Kontrolno-nadzorcze funkcje regionalnych izb obrachunkowych na przykładzie gospodarki finansowej gminy XYZ


Wstęp ..........3

Rozdzial I.
Samorzady terytorialne oraz sposoby nadzoru nad ich dzialalnoscia

1.1. Ogólnoteoretyczne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego
1.1.1. Organy, zadania i kompetencje gminy ..........4
1.1.2. Prawna koncepcja powiatu 14
1.1.3. Funkcjonowanie administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim .......... 15
1.2. Nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego
1.2.1. Pojecie nadzoru i kontroli ..........19
1.2.2. Organy sprawujace nadzór..........20
1.2.3. Zakres nadzoru ..........22
1.3. Budżety jednostek samorządu terytorialnego
1.3.1. Pojecie i zakres budżetów samorzadowych..........24
1.3.2. Elementy treci uchwaly budżetowej..........26
1.3.3. Procedura budżetowa .......... 30
1.4. Kontrola wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego
1.4.1. Sprawozdania finansowe sporzadzane przez j.s.t dla regionalnych izb obrachunkowych ..........40
1.4.2. Dochody budżetów j.s.t ..........42
1.4.3. Wydatki budżetów j.s.t. 46..........


Rozdzial II.
Organizacja i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych

2.1. Podstawy prawne i organizacja regionalnych izb obrachunkowych
2.1.1. Podstawy prawne funkcjonowania izb..........51
2.1.2.organizacja regionalnych izb obrachunkowych..........54
2.2. Zakres podmiotowy oraz rodzaje kontroli przeprowadzanych przez rio
2.2.1. Zakres podmiotowy oraz kryteria kontroli..........56
2.2.2. Rodzaje kontroli .......... 57
2.2.3. Uprawnienia kontrolujacych oraz zasady przeprowadzania kontroli ..........58
2.3. Zakres przedmiotowy oraz tryb przeprowadzania kontroli
2.3.1. Nadzór rio nad dzialalnocia finansowa jednostek samorządu terytorialnego ..........59
2.3.2. Funkcja opiniodawcza rio a kontrola gospodarki finansowej samorządu terytorialnego.......... 62
2.3.3. Organy orzekajace w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych .......... 65
2.4. Zasady odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2.4.1. Rodzaje naruszen dyscypliny finansów publicznych ..........66
2.4.2. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ..........70


Rozdzial III.
Regionalne izby obrachunkowe a samodzielnosc finansowa jednostek samorządu terytorialnego

3.1. Granice legalnosci wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego..........74
3.2. Wydawanie opinii o mozliwosci splaty kredytów i pozyczek zaciaganych przez jednostki samorządu terytorialnego..........79
3.3. Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2000 roku ..........81


Rozdzial IV.
Kontrola gospodarki finansowej gminy korzenna w 2000 roku

4.1. Charakterystyka gminy korzenna .......... 91
4.2. Wykonanie budżetu gminy korzenna w 2000 roku .......... 94
4.3. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy korzenna..........98
4.4. Opinia regionalnej izby obrachunkowej z realizacji budżetu gminy korzenna..........102
4.5. Rozstrzygniecia nadzorcze rio w postepowaniu absolutoryjnym w gminie korzenna..........104


Zakonczenie ..........107
Bibliografia ..........109
Spis tabel ..........114
Spis rysunków ..........114
Spis schematów ..........114

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich