Logistyka na rynku polskim na przykładzie XYZ

Rozdział I
Złożenia i podstawowe zasady zarzadzania przedsiębiorstwem.

1.1 Rozwój nauki o organizacji i zarzadzaniu
1.2 Pojęcie i funkcje zarządzania
1.3 Elementy i formy organizacji przedsiębiorstwa
1.4 Planowanie i formułowanie strategii firmy


Rozdział II
Rola logistyki w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

2.1 Pojęcie i cele logistyki
2.2 Zarządzanie logistyczne


Rozdział III
Sieci handlowe jako przedmiot działań logistycznych.

3.1 Rozwój sieci handlowych w Polsce
3.2 Historia i rozwój XYZ
3.3 Organizacja i funkcjonowanie XYZ w Polsce


Rozdział IV
Działalność firmy XYZ.

4.1 Rynek usług logistycznych w Polsce
4.2 Rola Centrum logistycznego w zarządzaniu siecią handlowa
4.3 Zatrudnienie i organizacja pracy w firmie XYZ


Podsumowanie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel

 

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>