Kategoria BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie


Wstęp

Rozdzial I
Bezpieczeństwo i higiena pracy w prawie polskim- źródła prawa

Rozdzial II
Charakterystyka służby Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w Kodeksię Pracy

2.1.Definicja BHP
2.2.Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
2.3.Podstawowe obowiazki pracodawcy w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy
2.3.Prawa i obowiazki pracownika w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy
2.4.Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
2.5.Profilaktyka ochrony zdrowia
2.6.Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
2.7.Środki ochrony indywidualnej


Rozdzial III
Prawo budowlane a bezpieczenstwo i higiena pracy

3.1. Opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy
3...

Czytaj więcej

Choroby zawodowe jako skutek wykonywanej pracy przez nauczycieli szkól Licealno-Gimnazjalnych.


Wstęp

Rozdzial 1.
Ryzyko zawodowe w świetle literatury

1.1. Podstawowe pojecia ryzyka zawodowego
1.2. Akty prawne normujace przepisy ryzyka zawodowego
1.3. Ocena ryzyka zawodowego
1.3.1. Procedury oceny ryzyka zawodowego
1.3.2. Metody oceny ryzyka zawodowego
1.4. Sposoby przeciwdziałania zagrozeniom w miejscu pracy


Rozdzial 2.
Srodowisko pracy nauczyciela a ryzyko wystapienia choroby zawodowej

2.1. Charakterystyka srodowiska pracy nauczyciela
2.2. Pojecie choroby zawodowej
2.3. Choroby zawodowe w srodowisku nauczycieli
2.4. Profilaktyka i identyfikacja zagrozen w zakresię chorób zawodowych
2.5...

Czytaj więcej

Prawa i obowiazki stron stosunku pracy w zakresię BHP


Wstęp

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka praw i obowiazków stron stosunku pracy

1.1.Charakterystyka praw i obowiazków stron stosunku pracy
1.2. Zasada bezpiecznej i higienicznej pracy


Rozdzial II
Obowiazki pracodawcy z zakresu BHP

2.1.Organizacja bezpiecznej pracy
2.2. Pomieszczenia pracy oraz maszyny
2.3. Szkolenia i instrukcje w dziedzinie BHP
2.4. Ocena ryzyka zawodowego


Rozdzial III
Obowiazki pracodawcy z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia

3.1. Badania lekarskie pracowników
3.2. Wypadki przy pracy
3.3. Choroby zawodowe
3.4. Czynniki i procesy pracy zagrazajace zdrowi i zyciu.


Rozdzial IV
Prawa pracodawcy

4.1...

Czytaj więcej

Ocena ryzka zawodowego na stanowisku sprzedawcy stolarki budowlanej


Wstęp

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego

1.1.Definicja ryzyka zawodowego
1.2.Podstawy prawne dotyczace ryzyka zawodowego
1.3. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Unii Europejskiej i w Polsce
1.4.Przebieg oceny ryzyka zawodowego
1.5.Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
1.6. Wymagania gwarantujace poprawna ocene ryzyka


Rozdzial II
Charakterystyka metod oceny ryzyka zawodowego

2.1. Wstępna analiza zagrozen – PHA ( Preliminary Hazard Analysis)
2.2. Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002) wg skali pieciostopniowej
2.3. Wskaznik ryzyka – Metoda RISK SCORE
2.4. Metoda 5 kroków


Rozdzial III
Ocena ryzyka na stanowisku sprzedawcy stolarki budow...

Czytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy z wykorzystaniem metody Risk Score.


Streszczenie

Wstęp

Rozdzial 1
Zagrozenia w srodowisku pracy

1.1 Czynniki niebezpieczne
1.2 Czynniki szkodliwe i uciazliwe
1.3 Ogólne zasady oraz metody likwidacji lub ograniczenia wpływu niebezpiecznych, szkodliwych i uciazliwych czynników wystepujacych w procesię pracy

Rozdzial 2
Ocena ryzyka zawodowego

2.1 Cel oceny ryzyka zawodowego
2.2 Zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego
2.3 Osoby przeprowadzajace ocene ryzyka zawodowego
2.4 Podstawowe etapy oceny ryzyka zawodowego
2.5 Metody oceny ryzyka zawodowego

Rozdzial 3
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy

3.1 Charakterystyka stanowiska pracy
3.2 Identyfikacja i charakterystyka zagrozen
3...

Czytaj więcej

Dobór środków ochrony indywidualnej dla pracowników narazonych na dzialanie niskiego i sredniego napiecia w świetle przepisów i norm oraz oceny ryzyka zawodowego.


1. Wstęp………..4

2. Cel i zakres pracy……….. 6

3. Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej……….. 7

3.1. Prawne podstawy stosowania oraz wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej
3.2. Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej……….. 9
3.3. Zasady oceny zgodnosci środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami……….. 11
3.4. Narzedzia wspomagajace dobór środków ochrony indywidualnej………..19
3.5. Zastosowanie znaków bezpieczenstwa na stanowiskach pracy……….. 21


4. Dobór środków ochrony indywidualnej przy zagrozeniach elektrycznych

4.1. Oddzialywanie pradu elektrycznego na organizm ludzki ………..23
4.2...

Czytaj więcej

Ocena ryzka zawodowego policjanta


Wstęp

Rozdzial 1
Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego

1.1. Pojecie ‚ryzyko zawodowe’
1.2. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Unii Europejskiej
1.3. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Polsce
1.4. Metody oceny ryzyka zawodowego
1.4.1. Wstępna analiza zagrozen – PHA ( Preliminary Hazard Analysis)
1.4.2. Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002) wg skali pieciostopniowej
1.4.3. Wskaznik ryzyka -; Metoda RISK SCORE
1.4.4. Metoda 5 kroków


Rozdzial 2
Zagrozenia na stanowisku pracy policjanta

2.1. Pojecie zagrozenia, klasyfikacja i skutki zagrozen
2.2. Zagrozenia na stanowisku pracy policjanta
2.2.1...

Czytaj więcej

Promocja bezpieczenstwa w zakładzie pracy jako kluczowy element strategii ograniczania wypadków.

Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Stan bezpieczenstwa i higieny pracy w Polsce

1.1 Analiza wypadków przy pracy ………..4
1.1.1 Statystyka wypadków przy pracy w Polsce ………..5
1.1.2 Przyczyny i okolicznosci wypadków przy pracy……….. 9
1.2 Choroby zawodowe – struktura i wskazniki ………..15


Rozdzial 2.
Kultura bezpieczenstwa w przedsiębiorstwie

2.1 Pojecie kultury bezpieczenstwa ………..23
2.2 Kultura bezpieczenstwa a kultura organizacyjna ………..26
2.3 Budowanie klimatu bezpieczenstwa w przedsiębiorstwie ………..29


Rozdzial 3.
Promowanie bezpieczenstwa pracy

3.1 Eksplikacja pojecia promocja ………..32
3.2 Promowanie bezpieczenstwa pracy a ksztaltowanie kultury bezpieczenstwa……….. 35
3.2...

Czytaj więcej

Model zarządzania ryzykiem zawodowym na stanowisku mechanika samochodowego.

Wstęp……….2
Cel i zakres pracy………. 5

Rozdzial 1.
Ryzyko zawodowe

1.1 Definicja i podstawowe pojecia zwiazane z ryzykiem zawodowym………. 6
1.2 Cele ryzyka ……….7
1.3 Metody oceny ryzyka………. 9
1.3.1 Metody ilosciowe ……….10
1.3.2 Metody jakosciowe ……….12
1.3.2.1 Metoda wstepnej analizy zagrozen – PHA………. 13
1.3.2.2 Metody analizy bezpieczenstwa pracy – JSA………. 16
1.3.2.3 Ocena ryzyka za pomoca metody jakosciowej PN-N-18002………. 19
1.3.2.4 Metoda RISK SCORE………. 23
1.3.2.5 Metoda FIVE STEPS………. 26
1.3.2.6 Grafy Ryzyka………. 28
1.3.3 Metody oceny ryzyka dolegliwosci miesniowo – szkieletowych………. 30
1.3.3.1 Metoda OWAS ……….30
1.3.3.2 Metoda OCRA ……….34
1.4 Zarządzanie ryzykiem zawodowym………. 42

Rozdz...

Czytaj więcej

Warunki organizacyjne, a zdrowie pracowników. Rola postaw deklarowanych wobec organizacji i wobec zawodu


Streszczenie ……….. 4

Wstęp teoretyczny ……….. 5

1. Wpływ warunków organizacyjnych na efektywnosc i dobrostan pracownika

1.1. Autonomia ……….. 5
1.2. Sprawiedliwosc organizacyjna ………..7


2. Rola zaangazowania w organizacje oraz zaangazowania w zawód ………..9
3. Praca zawodowa a zdrowie ……….. 15
4. Specyfika sluzb mundurowych ……….. 19
5. Problemy badawcze ……….. 23

Badania wlasne

6. Metoda ……….. 24
6.1. Osoby badane ………..24
6.2 Zmienne oraz narzedzia badawcze ……….. 24
6.3. Procedura ……….. 26


7. Wyniki 8

7.1. Zwiazek poczucia autonomii i sprawiedliwosci ze zdrowiem pracownika ……….. 28
7.2. Wpływ moderatorów na relacje miedzy autonomia i sprawiedliwoscia a zdrowiem pracowników ……….. 31


Po...

Czytaj więcej

Ocena stanu wdrozenia zasad odpowiedzialności społecznej w BHP na przykładzie firmy XYZ.

Streszczenie……….4
Czesc teoretyczna………. 5
Wstęp………. 5

1. Spoleczna odpowiedzialnosc w biznesie

1.1. Wspólczesna definicja odpowiedzialnosci biznesu ……….7
1.2. Ewolucja społecznej odpowiedzialnosci biznesu………. 13
1.3. CSR w normalizacji ISO 26000 i SA 8000………. 19
1.3.1. International Organization for Standarization 26000………. 20
1.3.2. Standard SA 8000……….24
1.4. Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu w Polsce………. 29
1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy jako element odpowiedzialnego biznesu w firmie……….32
Charakterystyka przedsiębiorstwa……….33
1. Opis przedsiębiorstwa……….33
2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa……….34
3. Aktualne działania CSR……….35


Czesc praktyczna.

1...

Czytaj więcej

Przeglad podstawowych aktów prawnych dotyczacych pracownika i pacjenta w Zakladzie RadiologiiWstęp…………3

Rozdzial I
Organizacja ochrony radiologicznej w Polsce.

1.1. System ochrony radiologicznej…………4
1.2. Warunki funkcjonowania systemu ochrony radiologicznej…………7
1.3. Podzial odpowiedzialnosci…………9
1.3.1. Rola Panstwowej Inspekcji Sanitarnej…………11
1.4. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe…………11

Rozdzial II
Organizacja sprawowania kontroli pracownika i pacjenta w Zakladzie Radiologii w świetle prawa

2.1. Podstawy prawne kontroli w Zakladzie Radiologii…………14
2.2. Zasady ochrony radiologicznej…………15
2.3. Narazenie i ochrona osób pracujacych w Zakladzie Radiologii…………17
2.4. Narazenie i ochrona pacjenta w Zakladzie Radiologii…………19

Rozdzial III
Krajowe i europejsk...

Czytaj więcej

Uprawnienia kontrolne Panstwowej Inspekcji Pracy


Wstęp

Rozdzial I.
Geneza uprawnien kontrolnych Panstwowej

Inspekcji Pracy
Kontrola w naukach prawnych
Cel działania
Podstawy prawa miedzynarodowego dla uprawnien kontrolnych Panstwowej
Inspekcji Pracy
Ogólna charakterystyka uprawnien kontrolnych Panstwowej
Inspekcji Pracy


Rozdzial II.
Sprawowanie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy

Zakres podmiotowy
Przedmiot kontroli


Rozdzial III.
Przebieg kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy

Zakończenie
Akty prawne
Bibliografia


 
Czytaj więcej

System zarządzania BHP wg normy SCC/VCA.


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Systemowe zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy

1.1.System zarządzania BHP……….. 5
1.3. Etapy wdrozenia systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie……….. 8
1.3.1. Zaangazowanie kierownictwa i pracowników w działania zwiazane z funkcjonowanie systemu zarządzania BHP……….. 10
1.3.2. Plan dzialan sluzacych do realizacji polityki BHP……….. 11
1.3.3. Stworzenie warunków do wykonania zalozonych celów……….. 12
1.3.4. Kontrola realizacji planów i funkcjonowania systemu……….. 13
1.3.5. Okresowe przeglady i doskonalenie wdrozonego systemu zarządzania BHP……….. 14
1.4. Eliminacja przyczyn i skutków stwierdzonych niezgodnosci ………..14


Rozdzial 2
Zarządzanie BHP...

Czytaj więcej

Praca operatora wózka jezdniowego podnosnikowego w atmosferze wybuchowej


Wprowadzenie………..3

Rozdzial 1
Podstawowe rodzaje wózków jezdniowych podnosnikowych oraz praca operatora

1.1 System pojeciowy dotyczacy transportu wewnetrznego……….. 5
1.2 Rodzaje wózków jezdniowych podnosnikowych……….. 7
1.3 Zasada działania i eksploatacja wózka……….. 9
1.4 Operator- kierowca- wymagania oraz obowiazki……….. 16


Rozdzial 2
Atmosfera wybuchowa w magazynie na przykładzie firmy XYZ

2.1. Stanowisko pracy na którym moze wystapic atmosfera wybuchowa……….. 21
2.2 Zabezpieczenia przed wybuchem (EX)- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa……….. 25
2.3 Praca operatora wózka jezdniowego podnosnikowego w atmosferze wybuchowej w XYZ na przykładzie wózka Jungheinrich EFG 113………....

Czytaj więcej
Regulamin strony