Działalność otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na przykładzie OFE XYZ


Wstęp..........5

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka ubezpieczen spolecznych.

1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z ubezpieczeniem..........7
1.2. Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze..........11
1.3. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego..........14

Rozdzial 2.
System emerytalny w Polsce.

2.1. System emerytalny przed i po reformie..........23
2.2. Istota skladki na ubezpieczenie społeczne..........27
2.3. Organizacja systemu ubezpieczen emerytalnych..........31

Rozdzial 3.
Otwarte fundusze emerytalne w systemie ubezpieczenia społecznego.

3.1. Istota oraz zasady działania otwartych funduszy emerytalnych ..........41
3.2. Wybór i czlonkostwo w otwartym funduszu emerytalnym..........47
3.3. Bezpieczenstwo i nadzór nad otwartymi funduszami emerytalnymi w Polsce..........53

Rozdzial 4.
Miejsce OFE XYZ na rynku funduszy emerytalnych.

4.1.Charakterystyka OFE XYZ ..........57
4.2. Zasady działania OFE XYZ..........58
4.3. Ranking otwartych funduszy emerytalnych w Polsce..........63

Zakończenie..........73
Bibliografia..........75
Spis tabel i wykresów..........77


 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich