Contorlling jako metoda usprawniajaca zarzadzanie w przedsiębiorstwie.


Wstęp...........3

Rozdzial I.
Controling w przedsiębiorstwie- aspekty teoretyczne

1.1. Pojecie, funkcje i zadania controllingu...........4
1.2. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego...........9
1.3. Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiebiorstwa...........14
1.4. Controlling a kontrola...........16

Rozdzial II.
Sylwetka controllera w procesie wdrazania systemu

2.1. Pojecie i rola controllera...........20
2.2. Ewolucja funkcji controllera...........23
2.3. Podstawowe zadania controllera...........25
2.4. Umiejscowienie controllera w strukturze organizacyjnej przedsiebiorstwa...........28
2.5. Wymagania stawiane przez przedsiebiorstwo wobec controllera...........33

Rozdzial III.
Wprowadzenie systemu controlingu jako metody wspierajacej zarzadzanie przedsiebiorstwem

3.1. Etapy wdrazania controllingu w przedsiębiorstwie...........36
3.2. Korzysci plynace z controllingu dla przedsiebiorstwa...........41
3.3. Bariery wprowadzenia controllingu...........46
3.4. Analiza efektywnosci controllingu jako metody usprawniajacej zarzadzanie w przedsiębiorstwie...........49

Zakonczenie...........57
Spis literatury...........59
Spis tabel...........61
Spis rysunków...........61
Spis wykresów...........61
Zalaczniki...........62


 

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich