Kategoria Gastronomia Hotelarstwo

Przystosowanie obiektów hotelarskich do obslugi osób niepelnosprawnych.


Wstęp………..5

Rozdzial I
Wprowadzenie.

1.1 Osoby niepelnosprawne w Polsce (wielkosc populacji, struktura i dynamika zmian)………..8
1.2 Rodzaje niesprawnosci………..13
1.3 Elementy antropometryczne i ergonomiczne………..18


Rozdzial II
Przystosowanie obiektów hotelowych do potrzeb osób niepelnosprawnych.

2.1 Elementy zagospodarowania zewnetrznego………..21
2.2 Pion pobytowy w hotelu: wezel wejsciowy, recepcja, punkty obslugowe i jednostki mieszkalne………..23
2.3 Hotelowe wezly higieniczno-sanitarne………..28
2.4 Komunikacja pozioma i pionowa………..33
2.5 Pion gastronomiczno-zywieniowy i wielofunkcyjny……….34
2.6 Rekreacja wewnetrzna i zewnetrzna………..38


Rozdzial III
Standard obslugi niepełnosprawnych gosci ...

Czytaj więcej

Analiza funkcjonowania obiektów hotelarskich na przykładzie XYZ


Wstęp

Rozdzial 1.
Hotel i usluga hotelarska – specyfika pojec

1.1. Historia hotelarstwa w polsce i na swiecie
1.1.1. Rozwój hotelarstwa na swiecie
1.1.2. Rozwój hotelarstwa w Polsce
1.2. Hotel jako przedsiebiorstwo turystyczne
1.2.1. Przedsiebiorstwo turystyczne – istota i funkcje
1.2.2. Hotel w strukturze obiektów hotelarskich
1.2.3. Kategoryzacja obiektów hotelarskich
1.3. Uslugi hotelarskie i ich charakterystyka

Rozdzial 2.
Podstawowe zespoly funkcjonalne obiektu hotelarskiego

2.1. Otoczenie i budynek
2.2. Recepcja -kluczowy komponent funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelowego
2.3. Komunikacja wewnetrzna i transport zewnetrzny
2.4...

Czytaj więcej

Analiza działalności promocyjnej Hotelu Sheraton w Krakowie.


Wstęp ………….. 3

Rozdzial 1.
Marketing jako obszar zarządzania w przedsiębiorstwie

1.1. Istota orientacji marketingowej i charakterystyka marketingu…………..4
1.2. Proces marketingu i zarzadzanie marketingiem…………..5
1.3. Zalozenia i skladniki kompozycji marketingu-mix…………..8


Rozdzial 2.
Promocja jako element marketingu

2.1. Podstawowe strategie oraz funkcje promocji…………..12
2.2. Znaczenie promocji dla przedsiębiorstwa (program promocji)…………..15
2.3. Podstawowe formy promocji…………..17


Rozdzial 3.
Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelowego

3.1. Pojecie hotelu i obiektu hotelarskiego…………..24
3.2. Zakres usług hotelarskich………….. 26
3.3. Jakość usług hotelarskich…………..30


Roz...

Czytaj więcej

Sport, spa i wellness jako oferta nowoczesnego hotelarstwa.

Wstęp……….3

Rozdzial I
Istota i funkcjonowanie hotelarstwa

1.1. Miejsce hotelarstwa w gospodarce turystycznej………. 5
1.2. Istota i zakres usługi hotelarskiej………. 7
1.3. Wspólczesne tendencje w ksztaltowaniu usług hotelarskich………. 10


Rozdzial II
Sport, SPA i wellness jako elementy produktu turystycznego

2.1. Pojecie SPA i Wellness………. 14
2.2. Motywy podrózy SPA i Wellness………. 17
2.3. Znaczenie rekreacji w turystyce………. 21
2.4. Uslugi w ramach obiektów rekreacyjnych oraz SPA i Wellness………. 24


Rozdzial III
Badanie wspólczesnej oferty hoteli w zakresię sportu, SPA i wellness – w świetle badan wlasnych………. 28

3.1. Metodologia badan………. 28
3.2...

Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelu XYZ.


Wstęp…………2

Rozdzial I
Istota i rola zarządzania zasobami ludzkimi.

1. Pojecie, rola i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi…………4
1.2. Cel zarządzania strategicznego zasobami ludzkimi…………9
1.3. Operacyjne zarzadzanie zasobami ludzkimi…………13
1.4. Planowanie personelu firmy…………16


Rozdzial II
System motywacji pracowników.

1. Pojecie i znaczenie motywacji…………23
2. Modele motywacji…………25
3. Materialne i pozamaterialne instrumenty motywacji…………29


Rozdzial III
Kształtowanie wielkosci i struktury zatrudnienia w Hotelu XYZ.

1. Elementy strategii personalnej i zatrudnienia w Hotelu XYZ…………51
2. System okresowych ocen i awansów pracowników w Hotelu XYZ…………57
3...

Czytaj więcej

Promocja Uslug Turystycznych na przykładzie biura podrózy ‚Panorama – Tour’


Wstęp

Rozdzial I
Turystyka

1. Geneza turystyki
2. Funkcje turystyki
3. Uslugi turystyczne
4. Czynniki wpływajace na rozwój turystyki


Rozdzial II
Marketing w turystyce

1. Charakterystyka marketingu
2. Rola marketingu
3. Uslugi a marketing mix
4. Koncepcje marketingu
5. Promocja


Rozdzial III
Promocja w turystyce

1. Charakterystyka Biura Podrózy ‚Panorama – Tour’
2. Charakterystyka usług oferowanych przez Biuro Podrózy ‚Panorama – Tour’
3. Stosowane metody promocji przez Biuro Podrózy ‚Panorama – Tour’


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Aneks

 
Czytaj więcej

Perspektywa rozwoju bazy hotelowej XYZ.

Wstęp………. 3

Rozdzial I
Pojecia zwiazane z baza hotelowa ………. 4

1.1 Baza Hotelowa………. 4
1.2 Uslugi hotelarskie………. 10
1.3 Baza Noclegowa………. 14


Rozdzial II
Ogólna charakterystyka miasta XYZ

2.1 Historia XYZa………. 24
2.2 Demografia………. 25
2.3 Znani XYZanie………. 27
2.4 Kultura………. 31
2.5 Zabytki ………. 32
2.6 Sport………. 33
2.7 Transport………. 34
2.8 Miasta Partnerskie………. 37
2.9 Promocja Miasta – Marka Miasta………. 43
2.9.1 Marka Miasta………. 43
2.9.2 Idea marki XYZ………. 44
2.9.3 Logo marki………. 44
2.9.4 Marka turystyczna Open Hair………. 46
2.9.5 Produkty promocyjne Open Hair………. 46
3.0 Rewitalizacja ………. 48
3.1 Patronka Miasta………. 54


Rozdzial III
Ogólna charakterystyka wybranych hoteli

3...

Czytaj więcej

Spa i Wellness jako oferta nowoczesnego hotelarstwa.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Istota i funkcjonowanie hotelarstwa

1.1 Hotelarstwo na wspólczesnym rynku turystycznym………. 6
1.1.1. Hotelarstwo na swiecie ……….7
1.1.2. Hotelarstwo w Polsce ……….8
1.2. Specyfika usługi hotelarskiej ……….9
1.3.Jakość jako istotny element usługi hotelarskiej………. 15


Rozdzial II
SPA i wellness we wspólczesnym hotelarstwie

2.1.Pojecia SPA & Wellness ……….21
2.2 Rola hoteli Spa i Wellness na rynku turystycznym………. 24
2.3.Gosc hotelu Spa & Wellness ……….26
2.4. Aktualne tendencje rozwoju usług Spa & Wellness ……….29


Rozdzial III
Oferta Hotelu SPA & Wellness na przykładzie obiektu Hotel & SPA XYZ

3.1. Cel badania………. 37
3.2...

Czytaj więcej

Internetowa promocja usług hotelarskich


Wstęp …………4

Rozdzial 1.
Podstawowe pojecia, promocja i Internet w hotelarstwie

1.1. Podstawowe terminy zwiazane z turystyka i hotelarstwem …………6
1.2. Charakterystyka rynku usług hotelarskich …………9
1.3. Marketing w hotelarstwie. Internet jako narzedzie promocji usług hotelarskich …………17


Rozdzial 2.
Rynek hoteli sieciowych w Polsce. Poczatki hotelarstwa. Opis promocji uslug

2.1. Historia i rozwój hotelarstwa w Polsce i na swiecie …………25
2.2. Rola Internetu w ksztaltowaniu wizerunku hotelu. Promocja usług hotelarskich na wielu plaszczyznach………… 29


Rozdzial 3.
Promocja wykorzystywana przez hotele w świetle badan bezposrednich

3.1. Cel badania i hipotezy badawcze...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich