Controlling jako proces zarządzania przedsiebiorstwem na przykładzie Polskiej Grupy Supermarketów.


Wstęp.......... 2

Rozdzial I
Istota, funcje oraz cele controllingu

1.1. Istota controllingu i jego rodzaje.......... 4
1.2. Funkcje i cele controllingu ..........19

Rozdzial II
Istota procesu zarządzania

2.1.Definicje procesu zarządzania oraz jego funkcje.......... 25

2.2. Kontrola w procesie zarządzania ..........34

Rozdzial III
Zastosowanie controllingu w Polskiej Grupie Supermarketów

3.1.Prezentacja Polskiej Grupy Supermarketów .......... 40
3.2.Wdrozenie controllingu do Polskiej Grupy Supermarketów ..........43
3.3.Controlling w Polskiej Grupie Supermarketów ..........45

Zakonczenie ..........52
Bibliografia ..........54
Spis rysunków, schematów, tabel.......... 57


 

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich