Kategoria BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Prewencja stresu w miejscu pracy.


Wstęp ………..4

Rozdzial I
Pojecie stresu

1.1 Terminologia zagadnienia………..5
1.2 Stres biologiczny………..9
1.3 Stres psychologiczny………..13


Rozdzial II
Źródła stresu

2.1 Źródła stresu zawodowego………..15
2.2 Wydarzenia zyciowe jako źródła stresu………..22
2.3 Stres jako specyficzny uklad relacji czlowiek –srodowisko………..26
2.4 Odpornosc czlowieka na stres………..30
2.5 Skutki stresu………..31


Rozdzial III
Prewencja w zakresię zapobiegania stresowi w miejscu pracy

3.1 Pojecie prewencji………..36
3.2 Poziomy prewencji………..41
3.3 Rola pracodawcy w zakresię prewencji zjawiska stresu………..45


Zakończenie……….. 48
Bibliografia ………..49
Spis tabel i rysunków………..50

 
Czytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w Zespole Elektrocieplowni XXX w YYY.Wstęp

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu
1.2 Cel i zakres pracy


Rozdzial 1.
Analiza literatury tematu

2.1 Ryzyko zawodowe
2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego
2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego
2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego
2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011
2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800
2.4.3 Metoda RISK SCORE
2.4.4 Metoda JSA – Job Safety Analysis
2.4.5 Metoda Wskaznik Ryzyka WPR
2.4.6 Metoda Analizy skutków i przyczyn bledów FMEA – Failure Mode and Effects Analysis.
2.4.7 Metoda pieciu kroków – Five Steps to risk assessment
2.4.8 Metoda PHA – wstepna analiza zagrozen


Rozdzial 2.
Charakterystyka obiektu badan

3...

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Bezpieczeństwo i higiena pracy w świetle literatury

1.1. Pojecie bezpieczenstwa i higiena pracy………. 5
1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w ujęciu historycznym………. 8
1.3. Podstawowe zasady dzialan w zakresię zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy ……….12


Rozdzial II
Uregulowania prawne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

2.1. Uwagi wprowadzajace ……….14
2.2. Implementacja prawa Unii Europejskiej ……….15
2.3. Prawna regulacja w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy……….19
2.4. Obowiazki w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy………. 24


Rozdzial III
Obowiazki pracodawcy w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy

3.1...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach mechaników pojazdów samochodowychWstęp
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu
1.2. Cel i zakres pracy

Rozdzial 1.
Analiza literatury tematu

2.1 Ryzyko zawodowe
2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego
2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego
2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego
2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011
2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800
2.4.3 Metoda RISK SCORE
2.4.4 Metoda JSA – Job Safety Analysis
2.4.5 Metoda Wskaznik Ryzyka WPR
2.4.6 Metoda Analizy skutków i przyczyn bledów FMEA – Failure Mode and Effects Analysis.
2.4.7 Metoda pieciu kroków – Five Steps to risk assessment
2.4.8 Metoda PHA – wstepna analiza zagrozen
2.5 Parametry i wymagania techniczne stanowiska pracy
2.5...

Czytaj więcej

Podwyzszenie BHP w medycynie poprzez zastosowanie materialów weglopodobnych

Wstęp

Rozdzial 1
Definicja kompozytów i ich klasyfikacja

1.1.Definicja kompozytów
1.2.Klasyfikacja kompozytów
1.3.Wlókna stosowane do zbrojenia kompozytów
1.3.1.Wlókna szklane
1.3.2.Wlokna boru
1.3.3.Wlókna weglowe
1.3.4. Wlókna organiczne


Rozdzial 2
Kompozyty w medycynie

2.1. Charakterystyka wlókien weglowych
2.2. Kompozyty wegiel-wegiel
2.3. Kompozyty wlókno weglowe-polimer


Rozdzial 3
Zabiegi rekonstrukcyjne przy użyciu wlókien weglowych

3.1. Rekonstrukcje wiezadla pobocznego piszczelowego
3.2. Odtwarzanie ciaglosci sciegna Achillesa
3.3. Zeszycie wlóknami weglowymi uszkodzonej lakotki
3.4. Zespalanie kosci plytka weglowa
3.5. Protezy stawów
3.6...

Czytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy farmaceutyWstęp……… 4

Rozdzial I.
Zagadnienia prawne oraz ogólna charakterystyka oceny ryzyka zawodowego

1. Prawne zagadnienia oceny ryzyka zawodowego……… 6
2. Obowiazki pracodawcy w zakresię kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy……… 8
3. Algorytm oceny ryzyka zawodowego……… 11


Rozdzial II.
Procedury oceny ryzyka zawodowego

1. Identyfikacja zagrozen ………16
2. Metody oceny ryzyka zawodowego ………18
3. Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego……… 23


Rozdzial III.
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy farmaceuty

1. Charakterystyka stanowiska pracy ………27
2. Identyfikacja zagrozen na stanowisku pracy farmaceuty ………30
3. Działania korygujace ………34
4...

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo i etapy ewakuacji w budynkach publicznych na przykładzie sklepu sportowego DecathlonWstęp i uzasadnienie podjecia tematu……….3

Rozdzial I.
Istota bezpieczenstwa w budynkach publicznych

1.1 Wprowadzenie……….5
1.2 Podstawowe regulacje prawne zawarte w ustawie o bezpieczenstwie w budynkach publicznych……….10
1.3 Charakterystyka firmy Decathlon……….16


Rozdzial II.
Bezpieczeństwo i etapy ewakuacji w sklepie sportowym Decathlon

2.1 Charakterystyka zagrozenia pozarowego……….22
2.2 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie……….28
2.3 Ewakuacja ludzi i mienia……….36
2.4 Plan ewakuacji


Rozdzial III.
Projekt planu ewakuacji na przykładzie obiektu sportowego

3.1 Dane o obiekcie- usytuowanie……….44
3.2 Warunki ewakuacji……….45
3...

Czytaj więcej

Ocena przeciazenia kregoslupa w odcinku szyjnym i ledzwiowo-krzyzowym u pracowników Urzędu Pracy w XYZWstęp…….. 7

Rozdzial I
Anatomia i biomechanika kregoslupa szyjnego i ledzwiowo- krzyzowego

1.1 Budowa anatomiczna kregoslupa w odcinku szyjnym i ledzwiowo – krzyzowym ……..10
1.1.1 Kregi szyjne ……..17
1.1.2 Kregi piersiowe ……..18
1.1.3 Kregi ledzwiowe ……..18
1.1.4 Kosc krzyzowa ……..19
1.1.5 Kosc guziczna…….. 20
1.1.6 Polaczenia kregoslupa z glowa…….. 20
1.1.7 Polaczenia kregów ledzwiowych oraz ledzwiowego odcinka kregoslupa z koscia krzyzowa ……..21
1.2 Miesnie kregoslupa…….. 22
1.3 Biomechanika ledzwiowo- krzyzowego odcinka kregoslupa ……..26
1.4 Etiopatogeneza bólów kregoslupa w odcinku szyjnym i ledzwiowo- krzyzowym…….. 28
1.4.1 Zespoly przeciazeniowe ……..29
1.4...

Czytaj więcej

BHP w warunkach biurowych.


Wstęp

Rozdzial 1
Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciazliwych na stanowisku pracy biurowej

1.1. Metoda badan czynników szkodliwych i uciazliwych
1.2. Materialne środowisko pracy
1.3. Niematerialne środowisko pracy

Rozdzial 2
Organizacja pracy biurowej

2.1. Podstawy ergonomii
2.2. Ergonomiczne stanowisko komputerowe
2.3. Objawy chorobowe
2.4. Profilaktyka

Rozdzial 3
Analiza ergonomiczna stanowiska komputerowego

3.1. Metodologiczne aspekty badan
3.2. Analiza wyników badan

Zakończenie
Bibliografia
Zalaczniki

 
Czytaj więcej

BHP w gabinecie stomatologicznym


Wstęp.

Rozdzial 1.
Organizacja stomatologicznej oswiaty zdrowotnej

1.1. Historia stomatologii
1.2. Rola i zadania oswiaty zdrowotnej w stomatologii
1.3. Swiadczenie gwarantowane z zakresu stomatologii
1.4. Rynek usług stomatologicznych w Polsce


Rozdzial 2.
Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy

2.1. Podstawy prawne funkcjonowania gabinetu stomatologicznego
2.2. Organizacja wewnetrzna gabinetu stomatologicznego
2.2.1. Standardy techniczne gabinetu stomatologicznego
2.2.2. Wyposazenie gabinetu stomatologicznego
2.2.3. Podzial gabinetu na strefy zagrozenia


Rozdzial 3.
Dekontaminacja w gabinecie stomatologicznym

3.1.Dezynfekcja
3.1.1...

Czytaj więcej

Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakładzie produkujacym wózki dzieciece.


Wstęp

Rozdzial 1.
Zagadnienia ogólne z zakresu bhp

1.1.Wymagania prawa z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
1.2.Analiza stanu bhp
1.3.Klasyfikacja zagrozen

Rozdzial 2.
Ryzyko zawodowe

2.1.Pojecie ryzyka zawodowego
2.2.Procedura oceny ryzyka
2.3.Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego
2.4.Metody analizy i oceny ryzyka zawodowego

Rozdzial 3.
Charakterystyka zakladu pracy

3.1.Struktura firmy
3.2.Technologia produkcji
3.3.Ochrona srodowiska w przedsiębiorstwie

Rozdzial 4.
Analiza stanu bezpieczenstwa pracy w firmie

4.1.Metodyka badan
4.2.Zagrozenia wystepujace na stanowiskach pracy – lista kontrolna
4.3.Ocena ryzyka zawodowego
4.3.1...

Czytaj więcej

Eksploatacja partii B w pokladzie 404/1 ze szczególnym uwzglednieniem zagrozen naturalnych w KWK XYZ.


1. Wstęp………..5

1.1 Cel pracy……….. 5
1.2 Granice obszaru górniczego KWK’XYZ’………..5
1.3 KWK’XYZ’ historia, dzialalnosc i perspektywy………..7

2. Budowa geologiczna górotworu ………..9

2.1 Stratygrafia i litologia………..9
2.2 Tektonika………..10
2.3 Model górniczy kopalni………..13

3. Wentylacja i klimatyzacja w kopalni’XYZ’ ………..15

3.1 Wentylacja………..15
3.2 Klimatyzacja ……….. 17

4. Charakterystyka zagrozen naturalnych w kopalni ‚XYZ’

4.1 Zagrozenie metanowe ……….. 18
4.2 Zagrozenie wyrzutami metanu i skal……….. 19
4.3 Zagrozenia tapaniami ……….. 21
4.4 Zagrozenia wodne ……….. 21
4.5 Zagrozenie radiacyjne……….. 22
4...

Czytaj więcej

Analiza BHP w przedsiębiorstwie budowlanym XYZ


Wstęp………2
Rozdzial I
Charakterystyka prawa pracy.

1.1 Poczatki Powstania Sluzby BHP w Polsce………5
1.2 System Ochrony Polskiego Prawa Pracy………8
1.3 Zasady Bezpieczenstwa i Higieny Pracy………16
1.4 Organizacja Ochrony Pracy w Polsce………19


Rozdzial II
Charakterystyka służby Bezpieczenstwa Higieny Pracy.

2.1 Definicja służby BHP………21
2.2 Zasady powolania, obowiazki, uprawnienia………22
2.3 Powierzenie wykonania zadan służby bezpieczenstwa i higieny pracy………23
2.4 Pracodawca wykonujacy zadania służby bhp………24
2.5 Uzupelnienie wymagan kwalifikacyjnych………26
2.6 Cechy osobowosci pracownika służby BHP………26
2.7 Wiadomosci i umiejetnosci w zawodzie behapowca………30


Rozdzial III Wspólpraca z...

Czytaj więcej

Izotopy promieniowania zródlem promieniowania jonizujacego w srodowisku naturalnym i srodowisku pracy


1. Wstęp………3

2. Cel pracy………4

3. Rodzaje promieniowaia jonizujacego………5

4. Źródła promieniowania jonizujacego………8

5. Detekcja i pomiary promieniowania………12

5.1. Jednostki i wskazniaki stosowane w ochronie radiologicznej………14

6. Narazenie na promieniowanie jonizujace………17

7. Skazenia promieniotwórcze srodowiska w Polsce………20

7.1. Promieniotwórcze zanieczyszczenia powietrza………20
7.2. skazenia promieniotwórcze gleby………24
7.3. skazenie wód powierzchniowych i wodociagowych………26


8. Ocena zagrozenia radiologicznego………28

9. Etiopatogeneza uszkodzen popromiennych………30

10. Choroby wywolane promieniowaniem jonizujacym………33

10. 1. Ostra choroba popromienna………33
10...

Czytaj więcej

Procedury zachowania bezpieczenstwa w szkole wyzszej na podstawie badan przeprowadzonych w kampusię XYZWstęp

Rozdzial 1.
Tematyka pracy w literaturze przedmiotu

1.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy – zastosowanie i uwarunkowania prawne
1.2.Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy
1.3.Zasady rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego
1.4.Przeglad i konserwacja podrecznego sprzetu gasniczego

Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

2.1 Cel i przedmiot badan
2.2 Problemy i hipotezy badawcze
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.4 Charakterystyka badanej zbiorowosci

Rozdzial 3. Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Stan wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy znajdujacy się w budynku nr 14 w Kampusię im. ks. prof. R. Rumianka UKSW
3.2...

Czytaj więcej
Regulamin strony