Kategoria Budżety

Budżet jako plan działalności finansowej państwa.Wstęp …………3

Rozdzial I
Budżet Panstwa

1.1. Pojecie budżetu państwa …………5
1.1.1. Definicja budżetu państwa …………5
1.2. Zasady budżetu państwa …………7
1.1. 2. Funkcje budżetu państwa …………9
1.2. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej …………12
1.3. Procedura budżetowa…………. 13
1.3.1. Opracowanie projektu budżetu państwa …………13
1.3.2. Uchwalenie budżetu państwa …………14
1.3.3. Wykonanie budżetu państwa………… 16
1.3.4. Kontrola budżetu państwa………… 22
1.3.5. Polityka budżetowa – cele społeczne……….24

Rozdzial II
Dochody budżetu państwa

2.1. Przyczyny gromadzenia dochodów budżetu państwa …………27
2.2. Rodzaje dochodów budżetu państwa………… 29
2.2.1. Podatki …………29
2.2.5...

Czytaj więcej

Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………3
Rozdzial I.
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego.

1.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego………6
1.2. Budżet w jednostkach samorządu terytorialnego………10
1.3. Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy………14
1.4. Źródła dochodów gminy………18


Rozdzial II.
Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w świetle badan

2.1. Zalozenia metodologiczne pracy………21
2.2. Charakterystyka badanego podmiotu………23
2.3. Analiza SWOT………28


Rozdzial III.
zarzadzanie finansami gminy XYZ.

3.1. Źródła finansowania gminy……… ………33
3.2. Analiza budżetu Gminy XYZ w latach 2006 – 2008………34
3.3...

Czytaj więcej

Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Miejskiej XYZ.


Wstęp ………3

Rozdzial I
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

1. Podzial terytorialny i geneza samorządu terytorialnego………. 5
2. Zakres działania i zadania gminy ……….10
3. Funkcjonowanie gmin w systemie finansów publicznych………. 18


Rozdzial II
Budżet jako podstawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

1. Gospodarka budżetowa gmin ………. 24
2. Procedura uchwalania budżetu gminy i jego zmiany………. 33
3. Wykonanie budżetu oraz kontrola jego wykonania………. 38


Rozdzial III
Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dochody jednostki samorządu terytorialnego ……….50
2. Wydatki jednostki samorządu terytorialnego ……….62
3...

Czytaj więcej

Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Istota i zadania samorządu terytorialnego……….6

1.1. Istota samorządu terytorialnego i zasady jego funkcjonowania
1.2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP
1.3. Zakres działania i zadania gminy
1.4. Struktura organizacyjna gminy


Rozdzial II.
Budżet jako instrument realizacji gospodarki finansowej gminy……….26

2.1. Pojecie, istota i funkcje budżetu
2.2. Zasady budżetowe
2.3. Opracowanie projektu oraz uchwalenie budżetu gminy
2.4. Wykonanie i kontrola realizacji budżetu gminy
2.5. Samodzielnosc finansowa gminy


Rozdzial III.
Charakterystyka dochodów i wydatków gminy……….45

3.1. Dochody gminy
3.1.1. Dochody wlasne gminy
3.1.2. Dochody obce gminy
...

Czytaj więcej

Finansowanie obiektów rekreacyjnych w gminie xyzStreszczenie

Rozdzial 1.
Charakterystyka gminy xyz

1.1. Historia i ogólne wiadomosci o gminie xyz
1.2. Znaczenie sportu w gminie xyz

Rozdzial 2.
Rekreacja w teorii

2.1. Rekreacja ruchowa i zdrowotna – pojecia
2.2. Rekreacja ruchowa
2.3. Podzial form rekreacji
2.4. Koncepcje rekreacji

Rozdzial 3.
Finansowanie obiektów rekreacyjnych w gminie xyz

3.1. Finansowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych w Polsce
3.2. Źródło finansowania ZPORR
3.2.1. Hala xyz
3.3. Spa i rol
3.3.1. Boiska xyz
3.4. Siwrm 45
3.4.1. Sala abc
3.5. Orlik xyz

Zakończenie
Bibliografia
Spis zdjec i rysunków


 
Czytaj więcej

Publicznoprawne dochody gmin na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010.

Rozdzial I
Gospodarka finansowa gminy

1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego
2. Procedura budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
3. Nadzór nad dzialalnoscia finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Rozdzial II
Konstrukcja podatku od nieruchomosci

1. Przedmiot opodatkowania
2. Podatnicy podatku od nieruchomosci
3. Podstawa opodatkowania
4. Powstanie i wygasanie obowiazku podatkowego
5. Wylaczenia i zwolnienia podatkowe
6. Ewidencja podatkowa nieruchomosci

Rozdzial III.
Analiza dochodów z podatków i oplat lokalnych budżetu gminy XYZ w latach 2008-2010

1. Analiza podatku od nieruchomosci
2. Analiza podatku rolnego i lesnego
3...

Czytaj więcej

Emisja obligacji komunalnych jako sposób pozyskania środków na finansowanie zadan wlasnych gminy.Wstęp………3

Rozdzial 1.
Charakterystyka zadan wlasnych gmin.

1.1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego………5
1.2. Zadania gmin………11
1.3. Źródła dochodów gmin przeznaczone na realizacje zadan wlasnych………15

Rozdzial 2.
Obligacje komunalne jako źródło finansowania inwestycji w gminach.

2.1. Istota i znaczenie obligacji komunalnych………33
2.2. Rodzaje obligacji komunalnych………40
2.3. Prawne aspekty zwiazane z emisja i obrotem obligacji komunalnych przez gminy………43

Rozdzial 3.
Ocena efektywnosci finansowania inwestycji poprzez obligacje komunalne na przykładzie gminy XYZ.

3.1. Polityka w zakresię inwestycji miasta………49
3.2. Analiza zródel finansowania………57
3.3...

Czytaj więcej

Realizacja i finansowanie usług społecznych w gminie XYZ


Wstęp………4

Rozdzial I
Organizacyjne i funkcjonalne podstawy samorządu terytorialnego.

1.1. Istota i rola samorządu terytorialnego w demokratycznym panstwie…………6
1.2. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego…………9
1.3. Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce…………13
1.4. Zadania samorządu gminnego i formy organizacyjno-prawne ich realizacji…………16

Rozdzial II.
Rola samorządu gminnego w procesię swiadczenia usług spolecznych.

2.1. Istota i klasyfikacja usług publicznych…………22
2.2. Uslugi społeczne swiadczone przez samorzad gminny…………25
2.3. Swiadczenie usług społecznych przez samorzad gminny jako wyraz zaspokajania potrzeb lokalnych…………32

Rozdzial III
Charakterystyka spole...

Czytaj więcej

Analiza wpływów podatku do budżetu państwa w latach 2006-2008.Wstęp…………2

Rozdzial I
Budżet państwa w Polsce.

1.1. Tryb opracowania budżetu…………5
1.2. Równowaga budżetowa – deficyt budżetowy i dlug publiczny…………13
1.3. Wydatki i dochody budżetu państwa…………16
1.4. Funkcje budżetu państwa…………18


Rozdzial II
Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa.

2.1. Podatki bezpośrednie…………22
2.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych…………23
2.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych…………33
2.2. Podatki pośrednie…………39
2.2.1. Podatek od towarów i uslug…………39
2.2.2. Akcyza…………44
2.3. Clo…………47


Rozdzial III
Analiza wpływów podatku do budżetu państwa w latach 2006-2008.

3.1. Analiza wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych…………52
3...

Czytaj więcej

Finanse gminy na podstawie gminy XYZ.


Wstęp……….4

Rozdzial 1
Gmina.

1.1. Gmina……….6
1.2. Zadania Gminy……….7
1.3. Władze Gminy……….9
1.4. Nadzór nad gmina……….10


Rozdzial 2
Budżet Gminy.

2.1. Budżet gminy i jego cechy……….12
2.2. Budżet jako instrument zarządzania……….12
2.3. Budżet gminy jako roczny plam finansowy……….14
2.4. Klasyfikacja dochodów gminy……….14
2.5. Klasyfikacja wydatków gminy……….18


Rozdzial 3
Finanse gminy na podstawie gminy xxx.

3.1.Charakterystyka Gminy xxx……….20
3.2. Inwestycje gminy……….31
3.3. Gospodarka finansowa gminy……….33
3.4. Budżet Gminy……….34
3.5. Wybory Samorzadowe 2006 r……….34


Rozdzial 4
Kontrola i nadzór nad gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

4.1...

Czytaj więcej

Podatki jako źródło dochodów budżetu państwa.


Wstęp………. 5

Rozdzial 1.
Budżet państwa – cele i sposoby jego gromadzenia

1. Pojecie budżetu państwa………. 7
2. Funkcje budżetu państwa ……….15
3. Zasady polityki budżetowej ……….18
4. Ustawa budżetowa i dochody budżetu państwa ……….22

Rozdzial 2.
Podatki

1. Pojecie podatku………. 31
2. Źródła prawa podatkowego ……….37
3. Funkcje podatków ……….43
4. Rodzaje podatków ……….46

Rozdzial 3.
Podatek dochodowy jako źródłobudżetu państwa

1. Podatek dochodowy – pojecie ……….51
2. Regulacje prawne podatku dochodowego………. 53
2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych ……….57
2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych ……….61
2.3. Udział budżetów samorzadowych w podatku dochodowym ……….66
3...

Czytaj więcej

Podatki lokalne w budżecie miasta.Streszczenie………..3
Slowa kluczowe………..3
Wstęp ………..4

Rozdzial I .
Ogólna charakterystyka podatków

1. Pojecie i istota podatku………..5
2. Funkcje podatków. ………..6
3. Podstawa opodatkowania. ………..7
4. Stawki podatkowe. ………..9
5. Granice opodatkowania. ………..13


Rozdzial II.
Podatki i opłaty stanowiace dochody budżetów samorzadowych

1. Podatek rolny ………..17
2. Podatek lesny ………..20
3. Podatek od nieruchomosci………..21
4. Podatek od środków transportu……….24
5. Podatek od posiadanie psów………..26
6. Oplata targowa………..26
7. Oplata miejscowa………..26
8. Oplata skarbowa………..27


Rozdzial III.
Podatki i opłaty lokalne w mieś...

Czytaj więcej

Inwestycje w gminie XYZ w latach 2007-2009Wstęp……….2

Rozdzial I
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego……….6
1.2. Zadania i funkcje gminy……….12
1.3. Organy i jednostki pomocnicze gminy……….22


Rozdzial II
Inwestycje gminne a rozwój lokalny.

2.1. Budżet gminy……….25
2.2. Działalność inwestycyjna gmin……….29
2.3. Źródła finansowania inwestycji……….34


Rozdzial III
Charakterystyka gminy XYZ.

3.1. Polozenie i rys historyczny gminy XYZ……….40
3.2. Organy i jednostki pomocnicze gminy XYZ……….42
3.3. Identyfikacja problemów w świetle analizy swot……….44


Rozdzial IV
Działalność inwestycyjna gminy XYZ w latach 2007-2009.

4.1. Budżet gminy XYZ w latach 2007-2009……….53
4.2...

Czytaj więcej

Budżet gminy XYZ

Wstęp ………2

Rozdzial I
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego………4
1.2. Zadania i funkcje gminy………17
1.3. Organy i jednostki pomocnicze gminy………22


Rozdzial II
Charakterystyka budżetu gminy.

2.1. Formy finansowania wydatków gminnych………25
2.2. Budżet gminy………32
2.3. Projektowanie budżetu gminy………40
2.4. Kontrola wykonywania budżetu………42


Rozdzial III
Charakterystyka gminy XYZ.

3.1 Polozenie i rys historyczny gminy XYZ………44
3.2 Organy i jednostki pomocnicze gminy XYZ………48
3.3 Inwestycje gminne………52


Rozdzial IV
Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2010-2011.

4.1. Budżet gminy XYZ w latach 2010-2011………55
4.2...

Czytaj więcej

Analiza polityki budżetowej gminy XYZ


Wstęp.

Rozdzial I
Rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie podmiotów publicznych.

1.Pojecie samorządu terytorialnego.
2.Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspólczesnym panstwie.


Rozdzial II
Budżet – istota i znaczenie

1. Pojecie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Rola budżetu jst w efektywnym zarządzaniu jednostka.
3. Budżet lokalny a budżet centralny.
4. Nowoczesne budżetowanie – istota budżetu zadaniowego.
4.1. Budżet zadaniowy w Polsce.


Rozdzial III
Polityka budżetowa gminy

1. Istota, rodzaje i zadania polityki budżetowej
2. Polityka dochodowa gminy.
2.1.Dochody wlasne
3. Pozostale dochody.
4. Polityka wydatkowa gminy


Rozdzial IV
Anal...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich