Kategoria Budownictwo i Architektura

Roboty budowlane prowadzone bez wymaganego pozwolenia.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Charakterystyka robót budowlanych………..5

1.1. Źródła prawa
1.2. Pojecie robót budowlanych
1.3. Pojecie budowy, budowli
1.4. Prowadzenie robót budowlanych
1.4.1. Rozpoczecie robót budowlanych
1.4.2. Kontynuacja robót budowlanych
1.4.3. Wstrzymanie robót budowlanych


Rozdzial II.
Obowiazek uzyskania pozwolenia na budowe………..16

2.1. Istota pozwolen na budowe
2.2. Warunki uzyskania pozwolenia na budowe
2.3. Zgloszenie robót budowlanych


Rozdzial III.
Samowola budowlana ………..25

3.1. Przepisy regulujace kwestie samowoli budowlanych
3.2. Istota samowoli budowlanej
3.3. Konsekwencje wykrycia samowoli budowlanej


Rozdzial IV.
Brak pozwolenia na budowe a wybrane rob...

Czytaj więcej

Wycena utraconych korzysci z tytułu odjecia prawa do nieruchomości.


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Przyblizenie wybranych zagadnien prawa rzeczowego zwiazanych z tematyka pracy

1.1. Przedstawienie podstawowych pojęć
1.2. Charakterystyka praw podmiotowych do nieruchomosci
1.3. Rocedury zwiazane z pozbawianiem badz ograniczaniem praw do nieruchomosci
1.3.1. Podstawy prawne ograniczania lub pozbawiania praw do nieruchomosci
1.3.2. Instytucja wywlaszczenia jako instrument pozbawiajacy praw do nieruchomosci
1.3.3. Inne sposoby ograniczania badz pozbawiania praw do nieruchomosci
1.3.4. Formy ochrony praw

Rozdzial 2.
Zasady okreslania wartosci szkód spowodowanych budowa infrastruktury podziemnej i nadziemnej

2.1. Ogólne zasady wyceny zaistnialych szkód
2...

Czytaj więcej

Systemy inteligentnych instalacji elektrycznych.


Wstęp

Rozdzial 1.
Charakterystyka systemów inteligentnych instalacji elektrycznych.

System KNX………6
System LCN………14


Rozdzial 2.
Charakterystyka systemu XCOMFORT

Nadajniki sterujace i ich charakterystyka………19
Odbiorniki sterujace i ich charakterystyka………23
Urzadzenia dodatkowe i ich charakterystyka………26
Programowanie systemu Xcomfort………29
Przyklad sterownia domem w systemie Xcomfort………30


Rozdzial 3.
Przykladowy projekt inteligentnej instalacji elektrycznej w systemie XCOMFORT

4.1 Opis projektu inteligentnej instalacji elektrycznej wykonanej na przykładzie salonu………32
4.2 Plan rozmieszczenia urzadzen i opis wykonywanych zadan w przykladowym projekcje………33
4...

Czytaj więcej

Źródła i sposoby finansowania inwestycji termoizolacyjnych budynków nalezacych do wspólnot mieszkaniowych.


Wprowadzenie………2

Cel i zakres pracy………3
Pojecie wspólnoty mieszkaniowej i istota inwestycji rzeczowych………4

Sposoby finansowania inwestycji we wspólnotach mieszkaniowych…………8

Środki wlasne………9
Środki ze zródel obcych………11

Wspólnoty mieszkaniowe jako obiekty zabytkowe………25

Projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków powstalych. przed 14 sierpnia 1961 r. – nowa alternatywa dla wspólnot mieszkaniowych………29

Wnioski………33

Bibliografia………36


 
Czytaj więcej

Projekt wnetrza osiedla mieszkaniowego przy ulicy XYZ w XYZ.


1.Wstęp……….6

2. Przedmiot, cel i zakres pracy……….7

3. Metodyka pracy……….8

4. Polozenie geograficzne i charakterystyka terenu opracowania……….9
4.1 Lokalizacja……….9
4.2 Uwarunkowania historyczne……….12
4.3 Ogólna charakterystyka terenu opracowania……….14

5. Warunki przyrodnicze panujace na terenie osiedla.
5.1 Uksztaltowanie terenu……….16
5.2 Warunki klimatyczne……….18
5.3 Budowa geologiczna……….20
5.4 Gleby……….21
5.5 Wody powierzchniowe i podziemne……….22
5.6 Szata roslinna……….23

6. Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania terenu.
6.1 Prace terenowe……….24
6.2 Wykaz i opis roslin……….28

7. Analiza stanu istniejacego.

7.1 Analiza funkcjonowania istniejacej szaty rosliny……….30
7...

Czytaj więcej

Koncepcja systemu tlocznego kanalizacji bytowo-gospodarczej miasta KA-4.


1. Wstęp
1.1 Przedmiot opracowania
1.2 Zakres opracowania…………. 5
1.3 Podstawa opracowania…………. 5

2. Opis projektu
2.1 Ogólna charakterystyka miasta
2.2 Uzasadnienie wyboru systemu kanalizacyjnego………….. 7
2.3 Opis systemu kanalizacji tlocznej………….. 8
2.3.1 Wewnetrzna instalacja domowa wraz z przykanalikiem ………….9
2.3.2 Urzadzenie zbiornikowo – tloczne…………. 9
2.3.3 Cisnieniowe przylacze domowe…………. 11
2.3.4 Rurociag zbiorczy ………….11
2.3.5 Pneumatyczna stacja pluczaca…………. 12
2.4 Sposób okreslenia splywu scieków bytowo-gospodarczych i przemyslowych…………. 13
2.5 Trasowanie sieci kanalizacji tlocznej…………. 14

3...

Czytaj więcej

Projekt koncepcyjny kanalizacji ogólnosplawnej dla miasta P15 w okresie perspektywicznym.1. Wstęp.

1.1 Przedmiot opracowania.
1.2 Zakres opracowania…………. 7
1.3 Podstawa opracowania.

2. Opis projektu.

2.1 Ogólna charakterystyka miasta.
2.1.1 Polozenie i charakterystyka miasta………….. 8
2.1.2 Charakterystyka jednostki bilansowej A………….. 8
2.1.3 Charakterystyka Jednostki bilansowej B………….. 9
2.2 Opis metody projektowej kanalizacji ogólnosplawnej………….. 9
2.2.1 Sposób okreslenia splywu scieków bytowo – gospodarczych i przemyslowych…………. 10
2.2.2 Trasowanie sieci kanalizacyjnej………….. 11
2.2.3 Sposób okreslenia i obliczenia zlewni – powierzchni czastkowych dla odplywu scieków sanitarnych…………. 12
2.2.4 Sposób okreslenia splywu scieków deszczowych………….. 12
2.2...

Czytaj więcej

Projekt konstrukcyjny trzykondygnacyjnego garazu naziemnego w konstrukcji monolitycznej z uslugowym parterem.


1. Opis techniczny

1.1. Opis ogólny
1.1.1. Przedmiot opracowania
1.1.2. Podstawa opracowania
1.1.3. Lokalizacja obiektu
1.1.4. Konstrukcja obiektu
1.1.5. Warunki gruntowe
1.1.6. Obciazenia
1.1.7. Koncepcja architektoniczna
1.2 Opis szczególowy
1.2.1. Elementy konstrukcyjne obiektu

2. Obciazenia konstrukcji nosnej
2.1 Obciazenia stale stropodachu
2.2 Obciazenia stropów miedzykodygnacyjnych
2.2.1 Obciazenia stropu nad I kondygnacja
2.2.2. Obciazenia stropu nad II kondygnacja
2.3 Obciazenia zmienne

3. Obliczenie stropów
3.1 Obliczenie momentów zginajacych stropodachu
3.1.1. Momenty zginajace w kierunku X-X
3.1.2. Momenty zginajace w kierunku Y-Y
3...

Czytaj więcej

Zastosowanie drewna w budownictwie a ochrona srodowiskaWstęp……….5

Cel pracy……….7

Rozdzial 1
Wiadomosci ogólne o drewnie stosowanym w budownictwie……….8

Gatunki drewna stosowane w budownictwie………. 9
Wyroby z drewna………..11
Wlasciwosci techniczne drewna………..13
Wady i zalety drewna……….15

Rozdzial 2
Budownictwo drewniane szkieletowe……….18

System kanadyjsko-amerykanski……….18
System skandynawski ……….20
Konstrukcje ryglowe ……….22
System zakopianski ……….23

Rozdzial 3
Konstrukcje z drewna klejonego ……….25

Wiadomosci ogólne o drewnie klejonym ……….26
Przyklady rozwiazan konstrukcyjnych ……….29
Aspekt ekologiczny ……….36

Rozdzial 4
Zagrozenie dla drewna ze strony owadów i grzybów ……….38

Owady niszczace drewno w budynkach ……….38
Grzyby niszczace drewno w...

Czytaj więcej

Zbiornik kwadratowy zelbetonowy podziemny na wodeWstęp

Rozdzial I
Charakterystyka Zbiorników zelbetonowych

1.1. Stosowane ksztalty
1.1.1. Charakterystyka zbiorników o przekroju prostokatnym.
1.2. Zasady obliczania zbiorników
1.2.1. Konstrukcja zbiorników monolitycznych i prefabrykowanych o rzucie prostokatnym
1.2.1.1. Uwagi wstepne
1.2.1.2. Przekrycie
1.2.1.3. Sciany
1.2.1.4. Dno zbiornika
1.2.1.5. Dylatacje i sposoby posadowienia
1.2.1.6. Przyklady wykonanych obiektów
1.3. Zasady wymiarowania i zbrojenia scian i den w zbiornikach cylindrycznych


Rozdzial 2
Wybrane zagadnienia technologiczne majace wpływ na konserwacje zbiorników

2.1. Zabezpieczenie zbiorników przed cieczami agresywnymi
2.1.1. Uwagi wstepne
2.1...

Czytaj więcej

Styl zakopianski i wzorce ludowe Podhala w architekturze.


Wprowadzenie.


Ogolne informacje na temat stylu podhalanskiegi.

Drewniane domy.

Styl podhalanski w innych krajach.

Styl podhalanski jako wzorzec w architekturze.

 
Czytaj więcej

Projekt wezla cieplno – chlodniczego dla budynku biurowego z zastosowaniem agregatów absorpcyjnych1. Wprowadzenie

2. Systematyka absorpcyjnych wytwornic wody lodowej
2.1. Klasyfikacja agregatów absorpcyjnych
2.2. Budowa i zasada działania absorpcyjnych urzadzen chlodniczych

3. Obliczenia obciazen chlodniczych, oraz zysków ciepla.

3.1. Obliczenia obciazen chlodniczych.
3.2 Szczytowe obciazenie chlodnicze pomieszczen.

4. Obliczenia projektowego obciazenia cieplnego

4.1. Obliczenia wspólczynników strat ciepla
4.2. Obliczenia projektowej straty ciepla

5. Projekt wezla cieplno-chlodniczego

5.1. Bilans przeplywu wody sieciowej przez wezel
5.2. Bilans przeplywu wody instalacyjnej przez wezel.
5.3. Bilans przeplywu wody chlodzacej przez absorpcyjne urzadzenie chlodnicze

Czytaj więcej

Luk triumfalny w architektuurze


Wstęp………2

Rozdzial I.
Charakterystyka triumfu………3

1. Pojecie triumfu………3
2. Rodzaje triumfu………3
3. Znaczenie polityczne………10


Rozdzial II
Przedstawienie triumfu w architekturze starozytnej (luki triumfalne, rzezby, fora)………20

1. Od Augusta do Trajana………21
2. Tiberius Iulius Caesar………25


Rozdzial III
Monety i gliptyka………35

1. Znaczenie monet i gliptyki………35
2. Monety za czasów Trajana………38
3. Monety za czasów Hadriana………38


Rozdzial IV
Wykorzystanie motywu triumfu w sztuce w róznych epok………40

1. Motyw triumfu w czasach rzymskich………40
2. Motyw triumfu w czasach nowozytnych………65


Zakończenie………71
Bibliografia………72

 
Czytaj więcej

Sala Sejmu Slaskiego wraz z wnetrzami reprezentacyjnymi Urzędu Wojewódzkiego


Wstęp………… 4

Rozdzial I Historia Sejmu Slaskiego

1.1. Powstanie Gmachu Sejmu Slaskiego………… 1
1.2. Idee przyswiecajace powstaniu Gmachu Sejmu Slaskiego…………. 4
1.4. Konkurs na budowe Sejmu…………. 4


Rozdzial II Architektura

2.1. Architektura Gmachu Sejmu Slaskiego…………. 8
2.2. Opis architektoniczny klatki schodowej i Westybulu………… 10
2.3. Specyfikacja Sali Sejmu Slaskiego …………11
2.4. Przedstawienie Sali Marmurowej …………16
2.5. Charakterystyka Sali Zlotej …………17


Zakończenie …………26
Spis fotografii………… 27
Bibliografia …………28


 
Czytaj więcej

Projekt hali handlowej dla gieldy spozywczej.


Wykaz wazniejszych oznaczen………11

Wstęp.

1.1. Cel i zakres pracy………13
1.2. Ogólna charakterystyka konstrukcji stalowych………13
1.3. Hale handlowe………15


Rozdzial 1.
Opis techniczny projektowanej hali

2.1. Przedmiot opracowania………18
2.2. Zalozenia opracowania………18
2.3. Lokalizacja………18
2.4. Warunki gruntowo-wodne………19
2.5. Wielkosci charakterystyczne………19
2.6. Konstrukcja………19
2.6.1. Slupy………19
2.6.2. Stezenia………20
2.6.3. Dzwigar kratowy………20
2.7. Dokladnosc obliczen………21
2.8. Wytyczne wykonawstwa konstrukcji stalowej………21
2.8.1. Klasa konstrukcji………21
2.8.2. Wymogi spawalnicze………21
2.8.3. Materialy………21
2.8.4. Malowanie konstrukcji………22
2.8.5. Dokladnosc wykonawstwa………22
2.9...

Czytaj więcej
Regulamin strony