Kategoria Faktoring Outsourcing

Faktoring, jako źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.


Wstęp

Rozdzial I
Rozwój przedsiębiorstwa we wspólczesnej gospodarce

1.1 Istota oraz struktura kapitału finansujacego dzialalnosc podmiotów gospodarczych
1.1.1. Glówne źródła pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie
1.1.2.Kapital wlasny
1.1.3. Kapital obcy
1.2 Charakterystyka dominujacych form finansowania zewnetrznego w przedsiębiorstwach
1.2.1. Finansowanie dlugoterminowe
1.2.2. Finansowanie krótkoterminowe


Rozdzial II
Istota usług faktoringowych

2. Historia faktoringu
2.1.1.Pojecie faktoringu i jego ekonomiczne przesłanki
2.2. istota faktoringu
2.2.1. Przedmiot faktoringu
2.2.2. Podmioty wystepujace w faktoringu
2.2.3. Prawne regulacje wystepujace w faktoringu
2.3...

Czytaj więcej

Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstwa


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Istota faktoringu

1.1. Geneza faktoringu……….7
1.2. Pojecie faktoringu……….8
1.3. Przedmiot faktoringu……….9
1.4. Podmioty transakcji faktoringowej……….11
1.5. Regulacje prawne……….11
1.6. ROdzaje i formy faktoringu……….13


Rozdzial II.
Rynek faktoringowy

2.1. Faktoring na Swiecie……….18
2.2. Faktoring w Polsce……….22
2.3. Zagrozenia i bariery rozwoju faktoringu w Polsce.30
2.4. Przeslanki rozwoju faktoringu w Polsce……….33


Rozdzial III.
Analiza wykorzystania faktoringu i jego wpływ na sytuacje finansowa przedsiębiorstwa.

3.1 Wykorzystanie metody wskaznikowej do analizy efektu wykorzystania faktoringu……….42
3...

Czytaj więcej

Ewolucja w systemie outsourcingu na przykładzie kooperacji duzych firm logistycznych

Wstęp………3

Rozdzial 1.
Wybrane zagadnienia outsourcingu

1.1. Istota i fazy rozwoju outsourcingu……… 5
1.2. Bariery rozwojowe outsourcingu……… 9
1.3. Zalety i wady outsourcingu……… 11


Rozdzial 2.
Outsourcing dzialu transportu w firmie TESCO

2.1. Dzial transportu firmy Logistycznej ………21
2.1.1. Spedycja ………23
2.1.2. Biuro obslugi sklepów firmy Logistycznej……… 25
2.2. Poprzedni model zarządzania transportem w firmie Logistycznej……… 26
2.3. Przejecie dzialu transportu przez outsourcera ………29


Rozdzial 3.
Efekty outsourcingu w firmie Logistycznej

3.1. Zalety i korzysci wprowadzenia outsourcingu ………36
3.2. Wady i negatywne efekty outsourcingu w aktualnej formie……… 38


Zakończenie ………42
Bibl...

Czytaj więcej

Analiza zastosowania faktoringu


Wstęp

Rozdzial I.
Istota i funkcje faktoringu w gospodarce

1.1 Definicja i funkcje faktoringu
1.2 Rys historyczny faktoringu
1.3 Formy faktoringu
1.4 Aspekty prawne faktoringu


Rozdzial II.
Zastosowanie i rozwój faktoringu w życiu gospodarczym

2.1 Rozwój faktoringu w Polsce
2.2 Rozwój faktoringu w Niemczech i w innych krajach
2.3 Dostepnosc faktoringu dla przedsiebiorstw


Rozdzial III.
Faktoring w praktyce gospodarczej na polskim rynku

3.1 Polityka kosztowa firm faktoringowych na rynku polskim
3.2 Analiza ukierunkowania polskich przedsiebiorców do korzystania z usług firm faktoringowych na podstawie opracowan i publikacji w latach 2010-2013


Rozdzial IV.
Zastosowanie faktoringu n...

Czytaj więcej

Problematyka finansowania nowo powstajacych spółek kapitalowych o niewielkiej kapitalizacji przez kapital podwyzszonego ryzyka


Wstęp……….. 5

Rozdzial I.
Podstawy gospodarki finansowej spółki

1.1. Wybrane zagadnienia spółek kapitalowych……….. 6
1.2. Pojecie i formy finansowania……….. 11
1.3. Klasyfikacja zródel finansowania ………..12


Rozdzial II.
Wybrane formy finansowania spółek

2.1. Kredyt bankowy ………..22
2.2. Leasing ………..28
2.3. Factoring ………..34
2.4. Anioly biznesu ………..39
2.5. Franczyza……….. 42


Rozdzial III.
Ogólna charakterystyka kapitału podwyzszonego ryzyka jako instrumentu finansowego

3.1. Istota kapitału podwyzszonego ryzyka……….. 48
3.2. Rodzaje funduszy venture capital……….. 54
3.3. Znaczenie kapitału podwyzszonego ryzyka w gospodarce ………..58
3.4...

Czytaj więcej

Outsourcing jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem.


Streszczenie…………5
Wstęp………… 7

Rozdzial 1.
Teoretyczne aspekty outsourcingu

1.1. Geneza i pojecie outsourcingu………… 8
1.2. Rodzaje outsourcingu………… 12
1.3. Ekonomiczny aspekt outsourcingu………… 17


Rozdzial 2.
Praktyczne zastosowanie outsourcingu

2.1. Obszary stosowania outsourcingu …………21
2.2. Cele i motywy stosowania outsourcingu …………26
2.3. Korzysci i zagrozenia wynikajace ze stosowania outsourcingu………… 31


Rozdzial 3.
Zalozenia metodyczne badan wlasnych

3.1 Cel badan …………36
3.2 Metody badan …………37


Rozdzial 4.
Wyniki badan wlasnych

4.1 Charakterystyka badanych przedsiebiorstw………… 39
4.2 Przeslanki stosowania outsourcingu …………41
4.3 Efekty wdrozenia outsourcingu………… 46


Wnioski …………52
...

Czytaj więcej

Outsourcing jako narzędzie wpływajace na optymalizacje procesów zarządzania.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Koncepcja outsourcingu, jako narzedzia zarządzania

1.1. Definicja outsourcingu………. 5
1.2. Pojecia zwiazane z outsourcingiem……….. 7
1.3. Zarys historii outsourcingu………. 9
1.4. Zagrozenia, obawy i utrudnienia zwiazane z outsourcingiem………. 14


Rozdzial 2.
Cele, rodzaje i narzedzia outsourcingu

2.1. Miejsce outsourcingu w nowych koncepcjach zarządzania………. 20
2.2. Cele stosowania outsourcingu ……….22
2.3. Trzy rodzaje outsourcingu ……….24
2.4. Rodzaje Outsourcingu………. 27


Rozdzial 3.
Proces outsourcingu

3.1. Decyzja o wprowadzeniu outsourcingu………. 30
3.2. Planowanie outsourcingu ……….33
3.3. Wybór partnera/dostawcy w procesię outsourcingu ……….37
3.3.1...

Czytaj więcej

Factoring jako krótkoterminowa forma finansowania działalności przedsiębiorstwa XYZ S.A.


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka factoringu

1.1.Geneza i pojecie factoringu
1.2.Podmioty i przedmiot factoringu
1.3.Funkcje factoringu
1.4.Umowa factoringowa
1.5.Strony umowy factoringu
1.6.Charakterystyka rynku factoringu w Polsce i na swiecie

Rozdzial II
Znaczenie factoringu jako formy finansowania działalności przedsiębiorstwa

2.1. Rodzaje factoringu
2.2. Szczególne formy factoringu
2.3. Factoring a inne formy finansowania działalności
2.4. Zalety i wady factoringu

Rozdzial III
Factoring a rachunkowosc

3.1. Prawne aspekty factoringu w rachunkowosci
3.2. Ewidencja factoringu w księgach faktora
3.3. Ewidencja factoringu w księgach faktoranta
3.4...

Czytaj więcej

Outsourcing w hotelarstwie


Wstęp…………4

Rozdzial 1.
Outsourcing i jego miejsce w hotelarstwie

1.1. Tresc i zakres pojecia outsourcing…………6
1.2. Przyczyna rozwoju outsourcingu na swiecie i w Polsce…………8
1.3. Dzialy struktury hotelowej, w jakich moze wystepowac outsourcing…………10


Rozdzial 2.
Outsourcing hotelarstwa w praktyce

2.1. Outsourcing uslug…………13
2.2. Outsourcing w hotelu od strony prawnej oraz przyblizenie umowy o swiadczenie usług outsourcingowych…………14
2.3. Przedstawienie usług outsourcingowych prowadzonych w hotelach na przykładzie:…………23
Cateringu…………23
Uslug informatycznych…………24
Leasingu pracowniczego…………25
Funkcji kadrowych…………25
E- outsourcing…………26
Plac…………26
2.4...

Czytaj więcej

Outsourcing jako nowoczesna forma optymalizacji kosztów pracy


Wstęp……….5

Rozdzial 1
Wynagrodzenie oraz jego determinanty.

1.1. Definicja wynagrodzenia ……….7
1.2. Klasyfikacja wynagrodzen. System i struktury……….. 12
1.3. Skladniki systemu placowego………. 17

Rozdzial 2
Koszty pracy ponoszone przez pracodawce z tytułu zatrudnienia.

2.1. Definicja kosztów pracy………. 24
2.2 Skladniki kosztów pracy ……….26
2.3. Wysokosc kosztów pracy ……….29

Rozdzial 3
Działalność outsourcingowa jako alternatywa dla zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

3.1. Pojecie i istota outsourcingu ……….37
3.2. Rodzaje outsourcingu………. 40
3.3. Zalety i wady zlecenia procesów na zewnatrz………. 42

Rozdzial 4
Rynek outsourcingowy w Polsce.

4.1. Rozwój rynku outsourcingowego ……….48
4.2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich