Kategoria Kontroling

Zarządzanie za pomoca controllingu kosztów w spółce XYZ.

Wstęp

Rozdzial I.
Istota, rodzaje i podstawowe pojecia controllingu

1.1 Definicje controllingu na tle literatury
1.2 Powstanie i rozwój controllingu
1.3 Rola controllingu w zarządzaniu przedsiebiorstwej
1.4 Rodzaje controllingu
1.4.1 Controlling operacyjny
1.4.2 Controlling strategiczny
1.5 Budowa oraz wdrazanie ośrodków odpowiedzialnosci


Rozdzial II
Controlling kosztów

2.1 Controlling i rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
2.2 Koszty jako czesci skladowe procesu decyzyjnego
2.3 Zadania i rola controllera w przedsiębiorstwie
2.4 Instrumenty controllingu


Rozdzial III
Charakterystyka spółki XYZ

3.1 Opis, cele i przedmiot działalności spółki XYZ
3.2 Struktura organizacji
3...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki PKP PLK S.A


Wstęp……..3

Rozdzial I.
Controlling w ujęciu teoretycznym

1.1 Geneza i rozwój koncepcji controllingu…….. 5
1.2 Controlling – istota i pojecia…….. 9
1.3 Cele, funkcje i zadania controllingu ……..14
1.4 Klasyfikacja controllingu w przedsiębiorstwie ……..18


Rozdzial II.
Istota controllingu w przedsiębiorstwie

2.1 Rola i zadania kontrolera w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……..30
2.2 Miejsce controllingu w strukturze przedsiębiorstwa ……..32
2.3 Osrodkiodpowiedzialnosci……..36
2.4 Rola controllingu w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……..42


Rozdzial III.
Wybrane instrumenty controllingu

3.1 Instrumenty controllingu strategicznego ……..47
3.4. Instrumenty controllingu operacyjnego……… 51
3...

Czytaj więcej

Zarządzanie za pomoca controllingu


Wstęp……….2
Rozdzial I. Charakterystyka systemu controllingu.

1. Pojecie, funkcje i zadania controllingu……….4
2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu……….10
3. Zasady controllingu……….14
4. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego……….15
5. Controlling, a kontrola……….19


 
Czytaj więcej

Controlling w przedsiebiorstiwe xyz. (na przykładzie Mec Koszalin)


Wstęp

Rozdzial 1.
Controlling w przedsiębiorstwie XYZ

1.1. Ogólna charakterystyka branzy
1.2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
1.3. Struktura organizacyjna
1.4. Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie
1.5. Zatrudnienie i systemy motywacyjne


Rozdzial 2.
Wprowadzenie systemu controlingu jako metody wspierajacej zarzadzanie przedsiebiorstwem XYZ

2.1. Cykl wdrazania controllingu w przedsiębiorstwie
2.1.1. Korzysci wyplywajace z wprowadzenia controllingu dla przedsiębiorstwa
2.1.2. Problemy podczas wprowadzenia controllingu
2.1.3. Analiza efektywnosci controllingu, usprawnienie zarządzania w przedsiębiorstwie
2.2. Cel i przedmiot badan
2.3...

Czytaj więcej

Controlling w banku jako system wspomagania zarządzania na przykładzie banku XXX.


Wstęp ………..6

Rozdzial 1
Charakterystyka systemu controlligu banku

1.1 Istota, geneza i rozwój controllingu w banku ………..8
1.2. Rodzaje, zadania i funkcje controllingu……….. 14
1.3. Controlling a kontrola ………..18
1.4. Podstawowe warunki wdrazania controllingu w banku ………..23


Rozdzial 2
Controller w strukturze organizacyjnej banku

2.1. Pojecie i rola controllera w banku ………..28
2.2. Funkcje i zadania controllera w banku ………..32
2.3. Pozycja controllera w strukturze organizacyjnej banku……….. 36
2.4. Niezbedne kompetencje controllera w banku ………..40


Rozdzial 3
Instrumenty controllingu w banku

3.1. Klasyfikacja instrumentów controllingu w banku……….. 42
3.2...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie komórki controllingu w badanym przedsiębiorstwie.1. Wstęp………… 2

2. Pojecie i istota controllingu………… 3

3. Studium przypadku.

3.1 Charakterystyka firmy …………9
3.2 Wdrozenie systemu controllingu………… 14
3.3 Miejsce komórki controllingu w strukturze organizacyjne badanej firmy………… 20


Zakończenie …………22
Bibliografia …………24

 
Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich