Kategoria Biznesplany

Biznes plan na podstawie przedsiębiorstwa produkcyjno handlowo uslugowego XYZ spólka jawna.

Wstęp

Rozdzial 1
Cel i zakres pracy

1.1. Biznes plan i jego rola
1.2. Zasada konstrukcji biznes planu
1.3. Miejsce planu marketingowego w strategicznym planowaniu przedsiębiorstwa
1.4. Proces sporzadzania planu marketingowego


Rozdzial 2
Baza przygotowawcza do opracowania biznes planu

2.1. Prezentacja firmy
2.2. Podstawowe produkty, towary i uslugi
2.3. Zamierzenia na przyszlosc, informacje o stanie majatku firmy


Rozdzial 3
Biznes plan otwarcia hurtowni materialów budowlanych w Grodzisku Mazowieckim

3.1. Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia
3.2. Analiza strategiczna SWOT
3.3. Okreslenie strategicznej pozycji firmy


Rozdzial 4
Projekt roboczy biznes planu

4.1 Plan techniczny
4...

Czytaj więcej

Biznes plan zalozenia i działalności firmy zajmujacej się produkcja i dystrybucja materialów budowlanych.


1.1.Streszczenie projektu przedsiewziecia
1.2. Profil i zakres działania firmy………. 1

1.2.1. Historia firmy.. …… 1

1.2.2. Zamierzenia na przyszlosc…… 2
1.2.3. Cele i zasady działania firmy………. 3
1.3. Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia………. 3
1.3.1. Analiza strategiczna (SWOT)………. 3

1.3.2. Strategiczna pozycja firmy………… 5
1.3.3. Wybór i wdrozenie strategii………. 5
1.4.Plan techniczny

1.4.1. Opis wyrobu i procesu produkcji………. 6
1.4.2. Technologia produkcji i jej poziom.. .. 7
1.4.3. Program produkcji (zdolnosci produkcyjnej)………. 7
1.4.4. Dostepnosc materialów i surowców………. 8
1.4.5. Majatek trwaly………. 8
1.4.6...

Czytaj więcej

Biznes Plan jako ocena przedsiewziecia inwestycyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ (przemysl drobiarski)


Wstęp………4

Rozdzial I
Pojecie, definicje i funkcje biznes planu………4

1. Pojecie biznes planu………4
2. Definicje i cechy biznes planu………5
3. Funkcje biznes planu………8


Rozdzial II
Struktura i nudowa biznes planu………10

1. Struktura biznes planu………10
2. Budowa biznes planu………11
2.1.Streszczenie………11
2.2. Historia i charakterystyka firmy………12
2.3. Opis produktu………12
2.4. Rynek i działania rynkowe ………13
2.4.1.Rynek………14
2.4.2.Konkurenci………14
2.4.3.Nabywcy ………14
2.4.4.Marketing i sprzedaz………15
2.5.Proces produkcyjny………15
2.6.Zarządzanie personelem………16
2.7. Plan finansowy ………17
2.8. Analiza mocnych, slabych stron przedsiewziecia oraz mozliwych zagrozen………17
2.9...

Czytaj więcej

Biznes plan producenta wyrobów dziewiarskich.


Rozdzial I.
Inormacje o przedsiębiorstwie

Forma organizacyjno-prawna
Przedmiot dzialalnosci
Udzialy w innych podmiotach
Historia przedsiębiorstwa


Rozdzial II.
Opis działalności

Wielkosc i struktura produkcji
Sprzedaz i marketing
Sytuacja prawna majatku
Dystrybucja i zaopatrzenie


Rozdzial III.
Analiza rynku

Charakterystyka popytu
Charakterystyka podazy i konkurencji
...

Czytaj więcej

Biznes plan budowy stacji benzynowej.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Podstawowe informacje o inwestycji i przedsiębiorstwie

1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa i jego otoczenia………. 6
1.2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa………. 17
1.3. Zakres i cele inwestycji ……….25
1.4. Wybór dostawcy………. 29
1.5. Lokalizacja inwestycji ……….31


Rozdzial II.
Podstawowe obszary planowania funkcjonalnego

2.1. Plan techniczny ……….35
2.2. Plan organizacyjny – zasoby ludzkie ……….37
2.3...

Czytaj więcej

Biznes plan komisu samochodowego.


Wstęp……… 6

Rozdzial I
Charakterystyka planu przedsiewziecia gospodarczego

1. Cele i zadania planu przedsiewziecia gospodarczego. ………6
2. Rodzaje inwestycji………. 7
3. Analiza i ocena efektywnosci przedsiewziec inwestycyjnych………. 8


Rozdzial II
Struktura firmy, personelu i kosztów zatrudnienia.

1. Profil i zakres działania firmy………. 10
2. Opis uslug. ………10
3. Forma prawna przedsiewziecia. ………11
4. Nabór pracowników………. 12
5...

Czytaj więcej

Biznes plan uruchomienia baru zdrowej zywnosci.


Wprowadzenie……….. 4

Rozdzial 1.
Nasz cel ………..5

Charakterystyka pracowników ………..6
Dostawcy ………..7
Nasi konsumenci ………..7
Konkurencja ………..8
Analiza sytuacji: mocne i slabe strony przedsiębiorstwa ………..9
Produkt ………..10
Cena ………..10
Cennik ………..11
Dystrybucja ………..13
Plan promocji ………..14
Plan finansowy ………..17
Zestawienie spodziewanych dochodów………....

Czytaj więcej

Biznes Plan. Wsparcie samozatrudnienia- POKL 6.2-Agencja nieruchomości.


Czesc I
Opis planowanego biznesu.

A.Dane przedsiebiorcy ………..3
B.Merytoryczne przygotowanie przedsiebiorcy……….. 3
C.Charakterystyka planowanego biznesu……….. 4
D.Analiza SWOT ………………….6
E.Planowane zatrudnienie 8

Czesc II
Plan marketingowy

A.Charakterystyka odbiorców……….. 8
B.Konkurencja na rynku……….. 12
C.Charakterystyka dostawców……….. 13
D.Dystrybucja i promocja ………..14
E.Planowana struktura sprzedaży w pierwszych 3 latach ………..15

Czesc III
Dotacja inwestycyjna

A.Planowane inwestycje……….. 16

Czesc IV
Sytuacja ekonomiczno – finansowa

A.Rachunek zysków i strat w ukladzie miesiecznym za pierwsze 12 miesiecy od planowanej daty rozpoczecia działalności gospodarczej ………..18
B...

Czytaj więcej

Biznes plan uruchomienia firmy zajmujacej się obrotem materialami wybuchowymi i uslugami z tym zwiazanymi


Wstęp…………3
1. Udzialowcy, wklady i majatek spólki…………. 8
2. Cele „xxx” sp. z o.o. …………17
3. Lokalizacja …………18
4. Uslugi i korzysci dla odbiorcy …………20
5. Analiza strategiczna „xxx” sp. z o.o.

5.1. Otoczenie ogólne …………22
5.2. Rynek …………25
5.3. Konkurencja …………34
5.4. Analiza SWOT …………41
6. Marketing – sposób działania …………44
7. Personel i organizacja………… 48
8. Plan finansowy.

Czytaj więcej

Biznes plan przedsiębiorstwa zajmujacego się handlem i wypozyczaniem sprzetu rehabilitacyjnego.


1. Opis przedsiewziecia
1.1 Cel przedsiewziecia ………4
1.2 Uzasadnienie realizacji……… 4

2.Plan marketingowy
2.1 Opis oferowanych towarów i usług ………5
2.2 Charakterystyka rynku……… 8
2.3 Rynek docelowy ………9
2.4. Analiza konkurencji ………10
2.5 Plan sprzedazy……… 10
2.6 Polityka cenowa ………13
2.7 Reklama, promocja, dystrybucja……… 14

3. Potrzeby inwestycyjne

4.Analiza kosztów……… 15

5. Kalkulacja przychodów ………17

6.Dostawcy ………19

7. Źródła finansowania ………19

8. Analiza SWOT ………19

9. Kryteria zarządzania……… 21

10. Prognoza sprawozdan finansowych……… 22
11.1 Szacowanie stopy dyskontowej……… 25
6.1 Ustalenie stopy dyskontowej………. 25

11. Analiza oplacalnosci inwestycji
12...

Czytaj więcej

Biznes plan producenta komputerów typu PC oraz serwerów.


Rozdzial I…………1
Zestawienie podsumowujace

Rozdzial II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa…………3

Rozdzial III.
Produkt…………5
Asortyment produktu

Róznice miedzy produktami firmy Necrosoft® a konkurencja.
przemysl

Rozdzial IV.
Charakterystyka odbiorców…………13

Rozdzial V.
Charakterystyka konkurencji…………15

Rozdzial VI.
Marketingowy plan działania i taktyki sprzedazy…………18

Rynki docelowe
Polityka cen

Rozdzial VII.
Lokalizacja…………23

Zarządzanie biurami sprzedazy
Wybór marki.
...

Czytaj więcej

Biznes plan gospodarstwa rolniczego.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Podstawowe wiadomosci biznes planu

1.1 Pojecie, cele i zakres biznes planu……….5
1.2 Cechy biznes planu……….9
1.3 Funkcje biznes planu……….13
1.4 Konstrukcja biznes planu i charakterystyka elementów……….17

Rozdzial II.
Ocena finansowych przedsiewziec rozwojowcych

2.1 Strategia pozyskania środków finansowych……….31
2.2. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoo kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa……….38
2.3 Analiza wskaznikowa……….45
2.4 Metody oceny przedsiewziec rozwojowych……….53
2.5 Analiza progu rentownosci marginesów bezpieczenstwa……….57

Rozdzial III.
Biznes plan gospodarstwa rolniczego

3.1 Streszczenie……….63
3...

Czytaj więcej

Biznes plan zakladu drzewnego.


Streszczenie ………..3

Rozdzial I.
Profil i zakres działania przedsiębiorstwa i zakres działania przedsiębiorstwa ………..4

1. Dane do przedsiębiorstwie
– Siedziba przedsiębiorstwa
– Przedmiot działalności przedsiębiorstwa
– Struktura kapitalowa
– Zobowiazania
2. Wymagania formalno prawne
– Wymagania formalno-prawne

Rozdzial II.
Plan marketingowy ………..5

1. Analiza rynku
2. Strategia cenowa
3. Dystrybucja
4. Reklama
5. Produkt
6. Koszt działalności marketingowej
7. Analiza SWOT
a). Mocne i slabe strony przedsiębiorstwa
b). Szanse inwestycji
c). Zagrozenia inwestycji
d). Otoczenie przedsiębiorstwa
– Polityka Gospodarcza
– Sytuacja podatkowa
– U...

Czytaj więcej

Biznes plan spółki Mostostal Gdansk na potrzeby wewnetrzne spółki do wdrazania procesów decyzyjnych, jak równiez zewnetrzne, którego celem nadrzednym bedzie staranie się o kredyt inwestycyjny


I. Wprowadzenie
Metodologia analiz

II. Podsumowanie.

III. Prezentacja kredytobiorcy.

1. Informacje adresowe.
2. Historia firmy.
3. Zakres działalnosci.
4. Potencjal przedsiębiorstwa.
5. Struktura organizacyjna.
6. Działania marketingowe.
7. Sytuacja ekonomiczno-finansowa.


IV. Prezentacja przedsiewziecia inwestycyjnego.

1. Przedmiot inwestycji.
2...

Czytaj więcej

Rola biznes planu w nowoczesnym biznesie.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I.
Zarządzanie organizacja

1.1. Istota i ewolucja teorii zarządzania ……….4
1.2. Funkcje zarządzania ………. 9
1.3. Miejsce planowania w zarządzaniu organizacja ……….13
1.4. Nowoczesna filozofia planowania ……….18

Rozdzial II.
Istota biznes planu

2.1. Miejsce biznes planu w planowaniu i zarządzaniu przedsiebiorstwem ………. 21
2.2. Czesci skladowe biznes planu ……….28
2.3. Funkcje biznes planu ………. 35

Zakończenie ……….42
Bibliografia ………. 43

 
Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich