Kategoria Koszty Audyt

Koszty reprezentacji i reklamy w działalności gospodarczej


Wstęp………4

Rozdzial I
Charakterystyka reprezentacji i reklamy

1. Pojecie reklamy………6
2. Pojecie reprezentacji………11
3. Wydatki o charakterze zblizonym do wydatków na reklame………13


Rozdzial II
Wydatki na reprezentacje i reklame

1. Odliczanie kosztów od przychodów………14
2. Limity wydatków na reprezentacje i reklame………16
3. Systematyka kosztów reprezentacji i reklamy………19
4. Wydatki na reprezentacje i reklame nie stanowiace kosztów………24
5. Dokumentowanie kosztów reprezentacji i reklamy w ksiegach
rac...

Czytaj więcej

Modelowanie efektywnego działania przedsiębiorstwa


Wstęp

Rozdzial I
Problematyka efektywnego działania przedsiębiorstwa

1.1. Pojecie i funkcje analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa.
1.2. Miejsce dokonywanych analiz w przedsiębiorstwie.
1.3. Rodzaje analiz sporzadzonych w przedsiębiorstwie.
1.3.1. Przeznaczenie analiz.
1.3.2. Horyzont czasowy, którego analiza dotyczy.
1.3.3. Zastosowane metody badawcze.
1.3.4. Stopien szczególowosci badan.


Rozdzial II
Miary stosowane do oceny finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Istota i zakres analizy wskaznikowej.
2.2. Rodzaje wskazników stosowanych w analizie przedsiebiorstw.
2.2.1. Wskazniki plynnosci.
2.2.2. Wskazniki obrotowosci.

Czytaj więcej

Rola logistyki w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
Rola i zadani logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….5

1.1. Pojecie logistyki i procesów logistycznych
1.2. Funkcje i zadania logistyki w odniesieniu do kosztów w przedsiębiorstwie
1.3. Zarządzanie logistyczne przedsiebiorstwem na przykładzie gospodarki
zapasami – koszty zapasów
1.4. Logistyka metoda racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa
1.5. Logistyka w Polsce a integracja z Unia Europejska


Rozdzial 2
Koszty działalności logistycznej w wybranych procesach zarządzania w przedsiębiorstwie……….23

2.1. Koszty logistyki i ich prezentacja
2.2. Koszty magazynowania i utrzymywania zapasów w XYZ
2.3...

Czytaj więcej

Analityczne ujecie kosztów jakosci.


Wstęp
Rozdzial 1.
Systemy zapewnienia jakosci w gospodarce rynkowej

1.1.Pojecie jakosci
1.2.Podstawowe pojecia zwiazane z jakoscia
1.2.1.Petla jakosci
1.2.2.Audit jakosci
1.3.Charakterystyka narzedzi jakosci
1.3.1.Diagram Pareto-Lorenza
1.3.2.Diagram Ishikawy
1.3.3.Nowe narzedzia zarządzania jakoscia
1.3.3.1.Diagram relacji
1.3.3.2.Diagram pokrewienstwa
1.3.3.3.Diagram systematyki
1.3.3.4.Diagram macierzowy
1.3.3.5.Macierzowa analiza danych
1.3.3.6.Wykres programowy procesu decyzji
1.3.3.7.Diagram strzalkowy


Rozdzial 2.
Kompleksowe zarzadzanie jakoscia

2.1.Metoda FMEA
...

Czytaj więcej

Koszt i struktura kapitału w strategii finansowania.


Wstęp

Rozdzial 1.
Źródła pozyskiwania kapitalów.

Rozdzial 2.
Analiza kosztów kapitalu.

Rozdzial 3.
Kształtowanie struktury kapitalu.

a) efekt dzwigni finansowej
b) stopien dzwigni finansowej
c) dzwignia polaczona

Literatura

 
Czytaj więcej

Zasady ewidencji i rozliczania kosztów na przykładzie wybranej jednostki gospodarczej


Wstęp………3

Rozdzial I.
Pojecie i podzial kosztów

1.1 Pojecie kosztów………5
1.2 Klasyfikacja kosztów ………7
1.3 Metody rozliczania kosztów ………16

Rozdzial II.
Koszty jako przedmiot rachunku kosztów

2.1 Znaczenie i etapy rachunku kosztów ……… 21
2.2 Ewidencja i rozliczanie kosztów ……… 24
2.3 Zakres analizy kosztów……… 47

Rozdzial III.
Rola kosztów w przedsiębiorstwie

3.1 Ogólna charakterystyka badanego obiektu……… 55
3.2 Zasady rozliczania kosztów w badanym przedsiębiorstwie……… 66
3.3 Analiza kosztów rodzajowych ………73

Zakończenie ………78
Bibliografia ………80
Spis tabel ……… 81
Spis schematów ………82
Spis wykresów……… 83

 
Czytaj więcej

Amortyzacja w świetle przepisów bilansowych i podatkowych.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Podmiot i przedmiot amortyzacji

1.1. Podmioty uprawnione do dokonywania amortyzacji……….. 5
1.2. Przedmiot amortyzacji……….. 6
1.2.1. Środki trwale ………..8
1.2.2. Wartosci nie materialne i prawne ……….. 12
1.3. Przedmiotowe ograniczania amortyzacji ……….. 16

Rozdzial II.
Zasady wyceny środków trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych

2.1. Zasady wyceny ………..19
2.2. Metody amortyzacji ………..23

Rozdzial III.
Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym

3.1. Amortyzacja w prawie bilansowym ………..30
3.2. Amortyzacja podatkowa………..36
3.3. Róznice pomiedzy amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym ………....

Czytaj więcej

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia kosztów……….5

1. Istota i zakres kosztów
2. Kryteria klasyfikacji kosztów
3. Warianty ewidencji kosztów
4. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów
5. Historyczne ujecie kosztów

Rozdzial II.
Analiza kosztów w ukladzie podmiotowym, kalkulacyjnym i kosztów jednostkowych……….34

1. Pojecie, cel i zakres analizy kosztów
2. Ocena kosztów wedlug typów działalności i podmiotów wewnetrznych
3. Analiza kosztów posrednich i bezposrednich
4. Badanie kosztów ogólnych i jednostkowych

Rozdzial III.
Charakterystyka firmy produkcyjnej……….57

1. Charakterystyka firmy
2...

Czytaj więcej

Audyt finansowy i operacyjny.


Wstęp ………….3

Rozdzial I.
Geneza i rodzaje audytu wewnetrznego

1.1. Powstanie i rozwój audytu wewnetrznego ………….4
1.2. Zakres i cele audytu wewnetrznego …………. 6
1.3. Znaczenie, rola i rodzaje dzaje audytu wewnetrznego………….12
1.4. Standardy audytu wewnetrznego…………. 17

Rozdzial II.
Charakterystyka audytu finansowego i operacyjnego

2.1. Metodyka prac audytowych…………. 20
2.2. Planowanie audytu finansowego ………….24
2.3. Istota audytu operacyjnego…………. 29
2.4. Etapy audytu operacyjnego ………….32
2.5. Porównanie audytu finansowego i operacyjnego…………. 36

Podsumowanie ………….41
Literatura ………….42

 
Czytaj więcej

Ksiegowe zuzycie środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp …………. 2

Rozdzial I.
Środki trwale w działalności przedsiębiorstwa

1. Charakterystyka podstawowych pojec…………. 4
2. Klasyfikacja środków trwalych…………. 7
3. Metody wyceny i ustalenia wartosci poczatkowej środków trwalych…………. 9
4. Dokumentacja środków trwałych ………….14
5. Zasady ksiegowego ujecie środków trwałych ………….17

Rozdzial II.
Zuzycie środków trwałych i jego pomiar

1. Czynniki wpływajace na zuzycie środków trwałych ………….24
2. Metody amortyzacji ………….28
3. Amortyzacja środków trwałych w ujęciu prawa podatkowego i bilansowego …………. 34
4. Dokumentacja i ewidencja ksiegowa zuzycia środków trwałych …………...

Czytaj więcej

Metody rozliczania kosztów wydzialowych w przedsiębiorstwie.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Istota i klasyfikacja kosztów……….5

1.1 Istota i pojecie kosztów
1.2 Klasyfikacja kosztów
1.2.1 Koszty wedlug typów dzialalnosci
1.2.2 Koszty w ukladzie rodzajowym
1.2.3 Koszty wedlug odmian dzialalnosci
1.2.4 Koszty w ukladzie funkcjonalnym
1.2.5 Koszty wedlug miejsc ich powstania
1.2.6 Koszty w ukladzie kalkulacyjnym
1.2.7 Koszty wedlug stopnia ich reagowania na zmiany rozmiarów produkcji

Rozdzial II.
Charakterystyka kosztów wydzialowych……….38

2.1 Funkcja kosztów wydzialowych
2.2 Pozycje kosztów wydzialowych
2.3 Kalkulacja kosztów

Rozdzial III.
Metody rozliczania kosztów wydzialowych jako elementu ko...

Czytaj więcej

Koszty w ujęciu podatkowym i rachunkowym w przedsiębiorstwie XYZ.


Wstęp…………2

Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia dotyczace kosztów…………4

1.1 Istota i zakres kosztów
1.2 Kryteria klasyfikacji kosztów
1.3 Warianty ewidencji kosztów
1.4 Zakres, funkcje i system rachunku kosztów
1.5 Historyczne ujecie kosztów

Rozdzial II.
Klasyfikacja róznic miedzy ujeciem rachunkowym, a podatkowym kosztów…………41

2.1 Polityka podatkowa w systemie rachunkowosci
2.2 Ocena kosztów wedlug typów działalności i podmiotów wewnetrznych
2.3 Analiza kosztów bezposrednich i posrednich
2.4 Klasyfikacja koszty w ujęciu podatkowym
2.5 Klasyfikacja kosztów w ujęciu rachunkowym

Rozdzial III.
Ogólna charakterystyka firmy XYZ………&...

Czytaj więcej

Wpływ rozwiazan w systemie rachunku kosztów na ustalanie wyniku finansowego.Wstęp……….5

Rozdzial I
Pomiar wyniku finansowego

1.1. Istota wyniku finansowego……….6
1.2. Elementy tworzace wynik finansowy……….9
1.3. Porównawczy wariant wyniku finansowego……….13
1.4. Kalkulacyjny wariant wyniku finansowego……….16


Rozdzial II
Ogólne zasady budowy tradycyjnego rachunku kosztów

2.1. Pojecie i klasyfikacja kosztu……….18
2.2. Koszty w ukladzie rodzajowym………..23
2.3. Koszty w ukladzie podmiotowym i nosnikowym……….27


Rozdzial III
Wpływ rozwiazan w rachunku kosztów na formy ustalania wyniku finansowego.

3.1. Ustalanie wyniku finansowego przy rodzajowym rachunku kosztu……….31
3.2...

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne w regulacjach unijnych.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Europejskie przepisy w sprawie zamówien publicznych………5

1.1.Historia dyrektyw regulujacych zamówienia publiczne………6
1.2.Wczesne dyrektywy dot. Zamówien publicznych………9
1.3. Moc wiazaca dyrektyw………13


Rozdzial 2.
Zakres obowiazywania dyrektyw………16

2.1.Zakres podmiotowy………18
2.2.Zakres przedmiotowy………20
2.3.Progi………24
2.4.Szacowanie wartosci zamówienia………26
2.5.Wylaczenia………28


Rozdzial 3.
Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego………31

3.1.Procedura otwarta………32
3.2.Procedura ograniczona………34
3.3.Procedura negocjacyjna………39
3.4.Dialog konkurencyjny w sektorze publicznym………42
3.5...

Czytaj więcej

Ewidencja i sprawozdawczosc z zakresu kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.Wstęp ……….4

Rozdzial 1
Istota i znaczenie kosztów

1.1. Pojecie kosztów ………6
1.2. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów ………7
1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności operacyjnej ………10
1.3.1. Koszty w ukladzie rodzajowym ………12
1.3.2. Koszty w ukladzie funkcjonalnym ………15
1.3.3. Koszty w ukladzie kalkulacyjnym ………18
1.4. Inne koszty kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa ………19
1.5. Znaczenie kosztów w działalności przedsiębiorstwa……… 20


Rozdzial 2
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ SA

2.1. Ogólne informacje o spółce ………22
2.2 Krótka historia przedsiębiorstwa oraz zakres jego działalności ………25
2...

Czytaj więcej

Rachunek kosztów XYZ Sp. z o.o.


Wstęp 3

Rozdzial 1.
Warunki funkcjonowania XYZ Sp. z o.o.

1.1. Prawne podstawy funkcjonowania……….. 5
1.2. Przedmiot działalnosci……….. 16
1.3. Organizacja działalności ………..20
1.4. Uwarunkowania rynkowe ………..27

Rozdzial 2.
System ewidencyjno- sprawozdawczy w zakresię kosztów XYZ Sp. z o.o.

2.1. Zakres i klasyfikacja kosztów………… 33
2.2. Pomiar i grupowanie kosztów w systemie ewidencji ksiegowej……….. 38
2.3. Rozliczanie i kalkulacja kosztów……….. 43
2.4. Sprawozdawczość kosztowa ………..52

Rozdzial 3.
Analiza kosztów XYZ Sp. z o.o. za okres 2008 i 2009.

3.1. Metody analizy kosztów ………..59
3.2...

Czytaj więcej

Rachunek kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej na przykładzie Szpitala XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Teoretyczne i prawne aspekty kosztów i jego rachunku……….4

Rozdzial 2.

Charakterystyka Szpitala w XYZ……….16

Rozdzial 3.

Rachunek kosztów w Szpitalu m w XYZ……….21

Zakończenie……….47
Bibliografia……….48
Wykaz tablic i ilustracji……….49


 
Czytaj więcej

Analiza kosztów przedsiębiorstwa produkcyjno -handlowego XYZ Spólka z o.o.Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Pojecie kosztu oraz czynniki kształtujące poziom kosztów w przedsiębiorstwie

1.1. Pojecie kosztu, wydatku i nakladu……….6
1.2. Klasyfikacja kosztów……….8
1.3. Zasady rozliczania kosztów i ich ewidencja……….19

Rozdzial 2.
Metody analizy kosztów

2.1. Cel i zakres analizy kosztów……….33
2.2. Charakterystyka metod analizy kosztów……….37
2.3. Analiza kosztów w ukladzie rodzajowym……….43
2.4. Ocena kształtowania się kosztów w ukladzie kalkulacyjnym……….45

Rozdzial 3.
Analiza kosztów na przykładzie Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego XYZ Spólka z o.o. w XYZ w latach 2001-2003

3.1...

Czytaj więcej

Analiza kosztów zatrudnienia w gminie XYZ.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Pozyskiwanie i dobór personelu

1.1 Pojecie i znaczenie planowania zatrudnienia ………. 6
1.2 Planowanie popytu i podazy personelu……….8
1.2 Dobór pracowników i rekrutacja w jednostkach samorządu terytorialnego ………. 11
1.3 Metody i formy rekrutacji………. ……….13
1.4 Selekcja – koncowy element naboru ……….27

Rozdzial II.
Wynagrodzenie jako glówny koszt pracy

2.1 Pojecie kosztów i rodzaje kosztów ………. 31
2.2 Przedstawienie kosztów pracy………. 35
2.3 Wynagrodzenie jako koszt pracy ………. 41
2.4 Funkcje wynagrodzenia ………. 49

Rozdzial III.
Kształtowanie zatrudnienia i wynagrodzenia w gminie

3...

Czytaj więcej

Kontrola finansowa w sektorze finansów publicznych na przykładzie kontroli przeprowadzonej przez RIO w Gminie XYZ w 2006 rokuWstęp………4

Rozdzial 1.
Istota kontroli finansowej finansów publicznych

1.1. Pojecie kontroli………6
1.2. Zadania kontroli finansowej………11
1.3. Przedmiot i podmiot zasiegu kontroli finansowej………12
1.4. Kryteria kontroli finansowej………20

Rozdzial 2.
Rodzaje i metody kontroli finansowej

2.1. Kontrola uprzednia, kontrola biezaca i kontrola nastepna………24
2.2. Kontrola faktyczna i kontrola dokumentalna………28
2.3. Kontrola formalna i kontrola merytoryczna………34
2.4. Kontrola kameralna i kontrola wykonywana na miejscu………38
2.5. Kontrola pelna i kontrola odcinkowa………40
2.6...

Czytaj więcej

Audyt wewnetrzny w KRUS.

Wstęp………4
Rozdzial I
Podstawowe zagadnienia i regulacje prawne odnosnie audytu wewnetrznego………6

1. Podstawowe definicje zwiazane z audytem wewnetrznym
1.1 Definicja i geneza audytu wewnetrznego
1.2 Rodzaje audytów
1.3 Cele audytów
2. Standardy zwiazane z pelnieniem funkcji audytora
2.1 Kwalifikacje audytora i standardy miedzynarodowe
2.2 Obowiazki i zadania audytora wewnetrznego
2.3 System oceny pracy audytora
2.4 Prezentacja wyników i ich zgodnosc z wytycznymi
3. Regulacje prawne odnosnie przeprowadzania audytów
3.1 Audyt wewnetrzny w regulacjach ustawy o finansach publicznych
3...

Czytaj więcej

Minimalizacja kosztów na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.

Koszty

1.1.Koszty – pojecie i istota ……….4
1.2.Klasyfikacja kosztów ……….10

Rozdzial II.
Uklad ewidencyjny kosztów

2.1.Uklad rodzajowy kosztów ……….21
2.2.Uklad wedlug miejsc powstawania kosztów ……….33
2.3.Uklad w zwiazku z uzyskaniem przychodów………. 44

Rozdzial III.
Minimalizacja kosztów w przedsiębiorstwie

3.1.Zalozenia koncepcji XYZ ……….46
3.2.Fazy wdrozenia metody XYZ do przedsiębiorstwa………. 47
3.3.Role w organizacji XYZ ……….48

Rozdzial IV.
Przedstawienie przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o.o………. 53

Rozdzial V.
Minimalizacja kosztów w oparciu o XYZ Sp z.o.o………. 58

Rozdzial VI.
Podatek dochodowy

6.1...

Czytaj więcej

Koszty zatrudnienia w samorzadzie terytorialnym na przykładzie gminy.Wstęp………… 4

Rozdzial I.
Kształtowanie zatrudnienia

1.1 Planowanie zatrudnienia ………… 6
1.2 Dobór pracowników i rekrutacja w jednostkach samorządu terytorialnego ………… 12
1.3 Wybory organów administracji jako element doboru personelu …………18
1.4 Selekcja – koncowy element naboru ………… 26

Rozdzial II.
Wynagrodzenie jako glówny koszt pracy

2.1 Pojecie kosztów i rodzaje kosztów ………… 34
2.2 Koszty pracy ………… 38
2.3 Wynagrodzenie jako koszt pracy ………… 44
2.4 Funkcje wynagrodzenia ………… 52

Rozdzial III.
Kształtowanie zatrudnienia i wynagrodzenia w gminie

3.1 Charakterystyka gminy Stanin ………… 57
3...

Czytaj więcej

Problematyka zobowiazan, w tym rezerw na przykładzie Zakladów Azotowych &222;XYZ&221; S. A.


Wstęp……….3
Rozdzial I
Charakterystyka zobowiazan……….5

1.1 Ekonomiczno-prawne aspekty zobowiazan
1.2 Klasyfikacja zobowiazan
1.3 Zobowiazania, a nadrzedne zasady rachunkowosci


Rozdzial II
Zobowiazania, w tym rezerwy w polskim prawie bilansowym……….22

2.1 Charakterystyka oraz klasyfikacja zobowiazan, w tym rezerw w rachunkowosci
2.2 Ujecie i wycena zobowiazan wedlug polskiego prawa bilansowego
2.3 Ujawnienie zobowiazan wedlug polskich przepisów bilansowych


Rozdzial III
Zobowiazania i rezerwy wedlug MSR/MSSF……….46

3.1 Ujecie oraz wycena zobowiazan i rezerw na zobowiazania
3...

Czytaj więcej

Etyka i standardy w pracy audytora.


Wstęp

Rozdzial I.
Istota etycznego zachowania w pracy audytorskiej

1.1 Ogólna charakterystyka postaci audytora
1.2 Zachowania w pracy audytora

Rozdzial II.
Przepisy prawne regulujace prace audytora

2.1. Międzynarodowe standardy audytorskie
2.2. Standardy przeprowadzania kontroli w Polsce

Rozdzial III.
Kodeksy etyczne pracy audytorskiej

3.1. Podstawowe zasady etyki zawodowej audytora
3.2. Przykladowe standardy kodeksów etycznych audytu
3.3. Odpowiedzialnosc prawna za wadliwy audyt przedsiębiorstwa

Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie.


Wstęp………2

Rozdzial I
Charakterystyka budżetowania w przedsiębiorstwach.

1. Zastosowanie budżetowania w przedsiębiorstwie………3
2. Zasady i rodzaje budżetowania………6
3. Rola budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem………16


Rozdzial II
Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie.

1. Pojecie kosztu i rachunku kosztów………20
2. Kryteria klasyfikacji kosztów i rachunku kosztów………24
3. Metody szacowania i pomiaru kosztów………28


Rozdzial III
Analiza kosztów w przedsiębiorstwie X.

1. Prezentacja badanego przedsiębiorstwa………36
2. Analiza kosztów w ukladzie rodzajowym………42
3. Analiza kosztów w ukladzie kalkulacyjnym………47
4...

Czytaj więcej

Amortyzacja trwałych środków w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego


Wstęp

Rozdzial I.
1. Ogólna charakterystyka amortyzacji ujęciu bilansowym i podatkowym ……….5

1.1. Pojecie amortyzacji
1.2. Istota i funkcje amortyzacji
1.3 Stawki amortyzacji
1.4 Ogólne zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
1.5 Dokumentacja i ewidencja odpisów amortyzacyjnych

Rozdzial II.
2. Charakterystyka amortyzowanych środków trwalych……….24

2.1. Pojecie i klasyfikacja środków trwałych
2.2. Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwałych
2.3. Inwentaryzacja środków trwałych

Rozdzial III.
3. Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych……….37

3.1...

Czytaj więcej

Ewidencja i sprawozdawczosc z zakresu kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa Zaklady Dziewiarskie XYZ Spólka Akcyjna


Streszczenie……….3
Slowa kluczowe………. 3
Wstęp………. 4

Rozdzial 1
Istota i znaczenie kosztów

1.1. Pojecie kosztów………. 6
1.2. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów………. 7
1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności operacyjnej………. 10
1.3.1. Koszty w ukladzie rodzajowym………. 12
1.3.2. Koszty w ukladzie funkcjonalnym ……….15
1.3.3. Koszty w ukladzie kalkulacyjnym ……….18
1.4. Inne koszty kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa………. 19
1.5. Znaczenie kosztów w działalności przedsiębiorstwa………. 20

Rozdzial 2
Charakterystyka PRZEDSIEBIORSTWA „XYZ” SA

2.1. Ogólne informacje o spólce………. 22
2...

Czytaj więcej

Zakres, funkcje i znaczenie audytu w świetle MSRF.

Wstęp

Rozdzial 1.
Istota kontroli wewnetrznej i audytu w przedsiębiorstwie

1.1 Kontrola wewnetrzna w przedsiębiorstwie…………8
1.2 Audyt wewnetrzny………… 14
1.3 Audyt zewnetrzny………… 23


Rozdzial 2.
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

2.1 Istota MSRF………… 34
2.2 Struktura MSRF………… 36
2.3 Charakterystyka wybranych MSRF………… 41


Rozdzial 3.
Zadania bieglego rewidenta ze szczególnym uwzglednieniem odpowiedzialnosci za mozliwosc popelnienia oszustw

3.1 Odpowiedzialnosc zawodowa i prawna bieglego rewidenta………… 55
3.2 Odpowiedzialnosc bieglego rewidenta za mozliwosc popelnienia oszustw………… 58
3...

Czytaj więcej

Znaczenie audytu wewnetrznego w zarządzaniu na przykładzie zakladu ubezpieczen społecznych w XYZ


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Istota audytu wewnetrznego

1.1. Powstanie i rozwój audytu wewnetrznego………..5
1.2. Zakres i cele audytu wewnetrznego………..8
1.3. Znaczenie, rola i rodzaje audytu wewnetrznego………..13
1.4. Standardy audytu wewnetrznego………..23


Rozdzial II.
Metodyka prac audytowych

2.1. Planowanie audytu wewnetrznego………..27
2.2. Dokumenty robocze audytu………..32
2.3. Zadanie audytowe………..37
2.4. Raporty i czynnosci pokontrolne………..39


Rozdzial III.
Analiza audytu wewnetrznego na przykładzie zakladu ubezpieczen społecznych w xyz

3.1. Audyt wewnetrzny dla Naczelników oraz pracowników ZUS………..43
3.2...

Czytaj więcej

Kształtowanie kosztów pracy jako wynik dzialan systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie


Wstęp

Rozdzial I
Koszty pracy
1.1. Definicja kosztów pracy, podzial wg kryteriów

1.2. Placa zasadnicza i jej ksztaltowanie
1.3. System premiowania i ich charakter
1.4. Pozaplacowe instrumenty wynagrodzen
1.5. Wynagrodzenia o charakterze materialnym
1.6. Pozamaterialne czynniki wynagrodzen


Rozdzial II
Zarys teorii motywacji oraz istota motywowania

2.1. Pojecie , istota i rodzaje motywacji
2.2. Wybrane modele motywacji
2.3. Instrumenty motywacji pracowników
2.4. Wynagrodzenie jako glówny czynnik motywujacy
2.5. Działalność socjalna


Rozdzial III
Kształtowanie kosztów pracy jako wynik dzialan systemu motywacyjnego w przedsięb...

Czytaj więcej

Zrzadzanie kosztami na przykładzie Przedsiębiorstwa Uslug Komunalnych.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Działalność komunalna i jej rola w realizacji zadan samorządu terytorialnego

1.1 Istota, cele i rodzaje przedsiebiorstw……….. 5
1.2 Samorzad terytorialny jako organizator usług komunalnych……….. 12
1.2.1 Pojecie i istota działania samorządu terytorialnego ………..12
1.2.2 Zadania publiczne realizowane przez samorzad terytorialny……….. 15
1.3 Gospodarka komunalna samorządu terytorialnego ………..19
1.3.1 Ogólna charakterystyka gospodarki komunalnej……….. 19
1.3.2 Infrastruktura komunalna ………..21
1. 4 Formy organizacyjno-prawne realizacji zadan samorządu terytorialnego……….. 29


Rozdzial II
Koszty jako element proces...

Czytaj więcej

Analiza przychodów i kosztów zakladu budżetowego na przykładzie zakladu gospodarki lokalnej


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Istota i rodzaje zakladów budżetowych

1.1 Pojecie zakladu budżetowego……….. 5
1.2 Źródła przychodów zakladu budżetowego ………..10
1.3 Zasady finansowania zakladów budżetowych……….. 12
1.4 Sprawozdawczość zakladów budżetowych ………..19


Rozdzial II.
Charakterystyka zakladu

2.1 Historia powstania zakladu……….. 25
2.2 Przedmiot dzialalnosci ………..30
2.3 Zatrudnienie i wyposazenie techniczne……….. 43


Rozdzial III.
Analiza sytuacji ekonomicznej zakladu

3.1 Struktura i dynamika przychodów ………..48
3.2 Struktura i dynamika kosztów……….. 60
3...

Czytaj więcej

Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania przeplywem palet EURO w branzy FMCGWstęp

Cel pracy

Definicje

Rozdzial 1
Rozwiazania systemowe i organizacyjne

1.1. Opis interpretacji zaproponowanego rozwiazania
1.2. Czesc produkcyjna przedsiębiorstwa
1.3. Czesc rynkowa przedsiębiorstwa


Rozdzial 2
Rozwiazania alternatywne

Rozdzial 3
Analiza porównawcza kosztów palet

Wnioski
Wykaz literatury

 
Czytaj więcej

Racjonalizacja kosztów transportu drogowego dystrybucji swiezej zywnosci

Rozdzial 1.
Przedstawienie zagadnienia tematu

1.1. Definicje………..3
1.2. Uwarunkowania prawne dotyczace transportu……….. 4
1.3. Warunki przewozu swiezej zywnosci ………..5


Rozdzial 2.
Transport w dystrybucji

2.1 Tabor……….. 14
2.2 Siec obiektów……….. 14


Rozdzial 3.
Uslugi transportowe

3.1 Kryteria doboru klientów……….. 16
3.2 Zakres uslug ………..16
3.3 Koszt usług transportowych……….. 17


Rozdzial 4.
Analiza SWOT Centrum Dystrybucyjnego……….. 22

Podsumowanie ………..25
Bibliografia ………..26

 
Czytaj więcej

Charakterystyka systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwie


Wstęp …………3

Rozdzial 1.
Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowosci

1.1. Pojecie i istota rachunku kosztów …………5
1.2. Rola i zadania rachunku kosztów………… 6
1.3. Funkcje rachunku kosztów …………7
1.4. Rachunkowość zarzadcza a rachunek kosztów …………9
1.5. Wspólczesne zarzadzanie kosztami …………11

Rozdzial 2.
Kryteria klasyfikacyjne kosztów

2.1. Pojecie kosztów …………14
2.2. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych …………15
2.3. Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych …………19
2.4. Klasyfikacja kosztów dla celów kontrolnych …………23

Rozdzial 3.
Tradycyjne modele rachunku kosztów

3.1. Dobór systemu rachunku kosztów …………25
3...

Czytaj więcej

Koszty pracy na podstawie Urzędu gminy XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Istota, struktura i uwarunkowania kosztów pracy w przedsiębiorstwie

1.1. Koszty działalności gospodarczej i ich rodzaje
1.2. Koszty pracy jako szczególny rodzaj kosztów
1.3 Czynniki wpływajace na poziom i strukture kosztów pracy

Rozdzial II.
System motywacyjny jako jedna z determinantów kosztów pracy w przedsiębiorstwie

2.1. Istota, funkcje i struktura systemów motywacyjnych
2.2. Wybrane modele motywacji
2.3 System motywacji, a koszty pracy

Rozdzial III.
Kształtowanie kosztów pracy w Urzedzie gminy XYZ

3.1 Ogólna charakterystyka gminy XYZ
3.2 Zakres działania i zadania gminy
3.2...

Czytaj więcej

Audyt wewnetrzny teoria i praktyka


Wstęp………. 6

Rozdzial I
Audyt wewnetrzny jako element działalności gospodarczej

1.1 Pojecie i geneza audytu wewnetrznego………. 8
1.1.1 Pojecie audytu wewnetrznego ………..8
1.1.2 Audyt wewnetrzny na przestrzeni wieków ………..11
1.1.3 Audyt wewnetrzny w znaczeniu aktualnym………. 13
1.2 Kierunki rozwoju audytu wewnetrznego ……….14
1.3 Klasyfikacja audytu wewnetrznego ………..17
1.4 Zdania i funkcje audytu wewnetrznego w przedsiębiorstwie………. 20
1.4.1 Zadania audytu………. 21
1.4.2 Funkcje audytu wewnetrznego ………..24
1.5 Miejsce audytu wewnetrznego w systemie zarządzania ……….25


Rozdzial II
Wymogi prawne i personalne audytu wewnetrznego

2...

Czytaj więcej

Audyt wewnetrzny jako element doskonalenia instytucji


Wstęp

Rozdzial 1.
Audyt wewnetrzny jako koncepcja zarządzania

1.1. Cechy wspólczesnej koncepcji zarządzania
1.2. Analiza audytu wewnetrznego w świetle nauk o zarzadzaniu
1.3. Audyt wewnetrzny w ocenie badan empirycznych
1.4. Podstawowe wytyczne formulowania systemu audytu wewnetrznego jako koncepcji zarządzania


Rozdzial 2.
Systemem audytu wewnetrznego jako instrument doskonalenia instytucji

2.1. Instytucja jako obiekt doskonalenia
2.2. System audytu wewnetrznego a inne instrumenty doskonalenia instytucji
2.2.1. Benchmarking
2.2.2. Reengineering
2.2.3. Lean management
2.2.4. Kompleksowe zarzadzanie jakoscia
2.2.5. Controlling


Rozdz...

Czytaj więcej

Ewidencja, rozliczanie i sposób racjonalizacji kosztów na przykładzie firmy XYZ


Wstęp …….4

Rozdzial 1.
Pojecie i podzial kosztów

1.1. Pojecie kosztów ………..6
1.2. Klasyfikacja kosztów ………..9
1.2.1. Koszty wedlug rodzaju działalności jednostki gospodarczej ………..10
1.2.2. Koszty wedlug rodzaju ………..12
1.2.3. Koszty wedlug miejsc powstawania ……….. 14
1.2.4. Koszty wedlug sposobu ich odnoszenia na wytwarzane produkty……….. 15
1.2.5. Koszty wedlug rozmiarów działalnosci……….. 17
1.3. Uklady ewidencyjne kosztów działalności operacyjnej ………..20
1.3.1. Uklad rodzajowy ………..21
1.3.2. Uklad funkcjonalny ………..23
1.3.3. Uklad kalkulacyjny ………..27

Rozdzial 2.
Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie

2.1...

Czytaj więcej

Rozliczenie kosztów wydzialowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ.


Wstęp ………… 3

Rozdzial 1.
Istota i klasyfikacja kosztów

1.1 Istota i pojecie kosztów ………… 5
1.2 Klasyfikacja kosztów………… 8
1.2.1 Koszty wedlug typów działalności ………… 12
1.2.2 Koszty w ukladzie rodzajowym ………… 13
1.2.3 Koszty wedlug odmian działalności …………18
1.2.4 Koszty w ukladzie funkcjonalnym ………… 18
1.2.5 Koszty wedlug miejsc ich powstawania ………… 18
1.2.6 Koszty w ukladzie kalkulacyjnym ………… 21
1.2.7 Koszty wedlug stopnia ich reagowania na zmiany rozmiarów produkcji ………… 26


Rozdzial 2.
Charakterystyka kosztów wydzialowych oraz metody rozliczania jako elementu kosztów posrednich

2...

Czytaj więcej

Kontrola wewnetrzna w placówkach oswiatowych.


Wstęp………3

Rozdzial I
Definicja i klasyfikacja kontroli wewnetrznej

1.1.Kontrola jako element systemu zarządzania ………6
1.2. Istota kontroli wewnetrznej-jej formy i rodzaje……… 12
1.3. Kontrola wewnetrzna w placówce oswiatowej-szkole……… 15

Rozdzial II
Funkcje i regulacje prawne kontroli wewnetrznej w placówkach oswiatowych

2.1. Cele i zadania kontroli wewnetrznej……… 17
2.2. Kontrola wewnetrzna jako przedmiot regulacji prawnych……… 20
2.3. Procesy kontroli wewnetrznej……… 21

Rozdzial II
Organizacja systemu kontroli wewnetrznej w placówkach oswiatowych

3.1...

Czytaj więcej

Rachunek przeplywów pienieznych w świetle ustawy o rachunkowosci i miedzynarodowych standardów rachunkowosci


Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Plynnosc finansowa przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie i charakterystyka plynnosci finansowej……….. 4
1.2 Strategie plynnosci finansowej……….. 7
1.2.1. Strefy plynnosci finansowej……….. 7
1.2.2. Strategie plynnosci finansowej w ujęciu dochód – ryzyko……….. 10
1.2.3. Strategie plynnosci finansowej w ujęciu harmonizacji ………..22
1.3 Istota przeplywów pienieznych ………..34


Rozdzial 2.
Rachunek przeplywów pienieznych wedlug ustawy o rachunkowosci

2.1 Rachunek przeplywów pienieznych w polskim ustawodawstwie ………..38
2.2 Budowa rachunku przeplywów pienieznych ………..43
2...

Czytaj więcej

Istota i organizacja audytu wewnetrznego w banku

1. Istota audytu wewnetrznego w strukturze organizacyjnej banku

2. Rola, zakres i rodzaje audytu wewnetrznego

3. Regulacje prawne i standardy audytu wewnetrznego

4. Organizacja dzialu audytu wewnetrznego

5. Sylwetka zawodowa audytora wewnetrznego


 
Czytaj więcej

Koszty eksploatacji środków transportu na przykładzie Komunikacji Miejskiej w Krakowie.


Cel i metodyka pracy…………..2

Wstęp…………..2

Rozdzial 1.
Charakterystyka rynku usług transportowych.

1.1. Popyt i podaz na rynku usług transportowych…………..4
1.2. Rynek usług transportowych…………..8
1.3. Cechy rynku transportowego…………..12
1.4. Funkcje rynku transportowego…………..14
1.5. Rynek logistyczny…………..16


Rozdzial 2.
Marketing w odniesieniu do usług transportowych.

2.1. Marketing i jego funkcje w transporcie…………..19
2.2. Obsługa procesu wykonania usługi transportowej…………..24


Rozdzial 3.
Koszty eksploatacji środków transportu na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie.

3.1...

Czytaj więcej

Rachunek kosztów w Zakladach Opieki Zdrowotnej wstepem do budżetowania w świetle nowelizacji Ustawy o Zakladach Opieki Zdrowotnej


Wprowadzenie………..3

Rozdzial I.
Istota, funkcja i cel budżetowania

1.1 .Geneza i cel budżetowania……….. 6
1.2. Funkcje budżetowania ………..10
1.3. Rodzaje i metody budżetowania……….. 11
1.4. Przyklady tworzenia budżetów ………..13

Rozdzial II.
Praktyczne aspekty budżetowania

2.1. Budzetowanie – efektywna metoda zarządzania wspólczesnym przedsiębiorstwem……….. 17
2.2. Procedura budżetowania kosztów – rachunek kosztów w budżetowaniu ………..22

Rozdzial III.
Rachunek kosztów jako podstawowe źródłoinformacji w Zakladach Opieki Zdrowotnej

3.1. Pojecie i cele rachunku kosztów w ZOZ ………..24
3.2. Funkcje rachunku kosztów ………..30
3...

Czytaj więcej

Audyt finansowy w firmie Orlen

Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Sprawozdanie finansowe jako przedmiot badania przez bieglego rewidenta.

1.1 Istota, klasyfikacja i uzytkownicy sprawozdan finansowych……….4
1.2. Elementy sprawozdania finansowego……….9
1.3. Zasady rachunkowosci w sprawozdawczosci finansowej……….23

Rozdzial 2.
Istota i znaczenie audytu finansowego w przedsiębiorstwie.

2.1. Cele i funkcje przeprowadzenia audytu finansowego……….29
2.2. Rola bieglego rewidenta w audycie finansowym……….39
2.3. Etyka bieglego rewidenta……….44

Rozdzial 3.
Analiza raportów z audytu finansowego w przedsiębiorstwie PKN ORLEN SA za okres 2010-2011.

3.1. Ogólna charakterystyka spólki……….46
3...

Czytaj więcej

Metody optymalizacji procesów transportowych na przykładzie firmy XYZ

Wstęp

Rozdzial 1.
Istota procesów logistycznych

1.1 Koncepcja logistyki
1.2 Transport jako skladnik logistyki
1.3 Optymalizacja w przedsiębiorstwach transportowych
1.4 Kierunek rozwoju usług logistycznych


Rozdzial 2.
Transport jako czynnik przewagi konkurencyjnej

2.1 Pojecie komodalnosci w transporcie
2.2 Róznice pomiedzy transportami intermodalnymi, komodalnymi i zlozonymi
2.3 Ujednolicone reguly transportowe
2.3.1 Rodzaje regul Incoterms 2010


Rozdzial 3.
Gieldy transportowe

3.1 Charakterystyka gield transportowych
3.2 Charakterystyka gield transportowych
3.2.1 Rodzaje gield transportowych
3...

Czytaj więcej

Wpływ audytu wewnetrznego na zmiane kierunku zarządzania zasobami ludzkimi


Wstęp………4

Rozdzial 1
Charakterystyka audytu wewnetrznego

1.1. Pojecie audytu wewnetrznego……… 5
1.2. Audyt wewnetrzny a kontrola wewnetrzna ………7
1.3. Zadania i rola audytu wewnetrznego……… 10

Rozdzial 2
Narzedzia pracy audytora

2.1. Normy i przepisy stanowiace trzon pracy audytora ………13
2.2. Predyspozycje i umiejetnosci konieczne przy prowadzeniu audytu ………15

Rozdzial 3
Wpływ audytu na kierunek zarządzania zasobami ludzkimi i na cale przedsiebiorstwo

3.1. Perspektywa zblizajacego się audytu wewnetrznego i ich konsekwencje dla pracowników ………20
3.2. Nastroje, emocje i działania w dniu audytu………30
3.3...

Czytaj więcej

Obciazenia pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracowników.

Wstęp……… 3

Rozdzial I
Psychologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty pracy zawodowej czlowieka.

1.1. Definicja pracy i filozoficzne konteksty myslenia o pracy……… 5
1.2. Funkcje pracy zawodowej……… 13
1.3. Motywacja do pracy……… 21
1.4. Systemy wynagrodzenia za prace……… 30


Rozdzial II
Uprawnienia kierownicze a cechy stosunku pracy.

2.1. Tresc stosunku pracy w świetle przepisów prawa……… 35
2.2. Podmioty (strony) stosunku pracy……… 40
2.3. Prawa i obowiazki pracownika i pracodawcy……… 43
2.4. Nawiazanie i rozwiazanie umowy o prace……… 50


Rozdzial III
Obciazenia finansowe pracodawcy.

3.1. Koszty zwiazane z wynagrodzeniem……… 57
3.2...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia jako koszt przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp.

Rozdzial I
Wynagrodzenia jako koszt przedsiębiorstwa

1.1. Pojecie wynagrodzen.
1.2. Podzial wynagrodzen.
1.3. Elementy systemu wynagrodzen.
1.4. Funkcje wynagrodzen.
1.5. Lista plac jako podstawowy dokument w zakresię wynagrodzen.

Rozdzial II
Specyfika szpitala jako jednostki gospodarujacej

2.1. Ogólna charakterystyka badanej jednostki.
2.2. Struktura personelu.
2.3. Systemy i rozklady czasu pracy.
2.4. Zasady wynagradzania w Szpitalu XYZ.

Rozdzial III
Wskazniki dotyczace zatrudnienia w badanej jednostce

3.1. Analiza sredniego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla poszczególnych grupzawodowych w latach 2008-2010.
3.2...

Czytaj więcej

Koszty finansowe ponoszone przez pracodawce w zwiazku z zatrudnieniem pracowników


Wstęp…………..3

Rozdzial I
Wybrane zagadnienia zwiazane z praca zawodowa.

1.1. Pojecie pracy i jej istota …………..5
1.2. Rola i funkcje pracy zawodowej czlowieka…………..13
1.3. Zagadnienie motywowania do pracy…………..21
1.4. Wynagrodzenie za prace…………..30


Rozdzial II
Stosunek pracy i jego cechy

2.1. Stosunek pracy w aspekcie przepisów prawa…………..35
2.2. Podmioty stosunku pracy…………..40
2.3. Prawa i obowiazki zatrudnionego zatrudniajacego…………..43
2.4. Nawiazanie i rozwiazanie umowy o prace………….. 50


Rozdzial III
Koszty ponoszone przez pracodawce

3.1. Obciazenia zwiazane z wynagrodzeniem…………..57
3.2...

Czytaj więcej

Rachunek kosztów docelowych na przykładzie przedsiębiorstwa z branzy informatycznej


Wstęp……….. 2

Rozdzial I
Rachunek kosztów docelowych – okreslenie ogólnych pojęć

1.1. Faza koncepcji metoda wyznaczania dopuszczalnego kosztu docelowego ………..3
1.2. Faza realizacji metoda na obliczenie dopuszczalnego kosztu docelowego ………..8
1.3. Aspekty organizacyjne oraz zarzadcze rachunku kosztów docelowych ………..10
1.4. Lancuch dostawców i jego zarzadzanie wedlug modelu japonskiego ………..10


Rozdzial II
Rachunek kosztów docelowych w przedsiębiorstwie – znaczenie i rola

2.1. Zespoly interdyscyplinarne i ich wspólpraca nad ostatecznym kosztem oraz jakoscia produktu……….. 13
2.2...

Czytaj więcej

Analiza kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Wstęp…………5

Rozdzial 1.
Istota, cel i zakres analizy kosztów.

1.1 Definicja kosztów oraz ich znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i wyniku finansowego…………7
1.2 Pojecie, rodzaje oraz zakres analizy ekonomicznej i analizy kosztów…………9
1.3 Podstawowe cechy analizy kosztów…………17
1.4 Istota rachunku kosztów…………19
1.5 Źródła informacji dla analizy kosztów…………22


Rozdzial 2.
Analiza kosztów – metodologia.

2.1 Ogólne metody badania kosztów…………25
2.2 Analiza kosztów w ukladzie rodzajowym…………28
2.3 Analiza kosztów w ukladzie podmiotowym, kalkulacyjnym i kosztów jednostkowych…………38


Rozdzial 3.
Analiza kosztów w przedsiębio...

Czytaj więcej

Koszty działalności gospodarczej a wybór formy opodatkowania w małych przedsiębiorstwach.


Wstęp

Rozdzial I
Przychody i koszty działalności gospodarczej

1.1. Formy prawne działalności gospodarczej
1.2. Źródła finansowania działalności gospodarczej
1.3. Koszty zakladania i prowadzenia działalności gospodarczej
1.4. Przychody działalności gospodarczej

Rozdzial II
Formy opodatkowania

2.1. Karta podatkowa
2.2. Ryczalt ewidencjonowany
2.3. Opodatkowanie progresywne i liniowe.

Rozdzial III
Wybór formy działalności a koszty oraz analiza kosztów i przychodów spółki lotos s.a. w latach 2010 – 2013.

3.1. Charakterystyka spółki LOTOS S.A.
3.2...

Czytaj więcej

Analiza kosztów eksploatacji pojazdów na przykadzie miejskich zakladów autobusowych w Krakowie.

Cel i metodyka pracy
Wstęp

Rozdzial 1
Rynek usług transportowych

1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z rynkiem usług transportowych
1.2. Uslugi transportowe
1.3. Specyfikacja rynku transportowego
1.4. Zadania pelnione przez transport

Rozdzial 2
Marketing w odniesieniu do usług transportowych

2.1. Marketing i jego funkcje w transporcie
2.2. Proces wykonywania usługi transportu

Rozdzial 3
Analiza finansowa spółki MZA w Krakowie

3.1. Charakterystyka spółki MZA
3.2. Źródła finansowania w Spólce MZA
3.3. Analiza wskaznikowa za lata 2010 – 2013

Rozdzial 4.
Analiza kosztów eksploatacji pojazdów wedlug czterech wariantów po...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia i swiadczenia na rzecz pracowników jako koszt przedsiębiorstwa.

Wstęp.

Rozdzial 1
Wynagrodzenie za prace.

1.1 Pojecie i istota pracy ………..6
1.2 Pojecie wynagrodzenia za prace ………..6
1.3 Funkcje wynagradzania……….. 7
1.4 Skladniki wynagrodzenia za prace……….. 9
1.5 Praca w godzinach nadliczbowych ………..11
1.6 Systemy wynagradzania……….. 12


Rozdzial 2
Stosunek pracy i jego cechy

2.1 Stosunek pracy w aspekcie przepisów prawa……….. 14
2.1.1 Podmioty stosunku pracy ………..14
2.2 Prawa i obowiazki pracownika i pracodawcy……….. 15
2.3 Nawiazanie i rozwiazanie umowy o prace ………..16
2.4 Urlopy……….. 18
2.4.1 Urlop wypoczynkowy……….. 18
2.4.2 Urlop na zadanie ………..19
2.4.3 Urlop okolicznosciowy……….. 19
2.4...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia za prace na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial I
Wynagrodzenie za prace i jego skladniki

1.1.Istota i cechy wynagrodzenia za prace……….5
1.2. Istota ochrony wynagrodzeń za prace……….7
1.3.System czasu pracy……….10
1.4.Elementy wynagrodzeń za prace……….10
1.5.Terminy, miejsce i form wyplaty wynagrodzenia……….14


Rozdzial II
Zasady naliczania ubezpieczen społecznych od wynagrodzeń oraz swiadczen przyslugujacych z tytułu tych ubezpieczen

2.1.Ubezpieczenie pracownika……….16
2.1.1 Ubezpieczenie społeczne……….16
2.1.2 Swiadczenia przyslugujace pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego……….17
2.1.2 Ubezpieczenie zdrowotne……….24
2.2...

Czytaj więcej

Inwentaryzacja majatku jako źródłoinformacji o stanie gospodarczym przedsiębiorstwa.


Wstęp ………..5

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka inwentaryzacji.

1.1 Istota i zadania inwentaryzacji………… 8
1.2 Rodzaje i formy inwentaryzacji………… 19
1.3 Terminy przeprowadzania inwentaryzacji………… 22


Rozdzial 2
Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji.

2.1 Zarzadzenie o inwentaryzacji………… 26
2.2 Etapy inwentaryzacji………… 28
2.3 Podzial obowiazków wśród osób odpowiedzialnych za zorganizowanie inwentaryzacji……….. 32
2.4 Bledy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji………… 41


Rozdzial 3
Metody inwentaryzacji i jej udokumentowanie.

3.1 Inwentaryzacja droga spisu z natury……….. 44
3.2 Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald………… 51
3...

Czytaj więcej

Koszty i ich znaczenie w zarządzaniu przedsiebiorstwem


Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Istota, pomiar i znaczenie informacji o kosztach w zarządzaniu przedsiebiorstwem

1.1. Pojecie i klasyfikacja kosztów …………4
1.2. Pomiar kosztów działalności przedsiębiorstwa i czynniki je okreslajace …………11
1.2.1 Zuzycie materialów i energii oraz jego dokumentacja………… 13
1.2.2 Wynagrodzenia i swiadczenia z tym zwiazane oraz ich dokumentacja …………16
1.2.3 Uslugi obce i dokumentacja ich nabycia …………18
1.2.4 Podatki i opłaty oraz ich udokumentowanie …………19
1.2.5 Amortyzacja i zwiazana z nia dokumentacja …………20
1.2.6 Pozostale koszty rodzajowe i ich udokumentowanie …………23
1.3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich