Kategoria Finanse

Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników……….7

1.1 Wynagrodzenia – istota i tresc
1.2 Systemy wynagrodzeń pracowników
1.3 Formy wynagrodzeń pracowników
1.4 Funkcje wynagrodzeń pracowników
1.5 Obligatoryjne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy
1.5.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace
1.5.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy
1.5.3 Swiadczenie z ubezpieczenia społecznego oraz zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze
1.5.4 Swiadczenia socjalne


Rozdzial II.
Pomiar i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników……….42

2.1. Dokumentacja plac
2.1...

Czytaj więcej

Nowe formy finansowania w działalnosci.


1. Wstęp

2. Tradycyjne formy finansowania

2.1 Akcje wlasne – Kapital obcy
2.2 Obligacje
2.3 Weksle
2.4 Kredyty kupieckie

3. Nowe formy

3.1 Leasing
3.2 Faktoring
3.3 Franchising
3.4 Forfaiting

4. Funkcjonowanie leasingu
5. Funkcjonowanie faktoringu
6. Funkcjonowanie forfaiting
7. Zalety i wady leasingu
8. Zalety i wady forfaitingu
9. Wnioski i spostrzezenia
10.Literatura

Uwaga brak przypisów w pracy!

 
Czytaj więcej

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie banku XYZ.


Rozdzial I.
Charakterystyka banku XYZ

1.1 Działalność banku XYZ
1.2 Kapital akcyjny banku XYZ


Rozdzial II.
Charakterystyka kredytów gospodarczych

2.1 Klasyfikacja kredytów
2.2 Procedury kredytowe
2.3 Zabezpieczenie splaty kredytu


Rozdzial III.
Źródła dlugoterminowego i krótkoterminowego finansowania zewnetrznego przedsiebiorstw

3.1 Istota i znaczenie leasingu w finansowaniu działalności przedsiebiorstw
3.2 Faktoring jako krótkoterminowe źródło finansowania przedsiebiorstw
3.3 Bariery pozyskiwania zródel zewnetrznego finansowania przedsiebiorstw


Bibliografia

 
Czytaj więcej

Finansowe wsparcie małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej.


Wstęp………… 2

Rozdzial I
Charakterystyka małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej

1.1. Cechy charakterystyczne gospodarki rynkowej………… 4
1.2. Podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej………… 6
1.3. Pojecie małych przedsiebiorstw………… 15
1.4. Rynkowy rozwój małych przedsiebiorstw………… 17


Rozdzial II
Potrzeby finansowe małych przedsiebiorstw

2.1. Rodzaje finansowania MSP………… 21
2.2. Rola środków pienieznych w działalności przedsiębiorstwa………… 24
2.3. Wpływ środków finansowych na rozwój przedsiebiorstw………… 25


Rozdzial III
Charakterystyka wlasnych zródel finansowania działalności gospodarczej

3.1. Rola finansowania z kapitalów wlasnych………… 29
3.2...

Czytaj więcej

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie XYZ.


Wstęp ……….. 4
Rozdzial 1.
Finansowanie przedsiębiorstwa

1.1. Istota procesów finansowania ……….. 6
1.2. Rodzaje finansowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie ……….. 10
1.3. Struktura terminowa finansowania przedsiębiorstwa ……….. 12
1.4. Kapitaly wlasne i obce w finansowaniu przedsiębiorstwa ……….. 19
1.4.1. Czynniki kształtowania struktury kapitalów wlasnych i obcych……….. 26
1.4.2. Struktura kapitału ……….. 29
1.4.3. Koszt kapitału ……….. 32


Rozdzial 2.
Źródła dlugoterminowego finansowania obcego przedsiebiorstw

2.1. Kredyt bankowy ……….. 37
2.1.1. Rodzaje kredytów bankowych ……….. 39
2.1.2...

Czytaj więcej

Franchising jako źródło finansowania działalności gospodarczej na przykładzie sieci sklepów XYZ.Wstęp………4
Rozdzial I
Istota i znaczenie franchisingu jako formy prowadzenia dzialalnosci

1.1. Historia rozwoju franchisingu……..5
1.2. Istota franchisingu……..8
1.3. Klasyfikacja transakcji franczyzowych……..10

Rozdzial II
Podstawy prawno- ekonomiczne franchisingu

2.1. Regulacje prawne umowy franchisingu……..18
2.2. Zawarcie umowy franchisingowej i jej charakter……..20
2.3. Korzysci i koszty wynikajace z zawarcia umowy franchisingowej……..22

Rozdzial III
Franchising na przykładzie sieci sklepów XYZ

3.1. Charakterystyka sieci sklepów XYZ……..25
3.2. Zalozenia systemu franczyzy XYZ……..26
3.3. Analiza budżetu sieci……..28
3.4. Podsumowanie……..32

Zakończenie……..33
Bibliografia……..34
Spis rysun...

Czytaj więcej

Sposoby pokrywania długów panstwowych.


Wstęp.

Rozdzial I
Dlug publiczny i deficyt budżetowy. Pojecia wstepne.

1.1 Pojecie dlugu publicznego i deficytu budżetowego………..5
1.2 Przyczyny powstawania dlugu publicznego i deficytu budżetowego………..8

Rozdzial II
Dlug publiczny.

2.1 Zarządzanie dlugiem publicznym i jego finansowanie………..9
2.2 Zadluzenie zagraniczne Polski dzis – ocena sytuacji………..16
2.3 Zadluzenie jako problem globalny ………..26

Rozdzial III
Deficyt budżetowy – sposoby walki z problemem

3.1 Skala nierównowagi finansowej i jej glówne tendencje……….. 29
3.2 Normatywne podejscie do nierównowagi……….. 42
3.3 Sposoby finansowania deficytu budżetowego ………..46

Rozdzial IV
Konsekwencje dlugu publicznego i deficytu b...

Czytaj więcej

Poziom zadłużenia Polaków jako konsekwencja rozwoju spoleczenstwa konsumpcyjnego


Wstęp ………3

Rozdzial 1.
Kultura konsumpcyjna

1.1. Obywatel Klient – pozycja jednostki w rzeczywistosci konsumenckiej………5
1.2. Proces rozwoju globalizacji na swiecie
1.3. Niedosyt jako cecha spoleczenstwa konsumpcyjnego
1.4. Znaczenie marki w społeczenstwie konsumenckim
1.5. Reklama jako nosnik wiedzy ogólnospołecznej
1.6. Dusza konsumenta
1.7. Zjawisko konsumpcjonizmu w Polsce………19

Rozdzial 2.
Dluznik – ‚obywatel spoleczenstwa polskiego’

2.1. Prosperity po polsku
2.2. Kredyt – gotówka ‚do wziecia’
2.3. Obywatel – dluznik
2.4. Zadluzenie okolicznosciowe – kredyty swiateczne

Rozdzial 3.
Analiza przeprowadzonych badan………28

Zakończenie………29
Bibliografia
źródła internetowe...

Czytaj więcej

Międzynarodowe instytucje finansowe


Wstęp………….2

Rozdzial I
Międzynarodowe instytucje finansowe.

1.1. Miedzynarodowy rynek finansowy elementem systemu instytucji finansowych………….4
1.2. Pojecie miedzynarodowej instytucji finansowej………….7
1.3. Instytucje międzynarodowe jako podmioty stosunków miedzynarodowych………….8
1.4. Ewolucja miedzynarodowych organizacji finansowych wzgledem kryzysów finansowych………….11
1.5. Propozycje zmian w miedzynarodowych instytucjach finansowych………….20


Rozdzial II
Miedzynarodowy Fundusz Walutowy.

2.1. Geneza i istota MFW………….24
2.2. Cele i funkcje MFW………….26
2.3. Zasoby finansowe i dzialalnosc kredytowa MFW………….29
2.4. Struktura organizacyjna i czlonkostwo w MFW………….33
2.5...

Czytaj więcej

Analiza ryzyka w spółce akcyjnej XYZ na podstawie danych finansowych.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Charakterystyka Spólki XYZ S.A.

1. Przedmiot działalności Spólki……….5
2. Struktura akcjonariatu……….5
3. Zarzad Spólki i Rada Nadzorcza……….6
4. Strategia rozwoju……….6


Rozdzial II
Analiza marketingowa Spólki XYZ S.A.

1. Produkty……….8
2. Sprzedaz i marketing……….9
3. Eksport……….10
4. Analiza SWOT……….10


Rozdzial III
Analiza finansowa Spólki XYZ S.A. w latach 2006-2008.

1. Analiza struktury bilansu i rachunku wyników za lata 2006-2008……….14


Rozdzial IV
Analiza ryzyka działalności Spólki XYZ S.A.

1. Ryzyko gospodarcze……….24
2. Ryzyko finansowe……….25
3. Pozostale ryzyka……….27

Zakończenie i wnioski koncowe……….29
Bibliografia……….33

 
Czytaj więcej

Rola prywatnych oszczednosci w funkcjonowaniu III filara systemu emerytalnego w Polsce.


Wstęp

Rozdzial 1.
Ewolucja systemu emerytalnego w Polsce

1.1. Umiejscowienie w teorii polityki społecznej zabezpieczenia emerytalnego – geneza, klasyfikacja i funkcje
1.2. Wady starego systemu
1.3. Wielofilarowosc systemu emerytalnego w Polsce

Rozdzial 2.
Wykorzystanie prywatnych oszczednosci w III filarze

2.1. Definicja, struktura oraz stan oszczednosci Polaków
2.2 Stopien społecznego zainteresowania III filarem
2.3 Powody niskiego wykorzystania prywatnych oszczednosci w III filarze oraz konsekwencje tego zjawiska

Zakończenie
Bibliografia
Publikacje
Akty prawne
Strony internetowe
Wykaz wykresów
Wykaz tabel
Wykaz rysunków

 
Czytaj więcej

Miejsce funduszy inwestycyjnych i ubezpieczen na zycie z funduszami kapitalowymi w strukturze oszczednosci gospodarstw domowych w Polsce.


Wstęp

Rozdzial 1.
Oszczednosci i inwestycje w świetle teorii

1.1 Pojecie oszczednosci……….6
1.2 Sposoby oszczedzania………. 7
1.3 Glówne przesłanki oszczedzania gospodarstw domowych ……….12
1.4 Programy regularnego oszczedzania ……….17

Rozdzial 2.
Charakterystyka funduszy zbiorowego inwestowania

2.1 Idea wspólnego inwestowania………. 23
2.2 Pojecie i istota funduszu inwestycyjnego………. 25
2.3 Bezpieczeństwo inwestycji w funduszu inwestycyjnym ……….29
2.4 Rodzaje funduszy inwestycyjnych ……….34

Rozdzial 3.
Ubezpieczeniowe fundusze kapitalowe jako typ funduszy inwestycyjnych.

3.1 Istota ubezpieczen na zycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitalowymi
3...

Czytaj więcej

Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.


Wstęp

Rozdzial I.
Ogólne problemy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

1.1. Pojecie malego sredniego przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i Polsce……. 4
1.2. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju Polski w latach 2007-2010……. 11


Rozdzial II
Finansowanie działalności gospodarczej

2.1. Charakterystyka zródel finansowania małych i srednich przedsiebiorstw …….15
2.2. Finansowanie działalności gospodarczej kapitalami wlasnymi……. 22


Rozdzial III.
Finansowanie działalności gospodarczej kapitalami obcymi

3.1. Leasing …….26
3.2. Factoring …….39


Rozdzial IV
Finansowanie działalności kredytami

4.1. Rodzaje kredytów bankowych……. 45
4.2...

Czytaj więcej

Analiza dynamiki i struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników po 2004 R.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Gospodarstwa domowe w świetle literatury

1.1. Definicja gospodarstwa domowego………. 5
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego………. 9
1.3. Budżet gospodarstwa domowego ……….11
1.4. Klasyfikacja gospodarstw domowych ……….15
1.5. Charakterystyka gospodarstw domowych rolników ……….16

Rozdzial 2.
Dochody gospodarstw domowych rolników

2.1. Sytuacja dochodowa rolnictwa i rolników w latach 2004-2008 ……….21
2.2. Zmiany w dochodach rolników w latach 2004-2009. ……….24
2.3. Dochody nominalne i realne………. 28
2.4. Dochód rozporzadzalny ……….32
2.5. Dopłaty bezpośrednie ……….35

Rozdzial 3.
Wydatki gospodarstw domowych rolników

3.1...

Czytaj więcej

Franczyza jako jedna z metod pozyskiwania kapitału obcego w przedsiębiorstwie na przykładzie Supermarketu Piotr i PawelWstęp ………. 2

Rozdzial I
Źródła finansowania przedsiebiorstw

1. Kapitaly jako źródło finansowania majatku ………. 3
2. Klasyfikacja kapitalów wlasnych i obcych ………. 8
3. Źródła zewnetrze i wewnetrzne pozyskiwania kapitalów ………. 15


Rozdzial II
Istota franchisingu

1. Pojecie i rodzaje franchisingu ………. 23
2. Zalety i wady franchisingu ………. 37
3. Koszt franchisingu ………. 45


Rozdzial III
Zasady ewidencji franchisingu na kontach

1. Charakterystyka supermarketu Piotr i Pawel jako franczyzobiorcy ………. 50
2. Ewidencja franchisingu w księgach franczyzobiorcy ………. 56
3. Ewidencja franchisingu w księgach franczyzodawcy ………. 59


Zakończenie ………. 62
Bib...

Czytaj więcej
Regulamin strony