Gospodarka budżetowa samorządu powiatowego na przykładzie starostwa powiatowego w XYZ w latach 2004-2009.


Wstęp

Rozdzial I.
Powiat w strukturze samorzadów terytorialnych w Polsce

1.1. Pojecie samorządu terytorialnego i jego rola we wspólczesnych systemach politycznych
1.2. Reformy administracyjne w Polsce do 2004 roku
1.3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu powiatowego

Rozdzial II.
Źródła i formy dochodów powiatu

2.1. Dochody wystepujace w kazdym powiecie
2.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
2.1.2. Dotacje budżetu państwa
2.1.2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadan sluzb,inspekcji i strazy
2.1.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji panstwowej
2.1.2.3. Dotacje celowe na finansowanie zadan wlasnych powiatu
2.1.3. Dochody z majatku
2.1.4. Inne dochody
2.2. Dochody potencjalne

Rozdzial III.
Wydatki - przeznaczenie i struktura

3.1. Charakterystyka glównych kategorii wydatków
3.1.1. Oswiata
3.1.2. Ochrona zdrowia
3.1.3. Drogi
3.1.4. Pomoc spoleczna
3.1.5. Bezpieczeństwo publiczne
3.1.6. Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu
3.2. Granice legalnosci wydatków

Rozdzial IV.
Wystarczalnosc dochodów wzgledem wydatków na przykładzie powiatu xxx

4.1. Charakterystyka spoleczno-gospodarcza powiatu
4.2. Struktura dochodów powiatu xxx w latach 2004-2009
4.3. Wydatki budżetu powiatu xxx
4.4. Źródła finansowania wydatków powiatu xxx

Wnioski
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Spis tabel i rysunków


 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich