Tematy Historia

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Represje polityczne wobec opozycji politycznej NSZZ Solidarnosc.


Wstęp………3

Rozdzial I
Na drodze do zmian………5

1. Klimat polityczny………6
2. Pierwsze próby aktywnosci………18
3. Szansa działania ………23


Rozdzial II Wspólpracownicys. 26

1. Sprawdzenie wiarygodnosci dzialaczy opozycyjnych………27
2. Aresztowania………35
3. Adwokaci………38


Rozdzial III
Formy represji. Próby obrony………42

1. Manifestowanie niezadowolenia – ‚polityczne graffiti’………43
2. Kolportaz………45
3. Rewizje………48
4. Stosunek wladz do aktywnych duchownych………52
5. Problemy dnia codziennego opozycjonistów- s. 54
6. Ukryte nekanie………57


Rozdzial IV
Próba ofensywy ………61

1. Procesy z WUSW………62
2. Obchody 1-go Maja………73
3. Kwesta………79
4. Rocznice………82
5. Miedzynarodowa Konferencja Praw Czlowieka………87


Bibliografia………93

 
Czytaj więcej

Gospodarka Polski w latach 1918-39.


Gospodarka Polski w latach 1918 – 1939………. 1

Skutki zaborów………. 2
Inflacja markowa. Reformy skarbowe Wladyslawa Gabskiego ……….4
Kryzys w rolnictwie………. 11
Kryzys w przemysle ……….13
Problemy walutowo-skarbowe………. 17
Polityka rzadu wobec kryzysu………. 17
Rozwój etatyzmu ……….19
Bilans gospodarczy Polski odrodzonej………. 20

 
Czytaj więcej

Administracja lokalna i samorzad w Galicji w dobie konstytucyjnej.

Wstęp

Rozdzial I
Przemiany ustrojowe w monarchii Habsburgów w latach 1848

Rozdzial II
Władze autonomiczne

Rozdzial III
Podzial terytorialny Galicji

Rozdzial V
Administracja powiatowa

Rozdzial VI
Samorzady gminy wiejskiej

Rozdzial VII
3 Samorzad gminy miejskiej

Rozdzial VIII
Samorzad powiatowy

Uwaga: Przypisy sa tylko w rozdziale pierwszym.

 
Czytaj więcej

Kształtowanie się i rozwój bialoruskiej panstwowosci.

Wstęp………1

Rozdzial 1.
Droga do niepodleglosci……….3

1.1. Pierestrojka……….3
1.2. Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14

Rozdzial 2.
Niepodleglosc……….18

2.1. Konstytucje……….18
2.2. System władzy……….34
2.3. Partie polityczne……….42
2.4. Aleksander Lukaszenko………44


Rozdzial 3.
Problemy bialoruskiej panstwowosci………48

3.1. Swobody obywatelskie……….48
3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodleglosci……….52
3.3. Integracja z Rosja – zmierzch suwerennosci……….76


Zakończenie………84
Bibliografia 84

 
Czytaj więcej

Zjednoczenie Niemiec w roku 1990 i jego nastepstwa.


Wstęp…….. 4

Rozdzial I
Analiza historyczna……..7

1.1. Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..7
1.2. Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda……..20
1.3. Reformy Ludwika Erharda………25
1.4. Proces scalania gospodarek niemieckich………29
1.5. Transformacja Niemiec Wschodnich……… 34


Rozdzial II
Stan poczatkowy………39

2.1. Reakcja mocarstw swiatowych na zjednoczenie Niemiec
– sytuacja polityczna……..39
2.2. Rola i udzial Zwiazku Radzieckiego w procesię integracji
panstw niemieckich…….. 47
2.3. Przylaczenie Niemiec Wschodnich do Paktu Pólnocnoatlantyckiego
i Wspólnot Europejskich przykladem integracji asymetrycznej……..50
2.4. Warunki zjednoczenia panstw niemieckich……..58


Rozdzial III
Jednoczenie panstw niemieckich w latach 1990-2000……..64

3.1. Zderzenie się gospodarki rynkowej z gospodarka
centralnie planowana………64
3.2. Pomoc Niemiec Zachodnich dla nowych landów………70
3.3. Wpływ jednoczenia Niemiec na transformacje gospodarki
wschodnioniemieckiej……… 72
3.4. Handel zagraniczny Niemiec po zjednoczeniu………81


Rozdzial IV
Ocena wpływu gospodarki zjednoczonych Niemiec na
gospodarke swiatowa……..89

4.1. Wpływ wewnętrznych czynników rozwoju na pozycje
miedzynarodowa Niemiec………89
4.2. Wpływ zjednoczenia panstw niemieckich na ich role i mozliwosci
konkurowania z innymi państwami na arenie miedzynarodowej…….. 92
4.3. Wpływ zjednoczenia Niemiec na przeobrazenia spoleczno-polityczne
w Europie Srodkowo-Wschodniej……… 97
4.4. Wpływ zjednoczonych Niemiec na integracje
zachodnioeuropejska…….. 101


Zakończenie…….. 111
Bibliografia……… 115

 
Czytaj więcej

Historia wlasnosci i jej rola w gospodarce.

Wstęp


Starozytnosc i klasyczny antyk
Platon, Arystoteles a wlasnosc
Gospodarka Egipska i Rzymska
Prawo rzymskie
Wlasnosc pieniadza
Dobra materialne a wartosci duchowe
Sredniowiecze
Poczatki czasów nowozytnych
Siedemnastowieczna Anglia
Francja w XVIII wieku
Rewolucja francuska
Wiek XIX i pierwsza polowa XX
Socjalizm, komunizm i anarchizm
Wlasnosc w konstytucjach panstw
Druga polowa XX wieku
Kapitalizm masowy
Wlasnosc w podziale miedzynarodowym

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Terror Stalina


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Czym zajmowal się Stalin do 1917 roku

1.1 Mlode lata Koby………6
1.2 Rewolucjonista………9
1.3 Kluczowy 1917 rok ………15


Rozdzial 2.
W drodze po pelnie wladzy

2.1 Narodziny nowego kraju……… 22
2.2 Torowanie drogi do wladzy ………26
2.3 Walka o wladze 1924-29 ………29


Rozdzial 3.
Terror

3.1 Pierwszy etap rewolucji stalinowskiej. Lata 1929-34……… 35
3.2 Zaczelo się od Kirowa……… 41
3.3 Wielka czystka………44
A. Procesy……… 45
B. Masowe aresztowania ………48
C. Czystka w armii……… 49
D. Apogeum terroru……… 52
E. Ostatni ‚wielki proces’ ………53
3.4 Okres od wybuchu Wielkiej Wojny Ojczyznianej do smierci Stalina ………55

Rozdzial 4.
Wódz umarl

4.1 Walka o sukcesje po Stalinie ………69
4.2 Referat Chruszczowa na XX Zjezdzie KPZR……… 73
4.3 Powrót do legendy Stalina ………77

Zakończenie ………81
Bibliografia ………85

 
Czytaj więcej

Bliski Wschód – Izrael.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Rys historyczny ……….4

1.1. Historia narodu zydowskiego ……….4
1.2. Izrael ……….7


Rozdzial II.
Doniesienia o sytuacji w Izraelu w latach 1999-2001………. 9Podsumowanie ……….13

Bibliografia ……….14

a) ksiazki
b) artykuly

 
Czytaj więcej

Sadownictwo administracyjne po II Wojnie Swiatowej.


Wykaz skrótów……….3
Wstęp……….5

1. Sadownictwo administracyjne w Polsce – rys historyczny……….6

2. Naczelny Sad Administracyjny w ustawach z 1980 i 1995r………..9

3. Sadownictwo administracyjne po wejściu w zycie ustawy ‚Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi’.
3.1. Uwagi wstepne……….17
3.2. Skarga i posiedzenia sadowe……….18
3.3. Postepowanie mediacyjne i uproszczone……….21
3.4. Wyrokowanie……….23
3.5. Skarga kasacyjna……….25
3.6. Zazalenie……….27

4. Dwuinstancyjne sadownictwo administracyjne – wada, czy zaleta?……….31

5. Ustrój sadów administracyjnych……….34

6. Regulamin wewnetrznego urzedowania wojewódzkich sadów administracyjnych……….37

7. Sadownictwo administracyjne w innych krajach europejskich……….40

Zakończenie……….42
Wykaz zródel……….44
Literatura……….44
Orzecznictwo……….45
Akty prawne……….46

 
Czytaj więcej

Organizacja kosciola w czasach polskiej monarchii patrymonialnej.


Wstęp

Rozdzial I.
Poczatki chrystianizacji

1. Polska plemienna I Poganska
2. Chrzest Polski

Rozdzial II.
Powstanie organizacji koscielnej

1. Zjazd w Gnieznie
2. Powstanie metropolii
3. Wewnetrzna struktura Kosciola
4. Kryzys państwa

Rozdzial III.
Przemiany w Kosciele polskim

1. Odbudowa struktur koscielnych
2. Reformy w Kosciele
3. Kosciól w dobie rozbicia dzielnicowego

Rozdzial IV.
Zakony

1. Zakony monastyczne
2. Zakony zebracze

Zakończenie
Spis literatury

 
Czytaj więcej