Gospodarka budżetowa samorządu powiatowego na przykładzie starostwa powiatowego w XYZ w latach 2004-2009.

Rozdział I.
Powiat w strukturze samorządów terytorialnych w Polsce

1.1. Pojęcie samorządu terytorialnego i jego rola we współczesnych systemach politycznych
1.2. Reformy administracyjne w Polsce do 2004 roku
1.3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu powiatowego

Rozdział II.
Źródła i formy dochodów powiatu

2.1. Dochody występujące w każdym powiecie
2.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
2.1.2. Dotacje budżetu państwa
2.1.2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań sluzb,inspekcji i straży
2.1.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji państwowej
2.1.2.3. Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu
2.1.3. Dochody z majątku
2.1.4. Inne dochody
2.2. Dochody potencjalne

Rozdział III.
Wydatki – przeznaczenie i struktura

3.1. Charakterystyka głównych kategorii wydatków
3.1.1. Oświata
3.1.2. Ochrona zdrowia
3.1.3. Drogi
3.1.4. Pomoc społeczna
3.1.5. Bezpieczeństwo publiczne
3.1.6. Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu
3.2. Granice legalności wydatków

Rozdział IV.
Wystarczalność dochodów względem wydatków na przykładzie powiatu xxx

4.1. Charakterystyka społeczno-gospodarcza powiatu
4.2. Struktura dochodów powiatu xxx w latach 2004-2009
4.3. Wydatki budżetu powiatu xxx
4.4. Źródła finansowania wydatków powiatu xxx

Wnioski
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Spis tabel i rysunków

 

 

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>