Emerytury i renty w systemie swiadczen.

Wstęp………4

Rozdzial I

Podstawowe zalozenia reformy systemu
ubezpieczen spolecznych………6

1. Przeslanki reformy………7
2. Glówne mechanizmy nowego systemu………17
3. Reforma systemu emerytalnego a bezrobocie………25
4. Skutki wzrostu wieku emerytalnego na rynku pracy………28


Rozdzial II
Swiadczenia w systemie repartycyjnym………30

1. Skladka na ubezpieczenie społeczne………32
2. Indywidualne konta………37
3. Wyliczanie kapitału poczatkowego………40
4. Renty w nowym systemie………47


Rozdzial III
Otwarte Fundusze Emerytalne 53

1. Fundusze emerytalne na swiecie………54
2. Fundusze emerytalne w Polsce………56
3. Czlonkostwo w OFE………61
4. Podzial środków zgromadzonych w funduszu w razie
smierci czlonka funduszu emerytalnego………66
5. Polityka inwestycyjna funduszu oraz zabezpieczenie
aktywów funduszu………68
6. Wyplata środków zgromadzonych na rachunku czlonka
funduszu………71


Zakończenie………73
Literatura wybrana………79

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich