Czynniki determinujace zachowania prospołeczne dzieci szescioletnich


Wstęp………3

Rozdzial I
Teoria zachowan prospolecznych………5

1. Zachowania prospołeczne – wyjasnienie terminu………5
2. Mechanizmy uruchamiajace czynnosci prospołeczne………8
2.1. Motywy czynnosci prospołecznych u dzieci………10
3. Rola wychowawcy w procesię stymulacji zachowan prospołecznych u dzieci………12
4. Rola rodziny w ksztaltowaniu postaw prospołecznych dziecka………14
4.1. Postawy rodzicielskie determinujace osobowosc dziecka………16
4.2. Zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka………18
4.2.1. O potrzebie milosci………19
4.2.2. O Potrzebie bezpieczenstwa………20
4.2.3. O potrzebie uznania………21
5. Charakterystyczny poziom zachowan prospołecznych dzieci do lat siedmiu………22
6. Sposoby kreowania zachowan prospolecznych………26
7. Rola zabawy dydaktycznej w pracy z dziecmi w wieku przedszkolnym………30


Rozdzial II
Metodologia badan………34

1. Cel badan i problemy badawcze………34
2. Teren badan………35
3. Metody i narzedzia badawcze………36
4. Wyniki badan………40
5. Propozycje zabaw dydaktycznych………86


Zakończenie………98
Bibliografia………102
Aneksy………103

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich