Kategoria Logistyka

Nowoczesne systemy dystrybucji i magazynowania gazów technicznych stosowanych w wiertnictwie i inzynierii gazowniczej.


I. Wstęp………..4
II. Cel pracy………..6
III. Czesc teoretyczna………..7


Charakterystyka termodynamiczna gazów……….. 10
Charakterystyka gazów technicznych ………..19
Obowiazujace przepisy w zakresię postępowania z towarami niebezpiecznymi……….. 48
Uzytkowanie i obsługa pojemników (butli) z gazem ………..54
Podsumowanie ……….. 117


Literatura


 
Czytaj więcej

Transport intermodalny w lancuchu dostaw.

Wstęp………. 4

Rozdzial I
Podstawowe pojecia zwiazane z lancuchem dostaw

1.1. Rozwój lancucha dostaw………. 6
1.2. Definicja i istota lancucha dostaw………. 7
1.3. Kluczowe zagadnienia zwiazane z lancuchem dostaw ……….10
1.3.1 Zarządzanie lancuchem dostaw ……….10
1.3.2 Informacja w lancuchu dostaw
1.3.3 Strategiczna rola lancuchów dostaw………. 16

Rozdzial II
Intermodalny system transportowy

2.1 Transport intermodalny – definicja pojecia………. 18
2.2 Istota intermodalnego systemu transportowego ……….21
2.2.1 Lancuch wymiarowy opakowan transportowych………. 21
2.2.2 Kontenery jako zintegrowane jednostki ladunkowe……….26
2.2.3 Nadwozia wymienne ……….28
2.2...

Czytaj więcej

Rynek usług logistycznych w Polsce w latach 2008-2012. Jego struktura podmiotowa i dynamika rozwoju.

Rozdzial 1.
Rynek usług logistycznych- ich istota i charakter

1.1.Funkcje operatorów dzialajacych w ukladzie lancuchów dostaw
1.2.Outsourcing usług logistycznych
1.3.Rynek usług kurierskich

Rozdzial 2.
Charakterystyka logistycznych modeli biznesowych – 3 PL i 4 PL


Rozdzial 3.
Dynamika i perspektywy rozwoju rynku usług logistycznych


 
Czytaj więcej

Logistyczne zarzadzanie zapasami na przykładzie przedsiębiorstwa IRYD Sp. z o.o.Wstęp………. 3

Rozdzial 1
Teoretyczne aspekty zarządzania zapasami

1.1 Pojecie i rodzaje zapasów ……….7
1.2 Cel utrzymania i funkcje zapasów w przedsiębiorstwie………. 10
1.3 Metody sterowania zapasami ……….18
1.4 Logistyczne zarzadzanie zapasami w przedsiębiorstwie ……….23


Rozdzial 2
Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa IRYD Sp. z o.o.

2.1 Powstanie i rozwój ……….37
2.2 Struktura organizacyjna ……….39
2.2 Przedmiot działalności przedsiębiorstwa………. 42


Rozdzial 3
Analiza zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie IRYD Sp. z o.o.

3.1 Analiza zarządzania zapasami metoda ABC w przedsiębiorstwie………. 47
3...

Czytaj więcej

Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie handlowym na przykładzie sklepu internetowego XYZ


Wstęp.

Rozdzial 1
Definicje logistyki i jej zastosowanie w praktyce

1.1 Pojecie i definicje logistyki
1.2 Znaczenie logistyki w gospodarce
1.3 Logistyka zaopatrzenia
1.4 Logistyka dystrybucji


Rozdzial 2
Logistyka sklepu internetowego

2.1 Specyfika prowadzenia sklepu internetowego
2.3 Wpływ logistyki na rozwój sklepów internetowych


Rozdzial 3
Ocena funkcjonowania logistyki zaopatrzenia i dystrybucji w firmie Jeans-Online

3.1 Charakterystyka firmy Jeans-Online
3.2 Analiza logistyki zaopatrzenia w firmie XYZ
3.3 Analiza logistyki dystrybucji w firmie XYZ


Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Transport- sfera dzialan logistycznych.

Wstęp………… 3

Rozdzial I.
Istota i przedmiot logistyki

1.1. Definicja i geneza logistyki ………… 5
1.1.1. Istota i cel logistyki ………… 6
1.2. Sfery dzialan logistycznych ………… 9
1.3. Zarządzanie lancuchem dostaw ………… 20
1.3.1.Podstawowe lancuchy dostaw ………… 23
1.3.1.1.Wewnetrzne lancuchy dostaw ………… 26
1.3.1.2. Zewnetrzne lancuchy dostaw ………… 27


Rozdzial II.
Rola i miejsce transportu w działalności logistycznej.

2.1. Charakterystyka transportu ………… 29
2.2. Analiza środków transportu ………… 35
2.3. Koszty i ceny w transporcie ………… 41
2.4. Wybór przewoznika ………… 46
2.4.1. Kryteria wyboru przewoznika ………… 46
2.4.1.1...

Czytaj więcej

Identyfikacja naruszen i ocena ryzyka zwiazanego z transportem kolejowym materialów niebezpiecznych.


Wstęp ……….. 3

Rozdzial I.
Charakterystyka transportu kolejowego

1.1. Definicja transportu ……….. 5
1.2. Infrastruktura transportu kolejowego ……….. 10
1.3. Środki transportu kolejowego ……….. 18


Rozdzial II.
Materialy niebezpieczne

2.1. Ogólna charakterystyka ……….. 24
2.2. Klasyfikacja materialów niebezpiecznych ……….. 28
2.3. Akty prawne i identyfikacja naruszen obowiazujace przy przewozie materialów niebezpiecznych w transporcie kolejowym ……….. 39


Rozdzial III.
RID – miedzynarodowy regulamin przewozu materialów niebezpiecznych

3.1. Przepisy ogólne ……….. 47
3.2. Klasy towarów niebezpiecznych ……….. 51
3.3...

Czytaj więcej

Analiza i ocena procesu zaopatrzenia i planowania potrzeb materialowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ


Wstęp…………. 3

Rozdzial 1.
Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.

1.1. Logistyczna koncepcja zaopatrzenia …………. 5
1.2.Proces zaopatrzenia …………. 8
1.4. Analiza, ocena i wybór dostawcy …………. 12

Rozdzial 2.
Systemy zarządzania zapasami.

2.1. Systemy klasyczne zarządzania zapasami…………. 16
2.2. System MRP …………. 19
2.3. Koncepcja dostaw just in time …………. 22
2.4. Zarządzanie zapasami przez dostawce …………. 24

Rozdzial 3.
Charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego XYZ.

3.1. Geneza i rozwój przedsiębiorstwa w Polsce ………….26
3.2. Przedmiot działalności i struktura asortymentowa produkcji …………. 28
3.3. Kluczowi odbiorcy …………. 30
3.4...

Czytaj więcej

Dystrybucja dóbr przemyslowych


Dystrybucja jako element logistyki i marketingu

Istota dystrybucji
Zadania, cele i funkcje dystrybucji
Rodzaje dystrybucji
Definicja kanalów dystrybucji
Rodzaje kanalów dystrybucji

Posrednicy w kanalach dystrybucji


 
Czytaj więcej

Funkcjonowanie magazynu na przykładzie przedsiębiorstwa (Sklep)XYZ.

Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawowe pojecia i definicje

1.1. Magazyn i magazynowanie ………..4
1.2. Rola i funkcja magazynu w przedsiębiorstwie……….. 10


Rozdzial 2.
Zarządzanie magazynem

2.1. Przyjecie towaru do magazynu ………..14
2.2. Skladowanie towarów ………..18
2.3. Kompletacja towarów ………..21
2.4. Wydanie towarów ………..24
2.5. Inwentaryzacja ………..25


Rozdzial 3.
Wyposazenie techniczne magazynu

3.1. Klasyfikacja wyposazenia……….. 29
3.2. Urzadzenia do skladowania ………..30
3.3. Środki transportu wewnetrznego……….. 33
3.4. Urzadzenia specjalistyczne ………..37


Rozdzial 4.
Gospodarka magazynowa na przykładzie przedsiębiorstwa ‚XYZ’ w XYZ

4.1...

Czytaj więcej

Algorytmy kompresji wykorzystywane w programach pakujacych

Wstęp ………3

Cel i zakres pracy ……….. 3

Rozdzial 1.
Podstawowe pojecia

1.1. Co to jest kompresja? ……….. 4


Rozdzial 2.
Zagadnienia dotyczace kompresji bezstratnej

2.1. Entropia ……….. 6
2.2. Redundancja ……….. 7
2.3. Postacie algorytmów kodowania ……….. 7
2.4. Miary jakosci kompresji ……….. 8


Rozdzial 3.
Transformaty i podstawowe techniki

3.1. RLE – kodowanie dlugosci serii ……….. 9
3.2. Move To Front (MTF) ……….. 9
3.3. Transformata Burrowsa-Wheelera (BWT) ……….. 10


Rozdzial 4.
Algorytmy statystyczne

4.1. Kodowanie arytmetyczne ……….. 13
4.1.1. Kodowanie ……….. 14
4.1.2. Dekodowanie ……….. 15
4.2. Kodowanie Huffmana ……….. 16
4.2.1...

Czytaj więcej

Koszty eksploatacji środków transportu na przykładzie Komunikacji Miejskiej w Krakowie.


Cel i metodyka pracy…………..2

Wstęp…………..2

Rozdzial 1.
Charakterystyka rynku usług transportowych.

1.1. Popyt i podaz na rynku usług transportowych…………..4
1.2. Rynek usług transportowych…………..8
1.3. Cechy rynku transportowego…………..12
1.4. Funkcje rynku transportowego…………..14
1.5. Rynek logistyczny…………..16


Rozdzial 2.
Marketing w odniesieniu do usług transportowych.

2.1. Marketing i jego funkcje w transporcie…………..19
2.2. Obsługa procesu wykonania usługi transportowej…………..24


Rozdzial 3.
Koszty eksploatacji środków transportu na przykładzie Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie.

3.1...

Czytaj więcej

Gospodarka magazynowa

Rozdzial I.
Podstawy teorii logistyki

1.1. Pojecie i istota logistyki
1.2. Kierunki rozwoju logistyki
1.3. Logistyka w ujęciu fazowym.


Rozdzial II.
Gospodarka magazynowa w ujęciu teoretycznym

2.1. Pojecie i istota magazynowania oraz gospodarki magazynowej
2.2. Efektywność gospodarki magazynowej
2.3. Infrastruktura logistyki magazynowej
2.4. Technologie informatyczne wspomagajace zarzadzanie gospodarka magazynowa


 
Czytaj więcej

Infrastruktura transportowa w obsludze handlu zagranicznego w Polsce.

Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka transportu

1.1. Pojecie i istota transportu
1.2. Cele i funkcje transportu
1.3. Galezie transportu w obsludze wymiany miedzynarodowej
1.3.1. Transport kolejowy
1.3.2. Transport drogowy
1.3.3. Transport lotniczy
1.3.4. Transport morski
1.3.5. Transport wodny sródladowy


Rozdzial II.
miedzynarodowa wymiana towarowa Polski w latach 2008 -2010

2.1. Integracja Polski z Unia Europejska
2.2. Wymiana towarowa z państwami czlonkowskimi Unii Europejskiej
2.3. Wymiana towarowa z państwami trzecimi


Rozdzial III.
Kierunki rozwoju transportu w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej

3.1...

Czytaj więcej

Pojecie i istota transportu oraz polityki transportowej.


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka transportu

1.1. Pojecie i istota transportu oraz polityki transportowej
1.2. Cele i funkcje transportu
1.3. Rodzaje transportu
1.3.1. Transport kolejowy
1.3.2. Transport drogowy
1.3.3. Transport lotniczy
1.3.4. Transport morski
1.3.5. Transport wodny sródladowy
1.3.6. Transport miejski


Rozdzial II.
Rozwój przedsiebiorstw transportowych w Polsce

2.1. Sytuacja rozwoju przedsiebiorstw transportowych w Polsce
2.2. Polska infrastruktura transportowa
2.3. Analiza polskiej wymiany transportowej
2.4. Studium przypadku – przyklady rozwoju przedsiebiorstw transportowych w Polsce


Rozdzial III.
Persperktywy rozwo...

Czytaj więcej

Spedycja jako ogniwo dostaw miedzynarodowych


Wstęp

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka transport spedycja logistyka – w ujęciu teoretycznym

1.1 Definicje i róznice pojeciowe- transport, spedycja, logistyka
1.2 Rodzaje transportu
1.3 Rynek usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych


Rozdzial II.
Istota spedycji ze szczególnym uwzglednieniem lancucha dostaw

2.1 Podstawy funkcjonowania spedycji
2.2 Rola spedycji w lancuchu dostaw
2.3 Zarządzanie dzialalnoscia spedycyjna


Rozdzial III.
Rola spedycji na swiecie i w Unii Europejskiej

3.1 Spedycja miedzynarodowa
3.2 Działalność spedycyjna w Unii Europejskiej
3.3 Rynek usług spedycyjnych w Polsce


Rozdzial IV.
Analiza funk...

Czytaj więcej

Dystrybucja produktów stalowych na przykładzie firmy XYZ

Wstęp

Rozdzial I
Dystrybucja produktów

1.1. Dystrybucja jako element logistyki i marketingu
1.2. Istota dystrybucji
1.3. Zadania, cele i funkcje dystrybucji
1.4. Rodzaje dystrybucji


Rozdzial II
Kanały dystrybucji

2.1. Definicja kanalów dystrybucji
2.2. Rodzaje kanalów dystrybucji
2.3. Posrednicy w kanalach dystrybucji
2.3.1. Hurtownicy
2.3.2. Agenci i brokerzy
2.3.3. Detalisci


Rozdzial III
Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa – firmy XYZ s.a.

3.1. Polski rynek dystrybucji stali
3.2. O firmie XYZ
3.3. Asortyment wyrobów stalowych XYZ
3.4. Struktura organizacyjna i struktura zatrudnienia w firmie XYZ
3.5...

Czytaj więcej

Analiza przewozu ładunków ponadnormatywnych transportem drogowym


Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka przewozów ponadnormatywnych

1.1 Podstawowe zagadnienia dotyczace ladunkow ponadnormatywnych
1.2 Cechy oraz podzial ladunkow ponadnormatywnych


Rozdzial 2
Akty prawne w zakresię przewozu ladunkow ponadgabarytowych

2.1 Akty prawne oraz przepisy regulujace przewozy ladunkow ponadnormatywnych
2.2 Dostep do zawodu i rynku przewozów ponadnormatywnych
2.3 Przepisy pilotazu ladunkow ponadnormatywnych
2.4 Aktyprawne regulujace przewozy ponagabarytowe


Rozdzial 3
Środki transportu wykorzystywane w przewozach drogowych ładunków ponadnormatywnych

3...

Czytaj więcej

Zarządzanie transportem drogowym ładunków drobnicowych na podstawie przedsiębiorstwa DHL


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Znaczenie zarządzania logistycznego w dystrybucji.

1.1 Istota zarządzania logistycznego……… 6
1.2 Funkcje, zadania i cele zarządzania logistycznego……… 10
1.3 Istota, rola oraz funkcje dystrybucji dla zarządzania logstycznego……… 13


Rozdzial 2.
Rola transportu drogowego w dystrybucji.

2.1 Istota transportu, usług transportowych i systemu transportowego……… 18
2.2 Pojecie, rodzaje i rola kanalów dystrybucji……… 22
2.3 Analiza środków transportu ……… 26
2.4 Regulacje formalno prawne funkcjonowania transportu drogowego……… 30


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan……… 35
3.2...

Czytaj więcej

Analiza działalności i procesów logistycznych hurtowni chemicznej.

Wstęp……..3

Rozdzial I
Istota logistyki w świetle literatury przedmiotu

1. Rozwój i definicja logistyki ……..5
2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie ……..10
2.1. Logistyka procesów dystrybucji ……..12
2.2. Logistyka procesów produkcji…….. 14
2.3. Logistyka procesów zaopatrzenia ……..15
2.4. Proces sterowania zapasami ……..16
2.5. Proces magazynowania ……..19
2.6. Proces transportowy ……..21
3. Systemy informatyczne w logistyce przedsiebiorstw ……..23
3.1.System planowania potrzeb materialowych MRP ……..24
3.2. System planowania zasobów produkcyjnych MRP II…….. 25
3.3.System planowania zasobów dystrybucji DRP ……..25
3.4...

Czytaj więcej

Internet – zmiany zachowan konsumentów – oferta i obsługa logistyczna

Wstęp……….4

Rozdzial I.
Klient w koncepcji zarządzania przedsiebiorstwem

1.1 Ujecie definicji, rola i znaczenie klienta……….. 7
1.2 Kształtowanie oferty przedsiębiorstwa zgodnej z potrzebami klientów……….. 10
1.3 Wspólczesne trendy, zmiany zachowan konsumenckich ……….14


Rozdzial II.
Nowe technologie informacyjne w realizacji obslugi klienta

2.1 Historia i rozwój Internetu ……….25
2.2 Rozwój usług internetowych i popytu na nie ……….30
2.3 Obsługa zamówien i zlecen internetowych ……….37


Rozdzial III.
Satysfakcja z obslugi w realizacji usług sprzedazowych – wyniki badan

3.1 Charakterystyka badanej populacji ……….44
3...

Czytaj więcej

Kod kreskowy a nowoczesne technologie informacyjne na rzecz procesów logistycznych w lancuchach dostaw.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Zintegrowane zarzadzanie logistyczne w lancuchach dostaw

1.1. Logistyka w ujęciu tradycyjnym, a koncepcja zarządzania lancuchami dostaw ……….7
1.2. Obszary zarządzania logistycznego w organizacjach (magazyn, zapasy, transport)………. 11
1.3. Klient determinanta zmian w logistyce ……….17


Rozdzial II.
Rewolucja w logistyce od kodu kreskowego do RFID

2.1. Historia kodu kreskowego, rodzaje kodów kreskowych, zastosowanie………. 24
2.2. Rozwój technologii informacyjnych ……….31
2.3. Efektywność lancuchów dostaw dzieki zastosowaniu technologii informacyjnych ……….35


Rozdzial III.
Przyklady zastosowan kodów kreskowych i no...

Czytaj więcej

Rola logistyki w dobie rozwoju e-logistyki

Wstęp………4

Rozdzial 1.
Technologia informacyjna w logistyce

1.1 Pojecie i etapy rozwoju logistyki………6
1.2 Logistyka w strategii przedsiebiorstw – efektywnosc procesów logistycznych ………9
1.3 Systemy i technologie stosowane w logistyce ………15
1.4 Klasyfikacja technologii logistycznych i obszary logistyki wspomagane technologia internetowa……… 18
1.5 Znaczenie technologii informacyjnych w rozwoju przedsiębiorstwa ………20


Rozdzial 2.
Rola i znaczenie Internetu w organizacji procesów logistycznych

2.1 Istota i specyfika e – logistyki ………24
2.2 Rozwiazania informatyczne stosowane w procesach logistycznych……… 30
2.3 Zalety e-logistyki……… 38


Roz...

Czytaj więcej

Logistyka w sklepach internetowych, na podstawie sklepu internetowego XXX


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Istota logistyki.

1.1. Definicja logistyki…………5
1.2. Rozwój logistyki…………12
1.3. Strategie logistyczne…………19
1.4. Internet w logistyce…………26


Rozdzial II.
E-biznes.

2.1 Historia e-biznesu…………29
2.2 Istota e-biznesu…………30
2.3 Relacje pomiedzy podmiotami biznesu elektronicznego…………33
2.4 Biznes tradycyjny a e-biznes…………35
2.5 Handel elektroniczny (e-Commerce)…………39
2.6 Kluczowe rozwiazania handlu elektronicznego…………41


Rozdzial III.
Logistyka w sklepie internetowym XXX.

3.1 Charakterystyka sklepu internetowego XXX…………50
3.2 Obsługa logistyczna sklepu internetowego XXX…………52
3...

Czytaj więcej

Metody optymalizacji procesów transportowych na przykładzie firmy XYZ

Wstęp

Rozdzial 1.
Istota procesów logistycznych

1.1 Koncepcja logistyki
1.2 Transport jako skladnik logistyki
1.3 Optymalizacja w przedsiębiorstwach transportowych
1.4 Kierunek rozwoju usług logistycznych


Rozdzial 2.
Transport jako czynnik przewagi konkurencyjnej

2.1 Pojecie komodalnosci w transporcie
2.2 Róznice pomiedzy transportami intermodalnymi, komodalnymi i zlozonymi
2.3 Ujednolicone reguly transportowe
2.3.1 Rodzaje regul Incoterms 2010


Rozdzial 3.
Gieldy transportowe

3.1 Charakterystyka gield transportowych
3.2 Charakterystyka gield transportowych
3.2.1 Rodzaje gield transportowych
3...

Czytaj więcej

Zaopatrzenie i gospodarka materialowa na przykładzie Schürholz Polska Sp. z o.o.

Wstęp……..3

Rozdzial I
Podstawy teoretyczne zaopatrzenia i gospodarki materialowej

1.1. Istota i znaczenie zaopatrzenia…….. 5
1.1.1. Definicja i rola zaopatrzenia ……..5
1.1.2. Strategia zaopatrzenia ……..9
1.1.3. Procesy zakupów…….. 11
1.1.4. Wybór dostawcy i jego pózniejsza ocena…….. 16
1.1.5. Marketing zaopatrzenia i normatywne strategie zakupowe…….. 21
1.1.6. Stosunki dostawca – odbiorca ……..23
1.2. Gospodarka materialowa w przedsiębiorstwie…….. 26
1.2.1. Surowce i materialy i ich klasyfikacja ……..26
1.2.2. Zadania gospodarki materialowej ……..28


Rozdzial II
Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Schürholz Polska Sp.zo.o...

Czytaj więcej

Ewolucja w systemie outsourcingu na przykładzie kooperacji duzych firm logistycznych

Wstęp………3

Rozdzial 1.
Wybrane zagadnienia outsourcingu

1.1. Istota i fazy rozwoju outsourcingu……… 5
1.2. Bariery rozwojowe outsourcingu……… 9
1.3. Zalety i wady outsourcingu……… 11


Rozdzial 2.
Outsourcing dzialu transportu w firmie TESCO

2.1. Dzial transportu firmy Logistycznej ………21
2.1.1. Spedycja ………23
2.1.2. Biuro obslugi sklepów firmy Logistycznej……… 25
2.2. Poprzedni model zarządzania transportem w firmie Logistycznej……… 26
2.3. Przejecie dzialu transportu przez outsourcera ………29


Rozdzial 3.
Efekty outsourcingu w firmie Logistycznej

3.1. Zalety i korzysci wprowadzenia outsourcingu ………36
3.2...

Czytaj więcej

Operator logistyczny jako organizator usług transportowych(na przykładzie przedsiębiorstwa logistycznego)

Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Identyfikacja organizacji i nadzoru transportu produktów spozywczych przez przedsiebiorstwo bedace operatorem logistycznym

1.1. Funkcje przedsiębiorstwa, jako operatora logistycznego, w procesię transportu produktów spozywczych ……….8
1.2. Procedury organizacji dostaw artykulów spozywczych w relacji dostawca – klient ……….10
1.3. Specyfika organizacji transportu artykulów spozywczych………. 19
1.4. Organizacja nadzoru transportu produktów spozywczych………. 29
1.5. Wnioski 34


Rozdzial 2.
Ocena organizacji i realizacji usług transportowych przez firme xxx jako operatora logistycznego

2.1...

Czytaj więcej

Przewóz ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym na terenie Unii Europejskiej

Wstęp……….3

Rozdzial 1
Ekologistyka jako zintegrowany proces

1.1. Koncepcje zarządzania przeplywami materialów odpadowych………. 5
1.2. Obszary działania ekologistyki ……….10
1.3. Utylizacja i recykling………. 16


Rozdzial 2
Przewóz ładunków niebezpiecznych

2.1. Przewóz ładunków niebezpiecznych środkami transportu………. 20
2.2. Regulacje prawne w zakresię transportu ładunków niebezpiecznych………. 25
2.3. Bezpieczenstwo transportu ładunków niebezpiecznych ……….30


Rozdzial 3
Problemy zwiazane z transportem ładunków niebezpiecznych

3.1. Najistotniejsze problemy przewozowe ……….39
3.2. Wymagania dla punktów przeladunkowych ……….42
3.3...

Czytaj więcej

Systemy transportu intermodalnego w gospodarce swiatowej


Wstęp.

Rozdzial I
Formy przewozów intermodalnych i ich znaczenie w transporcie swiatowym.

1.1. Pojecie i geneza transportu intermodalnego.
1.1.1. Transport multimodalny.
1.1.2. Transport kombinowany.
1.1.3 Transport bimodalny.
1.2. Jednostki ladunkowe w transporcie intermodalnym.
1.3. Tabor przewozowy w transporcie intermodalnym.
1.3.1. Przewozy kontenerowe.
1.3.2. Przewozy szynowo-drogowe.
1.4. Glówni uczestnicy transportu intermodalnego w Polsce.
1.4.1.Koleje Panstwowe S.A.
1.4.2. PKP Cargo.
1.4.3. POLKOMBI S.A.
1.4.4. SPEDCONT Spedycja Polska.
1.4.5. Polzug Intermodal Polska Sp. z.o.o.
1.4.6. Trade Trans.
1.4.8...

Czytaj więcej

Koncepcje rozwiazan innowacyjnych w magazynach skladowo – dystrybucyjnych na przykładzie Huty Czestochowa

Wstęp- okreslenie celów pracy………..5

Rozdzial I.
Charakterystyka gospodarki magazynowej

1.1 Podstawowe pojecia………..8
1.2 Gospodarka magazynowa w literaturze przedmiotu………..14
1.3 Technologiczny proces magazynowania………..17


Rozdzial II.
Innowacyjnosc w gospodarce magazynowej

2.1 Pojecie innowacyjnosci i jej funkcje we wspólczesnej gospodarce………..28
2.2 Innowacje jako instrument pobudzania wzrostu gospodarczego ………..33
2.3 Środki na rozwiazania innowacyjne w gospodarce magazynowej………..38
2.4 Przyklady najnowszych rozwiazan innowacyjnych w zakresię gospodarki magazynowej………..41


Rozdzial III.
Huta Czestochowa- charakterystyka zakladu

Czytaj więcej

Rozwiazania logistyczne zorientowane na czas na przykładzie firm kurierskich

Wstęp ……….3

Rozdzial 1.
Charakterystyka usług logistycznych

1.1 Pojecie usługi logistycznej i jej istota……….5
1.2 Charakterystyka rynku usług logistycznych w Polsce………. 13
1.3 Przeslanki i kierunki rozwoju rynku usług logistycznych ……….18
1.4 Istota usług kurierskich ……….22


Rozdzial 2.
Strategie w logistyce zorientowane na czas

2.1.Znaczenie czasu w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….26
2.2 Determinanty wlasciwego zarządzania czasem……….31
2.3 Logistyczne strategie obslugi zorientowane na czas……….35


Rozdzial 3.
Przewozy kurierskie w Polsce w latach 2008-2011

3.1 Metodologia badan……….42
3...

Czytaj więcej

Logistyczna obsługa klienta na przykładzie firmy Rhenus Logistics


Wstęp.

Rozdzial I
Logistyczna obsługa klienta

1.1. Obsługa klienta logistyczna a marketingowa
1.2. Pojecie logistycznej obslugi klienta
1.3. Elementy obslugi klienta
1.4. Mierniki obslugi klienta
1.5. Analiza systemu CRM w aspekcie obslugi klienta


Rozdzial II
Logistyka w uslugach

2.1. Uslugi logistyczne
2.2. Outsourcing usług logistycznych
2.3. Omówienie Badania Manifest Logistyki 2020
2.4. Organizacja przewozów drobnicowych


Rozdzial III
Logistyczna obsługa klienta w firmie Rhenus Logistics

3.1. Ogólna charakterystyka Firmy Rhenus Logistics
3.2.1. Misja i cele badanej firmy
3.2.2...

Czytaj więcej

Sektor usług logistycznych w Polsce.

Wstęp

Rozdzial I
Cele i funkcje spoleczno gospodarcze logistyki

1. Zadania spoleczno gospodarcze logistyki
2. Obslugowa i integracyjna funkcja logistyki
3. Systemy wsparcia logistycznego


Rozdzial II
Przedmiot, zakres i podstawy ekonomiczne outsourcingu zadan logistycznych

1. Kosztowe kryteria optymalizacji działalności logistycznej
2. Outsourcing usług logistycznych jako komponent strategii logistycznej przedsiębiorstwa


Rozdzial III
Sektor usług transportowo – spedycyjnych

1. Sektor przedsiebiorstw transportowo – spedycyjnych
2 Rozwój ilosciowy
3 Tendencje rozwoju jakosciowego


Rozdzial IV
Sektor usług kurierskich

1...

Czytaj więcej

Obsługa klienta jaka podstawa konkurencyjnosci firm w lancuchach dostaw.


1. Definicja i rozwój logistyki

2. Pojecie, charakterystyka logistycznego lancucha dostaw.

3. Podstawowe sfery dzialan logistyki

4. Standardy obslugi klienta

5. Badanie wpływu poziomu obslugi klienta na sprzedaz

6. Koncepcje obslugi klienta w lancuchach dostaw


 
Czytaj więcej

Caloroczne utrzymanie dróg oraz obsługa techniczna pojazdów do utrzymania dróg

Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka dróg krajowych

1.1. Definicja i znaczenie globalne dróg…….5
1.2. Elementy drogi ……. 8
1.3. Rodzaje dróg …….13


Rozdzial II.
Sprzet techniczny do calorocznego utrzymania dróg

2.1. Pojazdy techniczne i ich obsluga……. 20
2.2. Środki chemiczne …….29
2.3. Dodatkowy sprzet techniczny do utrzymania dróg …….33
2.3.1 Nowoczesne rozwiazania sprzetowe …….36
2.4. Zaplecze obslugowo-naprawcze dla sprzetu technicznego…….39


Rozdzial III.
Utrzymanie dróg komunikacyjnych

3.1. Letnie utrzymanie dróg……. 43
3.1.1 Terminologia …….44
3.1.2 Organizacja prac letnich……. 46
3.1...

Czytaj więcej

Rola inspekcji transportu drogowego w poprawie bezpieczenstwa

Wstęp ………..5

Rozdzial I.
Powstanie inspekcji transportu drogowego

1.1. Geneza ……….. 8
1.2. Umocowania Prawne……….. 10
1.3. Rokroczne rozszerzanie zakresu działalności ITD……….. 12
1.4. Przystapienie ITD do Europejskiej Kontroli Drogowej……….. 13
1.5. Jak rozpoznac inspektora ……….. 14


Rozdzial II.
struktura organizacyjna inspekcji transportu drogowego

2.1. Glówny Inspektorat Transportu Drogowego ……….. 21
2.2. Nowy statut Glównego Inspektoratu Transportu Drogowego ………..22
2.3. Glówny Inspektor Transportu Drogowego ……….. 24
2.4. Dyrektor Generalny ……….. 25
2.5. Zastepca Glównego Inspektora ……….. 27
2.6...

Czytaj więcej

Logistyka i znaczenie eksportu zywnosci na przykładzie hurtowni XXX.


Wstęp ……….5
Cel i zakres pracy……….7

Rozdzial I
Logistyka handlu w lancuchu dostaw.

1.1. Istota i rola handlu……….9
1.2. Handel w zarządzaniu lancuchem dostaw ……….28
1.3. Determinanty potrzeb logistycznych przedsiebiorstw handlowych……….37


Rozdzial II
Polski eksport zywnosci.

2.1. Przyczyny i skala eksportu do Wielkiej Brytanii……….41
2.2. Umowa ATP a eksport zywnosci do Wielkiej Brytanii……….52


Rozdzial III
Polski eksport zywnosci na przykładzie hurtowni XXX.

3.1. Rys historyczny i profil działalności firmy XXX……….57
3.2. Dynamika eksportu firmy XXX do Wielkiej Brytanii……….66


Zakończenie……….77
Bibliografia……….79
Spis fotografii……….87
S...

Czytaj więcej

Rola polskich portów lotniczych w swiadczeniu usług logistycznych w Unii Europejskiej.

Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Logistyka i jej wspólczesne zastosowania.

1.1. Logistyka – podstawowe definicje ………..6
1.2. Zarządzanie lancuchami logistycznymi………..10
1.3. Uslugi logistyczne………..16
1.4. Logistyka miedzynarodowa………..21


Rozdzial 2.
Logistyczne funkcje portu lotniczego.

2.1. Port lotniczy – definicje i rodzaje portów………..26
2.2. Społeczne i gospodarcze znacznie transportu lotniczego………..32
2.3. Transport osób i towarów – podstawowa rola portu lotniczego………..39
2.4. Uslug kurierskie – wazna funkcja logistyczna portów lotniczych………..42
2.5. Rola infrastruktury lotniska dla sprawnosci realizacji usług logistycznych………..45


R...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie logistyki miejskiej

Wstęp……….2

Rozdzial I
Charakterystyka logistyki.

1.1. Powstanie i rozwój logistyki……….4
1.2. Pojecie i istota logistyki……….7
1.3. Specyfika logistyki miejskiej……….15


Rozdzial II
Narzedzia wspomagajace zarzadzanie systemem logistycznym miasta.

1.1. Funkcjonowanie transportu w miescie……….18
1.2. Problemy transportu miejskiego……….25
1.3. Narzedzia usprawniajace zarzadzanie systemem logistycznym miasta……….31


Rozdzial III
Wybrane rozwiazania z obszaru logistyki miejskiej.

1.1. Systemy zarządzania ruchem……….35
1.1.1. SCATS……….35
1.1.2. RAPID……….36
1.1.3. CCTV……….38
1.2. Systemy zarządzania transportem w Lodzi oraz Szczecinie……….40
1...

Czytaj więcej

Transport towarów w kontrolowanej temperaturze na przykładzie przewozu jablek.


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Środki techniczne do przechowywania jablek.

1.1. Skrzyniopalety………. 6
1.2. Przyczepy………. 9
1.3. Chlodnie………. 14


Rozdzial II
Warunki przechowywania jablek i nastepstwa ich nieprzestrzegania.

2.1. Dojrzewanie owoców………. 19
2.1. Warunki przechowywania owoców………. 23
2.3. Choroby jablek wywolane zlymi warunkami przechowywania………. 32


Rozdzial III
Transportowanie jablek w kontrolowanej temperaturze.

3.1. Wymogi prawne w zakresię transportowania zywnosci………. 36
3.2. Rejestracja i monitorowanie temperatury ladunku………. 39
3.3. Odpowiedzialnosc przewoznika za szkody powstale w czasię transportu………. 41
3.4...

Czytaj więcej

Wypadki drogowe na przykładzie powiatu sochaczewskiego.


Wstęp……….1

Rozdzial I.
Charakterystyka powiatu sochaczewskiego

1.1. Polozenie geograficzne powiatu Sochaczewskiego………. 3
1.2. Ludnosc powiatu sochaczewskiego………. 6
1.3. Infrastruktura drogowa………. 8


Rozdzial II.
Charakterystyka wypadków drogowych w powiecie sochaczewskim

2.1. Pojecie wypadku drogowego………. 14
2.2. Wypadki drogowe w powiecie sochaczewskim………. 17
2.3. Przyczyny wypadków ……….20
2.4. Skutki wypadków ……….24
2.5. Dynamika wypadków………. 27
2.6. Sprawcy wypadków drogowych………. 29
2.7. Mapa zagrozen wypadków drogowych w powiecie sochaczewskim………. 32


Rozdzial III.
Propozycja poprawy bezpieczenstwa na drogach powiatu sochacze...

Czytaj więcej

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz ich udzial w wypadkach drogowych


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Istota i zakres pojecia niechronionych uczestników ruchu drogowego……….. 6

1.1. Rowerzysci……….. 7
1.2. Piesi ………..14

Rozdzial 2.
Analiza przyczynowo-skutkowa wypadków drogowych z udzialem niechronionych

2.1. Rola niechronionych w zdarzeniach drogowych……….. 20
2.1.1. Niechronieni jako sprawcy wypadków ………..20
2.1.2. Niechronieni jako niewinne ofiary ludzkiej glupoty……….. 24
2.2. Skala wypadków z udzialem niechronionych w Polsce……….. 26

Rozdzial 3.
Propozycje i programy poprawy dzialan prewencyjnych policji na rzecz poprawy bezpieczenstwa niechronionych uczestników zdarzen drogowych

Zakończenie………..52
Bi...

Czytaj więcej

Zasady działania logistycznego na przykładzie systemu zarządzania gospodarka magazynowa


Wstęp……….3

Rozdzial I
Logistyczne aspekty zarządzania.

1.1. Pojecie oraz rozwój logistyki……….. 5
1.2. Przyczyny rozwoju logistyki……….. 6
1.3. Glówne rodzaje usług logistycznych……….. 8
1.4. Glówne zalozenia logistyczne we wspólczesnym przedsiębiorstwie……….. 11
1.5. Centra logistyczne w Krajowym Systemie Logistycznym……….. 13
1.5.1. Pojecie centrum logistycznego……….. 13
1.5.2. Cechy centrum logistycznego……….. 13
1.5.3. Typy obslugi ładunków w Krajowym Systemie Logistycznym……….. 15
1.5.4. Regionalne centra logistyczne……….. 19
1.5.5. Centra logistyczne w Polsce……….. 20


Rozdzial II
Logistyka w gospodarce magazynowej

2.1...

Czytaj więcej

Zastosowanie narzedzi informatycznych w zarządzaniu logistycznym na przykładzie podmiotu gospodarczego branzy kosmetycznej.

Spis tresci
Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Podstawowe zagadnienia dotyczace logistyki

1.1. Istota, pojecie i funkcje logistyki………. 5
1.2. Miejsce i rola logistyki w zarządzaniu produkcja ……….11
1.3. Strategie logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym i uslugowym ……….13


Rozdzial 2.
Rozwiazania informatyczne dla logistyki

2.1. Informatyka w logistyce………. 22
2.2. Systemy informatyczne wspomagajace logistyke i ich cechy ……….27
2.2.1. Systemy automatycznej identyfikacji – kody kreskowe………. 29
2.2.2. Elektroniczna wymiana danych – edi………. 32
2.2.3. Systemy klasy mrp/erp………. 35


Rozdzial 3.
Wdrozenie systemu informatycznego sap w przedsiębiorstwi...

Czytaj więcej

Organizacja procesu dystrybucji w malym i srednim przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa xyz


Wstęp……….3

Rozdzial I
Termin malego i sredniego przedsiębiorstwa oraz rodzaje strategii dystrybucji

1.1 Definicja malego i sredniego przedsiębiorstwa……….5
1.2 Strategie dystrybucji……….11

Rozdzial II
Kanały dystrybucji i ich posrednicy oraz sytuacja na rynku artykulów gospodarstwa domowego

2.1. Rodzaje kanalów dystrybucji……….17
2.2.Posrednicy w kanalach dystrybucji……….20
2.3.Sytuacja na rynku artykulów gospodarstwa domowego……….29

Rozdzial III
Charakterystyka przedsiębiorstwa Scapol

3.1.Geneza i rozwój przedsiębiorstwa Scapol……….38
3.2.Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Scapol……….40

Rozdzial IV
Glówne i poboczne filary dz...

Czytaj więcej

Systemy i technologie informacyjne w logistyce na przykładzie wdrozenia systemu CRM w przedsiębiorstwie uslugowym.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Rola informacji w logistyce.

1.1. Istota, pojecie i funkcje logistyki……….5
1.2. Technologia informacyjna w logistyce……….11
1.3. Systemy informacyjne i informatyczne wspomagajace logistyke……….16


Rozdzial II
Wybrane technologie informacyjne w logistyce.

2.1. Kod kreskowy EAN……….21
2.2. Elektroniczna wymiana danych poprzez EDI……….26
2.3. CRM jako tworzenie strategicznych wiezi z klientami……….30
2.4. Kluczowe elementy efektywnego CRM……….36


Rozdzial III
Wdrozenia systemu CRM w przedsiębiorstwie uslugowym MOORE.

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa uslugowego ……….40
3.2. Definiowanie i organizacja projektu ……….43
3.3...

Czytaj więcej

Internetowy portal aukcyjny jako forma handlu elektronicznego

Wstęp………..3

Rozdzial I.
Zagadnienia metodologiczne

1.1. Cele i hipotezy badan………..5
1.2. Metody, techniki i narzedzia badawcze………..6
1.3. Charakterystyka badanej populacji………..9

Rozdzial II.
Internet jako globalna siec komputerowa

2.1. Charakterystyka Internetu………..11
2.2. Historia i rozwój Internetu………..18
2.3. Internet w Polsce………..23

Rozdzial III.
Charakterystyka handlu elektronicznego

3.1. Istota handlu elektronicznego………..28
3.2. Przyczyny i korzysci z rozwoju handlu elektronicznego………..34
3.3. Prawne aspekty działalności polskiego handlu elektronicznego………..36

Rozdzial IV.
Allegro jako lider aukcji internetowych w Polsce

Czytaj więcej

Logistycznie zintegrowany system gospodarki odpadami.

Wstęp………3

Rozdzial I
Wprowadzenie do gospodarki odpadami.

1.1. Historia gospodarki odpadami………5
1.2. Zasady polityki ochrony srodowiska………9
1.3. Podstawy prawne………11
1.3.1. Ustawa o odpadach………13
1.3.2. Rozporzadzenia dotyczace odpowiedzialnosci za produkt………15
1.3.3. Ocena oddzialywania na srodowisko………16
1.3.4. Akty wykonawcze zwiazane z wykonaniem Ustawy o odpadach………17
1.3.5. Odpowiedzialnosc wobec srodowiska………20


Rozdzial II
Glówne zalozenia koncepcyjne ekologistyki.

2.1. Istota oraz przekrojowe funkcje wspólczesnej logistyki………23
2.2. Podstawy ekologicznej orientacji logistyki………27
2.3. Skala problemu odpadów w Polsce………30


Roz...

Czytaj więcej

Analiza logistyki transportu w firmie transportowej


Wstęp

Rozdzial I
Transport ………….5

1.1 Charakterystyka transportu samochodowego ………….5
1.2 Regulacje prawne ………….8
1.3 Czas pracy kierowców ………….12
1.4 Ograniczenia w transporcie………….17

Rozdzial II
Logistyka

2.1 Wspólczesna logistyka w lancuchach dostaw …………. 19
2.2 Koncepcje logistyczne w transporcie …………. 23
2.3 Outsourcing …………. 27
2.4 Narzedzia informatyczne wspomagajace logistyke transportu …………. 31


Rozdzial III
Firma FHU XYZ.

3.1 Historia firmy …………. 33
3.2 Charakterystyka i zakres dzialan ………….34
3.3 Analiza firmy wedlug 5 sil Portera………….35
3.4 Analiza SWOT………….39

Rozdzial IV
Analiza logistyki transportu w...

Czytaj więcej

Wdrazanie systemu zarządzania jakoscia i jego wpływ na dzialalnosc logistyczna przedsiębiorstwa XYZ.

Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Teoretyczne zalozenia zwiazane z zarzadzaniem jakoscia

1.1. Definicje jakosci………..5
1.2. Zapewnienie jakosci w logistyce………..6
1.3. Historia i rozwój norm ISO serii 9000………..7
1.4. Wymagania normy ISO 9001:2009………..10

Rozdzial 2.
Wdrazanie systemu zarządzania jakoscia wedlug ISO 9001:2009.

2.1. Przygotowanie do wdrozenia systemu…………19
2.2. Rola kierownictwa i spotkanie z pracownikami………..21
2.3. Szkolenie grup roboczych ………..23
2.4. Opracowanie dokumentacji systemowej………..25
2.5. Szkolenie audytorów wewnetrznych………..26
2.6. Wdrozenie dokumentacji………..27
2.7. Opracowanie ksiegi jakosci………..28
2.8...

Czytaj więcej

Transport drogowy towarów niebezpiecznych w Polsce


Wstęp…………. 4

Rozdzial I
Glówne zagadnienia dotyczace transportu samochodowego

1.1. Środki transportu samochodowego w Polsce…………. 6
1.2. Infrastruktura transportu samochodowego w Polsce…………. 9
1.3. Zapotrzebowanie na usługi transportu samochodowego…………. 12


Rozdzial II
Transport drogowy materialów niebezpiecznych

2.1. Pojecie i klasyfikacja towarów niebezpiecznych…………. 14
2.2. Uwarunkowania prawne bezpieczenstwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych ………….19
2.2.1. Budowa umowy ADR ………….21
2.3. Ochrona towarów niebezpiecznych…………. 23


Rozdzial III
Przewóz towarów niebezpiecznych transportem drogowym

3.1...

Czytaj więcej

Rozwój transportu drogowego w Polsce na przestrzeni lat 1990-2013


Wstęp

Rozdzial 1.
Transport drogowy

1.1. Definicja transportu
1.2. Rodzaje transportu
1.3. System transportowy kraju
1.4. Specyfika transportu drogowego
1.4.1. Niezbedna infrastruktura
1.4.2. Środki transportu
1.4.3. Wady i zalety transportu drogowego
1.5. Uslugi transportowe w ramach usług logistycznych
1.6. Transport drogowy w transporcie kombinowanym


Rozdzial 2.
Rozwój transportu drogowego w Polsce w latach 1990-2004

2.1. Stan infrastruktury transportu drogowego w okresie transformacji ustrojowej
2.2. Działania na rzecz rozwoju transportu drogowego z lat 1990-2004
2.2.1. Uwarunkowania makroekonomiczne
2.2.2...

Czytaj więcej

Pokladowe systemy diagnostyczne OBD II w Stanach Zjednoczonych


Wstęp

1. Geneza i cele wprowadzenia OBD II

2. Cel i zakres pracy
2.1. Cel wprowadzenia pokladowego systemu diagnostycznego OBD II
2.2. Geneza powstania OBD II w Stanach Zjednoczonych
2.3. Proces rozwoju OBD II
2.4. Podstawowe cechy norm OBD II
2.5. Kryteria dotyczace niesprawnosci

3. Analiza spalin

3.1. Zanieczyszczenie powietrza przez ruch drogowy
2.2. Mechanizmy powstawania toksycznych składników spalin
2.3. Toksyczne skladniki spalin
2.4. Normy dotyczace limitów emisji spalin
2.4.1. Przepisy Federalne
2.4.2. Przepisy Kalifornijskie

3. Zasada działania OBD II

3.1. Podstawowe procedury diagnostyczne
3.2...

Czytaj więcej

Analiza funkcjonujacego systemu tachografów cyfrowych


Streszczenie

Abstrakt

Wstęp
1.1. Wprowadzenie
1.2. Geneza pracy

Rozdzial 1.
System tachografów

1.1. Wiadomosci ogólne
1.2. Opis systemu tachograficznego
1.3. Wykresówka

Rozdzial 2.
Analiza systemu tachografów cyfrowych

2.1. Charakterystyka ogólna
2.2. Budowa i zasada działania tachografu cyfrowego
2.3. Rodzaje kart chipowych
2.4. Zalety i wady tachografów cyfrowych
2.5. Symulacja tachografu cyfrowego

Rozdzial 3.
Przepisy prawne

Rozdzial 4.
Propozycja zmian

Podsumowanie
Literatura
Spis rysunków i tablic

 
Czytaj więcej

Planowanie logistyki i produkcji w kontekscie jakosci produkowanych wyrobów


Wstęp

1.1. Wprowadzenie do tematu
1.2. Cel i zakres pracy


Rozdzial 1.
Istota logistyki przedsiębiorstwa

2.1. Pojecie i istota logistyki
2.2. Powstanie i rozwój logistyki
2.3. Logistyka i jej zwiazki z celami przedsiębiorstwa
2.4. Istota i zakres logistyki produkcji
2.4.1. Cele i zadania logistyki produkcji
2.4.2. Logistyczna infrastruktura produkcji


Rozdzial 2.
Przeglad metod planowania i sterowania produkcja

3.1. Planowanie strategiczne
3.2. Planowanie dlugoterminowe
3.2.1. Opis poszczególnych faz powstawania planu gospodarczego
3.2.2. Kroki tworzenia planu
3.3. Planowanie krótkoterminowe
3.4...

Czytaj więcej

Zarządzanie procesami magazynowymi z wykorzystaniem środków informatyki na podstawie firmy ‚Algontec’


Wstęp.

Rozdzial 1.
Podstawowe zagadnienia z zakresu magazynowania.

1.1. Magazyn i magazynowanie.
1.2. Funkcje i zadania magazynów.
1.3. Rodzaje magazynów i zapasów.

Rozdzial 2.
Informatyczne wspomaganie zarządzania procesami magazynowymi.

2.1. Przeslanki wspomagania procesów magazynowania środkami informatyki.
2.2. Funkcjonalnosc systemów i programów magazynowych.
2.3. Przeglad programów do wspomagania zarządzania magazynem.

Rozdzial 3.
Zarządzanie magazynem w firmie ALGONTEC przy wykorzystaniu programu Excel.

3.1. Ogólna charakterystyka firmy ALGONTEC.
3.2. Opis programu Excel.
3.3...

Czytaj więcej

Swobodny przeplyw towarów jako Condicio Sine Qua Non istnienia Unii Europejskiej


Wstęp……..3

Rozdzial 1.
Rynek towarowy Unii Europejskiej

1.1. Cel zawarcia Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej…….. 5
1.2. Zakres stosowania art. 34 TFUE ……..6
1.3. Dodatkowe zagadnienia dotyczace art. 34 TFUE…….. 14

Rozdzial 2.
Bariery w swobodnym przeplywie towarów na rynkach Unii Europejskiej

2.1. Bariery w „wywozie” towarów ……..19
2.2. Uzasadnienia barier w handlu na rynkach europejskich…….. 20

Rozdzial 3.
Istota swobody i jej wpływ na rozwój powiazan handlowych pomiedzy państwami europejskimi

3.1. Swobodny przeplyw swiadczenia uslug…….. 30
3.2. Swobodny przeplyw kapitału ……..31
3.3. Unia celna ……..35
3.4...

Czytaj więcej

Strategia rozwoju firm transportowych w powiecie minskim na przykładzie gminy Sulejówek


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka transportu

1.1. Istota transportu i jego funkcje w gospodarce……… 5
1.2. Potrzeby i popyt na usługi transportowe ………13

Rozdzial 2.
Ogólna charakterystyka miasta sulejówek

2.1. Charakterystyka miasta sulejówek ………16
2.2. Charakterystyka istniejacego systemu transportowego ………18

Rozdzial 3.
Kierunki rozwoju firm transportowych w Sulejówku

3.1. Stan aktualny, perspektywy i bariery rozwoju transportu w powiecie minskim ………24
3.2. Przeplyw towarów i pasazerów w ukladzie przestrzennym ………29
3.3. Plan rozwoju firm transportowych ………32

Zakończenie ………36
Bibliografia ………38
Wykaz tabel i rysu...

Czytaj więcej

Uwarunkowania rozwoju usług transportowych w Polsce na przykładzie firmy transportowej XXX


Wstęp……..3

Rozdzial 1.
Transport – rola i funkcje w gospodarce i życiu społecznym

1.1. Pojecie transportu i usług transportowych ……..5
1.2. Cechy i wlasciwosci ekonomiczne transportu ……..9
1.3. Rodzaje transportu…….. 12
1.4. Funkcje transportu ……..16
1.5. Znaczenie transportu we wspólczesnym swiecie…….. 19


Rozdzial 2.
Popytowe i podazowe determinanty rozwoju transportu

2.1. Uczestnicy rynku transportowego…….. 25
2.2. Cechy popytu na usługi transportowe i jego determinanty ……..29
2.3. Podaz usług transportowych…….. 32


Rozdzial 3.
Zewnetrzne i wewnetrzne warunki funkcjonowania firmy transportowej xxx

3.1...

Czytaj więcej

System poboru oplat drogowych w Unii Europejskiej


Wstęp………2

Rozdzial 1
Systemy poboru oplat autostradowych w Europie.

1.1 Charakterystyka autostrad i dróg szybkiego ruchu w Unii Europejskiej………4
1.2 Systemy oplat za przejazdy po autostradach i drogach szybkiego ruchu………10

Rozdzial 2
Systemy automatycznego podoboru oplat

2.1. Systemy oparte o nawigacje satelitarna GPS i lacznosc bezprzewodowa GSM.17
2.1.1. Konstrukcja systemu………17
2.1.2. Dzialanie systemu………17
2.1.3. Przyklady wykorzystania systemu………18
2.1.3.1. System poboru oplat Niemiec………18
2.1.3.2. System poboru oplat Slowacji………25
2.2. Systemy oparte na mikrofalowym systemie DSRC………33
2.2.1. Konstrukcja systemu………33
2.2.2...

Czytaj więcej

Wdrazanie systemu klasy Enterprise Resources Planning opracowanego przez firme sap w logistyke polskich przedsiebiorstw.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Charakterystyka zintegrowanych systemów informatycznych ERP w ujęciu teoretycznym

1.1. Pojecie i historia rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych……… 6
1.2. Istota i wdrazanie systemów informatycznych ERP w praktyce gospodarczej przedsiebiorstw – czemu i jak wdrazac?………10
1.3. Kryteria wyboru systemów ERP ………14
1.4. Korzysci i wady z zastosowania systemów ERP w logistyce przedsiebiorst……… 14


Rozdzial II.
Funkcjonalnosc systemu klasy ERP opracowanego przez firme SAP

2.1. Budowa systemów ERP ………20
2.2. Charakterystyka podstawowych modulów funkcjonalnych systemów klasy ERP ………22
2.3...

Czytaj więcej

Utrzymanie i kontrola zapasów. Skladowanie. Lokalizacja zakladów produkcyjnych i skladów1.Utrzymanie i kontrola zapasów

2.Skladowanie
3.Lokalizacja zakladów produkcyjnych i skladów

 
Czytaj więcej

Strategia dystrybucji na przykładzie firmy Maspex

Wstęp………. 4

Rozdzial I
Pojecie dystrybucji jako element marketingu MIX

1. Dystrybucja i jej funkcje………. 6
2. Rodzaje kanalów dystrybucji………. 9
3. Zarządzanie kanalami dystrybucji………. 20

Rozdzial II
Charakterystyka i profil działalności Maspex.

1. Rys historyczny Maspex………. 24
2. Cele działalnosci………. 26
3. Struktura organizacyjna i zatrudnienie w Maspex………. 32

Rozdzial III
Strategia dystrybucji w firmie Maspex.

1. Organizacja logistyki w firmie Maspex………. 36
2. Analiza SWOT firmy Maspex………. 43
3. Obsługa klienta w firmie Maspex………. 46

Zakończenie………. 49
Bibliografia………. 51
Spis rysunków………. 53
Spis tabel………. 53
Streszczenie………...

Czytaj więcej

Strategia i taktyka wdrazania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP na przykładzie branzy metalowejRozdzial 1.
Wprowadzenie

1.1 Wstęp i uzasadnienie podjecia tematu ……….2
1.2 Cel i zakres pracy ……….4


Rozdzial 2.
Pojecie i klasyfikacja innowacji. Przeglad literatury przedmiotu

2.1 Istota i pojecie innowacji……….6
2.2 Innowacje a konkurencyjnosc przedsiebiorstw sektora MSP……….13
2.3 Poziom innowacyjnosci przedsiebiorstw sektora MSP w Polsce. Analiza wskaznikowa……….15
2.4 Instrumenty wspierajace innowacyjnosc przedsiebiorstw MSP……….25


Rozdzial 3.
Wdrazanie innowacji technicznych. Próba identyfikacji czynników ksztaltujacych innowacyjnosc przedsiebiorstw sektora MSP

3.1 Podstawy implementacji innowacji technicznych...

Czytaj więcej

Analiza i ocena systemów wspomagajacych zarzadzanie gospodarka materialowa na przykładzie przedsiębiorstwa


Wstęp

Rozdzial I.
Istota logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

1.1. Rola i znaczenie logistyki zaopatrzenia w lancuchu dostaw
1.1.1. Integracja dzialan lancucha dostaw Zarządzanie lancuchem dostaw
1.2. Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie
1.2.1.Istota logistyki zaopatrzenia
1.2.2.Charakterystyka procesu zaopatrzenia
1.2.3.Organizacja podsystemu logistyki zaopatrzenia


Rozdzial II.
Prezentacja przedsiębiorstwa „…”

2.1. Historia i rozwój firmy
2.2. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa
Zakres działalności firmy
Elementy wykorzystywane w produkcji mebli


Rozdzial III.
Zarządzanie procesem zakupu

3.1...

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi ze szczególnym uwzglednieniem odpadów medycznych na przykładzie szpitala

Wstęp…………4

Rozdzial I.
Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami.

1.1. Regulacje prawne w krajach Unii Europejskiej…………6
1.2. Wymagania formalno-prawne w zakresię gospodarki odpadami…………12
1.3. Odpady komunalne i przemyslowe …………16
1.4. Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych …………19


Rozdzial II.
Odpady niebezpieczne.

2.1. Charakterystyka odpadów niebezpiecznych …………27
2.1.2. Wlasciwosci biologiczne i fizykochemiczne odpadów medycznych………… 34
2.2. Metody przetwarzania odpadów medycznych …………35
2.3. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi…………40


Rozdzial III.
Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi powstalymi w szpitalu.

3.1...

Czytaj więcej

Transport i spedycja jako element procesu logistycznego.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Istota procesów logistycznych i lancucha dostaw

1.1. Pojecie i funkcje logistyki………..5
1.2. Procesy jako przedmiot sterowania w logistyce………..11
1.3.Koncepcja lancucha dostaw ………..12
1.4.Skladniki zarządzania logistycznego ………..17


Rozdzial II
Transport i spedycja w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

2.1. Definicja i galezie transportu………..21
2.2. Potrzeby transportowe w przedsiębiorstwie ………..28
2.3. Istota spedycji i rodzaje firm spedycyjnych………..31
2.4. Aspekty prawne spedycji ………..37
2.5. Rodzaj przewoznika i spedytora………..38
2.6. Znaczenie infrastruktury transportu……….. 42


Rozdzial III
Zasady dział...

Czytaj więcej

Systemy diagnostycne na stacjach kontroli pojazdów


1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie
1.2. Cel i zakres pracy


2. Cele i akty prawne dotyczace badan technicznych pojazdów

2.1. Wymogi prawne badan technicznych pojazdów
2.2. Charakterystyka pojazdów, których dotycza badania techniczne


4. Badania stanu technicznego podwozia samochodu

5. Wymagania techniczne dla pojazdów osobowych z silnikami spalinowymi

5.1. Badania pojazdów z silnikami ZI
5.2. Badania pojazdów z silnikami ZS


6. Kontrola pojazdów z systemem OBD na stacji kontroli pojazdów

6.1. Procedura badan emisji spalin
6.2. Mozliwe usterki pojazdów (silników)


7. Systemy diagnostyczne wykorzystywane do badan pojazdów

Wnioski
Literat...

Czytaj więcej

Transport kolejowy w Polsce


Wprowadzenie

1. Struktura przewozników kolejowych w Polsce
2. Sytuacja w transporcie kolejowym
3. Kierunki rozwoju Polskiego Transportu Kolejowego

Podsumowanie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Coaching jako element logistyki i dystrybucji.


Wstęp

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka branzy transportowo -spedycyjno-logistycznej (TSL)

1.1.Logistyka, transport, spedycja – pojecia i zagadnienia
1.1.1.Istota spedycji
1.1.2.Transport w lancuchach logistycznych
1.2. Rynek usług logistycznych i transportowych
1.3. Strategie firm


Rozdzial II
Systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie logistyka

2.1. Zintegrowany system informatyczny
2.2. Kategorie systemów wspomagajacych zarzadzanie
2.2.1. Charakterystyka programu typu ERP
2.2.2. Charakterystyka programy typu SCM
2.2.3. Charakterystyka grupy WMS
2.2.4.DCSi. Logistics – zintegrowany system logistyczny
2.3...

Czytaj więcej

Ekologistyka w systemie zarządzania przedsiebiorstwem na przykładzie firmy XYZ s.a


Wstęp.

Rozdzial I
Zalozenia koncepcyjne ekologistyki

1.1. Istota i przekrojowe funkcje wspólczesnej logistyki
1.2. Istota ekologicznej orientacji logistyki – definicja ekologistyki
1.3. Ekologiczne aspekty zarządzania – podstawowe okreslenia i definicje
1.4. Proekologiczne systemy zarządzania – zwiazki z logistyka .


Rozdzial II
Badania empiryczne

2.1. Cel Pracy (1 str.)
2.2. Metodyka
2.2.1. Metody badawcze.


Rozdzial III
Wyniki analizy

Posumowanie i wnioski
Literatura

 
Czytaj więcej

Procesy magazynowania, manipulacji i transportu wewnetrznego w przedsiębiorstwach.

1.Wstęp

2.Rola i funkcje magazynowania, manipulacji i transportu wewnetrznego w przedsiębiorstwie
3.Organizacja procesów magazynowych
4.Systemy informatyczne
5.Projektowanie transportu wewnetrznego
6.Wnioski
7.Zródlo


 
Czytaj więcej

Zarządzanie transportem i spedycja w firmie XYZ.Wstęp……….3

Rozdzial 1
Zarys wiedzy o transporcie i spedycji

1.1 Rys historyczny ………. 5
1.2 Znaczenie transportu i spedycji ……….10
1.3 Przedsiebiorstwa transportowo – spedycyjne w Polsce ……….18


Rozdzial 2
Charakterystyka map Trans sp. z o.o.

2.1 Prawna podstawa funkcjonowania ……….20
2.2 Działalność przedsiębiorstwa ……….25
2.3 Koszty działalności ……….31
2.4 Dochody przedsiębiorstwa ……….39
2.5 Wspólpraca z otoczeniem ……….47


Rozdzial 3
Zatrudnienie i baza transportowa przedsiębiorstwa

3.1 Stan osobowy firmy ……….50
3.2 Organizacja i zarzadzanie ……….57
3.3 Flota samochodowa ……….61
3.4 Budynki i budowle ……….65


Rozdzial 4
Perspektyw...

Czytaj więcej

Zarządzanie gospodarka magazynowa w programach Subiekt GT i Symfonia Handel na podstawie firmy ABC


Wstęp

Rozdzial I
Zarządzanie przedsiebiorstwem

1.1. Zarządzanie w przedsiębiorstwie
1.2. Gospodarka magazynowa
1.2.1. Charakterystyka procesu magazynowania
1.2.2. Dokumentacja magazynowa
1.2.3. Stan magazynu – zarzadzanie zapasami
1.3. Wykorzystanie programów informatycznych i systemów wspomagajacych w przedsiębiorstwie

Rozdzial II
Istota, funkcje i usługi swiadczone przez firme ‚ABC’.

2.1. Historia Spólki
2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
2.3. Cel i przedmiot dzialalnosci
2.4. Misja i wizja
2.5. Gospodarka magazynowa

Rozdzial III
Zarządzanie gospodarka magazynowa w programach Sbiekt GT i symfonia handlem

3.1...

Czytaj więcej

Wpływ procesów logistycznych na funkcjonowanie firmy.


Wstęp………. 3

Cel i program pracy

1.1. Cel pracy………. 4
1.2. Program pracy ……….4


Rozdzial 1
Przeglad literatury ……….5

Rozdzial 2
Istota i zakres logistyki

3.1. Podstawowe pojecia zwiazane z logistyka………. 6
3.2. Ewolucja logistyki ……….9
3.3. Podejscie procesowe do logistyki………. 13
3.4. Podejscie systemowe do logistyki ……….16


Rozdzial 3.
Zarządzanie logistyka w przedsiębiorstwie

4.1. Funkcje logistyki w przedsiębiorstwie………. 21
4.2. Przedsiebiorstwo logistyczne ……….24
4.3. Wspomaganie procesów logistycznych………. 30


Rozdzial 4.
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

5.1 Schemat organizacji firmy ……….35
5.2...

Czytaj więcej

Rola logistyki dystrybucji w realizacji celów rynkowych przedsiębiorstwa na przykładzie firmy handlowej X

Wstęp ………..4

Rozdzial I
Teoretyczne aspekty logistyki dystrybucji

1.1 Istota i rola logistyki dystrybucji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa ………..6
1.2 Powiazania logistyki dystrybucji z marketingiem……….. 14
1.3 Aspekty strategiczne logistyki dystrybucji ………..19
1.4 Logistyczna obsługa klienta……….. 24
1.5 Narzedzia stosowane przez logistyke dystrybucji……….. 32


Rozdzial II
Miejsce i rola firmy X na rynku

2.1. Nazwa, lokalizacja i rys historyczny firmy X ………..37
2.2. Oferta produktowa firmy ………..37
2.3. Organizacja i struktura organizacyjna zarządzania w firmie X ………..40
2.4. Klienci i konkurencja ………..42
2.5...

Czytaj więcej

Systemy zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym Autoliv Poland Sp. z o.o. w Jelczu- Laskowicach.


Wstęp.
Rozdzial 1.
Analiza problematyki zarządzania zapasami

1.1 Zapasy – ich klasyfikacja i struktura
1.2 Rola zapasów w gospodarce
1.3 Cele zarządzania zapasami
1.4 Strategie i metody zarządzania zapasami
1.5 Finansowanie zapasów w przedsiębiorstwie

Rozdzial 2.
Charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego Autoliv Poland Sp. z o.o.

2.1 Ogólna charakterystyka badanego podmiotu
2.2 Charakterystyka magazyny w badanym podmiocie
2.3 Strategia zarządzania zapasami w badanej firmie

Rozdzial 3.
Analiza krytyczna zarządzania zapasami w wybranym przedsiębiorstwie

3.1 Przewidywanie i prognoza popyty na zapasy w firmie XYZ
3...

Czytaj więcej

Nowoczesne koncepcje logistyczne w zarządzaniu dystrybucja

Wstęp

Rozdzial 1
Znaczenie i charakter procesów dystrybucji

1.1.Pojecie i funkcje dystrybucji
1.2.Kanały dystrybucji
1.3. Projektowanie kanalów dystrybucji

Rozdzial 2
Logistyczne problemy decyzyjne w dystrybucji

2.1. Istota logistyki dystrybucji
2.2. Glówne obszary dzialan i problemy decyzyjne w logistyce dystrybucji
2.3 Dystrybucja w koncepcji logistycznego lancucha dostaw
2.4. Wpływ zarzadzanie lancuchem dostaw na efektywnosc logistyki dystrybucji i realizacje celów przedsiębiorstwa

Rozdzial 3
Wpływ zastosowania nowoczesnych koncepcji logistycznychw dystrybucji na obsluge klienta

3.1 Logistyczna obsługa klienta
3...

Czytaj więcej

Transport ładunków wagonami towarowymi


1. Cel pracy

2. Wprowadzenie

3. Slownik pojec

4. Rynek towarowych przewozów kolejowych oraz jego liberalizacja
4.1 Rynek zliberalizowany
4.2 Pozostali przewoznicy kolejowi. Potencjalne spółki do przejecia
4.3 Infrastruktura kluczem w walce z innymi galeziami transportu
4.2.1 Stan infrastruktury
4.3.2 Inwestycje planowane

5. Otoczenie prawne transportu kolejowego w polsce i ue w ostatnich latach

5.1 Otoczenie instytucjonalno-prawne transportu kolejowego w Polsce
5.2 Transport kolejowy w prawie miedzynarodowym
5.2.1 Konwencja COTIF
5.2.2 Umowa SMGS
5.2.3 Wspólny list przewozowy CIM/SMGS
5...

Czytaj więcej

Transport ładunków ponadgabarytowych

1. Wstęp, cel pracy………. 4

2. Wprowadzenie ………. 5

Czesc teoretyczna

3. Transport ładunków nienormatywnych.
3.1 Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków ponadgabarytowych………. 7
3.2 Podstawowe definicje w transporcie ładunków ponadgabarytowych………. 11
3.3 Prognozy przewozów ponadnormatywnych w Polsce………. 13
3.4 Dokumenty………. 14
3.5 Przygotowanie transportu ponadgabarytowego, organizacja przewozu………. 15
3.6 Warunki pilotowania środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych………. 20
3.7 Organa panstwowe uprawnione do kontroli transportu towarów ponadgabarytowych………. 23
3...

Czytaj więcej

Spedycja i obsługa celna przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie kolejowym

1. Cel pracy………. 3
1.1. Wprowadzenie……… 4

2. Akty prawne, obowiazujace przy przewozie materialów niebezpiecznych w transporcie kolejowym w Polsce i UE

2.1. Otoczenie instytucjonalno-prawne transportu kolejowego w Polsce……… 7
2.2. Prawo przewozowe w transporcie kolejowym, umowy międzynarodowe dotyczace przewozu ladunków……… 9
2.2.1. Konwencja COTIF……… 9
2.2.2. Umowa SMGS ……… 10
2.3. Przepisy regulujace kolejowe przewozy materialów niebezpiecznych……… 11
2.4. Klasyfikacja ładunków niebezpiecznych wedlug RID, materialy szczególnie niebezpieczne (MSN), towary niebezpieczne wysokiego ryzyka (TNWR) ……… 12
2.5...

Czytaj więcej

Transport artykulów zywnosciowych jako przyklad przewozu specjalistycznegoCel pracy……….. 4
Wprowadzenie……….. 4

1. Regulacje prawne przewozu zywnosci, umowy międzynarodowe

1.1 Ustawa o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia ………..8
1.2 Przepisy prawne dotyczace przewozu drogowego zywnosci w Polsce……….. 8
1.3 Międzynarodowe regulacje prawne w przewozie zywnosci ………..10
1.4 Obszar obowiazywania Umowy ATP……….. 11
1.5 Umowa ATP i jej stosowanie w polskim systemie prawnym……….. 12
1.5.1 Umowa ATP a polisa OCP ………..14
1.5.2 Umowa ATP a kontrole ITD ………..15
1.6 System zarządzania bezpieczenstwem zywnosci – HACCP……….. 16


2. Warunki transportu produktów spozywczych i zywnosciowych

2.1...

Czytaj więcej

Proces transportu odpadów przemyslowych, niebezpiecznych oraz medycznych na terenie wybranego powiatu.


1. Wstęp………3

1.1. Cel pracy……… 3
1.2. Wprowadzenie……… 3

Rozdzial 1.
Czesc teoretyczna

2.1. Charakterystyka odpadów medycznych……… 6
2.1.1. Miejsca powstawania……… 6
2.1.2. Podzial i klasyfikacja odpadów medycznych……… 6
2.1.3. Sklad i wlasciwosci odpadów medycznych ………8
2.2. Przepisy prawne dotyczace odpadów medycznych ………10
2.3. Segregacja i przechowywanie odpadów medycznych ………13
2.4. Charakterystyka odpadów przemyslowych i niebezpiecznych……… 16
2.4.1. Miejsca powstawania……… 17
2.4.2. Klasyfikacja odpadów przemyslowych………. 19

Rozdzial 2.
Transport odpadów medycznych na przykładzie szpitala w YZX

3.1...

Czytaj więcej

Koleje w Polsce przed wstapieniem i po wstapieniu do Unii Europejskiej.

Rozdzial 1
Obraz kolei w Polsce przed wstapieniem do Unii Europejskiej

1.1. Rola transportu kolejowego w Polsce
1.2. Sytuacja polskiego kolejnictwa do roku 2004
1.3. Szanse i zagrozenia dla polskiego kolejnictwa


Rozdzial 2
Obraz kolei w Polsce po wstapieniu do Unii Europejskiej

2.1. Programy i fundusze na rozwój infrastruktury kolejowej
2.2. Modernizacja linii kolejowych na Podkarpaciu


Rozdzial 3
Funkcjonowanie kolei w Polsce w obecnym czasię

3.1. Podzial PKP na spólki(nie tylko przewozowe)
3.2. Sytuacja przewoznika PKP Intercity
3.3. Sytuacja przewoznika Przewozy Regionalne
3.4. Sytuacja przewoznika PKP Cargo


Rozdzial 4
Rozwó...

Czytaj więcej

Analiza systemu gospodarki odpadami w gminie XYZ.

1. Wstęp………8

2. Materialy i zakres opracowania……… 9

3. Przeglad literatury

3.1 Charakterystyka odpadów komunalnych……… 11
3.1.1 Podzial odpadów ………11
3.1.1.1 Podstawowy podzial odpadów ………12
3.1.1.2 Podzial odpadów wg for Solid Wastes, American Public Works Association ………12
3.1.1.3 Podzial odpadów wg Ustawy o odpadach……… 14
3.1.2 Odpady komunalne……… 19
3.1.2.1 Podstawowe cechy odpadów komunalnych……… 19
3.1.2.2 Sklad morfologiczny odpadów………20
3.1.2.3 Wskazniki ilosciowo-jakosciowe odpadów komunalnych ………26
3.1.2.4 Wlasciwosci nawozowe i paliwowe……… 28
3.2 Stan prawny gospodarki odpadami komunalnymi ………31
3.2...

Czytaj więcej

Ocena zasad bezpiecznego skladowania materialów niebezpiecznych.


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka, oznakowanie oraz opakowanie materialów niebezpiecznych.

1.1. Charakterystyka ogólna………..6
1.2. Podzial materialów niebezpiecznych ………..6
1.3. Oznakowanie tworzyw niebezpiecznych………..9
1.4. Rodzaje opakowan i ich oznakowanie………..14


Rozdzial II
Zasady dotyczace bezpiecznego skladowania substancji niebezpiecznych w magazynach.

2.1. Ogólne wymogi magazynowania………..19
2.2. Lokalizacja i budowa magazynów………..20
2.3. Wyposazenie pomieszczen magazynowych………..22
2.4. Wymogi dotyczace pomieszczen pracowniczych, zatrudnionych osób oraz ich bezpieczenstwa………..25


Rozdzial III
Analiza wybranych zródel informac...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie zintegrowanego transportu miejskiego w mieście XYZ


Wstęp ……….2

Rozdzial I.
Rola i znaczenie transportu masowego.

1. Transport miejski jako dobro publiczne……….. 4
2. Pojecie logistyki miejskiej ………..11
3. Transport masowy w kontekscie rozwoju lokalnego ………..15
4. Istota zintegrowanego transportu miejskiego na obszarach metropolitarnych ………..19
5. Stan i wykorzystanie transportu masowego w Europie i w Polsce……….. 22


Rozdzial II.
Uwarunkowania i czynniki rozwoju transportu masowego

1. Regulacje prawne dotyczace rozwoju transportu masowego ………..27
2. Efektywne wykorzystanie infrastruktury transportu miejskiego……….. 32
3...

Czytaj więcej

Wybrane aspekty logistyki i procesów zachodzacych przy kolportazu prasy na przykładzie firmy Kolporter


Wstęp……….2

Rozdzial 1
Logistyka i procesy logistyczne

1.1 Geneza i rozwój logistyki ……….3
1.1.1 Etymologia pojecia logistyki………. 3
1.1.2 Wojskowy rodowód logistyki………. 4
1.1.3 Cywilny rodowód logistyki ……….6
1.1.4 Wzrost znaczenia logistyki……….7
1.2 Pojecie i definicja logistyki ……….11
1.3 Podstawowe procesy logistyczne ……….15
1.3.1 Pojecie i rodzaje procesów ……….15
1.3.2 Pojecie procesu w przedsiębiorstwie………. 20
1.3.3 Glówne procesy logistyczne ……….22
1.4 Logistyka jako koordynacja procesów zachodzacych w przedsiębiorstwie………. 30
1.4.1 Aspekty koordynacyjne ……….30
1.4.2 Koordynacja procesów ……….31


Rozdzial 2
Dystrybucja jako cz...

Czytaj więcej

Determinanty rozwoju centrów logistycznych w Polsce


Wstęp……….3

Rozdzial I
Centrum logistyczne jako kluczowe ogniwo infrastruktury logistycznej.

1.1 Istota centrum logistycznego……….5
1.2 Klasyfikacja centrów logistycznych……….13
1.3 Funkcje centrów logistycznych……….16
1.4 Rola i zadania centrów logistycznych……….18


Rozdzial II
Planowanie i realizacja centrów logistycznych.

2.1 Wybór lokalizacji centrum logistycznego……….22
2.2 Koncepcja Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)……….29
2.3 Modele budowy centrum logistycznego……….33


Rozdzial III
Polskie centra logistyczne – stan faktyczny.

3.1 Analiza rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce……….39
3...

Czytaj więcej

Dystrybucja produktów na przykładzie wyrobów cukierniczych firmy Jago.

Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Istota dystrybucji i struktura kanalów dystrybucji

1.1. Pojecie dystrybucji………. 4
1.2. Rodzaje i Funkcje dystrybucji ……….6
1.3. Pojecie i istota kanalów dystrybucji ……….11
1.4. Czynniki wpływajace na wybór kanalów dystrybucji………. 24
Podsumowanie ……….30


Rozdzial 2.
Posrednicy w kanalach dystrybucji

2.1. Istota i funkcje handlu hurtowego ……….32
2.2. Klasyfikacja posredników hurtowych ……….34
2.3. Funkcje i klasyfikacja detalistów ……….39
Podsumowanie ……….45


Rozdzial 3.
Ogólna charakterystyka firmy „JAGO”

3.1. Rynek i otoczenie firmy………. 46
3.2. Historia firmy Jago ……….48
3.3...

Czytaj więcej

Istota procesów logistycznych i lancucha dostaw.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Istota procesów logistycznych i lancucha dostaw

1.1. Pojecie i funkcje logistyki……….5
1.2. Procesy jako przedmiot sterowania w logistyce……….11
1.3. Koncepcja lancucha dostaw ……….12
1.4. Skladniki zarządzania logistycznego ……….17


Rozdzial II
Transport i spedycja w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

2.1. Definicja i galezie transportu……….21
2.2. Potrzeby transportowe w przedsiębiorstwie ……….28
2.3. Istota spedycji i rodzaje firm spedycyjnych……….31
2.4. Aspekty prawne spedycji ……….37
2.5. Rodzaj przewoznika i spedytora……….38
2.6. Znaczenie infrastruktury transportu………. 42


Rozdzial III
Zasady działalności tra...

Czytaj więcej

Transport intermodalny


Wstęp………4

Rozdzial I
Podstawowe pojecia zwiazane z lancuchem dostaw

1.1. Lancucha dostaw……… 6
1.2. Istota lancucha dostaw……… 7
1.3. Zagadnienia zwiazane z lancuchem dostaw ………10
1.3.1 Zarządzanie lancuchem dostaw ………10
1.3.2 Informacje zwiazane z lancuchu dostaw……… 13
1.3.3 Rola lancuchów dostaw……… 16


Rozdzial II
System transportowy

2.1 Transport intermodalny – pojecia……… 18
2.2 Istota systemu transportowego ………21
2.2.1 Lancuch opakowan transportowych ………21
2.2.2 Kontenery jako jednostki ladunkowe……… 26
2.2.3 Nadwozia w transporcie ………28
2.2.4 Naczepy w transporcie samochodowym……… 29
2...

Czytaj więcej

Transport materialów niebezpiecznych zgodnie z umowa ADR.

Wstęp.

Rozdzial I
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

1.1. Definicja logistyki.
1.2. Procesy logistyczne zachodzace w przedsiębiorstwie.
1.3. Logistyka jako koordynacja procesów zachodzacych w przedsiębiorstwie.

Rozdzial II
Zarządzanie logistyczne w badanym przedsiębiorstwie.

2.1. Zarządzanie logistyczne – definicja.
2.2. Kanały dystrybucji i ich znaczenie.
2.3. Optymalizacja procesów transportowych.

Rozdzial III
System dystrybucji produktów dzialajacych w firmie XYZ.

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa.
3.2. Branza przetwórstwa warzywno-owocowego i jej charakterystyka.
3.3...

Czytaj więcej

Informatyczne Wspomaganie procesów logistycznych.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Systemy informatyczne na potrzeby logistyki

1.1. Istota, podzial i charakterystyka systemów informatycznych
1.2. Uwarunkowania i perspektywy informatyzacji logistyki
1.3. Cele strategiczne informatyzacji logistyki


Rozdzial 2.
Narzedzia usprawniajace funkcjonowanie logistyki dystrybucji

2.1. Nowoczesne systemy informatyczne, gromadzenie danych i ich elektroniczna wymiana
2.2. Systemy sledzenia dystrybucji
2.3. E-logistyka a dystrybucja


Rozdzial 3.
Efekty, korzysci i bariery wdrazania systemów informatycznych

3.1. Problemy wynikajace z wdrazania systemów
3.2. Efekty i korzysci wynikajace z zastosowania systemów
3.3...

Czytaj więcej

Rola i znaczenie logistycznego planowania produkcji w malej firmie produkcyjnej.


Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Miejsce logistyki w zarządzaniu przedsiebiorstwem

1.1 Istota i pojecie zarządzania przedsiebiorstwem ……….5
1.2 Logistyka i jej zwiazek z celami przedsiębiorstwa ……….7
1.3 System logistyczny w przedsiębiorstwie ……….11
1.4 Zarządzanie logistyczne w sferze zaopatrzenia………. 16

Rozdzial 2.
Specyfika procesu produkcyjnego w malej firmie

2.1 Obszary logistyki produkcji ……….19
2.1.1 Tworzenie glównego harmonogramu produkcji………. 21
2.1.2 Planowanie potrzeb materialowych………. 25
2.2 Metody okreslania wielkosci partii w przedsiębiorstwie………. 27
2.3 Logistyka we wspólczesnym zarządzaniu produkcja………. 29
2.3...

Czytaj więcej

Analiza rozwiazan konstrukcyjnych maszyn i urzadzen transportu bliskiego w aspekcie efektywnosci ich funkcjonowania

1. Wstęp

2. Cel i zakres pracy

3. Klasyfikacja wybranych maszyn i urzadzen przeladunkowych

3.1. Wózki transportowe
3.2. Suwnice


4. Istota konstrukcji wybranych maszyn i urzadzen przeladunkowych

4.1. Wymagania dotyczace maszyn i innych urzadzen technicznych stosowanych do prac zaladunkowo – rozladunkowych
4.2. Wózki transportowe
4.3. Suwnice

5. Ocena efektywnosci funkcjonowania wybranych maszyn i urzadzen przeladunkowych6. Analiza porównawcza wybranych maszyn i urzadzen przeladunkowych

6.1. Reczne wózki paletowe
6.2. Elektryczne wózki paletowe i podnoszace
6.3. Wózki wysokiego skladowania
6.4. Wózki widlowe spalinowe
6.5...

Czytaj więcej

Zaplanowanie czasu pracy kierowcy.

Wstęp……….5

Rozdzial I
Transport ładunków

1.1. Transport w ujęciu czynnosciowym……… 7
1.2. Transport w ujęciu podmiotowym……… 10
1.3. Transport w ujęciu rzeczowym……… 11


Rozdzial II
Charakterystyka struktury czasu jazdy kierowcy

2.1. Czas pracy kierowcy i jego struktura ………15
2.2. Czas jazdy i jego struktura……… 17
2.3. Przerwy i odpoczynki……… 18
2.4. Ewidencja czasu pracy kierowcy ………21


Rozdzial III
Opracowanie harmonogramu pracy kierowcy

3.1. Zalozenia dotyczace planowanej trasy……… 25
3.2. Planowanie trasy……… 27
3.3. Zrealizowana trasa ………33
3.4. Porównanie realizacji poszczególnych etapów ………39


Zakończenie……… 41
Bibliografia………...

Czytaj więcej

Analiza procesów logistycznych na podstawie firmy XYZ.


Wstęp.

Rozdzial 1
logistyka jako element zarządzania przedsiebiorstwem

1.1. Istota zarządzania przedsiebiorstwem
1.2. Okreslenie misji i celów działania przedsiębiorstwa rynkowego
1.3. Definicja logistyki
1.4. Logistyka jako forma koordynacji procesów zachodzacych wewnatrz przedsiębiorstwa
1.5. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie


Rozdzial 2
charakterystyka działalności przedsiębiorstwa

2.1. Historia firmy
2.2. Charakterystyka działalności biznesowej
2.3. Opis procesów logistycznych wewnatrz firmy


Rozdzial 3
zarzadzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

3.1...

Czytaj więcej

Poczta polska i jej pozycja na rynku usług kurierskich.

Wstęp

Rozdzial 1.
Charakterystyka Poczty Polskiej

1.1. Historia Poczty Polskiej
1.2. Struktura organizacyjna Poczty Polskiej
1.3. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne Poczty Polskiej

Rozdzial 2.
Rynek usług kurierskich w Polsce

2.1. Poczatki i rozwój rynku usług kurierskich w Polsce
2.2. Zakres przedmiotowy usług kurierskich w Polsce
2.3. Rynek usług kuriersko – pocztowych w Polsce

Rozdzial 3.
Miejsce Poczty Polskiej na rynku usług kurierskich

3.1. Handel elektroniczny jako nowy obszar działalności dla Poczty Polskiej oraz firm kurierskich
3.2. Analiza działalności Poczty Polskiej i operatorów niepublicznych

Zakoń...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich