Kategoria Gastronomia Hotelarstwo

Dania barowe-produkcja i systemy ekspedycji.

1. Wstęp………3

2. Dania barowe i ich rodzaje………5

3. Organizacja ekspedycji dan barowych………11

4. Sposób przyrzadzania dan barowych – przepisy………20

5. Podsumowanie………28

6. Bibliografia ………30

7. Wykaz ilustracji………31

 
Czytaj więcej

Jakość usług hotelarskich – standard ISO 9000.


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Jakość usługi hotelarskiej w świetle literatury……….5

Rozdzial 2.
Metodologia badan……….17

2.1. Pojecie badan jakosciowych……….17
2.2. Przedmiot i cele badan……….18


Rozdzial 3.
Jakość usług hotelarskich………21

3.1. Rynek usług hotelarskich………21
3.2. Czynniki kształtujące jakosc usług hotelarskich………24
3.3. Systemy jakosci………29
3.4. System zapewnienia jakosci wedlug norm serii ISO 9000………36
3.5. Uslugi hotelarskie a system ISO 9000………42


Rozdzial 4.
Wzorce jakosciowe w hotelarstwie w odniesieniu do materialnej infrastruktury………46

4.1. Pojecie kategoryzacji i jej rozwój historyczny w Polsce do 1997 roku……….46
4...

Czytaj więcej

Informatyzacja obslugi hoteli


Wstęp………2

Rozdzial I.

1.1. Poczatki hotelarstwa – rys historyczny……….4
1.2. Podstawowe pojecia – definicje……….9
1.3.Wymogi eksploatacyjne………14
1.4. Struktura zarządzania hotelem………16
1.5. Normy ISO 9000 w hotelu……….20


Rozdzial II

2.1. Elementy skladowe współczesnego komputera………28
2.2. Optymalna konfiguracja komputera………33
2.3. Dobór odpowiedniego oprogramowania………34


3.1. Podzial sieci komputerowej ze wzgledu na zasieg………38

3.2. Podstawowe topologie sieci komputerowych………39
3.3. Popularne protokoly transmisji………42


4.1. Unix………44

4.2. Linux………45
4.3. Novell NetWare………46
4.4. Windows XP………47
4.5. Windows 2000………50


6.1...

Czytaj więcej

Rozwój bazy hotelowej w aspekcie rozwoju ruchu turystycznego


Wstęp………3

Rozdzial I.
Pojecia i definicje zwiazane z opracowaniem

1.1. Pojecia zwiazane z turystyka………6
1.2. Kryteria podzialu turystyki ……… 9
1.3. Rodzaje turystyki – z wyszczególnieniem turystyki etnicznej ……… 12
1.4. Uslugi hotelarskie – kryteria podzialu ………18
1.5. Rola usług gastronomicznych w hotelarstwie ………22

Rozdzial II.
Tendencje rozwoju ruchu turystycznego

2.1. Geneza pochodzenia turystyki………27
2.2. Polska turystyka na zakrecie………28
2.3. Informacje dotyczace ruchu turystycznego………30
2.4. Informacje dotyczace hotelarstwa………34

Rozdzial III.
Działalność wyspecjalizowanych podmiotów posrednictwa i organizacji w turystyce

3...

Czytaj więcej

Centrum sportowo-rekreacyjne jako usluga towarzyszaca w hotelu XYZ


Wstęp

Rozdzial I
Hotel i usługi hotelarskie

1.1 Historia rozwoju hotelarstwa na swiecie i w Polsce
1.2 Podstawowe pojecia w hotelarstwie
1.3 Definicja usług hotelarskich
1.4 Rodzaje i podzial usług hotelarskich


Rozdzial II
Charakterystyka centrum sportowo-rekreacynego

2.1 Podstawowe definicje
2.2 Przyczyny tworzenia odnowy biologicznej w hotelach
2.3 Rola hotelowego centrum sportowo-rekreacyjnego
2.4 Korzysci z posiadania centrum rekreacji i odnowy biologicznej
2.5 Elementy centrum sportowo-rekreacyjnego w hotelu
2.5.1 Basen
2.5.2 Sauna
2.5.3 Solarium
2.5.4 Silownia
2.5.5 Gabinet masazu
2.5.6 Squash
2.5.7 Kregle
2.5...

Czytaj więcej

Strategia restrukturyzacji dla hotelu XYZ.


Wstęp …………3

Rozdzial I.
Cele i funkcje restrukturyzacji podmiotu gospodarczego

1.1 Restrukturyzacja jako celowa zmiana………… 5
1.2 Przyczyny dzialan restrukturyzacyjnych………… 16
1.3 Fazy procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa………… 18
1.4 Struktura procesu restrukturyzacji …………20
1.5 Zagrozenia dla zmian i sposoby zapobiegania …………22

Rozdzial II.
Specyfika zarządzania hotelem

2.1 Zakres oferty – rodzaje produktów hotelowych………… 26
2.2 Struktura organizacyjna hotelu …………32
2.3 Zarządzanie finansami hotelu …………34
2.4 Istota zarządzania marketingowego …………35
2.5 Pozostale aspekty procesu zarzadczego …………38
2.5...

Czytaj więcej

System organizacji i funkcjonowania usług hotelarskich.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Hotel i usługi hotelarskie

1.1 Zarys rozwoju hotelarstwa w Polsce i na swiecie………5
1.2 Podstawowe pojecia w hotelarstwie………13
1.3 Definicja usług hotelarskich………15
1.4 Rodzaje i podzial usług hotelarskich………19
1.4.1 Podstawowe usługi hotelarskie………21
1.4.2 Uslugi hotelarskie o wyzszym standardzie………22
1.4.3 Korzysci z posiadania dodatkowych usług hotelarskich………28


Rozdzial II.
Organizacja działalności hotelarskiej

2.1 Rodzaje działalności i ich aspekty organizacyjne………31
2.2 Organizacja pracy………32
2.3 Zaopatrzenie i magazynowanie………35
2.4 Systemy rezerwacji………36
2.5 Imprezy specjalne………38
2...

Czytaj więcej

Organizacja pracy sluzb hotelowych na przykładzie wybranych hoteli.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Typy zakladów hotelarskich

1.1. Definicja i pojecie zakladu hotelarskego ………. 6
1.2. Typy zakladów hotelarskich i przepisy kategoryzacyjne w prawie polskim ……….6
1.2.1. Hotele ………. 7
1.2.2. Motele ………. 7
1.2.3. Pensjonaty ……….7
1.2.4. Kempingi ……….8
1.2.5. Domy wycieczkowe ………. 8
1.2.6. Schroniska mlodziezowe ……….8
1.2.7. Schroniska………. 8
1.2.8. Pola biwakowe ……….8
1.3. Ogólna ocena i stan polskiej bazy hotelowej ………. 11


Rozdzial II.
Charakterystyka podstawowych sluzb hotelarskich z uwzglednieniem funkcji hotelu

2.1. Recepcja i służby parterowe ……….15
2.2. Sluzby pieter ………. 17
2.3...

Czytaj więcej

Kultura obslugi w hotelu i jej wpływ na sprzedaz usługi turystycznej


Wstęp ………… 2

Rozdzial I. Uslugi i ich istota
1.1 Klasyfikacja usług ………… 3
1.2 Funkcje i cechy usług ………… 17
1.3 Istota, cechy i rodzaje usług turystycznych ………… 23

Rozdzial II. Hotelarstwo i jego zadania

2.1 Rozwój hotelarstwa w Polsce i na swiecie …………35
2.2 Cechy usług hotelarskich………… 40
2.3 Klasyfikacja obiektów hotelarskich ………… 56

Rozdzial III. Kultura obslugi w hotelu

3.1 Kultura i jej znaczenie w organizacji …………64
3.2 Odpowiedni personel jako gwarancja wlasciwej obslugi klientów …………69
3.3 Wlasciwa obsługa gosci hotelowych …………79

Zakończenie ………… 88
Literatura………… 89
Spis rysunków …………91
Spis tabel …………92

 
Czytaj więcej

Techniczne i organizacyjne aspekty działalności hotelarskiej.


Wstęp………….. 2

Rozdzial I.
Hotel jako przedsiebiorstwo

1.1. Pojecie, funkcje i rodzaje obiektów noclegowych …………..3
1.2. Hotel w ekonomice turystyki………….. 6
1.3. Działalność wytwórcza i uslugowa hoteli …………..10
1.3.1 Dyrekcja i zarzad …………..10
1.3.2 Recepcja i hall………….. 10
1.3.3 Sluzby pietrowe i korytarzowe …………..11
1.3.4 Gastronomia hotelu………….. 12
1.4. Rynek usług hotelarskich………….. 14

Rozdzial II.
Organizacja i technika pracy hotelu

2.1. Budynek i urzadzenia hotelu …………..19
2.2. Charakterystyka produktów hotelu …………..24
2.3. Pracownicy hotelu i ich zadania …………..28
2.4. Technika pracy hotelu …………..32
2.5...

Czytaj więcej

Animacja czasu wolnego w hotelu.


Wstęp………5

Rozdzial I
Omówienie problematyki czasu wolnego………7

1.1 Zarys rozwoju rekreacji i animacji
1.2 Pojecie animacji czasu wolnego
1.3 Role i metody animacji


Rozdzial II
Animacja czasu wolnego w hotelu………18

2.1 Zajecia sportowe i rekreacyjne
2.2 Organizacja czasu dla dzieci i młodzieży – gosci hotelowych
2.3 Organizacja czasu dla doroslych


Rozdzial III
Zawodowa sylwetka animatora czasu wolnego w hotelu………34

3.1 Predyspozycje zawodowe animatora
3.2 Typy osobowosciowe osób wykonujacych prace animatora
3.3 Sytuacje trudne zwiazane z wykonywaniem zawodu animatora


Podsumowanie………46

Wykaz publikacji wykorzystany przy pisaniu pracy

Czytaj więcej

Segmentacja w hotelarstwie na podstawie hotelu XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Historia hotelarstwa

1.1.Poczatki usług hotelarstwa na swiecie……….5
1.2 Poczatki usług hotelarskich w Polsce……….8
1.3. Hotelarstwo po II wojnie swiatowej do wspólczesnosci……….11

Rozdzial II.
Rodzaje obiektów hotelarskich

2.1. Podzial i klasyfikacja obiektów hotelowych. ………14
2.2. Kategoryzacja obiektów hotelowych. ………23

sRozdzial III.
Kryteria segmentacji gosci hotelowych

3.1. Segmentacja ze wzgledu na cel podrózy……….32
3.2. Segmentacje ze wzgledu na koszty……….36

Rozdzial IV.
Przyklad hotelu

4.1. Metodologia i przebieg badan. ………39
4.2. Analiza wyników badan……….40
4.3. Wnioski. ………52

Zakończenie ……&...

Czytaj więcej

Hotel XYZ jako rozwijajacy się podmiot na rynku turystyczno-hotelarskim.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Tendencje zmian we wspólczesnej turystyce.

1.1. Istota i funkcje wspólczesnej turystyki……….4
1.2. Turystyka a zmiany w stylu zycia czlowieka……….7
1.3. Turystyka w Unii Europejskiej……….10
1.4 Idea hotelarstwa……….17


Rozdzial II
Czynniki kształtujące jakosc usług hotelarskich.

2.1. Pojecie klasyfikacji, kategoryzacji i standardu……….22
2.2. Czesci skladowe współczesnego hotelu. Funkcje poszczególnych zespolów……….24
2.3. Przykladowe schematy organizacyjne hoteli……….37
2.4. Wymagania eksploatacyjne standardy wyposazenia i procedury obslugi……….42


Rozdzial III
Biznes plan hotelu XYZ.

3.1...

Czytaj więcej

Wybrane procesy logistyczne na podstawie Hotelu De Silva.


Wstęp……….1

Rozdzial 1.
Wybrane procesy logistyczne w hotelarstwie

1.1.Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelowego……….3
1.1.1.Pojecie i rodzaje hoteli……….3
1.1.2. Zasady organizacji pracy w hotelach ……….7
1.2. Wybrane procesy logistyczne w hotelach……….12
1.2.1 Logistyka zaopatrzenia……….20
1.2.2 Logistyka dystrybucji……….24


Rozdzial 2.
Charakterystyka hotelu De Silva

2.1. Historia powstania hotelu De Silva na tle przeksztalcen w sektorze hotelarskim i rynku przewozów lotniczych……….29
2.2. Lokalizacja i wyposazenie obiektu ……….33
2.3. Struktura organizacyjna, zatrudnienie i zakres kompetencji pracowników ……….38


Rozdzial 3.
...

Czytaj więcej

Standardy obslugi w obiekcie hotelarskim na przykładzie Hotelu XYZ.Wstęp, cel pracy i metodologia badan……….5

Rozdzial I
Hotelarstwo w literaturze.

1.1. Geneza hotelarstwa na swiecie……….7
1.2. Rys historyczny rozwoju hotelarstwa w Polsce……….12
1.3. Kategoryzacja i klasyfikacja obiektów hotelarskich……….16


Rozdzial II
Standardy swiadczenia usług zwiazanych z pobytem gosci w zakładzie hotelarskim……….21

2.1. Pojecie usługi hotelarskiej……….21
2.2. Cechy i podzial usług hotelarskich……….22
2.3. Uslugi podstawowe i dodatkowe……….24
2.4. Jakość usług hotelarskich……….27
2.5. Zarządzanie jakoscia usług hotelarskich……….29


Rozdzial III
Standardy obslugi w Hotelu X.

3.1...

Czytaj więcej

Przystosowanie obiektów hotelarskich do obslugi osób niepelnosprawnych.


Wstęp………..5

Rozdzial I
Wprowadzenie.

1.1 Osoby niepelnosprawne w Polsce (wielkosc populacji, struktura i dynamika zmian)………..8
1.2 Rodzaje niesprawnosci………..13
1.3 Elementy antropometryczne i ergonomiczne………..18


Rozdzial II
Przystosowanie obiektów hotelowych do potrzeb osób niepelnosprawnych.

2.1 Elementy zagospodarowania zewnetrznego………..21
2.2 Pion pobytowy w hotelu: wezel wejsciowy, recepcja, punkty obslugowe i jednostki mieszkalne………..23
2.3 Hotelowe wezly higieniczno-sanitarne………..28
2.4 Komunikacja pozioma i pionowa………..33
2.5 Pion gastronomiczno-zywieniowy i wielofunkcyjny……….34
2.6 Rekreacja wewnetrzna i zewnetrzna………..38


Rozd...

Czytaj więcej

Analiza funkcjonowania obiektów hotelarskich na przykładzie XYZ


Wstęp

Rozdzial 1.
Hotel i usluga hotelarska – specyfika pojec

1.1. Historia hotelarstwa w polsce i na swiecie
1.1.1. Rozwój hotelarstwa na swiecie
1.1.2. Rozwój hotelarstwa w Polsce
1.2. Hotel jako przedsiebiorstwo turystyczne
1.2.1. Przedsiebiorstwo turystyczne – istota i funkcje
1.2.2. Hotel w strukturze obiektów hotelarskich
1.2.3. Kategoryzacja obiektów hotelarskich
1.3. Uslugi hotelarskie i ich charakterystyka

Rozdzial 2.
Podstawowe zespoly funkcjonalne obiektu hotelarskiego

2.1. Otoczenie i budynek
2.2. Recepcja -kluczowy komponent funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelowego
2.3...

Czytaj więcej

Analiza działalności promocyjnej Hotelu Sheraton w Krakowie.


Wstęp ………….. 3

Rozdzial 1.
Marketing jako obszar zarządzania w przedsiębiorstwie

1.1. Istota orientacji marketingowej i charakterystyka marketingu…………..4
1.2. Proces marketingu i zarzadzanie marketingiem…………..5
1.3. Zalozenia i skladniki kompozycji marketingu-mix…………..8


Rozdzial 2.
Promocja jako element marketingu

2.1. Podstawowe strategie oraz funkcje promocji…………..12
2.2. Znaczenie promocji dla przedsiębiorstwa (program promocji)…………..15
2.3. Podstawowe formy promocji…………..17


Rozdzial 3.
Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelowego

3.1. Pojecie hotelu i obiektu hotelarskiego…………..24
3.2. Zakres usług hotelarskich…………....

Czytaj więcej

Sport, spa i wellness jako oferta nowoczesnego hotelarstwa.

Wstęp……….3

Rozdzial I
Istota i funkcjonowanie hotelarstwa

1.1. Miejsce hotelarstwa w gospodarce turystycznej………. 5
1.2. Istota i zakres usługi hotelarskiej………. 7
1.3. Wspólczesne tendencje w ksztaltowaniu usług hotelarskich………. 10


Rozdzial II
Sport, SPA i wellness jako elementy produktu turystycznego

2.1. Pojecie SPA i Wellness………. 14
2.2. Motywy podrózy SPA i Wellness………. 17
2.3. Znaczenie rekreacji w turystyce………. 21
2.4. Uslugi w ramach obiektów rekreacyjnych oraz SPA i Wellness………. 24


Rozdzial III
Badanie wspólczesnej oferty hoteli w zakresię sportu, SPA i wellness – w świetle badan wlasnych………. 28

3.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelu XYZ.


Wstęp…………2

Rozdzial I
Istota i rola zarządzania zasobami ludzkimi.

1. Pojecie, rola i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi…………4
1.2. Cel zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi…………9
1.3. Operacyjne zarzadzanie zasobami ludzkimi…………13
1.4. Planowanie personelu firmy…………16


Rozdzial II
System motywacji pracowników.

1. Pojecie i znaczenie motywacji…………23
2. Modele motywacji…………25
3. Materialne i pozamaterialne instrumenty motywacji…………29


Rozdzial III
Kształtowanie wielkosci i struktury zatrudnienia w Hotelu XYZ.

1. Elementy strategii personalnej i zatrudnienia w Hotelu XYZ…………51
2...

Czytaj więcej

Promocja Uslug Turystycznych na przykładzie biura podrózy ‚Panorama – Tour’


Wstęp

Rozdzial I
Turystyka

1. Geneza turystyki
2. Funkcje turystyki
3. Uslugi turystyczne
4. Czynniki wpływajace na rozwój turystyki


Rozdzial II
Marketing w turystyce

1. Charakterystyka marketingu
2. Rola marketingu
3. Uslugi a marketing mix
4. Koncepcje marketingu
5. Promocja


Rozdzial III
Promocja w turystyce

1. Charakterystyka Biura Podrózy ‚Panorama – Tour’
2. Charakterystyka usług oferowanych przez Biuro Podrózy ‚Panorama – Tour’
3. Stosowane metody promocji przez Biuro Podrózy ‚Panorama – Tour’


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Aneks

 
Czytaj więcej

Perspektywa rozwoju bazy hotelowej XYZ.

Wstęp………. 3

Rozdzial I
Pojecia zwiazane z baza hotelowa ………. 4

1.1 Baza Hotelowa………. 4
1.2 Uslugi hotelarskie………. 10
1.3 Baza Noclegowa………. 14


Rozdzial II
Ogólna charakterystyka miasta XYZ

2.1 Historia XYZa………. 24
2.2 Demografia………. 25
2.3 Znani XYZanie………. 27
2.4 Kultura………. 31
2.5 Zabytki ………. 32
2.6 Sport………. 33
2.7 Transport………. 34
2.8 Miasta Partnerskie………. 37
2.9 Promocja Miasta – Marka Miasta………. 43
2.9.1 Marka Miasta………. 43
2.9.2 Idea marki XYZ………. 44
2.9.3 Logo marki………. 44
2.9.4 Marka turystyczna Open Hair………. 46
2.9.5 Produkty promocyjne Open Hair………. 46
3.0 Rewitalizacja ………. 48
3.1 Patronka Miasta………. 54


Rozdzial III
O...

Czytaj więcej

Spa i Wellness jako oferta nowoczesnego hotelarstwa.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Istota i funkcjonowanie hotelarstwa

1.1 Hotelarstwo na wspólczesnym rynku turystycznym………. 6
1.1.1. Hotelarstwo na swiecie ……….7
1.1.2. Hotelarstwo w Polsce ……….8
1.2. Specyfika usługi hotelarskiej ……….9
1.3.Jakość jako istotny element usługi hotelarskiej………. 15


Rozdzial II
SPA i wellness we wspólczesnym hotelarstwie

2.1.Pojecia SPA & Wellness ……….21
2.2 Rola hoteli Spa i Wellness na rynku turystycznym………. 24
2.3.Gosc hotelu Spa & Wellness ……….26
2.4. Aktualne tendencje rozwoju usług Spa & Wellness ……….29


Rozdzial III
Oferta Hotelu SPA & Wellness na przykładzie obiektu Hotel & SPA XYZ

3.1...

Czytaj więcej

Internetowa promocja usług hotelarskich


Wstęp …………4

Rozdzial 1.
Podstawowe pojecia, promocja i Internet w hotelarstwie

1.1. Podstawowe terminy zwiazane z turystyka i hotelarstwem …………6
1.2. Charakterystyka rynku usług hotelarskich …………9
1.3. Marketing w hotelarstwie. Internet jako narzedzie promocji usług hotelarskich …………17


Rozdzial 2.
Rynek hoteli sieciowych w Polsce. Poczatki hotelarstwa. Opis promocji uslug

2.1. Historia i rozwój hotelarstwa w Polsce i na swiecie …………25
2.2. Rola Internetu w ksztaltowaniu wizerunku hotelu. Promocja usług hotelarskich na wielu plaszczyznach………… 29


Rozdzial 3.
Promocja wykorzystywana przez hotele w świetle badan bezposrednich

3.1...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich