Kategoria Biznesplany

Biznes Plan – fitness club Fitnes XYZ.Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

1.1. Nazwa, siedziba i forma prawna spólki
1.2. Przedmiot dzialalnosci
1.3. Charakterystyka wlascicieli spólki

Rozdzial 2.
Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia

2.1. Oferta klubu „Boginie i Herosi”
2.2. Analiza strategiczna (SWOT)
2.3. Analiza pozycji firmy
2.4. Wybór i wdrozenie strategii

Rozdzial 3.
Plan techniczny

3.1. Opis usługi
3.2. Sposób swiadczenia uslug
3.3. Majatek trwaly
3.4. Koszty swiadczenia uslug

Rozdzial 4.
Plan marketingowy

4.1. Zalozenia planu marketingowego
4.2. Analiza rynku
4.3. Strategia marketingowa
4.4. Strategia cen
4.5. Strategia promocji reklamy

Rozdzial 5.
Plan organizacyjny

5.1...

Czytaj więcej

Biznes-Plan, Uruchomienie punktu malej gastronomii ,projekt inwestycyjny

1. Dane autora planu
2. Wstęp
3. Lokalizacja projektu
4. Planowany termin rozpoczecia dzialalnosci
5. Opis projektu
6. Analiza rynku
7. Analiza popytu
8. Zatrudnienie i personel
9. Spis podstawowego sprzetu potrzebnego do rozpoczecia dzialalnosci
10. Stan przygotowania inwestycji
11. Informacja o planowanej inwestycji
12. Proces techniczny oferowania usługi w przypadku planowanej inwestycji
13. Finanse projektu

 
Czytaj więcej

Biznes plan biura nieruchomości.

Wstęp

Opis przedsiewziecia

2.1 Uslugi proponowane przez firme
2.2 Analiza popytu i podazy

Rozdzial 1.
Plan Marketingowy

Rozdzial 2.
Analiza konkurencji

Rozdzial 3.
Reklama- kampania promujaca

Rozdzial 4.
Analiza przedsiewziecia-SWOT

6.1 Szanse i zagrozenia
6.2 Silne i slabe strony
6.3 Wnioski

Rozdzial 5.
Plan zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa

Rozdzial 6.
Plan finansowy

8.1 Koszty – jako koszty wejscia i funkcjonowania na rynku
8.2 Wpływy – jako koszty uzyskane z wpływów od klientów oraz ich podzial
8.3 Bilans – jako zestawienie obrotu finansami

Rozdzial 7.
Planowane Przychody 2011-2016
Podsumowanie

Bibliografia


 
Czytaj więcej

Biznes plan dla działalności gospodarczej na przykładzie gabinetu fizjoterapii.Streszczenie w jezyku angielskim………4
Wstęp………5

Rozdzial 1.
Prezentacja przedsiewziecia.

1.1 Charakterystyka planowanego przedsiewziecia………6
1.2 Formalnosci zwiazane z zalozeniem firmy………6
1.3 Zalozenia wstepne………7


Rozdzial 2.
Analiza makroekonomiczna i mikroekonomiczna otoczenia przedsiębiorstwa.

2.1 Otoczenie- firmy konkurencyjne………35
2.2 Charakterystyka odbiorców………35


Rozdzial 3.
Plan marketingowy.

3.1 Działania promocyjne………36
3.2 Analiza SWOT………37


Rozdzial 4.
Plan finansowy przedsiewziecia na lata 2014-2016.

4.1 Planowane przychody………40
4.2 Planowane koszty………43
4.3 Wynik finansowy………46
4.4 Przeplywy pieniezne………49


Podsumowanie………53
Wykaz tabel………54
Bibliografia………56

 
Czytaj więcej

Biznes plan zakladu fizjoterapeutycznego.

Wstęp……….5

Rozdzial I.
Pojecie, definicje i funkcje biznes planu

1. Biznes plan w literaturze przedmiotu……….9
2. Pojecie biznes planu……….14
3. Cechy biznes planu……….21
4. Funkcje biznes planu……….25


Rozdzial II.
Budowa biznes planu

1. Struktura biznes planu……….32
2. Plan działalności gospodarczej……….35
2.1. Opis przedsiewziecia……….35
2.2. Konkurencja……….37
2.3. Analiza marketingowa……….40
2.4. Analiza finansowa……….44
2.5. Analiza ‚SWOT’………. .48


Rozdzial III.
Biznes plan zakladu fizjoterapeutycznego ‚XYZ’

1. Charakterystyka przedsiewziecia……….51
2. Streszczenie projektu……….57
3. Spis tresci……….58
3.1.Firma i branza……….60
3.2.Inwestycja……….67
3.3.Plan sprzedaży i marketingu………...

Czytaj więcej

Budowa biznes planu na przykładzie Fabryki MebliWstęp………….3

Rozdzial I
Prezentacja Fabryki Mebli XYZ S.A.

1.1. Historia firmy………….5
1.2. Przedmiot działalnosci………….5

Rozdzial II
Zalozenia strategiczne.

2.1. Analiza strategiczna SWOT………….9
2.2. Strategiczna pozycja firmy………….10
2.3. Misja przedsiębiorstwa………….15
2.4. Cele dlugoterminowe………….16

Rozdzial III
Plan techniczny.

3.1. Wyrób i proces produkcji………….19
3.2. Program produkcji – zdolnosci produkcyjne………….20

Rozdzial IV
Plan marketingowy.

4.1. Produkt………….26
4.2. Cena………….40
4.3. Dystrybucja………….47
4.4. Promocja………….66

Rozdzial V
Plan organizacyjny.

5.1. Zasoby ludzkie………….84
5.2. Struktura organizacyjna………….87
5.3. Analiza kosztów pracy………….87

Rozdzial VI
Plan finansowy...

Czytaj więcej

Mój pomysl na biznes koncepcja i analiza możliwości rozwoju

Wstęp

1 Profil prawno – organizacyjny firmy.

2 Zaprojektowanie struktury organizacyjnej.
3 Okreslenie docelowego rynku działania oraz wykreowanie oferty rynkowej na docelowym rynku działania .
4 Marketing.
5 Konkurencja.
6 Analiza SWOT.
7 Profil organizacyjno – techniczny.
8 Profil finansowy firmy.


Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Biznes plan jako narzędzie planowania i organizacji biznesuWstęp………… .3

Rozdzial I.
Planowanie działalności gospodarczej.

1.1 Misja przedsiębiorstwa…………6
1.2 Cele organizacji………….7
1.3 Rodzaje planów………….8


Rozdzial II.
Pojecie planu biznesowego wedlug autorów.

1.1 Struktura planu biznesowego dla wlascicieli i kierownictwa firmy…………15
1.2 Struktura planu biznesowego dla potrzeb banków i wierzycieli…………17
1.3 Struktura planu biznesowego dla potrzeb inwestorów…………18


Rozdzial III.
Metody i zasady sporzadzania biznes planu.

1.1 Struktura biznes planu………….22
1.2 Streszczenie projektu przedsiewziecia………… .23
1.3 Profil działania firmy…………24
1.4 Plan techniczny…………24
1.5 Plan marketingowy………….25
1.6 Plan organizacyjny…………26
1...

Czytaj więcej

Biznes Plan Gabinetu Odnowy i Studia Gimnastycznego.I Streszczenie kierownicze

II Geneza projektu

2.1 Historia firmy
2.2 Zamierzenia na przyszlosc
2.3 Stan prawno-organizacyjny firmy
2.4 Lokalizacja firmy
2.5 Analiza SWOT

III Misja i cele strategiczne firmy

3.1 Misja zewnetrzna
3.2 Misja wewnetrzna
3.3 Cele strategiczne
3.4 Cele operacyjne
IV Charakterystyka swiadczonych uslug

4.1 Zajecia na silowni
4.2 Zajecia aerobiku
4.3 Gabinet masazu
4.4 Solarium
4.5 Szatnia i wezel sanitarny
4.6 Biuro

V Rynek i Marketing w firmie

5.1 Charakterystyka rynku
5...

Czytaj więcej

Projekt inwestycji budowlanej, przygotowanie do realizacji, ocena oplacalnosci oraz ryzyka inwestycyjnego.


Wstęp ……….3

Rozdzial 1.
Projekt inwestycji budowlanej………. 4

1.1 Proces inwestycyjny w budownictwie……….. 5
1.2 Etapy procesu inwestycyjnego………. 8

Rozdzial 2.
Ocena oplacalnosci i ryzyka inwestycyjnego………. 23

2.1 Ocena ekonomicznej efektywnosci inwestycji………. 24
Metody uproszczone oceny projektów inwestycyjnych………. 28
2.3 Istota i klasyfikacja ryzyka………. 30
2.4 Identyfikacja ryzyka ……….31
2.5 Wybrane rodzaje ryzyka………. 33
2.6 Pomiar ryzyka ……….42

Rozdzial 3.
Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji ……….44

3.1 Programowanie i planowanie………. 52
3.2 Wybór lokalizacji i decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu………. 55
3.3 Pozwolenie na budowe ……….60

Rozdzial 4.
Finans...

Czytaj więcej

Biznes Plan rozwoju Stacji Paliw przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o. o


Wstęp……….. 4

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie biznesplanu dla przedsiebiorcy

1.1 Podstawowe funkcje planu finansowo- ekonomicznego……….. 5
1.2 Budowa biznesplanu……….. 6


Rozdzial 2.
Przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o- podstawowe informacje

2.1 Zasady współpracy z PKN Orlen S.A………… 11


Rozdzial 3.
Charakterystyka przedsiewziecia.

3.1 Zakres i cel inwestycji………… 16
3.1.1 Motel ………..16
3.1.2 Myjnia ………..18
3.1.3 Perony tankowania……….. 20
3.2 Harmonogram inwestycji……….. 21


Rozdzial 4.
Analiza otoczenia firmy.

4.1 Analiza polskiego rynku paliw plynnych……….. 22
4.2 Analiza konkurencji ………..24
4.3 Okreslenie rynku docelowego………… 26
4.4 Analiza SWOT ………..27


Rozdzial 5.
Plan finansowy stacji pa...

Czytaj więcej

Biznes plan Spólki Akcyjnej XYZ (branza górnicza).


Wstęp.

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ……….. 3

1. Dane o przedsiębiorstwie
2. Dane o czlonkach zarzadu
3. Charakterystyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
4. Oceny i prognozy
5. Analiza danych finansowych


Rozdzial II.
Misja firmy XYZ S.A………..10

Rozdzial III.
Glówne cele i zadania firmy XYZ S.A………..11.

Rozdzial IV.
Analiza SWOT………..22.

1. Szanse i zagrozenia
2. Lista problemów


Rozdzial V.
Model sfer działania firmy XYZ S.A………..27.

Rozdzial VI.
Model danych firmy XYZ S.A………..31.

Rozdzial VII.
Model funkcji firmy XYZ S.A………..39.

Rozdzial VIII.
Model procesów firmy XYZ S.A………..50.

Propozycje rozwiazan problemowych………..54

 
Czytaj więcej

Biznes plan firmy z branzy stolarki budowlanej


1. Podsumowanie wykonawcze ………. 4

2. Opis przedsiewziecia i celów

2.1. Nazwa i forma prawna ………. 5
2.2. Czynnosci formalne………. 6
2.3. Charakterystyka udzialowców ………. 7
2.4. Misja, cele i zadania………. 8
2.5. Lokalizacja ……….9


3. Opis produktu

3.1. Rodzaje oferowanych produktów ……….10
3.2. Stosowana technologia ……….14
3.3. Niezbedne zasoby ………. 21
3.4. Glówni dostawcy ………. 22


4. Analiza rynku

4.1. Identyfikacja rynku docelowego ………. 24
4.2. Glówni nabywcy ………. 26
4.3. Pozostali nabywcy ……….27
4.4. Konkurenci ………. 27


5. Marketing

5.1. Cele marketingowe ……….30
5.2. Mieszanka marketingowa ……….31


6. Zarządzanie

6.1. Zasoby kadrowe ………. 39
6.2...

Czytaj więcej

Biznes plan XYZ – firma cateringowa.

Rozdzial I.
Wprowadzenie

1. Nazwa i adres firmy
2. Charakterystyka przedsiewziecia firmy „ Animator”
3. Ogólne uwarunkowania infrastruktury firmy
4. Realia stwarzajace pomyslne rokowania sukcesu
5. Dane osobowe sporzadzajacych biznes plan


Rozdzial II.
Zakres działania firmy:

1. Cel sporządzenia biznesu i opis pomyslu
2. Uwarunkowania rynkowe
3. Wysokosc dochodów niezbednych do realizacji przedsiewziecia oraz spodziewane zyski
4. Status formalno-prawny firmy
5. Wzmianka o ryzyku
6. Szanse na sukces firmy


Rozdzial III.
Opis przedsiębiorstwaRozdzial IV.
ProduktRozdzial V.
Plan marketingowy.

1. cena produktu
2. Produkt
3. Promocja
4. Dystrybucja


Rozdzial VI.
Struktura przedsiębior...

Czytaj więcej

Biznes plan przedsiębiorstwa zarzadzajacego nieruchomościami.

1 . Analiza i diagnoza przedsiębiorstwa 3

1 . Paszport przedsiębiorstwa 3
2 . Krótka historia 4
3 . Stan prawny i stosunki wlasnosciowe 5
4 . Organizacja przedsiębiorstwa 6
5 . Zatrudnienie i kadra 7
6 . Potencjal techniczny 9
7 . Produkt i produkcja 10
8 . Sprzedaz i marketing 11
9 . Ochrona srodowiska i warunki pracy 13
10 . Charakterystyka konkurencji 14
11 . Glówni dostawcy 15
...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich