Kategoria Leasing

Leasing jako forma finansowania inwestycji


Wstęp …….3

Rozdział I.
Interpretacja leasingu

1. Geneza leasingu………5
2. Idea leasingu ………10
3. Klasyfikacja leasingu………13
3.1. Leasing finansowy ………18
3.2. Leasing operacyjny………22

Rozdział II.
Umowy leasingowe

1. Warunki umowy leasingowej………24
2. Podmioty umowy leasingowe………46
3. Przedmioty umowy leasingowej………50
4. Księgowe ujęcie leasingu operacyjnego……… 58
5. Ksiegowe ujęcie leasingu finansowego……… 62

Rozdział III.
Uwarunkowania prawne leasingu

1. Leasing w przepisach podatkowych………65
2. Przepisy podatkowe dotyczące leasingu międzynarodowego……… 81

Rozdział IV. Egzemplifikacja empiryczna umowy leasingu

1...

Czytaj więcej

Działalność przedsiębiorstwa usług leasingowych na przykładzie XYZ.


Wstęp………..3

Rozdział I.
Istota i główne formy finansowania działalności przedsiębiorstwa

1.1 Finansowanie działalności przedsiębiorstw……….. 4
1.2 Kredyty jako podstawowe źródło finansowania inwestycji ……….. 6
1.3 Factoring nowym sposobem na pozyskanie kapitału……….. 10
1.4 Finansowanie inwestycji za pomocą emisji papierów wartościowych………..14
1.5 Leasing – sposób na kapitał ………..20

Rozdział II.
Problemy terminologiczne, ekonomiczne i prawne leasingu

2.1 Powstanie i rozwój leasingu na świecie i w Polsce……….. 24
2.2 Istota i klasyfikacja leasingu……….. 31
2.3 Umowa leasingu w świetle prawa polskiego……….. 39
2...

Czytaj więcej

Leasing w ujęciu podatkowym.


Rozdział I.
Umowa leasingu według kodeksu cywilneg

1.1. Rodzaje leasingu………5
1.2. Umowa leasingu według kodeksu cywilnego………7
1.3. Cechy umowy leasingu………8
1.4. Oddanie rzeczy za wynagrodzeniem pieniężnym………11
1.5. Zakończenie leasingu 12

Rozdział II.
Leasing w aspekcie podatku dochodowego

2.1. Przepisy prawa podatkowego………14
2.2. Leasing operacyjny………18
2.3. Leasing finansowy………23
2.4. Sprzedaż przedmiotu umowy leasingu finansowego………27
2.5. Leasing norweski………29

Rozdział III.
Leasing w aspekcie podatku od towarów i usług

3.1. Leasing operacyjny………32
3.2. Leasing finansowy………35
3.3. Leasing samochodów osobowych………39
3.4...

Czytaj więcej

Leasing jako forma inwestycji.


Wstęp 3

1. Pojęcie leasingu 5

2. Geneza i rozwój leasingu 8

3. Rodzaje leasingu 10

4. Regulacje i charakter prawny transakcji leasingu 17

5. Leasing a przepisy prawno-podatkowe 25
a/ Leasing a podatek dochodowy 25
b/ Leasing a podatek VAT 35
c/ Leasing a ulgi inwestycyjne 47
d/ Leasing a amortyzacja 48
e/ Szczególne regulacje dotyczące leasingu samochodów 49

6. Ryzyko w transakcji leasingu 53

7. Zalety i wady leasingu 58

8. Rachunek opłacalności leasingu operacyjnego 62

9. Kredyt czy leasing? 70

Zakończenie 79
Bibliografia 80
Załącznik 81

Uwaga: Niedokładne przypisy i bibliografia

 
Czytaj więcej

Leasing.


Wstęp………2

Rozdział 1.
Charakterystyka leasingu

1.1. Definicja i istota leasingu……… 3
1.2. Leasing w Polsce i na świecie……… 4
1.3. Rodzaje leasingu ………12
1.4. Zalety i wady leasingu ………16

Rozdział 2.
Charakterystyka prawna i ekonomiczna leasingu

2.1. Uwagi ogólne ………19
2.2. Umowa leasingu……… 19
2.3. Uczestnicy transakcji leasingowej……… 24

Rozdział 3.
Opodatkowanie umów leasingu

3.1. Podatek VAT……… 28
3.2. Podatek dochodowy ………30

Rozdział 4.
Kalkulacja rat leasingowych ………33

Rozdział 5.
Ubezpieczenie rat leasingowych ………35

Rozdział 6.
Leasing samochodu –...

Czytaj więcej

Leasing jako jedna z form finansowania inwestycji.


Wstęp

Rozdział I.
Istota i przedmiot leasingu.

1. Definicja leasingu i jego charakterystyka prawna.
2. Strony leasingu.
3. Geneza i rozwój leasingu.
4. Historia leasingu w Polsce.
5. Zakończenie umowy leasingowej.

Rozdział II.
Rodzaje leasingu.

1. Podział leasingu ze względu na opłaty.
2. Podział ze względu na strony umowy uczestnictwa/umowy leasingowej.
3. Podział ze względu na kryterium rodzaju przedmiotu umowy leasingowej.
4. Podział ze względu na czas trwania umowy leasingowej.
5. Podział ze względu na inne kryteria.

Rozdział III.
Prawne i podatkowe aspekty leasingu.

1...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania w długim okresie.


Wstęp………. 3

Rozdział I.
Charaketrystyka leasingu

1.1. Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce………. 4
1.2. Istota leasingu ……….7
1.3. Formy leasingu – podstawowe podziały ……….10
1.3.1. Leasing pośredni i bezpośredni ………. 10
1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy………. 12
1.3.3. Inne rodzaje leasingu ………. 15
1.4. Zalety i wady leasingu ……….17
1.4.1. Zalety leasingu………. 17
1.4.2. Wady leasingu ……….21


Rozdział II.
Przebieg transakcji leasingowych

2.1. Transakcje leasingu ……….23
2.2. Umowa leasingowa ……….27
2.3. Regulacje leasingu w świetle prawa ………. 31
2.4. Sposoby zakończenia umowy leasingu………. 35


Rozdział III.
Ryn...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykładzie XYZ.


Wstęp………….4

Rozdział I.
Historia i struktura organizacyjna XYZ………….5

1.1. Powstanie i rozwój
1.2. Zakres działalności i efekty ekonomiczne
1.3. Struktura organizacyjna XYZ
1.4. Produkty oferowane przez bank

Rozdział II.
Leasing i jego historyczne uwarunkowania………….13

2.1. Początki leasingu
2.2. Pojęcia związane z leasingiem
2.3. Uczestnicy transakcji leasingowych
2.4. Rodzaje leasingu
2.5. Leasing jako forma finansowania inwestycji

Rozdział III.
Umocowania prawne leasingu………….34

3.1. Charakterystyka prawna w świetle prawa polskiego
3.2. Charakterystyka prawna w świetle prawa międzynarodowego

Rozdział IV.

Przebieg umowy ...

Czytaj więcej

Leasing jako źródło finansowania inwestycji.


Wstęp ………….. 2

Rozdział I.
Istota i źródła finansowania inwestycji

1.1. Istota inwestycji ………….. 3
1.2. Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne………….. 4
1.3. Finansowanie pożyczką, papierami dłużnymi oraz VC ………….. 6

Rozdział II.
Istota oraz prawne, rachunkowe i podatkowe aspekty leasingu

2.1. Geneza i rozwój leasingu na świecie …………..11
2.2. Regulacje prawne leasingu na świecie i w Polsce …………..12
2.2.1 Podstawy prawne leasingu na świecie………….. 12
2.2.2. Podstawy prawne leasingu w Polsce ………….. 12
2.3. Rodzaje leasingu …………..15
2.4. Podmioty leasingu………….. 18
2.5. Dokumentacja transakcji leasingowych ………….. 22
2.6...

Czytaj więcej

Rozwój leasingu w Polsce w pierwszych latach XXI w.


Wstęp

Rozdział I.
Charakterystyka leasingu

1.1. Geneza i historia leasingu w Polsce i na świecie .
1.2. Istota i pojęcie leasingu .
1.3. Formy leasingu
1.3.1. Leasing operacyjny i finansowy
1.3.2. Leasing pośredni i bezpośredni
1.3.3. Pozostałe rodzaje leasingu
1.4. Zalety i wady leasingu
1.4.1. Zalety leasingu
1.4.2. Wady leasingu
1.5. Regulacje prawne leasingu
1.5.1. Znaczenie regulacji prawnych
1.5.2. Konwencje międzynarodowe
1.5.3. Leasing w Kodeksię Cywilnym
1.6. Porównanie leasingu z umowami o podobnym charakterze
1.6.1. Leasing a pożyczka i kredyt bankowy
1.6.2. Leasing a najem i dzierżawa


Rozdział II.
Trans...

Czytaj więcej

Aspekt ekonomiczny stosowaniu leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce.


Wstęp………4

Rozdział I
Charakterystyka leasingu.

1.1 Powstanie leasingu i jego początki………6
1.2 Historia leasingu w Polsce………10
1.3 Rozprzestrzenianie leasingu na świecie………12
1.4 Istota leasingu i podstawy prawne………18
1.5 Klasyfikacja leasingu………25
1.51 Leasing operacyjny………27
1.5.2 Leasing finansowy………29
1.5.3 Leasing bezpośredni a leasing pośredni………30
1.5.4 Leasing dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych i unikatowych………31
1.5.5 Leasing krótko-, średnio- i długoterminowy………34
1.5.6 Leasing czysty i pełny………35
1.5.7 Leasing ‚podatkowy’………35
1.5.8 Leasing ‚zwrotny’………36
1.5.9 Leasing ‚norweski’ (‚z góry’)………37
1.5...

Czytaj więcej

Prawno-finansowe aspekty leasingu w obrocie gospodarczym.


Wprowadzenie……..3

Rozdział I
Histora, pojęcie i ogólna charakterystyka leasingu

1.1. Rys historyczny
1.2. Istota i rodzaje transakcji leasingowych……..10
1.3. Zabezpieczenia stosowane w leasingu……..24
1.4 Umowy paraleasingowe……..30

Rozdział II
Aspekty prawne leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym

2.1. Regulacje cywilnoprawne leasingu……..32
2.2. Leasing w prawie podatkowym……..40
2.3. Leasing w świetle prawa bilansowego……..56
2.4 Leasing w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości – MSR 17……..71

Rozdział III
Leasing w obrocie gospodarczym

3.1...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.


Wstęp………4

Rozdział I
Istora i pojęcie leasingu

1.1 Istota i pojęcie leasingu……….5
Uczestnicy transakcji leasingowej……….7
Porównanie leasingu ze sprzedażą na raty, umową najmu i dzierżawą……….12
1.2 Rozwój leasingu na świecie……….14
1.3 Rodzaje leasingu………. 19
Leasing operacyjny i finansowy……….19
Leasing bezpośredni, pośredni i zwrotny……….21
Leasing krótko, średnio i długoterminowy……….23
Leasing czysty i pełny……….23
Leasing suchy i mokry……….24
Leasing dóbr konsumpcyjnych, inwestycyjnych i unikatowych………. 24
Leasing lombardowy i norweski ……….24
Leasing złotowy i dewizowy………. 25

Rozdział II
Instytucjonalno – prawne aspekty ...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw.


Wstęp ……….3

Rozdział 1.
Istota i przedmiot leasingu

1.1.Proces finansowania przedsiębiorstwa ……….5
1.2.Pojęcie i rodzaje leasingu ……….9
1.3.Proces planowania finansowego przedsiębiorstwa.18

Rozdział 2
Warunki umów leasingowcy.

2.1. Sporządzanie umowy leasingu ……….25
2.2. Zmiany w czasię trwania umowy leasingu ……….28
2.3. Zakończenie umowy leasingu ……….31

Rozdział 3.
Porównanie leasingu z kredytem i dzierżawą jako sposobu inwestowania inwestycji

3.1. Leasing jako sposób finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie ……….34
3.2. Leasing, a kredyt i dzierżawa jako sposób finansowania inwestycji ……….40
3.3...

Czytaj więcej

Rola i znaczenie leasingu w polityce finansowej przedsiębiorstwa.


Wstęp

Rozdział 1
Leasing jako metoda finansowania inwestycji

1.1. Geneza i rozwój leasingu w Polsce
1.2. Formy i rodzaje leasingu
1.3. Zalety i wady leasingu


Rozdział 2
Wrunki umów leasingowych

2.1. Uczestnicy transakcji
2.2. Umowa leasingowa
2.3. Zabezpieczenia transakcji leasingowej. Ubezpieczenie przedmiotu


Rozdział 3
Leasing w przedsiębiorstwie

3.1. Charakter prawny umów leasingowych
3.2. Skutki podatkowe, podatek dochodowy i VAT a leasing
3.3. Efektywność finansowa leasingu

Zakończenie
Biblografia
Spis tabel i schematów


 
Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Wstęp

Rozdział 1
Warunki funkcjonowania MŚP w Polsce

1.1. Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw i ich klasyfikacja………. .5
1.2. Znaczenie i rola MŚP w gospodarce kraju………. .9
1.3. Sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2011……….13
1.4. Bariery uniemożliwiające funkcjonowanie i rozwój sektora MSP w Polsce……….18


Rozdział 2
Istota transakcji leasingowych

2.1. Pojęcie i geneza leasingu………. 25
2.2 Rodzaje leasingu………. 33
2.2. Prawne aspekty zawierania umów leasingowych……….41
2.3. Rozwój leasingu w Polsce w latach 2005-2011……….49


Rozdział 3
Leasing operacyjny jako źródło finansowan...

Czytaj więcej

Leasing operacyjny i finansowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa w aspekcie zakupu środka transportu.


Wstęp………..5

Rozdział I
Źródła finansowania przedsiębiorstw

1.1. Finanse przedsiębiorstwa………..7
1.1.1. Działalność przedsiębiorstwa oraz skutki utraty płynności finansowej…………7
1.1.2. Źródła pozyskiwania kapitałów…………14
1.2. Finansowanie obce………..18
1.2.1. Kredyty ………..19
1.2.2. Obligacje……….. 21
1.2.3. Factoring……….. 23
1.3. Finansowanie zakupu środków transportu ………..26

Rozdział II
Leasing

2.1. Charakterystyka leasingu……….. 28
2.1.1. Historia umowy leasingowej na świecie……….. 28
2.1.2. Historia umowy leasingowej w Polsce……….. 32
2.1.3. Istota i pojęcie leasingu ………..39
2.1.3...

Czytaj więcej

Leasing finansowy w ujęciu finansowym i księgowym


Wstęp……….3

Rozdział I.
Charakterystyka leasingu

1.1. Historia leasingu……….4
1.2. Leasing w Polsce……….7
1.3. Rodzaje leasingu……….11
1.4. Zalety i wady leasingu……….17


Rozdział II.
Charakterystyka leasingu finansowego

2.1. Przedmioty transakcji leasingu finansowego………. 21
2.2. Podmioty transakcji leasingu finansowego………. 25
2.3.Umowa leasingu finansowego 30


Rozdział III.
Ewidencja księgowa leasingu finansowego

3.1. Ewidencja księgowa leasingu finansowego u leasingobiorcy………. 36
3.2. Ewidencja księgowa leasingu finansowego u leasingodawcy………. 43


Zakończenie………. 50
Bibliografia………. 53
Spis tabel………. 56
Spis schematów………. 56
Spis wykre...

Czytaj więcej

Leasing w aspekcie podatkowym i bilansowym


Wstęp…………4

Rozdział I
Istota i przedmiot leasingu

1. Pojęcie, geneza i klasyfikacja leasingu………… 6
2. Uczestnicy transakcji leasingowej …………10
3. Umowy leasingu …………14
4. Raty leasingowe i zakończenie transakcji …………17
5. Opłaty leasingowe …………17
6. Korzyści umowy leasingowej i zakończenie umowy…………. 19


Rozdział II
Leasing w prawie podatkowym

1. Leasing w świetle przepisów o podatku dochodowym…………23
2. Podatkowa klasyfikacja leasingu – leasing operacyjny a leasing finansowy…………26
3. Leasing a podatek VAT…………29
4. Przychody i koszty dotyczące transakcji leasingu………….32
5...

Czytaj więcej

Leasing operacyjny a finansowy na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdział 1
Istota, uwarunkowania i zasady leasingu

1.1. Istota leasingu
1. 2. Rodzaje leasingu
1. 2.1. Leasing bezpośredni
1. 2.2. Leasing pośredni
1. 2.3. Leasing finansowy
1. 2.4. Leasing operacyjny
1. 3. Zawieranie umowy leasingu
1. 4. Zalety leasingu
1. 5. Wady leasingu


Rozdział 2
Księgowe i podatkowe aspekty leasingu

2.1. Księgowe ujęcie umów leasingu
2.2. Leasing w MSR
2.3. Podatkowe aspekty leasingu
2.4. Wyniki finansowania leasingowego za rok 2006


Rozdział 3
Opłacalność transakcji leasingowych na przykładzie firmy XYZ

3.1. Charakterystyka firmy XYZ
3.2. Opłacalność leasingu operacyjnego i finansowego
3...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa


Wstęp

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka leasingu

1.1. Historia leasingu ……….7
1.2. Pojęcie i istota leasingu………. 9
1.3. Rodzaje leasingu………. 11


Rozdział 2
Transakcje leasingowe

2.1. Podmiot transakcji leasingowej ……….19
2.2. Przedmiot transakcji leasingowej ……….23
2.3. Umowa leasingowa ……….25
2.4. Podatkowe aspekty leasingu………. 27


Rozdział 3
Leasing, a inne formy finansowania

3.1. Wady i zalety leasingu ……….30
3.2. Porównanie leasingu z innymi formami finansowania przedsiębiorstw ……….34


Rozdział 4
Rynek leasingowy w Polsce i na Świecie

4.1. Specyfikacja rynku leasingowego w Polsce………. 41
4.2...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa transportowego w aspekcie zakupu środków transportu


Wstęp …………4

Rozdział 1.
Istota i formy leasingu

1.1. Pojęcie i historia leasingu…………6
1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce …………8
1.3. Formy leasingu …………11
1.4. Wady i zalety leasingu …………25


Rozdział 2.
Transakcje leasingowe

2.1. Warunki umowy …………31
2.2. Konstrukcja umowy leasingowej …………35
2.3. Uczestnicy transakcji …………39
2.4. Prawa i obowiązki stron zawierających umowę leasingu …………41
2.5. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy …………45


Rozdział 3.
Regulacje prawne leasingu

3.1. Leasing w podatkach …………48
3.2. Leasing w Kodeksię Cywilnym………… 53
3.3. Korzyści i niedogodności korzystania z leasingu …………57
3.4...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania małych i średnich przedsiebiorstw w Polsce na (przykładzie przedsiębiorstwa branży budowlanej)


Wstęp
1. Cel pracy………5

2. Hipotezy badawcze………6
3. Metody badawcze………6

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy rozwoju przedsiębiorczości w Polsce ai stota przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości………7

1.2. Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw i ich klasyfikacja………9
1.3. Rozwój MŚP w gospodarce………11
1.4. Źródła finansowania działalności MŚP………16
1.5. Bariery funkcjonowania i rozwoju sektora MŚP w Polsce………19

Rozdział 2
Istota transakcji leasingowych

2.1. Pojęcie i geneza leasingu………24
2.2 Rodzaje leasingu………28
2.3. Prawne aspekty zawierania umów leasingowych………32
2.4 Przedmiot umowy leasingu………37
2...

Czytaj więcej

Leasing finansowy i operacyjny w ujęciu bilansowym na przykładzie firmy XXX S.C.


Wstęp ………5

Rozdział I.
Istota leasingu oraz uwarunkowania prawne leasingu w Polsce

1.1. Pojęcie leasingu i jego klasyfikacja ………6
1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce……… 14
1.3. Podstawy prawne leasingu w Polsce……… 16
1.4. Zalety i wady leasingu ………20


Rozdział II
Leasing w prawie cywilnym

2.1. Kodeksowa definicja umowy leasingu oraz jej cechy ………24
2.2. Przedmiot leasingu i opcje własności ………27
2.3. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność finansującego ………30
2.4. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność korzystającego……… 36
2.5. Podstawowe elementy w umowie leasingu ………40
2.6...

Czytaj więcej

Ewolucja opodatkowania leasingu w Polsce


Wstęp

Rozdział I
Geneza i rodzaje leasingu

1. Geneza leasingu
2. Istota leasingu i przesłanki jego stosowania
3. Rodzaje leasingu
3.1. Leasing operacyjny
3.2. Leasing finansowy
3.3. Pozostałe rodzaje leasingu
4. Zakres wykorzystanie leasingu w Polsce


Rozdział II
Prawno-finansowe aspekty umowy leasingu

1. Cywilnoprawne elementy umowy leasingu
2. Obowiązki korzystającego wynikające z umowy leasingu
3. Obowiązki finansującego wynikające z umowy leasingu
4. Stosowanie do umowy leasingu przepisów o najmie oraz o sprzedaży na raty
5. Finansowe elementy umowy leasingu


Rozdział III
Zasady opodatkowania leasingu w Polsce w latach 200...

Czytaj więcej

Leasing jako alternatywne źródło finansowania aktywów trwałych przedsiębiorstwa


Wstęp…………3

Rozdział I
Istota, cel i podstawy prawne leasingu w Polsce.

1.1. Geneza powstania leasingu i jego rozwój w Polsce…………4
1.2. Uwarunkowania prawne leasingu w Polsce…………8
1.3. Powszechna klasyfikacja leasingu…………10
1.4. Wady i zalety leasingu…………15


Rozdział II
Leasing w prawie cywilnym.

2.1. Definicja umowy leasingu oraz jej charakterystyka…………20
2.2. Podstawowe elementy umowy leasingu…………23
2.3. Przedmiot leasingu i jego możliwe opcje przeniesienia własności…………24
2.4. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność finansującego…………27
2.5. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność korzystającego …………33
2.6...

Czytaj więcej

Leasing, jako zewnętrzne źródło finansowania.


Wstęp ………… 5

Rozdział 1
Charakterystyka leasingu

1.1 Geneza i istota leasingu…………9
1.2 Różnorodność form leasingowych…………18
1.3 Pozostałe rodzaje leasingu…………22


Rozdział 2
Umowy leasingowe

2.1 Uczestnicy transakcji leasingowej …………27
2.2 Przedmioty umowy leasingowej …………33
2.3 Warunki umowy leasingowej………… 39


Rozdział 3
Regulacje podatkowe leasingu

3.1 Leasing w świetle przepisów podatkowych………… 47
3.2 Księgowe ujęcie leasingu operacyjnego………… 53
3.3 Księgowe ujęcie leasingu finansowego …………60


Rozdział 4
Analiza empiryczna opłacalności leasingu

4.1 Decyzje leasingowe …………63
4...

Czytaj więcej

Leasing i kredyt jako forma inwestycji w środki transportu

Wstęp………3

Rozdział 1.
Rynek samochodów osobowych na tle panujących zmian gospodarczych

1.1 Rynek samochodowy i jego obraz w latach 2007-2011………. 5
1.2 Segmentacja samochodów według klas cenowych………. 11
1.3 Przyczyny, które mają wpływ na zakup nowego samochodu………. 13


Rozdział 2.
Leasing Samochodowy

2.1 Ogólne pojęcie Leasingu i jego rodzaje występujące na polskim rynku ………. 17
2.2 Osoby uczestniczące w tranzakci leasingowej ………22
2.3 Wybór i odbiór samochodu leasigobiorcy……… 24
2.4 Opłaty związane z leasingiem………. 26
2.5 Normy prawne i podatki w leasingu………. 29
2.6 Leasing samochodowy i jego finansowanie………. 34


Rozdz...

Czytaj więcej

Analiza leasingu jako formy finansowania inwestycji przedsiębiorców


Wstęp…………4

Rozdział I
Ogólna charkaterystyka leasingu.

1.1. Geneza pojęcie leasingu…………6
1.2. Rozwój leasingu…………8
1.2.1. Leasing w Polsce…………9
1.2.2. Leasing w Wielkiej Brytanii i USA…………13
1.3. Cechy leasingu…………14
1.3.1. Leasing pośredni…………18
1.3.2. Leasing bezpośredni…………22
1.3.3. Leasing finansowy…………24
1.3.4. Leasing operacyjny…………25

Rozdział II
Porównanie leasingu z kredytem i dzierżawą jako sposobu finansowania inwestycji.

2.1. Leasing jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie…………26
2.2. Kredyt bankowy jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie…………30
2.3...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie

Wstęp……….3

Rozdział 1
Charakterystyka leasingu

1.1. Historia leasingu w Polsce………. 5
1.2. Rodzaje leasingu ……….14
1.3. Leasing w aspekcie prawnym i podatkowym………. 17
1.4. Zalety i wady leasingu………. 26


Rozdział 2
Transakcje leasingowe

2.1. Podmioty transakcji leasingowych………. 29
2.2. Przedmioty transakcji leasingowych ……….30
2.3. Umowa leasingowa ……….32
2.4. Zakończenie umów leasingowych………. 37
2.5. Oferty leasingowe wybranych firm leasingowych w Polsce ……….38
2.5.1. Raiffeisen Leasing Polska S.A. ……….38
2.5.2. Alior Bank ……….43


Rozdział 3
Leasing jako forma finansowania inwestycji w firmie ‚Czerwona Torebka’ S.A

3.1...

Czytaj więcej

Formy finansowania inwestycji na przykładzie leasingu

Wstęp……….3

Rozdział I
Inwestycje.

1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji……….6
1.2. Zarządzanie ryzykiem w inwestowaniu ……….11
1.3. Sposoby finansowania inwestycji……….15
1.3.1. Kredyty bankowe……….19
1.3.2. Leasing ……….26
1.3.3. Pożyczki pieniężne……….30


Rozdział II
Leasing jako forma finansowania inwestycji

2.1. Pojęcie i istota leasingu ……….33
2.2. Rodzaje leasingu ……….37
2.3. Zalety i wady leasingu ……….41


Rozdział III
Ważniejsze aspekty umowy leasingowej

3.1. Umowa leasingowa w świetle Kodeksu Cywilnego ……….44
3.1.1. Zakres czynności obu stron ……….46
3.1.2. Przyczyny wygaśnięcia leasingu ……….47
3.1.3...

Czytaj więcej

Leasing jako źródło finansowania inwestycji rzeczowych małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp

Rozdział 1.
Istota i gospodarcze znaczenie inwestycji rzeczowych

1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji
1.2. Źródła finansowania inwestycji
1.3. Rachunek efektywności inwestycji


Rozdział 2.
Charakterystyka leasingu – aspekty prawne i ekonomiczne

2.1. Pojęcie, przedmiot i rodzaje leasingu
2.2. Podatkowe aspekty umowy leasingowej
2.3. Polski rynek usług leasingowych


Rozdział 3
Opłacalność transakcji leasingowych

3.1. Wybór źródła finansowania inwestycji rzeczowych – leasing czy kredyt
3.2. Zalety i wady leasingu dla korzystającego (leasingobiorcy)
3.3. Koszty i korzyści wynikające z umowy leasingu


Rozdział 4
Anali...

Czytaj więcej

Leasing jako jedna z form finansowania działalności przedsiębiorstw.


Wstęp.

Rozdział I.
Geneza i charakterystyka leasingu w Polsce

1.1.Geneza i rozwój leasingu………..5
1.2. Istota i pojęcie leasingu……….. 6
1.4. Bariery rozwoju leasingu……….. 15


Rozdział II.
Rodzaje leasingu i ich charakterystyka

2.1. Leasing operacyjny ………..18
2.2. Leasing finansowy ………..20
2.3. Inne formy leasingu……….. 22
2.4. Wady i zalety leasingu……….. 23
2.4.1. Dla leasingodawcy……….. 23
2.4.2. Dla leasingobiorcy………..24


Rozdział III.
Charakterystyka transakcji leasingowych

3.1.Podmioty transakcji leasingowych ………..30
3.2.Przedmiot transakcji leasingowych……….. 30
3.3.Umowa leasingowa ………..31
3.4. Zakończenie umów leasingowych………....

Czytaj więcej

Wykorzystanie leasingu w finansowaniu przedsiębiorstwa XYZ (producent pasztetów i konserw mięsnych)


Wstęp……….4

Rozdział I
Leasing w polskim systemie prawa

1.1 Rodzaje leasingu……….6
1.2 Podmioty leasingu……….17
1.3 Przedmioty umowy leasingu……….18
1.4 Umowa leasingu w polskim prawie……….19


Rozdział II
Źródła finansowania inwestycji małych i średnich firm

2.1 Sytuacja finansowa małych i średnich firm……….23
2.2 Wybór źródeł finansowania……….26
2.2.1 Źródła wewnętrzne……….27
2.2.2 Źródła zewnętrzne……….29
2.3 Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze środków własnych……….32
2.4 Finansowanie działalności przedsiębiorstw za pomocą kapitału niosącego ryzyko inwestycyjne dla inwestora……….33


Rozdział III
Charaktery...

Czytaj więcej

Leasing źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa.


Wstęp.

Rozdział I
Istota i źródła finansowania inwestycji.

1.1. Istota.
1.2. Źródła finansowania.
1.3. Finansowanie zewnętrzne wewnętrzne.


Rozdział II
Charakterystyka leasingu.

2.1. Pojęcie leasingu.
2.2. Leasing bezpośredni i pośredni.
2.3. Leasing operacyjny i finansowy.
2.4. Leasing zwrotny i odnawialny.


Rozdział III
Analiza finansowa leasingu.

3.1. Podmioty uczestniczące w leasingu.
3.2. Własność przedmiotu leasingu.
3.3. Używanie przedmiotu leasingu albo używanie i pobieranie pożytków.
3.4. Podstawa prawna leasingu w Polsce.
3.5. Leasing formą finansowania przedsiębiorstwa.
3.6...

Czytaj więcej

Analiza tendencji zmian na rynku leasingu w polsce w latach 2008-2013.

Wstęp……….5

Rozdział I
Ogólna charakterystyka leasingu

1. Historia i rozwój leasingu w Polsce……….. 7
2. Ekonomiczno-prawne aspekty leasingu……….. 11
3. Warunki umowy leasingowej……….. 26


Rozdział II
Prawna regulacja leasingu

1. Cywilno-prawna regulacja leasingu……….. 48
2. Leasing w ustawie o rachunkowości……….. 51
3. Leasing w prawie podatkowym……….. 80


Rozdział III
Analiza kierunków zmian na rynku leasingu w Polsce w latach 2008-2013

1. Analiza branży leasingu w Polsce……….. 86
2. Kierunki zmian legislacyjnych……….. 96
3. Perspektywy rozwoju leasingu w Polsce……….. 104


Zakończenie………. 111
Bibliografia………. 112
Akta prawne………. 117

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania działalności przeciębiorstwa.Wstęp……….4

Rozdział I
Formy finansowania działalności przedsiębiorstwa

1.1. Źródła zasilania finansowego przedsiębiorstwa……….6
1.2. Finansowanie własne……….11
1.3. Finansowanie obce……….17


Rozdział II
Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez leasing

2.1. Pojęcie i rodzaje leasingu……….30
2.2. Umowa leasingu – podmioty, przedmiot, warunki……….36
2.3. Leasing według prawa bilansowego……….53
2.4. Wady i zalety leasingu……….57


Rozdział III
Analiza leasingu jako formy finansowania działalności przedsiębiorstwa „X”

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa „X”……….62
3.2...

Czytaj więcej

Leasing finansowy w ujęciu podatkowym i księgowym.


Wstęp.

Rozdział I
Ogólna charakterystyka leasingu.

1.1. Charakterystyka leasingu.
1.1.1. Rodzaje leasingu.
1.1.2. Zalety i wady leasingu.
1.2. Charakterystyka leasingu finansowego.
1.2.1. Podmioty transakcji leasingu finansowego.
1.2.2. Przedmioty transakcji leasingu finansowego.
1.2.3. Umowa leasingu finansowego.

Rozdział II
Analiza leasingu finansowego według prawa bilansowego i podatkowego.

2.1. Leasing finansowy według prawa bilansowego.
2.1.1. Leasing finansowy u korzystającego.
2.1.2. Leasing finansowy u finansującego.
2.2. Leasing finansowy według prawa podatkowego.

Rozdział III
Ewidencja księgowowa leasingu na przykładzi...

Czytaj więcej

Leasing konsumencki.


Wstęp………3

Rozdział 1
Charakterystyka leasingu

1.1 Pojęcie i przedmiot leasingu ………4
1.2 Rodzaje leasingu ………7
1.2.1 Leasing finansowy i operacyjny ………8
1.2.2 Leasing pośredni i bezpośredni……… 12
1.2.3 Inne rodzaje leasingu……… 12
1.3 Zalety i wady leasingu ………14


Rozdział 2
Uwarunkowania organizacyjne transakcji leasingowej.

2.1 Schemat transakcji leasingowej ………16
2.2 Uczestnicy transakcji leasingowej……… 18
2.3 Umowa leasingu – aspekty finansowe……… 21
2.3.1 Opłata wstępna ………22
2.3.2 Rata leasingowa ………23
2.3.3.Opłata końcowa……… 24
2.3.4.Depozyt gwarancyjny ………24


Rozdział 3
Leasing konsumencki a leasing dla firm.

3...

Czytaj więcej

Leasing jako zewnętrzna forma finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie – analiza porównawcza rentowności leasingu i kredytu bankowego


Wstęp ………..4

Rozdział 1.
Charakterystyka leasingu, jego geneza i rozwój.

1.1 Geneza i rozwój leasingu w Polsce……….. 6
1.2 Definicja leasingu i jego istota……….. 8
1.3 Rodzaje leasingu oraz ich charakterystyka ………..11
1.4 Odmiany leasingu……….. 20
1.4.1 Refling ………..20
1.4.2 Clifing ………..20
1.4.3 Leasing tenencyjny……….. 21
1.5 Właściwości transakcji leasingowych ………..22
1.5.1 Podmioty transakcji leasingowych ………..23
1.5.2 Przedmioty umów leasingowych……….. 29
1.5.3 Podstawowe elementy umowy leasingowej i zasady jej funkcjonowania ………..30
1.6 Zalety i wady leasingu ………..33

Rozdział 2.
Rachunkowe, prawne i podatkowe aspekty leasingu.

2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich