Emerytura jako jedna z form zabezpieczenia społecznego Polaków.

<strong
<br
Wstęp...........5<br
<brRozdzial I <brPolski system zabezpieczenia społecznego...........6<br
<brRozdzial II <brPowstanie i rozwój ubezpieczen społecznych w Polsce...........20.<br
<brRozdzial III<br charakterystyka prawa do emerytury. <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1. Warunki nabycia prawa do emerytury...........26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2. Trzyfilarowy system emerytalny...........28<br
<strong<brRozdzial IV<br Idealny system emerytalny - czy taki istnieje?. <br
<brRozdzial V <brEuropejska emerytura...........39<br
<brZakończenie...........43<br
Bibliografia...........44<br
Spis wykresów, tabel, rysunków...........46<br
Oswiadczenie...........47<br
<br
&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich