne……… 8

Rozdzial 2.
Hotel XYZ

2.1. Historia oraz charakterystyka Hotelu XYZ ……… 10
2.2. Oferta uslugowa Hotelu XYZ ……… 14
2.3. Problematyka bezpieczenstwa. ……… 15

Rozdzial 3.
Gastronomia hotelowa……… 18

Rozdzial 4.
Działania realizowane celu wprowadzenia HACCP w gastronomii hotelowej

4.1. Przygotowanie GMP, GHP, HACCP ……… 25
4.2. Efekty ……… 27

Zakończenie 31
Literatura 32
Spis fotografii 33

 
Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich