Koncepcja dzialan merchandisingowych z zakresu promocji sprzedaży firmy kosmetycznej X

Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Istota merchandisingu i promocji

1.1 Pojecie, rodzaje i funkcje merchandisingu………..5
1.2 Zachowania nabywców w miejscu sprzedaży podstawa kształtowania narzedzi merchandisingu………..10
1.3 Pojecie, narzedzia i funkcje promocji sprzedazy………..13


Rozdzial 2.
Charakterystyka firmy kosmetycznej X

2.1 Historia firmy………..19
2.2 Organizacja i funkcjonowanie ………..23
2.3 Stosowana strategia promocji oraz metody merchandisingowe………..26


Rozdzial 3.
Zmiany w strategii promocji sprzedaży firmy X w świetle badan wlasnych

3.1 Aspekty metodologiczne badania strategii promocji i merchandisingu………..32
3.2 Diagnoza i analiza strategii promocji i merchandisingu na podstawie wyników badan………..35
3.3 Koncepcja zmian w strategii promocji i merchandisingu firmy X………..40
3.4 Wnioski i rekomendacje………..48


Zakończenie………..50
Literatura………..52
Spis tablic………..55
Spis rysunków………..56
Spis fotografii………..57
Spis zalaczników………..58

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich