Kształtowanie się ustroju samorządu terytorialnego w Polsce w lata 1989-2005.


Wstęp…………2

Rozdzial I.
Rys historyczny samorządu terytorialnego w Polsce w XX wieku…………3

1.1 Samorzad terytorialny w II RP
1.2 Administracja terytorialna w latach 1945-1989
1.3 Idea samorzadnosci w programie NSZZ ‚Solidarnosc’

Rozdzial II.
Samorzad terytorialny po transformacji ustrojowej w 1989 roku…………21

2.1 Podstawowe zalozenia reformy ustrojowej
2.2 Ustrój terytorialnej administracji publicznej w Polsce.
2.3 Reforma administracji publicznej w Polsce. Wprowadzenie powiatów.

Rozdzial III.
Glówne ogniwa ustroju samorządu terytorialnego………….56

3.1 Ustrój gminy.
3.2 Ustrój powiatu.
3.3 Ustrój województwa

Bibliografia…………81

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich