Tematy Gastronomia Hotelarstwo

Dania barowe-produkcja i systemy ekspedycji.

1. Wstęp………3

2. Dania barowe i ich rodzaje………5

3. Organizacja ekspedycji dan barowych………11

4. Sposób przyrzadzania dan barowych – przepisy………20

5. Podsumowanie………28

6. Bibliografia ………30

7. Wykaz ilustracji………31

 
Czytaj więcej

Jakość usług hotelarskich – standard ISO 9000.


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Jakość usługi hotelarskiej w świetle literatury……….5

Rozdzial 2.
Metodologia badan……….17

2.1. Pojecie badan jakosciowych……….17
2.2. Przedmiot i cele badan……….18


Rozdzial 3.
Jakość usług hotelarskich………21

3.1. Rynek usług hotelarskich………21
3.2. Czynniki kształtujące jakosc usług hotelarskich………24
3.3. Systemy jakosci………29
3.4. System zapewnienia jakosci wedlug norm serii ISO 9000………36
3.5. Uslugi hotelarskie a system ISO 9000………42


Rozdzial 4.
Wzorce jakosciowe w hotelarstwie w odniesieniu do materialnej infrastruktury………46

4.1. Pojecie kategoryzacji i jej rozwój historyczny w Polsce do 1997 roku……….46
4.2. Kategoryzacja hoteli w Ustawie o Uslugach Turystycznych z dnia 29.08.1997 r……….53
4.3. Wzorce jakosciowe upowszechniane przez środowisko hotelarzy………57
4.3.1. System rekomendacji hoteli……….57
4.3.2. Konkursy jakosci………62


Rozdzial 5.
Analiza wyników badan………70Zakończenie………77
Bibliografia………79

 
Czytaj więcej

Informatyzacja obslugi hoteli


Wstęp………2

Rozdzial I.

1.1. Poczatki hotelarstwa – rys historyczny……….4
1.2. Podstawowe pojecia – definicje……….9
1.3.Wymogi eksploatacyjne………14
1.4. Struktura zarządzania hotelem………16
1.5. Normy ISO 9000 w hotelu……….20


Rozdzial II

2.1. Elementy skladowe współczesnego komputera………28
2.2. Optymalna konfiguracja komputera………33
2.3. Dobór odpowiedniego oprogramowania………34


3.1. Podzial sieci komputerowej ze wzgledu na zasieg………38

3.2. Podstawowe topologie sieci komputerowych………39
3.3. Popularne protokoly transmisji………42


4.1. Unix………44

4.2. Linux………45
4.3. Novell NetWare………46
4.4. Windows XP………47
4.5. Windows 2000………50


6.1. "Fidelio" – Micros Systems, Inc……….57

6.2. "ReHot" – GiP Sp z o.o……….71
6.3. „ProHott-2000” – HS Partner Pro-Test S.A……….78


Podsumowanie………88
Bibliografia………89
Spis tablic i rysunków………92
Zalaczniki………94

 
Czytaj więcej

Rozwój bazy hotelowej w aspekcie rozwoju ruchu turystycznego


Wstęp………3

Rozdzial I.
Pojecia i definicje zwiazane z opracowaniem

1.1. Pojecia zwiazane z turystyka………6
1.2. Kryteria podzialu turystyki ……… 9
1.3. Rodzaje turystyki – z wyszczególnieniem turystyki etnicznej ……… 12
1.4. Uslugi hotelarskie – kryteria podzialu ………18
1.5. Rola usług gastronomicznych w hotelarstwie ………22

Rozdzial II.
Tendencje rozwoju ruchu turystycznego

2.1. Geneza pochodzenia turystyki………27
2.2. Polska turystyka na zakrecie………28
2.3. Informacje dotyczace ruchu turystycznego………30
2.4. Informacje dotyczace hotelarstwa………34

Rozdzial III.
Działalność wyspecjalizowanych podmiotów posrednictwa i organizacji w turystyce

3.1. Podstawowe pojecia i definicje ………37
3.2. Hotel – biuro podrózy. Czy moze byc lepiej? ………49
3.3. Rozwój hotelarstwa jako czynnik stymulujacy dzialalnosc posrednictwa i organizacji w turystyce………54
3.4. Skala działalności podmiotu a stopien ryzyka………55
3.5. Formy organizacji sprzedaży usług a ryzyko handlowe………56

Rozdzial IV.
Korzystne polozenie Bialegostoku, okolic i regionu potencjalnym atutem rozwoju ruchu turystycznego

4.1. Ogólna charakterystyka województwa………59
4.2. Glówne centra turystyczne Podlasia………63
4.3. Charakterystyka bazy materialnej, jej elementy i funkcje………72

Zakończenie………90
Zalaczniki………92
Bibliografia………103

 
Czytaj więcej

Centrum sportowo-rekreacyjne jako usluga towarzyszaca w hotelu XYZ


Wstęp

Rozdzial I
Hotel i usługi hotelarskie

1.1 Historia rozwoju hotelarstwa na swiecie i w Polsce
1.2 Podstawowe pojecia w hotelarstwie
1.3 Definicja usług hotelarskich
1.4 Rodzaje i podzial usług hotelarskich


Rozdzial II
Charakterystyka centrum sportowo-rekreacynego

2.1 Podstawowe definicje
2.2 Przyczyny tworzenia odnowy biologicznej w hotelach
2.3 Rola hotelowego centrum sportowo-rekreacyjnego
2.4 Korzysci z posiadania centrum rekreacji i odnowy biologicznej
2.5 Elementy centrum sportowo-rekreacyjnego w hotelu
2.5.1 Basen
2.5.2 Sauna
2.5.3 Solarium
2.5.4 Silownia
2.5.5 Gabinet masazu
2.5.6 Squash
2.5.7 Kregle
2.5.8 Zewnetrzne zespoly zwiazane z rekreacja i wypoczynkiem


Rozdzial III
Oferta usług XYZ w hotelu XXX

3.1 Ogólna charakterystyka hotelu XXX
3.2 Oferta usług XYZ w hotelu XXX
3.3 Oferta konkurencyjnego klubu rekreacyjnego


Podsumowanie i wnioski koncowe
Spis tabel, schematów, rysunków i zdjec
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Strategia restrukturyzacji dla hotelu XYZ.


Wstęp …………3

Rozdzial I.
Cele i funkcje restrukturyzacji podmiotu gospodarczego

1.1 Restrukturyzacja jako celowa zmiana………… 5
1.2 Przyczyny dzialan restrukturyzacyjnych………… 16
1.3 Fazy procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa………… 18
1.4 Struktura procesu restrukturyzacji …………20
1.5 Zagrozenia dla zmian i sposoby zapobiegania …………22

Rozdzial II.
Specyfika zarządzania hotelem

2.1 Zakres oferty – rodzaje produktów hotelowych………… 26
2.2 Struktura organizacyjna hotelu …………32
2.3 Zarządzanie finansami hotelu …………34
2.4 Istota zarządzania marketingowego …………35
2.5 Pozostale aspekty procesu zarzadczego …………38
2.5.1 Analiza oplacalnosci inwestycji hotelowych………… 38
2.5.2 Uruchomienie hotelu …………39
2.5.3 Budowa hotelu………… 42

Rozdzial III.
Analiza wybranego procesu restrukturyzacji hotelu XYZ

3.1 Charakterystyka podmiotu …………48
3.2 Charakterystyka otoczenia ekonomicznego i jego wpływ na perspektywy rozwojowe………… 51
3.3 Przyczyny i zakres zmian …………53
3.4 Skutki zmian………… 53

Rozdzial IV.
Techniki i metody wykorzystane w procesię restrukturyzacji hotelu XYZ

4.1 Analiza zakresu wdrazanego programu restrukturyzacyjnego …………58
4.1.1 Restrukturyzacja majatkowa …………58
4.1.2 Restrukturyzacja organizacyjna………… 59
4.1.3 Restrukturyzacja technologiczna………… 62
4.1.4 Restrukturyzacja zatrudnienia………… 65
4.1.5 Restrukturyzacja sfery marketingu i strategii …………66
4.2 Wnioski z analizy ekonomicznej: analiza SWOT………… 66

Wnioski………… 67
Literatura………… 69

Zalacznik 1. …………71
Restrukturyzacja finansowa – case study………… 71
Zalacznik 2. …………74
Struktura hotelu 1 …………74
Zalacznik 3………… 77
Struktura hotelu 2………… 77
Spis tabel …………79
Spis rysunków………… 79

 
Czytaj więcej

System organizacji i funkcjonowania usług hotelarskich.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Hotel i usługi hotelarskie

1.1 Zarys rozwoju hotelarstwa w Polsce i na swiecie………5
1.2 Podstawowe pojecia w hotelarstwie………13
1.3 Definicja usług hotelarskich………15
1.4 Rodzaje i podzial usług hotelarskich………19
1.4.1 Podstawowe usługi hotelarskie………21
1.4.2 Uslugi hotelarskie o wyzszym standardzie………22
1.4.3 Korzysci z posiadania dodatkowych usług hotelarskich………28


Rozdzial II.
Organizacja działalności hotelarskiej

2.1 Rodzaje działalności i ich aspekty organizacyjne………31
2.2 Organizacja pracy………32
2.3 Zaopatrzenie i magazynowanie………35
2.4 Systemy rezerwacji………36
2.5 Imprezy specjalne………38
2.6 Systemy rozliczen………43
2.7 Jakość w hotelarstwie………43


Rozdzial III.
Organizacja i funkcjonowanie usług hotelarskich w hotelu X i hotelu Y

3.1 Ogólna charakterystyka hotelu X i hotelu Y………47
3.2 Ocena porównawcza systemu organizacji w hotelu X i w hotelu Y………48
3.3 Ocena porównawcza usług oferowanych przez hotel X i hotel Y………50


Podsumowanie i wnioski koncowe………54
Bibliografia………55
Spis tabel i rysunków………56

 
Czytaj więcej

Organizacja pracy sluzb hotelowych na przykładzie wybranych hoteli.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Typy zakladów hotelarskich

1.1. Definicja i pojecie zakladu hotelarskego ………. 6
1.2. Typy zakladów hotelarskich i przepisy kategoryzacyjne w prawie polskim ……….6
1.2.1. Hotele ………. 7
1.2.2. Motele ………. 7
1.2.3. Pensjonaty ……….7
1.2.4. Kempingi ……….8
1.2.5. Domy wycieczkowe ………. 8
1.2.6. Schroniska mlodziezowe ……….8
1.2.7. Schroniska………. 8
1.2.8. Pola biwakowe ……….8
1.3. Ogólna ocena i stan polskiej bazy hotelowej ………. 11


Rozdzial II.
Charakterystyka podstawowych sluzb hotelarskich z uwzglednieniem funkcji hotelu

2.1. Recepcja i służby parterowe ……….15
2.2. Sluzby pieter ………. 17
2.3. Dzial gastronomiczny ………. 19
2.4. Sluzby zespolu rekreacyjno-sportowego ………. 21
2.5. Sluzby zespolu wielofunkcyjnego ………. 21


Rozdzial III.
Charakterystyka wybranych hoteli

3.1. Hotel Marriott ………. 23
3.2. Hotel Vera ………. 27
3.3. Hotel Jan III Sobieski ………. 29


Rozdzial IV.
Analiza porównawcza

4.1. Profil gosci analizowanych hoteli ………. 32
4.2. Róznice w strukturze organizacyjnej hoteli ………. 33
4.3. Zakres usług swiadczonych w hotelach ……….35


Zakończenie ……….38
Spis tabel ……….39
Spis wykresów ………. 39
Spis zdjec ……….39
Bibliografia ……….40

 
Czytaj więcej

Kultura obslugi w hotelu i jej wpływ na sprzedaz usługi turystycznej


Wstęp ………… 2

Rozdzial I. Uslugi i ich istota
1.1 Klasyfikacja usług ………… 3
1.2 Funkcje i cechy usług ………… 17
1.3 Istota, cechy i rodzaje usług turystycznych ………… 23

Rozdzial II. Hotelarstwo i jego zadania

2.1 Rozwój hotelarstwa w Polsce i na swiecie …………35
2.2 Cechy usług hotelarskich………… 40
2.3 Klasyfikacja obiektów hotelarskich ………… 56

Rozdzial III. Kultura obslugi w hotelu

3.1 Kultura i jej znaczenie w organizacji …………64
3.2 Odpowiedni personel jako gwarancja wlasciwej obslugi klientów …………69
3.3 Wlasciwa obsługa gosci hotelowych …………79

Zakończenie ………… 88
Literatura………… 89
Spis rysunków …………91
Spis tabel …………92

 
Czytaj więcej

Techniczne i organizacyjne aspekty działalności hotelarskiej.


Wstęp………….. 2

Rozdzial I.
Hotel jako przedsiebiorstwo

1.1. Pojecie, funkcje i rodzaje obiektów noclegowych …………..3
1.2. Hotel w ekonomice turystyki………….. 6
1.3. Działalność wytwórcza i uslugowa hoteli …………..10
1.3.1 Dyrekcja i zarzad …………..10
1.3.2 Recepcja i hall………….. 10
1.3.3 Sluzby pietrowe i korytarzowe …………..11
1.3.4 Gastronomia hotelu………….. 12
1.4. Rynek usług hotelarskich………….. 14

Rozdzial II.
Organizacja i technika pracy hotelu

2.1. Budynek i urzadzenia hotelu …………..19
2.2. Charakterystyka produktów hotelu …………..24
2.3. Pracownicy hotelu i ich zadania …………..28
2.4. Technika pracy hotelu …………..32
2.5. Zatrudnienie i praca w hotelach …………..38

Rozdzial III.
Organizacja i technika pracy hotelu XYZ

3.1. Podstawowe informacje o hotelu XYZ………….. 41
3.2. Działania marketingowe …………..43
3.3. Aspekty ekonomiczne funkcjonowania hotelu XYZ …………..44
3.4. Wykorzystanie bazy noclegowej …………..46
3.4.1 Zaplecze noclegowe …………..49
3.4.2 Restauracja………….. 49
3.4.3 Sale konferencyjne …………..50
3.5. Perspektywy rozwoju, szanse i zagrozenia …………..50

Wnioski …………..52
Bibliografia………….. 58
Spis rysunków, wykresów …………..59
Spis fotografii …………..59

 
Czytaj więcej