Kategoria Historia

Powstanie Styczniowe w powiecie radomskim.


Wstęp………1

Rozdzial I

Powiat radomski w okresie przedpowstaniowym (geneza)……….12

Rozdzial II

Przebieg powstania styczniowego w powiecie radomskim………. 34

Rozdzial III

Skutki powstania na terenie powiatu (w odniesieniu do calosci ziem objetych walkami) ……….91

Zakończenie ……….97
Bibliografia……….98


 
Czytaj więcej

Obrazy zainteresowan historyków polskich I polowy XIX wieku.


1. Wstęp.

Tlo historyczne ……..1

2. Okres 1795-1831…….. 3

3. Okres 1832-1863 ……..10

4. Kierunki rozwoju historiografii…….. 13

5. Działalność emigracyjna ……..15

6. Bibliografia……..16


 
Czytaj więcej

Zbrodnicze aspekty w medycynie Niemiec nazistowskich.


Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Sytuacja polityczna po I wojnie swiatowej

1.1 Rozwiazania polityczne………..6
1.2 Wzrost znaczenia Niemiec………..14
1.3 Dojscie Hitlera do władzy………..18

Rozdzial 2.
Charakterystyka totalnej ideologii nazistowskiej i komunistycznej

2.1 Totalna ideologia komunistyczna………..32
2.1.1 Pojecie ideologii………..32
2.1.2 Ortodoksyjny komunizm………..34
2.2 Faszyzm i rasizm………..39
2.3 Sytuacja Zydów podczas wojny………..45
2.4 Holocaust………..49

Rozdzial 3.
Zbrodnicze działania nazistów w zakresię medycyny

3.1 Organizacja służby zdrowia w obozach koncentracyjnych………..56
3.2 Eksperymenty z dziedziny chorób zakaznych………..61
3.3 Eksperymenty z zakresu problematyki rasowej………..81
3...

Czytaj więcej

Pomoc osobom represjonowanym podczas stanu wojennego w Polsce 1981-1983.


Wstęp ………3

Rozdzial 1.
Stan wojenny w Polsce 1981-83

1.1 Sytuacja gospodarcza, polityczna i spoleczna poprzedzajaca wprowadzenie stanu wojennego ………5
1.2 Ogloszenie i wprowadzenie stanu wojennego ………7
1.3 Opór spoleczny………15

Rozdzial 1.
2. Organizacje koordynujace pomoc, oraz pomoc duchowa w osrodkach internowania

2.1 Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolnosci i Ich Rodzinom………20
2.2 Prymasowski Komitet Pomocy Blizniemu………24
2.3 Pomoc duchowa w osrodkach internowania………26

Rozdzial 1.
3. Pomoc zagraniczna.

3...

Czytaj więcej

Sadownictwo wojskowe w latach 1944-1947 w Lublinie.Wstęp ………2

Rozdzial I
Podstawy prawne funkcjonowania sadów wojskowych w latach 1944-55

1. Powolanie PKWN w Lublinie……… 4
2. Dekret o ustroju sadów wojskowych i prokuratury wojskowej z dnia 23 wrzesnia 1944 r……… 8
3. Inne akty prawne o randze ustawy ………10

Rozdzial II
Ustrój sadów wojskowych w latach 1944-1955

1. Zadania sadów wojskowych ………12
2. Podsadnosc i wlasciwosc sadów wojskowych……… 25
3. Struktura sadów wojskowych……… 40

Rozdzial III
Sady wojskowe w Lublinie

1. WSO w Lublinie……… 48
2. WSG w Lublinie ………53
3. Organy represji wspomagajace sady wojskowe ………57

Rozdzial IV
Lubelskie miejsca kazni

1. Wiezienie na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954……… 61
2...

Czytaj więcej

Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 na lamach prasy radomskiej okresu miedzywojennego.


Wstęp

Rozdzial I.
Stanowisko prasy socjalistycznej wzgledem hiszpanskiej wojny domowej.

1. Ogólnoswiatowy charakter wojny domowej w Hiszpanii. Socjalistyczna rewolucja.
2. Prasa komunistyczna o wojnie w Hiszpanii.
3. Charakterystyka prasy lewicowej.

Rozdzial II.
Prasa nacjonalistyczna i katolicka o wojnie hiszpanskiej.

1. Poglady prasy narodowej i katolickiej na sprawy wojenne.
2. Charakterystyka prasy prawicowej.

Rozdzial III.
Prasa sanacyjna o wojnie domowej.

1. Prasa sanacyjna jako narzedzie w rekach wladz.
2. Stanowisko wladz sanacyjnych wzgledem wojny w Hiszpanii.
3. Charakterystyka prasy regionu radomskiego za rzadów sanacji.

Zakończe...

Czytaj więcej

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus – marionetkowy cesarz.


Wstęp ………2

Rozdzial I
Czas wpływów Agryppiny Mlodszej

Rodzice – wybuchowa mieszanka genów ……… 5
Matczyne ambicje ………8
Historia Agryppiny ………10

Rozdzial II
‚Najlepsza z matek’ traci wpływy

Mlody wladca usamodzielnia się ………15
Cesarz ponownie pod pantoflem ………20

Rozdzial III
Nowi doradcy

Krew i igrzyska ………23
Najokrutniejsza ze zbrodni Nerona ………24

Rozdzial IV
Wielki pozar Rzymu

Powody pozaru ………28
Przesladowania chrzescijan i ich zasieg ………30

Rozdzial V
Ku upadkowi

Rebelie i spiski ……… 33
Poczatek konca ………35
Czy Neron naprawde byl tyranem? ………38

Zakończenie ………42
Bibliografia ………45

 
Czytaj więcej

Sadownictwo polskie pod okupacja w okresie I i II wojny swiatowej.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Sadownictwo polskie w czasię I Wojny Swiatowej pod okupacja niemiecka i austro – wegierska

1.1. Rola Departamentu Sprawiedliwosci Tymczasowej Rady Stanu w ksztaltowaniu polskiego sadownictwa w Królestwie Polskim……… 6
1.2. Struktura organizacyjna sadów „królewsko – polskich” ………8
1.3. Sad Najwyzszy w strukturze sadownictwa „królewsko – polskiego”……… 11
1.4. Sadownicy Królestwa Polskiego w polskim wymiarze sprawiedliwosci ………12

Rozdzial II.
Sadownictwo polskie państwa podziemnego w okresie II Wojny Swiatowej

2.1. Zarys genezy powstania polskiego podziemnego wymiaru sprawiedliwosci……… 15
2.2...

Czytaj więcej

Problematyka spoleczno-polityczna na lamach ‚Gazety Gdanskiej’ w latach 1936-1937.


Rozdzial I
Kształtowanie się prasy polskiej w Gdansku-od konca XIX wieku do wybuchu II wojny swiatowej

1. Zalozenie ‚Gazety Gdanskiej’ (1891 r.) i jej poczatki
2. Zagadnienia poruszane przez ‚Gazete Gdanska’ w pierwszej dekadzie istnienia
3. Inne gazety wychodzace w Gdansku w latach dziewiecdziesiatych XIX wieku
4. ‚Gazeta Gdanska’ w Wolnym Miescie Gdansku w okresie do 1939 roku
5. Podstawy prawne, organizacyjne, finansowe oraz techniczne polskiej prasy w Wolnym Miescie Gdansku


Rozdzial II
Tematyka polityczna w świetle ‚Gazety Gdanskiej’ w latach 1936-1937

1. Zaleznosc Gdanska od Ligi Narodów w okresie miedzywojennym.
2...

Czytaj więcej

Działalność generala W. T. Shermana w okresie wojny secesyjnej.


Wstęp
Rozdzial 1

1a) Zycie generala Shermana oraz poczatku kariery militarnej.
1b) Pierwszy wklad militarny w wojnie secesyjnej wliczajac bitwe pod Bull Run oraz Shiloh


Rozdzial 2

1a) Wklad Shermana w walkach pod Vicksburgiem oraz Chatanooga
2b) Inwazja Georgii-Kampania Atlanta


Rozdzial 3

3a) ‚Marsz ku Morzu’
3b) Konczonce kampanie w stanach Carolina
3C) General Sherman po wojnie

 
Czytaj więcej

Procesy norymberskie. Działalność Szymona Wiesenthala a problem scigania zbrodni nazistowskich po II Wojnie Swiatowej.


Wstęp

Rozdzial 1
Zbrodniarze hitlerowscy na lawie oskarzonych

1.1 Procesy Norymberskie.
1.2 Procesy zbrodniarzy wojennych w powojennej Polsce.
1.3 Jak wielu nazistom udalo się uniknac kary?


Rozdzial 2
Szymon Wiesenthal-‚lowca nazistó’

2.1 Okres przedwojenny
2.2 Okres II wojny swiatowej
2.3 Szymon Wiesenthal i dzialalnosc Zydowskiego Centrum Dokumentacji.


Rozdzial 3
W pogoni za Eichmannem

3.1 Adolf Eichmann. Architekt ‚ostatecznego rozwiazania kwestii zydowskiej’.
3.3 Na tropie Eichmanna.
3.4 Proces Eichmanna.


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Sejm Walny w okresie demokracji szlacheckiej.


Wstęp

Rozdzial I

Geneza Sejmu Walnego

Rozdzial II

Organizacja Sejmu w XVI wieku
1. Sklad i zasady wyboru poslów
2. Tryb prowadzenia obrad

Rozdzial III

Uprawnienia Sejmu w XVI wieku

Rozdzial IV

Unia polsko-litewska w Lublinie 1569 roku i jej wpływ na sklad Sejmu

Rozdzial V

Zmiany dotyczace funkcjonowania Sejmu w XVII wieku i w pierwszej polowie XVIII wieku

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Senat Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego reformy w dobie stanislawowskiej.


Wstęp………2

Rozdzial I
Geneza Senatu………4

Rozdzial II
Sklad Senatu i jego kompetencje………8

Rozdzial III
Senat Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

3.1 Zmiany skladu Senatu po Unii Lubelskiej……… 16
3.2 Funkcjonowanie Senatu w XVII wieku i jego zadania……… 20
3.3 Maly Senat w czasach saskich……… 24


Rozdzial IV
Senat w czasach Stanislawa Augusta Poniatowskiego.

4.1 Pierwsze reformy……… 26
4.2 Senat w świetle reform Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja……… 29


Rozdzial V
Sejm w Grodnie.

5.1 Zniesienie Konstytucji 3- ego maja……… 34
5.2 Powstanie Sejmu jednoizbowego……… 34


Zakończenie……… 40
Bibliografia……… 41

 
Czytaj więcej

Stany nadzwyczajne w RP.


Wstęp

Rozdzial I
Istota i pojecie stanów nadzwyczajnych w okresie od 1918 roku do chwili obecnej

1. Pojecie stanu nadzwyczajnego. Zasady, przesłanki i tryby wprowadzenia stanów nadzwyczajnych
2. Podstawy prawne zaistnienia stanów nadzwyczajnych (konstytucje, ustawy)
a. okres II RP (1918-1939)
b. okres PRL (1945-1989)
c okres III RP

Rozdzial II
Rodzaje i wystepowanie stanów nadzwyczajnych

1. Rodzaje stanów nadzwyczajnych
a. stan wojenny
b. stan wyjatkowy
c. stan kleski zywiolowej
2. Wystepowanie stanów nadzwyczajnych
a. okres II RP
b. okres PRL
c. okres III RP

Rozdzial III
Sutki wprowadzenia stanów nadzwyczajnych

1...

Czytaj więcej

Rozwój kolei zelaznych w Europie i w Stanach Zjednoczonych do 1914r.Wstęp
Rozdzial 1.
Budownictwo kolejowe na kontynencie europejskim

1.1 Anglia
1.2 Rosja europejska
1.3 Niemcy
1.4 Francja
1.5 Wlochy

Rozdzial 2.
Budownictwo kolejowe na ziemiach polskich pod zaborami

2.1 Zabór pruski
2.2 Zabór rosyjski
2.3 Zabór austriacki

Rozdzial 3.
Kolejnictwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki

3.1 Budownictwo kolejowe do konca lat szescdziesiatych xix wieku
3.2 Intensyfikacja budownictwa kolejowego od lat szescdziesiatych XIX wieku do 1914 r.
3.3 Wpływ budowy linii transkontynentalnej na rozwój cywilizacyjny Stanów Zjednoczonych

Rozdzial 4.
Znaczenie kolei zelaznych dla rozwoju cywilizacyjnego

4.1 Wpływ na rozwój rolnictwa
4.2 Znaczenie kolei dla rozbudowy miast


Po...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich