Funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz ich gospodarka finansowa.
Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Zadania i organizacja rachunkowosci budżetowej oraz system finansowy jednostek budżetowych……….4

1.1. Zasady rachunkowosci budżetowej
1.2. Zadania i przedmiot rachunkowosci budżetowej
1.3. Organizacja rachunkowosci budżetowej
1.4. Zadania jednostek prowadzacych rachunkowosc budżetowa
1.5. Uchwala budżetowa i zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych


Rozdzial 2.
Sprawdzalnosc budżetowa jednostek samorządu terytorialnego……….31

2.1. Przedmiot sprawozdawczosci budżetowej
2.2. Ogólne zasady sporzadzania sprawozdan budżetowych
2.3. Rodzaje sprawozdan budżetowych
2.4. Analiza sprawozdawczosci budżetowej


Rozdzial 3.
Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowj strazy miejskiej miasta XYZ……….49

3.1. Powolanie i podstawy prawne działania Strazy Miejskiej
3.2. Straz Miejska jako samorzadowa jednostka budżetowa
3.3. Ogólne zasady finansowania Strazy Miejskiej
3.4. Charakterystyka glównych zródel dochodów i wydatków budżetowych Strazy Miejskiej


Rozdzial 4.
Analiz gospodarki finansowej strazy miejskiej miasta XYZ X……….58

4.1 Realizacja wykonania planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Strazy Miejskiej w latach 2002-2004
4.2. Klasyfikacja glównych zródel dochodów budżetowych
4.3. Przeznaczenie wydatków budżetowych Strazy Miejskiej
4.4. Ocena efektywnosci funkcjonowania Strazy Miejskiej Miasta X


Podsumowanie i wnioski koncowe……….73

Bibliografia
Spis rysunków, tabel i schematów

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich