Kategoria Inwestycje Male i Średnie Przedsiebiorstwa

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce na podstawie regionu poludniowo – wschodniego w latach 2007-2012


Wstęp

Rozdzial 1.
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – zagadnienia wstepne

1.1. Pojecie i formy inwestycji zagranicznych
1.2. Czynniki decydujace o naplywie inwestycji zagranicznych
1.2.1. Czynniki ekonomiczne
1.2.2. Czynniki polityczne
1.3. Funkcje i znaczenie inwestycji zagranicznych w gospodarce swiatowej
1.3.1. Wpływ kapitału zagranicznego na strukture zarządzania i organizacje przedsiębiorstwa

Rozdzial 2.
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce

2.1. Podstawy prawne bezposrednich inwestycji zagranicznych w kraju
2.2. Znaczenie BIZ dla procesu restrukturyzacji gospodarki polskiej
2.2.1...

Czytaj więcej

Franchising w sieci resturacji Sphinx


Wstęp……….2

Rozdzial I
Źródła finansowania przedsiebiorstw.

1.1. Kapitaly jako źródło finansowania majątku……….3
1.2. Klasyfikacja kapitalów wlasnych i obcych……….5
1.3. Źródła zewnetrze i wewnetrzne pozyskiwania kapitalów……….9

Rozdzial II
Franchising jako nowe źródłopozyskiwania kapitalu.

2.1. Pojecie i rodzaje franchisingu……….21
2.2. Zalety i wady pozyskiwania kapitału przez franchising……….26
2.3. Koszt prowadzenia przedsiębiorstwa franchisingowego……….32

Rozdzial III
Funkcjonowanie franczyzny w sieci restauracji Sphinx.

3.1. Prezentacja działalności sieci Sphinx……….37
3.2. Warunki franczyzny w sieci Sphinx……….38
3.3...

Czytaj więcej

Zastosowanie systemu zarządzania relacjami z klientem CRM w handlu elektronicznym.

Wstęp………….4

Rozdzial 1.
Znaczenie i rozwój systemówCRM w zarządzaniu dla współczesnego przedsiębiorstwa handlowego.

1.1. Model zarządzania przez wartość dla klienta wykorzystujacy CRM………….6
1.2. Pojecie i filozofia CRM………….9
1.3. Strategie koncentracji na kliencie, wymagania rynku i oczekiwania klienta………….12
1.4. Architektura systemów CRM i jego podstawowe funkcje………….17


Rozdzial 2.
Charakterystyka e-commercewspomagajacyzarzadzanie relacjamiz klientem.

2.1. Powstanie i rozwój e–commerce………….21
2.2. Rola Internetu w firmie i jego problemy w cyberprzestrzeni………….25
2.3. Zalety i wady handlu elektronicznego………….27


Rozdzial ...

Czytaj więcej

Strategia rozwoju firm transportowych w powiecie minskim na przykładzie gminy Sulejówek


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka transportu

1.1. Istota transportu i jego funkcje w gospodarce……… 5
1.2. Potrzeby i popyt na usługi transportowe ………13

Rozdzial 2.
Ogólna charakterystyka miasta sulejówek

2.1. Charakterystyka miasta sulejówek ………16
2.2. Charakterystyka istniejacego systemu transportowego ………18

Rozdzial 3.
Kierunki rozwoju firm transportowych w Sulejówku

3.1. Stan aktualny, perspektywy i bariery rozwoju transportu w powiecie minskim ………24
3.2. Przeplyw towarów i pasazerów w ukladzie przestrzennym ………29
3.3. Plan rozwoju firm transportowych ………32

Zakończenie ………36
Bibliografia ………38
Wykaz tabel i rys...

Czytaj więcej

Uwarunkowania rozwoju usług transportowych w Polsce na przykładzie firmy transportowej XXX


Wstęp……..3

Rozdzial 1.
Transport – rola i funkcje w gospodarce i życiu społecznym

1.1. Pojecie transportu i usług transportowych ……..5
1.2. Cechy i wlasciwosci ekonomiczne transportu ……..9
1.3. Rodzaje transportu…….. 12
1.4. Funkcje transportu ……..16
1.5. Znaczenie transportu we wspólczesnym swiecie…….. 19


Rozdzial 2.
Popytowe i podazowe determinanty rozwoju transportu

2.1. Uczestnicy rynku transportowego…….. 25
2.2. Cechy popytu na usługi transportowe i jego determinanty ……..29
2.3. Podaz usług transportowych…….. 32


Rozdzial 3.
Zewnetrzne i wewnetrzne warunki funkcjonowania firmy transportowej xxx

3.1...

Czytaj więcej

Wpływ innowacji na konkurencyjnosc przedsiebiorstw.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Istota innowacji

1.1 Pojecie innowacji……… 5
1.2 Definicja innowacji……… 6
1.3 Źródła innowacji……… 10
1.4 Rodzaje innowacji……… 16
1.5 Innowacyjnosc organizacji……… 22


Rozdzial 2.
Proces innowacji

2.1 Definicja procesu innowacji……… 25
2.2 Modele i fazy procesu innowacji……… 27
2.3 Nowoczesne pojecie procesu innowacji……… 36


Rozdzial 3.
Źródła finansowania inwestycji

3.1 Formy wspierania inwestycji prowadzonych przez MSP ………41
3.2 Źródła finansowania inwestycji……… 43


Rozdzial 4.
Innowacje a konkurencyjnosc przedsiebiorstw

4.1 Zarzadzania innowacjami……… 61
4.1.2 Wspólczesne zarzadzanie innowacjami ………62
4...

Czytaj więcej

Wpływ innowacji procesowej na efektywnosc procesu produkcyjnego w warunkach przedsiębiorstwa z branzy obuwniczej


Wstęp

Rozdzial 1.
Istota innowacji w świetle literatury przedmiotu

1.1. Definicja oraz istota innowacji
1.2. Klasyfikacja innowacji
1.3. Funkcje innowacji
1.4. Źródła innowacji
1.5. Modele procesów innowacyjnych
1.6. Rola innowacji w ksztaltowaniu konkurencyjnosci

Rozdzial 2.
Efektywność procesu produkcyjnego

2.1. Podstawowe zagadnienia dotyczace procesu produkcyjnego
2.1.1. Definicje i cechy procesu produkcyjnego
2.1.2. Elementy skladowe procesu produkcyjnego
2.1.3. Klasyfikacja procesów produkcyjnych
2.1.4. Przedmiotowe ujecie procesu produkcyjnego
2.1.5. Technologiczne ujecie procesu produkcyjnego
2.2. Istota efektywnosci
2...

Czytaj więcej

Podstawy prawne zakladania firmyWstęp

Rozdzial 1.
Podstawy prawne działalności gospodarczej w Polsce.

1.1 Ustawa o działalności gospodarczej
1.2 Klasyfikacja PKD
1.3 Rodzaje działalności gospodarczych:
1.3.1. Indywidualna dzialalnosc gospodarcza
1.3.2. Spóldzielnia
1.3.3. Spólki:
osobowe:
– Spólka cywilna
– Spólka jawna
– Spólka komandytowa
– Spólka komandytowo – akcyjna
– Spólka partnerska
kapitalowe:
– Spólka akcyjna
– Spólka z ograniczoną odpowiedzialnoscia
1.3.4. Przedsiebiorstwo panstwowe


Rozdzial 2.
Rejestracja działalności gospodarczej

2.1. wpis do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnośći Gospodarczej)
2.2. wpis do KRS
2...

Czytaj więcej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich wpływ na polska gospodarke w latach 2002 – 2012 (praca w jez. niemieckim)

Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis iii
Abbildungsverzeichnis iv
Abkürzungsverzeichnis v

1 Einleitung 1
1.1 Problemstellung und Zielsetzung………. 1
1.2 Gang der Untersuchung ……….2
1.3 Definition der zentralen Begriffe……….3
1.3.1 Begriff „Auslandsdirektinvestitionen“ (ADI)………. 3
1.3.2 Abgrenzung der Auslandsdirektinvestitionen von den Portfolioinvestitionen ……….5
2 Theoretische Grundlagen der Auslandsdirektinvestitionen
2.1 Motive für Direktinvestitionen………. 7
2.1.1 Absatzorientierte Motive ……….7
2.1.2 Beschaffungsorientierte Motive………. 8
2.1.3 Effizienzorientierte Motive ……….9
2.1.4 Strategische Motive………. 9
2...

Czytaj więcej

Sposoby ograniczania barier hamujacych rozwój małych i srednich przedsiebiorstw

Wstęp………. 1

Rozdzial I.
Istota i profil funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

1.1. Pojecie i rodzaje małych i srednich przedsiebiorstw……….2
1.2. Uwarunkowania prawne ……….6
1.2.1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ……….6
1.2.2. Ustawa o warunkach dopuszczalnosci i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiebiorców………. 8
1.3. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie………. 10
1.3.1. Kapitaly wlasne ……….14
1.3.2. Kapitaly obce ……….16


Rozdzial II.
Sposoby ograniczania barier w MSP

2.1. Ocena zdolnosci kredytowej………. 18
2.2. Bariery finansowe i pozafinansowe………. 22
2.3...

Czytaj więcej

Ryzyko przedsiebiorstw hotelarsko- gastronomicznych.

Wprowadzenie.

Rozdzial 1.
Identyfikacja przedsiebiorstw hotelarskogastronomicznych

1.1. Pojecie i funkcjonowanie przedsiebiorstw hotelarsko- gastronomicznych
1.1.1. Zaklady gastronomiczne
1.1.2. Obiekty hotelarskie
1.2. Istota, cel i zakres działalności gospodarczej
1.3. Otoczenie przedsiebiorstw turystycznych
1.4. Ogólna charakterystyka dostaw towarów, produktów, surowców dla przedsiebiorstw hotelarsko- gastronomicznych
1.5. Wpływ kosztów zakupu towarów, produktów, surowców, usług na ekonomike swiadczenia usług turystycznych
1.6...

Czytaj więcej

Male przedsiebiorstwo na rynku.

Wstęp

Rozdzial I
Mikroprzedsiebiorstwo podstawowym podmiotem rynku

1.1 Pojecie malego przedsiębiorstwa
1.2 Problemy w prowadzeniu działalności na rynku mikroprzedsiebiorstw w Polsce
1.3 Otoczenie konkurencyjne
1.4 Sila i oddzialywanie otoczenia na przedsiebiorstwo


Rozdzial II
Strategia przedsiębiorstwa zródlem przewagi konkurencyjnej

2.1 Pojecie strategii i analizy strategicznej
2.2 Zakres analizy strategicznej
2.3 Metody analizy strategicznej w przedsiębiorstwie


Rozdzial III
Przedsiebiorstwo xyz na rynku

3.1. Domena działalności firmy XYZ
3.2. Zasoby firmy a potencjal przedsiębiorstwa
3.3...

Czytaj więcej

Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiebiorczosci

Wstęp…………4

Rozdzial 1.
Rozwój Przedsiebiorczosci Akademickiej w Polsce.

1.1 Stan prawny Przedsiebiorczosci Akademickiej…………5
1.2 Przedsiebiorczosc akademicka w Polsce…………9
1.3 Wsparcie przedsiebiorczosci akademickiej w Europie…………13


Rozdzial 2.
Akademickie Inkubatory Przedsiebiorczosci.

2.1 Pojecie, cele i zadania inkubatorów przedsiebiorczosci…………16
2.2 Charakterystyka Akademickich Inkubatorów Przedsiebiorczosci…………18
2.2.1 Program preinkubacji – na czym polega…………21


Rozdzial 3.
Charakterystyka Akademickich Inkubatorów Przedsiebiorczosci na Akademii Techniczno-Humanistycznejj.

3...

Czytaj więcej

Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw.


Wstęp

Rozdzial I
Istota funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorstw

1.1 Male i srednie przedsiębiorstwa a przedsiebiorca, przedsiebiorczosc – analiza teoretyczna
1.2 Male i srednie przedsiębiorstwa a ich funkcjonowanie w gospodarce rynkowej
1.3 Wpływ małych i srednich przedsiebiorstw na ograniczanie bezrobocia


Rozdzial II
Źródła finansowania działalności sektora małych oraz srednich przedsiebiorstw

2.1 Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw z kapitalów wlasnych
2.1.1 Charakter wewnetrzny kapitalów wlasnych
2.1.2 Charakter zewnetrzny kapitalów wlasnych
2...

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwa rodzinne.


Wstęp …………. 3

Rozdzial 1
Specyfika przedsiębiorstwa rodzinnego.

1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa rodzinnego …………. 6
1.2. Networking biznesów rodzinnych …………. 16
1.3. Zaangazowanie przedsiebiorstw w dzialalnosc zagraniczna …………. 19


Rozdzial 2
Kapital spoleczny w biznesię rodzinnym.

2.1. Kultura organizacji …………. 33
2.2. Konflikt w przedsiębiorstwie rodzinnym …………. 42
2.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie rodzinnym …………. 51
2.4. Sukcesja wlasnosci i wladzy …………. 58


Rozdzial 3
Wyzwania i perspektywy rozwoju Wielobranzowego Przedsiębiorstwa Uslugowo Handlowego „Dabrowa” – analiza SWOT.

3.1...

Czytaj więcej

Gospodarka oparta na wiedzy na przykładzie e-przedsiębiorstwa.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Istota i pojecie GOW

1.1 Charakterystyka gospodarki opartej na wiedzy……… 5
1.2 Cechy i zalozenia GOW ………11
1.3 Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji wspólczesnej gospodarki……… 14


Rozdzial II
Uwarunkowania wspólczesnej gospodarki.

2.1 Gospodarka oparta na wiedzy ………19
3.2 Możliwościi bariery wdrazania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy ………22


Rozdzial III
Charakterysyka dzisiejszej gospodarki w dobie informacji i wiedzy.

3.1 Gospodarka w sieci ………25
3.2 Rozwój gospodarki elektronicznej – gospodarka wirtualna ………28
3.3 Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie……… 32
3...

Czytaj więcej

Rola i znaczenie logistycznego planowania produkcji w malej firmie produkcyjnej.


Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Miejsce logistyki w zarządzaniu przedsiebiorstwem

1.1 Istota i pojecie zarządzania przedsiebiorstwem ……….5
1.2 Logistyka i jej zwiazek z celami przedsiębiorstwa ……….7
1.3 System logistyczny w przedsiębiorstwie ……….11
1.4 Zarządzanie logistyczne w sferze zaopatrzenia………. 16

Rozdzial 2.
Specyfika procesu produkcyjnego w malej firmie

2.1 Obszary logistyki produkcji ……….19
2.1.1 Tworzenie glównego harmonogramu produkcji………. 21
2.1.2 Planowanie potrzeb materialowych………. 25
2.2 Metody okreslania wielkosci partii w przedsiębiorstwie………. 27
2.3 Logistyka we wspólczesnym zarządzaniu produkcja………. 29
2.3...

Czytaj więcej

Franchising jako alternatywne źródło finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie Sfinks Polska S.A.

Wstęp

Rozdzial 1.
Teoretyczne podstawy franchisingu

1.1. Rodzaje zródel finansowania przedsiebiorstw
1.2. Pojecie franchisingu
1.3. Formy i typy franchisingu
1.4. Zakres regulacji prawnej franchisingu
1.5. Aspekty umowy franchisingowej


Rozdzial 2.
Zalozenia metodyczne pracy

2.1. Cel i zakres pracy
2.2. Hipotezy i problemy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze


Rozdzial 3.
System franchisingowy na przykładzie Sfinks Polska S.A.

3.1. Franchising w Polsce w branzy gastronomicznej
3.2. Struktura i organizacja Sfinks Polska S.A.
3.3. Strategia Sfinks Polska S.A. i jej pozycja na tle innych firm w branzy
3.4...

Czytaj więcej

Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

Wstęp………4

Rozdzial I.
Male i srednie przedsiębiorstwa jako glówny podmiot zycia gospodarczego

1.1. Pojecie i klasyfikacja przedsiebiorstw……… 5
1.2. Cechy małych i srednich przedsiebiorstw……… 10
1.3. Rozwój małych i srednich przedsiebiorstw oraz znaczenie w rozwoju gospodarczym Polski ………10

Rozdzial II.
Obce źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw

2.1. Kredyty ………13
2.2. Kredyt kupiecki……… 17
2.3. Leasing ………18
2.4. Faktoring……… 21
2.5. Cash pooling……… 25
2.6. Fundusze unijne……… 27
2.7. Fundusze pozyczkowe ………32

Rozdzial III .
Wlasne źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw

3.1...

Czytaj więcej

Wpływ globalizacji na konkurencyjnosc przedsiebiorstw Litwy.

Wstęp…………4

Rozdzial 1.
Podstawowe zagadnienia dotyczace globalizacji oraz konkurencyjnosci przedsiebiorstw

1.1 Pojecie i wymiar globalizacji………. 5
1.2 Istota konkurencyjnosci przedsiebiorstw………. 9
1.3 Czynniki wpływajace na konkurencyjnosc przedsiebiorstw………. 12
1.4 Globalizacja jako czynnik wspomagajacy konkurencyjnosc………. 15


Rozdzial 2.
Charakterystyka sektora przedsiebiorstw Litwy

2.1 Zmiana ilosci podmiotów gospodarczych………. 19
2.2 Struktura przedsiebiorstw wedlug wielkosci………. 23
2.3 Formy prawne oraz struktura branzowa przedsiebiorstw ……….25


Rozdzial 3.
Ocena konkurencyjnosci litewskich przedsiebiorstw

3...

Czytaj więcej

Wpływ kryzysu finansowego na kondycje ekonomiczna polskich przedsiebiorstw – analiza empiryczna


Wstęp

Rozdzial 1.
Kryzys ujecie globalne

1.1. Kryzys – definicja, przyczyny, modele oraz etapy powstawania
1.1.1. Przyczyny powstawania kryzysów
1.1.2. Modele kryzysów i etapy prowadzace do wystapienia kryzysu finansowego
1.2. Problem zarazania kryzysem finansowym oraz kanaly jego transmisji do sfery realnej
1.2.1. Istota zarazania kryzysem
1.2.2. Kanały transmisji kryzysu


Rozdzial 2.
Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na kryzys

2.1. Chronologia wydarzen i polityka gospodarcza Systemu Rezerwy Federalnej w okresie kryzysu subprime
2.2...

Czytaj więcej

Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.


Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Definicja i klasyfikacja sektora MSP

1.1. Definicje małych i srednich przedsiebiorstw ………..7
1.2. Klasyfikacja MSP ………..10
1.3. Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce narodowej ………..11
1.4. Źródła finansowania MSP……….. 22


Rozdzial 2.
Charakterystyka wybranych funduszy unijnych

2.1. Fundusze przedakcesyjne ………..31
2.2. Fundusze strukturalne w latach 2004-2006……….. 33
2.3. Fundusze strukturalne w latach 2007-2013……….. 40
2.4. Fundusz Spójnosci……….. 45


Rozdzial 3.
Fundusze pomocowe UE w rozwoju przedsiębiorstwa „X”

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa……….. 49
3.2...

Czytaj więcej

Etapy podejmowania działalności gospodarczej i jej uruchamianie.

Wstęp………..5

Rozdzial I
Pojecie działalności gospodarczej

1.1.Definicja działalności gospodarczej oraz jej przedmiotowe i podmiotowe ujecie ………..7
1.2. Geneza idei wolnosci gospodarczej ………..11
1.3. Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce……….. 16
1.4. Przedsiebiorca – podmiot działalności gospodarczej……….. 21


Rozdzial II
Determinanty uruchomienia wlasnej działalności gospodarczej

2.1. Źródła finansowania działalności gospodarczej……….. 27
2.2 Wybór sektora działalności oraz jego formy prawnej……….. 32
2.3. Wybór formy opodatkowania………… 37
2.4...

Czytaj więcej

Fuzje i przejecia przedsiebiorstw na przykładzie firmy Google

Wstęp……….3

Rozdzial 1
Procesy fuzji i przejec jako przejaw procesów gospodarczych

1.1. Strategije rozwoju gospodarczego. Fuzje i przejecia……….6
1.2.1. Podstawowe pojecia……….7
1.2.2. Klasyfikacja fuzji i przejec……….9
1.2.3 Przyczyny sukcesu i niepowodzen procesów konsolidacyjnych……….13
1.2 Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania procesów fuzji i przejec……….15
1.3. Motywy nabywcy i sprzedawcy……….18
1.3.1. Motywy nabywcy……….18
1.3.2. Motywy sprzedawcy……….19
1.4. Rozwój fuzji i przejec na swiecie i w Polsce ……….21
1.4.1. Fuzje i przejecia w gospodarce swiatowej……….24
1.4.2. Kierunki fuzji i przejec w Polsce……….24


Rozdzial II
Uwarunkowani...

Czytaj więcej

Fundusze europejskie jako źródło finansowania zewnetrznych inwestycji sektora MSP w woj. podlaskim.


Wstęp

Rozdzial I
Podstawowe zagadnienia dotyczace funduszy europejskich

1.1. Pojecie funduszy europejskich
1.2. Zadania i cele funduszy europejskich
1.3. Omówienie poszczególnych funduszy europejskich

Rozdzial II
Charakterystyka i znaczenie sektora MSP w Polsce

2.1. Podstawowe pojecia zwiazane z sektorem MSP
2.2. Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce
2.3. Znaczenie przedsiebiorstw sektora MSP w rozwoju gospodarczym kraju
2.4...

Czytaj więcej

Podstawowe formy finansowania działalności przedsiębiorstwa.

Wstęp …………4

Rozdzial I
Procedura finansowania działalności gospodarczej poprzez umowy leasingowe.

1.1. Definicja działalności gospodarczej i jej formy…………6
1.2. Kapital wlasny i obcy firmy …………11
1.3. Historyczne uwarunkowania leasingu …………13
1.4. Uczestnicy transakcji leasingowych …………16
1.5. Rodzaje leasingu …………17
1.6. Przebieg umowy leasingowej – zawarcie umowy i jej analiza …………20
1.6.1. Realizacja umowy leasingowej …………22
1.6.2. Zabezpieczenia umowy leasingu …………23
1.6.3. Zmiany w czasię trwania umowy leasingowej …………25
1.6.4. Zakończenie umowy leasingowej …………26


Rozdzial II
Funkcje i rodzaje kredytów w finansowaniu dzi...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich