Kategoria Inwestycje Male i Średnie Przedsiebiorstwa

Analiza rozmieszczenia i naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Istota bezposrednich inwestycji zagranicznych

1.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojecia podstawowe ……… 5
1.2. Teorie BIZ ………9
1.2.1. Teoria przewag wlasnosciowych ………9
1.2.2. Teoria lokalizacji ……… 11
1.2.3. Teoria internacjonalizacji ………13
1.2.4. Elektryczna teoria miedzynarodowej produkcji ………15

Rozdzial II.
Uwarunkowania bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz ich wielkosc

2.1. Uwarunkowania naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce ………19
2.2. Naplyw BIZ do Polski ………26

Rozdzial III.
Rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

3.1...

Czytaj więcej

Status przedsiebiorcy w prawie polskim.Wstęp…………4

Rozdzial I.
Kupiec rejestrowy i podmiot gospodarczy jako prekursorzy pojecia przedsiebiorcy

1. Kupiec rejestrowy – informacje ogólne…………6
2. Podmiot gospodarczy – ewolucja pojecia…………10

Rozdzial II.
Ustawowe definicje przedsiebiorcy w świetle obowiazujacego prawa

1. Pojecie przedsiebiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej …………32
1.1. Definicje przedsiebiorcy…………33
1.2. Krag osób objetych zakresem pojecia przedsiebiorcy…………34
1.2.1. Osoby fizyczne…………35
1.2.2. Osoby prawne…………36
1.2.3. Jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej…………37
2. Działalność gospodarcza prowadzona przez przedsiebiorców…………38
2.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie strategiczne w małych i srednich przedsiębiorstwach.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Zarządzanie w małych i srednich przedsiębiorstwach………..6

1. Pojecie malego lub sredniego przedsiębiorstwa
2. Male i srednie firmy w gospodarce polskiej
3. Otoczenie konkurencyjne MSP
4. Sila i oddzialywanie sfer otoczenia na przedsiebiorstwo

Rozdzial II.
Istota analizy strategicznej w firmach sektora MSP………..35

1. Pojecie strategii i analizy strategicznej
2. Zakres analizy strategicznej
3. Metody analizy strategicznej w przedsiębiorstwie

Rozdzial III.
Charakterystyka badanej firmy………..57

1. Domena działalności firmy XYZ
2. Zasoby firmy a potencjal przedsiębiorstwa
3. Strategiczne plany i zalozenia rozwoju
4. Wyznaczniki okreslania strategii
5...

Czytaj więcej

Formy opodatkowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Polski system podatkowy w świetle zasad podatkowych………5

1.1 Teoretyczne podstawy funkcjonowania podatków
1.1.1 Funkcje podatków
1.1.2 Zasady podatkowe
1.2 Charakterystyka podatków w Polsce
1.3 Podatki przychodowe

Rozdzial II.
Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw………35

2.1 Istota małych i srednich przedsiebiorstw
2.2 Male i srednie przedsiebiorstw w gospodarce Polskiej i w UE
2.3 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich przedsiebiorstw
2.4 Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw

Rozdzial III.
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej w Polsce………50

3...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych PZU S.A. oraz ING.


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace funduszy inwestycyjnych

1.1 Specyfika i forma działalności operacyjnej funduszu inwestycyjnego
1.2 Zbiorowe lokowanie w instrumenty rynku kapitalowego w Polsce
1.3 Korzysci plynace z tytułu lokowania środków w fundusz inwestycyjny
1.4 Podzial funduszy inwestycyjnych wedlug kryterium dokonywanych lokat
1.5 Fundusze inwestycyjne w Polsce i na Swiecie
1.6 Formy prawne funduszy inwestycyjnych

Rozdzial II.
Fundusz inwestycyjny na polskim rynku finansowym

2.1 Formy lokat funduszu inwestycyjnego na rynku finansowym w Polsce
2.2 Fundusze inwestycyjne wystepujace w rynku pienieznym w Polsce
2...

Czytaj więcej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie regionu wroclawskiego.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na swiecie

1.1. Istota bezposrednich inwestycji zagranicznych ……….5
1.2. tendencje w gospodarce swiatowej i wpływ globalizacji………. 9
1.3. Geograficzne rozmieszczenie BIZ ……….13
1.4. Alokacja BIZ w branzach………. 17
1.5. Przyczyny naplywu BIZ………. 21

Rozdzial II.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce

2.1. Rola BIZ we wzroscie gospodarczym………. 24
2.2. Transfer technologii do polski – wpływ BIZ ……….28
2.3. Wpływ BIZ na konkurencyjnosc Polski na rynku swiatowym ……….32
2.4 Przeglad zagranicznej działalności inwestycyjnej w Polsce ……….35
2.5. Najwieksi inwestorzy w Polsce w 2003 roku ……….39
2.6...

Czytaj więcej

Wspieranie rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw ze środków Unii Europejskiej.


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Male i sredni przedsiębiorstwa – charakterystyka.

1.1. Pojecie i klasyfikacja sektora MSP………..4
1.2. Podstawowe prawne i organizacyjne funkcjonowania MSP………..7
1.3. Formy finansowania sektora MSP………..19
1.4. Rola MSP w gospodarce rynkowej………..25

Rozdzial II.
Polityka UE wobec małych i srednich przedsiebiorstw.

2.1. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjnosci Przedsiebiorstw (2004-2006)………..29
2.2. Europejska Karta Malych Przedsiebiorstw i Przedsiebiorcza Europa………..36
2.3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego………..38
2.4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………..41
2.5. CRAFT i CORDIS………..43
2.6. PHARE………..44
2.7...

Czytaj więcej

Wpływ polityki wladz samorzadowych na rozwój małych i srednich przedsiebiorstw


Wstęp………2

Rozdzial I.
Istota rozwoju regionalnego.

1.1 Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju……….4
1.2 Pojecie i istota lokalnego rozwoju gospodarczego……….5
1.3 Cele oraz kierunki kształtowania lokalnej polityki gospodarczej……….10
1.4 Czynniki rozwoju lokalnego……….12
1.5 Kierunki procesów rozwojowych – perspektywy małych i srednich przedsiebiorstw……….16
1.6 Znaczenie Strategii Lizbonskiej………19

Rozdzial II.
Rozwój regionalny a male i srednie przedsiębiorstwa.

2.1 Wyodrebnienie sektora małych i srednich przedsiebiorstw……….21
2.1.1 Male przedsiębiorstwa………22
2.2 Średnie i duze przedsiębiorstwa………26
2...

Czytaj więcej

Procesy i działania restrukturyzacyjne.

Wstęp…….4

Rozdzial I

Restrukturyzacja przedsiebiorstw – zagadnienia teoretyczne.

1.1. Pojecie, istota i cel restrukturyzacji……..7
1.2. Rodzaje i obszary restrukturyzacji…….15
1.2.1. Restrukturyzacja przedmiotowa…….17
1.2.2. Restrukturyzacja podmiotowa……..20
1.3. Warunki powodzenia restrukturyzacji……..26
1.4. Bariery restrukturyzacji……..27
1.5. Pojecie, istota, cel oraz korzysci metody spin-off……..29


Rozdzial II
Charakterystyka Zakladu Odazotowania Gazu ‚XXX’ w XXX.

2.1. Historia zakladu……..31
2.2. Przedmiot działalnosci…….34
2.3. Technologia przetwarzania gazu ziemnego…….35
2.3.1. Instalacja odazotowania gazu…….37
2.3.2. Instalacja helowa……..39
2.4...

Czytaj więcej

Uruchomienie firmy posredniczacej w obrocie nieruchomościami.


Wstęp

Rozdzial I.
Analiza rynku nieruchomosci komercyjnych w Polsce w latach 2003-2008

1. Pojecie rynku nieruchomosci
2. Czynniki kształtujące popyt
2.1. Pojecie popytu na rynku nieruchomosci komercyjnych
2.2. Czynniki kształtujące popyt na rynku nieruchomosci komercyjnych
3. Popyt na nieruchomosci biurowe i handlowe w latach 2003-2008
4. Czynniki kształtujące podaz
4.1. Pojecie podazy na rynku nieruchomosci komercyjnych
4.2. Czynniki kształtujące podaz na rynku nieruchomosci komercyjnych
5. Podaz nieruchomosci biurowych i handlowych w latach 2003-2008
6...

Czytaj więcej

Wpływ Agencji Rozwoju Regionalnego za rozwój małych i srednich przedsiebiorstw.


Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw

1.1 Istota małych i srednich przedsiebiorstw
1.2 Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej i w Unii Europejskiej
1.3 Bariery dla małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce
1.4 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich przedsiebiorstw
1.5 Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw

Rozdzial 2.
Charakterystyka powiatu tarnowskiego

2.1 Ogólna charakterystyka powiatu tarnowskiego
2.2 Sytuacja gospodarcza powiatu tarnowskiego
2.3 Struktura małych i srednich przedsiebiorstw w powiecie tarnowskim w latach 2005-2008

Rozdzial 3.
Charakterystyka Agencji Rozwoju ...

Czytaj więcej

Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie XYZ.


Wstęp……..2

Rozdzial I
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.

1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego……..4
1.2. Historia samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1918 – 1998……..8
1.3. Model ustroju terytorialnego po 1 stycznia 1999 roku……..12
1.4. Samorzad gminny……..17

Rozdzial II
Inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gminy.

2.1. Pojecie działalności komunalnej…….25
2.2. Finansowanie inwestycji gminy…….26
2.3. Wieloletni plan inwestycyjny jako narzedzie wspomagajace rozwój gminy…….32
2.4. System realizacji projektu inwestycyjnego……..38

Rozdzial III
Charakterystyka gminy xxx.

3.1. Historia gminy……..47
3.2...

Czytaj więcej

Projektowanie działalności gospodarczej w sektorze usług gastronomicznych.


Wstęp…….4

Rozdzial 1.
Przedsiebiorczosc w gospodarce.

1.1 Istota, funkcje i rodzaje przedsiebiorczosci…….7
1.2 Przedsiebiorczosc wewnetrzna…….14
1.3 Definicja przedsiębiorstwa…….16
1.4 Rozwój przedsiebiorczosci w Polsce…….20


Rozdzial 2.
Decyzje konstytuujace przedsiebiorstwo.

2.1 Wybór sektora działalnosci……..29
2.2 Wybór formy prawnej…….33
2.3 Wybór formy opodatkowania…….38
2.4 Lokalizacja działalnosci……..42
2.5 Wybór sposobu finansowania działalnosci……..49


Rozdzial 3.
Charakterystyka sektora usług gastronomicznych.

3.1 Pojecie i funkcje gastronomii…….58
3.2 Analiza sektora usług gastronomicznych…….62
3...

Czytaj więcej

Ocena inwestycji informatycznych


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Inwestycje informatyczne.

1.1 Pojecie i rodzaje inwestycji informatycznych ………4
1.2 Wpływ oraz znaczenie zgodnosci strategii informatyzacji ze strategia przedsiębiorstwa ………7

Rozdzial 2.
Metody ocena efektywnosci inwestycji informatycznych.

2.1 Rachunek efektywnosci ekonomicznej………15
2.2 Metody statyczne………16
2.2.1 Charakterystyka metod statystycznych………16
2.2.2 Rachunek okresu zwrotu nakladów inwestycyjnych………16
2.2.3 Rachunek porównawczy rentownosci (stopa zwrotu)………17
2.3 Rachunek efektywnosci ekonomicznej – metody dynamiczne………18
2.3.1 Charakterystyka metod dynamicznych………18
2.3.2 Metoda wartosci zaktualizowanej netto………18
2.3...

Czytaj więcej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju gospodarki Polski po 1989r.


Wstęp

Rozdzial I.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne- ogólna charakterystyka

1.1. Definicja i istota bezposrednich inwestycji zagranicznych oraz inwestycji portfelowych
1.2. Teorie wyjasniajace bezpośrednie inwestycje zagraniczne
1.2.1. Teoria lokalizacji
1.2.2. Teoria przewag wlasnosciowych
1.2.3. Teoria internacjonalizacji


Rozdzial II.
Wielkosc oraz uwarunkowana naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce po 1989 r

2.1. Uwarunkowania naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
2.2. Wielkosc bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce po 1989r
2.3. Korzysci oraz utrudnienia wystepujace przy realizacji inwestycji zagranicznych w Polsce
2.4...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich