Kategoria Logistyka

Logistyczne aspekty zarządzania zapasami w firmie XYZ.


Streszczenie.

Wstęp…………..5

Cel i zakres pracy.

Rozdzial 1 .
Logistyczne aspekty zarządzania zapasami…………8

3.1. Geneza i rozwój logistyki.
3.2. Podstawowe definicje logistyki.
3.3. Zalozenia i wlasciwosci logistyki.
3.4. Funkcjonalne systemy logistyki.
3.5. Koszty w systemie logistycznym.

Rozdzial 2.
Charakterystyka wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego…………..27

Rozdzial 3.
Analiza logistyki zarządzania zapasami w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym…………..32

5.1.Charakterystyka struktur logistycznych i procesów zarządzania zapasami.
5.2.Wnioski z analizy stanu dotychczasowego.

Rozdzial 4.
Modernizacja logistyki zarządzania zapasami…&...

Czytaj więcej

Dystrybucja jako narzędzie marketingowej działalności przedsiębiorstwa


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Charakterystyka dystrybucji……….5

1.1. Dystrybucja jednym z elementów marketingu mix
1.2. Rozwój dystrybucji i jej trendy
1.3. Role i funkcje dystrybucji


Rozdzial 2.
Kanały dystrybucji w działalności marketingowej……….27

2.1. Uczestnicy kanalów dystrybucji
2.2. Czynniki wpływajace na wybór kanalów dystrybucji
2.3. Sposoby oceniania i wyboru kanalów dystrybucji
2.4. Narzedzia systemu dystrybucji
2.5. Zbieranie informacji w dystrybucji
2.6. Promocje przez dystrybucyjne formy oddzialywania
2.7. Ocena systemu dystrybucji


Rozdzial 3.
System dystrybucji produktów w firmie x……….51

3.1...

Czytaj więcej

Znaczenie logistyki zwrotnej we wspólczesnych lancuchach dostaw.


Wstęp

Rozdzial 1
Podstawy zarządzania lancuchem dostaw

1.1. Pojecie zarządzania lancuchem dostaw
1.2 Strategia i dzialalnosc firmy w zarządzaniu lancuchem dostaw
1.3. Rozwój teorii zarządzania lancuchem dostaw


Rozdzial 2
Systemy informatyczne wspomagajace wspólprace w lancuchach dostaw

2.1. Rodzaje relacji i współpracy w lancuchach dostaw
2.2. Technologie informatyczne w lancuchach dostaw


Rozdzial 3
Koncepcja logistyki zwrotnej

3.1. Zalozenia koncepcji logistyki zwrotnej
3.2. Determinanty rozwoju logistyki zwrotnej
3.3. Logistyka zwrotna w ujęciu globalnym
3.4. Rola i zadania centrów logistycznych w lancuchach dostaw
3...

Czytaj więcej

Ocena działalności centrów logistycznych w Polsce.


Wstęp……….4

Rozdzial I
1.1 Przedmiot i cel badan.

1.2 Pytania badawcze……….6
1.3 Metody badan……….7
1.4 Organizacja badan……….8


Rozdzial II
Charakterystyka i rodzaje sieci logistycznych.

2.1 Pojecie, cechy i rodzaje lancucha dostaw……….9
2.2 Centra logistyczne……….23
2.2.1 Definicja……….23
2.2.2 Podzial centrów logistycznych, ich rola i funkcje……….26


Rozdzial III
Znaczenie centrów logistycznych w realizacji procesów logistycznych w krajowym systemie logistycznym.

3.1 Wezel logistyczny w krajowym systemie……….29
3.2 Kryteria wyboru centrum logistycznego przez przedsiębiorstwa……….31
3.4 Metody modelowania sieci logistycznej……….33
Metoda siatki...

Czytaj więcej

Możliwościi ograniczenia systemów monitorowania ruchu statków.


Wykaz skrótów uzytych w pracy………..9

Wstęp………..11

Rozdzial 1
Systemy monitorowania ruchu statków w infrastrukturze morskiej

1.1 Istota oraz podstawy prawne sluzb monitorujacych ruch statków………..14
1.1.1 Sluzby kontroli ruchu VTS………..14
1.1.1.2 Systemy zarządzania i kontroli ruchu statków VTMS………..15
1.1.2 System monitoringu ruchu statków i informacji VTMIS………..16
1.1.2.1 System monitoringu ruchu statków i informacji Unii Europejskiej ………..17
1.2 Wyposazenie w strukturze monitoringu ruchu statków ………..18


Rozdzial 2
Możliwościsystemów monitorowania ruchu statków

2.1 Charakterystyka VTS ………..23
2.1...

Czytaj więcej

Kształtowanie procesów logistycznych na przykładzie firmy Konstrukcje Dachowe.


Wstęp

Rozdzial 1.
Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

1.1 Podstawowe pojecia logistyki.
1.1.1 Zadania logistyki.
1.1.2 Systemy logistyczne funkcjonujace w gospodarce.
1.2 Kształtowanie procesów logistycznych.
1.2.1 Procesy i podejcie procesowe w zarządzaniu organizacja.
1.2.2 Udział procesów w podnoszeniu efektywnoci przedsiębiorstwa.


Rozdzial 2.
Charakterystyka firmy Konstrukcje Dachowe.

2.1 Historia i struktura organizacyjna firmy.
2.2 Wielkoc i profil dzialalnoci przedsiębiorstwa Konstrukcje Dachowe.
2.3 Analiza SWOT dla firmy Konstrukcje Dachowe.


Rozdzial 3.
Analiza i ocena pr...

Czytaj więcej

Tworzenie infrastruktury logistycznej w firmie XYZ.


Wstęp.


Infrastruktura jako element systemu logistycznego.

System logistyczny i jego struktura.

Infrastruktura procesów logistycznych.

Logistyczna infrastruktura liniowa.

Logistyczna infrastruktura punktowa.

Infrastruktura przedsiębiorstwa.

Infrastruktura magazynowa i transportu wewnetrznego.

Infrastruktura transportu zewnetrznego.

Infrastruktura informatyczna.

Opakowania jako skladnik procesów logistycznych.

Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ.

Opis działalności przedsiębiorstwa.

Struktura organizacyjna.

Oferta asortymentowa.

Strategia marketingowa.

Analiza infrastruktury przedsiębiorstwa XYZ.

Projektowanie infrastruktury magazyno...

Czytaj więcej

Turystyka uzdrowiskowa w Iwoniczu Zdroju.


Wstęp.

Rozdzial 1
Turystyka uzdrowiskowa.

1.1 Historia powstania i rozwój uzdrowisk w Polsce i na Swiecie.
1.2 Charakterystyka uzdrowisk w Polsce.
1.3 Uzdrowiska jako wielofunkcyjne i caloroczne centra lecznictwa i turystyki.
1.4 Trendy w turystyce zdrowotnej i uzdrowiskowej.
1.5. SPA & Wellness przyszloscia uzdrowisk.


Rozdzial 2
Iwonicz Zdrój jako osrodek lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki zdrowotnej.

2.1 Charakterystyka uzdrowisk w województwie podkarpackim – oferta lecznicza.
2.2 Rys historyczny Iwonicza Zdroju.
2.3 Srodowisko przyrodnicze i kulturowe.
2.4 Obecny profil działalności uzdrowiska.
2...

Czytaj więcej

Systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie przedsiebiorstwem logistycznym.


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Przeslanki i zalozenia technologii informatycznych w logistyce…………5

1.1. Istota informacji w podejmowaniu decyzji.
1.2. Zintegrowane systemy informatyczne (ZSI).
1.3. Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu logistycznym.


Rozdzial 2
Typy miedzynarodowych systemów informatycznych wspomagajacych zarzadzanie logistyczne…………21

2.1. Charakterystyka grupy MRP/MRP II.
2.2. Charakterystyka grupy ERP/ERP II.
2.3. Charakterystyka grupy SCM, CRM, WMS.


Rozdzial 3
Wdrozenie systemu informatycznego klasy ERP do przedsiębiorstwa – charakterystyka procesu…………35

3.1. Cele i oczekiwania wobec wdrozenia systemów.
3.2...

Czytaj więcej

Rynek usług kurierskich w Polsce.


Wstęp

Rozdzial 1.
Charakterystyka usług kurierskich

1.1. Czym sa usługi kurierskie?
1.2. Prawo Pocztowe a dzialalnosc firm KEP


Rozdzial 2.
Charakterystyka rynku usług kurierskich

2.1. Rozwój firm kurierskich w Polsce
2.2. Uwarunkowania na rynku usług KEP
2.3. Uslugi dodatkowe w branzy KEP
2.4. Infrastruktura i wybrane rozwiazania techniczne branzy KEP


Rozdzial 3.
Rynek usług kurierskich w Polsce

3.1. Stan rynku KEP w Polsce
3.2. Perspektywy rozwoju branzy KEP w Polsce


Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

 
Czytaj więcej

Charakterystyka ładunków skonteneryzowanych w obrocie miedzynarodowym.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Międzynarodowe normy i standardy ładunków skonteneryzowanych………..5

1.1 Rys historyczny
1.2 Terminologia
1.3 Obowiazujace przepisy
1.3.1. Miedzynarodowa Konwencja o bezpiecznych kontenerach
1.3.2. Międzynarodowe przepisy dotyczace konteneryzacji


Rozdzial II
Podzial ładunków w transporcie………..14

2.1 Rodzaje ładunków podlegajace konteneryzacji
2.2 Charakterystyka ładunków skonteneryzowanych


Rozdzial III
Charakterystyka jednostki skonteneryzowanej………..23

3.1. Wymiary i masa jednostki kontenerowej
3.2. Konstrukcja jednostki kontenerowej
3.3. Dopuszczalne obciazenie kontenera
3.4...

Czytaj więcej

System dystrybucji na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………2

Rozdzial I
Dystrybucja jako instrument w osiaganiu celów przedsiębiorstwa.

1. Miejsce dystrybucji wśród elementów marketingu mix………4
2. Strategie dystrybucji………8
3. Kanały dystrybucji………10
4. Typy kanalów dystrybucji………23
5. Wspóldzialanie i konflikt w dystrybucji towarów………26


Rozdzial II
Praktyczne funkcjonowanie firmy XYZ.

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa………33
2. Charakterystyka mikrootoczenia i makrootoczenia………34
3. Analiza SWOT………43


Rozdzial III
Charakterystyka dystrybucji w firmie XYZ.

1. Analiza branzy………45
2. Posrednicy w dystrybucji produktów………51
3...

Czytaj więcej

Transport kontenerowy w Unii Europejskiej.


Wstęp………3

Rozdzial 1
Wspólna polityka transportowa Unii Europejskiej

1.1. Transport – definicje i podzial………5
1.2. Cele i zadania polityki transportowej………7
1.3. Sektor transportu – biale ksiegi………14

Rozdzial 2
Formy organizacyjne transportu kontenerowego w Unii Europejskiej

2.1. Charakterystyka przewozów kontenerowych………19
2.1.1. Geneza przewozów kontenerowych………19
2.1.2. Podzial i rodzaje kontenerów………21
2.2. Transport kombinowany – definicje………33
2.2.1. Transport multimodalny………36
2.2.2. Transport intermodalny………38
2.3. Metody przewozu kontenerów ………42
2.4. Formy organizacyjne transportu kontenerowego………48
2.5...

Czytaj więcej

Lokalizacja placówek handlu detalicznego, jako czynnik rozwoju miasta XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Aspekty przestrzenne handlu detalicznego

1.1 Handel detaliczny – cechy, rodzaje, funkcje
1.2 Miejsce handlu detalicznego w procesię rozprowadzania towaru
1.3 Rozwój form handlu detalicznego
1.4 Lokalizacja placówek handlu detalicznego


Rozdzial II.
Uwarunkowania rozwoju miasta w kontekscie działalności handlowej

2.1 Definicja rozwoju miasta
2.2 Bariery rozwoju miasta
2.3 Cechy i czynniki rozwoju lokalnego
2.4 Wpływ handlu detalicznego na zmiany miasta


Rozdzial III.
Zróznicowanie handlu detalicznego na terenie Wodzislawia Slaskiego

3.1 Charakterystyka miasta Wodzislawia Slaskiego
3...

Czytaj więcej

Zastosowanie Internetu w dystrybucji logistycznej na przykładzie sklepów z elektronika XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Rola logistyki w funkcjonowaniu firmy

1.1 Ewolucja logistyki
1.2 Zadania wspólczesnej logistyki
1.3 Wpływ logistyki na konkurencyjnosc wspólczesnych przedsiebiorstw i lancuchów dostaw


Rozdzial II.
Nowoczesne formy dystrybucji

2.1 Istota dystrybucji
2.2 Kanały dystrybucji
2.2.1 Pojecie i typologia kanalów dystrybucji
2.2.2 Wybór kanalów dystrybucji
2.3 Internet w procesię dystrybucji


Rozdzial III.
Zastosowanie logistyki dystrybucji w firmie internetowej XYZ

3.1 Charakterystyka firmy
3.2 Kanały dystrybucji w Badanym podmiocie
3.3. Rola Internetu w zarzadzaniu


Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Metropolie Europejskie w Transporcie Miedzynarodowym.


Wstęp

Rozdzial I
Istota metropolii

1.1 Pojecie i charakterystyka metropolii
1.2 Cechy i funkcje metropolii
1.3 Delimitacja obszarów metropolitalnych
1.4 Metropolizacja


Rozdzial II
Podzial obszarów metropolitalnych w Europie

2.1 Klasyfikacja i poczatki rozwoju metropolii europejskich
2.2 Europejskie obszary metropolitalne
2.3 Polskie obszary metropolitalne
2.4. Potencjalne metropolie w Europie


Rozdzial III
Metropolie europejskie w transporcie miedzynarodowym

3.1 Struktura i działania logistyczne (istota i transportu)
3.2 Rynek transportu i logistyki w obrebie metropolii europejskich
3...

Czytaj więcej

Infrastruktura drogowa w Polsce


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Istota infrastruktury transportowej.

1.1. Pojecie, funkcje i zadania infrastruktury transportowej.
1.2. Cechy infrastruktury transportowej……….. 7
1.3. Podzial infrastruktury transportowej……….. 10
1.4. Infrastruktura transportowa, a rozwój gospodarczy……….. 17


Rozdzial 2.
Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce.

2.1. Stan obecny i perspektywy rozwoju sieci autostrad w Polsce……….. 20
2.2. Stan obecny i perspektywy rozwoju dróg ekspresowych w Polsce……….. 22
2.3. Inne elementy infrastruktury transportu drogowego……….. 42


Rozdzial 3.
Ocena infrastruktury drogowej w Polsce w świetle wyników badan ankietowych...

Czytaj więcej

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X.


Wstęp……….4

Rozdzial 1
Podstawowe zagadnienia z zarządzania przedsiebiorstwem

1.1 Historia, pojecie i funkcje zarządzania ……….6
1.2 Forma organizacji przedsiębiorstwa ……….9
1.3 Planowanie taktyki firmy ……….15

Rozdzial 2
Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiebiorstwem

2.1. Pojecie i cele logistyki ……….20
2.2 Zarządzanie logistyczne ……….29

Rozdzial 3
Marketinkowo – logistyczne zarzadzanie przedsiebiorstwem

3.1 Logistyka a zarzadzanie firma ……….33
3.2 Logistyka a marketing i finanse przedsiębiorstwa ……….43

Rozdzial 4
Charakterystyka przedsiębiorstwa x, system logistyczny w firmie x

4...

Czytaj więcej

Rynek usług kurierskich na przykładzie firmy DHL


Wstęp………..2

Rozdzial 1.
Rynek usług kurierskich i porównanie dostepnych ofert na rynku polskim

1. 1. Charakterystyka usługi kurierskiej………..5
1. 2. Rynek usług kurierskich w Polsce – charakterystyka i dane………..6
1. 3. Rynek usług kurierskich w krajach europejskich i na swiecie………..10
1. 4. Prognozy rozwoju rynku usług kurierskich………..12
1. 5. Ranking firm kurierskich………..13


Rozdzial 2.
Charakterystyka firmy dhl express i swiadczonych przez nia uslug

2. 1. Rodzaje i cechy usług kurierskich oferowanych przez DHL……….. 21
2. 2. Koncepcja marketingu-mix realizowana w firmie DHL ………..24
2. 3...

Czytaj więcej

Zarządzanie lancuchem dostaw w branzy farmaceutycznej na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……….1

Rozdzial I
Charakterystyka zarządzania lancuchem dostaw

1.1. Pojecie zarządzania lancuchem dostaw………. 4
1.1.1. Wprowadzenie ……….4
1.1.2. Definicja zarządzania lancuchem dostaw ……….5
1.1.3. Istota zarządzania lancuchem dostaw ……….8
1.2. Korzysci i zagrozenia strategii lancucha dostaw ……….10
1.2.1. Korzysci ze stosowania strategii zarządzania lancuchem dostaw ……….10
1.2.2. Bariery i zagrozenia strategii zarządzania lancuchem dostaw ……….11


Rozdzial II
Charakterystyka branzy farmaceutycznej i jej logistyki

2.1. Charakterystyka branzy farmaceutycznej ……….12
2.1.1. Ogólny zarys branzy farmaceutycznej w Polsce ……….12
2.1.2...

Czytaj więcej

Rynek usług logistycznych jako dzial gospodarki narodowej.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Uslugi logistyczne jako dzial gospodarki narodowej.

1.1 Definicja i cechy uslugi……… 5
1.2 Rodzaje uslug……… 14
1.3 Usluga logistyczna jako towar……… 18

Rozdzial 2.
Istota logistyki

2.1 Podstawowe kategorie definicyjne z zakresu logistyki……… 20
2.2 Przebieg procesu logistycznego ………24
2.3 Kierowanie w procesię logistycznym ………27

Rozdzial 3.
Rola i znaczenie rynku usług logistycznych

3.1 Model oraz struktura rynku usług logistycznych……… 32
3.2 Czynniki rozwoju usług logistycznych……… 36
3.3 Obszar zastosowan logistyki ………45

Rozdzial 4.
Rynek usług logistycznych w Polsce

4.1 Rozwój logistyki w Polsce ……… 47
...

Czytaj więcej

Bezpieczenstwo transportu drogowego materialów niebezpiecznych


Wprowadzenie…………4

Rozdzial 1.
Towaroznawcza charakterystyka materialów niebezpiecznych.

1.1. Klasyfikacja materialów niebezpiecznych…………6
1.2. Wymagania ogólne dotyczace pakowania materialów niebezpiecznych…………14
1.3. Wypadki drogowe z udzialem towarów niebezpiecznych…………18


Rozdzial 2.
Towaroznawcza charakterystyka opakowan do materialów niebezpiecznych.

2.1. Rodzaje opakowan…………19
2.2. Certyfikacja opakowan…………21


Rozdzial 3.
Wymagania dotyczace transportu materialów niebezpiecznych.

3.1. Przepisy prawne regulujace przewóz ładunków niebezpiecznych…………25
3.2. Zasady znakowania…………27
3.3...

Czytaj więcej

Rozwój branzy transport, spedycja, logistyka, ocena rynku w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdzial 1.
Przeobrazenie rynku transportu i logistyki w Polsce.

1.1. Kondycja polskiego transportu………6
1.2. Rozwój transportu i usług logistycznych po wejściu polski do UE………..12
1.3. Wykorzystanie funduszy unijnych w branzy transportowej w Polsce………..15
1.4. Rozwój branzy TSL w Polsce………..19


Rozdzial 2.
Rynek transportowy w Polsce i Europie.

2.1. Transport samochodowy………..22
2.2. Transport kolejowy ………..25
2.3. Transport morski………..28
2.4. Transport lotniczy………..31
2.5. Transport sródladowy………..33
2.6. Wypadki drogowe………..35
2.7. Analiza działalności transportowych w 2010r. Prowadzonych przez glówny urzad statystyczny………..37

Czytaj więcej

Logistyka handlu internetowego na przykładzie portalu aukcyjnego Allegro


Wstęp……….. 4

Rozdzial 1.
Podstawy teoretyczne logistyki handlu

1.1. Historia, rozwój i znaczenie działalności handlowej ……….. 6
1.2. Logistyka w handlu ……….. 10
1.3 Klasyfikacja handlu ……….. 16


Rozdzial 2.
Handel elektroniczny

2.1 Pojecie handlu elektronicznego……….. 21
2.2 Organizacja sprzedaży i dystrybucji w handlu elektronicznym ……….. 26
2.3.Ogólna charakterystyka wybranych form handlu elektronicznego ……….. 30
2.3.1. Sklepy internetowe……….. 30
2.3.2. Portale aukcyjne ……….. 32


Rozdzial 3.
Obsługa klienta w handlu elektronicznym na przykładzie portalu aukcyjnego Allegro w świetle badan ankietowyc...

Czytaj więcej

Logistyka dystrybucji oraz logistyczna obsługa klienta na przykładzie koncernu PKN ORLENWstęp………..3

Rozdzial 1.
Dystrybucja jako element logistyki i marketingu

1.1. Dystrybucja logistyczna……….. 5
1.2. Funkcje dystrybucji……….. 6
1.3. Kanały dystrybucji……….. 7
1.4. Projektowanie kanalów dystrybucji……….. 9
1.5. Typy kanalów dystrybucji………..14
1.6. Ocena logistyki dystrybucji……….. 24
1.7. Infrastruktura logistyczna ………..26
1.8. Znaczenie infrastruktury procesów logistycznych ………..27
1.9. Proces fizycznego przeplywu produktów ………..28
1.10. Logistyczna obsługa klienta ………..30


Rozdzial 2.
Charakterystyka PKN Orlen SA

2.1. Historia firmy Polski Koncern Naftowy ORLEN SA ………..33
2.2...

Czytaj więcej

Uwarunkowania rozwoju małych firm transportowych na przykładzie firmy XYZ sp. z o.o.


Wstęp……….. 3

Rozdzial 1.
Analiza branzy transportowej w Polsce

1.1. Charakterystyka polskiego rynku usług transportowych ………..5
1.2. Podstawowe funkcje i zadania branzy transportowej……….. 12
1.3. Dokumentacja w transporcie drogowym……….. 15


Rozdzial 2.
Szanse i bariery rozwoju małych przedsiebiorstw transportowych

2.1. Charakterystyka przedsiebiorstw typu msp w branzy transportowej ………..18
2.2. Rozwój msp i prognozy działalności transportowej w Polsce ………..22
2.3. Normy i przepisy unijne dotyczace transportu ………..32


Rozdzial 3.
Rozwój małych firm transportowych na przykładzie firmy XYZ sp. z o.o.

3.1...

Czytaj więcej

Nowoczesne zarzadzanie magazynem na przykładzie skladu meblowego


Wstęp

Rozdzial 1.
Pojecie magazynu i magazynowania

1.1. Magazyn i magazynowanie………… 5
1.2. Funkcje realizowane przez magazyny w przedsiębiorstwie i lancuchu dostaw………… 12
1.3. Lokalizacja magazynu w sieci dostaw …………16


Rozdzial 2.
Proces zarządzania magazynem

2.1. Przyjecie towarów do magazynu …………19
2.2. Lokalizacja i skladowanie towaru w strefie skladowania………… 23
2.3. Kompletacja, zaladunek i wydanie towarów na srodek transportu………… 25
2.4. Inwentaryzacja w magazynie …………31


Rozdzial 3.
Wyposazenie techniczne w procesię magazynowania

3.1. Klasyfikacja wyposazenia magazynowego …………37
3.2. Regaly magazynowe …………39
3.3...

Czytaj więcej

Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania przeplywem palet EURO w branzy FMCGWstęp

Cel pracy

Definicje

Rozdzial 1
Rozwiazania systemowe i organizacyjne

1.1. Opis interpretacji zaproponowanego rozwiazania
1.2. Czesc produkcyjna przedsiębiorstwa
1.3. Czesc rynkowa przedsiębiorstwa


Rozdzial 2
Rozwiazania alternatywne

Rozdzial 3
Analiza porównawcza kosztów palet

Wnioski
Wykaz literatury

 
Czytaj więcej

Racjonalizacja kosztów transportu drogowego dystrybucji swiezej zywnosci

Rozdzial 1.
Przedstawienie zagadnienia tematu

1.1. Definicje………..3
1.2. Uwarunkowania prawne dotyczace transportu……….. 4
1.3. Warunki przewozu swiezej zywnosci ………..5


Rozdzial 2.
Transport w dystrybucji

2.1 Tabor……….. 14
2.2 Siec obiektów……….. 14


Rozdzial 3.
Uslugi transportowe

3.1 Kryteria doboru klientów……….. 16
3.2 Zakres uslug ………..16
3.3 Koszt usług transportowych……….. 17


Rozdzial 4.
Analiza SWOT Centrum Dystrybucyjnego……….. 22

Podsumowanie ………..25
Bibliografia ………..26

 
Czytaj więcej

Transport w logistyce


Wstęp………….5

Rozdzial I.
Podstawowe podstawy logistyki

1.1. Istota logistyki ………….7
1.2. Proces transportowy i spedycja………….8
1.3. Zaopatrzenie w logistyce………….14
1.4. Zarządzanie logistyczne w transporcie lancuchach dostaw………….19


Rozdzial II.
Rola transportu w działalności logistycznej

2.1. Analiza środków transportu………….25
2.2. Koszty w transporcie ………….27
2.3. Nowoczesna logistyka w transporcie………….31
2.4. Bezpieczenstwo transportu………….33


Rozdzial III.
Rodzaje transportu i ich charakterystyka

3.1. Transport samochodowy………….37
3.2. Transport kolejowy………….41
3.3. Transport lotniczy ………….46
3.4...

Czytaj więcej

Rola i znaczenie portów morskich w poprawie konkurencyjnosci transportu morskiego.


Wstęp

Rozdzial 1.
Rozwój transportu morskiego i gospodarki morskiej

1.1. Transport i handel morski
1.2. Kierunki rozwoju polityki morskiej w UE
1.3. Metody wsparcia konkurencyjnosci gospodarki morskiej z uwzglednieniem transportu morskiego w UE
1.4. Warunki rynkowe rozwoju przewozów morskich w rejonie Morza Baltyckiego
1.5. Prawne i regulacyjne warunki rozwoju przewozów morskich w regionie Morza Baltyckiego


Rozdzial 2.
Rola i znaczenie portów morskich w budowie pozycji konkurencyjnej transportu morskiego

2.1. Znaczenie portów morskich w transporcie morskim
2.2. Polityka portów morskich na rynku krajowym i miedzynarodowym
2.3...

Czytaj więcej

Transport ponadgabarytowy na wybranym przykładzie (transport lesny)


Wprowadzenie

Wstęp, cel pracy

Rozdzial 1.
Transport ładunków nienormatywnych

2.1 Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków ponadgabarytowych
2.2 Podstawowe pojecia w transporcie ładunków ponadgabarytowych
2.3 Czynnosci podczas przygotowania transportu ponadgabarytowego
2.4 Zadania dodatkowych firm i sluzb bioracych udzial w transporcie ładunków ponadgabarytowych
2.5 Rodzaje środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych
2.6 Zezwolenia w transporcie ładunków ponadgabarytowych
2.6.1 Rodzaje zezwolen
2.7 Dopuszczalne naciski na os na drogach RP
2...

Czytaj więcej

Transport specjalistyczny na przykładzie przewozu artykulów zywnosciowych


Wprowadzenie, cel pracy

Rozdzial 1.
Systemy bezpieczenstwa zdrowotnego

1.1. Ustawa o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia
1.1.1. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej
1.1.2. System zarządzania bezpieczenstwem zywnosci – HACCP
1.1.3. IFS – International Food Standard
1.1.4. IFC Logistic
1.2. Uregulowania prawne przewozu drogowego zywnosci
1.2.1. Międzynarodowe uregulowania prawne przewozu drogowego zywnosci
1.2.2. Krajowe uregulowania prawne przewozu drogowego zywnosci
1.2.3. Protokól ATP
1.2.4. Obszar obowiazywania Umowy ATP


Rozdzial 2.
Warunki transportu produktów spozywczych i zywnosciowych

2.1...

Czytaj więcej

Konstrukcja suwnic i ich wykorzystanie


Wstęp, cel pracy

Rozdzial 1.
Akty prawne dozoru technicznego

2.1 Wazniejsze postanowienia zawarte w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
2.2 Postanowienia zawarte w dyrektywie maszynowej 98/37/WE


Rozdzial 2.
Rodzaje i podzial oraz dane techniczne suwnic

3.1 Rodzaje i podzial suwnic
3.2 Podstawowe dane techniczne suwnic


Rozdzial 3.
Budowa suwnic

4.1 Budowa suwnic z napedem elektrycznym
4.1.1 Konstrukcje nosne suwnic
4.1.2 Wózek suwnicy
4.1.3 Mechanizm jazdy wózka
4.1.4 Mechanizm podnoszenia
4.1.5 Mechanizmy jazdy suwnicy
4.2 Budowa suwnic z napedem spalinowo-hydraulicznym
4.3 Ciegniki


Rozdzial 4.
Eleme...

Czytaj więcej

Transport ładunków niebezpiecznych ADR.


Wstęp………. 2

Rozdzial 1.
ADR – historia, normy prawne………. 3

1.1. Typy materialów ADR………. 4
1.2. Bezpieczenstwo zwiazane z pojazdem………. 12
1.3. Jak oznakowywac ladunki ADR oraz pojazd………. 14


Rozdzial 2.
Zagrozenia w ruchu ladowym przy transporcie ładunków niebezpiecznych

2.1. Wyznaczenie tras do przewozu ładunków niebezpiecznych……….16
2.2. Miejsca postojowe i odpoczynku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego………. 17


Rozdzial 3.
Zglaszanie, kontrola i monitoring ładunków niebezpiecznych………. 17

Zakończenie i Wnioski……….18
Literatura……….19


 
Czytaj więcej

Transport drogowy materialów niebezpiecznych w cysternach


Cel pracy
Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Charakterystyka materialów niebezpiecznych

Rozdzial 2
Akty prawne, obowiazujace przy przewozie materialówniebezpiecznych

3.1 Uwarunkowania prawne bezpieczenstwa transportu materialów niebezpiecznych
3.2 Umowa ADR
3.3 Rozporzadzenie CLP
3.4 Przewóz towarów niebezpiecznych wg Konwencji CMR
3.5 Nowelizacje umowy europejskiej, dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach


Rozdzial 3.
Obowiazki podmiotów realizujacych przewóz

4.1 Nadawca
4.2 Przewoznik – kierowca
4.3 Odbiorca
4.4 Napelniajacy
4.5 Operator kontenera-cysterny i cysterny przenosnej
4...

Czytaj więcej

Logistyczna obsługa klienta jako instrument budowania przewagi konkurencyjnejWstęp……….3

Rozdzial 1.
Pojecie przewagi konkurencyjnej oraz instrumenty jej kreowania……….4

1.1. Pojecie konkurencyjnosci……….4
1.2. Przewaga konkurencyjna……….5


Rozdzial 2.
Logistyczna obsługa klienta……….13

2.1. Charakterystyka logistycznej obslugi klienta……….13
2.2. Strategie logistyczne……….20
2.2.1. Definicja strategii……….20
2.2.2. Klasyfikacja i opis strategii logistycznych……….22


Rozdzial 3.
Logistyczna obsługa w firmie Rieber & Son……….31

3.1. Opis firmy……….31
3.2. Wskazniki opisujace logistyczna obsluge klienta w Rieber Foods Polska S.A……….32
3.3. Analiza SWOT firmy Rieber Foods Polska S.A……….36


Zakończenie……….39


 
Czytaj więcej

Organizowanie powrotów nielegalnych imigrantów droga lotnicza z terytorium RP.


1. Wstęp.

2. Źródła migracji.

3. Regulacje prawne.

a. RP
b. UE


4. Instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie postepowan administracyjnych.

5. Wspólpraca sluzb i organizacji pozarzadowych w ramach organizowania powrotów cudzoziemców.

6. Źródła finansowania.

7. Sposoby powrotów cudzoziemców – czynniki decydujace.

a. Dobrowolne
b. Przymusowe
samodzielne
pod eskorta


8. Liczba wydalonych cudzoziemców z terytorium RP w latach 2008-2010.

9. Kształtowanie się problematyki migracyjnej w przyszlosci.

Podsumowanie.
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Logistyczna obsługa klienta.


Wstęp ………..2

Rozdzial 1.
Charakterystyka logistcznej obslugi klienta w przedsiebiostwie prowadzacym dzialalnosc gospodarcza

1.1. Istota logistycznej obslugi klienta ………..5
1.2. Strategie, rodzaje i zakres logistycznej obslugi klienta ………..11
1.3. Sposoby oceny zakresu i jakosci logistycznej obslugi klienta ………..28
Wyniki badan ………..32

Rozdzial 2.
Funkcjonowanie i ocena logistycznej obslugi klienta u miedzynarodowego operatora logistycznego MOL.TSL

2.1. Charakterystyka miedzynarodowego operatora logistycznego MOL.TSL………..34
2.2. Strategia i zakres logistycznej obslugi klienta w firmie MOL.TSL ………..41
2.3...

Czytaj więcej

Transport samochodowy materialów niebezpiecznych w Polsce.


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Transport samochodowy………..5

1.1. Charakterystyka………..8
1.2. Typy transportu drogowego………..10
1.3 Środki transportu………..12

Rozdzial 2.
Materialy niebezpieczne – ADR ogólna charakterystyka………..14

Rozdzial 3.
Transport materialów wybuchowych………..23

3.1. Charakterystyka materialów i przedmiotów wybuchowych ………..23
3.2. Zasady obowiazuje przy przewozie materialów wybuchowych………..26

Rozdzial 4.
Transport gazów………..27

4.1. Ogólne wymagania dla transportu i magazynowania gazów………..30
4.2. Przewóz gazów w butlach

Rozdzial 5.
Ochrona w transporcie materialów niebezpiecznych ………..38

Zakończenie………..52
Bibliografi...

Czytaj więcej

Swiadczenie usług spedycyjnych w handlu miedzynarodowym na przykładzie firmy DB Schenker


Wstęp………2

Rozdzial 1
Charakterystyka rynku TSL w Polsce………4

1.1. Sytuacja ekonomiczna firm transportowo-logistycznych………4
1.2. Rynek TSL w Polsce………10
1.3. Rozwój rynku TSL w aspekcie globalizacji………21


Rozdzial 2
Spedycja i jej rola w miedzynarodowej wymianie handlowej………26

2.1. Pojecie i istota spedycji………26
2.2. Rola i zadania spedytora miedzynarodowego w handlu zagranicznym………36
2.3. Podstawowe dokumenty dotyczace spedytora w wymianie handlowej………43
2.4. Ubezpieczenia transportowe i odpowiedzialnosc przewoznika w miedzynarodowym transporcie drogowym………47


Rozdzial 3
Diagnoza organizacji przewozów w przedsiębiorstwie DB Schenker………57...

Czytaj więcej

Charakterystyka transportu intermodalnego na przykładzie firmy PKP CARGO S.A.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Charakterystyka transportu w ujęciu galeziowym

1.1.istota i klasyfikacja transportu
1.2. Charakterystyka, znaczenie i uwarunkowania poszczególnych galezi transportu
1.2.1. Transport samochodowy
1.2.2. Transport kolejowy
1.2.3. Transport wodny
1.2.3.1. Transport morski
1.2.3.2. Transport sródladowy
1.2.3. Transport lotniczy


Rozdzial 2.
Proces transportu intermodalnego

2.1. Operator transportu intermodalnego
2.2. Intermodalne jednostki transportowe
2.2.1. Kontenery
2.2.2. Nadwozia wymienne i naczepy
2.3. Rodzaje przewozów intermodalnych
2.3.1. Przewozy szynowo-drogowe
2.3.2. Przewozy ladowo-promowe
2.3...

Czytaj więcej

Wpływ katastrof naturalnych na bezpieczenstwo lotów


Wstęp

Rozdzial 1.
Istota i uwarunkowania bezpieczenstwa lotów

1.1 Istota bezpieczenstwa lotów
1.2 Uwarunkowania bezpieczenstwa lotów
1.3 Zagrozenia bezpieczenstwa lotów


Rozdzial 2.
Katastrofy naturalne i ich wpływ na funkcjonowanie lotnictwa

2.1 Charakterystyka katastrof naturalnych w aspekcie zagrozen bezpieczenstwa lotów
2.2 Mozliwe skutki katastrof naturalnych na funkcjonowanie lotnictwa


Rozdzial 3.
Przeciwdzialanie zagrozeniom katastrofami naturalnymi

3.1 Przeciwdzialanie katastrofom naturalnym jako element umacniania bezpieczenstwa lotów
3.2 Formy i metody przeciwdziałania katastrofom naturalnym


Zakończenie
Bibliografia

Czytaj więcej

Ocena działania służby logistycznej na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……… 3

Rozdzial I
Wprowadzenie do problematyki.

1.1 Pojecie logistyki……… 4
1.2 Obszary logistyki w przedsiębiorstwie……… 9

Rozdzial II
Funkcjonowanie sluzb logistycznych w przedsiębiorstwie.

2.1 Organizacja sluzb logistycznych……… 16
2.2 Zadania sluzb logistycznych……… 19
2.3 Analiza wybranych stanowisk logistycznych……… 20

Rozdzial III
Ocena działania sluzb logistycznych w firmie.

3.1 Powstanie i rozwój firmy……… 24
3.2 Specyfika działalności firmy……… 26
3.3 Sytuacja ekonomiczno – finansowa Spólki……… 28
3.4 Analiza działalności sluzb logistycznych w firmie……… 30

Podsumowanie……… 34
Spis literatury……… 35
Wykaz rysunków i tablic……… 3...

Czytaj więcej

Drogowy przewóz materialów niebezpiecznych na terenie Unii Europejskiej na przykładzie paliw plynnych


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Charakterystyka lancucha logistycznego paliw plynnych

1.1. Definicja i istota lancucha dostaw………. 5
1.2. Charakterystyka i wytwarzanie paliw plynnych………. 7
1.3. Lancuch logistyczny paliw plynnych ……….12
1.3.1. Przesyl paliw plynnych rurociagami ……….16
1.4. Przewóz paliw plynnych środkami transportu………. 18


Rozdzial 2.
Regulacje prawne w zakresię transportu paliw plynnych w unii europejskiej

2.1. Dyrektywa dotyczaca transportu drogowego towarów niebezpiecznych ……….22
2.2. Umowa adr ……….25
2.3. Polskie akty prawne dotyczace przewozów towarów niebezpiecznych transportem drogowym………. 29


Rozdzial 3.
Bezpieczens...

Czytaj więcej

Europejskie centra logistyczne


Wstęp…………2

Rozdzial I
Charakterystyka procesów logistycznych.

1. Geneza, istota i rozwój logistyki…………4
2. Koncepcje logistyki…………7
3. Procesy logistyczne…………12


Rozdzial II
Charakterystyka centrów logistycznych.

1. Zdefiniowanie pojecia centrum logistycznego…………27
2. Klasyfikacja centrów logistycznych…………28
3. Rola i zadania centrów logistycznych…………32
4. Tendencje rozwoju centrów logistycznych w Polsce…………36
5. Centra logistyczne w Polsce…………38
6. Aktualny stan realizacji centrów logistycznych w Polsce…………41


Rozdzial III
Porównanie centrów logistycznych w Europie.

1. Rozwój centrów logistycznych w Europie…………44
2...

Czytaj więcej

Logistyczne ujecie zarządzania przedsiebiorstwem XYZ


Wstęp

Rozdzial I
Podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i logistyki

1.1 Pojecie i funkcje zarządzania
1.2 Pojecie, cel i zakres logistyki
1.3 Rozwój logistyki
1.4 Produkt logistyczny
1.5 Istota i funkcje zarządzania logistycznego
1.6 Metody zarządzania logistycznego
1.7 Logistyka w strategicznym zarządzaniu przedsiebiorstwem


Rozdzial II
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ

2.1 Historia i rozwój przedsiębiorstwa
2.2 Działalność firmy XYZ
2.3 Analiza SWOT przedsiębiorstwa


Rozdzial III
System logistyczny w firmie XYZ

3.1 Organizacja logistyki przedsiębiorstwa XYZ
3.2 Metody zarządzania logistycznego w firmie XYZ
3...

Czytaj więcej

Logistyczna obsługa klienta na podstawie działalności hurtowni tkanin


Wstęp………. 5

Rozdzial 1.
Znaczenie i geneza wspólczesnej logistyki

1.1 Logistyka – etymologia i znaczenie ……….7
1.2 Zarządzanie logistyka i jej rodzaje ……….10
1.3 Systemy i procesy logistyczne ……….12


Rozdzial 2.
Rola relacji z klientem

2.1 Istota potrzeb konsumpcyjnych klientów ……….20
2.2 Etapy kształtowania relacji z kluczowymi klientami ……….23
2.3 Identyfikacja i selekcja klientów ……….28
2.4 Elementy procesu obslugi klienta ……….29


Rozdzial 3.
Logistyczna obsługa klienta w hurtowni tkanin X

3.1 Historia i charakterystyka przedsiębiorstwa X……….35
3.2 Analiza obslugi klienta w ujęciu logistycznym ……….41
3...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie systemu GPS na przykładzie przedsiębiorstwa spedycyjnego.


Wstęp……….. 2

Rozdzial 1.
Istota logistyki

1.1 Pojecie logistyki i zarządzania logistycznego w świetle literatury przedmiotu
1.2 Procesy logistyczne ………..8
1.3 System transportowy w logistyce – infrastruktura komunikacyjna ………..12
1.4 Systemy informacyjne wykorzystywane logistyce ………..14


Rozdzial 2.
Budowa i dzialanie systemu GPS

2.1 Dzialanie systemów nawigacji satelitarnej……….. 18
2.2 Zastosowanie GPS w transporcie drogowym ………..23
2.3 Odbiorniki GPS……….. 25
2.4 Koszty i korzysci z instalacji oraz wykorzystania GPS-u w firmach……….. 30


Rozdzial 3.
Wykorzystywanie systemu GPS w przedsiębiorstwie X

3...

Czytaj więcej

Algorytm dostosowania typu regalów do zmieniajacych się potrzeb magazynowania.


Wstęp……… 2

Rozdzial I
Istota i sposoby magazynowania.

1.1. Pojecie i rola magazynu……… 3
1.2. Automatyczne magazynowanie……… 37
1.3. Rodzaje regalów magazynowych……… 40
1.3.1. Regaly uniwersalne……… 40
1.3.2. Regaly przesuwane……… 43
1.3.3. Regaly przeplywowe……… 44
1.3.4. Regaly przejezdne……… 45
1.4. Konteneryzacja……… 47


Rozdzial II
Charakterystyka przedsiębiorstwa Osadkowski SA.

2.1. Historia i przedmiot działalności przedsiębiorstwa……… 49
2.2. Działalność przedsiębiorstwa……… 55
2.2.1. Proponowane uslugi……… 61
2.3. Magazynowanie w przedsiębiorstwie……… 67
2.3.1. Najistotniejsze problemy zwiazane z gospodarka magazynowa w
firmie ………...

Czytaj więcej

Polska jako logistyczna platforma europejskich szlaków komunikacyjnych w transporcie samochodowym w relacji wschód &211; zachód


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Polska laczaca wschód i zachód europy- glówne szlaki komunikacyjne.

1.1. Lokalizacja Polski w Europie (polozenie geograficzne, sasiedzi, zalety i wady)………..5
1.2. Szlaki komunikacyjne w transporcie samochodowym w relacji wschód-zachód ………..9
1.3. Glówne centra logistyczne w Polsce (lokalizacja, zadania)………..15


Rozdzial II.
Charakterystyka transportu samochodowego w Polsce.

2.1. Znaczenie transportu samochodowego w Polsce………..24
2.2. Transport samochodowy- rys historyczny………..35
2.3. Infrastruktura transportu samochodowego w Polsce………..39


Rozdzial III.
Uwarunkowania i rozwój transportu drogowego.

3.1...

Czytaj więcej

Analiza wykorzystania rozwiazan ekologistyki i logistyki zwrotnej w gminie na przykładzie XYZ


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Podstawy ekologistyki

1.1 Istota ekologistyki i jej rola w gospodarce………. 7
1.2 Procesy gospodarowania odpadami………. 8
1.2.1 Odpady – pojecie i klasyfikacja………. 8
1.2.2 Logistycznie zintegrowany system gospodarki odpadami ……….15
1.2.3 Gospodarka odpadami, jako wazny obszar działalności gospodarczej ……….20
1.3 Ekologistyka stalych odpadów komunalnych ……….22
1.3.1 System gromadzenia odpadów komunalnych ……….22
1.3.2 Recykling stalych odpadów komunalnych………. 24
1.3.3 Organizacja skladowisk odpadów ……….27
1.4 Ekologistyka odpadów opakowaniowych ……….30
1.4.1 System zbiórki i sortowania odpadów opakowaniowych ……….30

Czytaj więcej

E-logistyka jako wspólczesny kierunek rozwoju logistyki


Wstęp

Rozdzial I
Pojecie i charakterystyka e-biznesu

1.1. Modele oraz rozwój systemów gospodarki elektronicznej
1.2. Marketing elektroniczny
1.3. Kształtowanie wizerunku firmy w Internecie
1.4. System handlu elektronicznego


Rozdzial II
Informatyzacja zarządzania logistycznego

2.1. Charakterystyka informacji
2.2. Logistyczny system informacji
2.3. Elektroniczna wymiana dokumentów
2.4. Wspólczesne pojecie logistyki


Rozdzial III
E-logistyka jako wspólczesna forma zarządzania

3.1. Rozwój systemów informatycznych wspierajacych zarzadzanie logistyczne
3.2. E-rozwiazania, jako glówny element e-logistyki
3.3...

Czytaj więcej

Rola oraz udzial transportu w logistycznej obsludze potrzeb klienta na rynku globalnym


Wstęp

Rozdzial 1
Logistyczne funkcje i zadania firm transportowych

1.1. Charakterystyka transportu i jego rola w logistyce
1.2. Spedycja jako czynnik ksztaltujacy jakosc usług transportowych


Rozdzial 2
Cele i wlasciwosci logistycznej obslugi potrzeb klienta

2.1. Obsługa klienta – cele i wlasciwosci
2.2. Elementy logistycznej obslugi klienta
2.3. Koszty zwiazane z logistyczna obsługa klienta


Rozdzial 3
Zakres oddzialywania transportu na jakosc logistycznej obslugi klienta

3.1. Wybór rodzaju transportu a logistyczna obsługa klienta
3.2. Spedytor jako podmiot zarzadzajacy procesem transportowym


Rozdzial 4
Analiza studiu...

Czytaj więcej

Bezpieczenstwo energetyczne w polityce Unii Europejskiej


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Ewolucja polityki energetycznej Unii Europejskiej

1.1. Rozwój polityki energetycznej Unii Europejskiej…………. 5
1.2. System regulowania energetyki w Unii Europejskiej…………. 12
1.3. Fundusze unijne dla rozwoju energetyki…………. 17


Rozdzial 2.
Bezpieczenstwo energetyczne Unii Europejskiej

2.1. Pojecie bezpieczenstwa energetycznego…………. 24
2.2. Unijne regulacje prawne w obszarze bezpieczenstwa energetycznego…………. 30
2.3. Ryzyko wystepujace w sektorze zasobów energetycznych ………….34
2.4. Bilans energetyczny Unii Europejskiej ………….39


Rozdzial 3.
Odnawialne źródła energii w polskiej polityce energetycznej i w Uni...

Czytaj więcej

Wpływ centrów logistycznych na rozwój regionu na przykładzie XYZ


Wstęp

Rozdzial I
Centra logistyczne

1.1 Definicja i rodzaje centrów logistycznych
1.2 Rola, funkcje i zadania centrów logistycznych
1.3 Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych
1.4 Lokalizacja centrów logistycznych w ujęciu makro i mikroprzestrzennym
1.5 Centra logistyczne w Polsce i na swiecie


Rozdzial II
Centra logistyczne i ich wpływ na rozwój regionu

2.1 Miejskie centra logistyczne
2.2 Logistyczne struktury kooperacyjne w miastach
2.3 Działalność centrów logistycznych a rozwój miast
2.4 Problemy towarzyszace budowie centrów logistycznych


Rozdzial III
Metodologia badan

3.1 Problem badawczy
3...

Czytaj więcej

Rynek usług kurierskich na przykładzie Polski


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Uwarunkowania prawne w branzy KEP

1.1. Prawo przewozowe ……….6
1.1.1.Przewóz towarów ……….7
1.1.2. Regulacje prawne ……….8
1.2. Uslugi kurierskie ……….10
1.2.1. Uslugi i ich klasyfikacje ……….11
1.2.2. Czym sa usługi kurierskie? ……….21
1.2.3. Prawo Pocztowe a dzialalnosc firm KEP ……….23


Rozdzial 2.
Charakterystyka rynku usług kurierskich

2.1. Rozwój firm kurierskich w Polsce ……….31
2.2. Charakterystyka firm kurierskich obecnych na rynku………. 37
2.4. Oferta firm kurierskich ……….42
2.5. Kto i z jakich przyczyn korzysta z usług kurierskich ……….45
2.6. Uslugi dodatkowe w branzy KEP ……….46
2.7...

Czytaj więcej

Analiza wybranych procesów magazynowych na przykładzie firmy XYZ (producent podlóg drewnianych.


Wstęp 2

Rozdzial 1.
Logistyka jako metoda zarządzania organizacja

1.1.Powstanie i ewolucja logistyki………. 5
1.2.Pojecie, istota i reguly logistyki ……….9
1.3.Zintegrowane systemy logistyczne………. 11
1.4.Systemy logistyczne stosowane do prowadzenia gospodarki materialowej……….. 13
1.5.Systemy informatyczne wspomagajace działania logistyczne……….. 14


Rozdzial 2.
Gospodarka magazynowa

2.1.Gospodarka magazynowa we wspólczesnym przedsiębiorstwie ……….16
2.2.Magazyn i jego funkcje………. 18
2.3.Procesy logistyczne w magazynie………. 21
2.4.Metody kształtowania zapasów………. 22


Rozdzial 3.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ S.A.

3.1...

Czytaj więcej

Rozwój rynku usług logistycznych w Polsce.


Wstęp……….6

Rozdzial I.
Znaczenie i rola usług logistycznych.

1.1. Pojecie i cechy usługi logistycznej……….8
1.2. Outsourcing jako źródłopopytu na usługi logistyczne……….14
1.3. Funkcje i rola operatorów na rynku usług logistycznych……….19


Rozdzial II.
Analiza rynku usług logistycznych w Polsce.

2.1. Determinanty rozwoju rynku usług logistycznych w Polsce……….25
2.2.Kierunki rozwoju rynku usług logistycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej ……….32
2.3. Liderzy polskiego rynku usług logistycznych, specyfika działalności ……….39


Rozdzial III.
Perspektywy rozwoju rynku usług logistycznych w Polsce.

3.1...

Czytaj więcej

Marnotrawstwo jako problem zarządzania logistyka.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Zarządzanie logika w przedsiębiorstwie.

1.1. Istota i obszary zarządzania…….. 6
1.2. Pojecie i rodzaje logistyki ……..7
1.3. Zarządzanie logistyka ……..10
1.3.1. Przeglad definicji ……..10
1.3.2. Lancuch logistyczny ……..11
1.3.3. Lancuchy dostaw ……..13
1.4. Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie…….. 14


Rozdzial II.
Marnotrawstwo jako problem zarządzania logistyka.

2.1. Rodzaje marnotrawstwa…….. 18
2.2. Just in time…….. 20
2.3. Mapowanie strumienia wartosci ……..23
2.4. Kanban ……..26
2.5. Kaizen…….. 27
2.6. Znaczenie eliminacji marnotrawstwa w przedsiębiorstwie……..28


Rozdzial III.
Metodologia i analiza badan w...

Czytaj więcej

Obsługa klienta w sprzedaży usług transportowych na podstawie firmy XYZ


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Obsługa klienta w logistyce

1.1. Definicja logistycznej obslugi klienta ………. 5
1.2. Elementy obslugi klienta ………. 10
1.3. Mierniki obslugi klienta ……….15
1.4. Logistyczna obsługa klienta w uslugach transportowych ……….19
1.5. Analiza zintegrowanych systemów przeplywu informacji w aspekcie obslugi klienta ……….21


Rozdzial II
Logistyka obslugi klienta w sprzedaży usług transportowych

2.1. Przedtransakcyjne elementy logistycznej obslugi klienta ……….27
2.2. Transakcyjne elementy logistycznej obslugi klienta ……….30
2.3. Potransakcyjne elementy logistycznej obslugi klienta ……….39
2.4...

Czytaj więcej

Koncepcja wdrozenia systemów Automatycznej Identyfikacji w hurtwoni medycznej.


Wstęp.

Rozdzial 1
Systemy automatycznej identyfikacji –ogólna charakterystyka

1.1. Techniki automatycznego gromadzenia informacji w systemach komputerowych
1.1.1. Kody kreskowe
1.1.1.1 Historia wdrazania kodów kreskowych
1.1.1.2 Europa a kody kreskowe
1.1.1.3 EAN 8, 13 oraz 128-popularne kody kreskowe
1.1.1.4 Klasyfikacje i rodzaje kodów kreskowych
1.1.2. RFID
1.1.2.1 Historia systemu RFID
1.1.2.2 Elementy skladowe sytemu RFID
1.1.2.3 Identyfikator w systemie RFID
1.1.2.4 Czytnik (dekoder) w systemie RFID
1.1.2.5 Oprogramowanie czytnika w systemie RFID
1.1.2.6 Przeznaczenie oraz zalety technologii RFID
1.1.2...

Czytaj więcej

System dystrybucji i jego organizacja na przykładzie Grupy Zywiec S.A.


Wstęp

Rozdzial 1.
Dystrybucja towarów w marketingu i logistyce

1.1. Istota i funkcje dystrybucji

1.2. Miejsce dystrybucji w systemie marketingowym przedsiębiorstwa

1.3. Kanały dystrybucji i ich charakterystyka

1.4. Posrednicy handlowi i ich rola w kanalach dystrybucji

1.5. Fizyczny przeplyw produktów w kanale dystrybucji

Rozdzial 2.
Systemy i strategie dystrybucji towarów

2.1. Podstawowe strategie dystrybucji, pojecie i elementy

2.2. Przeslanki tworzenia strategii dystrybucji

2.3. Zakres i kryteria wyboru kanalów dystrybucji

Czytaj więcej

Elektroniczne gieldy transportowe jako sposób optymalizacji procesu transpotu


Wstęp ………..2

Rozdzial 1.
Transport

1.1. Pojecie transportu i jego rozwój ………..3
1.2. Podzial transportu ………..10
1.3. Rola i znaczenie transportu w gospodarce ………..13
1.4. Transport w Polsce i Unii Europejskiej……….. 19


Rozdzial 2.
Optymalizacja procesu transportu w przedsiębiorstwie

2.1. Transport jako proces w przedsiębiorstwie……….. 26
2.1.1. Proces transportu w przedsiębiorstwie nietransportowym ………..28
2.1.2. Proces transportu w przedsiębiorstwie transportowym ………..32
2.2. Optymalizacja w procesię transportu ………..35
2.2.1. Optymalny wybór partnera realizujacego proces transportu ………..36
2.2.2. Planowanie optymalnej trasy ………....

Czytaj więcej

Analiza procesu obslugi klienta w porcie lotniczym Kraków – Balice


Wstęp…………2

Rozdzial I
Aspekty transportu lotniczego

1.1 Pojecie transportu lotniczego………. 5
1.2 Charakterystyka i funkcje transportu………. 8
1.3 Ekonomika transportu lotniczego………. 12
1.4 Struktura lotnisk w Polsce ……….15

Rozdzial II
Charakterystyka obslugi klienta

2.1 Pojecie i znaczenie logistycznej obslugi klienta………. 18
2.2 Elementy obslugi klienta ……….25
2.3 Strategie obslugi klienta ……….28
2.4 Efektywna obsługa klienta ……….32

Rozdzial III
Charakterystyka portu lotniczego Kraków – Balice

3.1 Glówne porty lotnicze w Polsce ……….35
3.2 Budowa i charakterystyka portu lotniczego Balice ……….41
3.3 Polscy przewoznicy lotniczy………. 43
3...

Czytaj więcej

Rynek usług przewozów pasazerskich transportu drogowego w województwie pomorskim.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Rynek usług transportowych w Polsce.

1.1. Pojecie rynku transportowego………5
1.2. Czynniki rynku transportowego………13
1.3. Konkurencja w transporcie drogowym………20

Rozdzial II.
Wpływ obslugi usług przewozów pasazerskich transportu drogowego na potrzeby przewozowe w Polsce.

2.1. Pojecie oraz rodzaje potrzeb przewozowych………24
2.2. Infrastruktura pasazerskiego transportu drogowego i komunikacji miejskiej………32
2.3. Środki pasazerskiego transportu drogowego i komunikacji miejskiej………39
2.4. Zasady formalno – prawne funkcjonowania pasazerskiego transportu drogowego w Polsce……… 48

Rozdzial III.
Pasa...

Czytaj więcej

Zarządzanie transportem drogowym w kontekscie aspektów podejmowania decyzji o budowie obwodnic.


Wstęp.

Rozdzial I.
Zarządzanie transportem.

1.1. Istota i pojecie transportu…………7
1.2. Podzial transportu jego rodzaje i charakterystyka…………14
1.3. Zalety i wady transportu …………18
1.4. Rola i znaczenie transportu drogowego dla gospodarki …………23


Rozdzial II.
Obwodnice jako rozwiazania problemu drogowego

2.1. Charakterystyka i znaczenie obwodnic …………27
2.2. Przeslanki wpływajace na podjecie decyzji o budowie obwodnicy …………29
2.3. Obwodnice i drogi zbiorcze …………32
2.4. Wpływ budowy obwodnic na środowisko …………36


Rozdzial III.
Analiza budowy obwodnicy w Dolinie Rospudy w kontekscie procesu podejmowania decyzji.

3.1...

Czytaj więcej

Transport miedzynarodowy samochodowy, jako ogniwo lancucha dostaw


Wstęp.
Zagadnienia wstepne

Rozdzial I
Podstawowe zagadnienia z transportu samochodowego i logistyk

1.1.Pojecie transportu i usługi transportowej
1.2.Transport miedzynarodowy i jego rodzaje
1.3.Charakterystyka i znaczenie transportu samochodowego
1.4.Charakterystyka procesów transportowych z wykorzystaniem elementów logistyki
1.5.Istota i zakres logistyki dystrybucji oraz klasyfikacja kanalów dystrybucji.


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1.Przedmiot i cel badan
2.2.Problemy i hipotezy pracy
2.3.Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.4. Opis grupy badanej i terenu badan


Rozdzial III
Transport miedzynarodowy samochodowy jako og...

Czytaj więcej

Przyklady zastosowania europejskich norm zarządzania srodowiskowego w firmach logistycznych


Wstęp ………..4

Rozdzial I
Podstawowe Pojecia i Definicje Zarzadzania Srodowiskowego

1.1.Przyklady definicji na podstawie regulacji europejskich………..6
1.2.PN-EN ISO 14001………..7
1.3.EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)………..12


Rozdzial II
Systemy zarządzania srodowiskowego

2.1.Systemy zarządzania srodowiskowego a regulacje prawne………..20
2.2.Systemy zarządzania srodowiskowego w gospodarce swiatowej………..23
2.3.Systemy zarządzania srodowiskowego w Polsce………..26


Rozdzial III
Wdrazanie norm srodowiskowych w firmach logistycznych

3.1...

Czytaj więcej

Finansowanie zapasów w przedsiębiorstwie na podstawie przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp

Rozdzial I
Przedsiebiorstwo

1. Pojecie przedsiębiorstwa
2. Klasyfikacja przedsiebiorstw
3. Cele przedsiębiorstwa


Rozdzial II
Zarządzanie zapasami i ich finansowanie w przedsiębiorstwie

1. Pojecie kapitału obrotowego
2. Pojecie i rodzaje zapasów
3. Wystepowanie zapasów w przedsiębiorstwie
4. Cele zarządzania zapasami
5. Strategie i metody zarządzania zapasami
6. Finansowanie zapasów w przedsiębiorstwie


Rozdzial III
Analiza zródel finansowania zapasów w przedsiębiorstwie XYZ

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
2. Analiza zarządzania zapasami w XYZ
3. Analiza finansowania zapasów w XYZ


Za...

Czytaj więcej

Logistyczna obsługa klienta na podstawie elektromarketu XYZ


Wstęp…………. 3

Rozdzial I.
Wybrane zagadnienia logistycznej obslugi klienta

1.1. Definicja i znaczenie logistycznej obslugi klienta…………. 4
1.2. Standardy logistycznej obslugi klienta…………. 12
1.3. Wybrane metody zdefiniowania wlasciwego poziomu obslugi klienta…………. 14


Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka firmy XYZ

2.1. Funkcjonowanie Organizacji…………. 20
2.2. Podstawowe zadania realizowane przez elektromarkety XYZ ………….27
2.3. Gospodarka towarem w firmie XYZ ………….33


Rozdzial III.
Analiza logistycznej obslugi klienta w elektromarkecie XYZ.

3.1. Ocena logistycznej obslugi klienta ………….35
3.2. Analiza bledów…………. 39
3.3...

Czytaj więcej

Logistyka odpadów.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Charakterystyka odpadów.

1.1. Definicja odpadów………..6
1.2. Klasyfikacja odpadów………..11
1.3. Źródła powstawania odpadów………..19
1.4. Regulacje prawne w zakresię gospodarowania odpadami………..24


Rozdzial II
Sposoby postępowania z odpadami.

2.1. Recykling………..30
2.2. Metody termiczne utylizacji odpadów………..36
2.3. Procesy biologiczne i biologiczno-mechaniczne przeksztalcania odpadów………..41
2.4. Odzysk energii z odpadów………..45


Rozdzial III
System logistyczny odpadów.

3.1. Logistyka odpadów jako element systemu logistycznego………..50
3.2. Podsystemy w logistyce odpadów………..66


Zakończenie………..75
Bibliografia……...

Czytaj więcej

Logistyczne aspekty dystrybucji produktów spozywczych


Wstęp

Rozdzial 1.
Dystrybucja jako dzialalnosc logistyczna wspólczesnych przedsiebiorstw produkcyjnych – zalozenia teoretyczne

1.1. Pojecie i funkcje dystrybucji ………..6
1.2. Typy kanalów dystrybucji ………..11
1.3. Wybór kanalu dystrybucji ………..15
1.4. Uczestnicy kanalów dystrybucji ………..21
1.5. Wspólpraca i źródła konfliktów w kanale dystrybucji……….. 29
1.6. Wnioski ………..35


Rozdzial 2.
Charakterystyka rynku produktów spozywczych w Polsce

2.1...

Czytaj więcej

Jednostka kontenerowa w transporcie miedzynarodowym


Wstęp ……….3

Rozdzial 1.
Charakterystyka kontenerowej jednostki ladunkowy

1.1. Pojecie kontenera………. 5
1.2. Klasyfikacja i rodzaje kontenerów………. 8
1.3. Oznakowanie kontenerów………. 21


Rozdzial 2.
Miedzynarodowy transport kontenerowy

2.1. Istota transportu kontenerowego………. 31
2.2. Praca transportu kontenerowego………. 35
2.3. Wymagania techniczno-prawne w transporcie kontenerowym ……….39


Rozdzial 3.
Transport kontenerowy w wybranych galeziach transportu

3.1. Transport multimodalny ……….47
3.2. Kontenery w transporcie drogowym i kolejowym ……….52
3.3. Kontenery w transporcie morskim ……….56


Podsumowanie………. 63
Bibliografia ……….67
Wykaz rys...

Czytaj więcej

Zarządzanie procesami logistyki produkcji wspierane zintegrowanym systemem informatycznym


Wykaz wazniejszych skrótów i akronimów……….5

Wprowadzenie

Wstęp………. 6

Rozdzial 1
Analiza literatury

1. Podstawowe zagadnienia zwiazane z logistyka
1.1 Istota, rodzaje i funkcje logistyki………. 8
1.2 Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym ……….12
1.3 Strategie logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym………. 16
2. Informatyka z zarządzaniu logistycznym ……….23
2.1 Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym przedsiebiorstw ……….23
2.2 Struktura i zakres zintegrowanych systemów informatycznych ……….26
3. Charakterystyka wybranych systemów informatycznych znajdujacych zastosowanie w zarządzaniu logistycznym przedsiebiorstw………...

Czytaj więcej

Analiza i ocena systemów wspomagajacych zarzadzanie gospodarka materialowa na przykładzie przedsiębiorstwa ‚XYZ’


Wstęp …………3

Rozdzial I
Istota logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

1.1. Znaczenie logistyki zaopatrzenia w lancuchu dostaw………… 5
1.2. Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie …………8


Rozdzial II
Zarządzanie procesem zakupu

2.1. Organizacja procesu zakupów …………15
2.2. Analiza rynku zaopatrzenia …………17
2.3. Kryterium wyboru dostawcy …………18
2.4. Proces negocjacji ceny …………19


Rozdzial III
Magazynowanie – organizacja przeplywu materialu

3.1. Charakterystyka procesu magazynowania………… 22
3.2. Planowanie potrzeb materialowych w firmie………… 27
3.3. Dokumentacja magazynowa …………28
3.4. Zarządzanie zapasami w firmie …………29


Rozdzial IV
Koszty ...

Czytaj więcej

Cyfrowe systemy trankingowe – analiza porównawcza


Rozdzial 1.
Tranking cyfrowy

1.1 Pojecie trankingu ………. 6
1.2 Klasyfikacja systemów trankingowych ………. 8
1.3 Systemy trankingowe a technologia cyfrowa ………. 9


Rozdzial 2.
Charakterystyka wybranych standardów cyfrowych systemów trankingowych

2.1 Tetra ………. 11
2.1.1 Architektura i interfejsy systemu TETRA ………. 11
2.1.2 Interfejs radiowy ………. 13
2.1.3 Organizacja kanalów logicznych ………. 14
2.1.4 Kodowanie i transmisja glosu ………. 16
2.1.5 Uslugi transmisji glosu i danych ………. 17
2.1.6 Tryby komunikacji w systemie TETRA ………. 18
2.1.7 Bezpieczenstwo w systemie TETRA ……….20
2.1.8 Przyszłość standardu TETRA ………. 21
2...

Czytaj więcej

Ewolucja systemów informatycznych sterujacych przedsiebiorstwem


Wprowadzenie……….. 3

Rozdzial 1.
Aspekty informacyjne i decyzyjne informatycznych systemów zarządzania logistyka

1.1. Istota informacji i rola zasobów informacyjnych w przedsiębiorstwie ………..5
1.2. Informacje a podejmowanie decyzji……….. 6
1.3. System informacyjny a system informatyczny……….. 8


Rozdzial 2.
Istota informatycznych systemów zarządzania logistyka

2.1. Systemy informatyczne (kryteria klasyfikacji) ………..12
2.2. Ewolucja i zastosowanie systemów informatycznych zarządzania logistyka………..14
2.3. Oddzialywanie informatycznych systemów zarządzania na organizacje……….. 17


Rozdzial 3.
Wykorzystywanie technologii informatycznych...

Czytaj więcej

Ocena i doskonalenie wybranych procesów logistycznych z wykorzystaniem FMEA.


Wstęp ………3

Rozdzial 1.
FMEA – Informacje ogólne

1.1. Podstawowe zalozenia FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)………….. 5
1.2. Rodzaje FMEA………….. 8
1.3. Cele i korzysci wynikajace ze stosowania FMEA………….. 14


Rozdzial II
Proces logistyczny oraz analiza FMEA

2.1. Etapy analizy FMEA …………..19
2.2. Przyklad zastosowania metody …………..23
2.3. Przeprowadzenie analizy potencjalnych wad………….. 32
2.4. Zasoby oraz rola zespolu …………..36


Rozdzial III
Projektowanie dzialan doskonalacych

3.1. Doskonalenie poprzez prewencje…………..46
3.2. Doskonalenie poprzez kontrole…………..50
3.3. Raportowanie stanu zagrozen…………..53
3.4. Analiza Pareto…………..55
3.5...

Czytaj więcej

Analiza lancucha wartosci na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp……… 4

Rozdzial I
Analiza strategiczna jako narzedzie zarządzania strategicznego przedsiebiorstwem

1.1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw……… 6
1.2. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem……… 9
1.3. Strategia przedsiębiorstwa ………14
1.4. Pojecie i zakres analizy strategicznej ………17
1.5. Znaczenie analizy strategicznej w zarządzaniu przedsiebiorstwem ………18

Rozdzial II
Analiza lancucha wartosci przedsiębiorstwa produkcyjnego.

2.1. Koncepcja sciezki ekonomicznej……… 21
2.2. Metodyka analizy lancucha wartosci ………22
2.3. Funkcje podstawowe i pomocnicze w przedsiębiorstwie produkcyjnym……… 25
2.4...

Czytaj więcej

Infrastruktura transportu lotniczego w turystyce krajowej.


Wstęp

Cel i zakres, material i metodyka pracy

1.1 Cel i zakres pracy
1.2 Material i metodyka pracy


Rozdzial 1.
Transport lotniczy i jego infrastruktura

2.1 Pojecie transportu lotniczego
2.2 Struktura lotnisk w Polsce
2.2.1 Lotniska o znaczeniu centralnym
2.2.2 Lotniska o znaczeniu regionalnym
2.2.3 Lotniska o znaczeniu lokalnym
2.3 Infrastruktura
2.3.1 Infrastruktura liniowa
2.3.2 Infrastruktura punktowa


Rozdzial 2.
Zagadnienia organizacyjne transportu lotniczego w Polsce

3.1 Struktura organizacyjna transportu lotniczego
3.2 Oferowane uslugi
3.2...

Czytaj więcej

Pomiar i analiza czasu zamówien i dostaw w sklepach wielkopowierzchniowych, jako wskaznik efektywnosci logistycznych systemów dostaw


Wstęp…………. 4

Cel i zakres pracy…………. 6

Rozdzial 1
Zapasy w systemie logistycznym.

3.1. Zapasy – definicja………….7
3.2. Metody zarządzania zapasami…………. 9
3.2.1. Metoda ABC i XYZ…………. 9
3.2.2. Model optymalnej wielkosci zamówienia…………. 11
3.3. Modele sterowania zapasami…………. 13
3.3.1. Model poziomu zamawiania…………. 13
3.3.2. Model cyklu zamawiania…………. 17
3.4. Opakowania – funkcje, podzial, rodzaje opakowan………….18
3.5. Koszty zapasów………….24


Rozdzial 2
Logistyka zaopatrzenia.

4.1. Zaopatrzenie i jego zadania…………. 27
4.2. Zwiazek transportu w lancuchu dostaw…………. 30
4.3. Szczególne znaczenie zapasów w logistyce zaopatrzenia...

Czytaj więcej

Analiza i ocena działalności centrum dystrybucyjnego Tesco


Wstęp …………. 2

Rozdzial 1.
Centrum dystrybucji jako obiekt logistyczny

1.1 Definicja i rodzaje centrów dystrybucji …………. 4
1.2 Podstawowe modele fizycznej dystrybucji towarów …………. 7
1.3 Infrastruktura wykorzystywana w centrach dystrybucji ………….11
1.4 Problemy lokalizacji centrów dystrybucji w sieci dostaw …………. 15


Rozdzial 2.
Wybrane aspekty obslugi logistycznej z uwzglednieniem specyfiki sektora FMCG

2.1 Wymagania branzy FMCG w zakresię obslugi logistycznej …………. 20
2.2 Czynniki wpływajace na wybór dostawców ………….25
2.3 Obsługa magazynowa …………. 29
2.4 Obsługa zamówien klientów ………….33
2...

Czytaj więcej

Wybrane zagadnienia dotyczace zatrudnienia kierowców w firmach transportowych


Wstęp……….1

Rozdzial I.
Czas jazdy a czas pracy kierowcy……….4

Rozdzial II.
Wynagrodzenie kierowców za prace………..21

Rozdzial III.
Ograniczenia w transporcie drogowym……….29

3.1. Programy i przyrzady sluzace do ewidencji czasu pracy kiedys i dzis
3.2. Odpowiedzialnosc kierowców
3.3. Ewidencjonowanie i odczytywanie tarczek, cykle pracy kierowców


Zakończenie……….46
Bibliografia
Ustawodawstwo


 
Czytaj więcej

Technologia transportu lotniczego.


Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka transportu lotniczego.

1. Wprowadzenie
2. Definicja transportu lotniczego
3. Podzial


Rozdzial 2.
Samoloty transportowe, jako podstawowe srodki pracy transportu lotniczego.

1. Wersje samolotów:
2. Techniczno – eksploatacyjne charakterystyki samolotów


Rozdzial 3.
Technologie procesu transportowego w transporcie lotniczym.

1.Fazy procesu transportowego
2.Pomocnicze urzadzenia transportowe
3.Urzadzenia przeladunkowe:


Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Zarządzanie logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie branzy usług finansowych na przykładzie ING Banku Slaskiego.


Wstęp ………… 3

Rozdzial 1.
Koncepcja obslugi klienta w przedsiębiorstwie

1.1. Definicja obslugi klienta w logistyce ………… 5
1.2. Elementy obslugi klienta ………… 9
1.3. Normalizacja elementów obslugi klienta ………… 13
1.4. Polityka obslugi klienta ………… 18


Rozdzial 2.
Charakterystyka funkcjonowania ING Banku Slaskiego na rynku usług finansowych

2.1. Specyfika ryzyka usług finansowych w Polsce ………… 22
2.2. Zakres działania ING Banku Slaskiego i charakterystyka jego usług ………… 27
2.3. Struktura organizacyjna firmy ………… 31
2.4. Systemy zarządzania jakoscia ………… 35


Rozdzial 3.
Polityka obslugi klienta w ING Banku Slaskim

3.1...

Czytaj więcej

Technologia transportu morskiego.


Rozdzial 1.
Charakterystyka transportu morskiego.Rozdzial 2.
Technologie przewozu i przeladunku w transporcie morskim.

2.1.Technologia przewozu i przeladunku ładunków masowych.
2.2 Przewozy ładunków drobnicowych.


Rozdzial 3.
Środki transportu i infrastruktura transportu morskiego.

3.1.Charakterystyka statków morskich.
3.2 Infrastruktura.


Bibliografia


 
Czytaj więcej

Działalność marketingowa uslugodawców logistycznych.Wstęp

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka usług logistycznych

1.1. Istota, klasyfikacja i znaczenie usług logistycznych we wspólczesnej gospodarce
1.2. Przeslanki popytu na usługi logistyczne
1.3. Typologia uslugodawców logistycznych
1.4. Branza usług logistycznych – stan obecny oraz kierunki rozwoju
1.5. Usluga kurierska jako usluga logistyczna

Rozdzial 2
Marketing w działalności uslugodawców logistycznych

2.1. Istota marketingu
2.2. Zarys nowoczesnych koncepcji marketingu w uslugach
2.3. Strategie marketingowe uslugodawców logistycznych
2.4...

Czytaj więcej

Analiza gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o.o.(producent wyrobów drwenopochodnych.

Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Logistyka – koncepcja i rozwój

1.1. Definicje logistyki……….. 5
1.2. Czynniki sprzyjajace rozwojowi logistyki……….. 9
1.3. Koncepcja logistyki w działania ch przedsiębiorstwa……….. 13
1.4. System logistyczny – charkterystyka i struktura……….. 17

Rozdzial 2.
Gospodarka magazynowa i jej znaczenie w przedsiębiorstwie

2.1. Sfera gospodarki magazynowej i jej charakterystyka ………..24
2.2. Informatyczne systemy wspomagajace gospodarke magazynowa ………..31
2.3. Magazyn i zapasy w sferze logistyki przedsiębiorstwa ………..41
2.4. Znaczeniem gospodarki magazynowej w firmie ………..44

Rozdzial 3.
Logistyka magazynowania na przyk...

Czytaj więcej

Rola magazynów w lancuchu logistycznymWstęp…………2

Rozdzial 1.
Geneza i rozwój Logistyki

1.1. Przeslanki rozwoju …………3
1.2. Cele i zadania logistyki …………7


Rozdzial 2.
Pojecie i charakterystyka magazynu

2.1. Definicja magazynu …………13
2.2. Fazy procesu magazynowania…………15
2.3. Rodzaje magazynów …………25
2.4. Systemy informatyczne w magazynie …………28


Rozdzial 3.
Zadania logistyki magazynowej w lancuchu logistycznym.

3.1. Lancuch Logistyczny…………31
3.2. Infrastruktura logistyki magazynowej…………31
3.3. Zadania logistyki magazynowej…………32
3.4. Magazyn i jego rola…………36


Zakończenie …………38
Spis wykorzystywanych zródel…………40
Spis rysunków…………41
Spis tabel…………42

 
Czytaj więcej

Procesy zaopatrzenia w firmie handlowej.


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Istota procesu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

1.1. Charakterystyka dostawców………. 4
1.2. Specyfikacja asortymentu ……….15
1.3. Wybór dostawców ……….20

Rozdzial II
Charakterystyka obiektu badan

2.1. Historia firmy ……….34
2.2. Przedmiot działalnosci……….36
2.2.1. Dane o przedsiębiorstwie………. 38
2.2.2. Struktura zatrudnienia………. 39
2.2.3. Dane o działalności gospodarczej, P.P.H. XYZ……….. 40
2.2.4. Dane o uslugach………. 41
2.2.5. Dostawcy P.P.H. XYZ ……….41
2.2.6. Glówne cele P.P.H.XYZ ……….43

Rozdzial III
Ocena procesu zaopatrzenia w firmie handlowej

3.1. Optymalizacja towarów dla zaopatrzenia………. 44
3.2...

Czytaj więcej

Koncepcja magazynu hurtowni farmaceutycznej-na przykładzie Polskiej Grupy Farmaceutycznej (PGF).Wstęp – cel i zakres pracy………. 4

1.Magazyn w ujęciu logistycznym……….5

2.Charakterystyka branzy farmaceutycznej w Polsce.

3.1.Rynek farmaceutyczny w Polsce……….7
3.2.Charakterystyka wybranych produktów farmaceutycznych……….9


3.Specyfika magazynów w hurtowni farmaceutycznej.

3.1. Struktura przestrzenna magazynu……….12
3.2. Koncepcja systemu transportu wewnetrznego……….14
3.3. Opakowania do transportu……….17
3.4. Organizacja magazynu i sposób zarządzania nim……….18


4.Charakterystyka hurtowni farmaceutycznej PGF.

4.1.Historia powstania i charakterystyka firmy……….20
4.2.Oferta handlowa Firmy……….23


5...

Czytaj więcej

Przewóz ładunków nienormatywnychWstęp………. 4

Rozdzial I
Transport ładunków nienormatywnych

1.1.Podstawowe pojecia w transporcie ładunków nienormatywnych ……….5
1.2. Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków nienormatywnych ……….7
1.3. Ogólne warunki przewozu ladunków ……….9
1.3. Ograniczenie wymiarów i masy pojazdów ……….12
1.5. Dopuszczalne naciski na os na drogach RP ……….14

Rozdzial II
Samochody do przewozu ładunków nienormatywnych

2.1. Klasyfikacja samochodów do przewozu ladunków ……….17
2.2. Charakterystyka techniczna samochodów ……….28
2.3. Zasady transportu ładunków nienormatywnych………. 34
2.4...

Czytaj więcej

Systemy lacznosci na PKP w aspekcie dyrektyw unijnych.


Wstęp ……….3

Rozdzial I
SYstemy lacznosci kolejowej w Polsce.

1.1. Historia systemów……….5
1.2. Aktualna struktura radiolacznosci PKP w Polsce……….. 15

Rozdzial II
System GSMR

2.1. Ogólna charakterystyka systemu GSM-R ……….19
2.2. Wyzwania w transporcie kolejowym idace w strone systemu GSM-R ……….24
2.3. Rola platformy technologicznej GSM-R dla spelnienia wymagan zawartych w prawodawstwie UE……….. 27
2.4. Stan obecny i kierunki rozwoju platformy GSM-R na kolejach Europy ……….34
2.5. Funkcjonalnosc platformy GSM-R w sterowaniu, kierowaniu i zarządzaniu w transporcie kolejowym. ……….40
2.5...

Czytaj więcej

Rola kolei we wspólczesnych systemach transportowychWstęp……….4

Rozdzial I
Miejsce kolei w obsludze potrzeb ludnosci i ładunków w Polsce, Europie i na Swiecie

1.1. Charakterystyka kolei……….. 5
1.2. Podzial kolei……….. 6
1.3. Rozwój ruchu pasazerskiego w transporcie kolejowym……….. 12
1.4. Wielkosci przewozowe w przewozach towarowych i pasazerskich……….. 20
1.5. Kolej, a ochrona srodowiska ……….31
1.6. Zagrozenia i zalety ekologiczne……….. 34


Rozdzial II
Wspólczesne tredy gospodarcze a rozwój kolei

2.1. Potrzeby przewozowe gospodarcze i społeczne………. 36
2.2. Transport intermodalny jako ogniwo przewozów kolejowych………. 39
2.3. Kolej wobec logistycznego lancucha wyzwan………...

Czytaj więcej

Analiza zmian bezpieczenstwa w ruchu drogowym w Polsce na tle wybranych krajów w latach 1970-2009


Wstęp

Rozdzial I
Wprowadzenie do bezpieczenstwa w ruchu drogowym

1.1.Poczatki rozwoju motoryzacji
1.2. Rozwój dzialan prewencyjnych
1.3. Definicja wypadku drogowego
1.4. Wypadki drogowe jako zagadnienie spoleczno-ekonomiczne

Rozdzial II
Czynniki wpływajace na bezpieczenstwo ruchu drogowego

2.1. Źródła zagrozen bezpieczenstwa w ruchu drogowego i ich wzajemne powiazania
2.2. Wpływ cech psychofizjologicznych na zachowania uzytkowników dróg
2.2.1. Wpływ wzroku na zagrozenia drogowe
2.2.2. Wpływ innych czynników sensomotorycznych
2.2.3. Wpływ osobowosci uczestników ruchu na wypadki drogowe
2.3...

Czytaj więcej

Rola dystrybucji w logistyce na przykładzie XYZ


Wstęp…………3

Rozdzial I
Miejsce logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

1.1. Istota zarządzania przedsiębiorstwem………… 4
1.1.1. Rola celów w zarządzaniu przedsiebiorstwem ………… 7
1.1.2. Analiza systemu celów przedsiębiorstwa …………8
1.2. Definicja logistyki………… 10
1.3. Logistyka jako koordynacja procesów zachodzacych w przedsiębiorstwie …………11
1.4. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie …………13

Rozdzial II
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

2.1. Przeslanki strategiczne funkcjonowania logistyki………… 17
2.2 Definicja zarządzania logistycznego …………20
2.3 Wybór infrastruktury dystrybucji …………21
2...

Czytaj więcej

Logistyka handlu elektronicznego

Wstęp

Rozdzial 1.
Handel elektroniczny

1.1 Pojecie i charakterystyka handlu elektronicznego
1.2 Charakterystyka wybranych form handlu elektronicznego
1.2.1 Sklepy internetowe
1.2.2 Portale aukcyjne
1.3 Prognozy dla rynku e-commerce


Rozdzial 2.
Logistyka

2.1 Istota logistyki
2.2 Logistyka handlu elektronicznego
2.2.1. Faza zaopatrzenia i magazynowania
2.2.2. Faza dystrybucji


Rozdzial 3.
Ocena jakosci usług oferowanych przez wybrane firmy kurierskie

3.1. Charakterystyka usług kurierskich
3.2. Metoda badawcza
3.3. Omówienie wyników badan
3.4. Analiza wyników i wnioski


Podsumowanie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tab...

Czytaj więcej

Rola ubezpieczen w działalności leasingowej i spedycyjno-transportowejWstęp……….3

Rozdzial I
Istota i rodzaje leasingu

1.1. Pojecie i rodzaje leasingu………. 5
1.2. Leasing operacyjny i finansowy ……….11
1.3. Leasing bezposredni i posredni………. 14
1.4. Pozostale rodzaje leasingu ……….16
1.5. Wady i zalety leasingu………. 18


Rozdzial II
Ogólna charakterystyka ubezpieczen

2.1. Tresc i zakres pojecia ubezpieczen………. 20
2.2. Klasyfikacja ubezpieczen………. 22
2.3.Funkcje i zasady ubezpieczen gospodarczych………. 33
2.3.1. Funkcje ubezpieczen ……….34
2.3.2 Zasady ochrony ubezpieczeniowej……….. 38


Rozdzial III
Ubezpieczenia w funkcjonowaniu firmy spedycyjno- transportowej na przykładzie TISO Logistic Polska

3.1...

Czytaj więcej

Przedsiebiorstwo transportu drogowego w Polsce na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp…………3

Rozdzial 1
Rynek usług transportu drogowego w Polsce.

1.1. Przewozy towarowe…………5
1.2. Przewozy osobowe…………8
1.3. Regulacje prawne…………10


Rozdzial 2
Rozwój infrastruktury transportu drogowego w Polsce.

2.1. Budowa nowych dróg…………12
2.2. Modernizacja istniejacych szlaków komunikacji…………28
2.3. Rozwój pozostalej infrastruktury towarzyszacej…………31


Rozdzial 3
Firma XYZ na rynku usług transportu drogowego w Polsce.

3.1. Ogólna charakterystyka firmy…………33
3.2. Firma XYZ na polskim rynku przewozów towarowych…………35
3.3. Wyniki finansowe firmy i perspektywy na przyszlosc…………36


Zakończenie…………40
Bibliografia…………42
Spis rysunk...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich