Kategoria Jakość

System zarządzania jakością w produkcji XYZ


Wstęp

Rozdział 1.
Charakterystyka firmy i otoczenia

1.1. Profil i zakres działania Spółdzielni X
1.2. Struktura organizacyjna zakładu
1.3. Asortyment i sprzedaż wyrobów
1.4. Rynek zbytu, dystrybucja, konkurencja
1.5. Rynek surowca


Rozdział 2.
Wymagania i normy w procesię produkcyjnym zapewniające
wysoką jakość

2.1. Istota systemu HACCP
2.2. Pozyskiwanie mleka
2.3. Lokalizacja zakładu mleczarskiego
2.4. Proces produkcyjny
2.5. Magazynowanie wyrobów gotowych


Rozdział 3.
Zapewnieni...

Czytaj więcej

Wpływ konsumenta na jakość wytwarzanych wyrobów.


Wstęp………4
Cel………6

Rozdział 1.
Co to jest jakość?

3.1. Pojęcie jakości………7
3.2. Jakość z punktu widzenia konsumenta i producenta……… 9
3.3. Parametry jakości………12
3.4. Specyfikacje jakościowe………12
3.5. Produkty niematerialne i niepowtarzalne a jakość………14
3.6. Implikacja pojęcia jakości………14
3.7. Jakość w XXI wieku………16

Rozdział 2.
Elementy TQM

4.1. Wprowadzenie………18
4.2. Kluczowe pojęcia i zasady TQM………21
4.2.1. jakość produktu ……… 21
4.2.2. zero defektów ………21
4.2.3 benchmarking ………22
...

Czytaj więcej

Kształtowanie jakości usługi i zadowolenia klienta na przykładzie kancelarii doradztwa podatkowego.


Wstęp………3

Rozdział I.
Rola jakości w marketingowym procesię świadczenia usługi………5

1.1. Wartość a zadowolenie klienta………6
1.2. Kształtowanie usługi jako elementu marketingu………8
1.3. Przedmiotowy charakter usługi………18
1.3.1. Pracownicy jako podmiot usługi………26
1.3.2. Obsługa klienta………28


Rozdział II.
Zarządzanie jakości w procesię świadczenia usług………30

2.1. Kompleksowe zarządzanie jakością………32
2.2...

Czytaj więcej

Zarządzanie przez jakość na przykładzie XYZ


Wstęp………3

Rozdział I.
Pojęcie oraz treść ZPJ

1. Pojęcie jakości……… 5
2. Wstępne warunki wprowadzania powszechnej jakości ………14
3. Korzyści wynikające z powszechnej jakości ………15
4. ZPJ a normy ISO 9000 ………16
5. Polska Nagroda Jakości ………18

Rozdział II.
Charakterystyka firmy XYZ

1. Historia rozwoju firmy i stan obecny ……… 21
2. Produkty i usługi XYZ………23
3. Struktura organizacyjna XYZ………25
4. Polityka jakości ………26

Rozdział III.
Zarządzanie przedsiębiorstwem

1. Przywództwo……… 27
2. Polityka i strategia……… 31
3. Zarządzanie procesami ……… 33
4. Zarządzanie potencjałem społecznym……… 35
5. Zarządzanie zasobami ……… 39

Rozdział IV.
Efekty przedsiębiorstwa po wdr...

Czytaj więcej

Wdrożenie systemu jakości szansą na sukces firmy


Wstęp……….4

Rozdział I.
Wprowadzenie do problematyki jakości ……….7

1.1 Ewolucja pojęcia jakości ……….7
1.2 System jakości w ujęciu normatywnym ……….25
1.3 Wymagania systemu jakości- norma ISO
9001:2000 ……….31
1.4. Dokumentacja systemu jakości………. 43


Rozdział II.
Wdrożenie systemu jakości w przedsiębiorstwie ……….52

2.1 Kryteria wyboru i specyfikacja wdrażania systemu jakości
...

Czytaj więcej

System zarządzania jakością.


Wstęp…………. 4

Rozdział I.
Prezentacja zakładu mechanicznego

1. Charakterystyka zakładu…………. 5


Rozdział II.
Prezentacja procesu technologicznego.

1. Operacje procesu produkcyjnego:…………. 9
1.1 Zakup materiału…………. 9
1.2 Kontrola dostawcy ………….9
1.3 Magazynowanie…………. 9
1.4 Transport ………….10
1.5 Cięcie materiału…………. 10
1.6 Kontrola cięcia…………. 10
1.7 Hartowanie ………….10
1.8 Odpuszczanie…………. 11
1.9 Kontrola obróbki cieplnej…………. 11
1.10 Toczenie ………….11
1.11 Frezowanie ………….13
1.12 Obróbka ślusarska ………….14
1.13 Toczenie gwintu ………….14
1.14 Kontrola wymiarowa międzyoperacyjna…………. 14
1.15 Szlifowanie ………….15
1.16 Szlifowanie wielowypustu…………. 15
1...

Czytaj więcej

Zarządzanie jakością i poziomem produktywności na przykładzie przedsiębiorstwa produkcji spożywczej.


Wstęp………. 4

Rozdział I.
Jakość jako czynnik skutecznego konkurowania

1.1. Geneza systemów jakości………. 8
1.2. Zarządzanie jakością a kultura organizacji………. 10
1.3. Determinanty skutecznego działania ………. 13
1.4. Istota zarządzania jakością ………. 18
1.5. Systemy zarządzania jakością ………. 21
1.5.1. Wewnętrzne systemy zarządzania jakością………. 22
1.5.2. Zewnętrzne systemy zarządzania jakością ………. 23

Rozdział II.
Systemy zarządzania jakością

2.1. Systemy zarządzania jakością ………. 24
1.5.3. Rodzina norm ISO serii 9000 ………. 24
1.5.4. Istota i główne założenia norm ISO ………. 28
1.5.5. Główne elementy normy ISO 9001:2000………. 31
1.5.6...

Czytaj więcej

Projekt zmian w procesię obsługi klienta na przykładzie XYZ.


Wstęp………. 4

Rozdział I.
Rola i znaczenie klienta w procesię obsługi

1.1. Marketing usług ……….6
1.2. Charakterystyka obsługi rynku ……….10
1.3. Przegląd metod i narzędzi w obsłudze klienta………. 13


Rozdział II.
Charakterystka działalności XYZ

2.1. Zarys historii firmy ……….25
2.2. Charakterystyka przedmiotu działalności ……….28
2.3. Ocena podejścia procesowego ……….33


Rozdział III.
Opis procesu obsługi klienta w XYZ

3.1. Charakterystyka procesu ……….49
3.2. Analiza kryterialna procesu obsługi ……….56


Zakończenie………. 59
Bibliografia ……….61
Spis rysunków ……….63

 
Czytaj więcej

Wdrożenie normy ISO 9001-2000 w instytucji publicznej na przykładzie Urzędu Miejskiego w XYZ


Wprowadzenie………5

Rozdział I.
Ogólna charakterystyka procedury wdrożenia i otrzymania certyfikatu jakości (normy ISO).

1. Definicja i cel normy ISO………7
2. Przebieg procesu otrzymania certyfikatu ISO 9000………14
3. Elementy systemu zarządzania jakością według norm ISO 9000………16
4. Rola dokumentacji w zarządzaniu jakością 19
5. Księgi jakości – poziom strategiczny………20
6. Procedury jakości – poziom taktyczny 21

Rozdział II.
Norma ISO 9001-2000 w Urzędzie Miejskim w XYZ

1. Prezentacja miasta i Urzędu………26
2. Podstawowe cele polityki jakości w Urzędzie Miejskim w XYZ………27
3. System zarządzania jakością 27
3.1. Zarządzanie procesami………29
3.2...

Czytaj więcej

Zarządzanie jakościąWprowadzenie……… 4

Rozdział I.
Problem zarządzania i zarządzania jakością w świetle literatury przedmiotu

1. Podstawowe wiadomości związane z zarządzaniem ………….6
2. Przegląd literatury dotyczący problemów jakości…………. 12
2.1. Pojęcie jakości ………….12
2.2. Pojęcie ‚zarządzanie jakością’ ………….18
2.3. Podejście do kwestii jakościowych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci ………….20
2.4. Filozofia Deminga – podejście do jakości sformułowane w ‚czternastu punktach o zarządzaniu’…………. 24
3. TQM 37
3.1. Filozofia, zasady i pojęcia TQM ………….37
3.2. Podstawa i cztery strony piramidy TQM ………….43
3.3...

Czytaj więcej

Metody zarządzania jakością i ich wpływ na zewnętrzne i wewnętrzne otoczenie przedsiębiorstwa


Wstęp………2

Rozdział I.
Podstawy teoretyczne zarządzania

1.1. Pojęcie zarządzania ………4
1.2. Definicja i rodzaje otoczenia organizacji……… 8
1.3. Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa……… 12
1.4. Otoczenie wewnętrzne przedsiębiorstwa ………18
1.5. Znaczenie analizy otoczenia w przedsiębiorstwie……… 20

Rozdział II.
Systemy zarządzania jakością- zakres pojęciowy

2.1. Podstawowe pojęcia i definicje……… 23
2.2. Rys historyczny rozwoju kompleksowego zarządzania jakością………28
2.3. Geneza i ewolucja systemów zarządzania jakością ………33
2.4. Pierwsze standardy ISO i ich rola w zarządzaniu przez jakość ………44
2.5. Tworzenie systemu zapewniania jakości w przedsiębiorstwie ………46

Rozdz...

Czytaj więcej

Wdrażanie systemu HACCP.


Wstęp ………..4
Cel i zakres pracy……….. 5

Rozdział 1.
System HACCP jako element zapewnienia bezpieczeństwa żywności

1.1 Historia systemu HACCP ………..6
1.2 Definicje i pojęcia związane z HACCP ………..7
1.3 Istota systemu……….. 8
1.4 Polityka jakości i bezpieczeństwa żywieniowego ………..9

Rozdział 2.
Opis systemu HACCP według 12-stopniowej sekwencji działań na podstawie siedmiu zasad HACCP w Domu Pomocy Społecznej

2.1 Podstawa prawna ………..11
2.2 Utworzenie Zespołu HACCP ………..12
2.3 Opis produktu i zidentyfikowanie zamierzonego sposobu użycia ………..13
2.4 Skonstruowanie schematu procesu technologicznego ………..14
2.5 Weryfikacja schematu procesu technologicznego……….. 15
2...

Czytaj więcej

Zarządzanie jakością wg normy ISO 9001:2000 w małych przedsiębiorstwach.


Wstęp………3
Rozdział 1
Zarządzanie jakością według norm ISO 9000………..6

1.1. Jakość i jej szerokie pojmowanie.
1.2. Małe przedsiębiorstwa a zintegrowane systemy zarządzania.
1.3. Charakterystyka norm ISO 9000 .

Rozdział 2
Charakterystyka środowiska badań – ORSO Sp. z o.o……….34

2.1. Historia powstania i rozwoju przedsiębiorstwa, profil działalności.
2.2 Polityka i strategia firmy ORSO SP. z o.o. przed wprowadzeniem systemu zarządzania jakością opartego na normach ISO .
2.3 Etapy wdrażania systemu zarządzania jakością w ORSO Sp. z o.o. .

Rozdział 3
Prezentacja wyników badań – analiza i interpretacja………49

3.1. Problem i cele badawcze. Metodologia badań. .
3...

Czytaj więcej

Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk w Spółce XYZ.


Wstęp

Rozdział I.
Benchmarking

1.1. Pojęcie benchmarkingu
1.2. Bariery benchmarkingu
1.2.1. Kodeksy postępowania w benchmarkingu
1.2.2. Europejski kodeks postępowania w ‚benchmarkingu’
1.3. Poziomy benchmarkingu

Rozdział II.
Rodzaje i etapy benchmarkingu

Rozdział III.
Benchmarking a organizacja

3.1. Budowanie kultury ukierunkowanej na wspieranie efektywności
3.2. Benchmarking jako jedna z najważniejszych koncepcji biznesowych
3.3. Zarządzanie zmianą
3.4. Siedem poziomów benchmarkingu

Rozdział IV.
Firma x

4.1. Ogólne informacje o firmie x
4.2. Historia działalności firmy x
4.3. System zarządzania jakością w firmie x
4.4...

Czytaj więcej

Analiza i kierunki doskonalenia systemu zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A.Wstęp

Rozdział 1.
Istota, znaczenie jakości i zarządzania jakością produkcji

1.1. Pojęcie jakości i zarządzania jakością
1.2. Istota i znaczenie zarządzania jakością produkcji
1.3. Metody zarządzania jakością produkcji
1.4. Nowe narzędzia wspomagające zarządzanie jakością produkcji


Rozdział 2.
Zintegrowany system zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A.

2.1. Profil działalności w XYZ S.A.
2.2 Cel i zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
2.3. Schemat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
2.4. Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
2.4.1 Wykaz dokumentów
2.4...

Czytaj więcej
Regulamin strony