Euro jako waluta Unii Europejskiej.

<strong
<br
Wykaz wazniejszych skrótów......... 3<br
<br
Wstęp......... 4<br
Rozdzial I <br Euro jako pieniadz <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Pojecie pieniadza ......... 6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Nazwa wspólnego pieniadza unijnego ......... 7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Banknoty euro ......... 8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4. Monety euro ......... 18<br
<br<strong
Rozdzial II.<br Proces urzeczywistniania euro jako waluty Unii Europejskiej </strong26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Historia integracji monetarnej ......... 26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1.1.Geneza europejskiego pieniadza ......... 26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Akty normatywne regulujace status prawny euro ......... 33<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.1. Rozporzadzenie Rady nr 1103/98EC oraz 974/98/EC ......... 34<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.2. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego nr 1998/6 oraz rozporzadzenie Rady nr 975/98/EC ......... 36<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.3. Zalecenie Komisji Europejskiej nr 98/286/EC, 98/287/EC i 98/288/EC......... 37<br
<br<strong
Rozdzial III.<br Europejski System Banków Centralnych jako emitent euro <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1. Ramy instytucjonalne oraz glówne cele i zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych..........40 <br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2. Instrumenty polityki pienieznej ......... 43<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3. Niezaleznosc Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych ......... 45<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.4. Kapital Europejskiego Banku Centralnego ......... 49<br
<br<strong
Rozdzial IV. <brKorzysci i koszty wprowadzenia euro w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.1. Korzysci wynikajace z przyjecia wspólnej waluty ......... 51<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.2. Koszty wynikajace z wprowadzenia euro ......... 55<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.3. Konsekwencje wprowadzenia euro i skutki gospodarcze na przykładzie Niemiec ......... 57<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.3.1. Sytuacja przed wprowadzeniem Euro .........58<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.3.2. Konsekwencje po wprowadzeniu euro ......... 61<br
<br<strong
Zakończenie......... 63<br
Bibliografia......... 65<br
Spis literatury ......... 65<br
Spis zródel ......... 66<br
Spis rysunków ......... 67<br
Spis tabel ......... 67<br
<br
&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich