Kategoria Marketing, Promocja, Reklama, Produkt

Reklama w opinii srodowska mlodziezowego


Wstęp………..4

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka reklamy

1.1. Reklama – istota i cele ………..6
1.2. Klasyfikacja reklamy ………..9
1.3. Reklama jako narzedzie komunikacji marketingowej ………..13
1.4. Promocja a komunikacja marketingowa ………..17


Rozdzial II.
Specyfika srodowiska uczniowskiego jako adresata dzialan promocyjno-reklamowych.

2.1. Charakterystyka srodowiska uczniowskiego ………..20
2.2. Wpływ reklam na uczniów ………..23
2.3. Dziecko w reklamie telewizyjnej……….. 25
2.4. Charakterystyka statystyczna srodowiska uczniowskiego………..27


Rozdzial III
Zalozenia i wyniki badan wlasnych

3.1. Charakterystyka pola badawczego ………..31
3.2...

Czytaj więcej

Marketing terytorialny na przykładzie promocji miasta i gminy Kielce.

Wstęp……..2

Rozdzial I.
Charakterystyka marketingu terytorialnego.

1. Pojecie i istota marketingu terytorialnego……..4
2. Narzedzia marketingu terytorialnego……..9
3. Strategiczny oraz operacyjny wymiar marketingu terytorialnego……..16
4. Zadania dla marketingu terytorialnego……..18


Rozdzial II.
Rola promocji miasta.

1. Cele promocji miasta……..22
2. Funkcje promocji miasta……..26
3. Instrumenty i narzedzie promocji miasta……..30


Rozdzial III.
Miasto i Gmina Kielce jako obszar zastosowania marketingu.

1. Charakterystyka miasta i gminy Kielce……..38
2. Działania promocyjne podejmowane przez miasto Kielce……..39
3...

Czytaj więcej

Koncepcja dzialan merchandisingowych z zakresu promocji sprzedaży firmy kosmetycznej X

Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Istota merchandisingu i promocji

1.1 Pojecie, rodzaje i funkcje merchandisingu………..5
1.2 Zachowania nabywców w miejscu sprzedaży podstawa kształtowania narzedzi merchandisingu………..10
1.3 Pojecie, narzedzia i funkcje promocji sprzedazy………..13


Rozdzial 2.
Charakterystyka firmy kosmetycznej X

2.1 Historia firmy………..19
2.2 Organizacja i funkcjonowanie ………..23
2.3 Stosowana strategia promocji oraz metody merchandisingowe………..26


Rozdzial 3.
Zmiany w strategii promocji sprzedaży firmy X w świetle badan wlasnych

3.1 Aspekty metodologiczne badania strategii promocji i merchandisingu………..32
3...

Czytaj więcej

Efektywność promocji na przykładzie sieci pizzerii


1. Znaczenie marketingu mix oraz charakterystyka instrumentów go tworzacych

2. Charakterystyka narzedzi tworzacych promocje mix

3. Ogólna charakterystyka badanej spólki

4. Analiza wykorzystania narzedzi promocyjnych przez spólke

 
Czytaj więcej

Wykorzystanie mediów spolecznosciowych w kreowaniu wizerunku polityka -na przykładzie Baracka Obamy.

Wstęp

Rozdzial I
Rola public relations w ksztaltowaniu wizerunku polityka

1.1. Kształtowanie wizerunku a public relations
1.2. Co to jest public relations?
1.3. Narodziny i ewolucja public relations
1.4. Marketingowe narzedzia public relations


Rozdzial II
Public relations w internecie

2.1. Co to jest Internet?
2.2. Wykorzystanie Internetu w procesię marketingowym
2.3. Media spolecznosciowe.
2.4. Komunikacja w Internecie


Rozdzial III
Kreowanie wizerunku baracka obamy w internecie

3.1. Sylwetka Baracka Obamy.
3.2. Strony WWW kandydata – wybory prezydenckie
3.3. Kampania Obamy w Internecie.


Zakończenie
Bibli...

Czytaj więcej

Wpływ reklamy na zachowania konsumenckie kobiet.


Wstęp……….5

Rozdzial I Reklama- definicja, cele, istota i rozwój historyczny

1.1. Definicja i rozwój historyczny reklamy………. 7
1.2. Rodzaje reklamy………. 10
1.3. Istota reklamy ……….12
1.4. Funkcje reklamy………. 13
1.5. Cele reklamy………. 14


Rozdzial II
Wpływ reklamy na konsumenta

2.1. Nadawca, odbiorca i przedmiot reklamy………. 17
2.2. Prawda i falsz w reklamie………. 17
2.3. Teoria reklamy Herberta Krugmana………. 19
2.4. Czynniki wpływajace na decyzje nabywcze konsumentów ……….21
2.5. Oddzialywanie reklamy na swiadomosc i podswiadomosc czlowieka……….24
2.6. Osoby slawne w reklamach………. 25
2.7. Manipulacja i perswazja w reklamie ……….28


Rozdzial I...

Czytaj więcej

Analiza rynku piwa Heineken ‚Grupa Zywca’ w latach 1993 – 2010


Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Zdefiniowanie rynku piwa w Polsce

1.1 Rynek piwa w Polsce ………..4
1.2 Cel oraz zakres przestrzenny i czasowy analizy ………..6


Rozdzial 2.
Ocena glównych tendencji na badanym rynku

2.1 Zmiana popytu, ceny i produkcji piwa Heineken w latach 1993 – 2010 ………..7
2.2 Czynniki wpływajace na zmiany rynkowe ………..8
2.3 Substytuty i towary komplementarne ………..9


Rozdzial 3.
Charakterystyka podmiotów wystepujacych na rynku

3.1 Wyróznienie glównych konkurentów i ich produktów ………..11
3.2 Analiza udzialów rynkowych ………..13
3.3 Analiza konkurencji – ocena stopnia zmonopolizowania rynku ………..16
3...

Czytaj więcej

Masowe wykorzystywanie Internetu w reklamie i promocji. Laczenie tradycyjnych i nowoczesnych metod reklamy oraz ich skutki.


Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Internet – podstawowe pojecia i definicje

1.1 Historia powstania Internetu ………. 7
1.2 Jak dziala Internet ………. 10
1.3 Internet – zbiór wiadomosci i reklam ………. 13


Rozdzial 2.
Laczenie tradycyjnych i internetowych metod reklamy

2.1 Reklama – wyjasnienie pojecia ………. 16
2.2 Krótka historia reklamy w internecie ……….18
2.3 Reklama internetowa ……….19
2.4 Formy reklamy internetowej ……….23
2.5 Prognozy na przyszlosc ……….27


Rozdzial 3.
Prawne regulacje reklamy w Internecie

3.1 Prawo w internecie: ochrona praw konsumenta, prawa autorksie………. 28
3...

Czytaj więcej

Promocja jako instrument strategii marketingowej przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ – studium przypadku


Wstęp

Rozdzial I.
Strategia marketingowa jako narzedzie zarządzania marketingowego przedsiębiorstwa

1.1. Teoretyczne podstawy marketingu
1.2. Strategia i zarzadzanie marketingowe w przedsiębiorstwie
1.3. Promocja i jej znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa


Rozdzial II.
Charakterystyka i dzialalnosc marketingowa przedsiębiorstwa xyz

2.1. Charakterystyka działalności Przedsiębiorstwa XYZ
2.2. Oferta towarów, polityka cenowa i kanaly dystrybucji Przedsiębiorstwa XYZ
2.3. Reklama i promocja sprzedaży w Przedsiebiorstwie XYZ


Rozdzial III.

Marketingowa charakterystyka przedsiębiorstwa xyz – otoczenie, konkurencja, dostaw...

Czytaj więcej

Zarządzanie marketingowe przedsiebiorstwem na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Marketing w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………7

1.1. Istota i funkcje zarządzania marketingowego………7
1.2. Specyfika rynku dóbr przemyslowych………12
1.2.1. Produkty na rynku dóbr przemyslowych………14
1.2.2. Klienci………15
1.2.3. Popyt………17
1.3. Badania marketingowe………21
1.4. Okreslenie misji przedsiębiorstwa………23
1.5. Wybór strategii działania i procedury planowania………24
1.6. Organizacja, wdrazanie i kontrola dzialan marketingowych………28


Rozdzial II.
Charakterystyka miejsca badan………33

2.1. Historia i status firmy………33
2.2. Organizacja i struktura zatrudnienia w firmie XYZ………34
2.3. Oferta firmy XYZ………37
2.4...

Czytaj więcej

Marketingowa strategia produktu na przykładzie XYZ S.A.


Wstęp ………… 5

Rozdzial I.
Marketingowa strategia produktu …………7

1. Elementy strategii produktu …………7
2. Koncepcja produktu jako elementu strategii produktu …………10
2.1. Istota i pojecie produktu …………10
2.2. Struktura produktu …………12
2.3. Cechy i funkcje produktu …………13
2.4. Klasyfikacja produktów …………15
2.4.1. Produkty konsumpcyjne …………15
2.4.2. Produkty przemyslowe …………19
2.5. Zarządzanie produktem …………20
3. Marka jako element strategii produktu …………21
3.1. Funkcje i rodzaje marek …………22
3.2. Wybór strategii marki …………24
3.3. Korzysci ze stosowania marek …………25
4. Opakowanie jako element strategii produktu …………25
4.1...

Czytaj więcej

Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie Coca Cola.


Wstęp …………3

Rozdzia I.
Wizerunek marki …………5

1.1. Definicja, istota i funkcje marki …………5
1.2. Tozsamosc marki …………14
1.3. Tozsamosc marki a wizerunek marki …………21


Rozdzia II.
Czynniki wpływajace na wizerunek marki …………34

2.1. Organizacja marketingowa przedsiębiorstwa …………34
2.2. Promocja jako podstawowy element wpływajacy na wizerunek marki …………43
2.3. Instrumenty promotion – mix a wizerunek marki …………56


Rozdzia III.
Strategia kształtowania wizerunku marki Coca-Cola …………66

3.1. Potrzeba kształtowania wizerunku marki …………66
3.2. Pozycja marki Coca-Cola …………76
3.3...

Czytaj więcej

Badania marketingowe w zarzadzaniu.


Wstęp…………2

Rozdzial I.
Badania marketingowe ich funkcje w przedsiębiorstwie, proces badawczy i źródła danych…………4

1.1. Dane i informacje marketingowe…………4
1.2. Pojecie i funkcje badan marketingowych…………6
1.3. Proces badawczy…………8
1.4. Menadzerowie i ‚badania’…………10
1.5. Badania wtórne…………11
1.6. Badania pierwotne…………12
1.7. Jakie powinno byc badanie marketingowe?…………14


Rozdzial II.
Badania na potrzeby planowania strategii marketingowej…………16

2.1. Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa lub jego jednostek strategicznych…………16
2.2. Badania dotyczace segmentacji rynku…………18
2.3...

Czytaj więcej

Wpływ dzialan marketingowych na rynkowy sukces na przykładzie zakladów miesnych


Wstęp

Rozdzial I.
Marketing w przedsiębiorstwie

1.1. Historia marketingu
1.2. Istota i pojecie marketingu
1.3. Podstawy działania marketingowego w firmie


Rozdzial II.
Warunki sukcesu firmy

2.1. Pojecie i istota sukcesu. Skuteczny menadzer sila napedowa firmy
2.2. Sukces orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie
2.2.1. Pasja działania

2.2.2. Dobrzy pracownicy oraz lojalnosc w biznesie
2.2.3. Byc lepszym od konkurencji, czyli budowa silnej marki
2.2.4. Wszystko w rekach sprzedawcy
2.2.5. Marketingowe zarzadzanie firma
2.2.5.1. Misja cele i strategia przedsiębiorstwa
2.2.5.2. Poziomy strategii w organizacji
2.2.5.3...

Czytaj więcej

Nowe media w reklamie


Wstęp

Rozdzial 1
Tradycyjne media reklamy

1. Omówienie dotychczas stosowanych mediów
1.1. Reklama prasowa
1.1.1. Naglówek
1.1.2. Ilustracja
1.1.3. Korpus reklamy (body copy)
1.1.4. Slogan
1.1.5. Uklad graficzny ogloszenia
1.2. Reklama telewizyjna
1.2.1. Jak jest ogladana reklama w telewizji
1.2.2. Sztuka tworzenia
1.2.3. Sposoby realizacji przeslania reklamy
1.2.4. Nowe trendy w reklamie telewizyjnej
1.3. Reklama radiowa
1.3.1. Oprawa muzyczna
1.3.2. Budowa reklamy radiowej
1.4. Reklama zewnetrzna (outdoor)
1.5. Plakat reklamowy (billboard)
1.6. Scanachrome
1.7. Mobile
1.8. Balony reklamowe
1.9. Wkladki reklamowe


Rozdzial 2
Nowe media...

Czytaj więcej

Struktura asortymentowa firmy handlowej na przykładzie XYZ.


Wstęp …………4

Rozdzial I.
Istota marketingu w handlu

1.1. Znaczenie marketingu w firmie handlowej …………6
1.2. Narzedzia merchandisingu i ich rola w strategii działania przedsiębiorstwa handlowego …………8


Rozdzial II.
XYZ w otoczeniu marketingowym

2.1. Genez, organizacja i potencjal XYZ …………20
2.1.1. xyz w Polsce i w Europie …………21
2.1.2. Organizacja XYZ …………22
2.2. Czynniki kształtujące strukture otoczenia marketingowego firmy handlowej XYZ w gospodarce rynkowej …………24
2.2.1. Dostawcy …………25
2.2.2. Nabywcy …………27
2.2.3. Konkurencja …………30
2.2.4. Inne przedsiębiorstwa stanowiace otoczenie XYZ …………33
2.2.5. Makrootoczenie …………34


Rozdzial I...

Czytaj więcej

Działalność i promocja firmy samochodowej.


Wstęp

Rozdzial I.
Historia firmy Daewoo Group

1.Kim Woo Choong. Zalozyciel i przewodniczacy Daewoo Group
2.Działalność Grupy Daewoo
2.1 Plan Zarzadzania Globalnego
2.2 Daewoo i kryzys ekonomiczny
2.3 Firmy Grupy Daewoo na swiecie
3.Daewoo Motor
4.Samochody koncepcyjne


Rozdzial II.
Daewoo w Polsce

1.Firma
2.Koordynacja pracy regionów

3.Historia Centrum Daewoo
4.Auta Daewoo triumfuja
5.Ubezpieczenia ze znakiem Daewoo
6.Swiatowa jakosc-glównym celem firmy
6.1 Systemy zapewnienia jakosci
6.2 Kolejne spółki Daewoo wyróznione certyfikatem ISO


Rozdzial III.
Nowe projekty

1.Nubira Kombi Van dla malego biznesu
2.Musso
3.Korando
4...

Czytaj więcej

Zastosowanie marketingu w działania ch menedzera.

Wstęp

Rozdzial I
Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem

1.1. Marketing jako sposób kierowania przedsiebiorstwem w gospodarce rynkowej
1.2. Istota zarządzania przedsiebiorstwem
1.3. Misja i glówne cele przedsiębiorstwa
1.4. Elementy zarządzania w przedsiębiorstwie
1.5. Zadania i narzedzia zarządzania marketingowego

Rozdzial II
Miejsce menedzera w marketingu

2.1. Pojecie i charakterystyka menedzera
2.2. Rola i znaczenie menedzera w marketingu
2.3. Wizerunek skutecznego menedzera
2.4. Decyzje menedzerskie zwiazane z polityka produktu
2.5. Polityka sprzedaży – wyzwanie dla menedzera
2.6...

Czytaj więcej

Udział w targach wyrazem orientacji marketingowej spółki XYZ.(Firma produkujaca materialy budowlane).

Wstęp………4

Rozdzial I
Działania promocyjne firmy………6

1.1. Filozofia marketingowa………6
1.2. Instrumenty marketingu-mix………21
1.3. Targi jako nosnik komunikacji………37


Rozdzial II
Geneza , funkcje i cele targów………43

2.1. Geneza i rozwój form targów………45
2.2. Funkcje targów i wystaw………53
2.3. Elementy marketingu – mix targów………60
2.4. Polski rynek targowy………73


Rozdzial III
Znaczenie...

Czytaj więcej

Strategia marketingowa na tle strategii ogólnej XYZ sp. z o.o.(Firma handlowo – uslugowa).

Wstęp………2

Rozdzial I.

Strategia marketingowa w ogólnej strategii przedsiębiorstwa………4

1.1. Istota strategii przedsiębiorstwa………4
2.2. Strategia marketingowa………6
2.3. Rodzaje strategii marketingowych………15
2.4. Umiejscowienie funkcji marketingowych w strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa………24


Rozdzial II.
Charakterystyka firmy XYZ sp. z o.o……….29

2.1. Historia spólki………29
2.2. Organizacja funkcji w XYZ sp. z o.o……….36
2.3. Powiazania przedsiębiorstwa w kanalach dystrybucji………45


Rozdzial III.
Analiza strategiczna………48

3.1. Analiza strategiczna – analiza potencjalu wewnetrznego………48
4.2...

Czytaj więcej

Reklama jako narzędzie kształtowania zachowania nabywców.


Wstęp………4

Rozdzial 1
Determinaty zachowan nabywców………….5

1.1. Proces zachowania nabywcy – istota i etapy
1.1.1. Uswiadomienie potrzeby
1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby
1.1.3. ocena alternatyw wyboru
1.1.4 Wybór i zakup produktu
1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen

1.2. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy
1.2.1. Wpływy wpływy sytuacyjne
1.2.2. Wpływy psychologiczne
1.2.3 wpływy spoleczno – kulturowe

1.3...

Czytaj więcej

Podstawa kształtowania przekazów reklamowych.


Wstęp……..4

Rozdzial 1.

Wpływ reklamy na postepowanie konsumenta na rynku………5

1.1 Polityka promocji jako element marketingu mix
1.2 Wybór rynku docelowego
1.3 Ustalanie celów reklamy
1.4 Wybór mediów
1.5 Proces podejmowania decyzji
1.6 Reklama a postepowanie konsumentów na rynku


Rozdzial 2.
Tworzenie przekazów reklamy telewizyjnej…………21

2.1 Tworzenie przekazu reklamowego
2.2 Przekaz reklamowy jako komunikat naklaniajacy
2.3 Retoryka reklamy
2...

Czytaj więcej

Marketing w strukturze organizacyjnej zakladu hotelarskiego.


Wstęp.

Rozdzial 1
Otoczenie marketingowe hotelu.

1.1. Podstawowe elementy otoczenia hotelu.
1.2. Znaczenie i rodzaje informacji.
1.3. Cele i etapy badan marketingowych.


Rozdzial 2
Działania i instrumenty marketingowe.

2.1. Usluga hotelarska jako produkt.
2.2. Ceny w hotelarstwie.
2.3. Dystrybucja i kanaly dystrybucji.
2.4. Promocja usług hotelarskich.


Rozdzial 3
Strategie marketingowe.

3.1. Strategia segmentacji rynku.
3.2. Strategia dywersyfikacji.
3.3. Strategia marketingowa kształtowania personelu uslugowego.


Rozdzial 4
Marketing w hotelu.

Wnioski.

Bibliografia.
Spis tresci.


 
Czytaj więcej

Marketing w krajach Unii Europejskiej.

Wstęp………3

Rozdzial 1.
Krztaltowanie produktu i asortymentu………5

1.1. Zakres decyzji marketingowych dotyczacych produktu………5
1.2. Ustalenie cech materialnych………5
1.3. Krztaltowanie znaku cech materialnych………8
1.4. Dywersyfikacja asortymentu………19


Rozdzial 2.
Cena………22

2.1. Orientacje cenowe przedsiebiorstw………22


Rodzial 3.
Tworzenie kanalów dystybucji w krajach Unii Europejskiej………31

3.1. Wprowadzenie nowoczesnych punktów sprzedazy………32
3.2. Kooperacja , koncetracja i umowy miedzy-narodowienie firm handlowych………37
3.3. Utrzymanie lojalnosci klientów wobec punktów sprzedaży detalicznej………48
3.4. Przyklady polityki dystrybucji………51


Rozdzi...

Czytaj więcej

Cena jako element gry na rynku telefonii komórkowej.


Wprowadzenie………4

Rozdzial I
Techniki kształtowania i róznicowania się cen na
rynku.

1.1. Znaczenie i rola ceny………8
1.2. Czynniki kształtujące polityke cenowa………13
1.3. Róznicowanie się ceny w róznych warunkach
rynkowych………18


Rozdzial II
Strategie cenowe.

2.1. Metody ustalania cen………23
2.2. Rodzaje strategii cenowych stosowanych przez
...

Czytaj więcej

Skutecznosc i efektywnosc reklamy

Wstęp……….4

Rozdzial I
Istota i znaczenie reklamy w gospodarce rynkowej.

1. Pojecie reklamy……….5
2. Reklama w systemie marketingu……….7
3. Cele i zadania reklamy……….11
4. Środki i narzedzia reklamy……….16

Rozdzial II
Badania marketingowych.

1. Reklama w badaniach marketingowych……….23
2. Badania wykorzystujace kwestionariusz……….25
3. Metodologia badania kwestionariuszowego……….31
4. Wady pytan kwestionariuszowych……….34

Rozdzial III
Skutecznosc i efektywnosc reklamy

1. Strategia reklamowa……….36
2. Wybrane metody badania skutecznosci i efektywnosci reklamy……….40
2.1. Sposoby badania stopnia dotarcia środków reklamy do adresatów……….45
2.2...

Czytaj więcej

Promocja usług turystycznych na przykładzie biura podrózy XYZ


Wstęp………1

Rozdzial I.
Rynek w turystyce………3

1. Pojecie rynku………3
2. Badanie i ustalanie segmentów rynku w turystyce………9
3. Systemy informacyjne w turystyce………21


Rozdzial II.
Marketing w turystyce………25

1. Charakterystyka marketingu………25
2. Rola marketingu………32
3. Uslugi a marketing – mix………38
4. Koncepcje marketingu………42
5. Promocja………46


Rozdzial III.
Promocja w turystyce………67

1. Charakterystyka firmy………67
2. Charakterystyka usług oferowanych przez Biuro
...

Czytaj więcej

Miejsce promocji w strategiach marketingowych firm swiadczacych usługi internetowe.


Wstęp…….. 4

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia………6

1. Okreslenie pojecia strategii marketingowej………6
1.1 Rynek docelowy………8
1.2 Pozycja………9
1.3 Produkt………10
1.4 Cena………11
1.5 Dystrybucja………12
1.6 Reklama………13
1.7 Promocja………14


Rozdzial II.
Promocja jako czesc strategii
marketingowej………16

1. Pojecia promocji………16
...

Czytaj więcej

Rola reklamy w marketingu.


Wstęp

Rozdzial I
Pojecie oraz ogólna charakterystyka koncepcji marketingu………4

1. Pojecie oraz ogólna charakterystyka marketingu
2. Zasadnicze cechy (wlasciwosci) aspektów
nowoczesnej koncepcji marketingu
3. Wybrane elementy maketingu
3.1. Polityka cen jako element maketingu
3.2. Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
3.3. Reklama jako element marketingu
4...

Czytaj więcej

Czynniki wpływajace na zachowanie konsumenta oraz procesy podejmowania decyzji zakupu.Rozdzial I
1. Ogólna charakterystyka czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta.

1.1. Definicja zachowania konsumenta.
1.2. Zachowanie racjonalne.
1.2.1. Definicje zachowania racjonalnego.
1.2.2. Wybór.
1.2.3. Koszt alternatywny.
1.2.4. Czas i ryzyko.
1.2.5. Krytyka i ograniczenia zachowania racjonalnego.
1.3. Teoria ograniczenia racjonalnego.
1.4. Zachowanie irracjonalne.
1.5. Klasyfikacja czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta
1.6. Potrzeby jako podstawa zachowania konsumenta.
1.7. Zewnetrzne czynniki zachowania konsumenta.
1.7.1. Czynniki ekonomiczne.
1.7.2. Czynniki marketingowe.
1.8...

Czytaj więcej

Marketing w przedsiębiorstwie handlowym.


Wstęp

Rozdzial I
Firma handlowa jako uczestnik procesu gospodarczego

1. Istota przedsiębiorstwa handlowego i jego miejsce
w gospodarce narodowej
2. Organizacja działalności handlowej
3. Formy organizacyjne firm handlowych


Rozdzial II
Marketing, sposoby myslenia i działania na rynku

1. Istota, cele i zakres marketingu
2. Znaczenie marketingu dla działalności przedsiębiorstwa


...

Czytaj więcej

Jakość obslugi klienta jako przewaga marketingowa firm.


Wstęp………4

Rozdzial 1
Charakterystyka marketingu uslug………7

1.1 Istota marketingu uslug……….
9
1.2 Charakterystyka uslug……….
12
1.3 Marketing Mix w uslugach
……….
15


Rozdzial 2
Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwach uslugowych………23

2.1 Struktura działalności
marketingowej………
...

Czytaj więcej

Atrakcyjność rynku samochodowego w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Charakterystyka polskiego rynku samochodów
osobowych……….5

1.1) Ewolucja przemyslu samochodowego na swiecie i w
Polsce. 5
1.2) Ewolucja polskiego rynku samochodowego……….7
1.3) Charakterystyka podazy na polskim rynku samochodów
osobowych……….12
1.4) Charakterystyka popytu na polskim rynku samochodów
osobowych……….18


Rozdzial II.
Firma General Motors oraz jej pozyc...

Czytaj więcej

Promocja sprzedaży jako element marketingu mix skutecznie oddzialywujacy na rynek


Wstęp………3

Rozdzial I
Działania firm w ramach koncepcji marketingu -mix………5

1.1 Rola marketingu w działalności firmy………5
1.2 Marketing mix – istota i znaczenie………8
1.3 Elementy marketingu mix………9
1.3.1 Podkompozycja produktu………10
1.3.2 Podkompozycja ceny………14
1.3.3 Podkompozycja dystrybucji………17
1.3.4 Podkompozycja promocji………18


Rozdzial II
Elementy promocji sprzedazy………24

2.1 Zintegrowane działania promocyjne – promotion mix………24
2...

Czytaj więcej

Kompozycja promocji na podstawie firm samochodów dostawczych


Wstęp………1

Roadzial I.
Istota marketingu ………2

1.1 Powiazania marketingu ze strategiami przedsiębiorstwa………3
1.2. Promocja -system komunikacji………8
1.3. Strategia promocyjna przedsiębiorstwa………13
1.3.1.Strategie promocyjne typu "push" i "pull"………15
1.4. Miejsce i rola promocji zarządzaniu marketingowym w przedsiębiorstwie………17
1.5. Etapy budowy skutecznej promocji………19
1.5.1.Identyfikacja docelowego adresata promocji………19
1.5.2. Okreslenie celów promocyjnych………21
1.5.3.Projektowanie przekazu promocyjnego………23
1.5.4.Wybór kanalu komunikacji………24
1.5.5.Ustalenie calkowitego budżetu promocyjnego………24
1.5.6...

Czytaj więcej

Sklepy Internetowe jako nowa forma realizacji sprzedazy


Rozdzial 1
Charakterystyka Internetu i rynku elektronicznego

1.1. Historia Internetu
1.2. Przeszkody handlu internetowego
1.3. Pierwsza siec-ARPANET
1.4. Rozwój Internetu od lat 80-tych
1.5. Internet dzis

Rozdzial 2
Systemy platnosci i bezpieczenstwa danych stosowane w Internecie.

2.1. Straty i zagrozenia w Internecie
2.2. Podstawowe zagadnienia bezpieczenstwa
2.3. Protokól IKP
2.4. Najnowsze systemy platnosci w Internecie
2.5. Rodzaje zagrozen

Rozdzial 3
Wykorzystanie Internetu w procesię marketingowym

3.1. Wstęp
3.2. Najpopularniejsze formy reklamy w Internecie

Rozdzial 4
Przyklady wykorzystania elektronicznego marketingu w praktyce

4...

Czytaj więcej

Marketingowa analiza rynku podszewek w Polsce


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Charakterystyka produktu oraz
umiejscowienie rynku podszewek
w strukturze przemyslu………9

1.1. Produkt na rynku przemyslowym……….9
1.2. Zespól instrumentów zwiazanych z produktem……….20
1.3. Podszewki jako produkt i ich miejsce na rynku……….29


Rozdzial II.
Analiza makrootoczenia marketingowego
dostawcy podszewek……….35

2.1. Czynniki makrosrodowiskowe……….36
a) demogr...

Czytaj więcej

Promocja środków kosmetycznych na przykładzie XYZ


Rozdzial I.
Polityka promocyjna w przedsiębiorstwie

1. Istota i znaczenie promocji
2. Etapy tworzenia programu promocyjnego
2.1. Formulowanie celów polityki promocyjnej
2.2. Wybór form promocji a inne elementy marketingu mix
2.3. Ustalanie constansów promocyjnych
2.4. Ustalenie budżetu promocyjnego


Rozdzial II.
Narzedzia promocji-mix

1. Reklama jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem
2. Sprzedaz osobista
3. Promocja dodatkowa
4. Propaganda marketingowa (public relations)
5. Sponsoring


Bibliografia

 
Czytaj więcej

Promocja w salonach samochodowych na przykładzie Fiat Auto Poland


Wstęp………2

Rozdzial I
Determinaty zachowania nabywców

1.1. Proces zachowania nabywców – istota i etapy………3
1.1.1. Uswiadomienie potrzeby………4
1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby………5
1.1.3. Ocena alternatyw wyboru………7
1.1.4. Wybór i zakup produktu………8
1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen………9
1.2. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy………12
1.2.1. Wpływy sytuacyjne………14
1.2.2. Wpływy psychologiczne………14
1.2.3. Wpływy spoleczno kulturowe………21


Rozdzial II
Promocja sprzedaży narzedziem kształtowania zachowania nabywców

2.1. Elementy marketingu mix………4
2.1.1. Podkompozycja produktu………27
2.1.2...

Czytaj więcej

Wpływ reklamy na model wspólczesnej rodziny


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Rodzina w społeczenstwie……….3

1.1. Postawy i zachowania prokreacyjne……….4
1.2. Funkcje rodziny……….13
1.3. Formy zycia rodzinnego……….14
1.4. Rodzina w Polsce……….24


Rozdzial 2.
Wpływ mediów na model zycia rodzinnego……….28

2.1. Środki masowego przekazu a sposoby oddzialywania reklamy……….28
2.2. Elementy zachowan społecznych wykorzystywane w reklamie……….32
2.3. Oddzialywanie reklamy na rodzine……….34


Rozdzial 3.
Model wspólczesnej rodziny – na podstawie przekazów reklamowych……….36

3.1. Rola kobiety……….36
3.2. Obraz malzenstwa i rodziny……….48
3.3. Postawy spoleczenstwa wobec reklamy……….53


Rozdzial 4.
Rodzina w rekl...

Czytaj więcej

Agencja reklamowa. Studium wybranej firmy na przykładzie hipermarketu real.


Wstęp………4

Rozdzial I
Istota marketingu………7

1.1. Charakterystyka marketingu………7
1.2. Niezmienne prawa marketingu………12
1.3. Podmiot marketingu – konsument………24

Rozdzial II
Aktywizacja sprzedazy………32

2.1. Instrumenty aktywizacji sprzedazy………32
2.2. Reklama i promocja………38
2.3. Agencja reklamowa………43

Rozdzial III
Skutecznosc reklamy na przykładzie hipermarketu ‚real’………55

3.1...

Czytaj więcej

Strategie marketingowe w działalności banku na przykładzie XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I
Rola marketingu w działalności banków………6

1.1 Marketing usług bankowych, istota, ewolucje,
znaczenie
1.2 Instrumenty marketingu-mix w działalności banków
1.3 Organizacja marketingu w bankach
1.4 Strategie marketingowe w działalności banków
– rodzaje, charakterystyka


Rozdzial II
Charakterystyka działalności XYZ S.A.
………37

2...

Czytaj więcej

Analiza sprzedaży wybranych wyrobów.


Wstęp………4

Rozdzial I
Teoretyczne problemy funkcji sprzedazy………8

1. Program produkcji………8
2. Charakterystyka rynków………14
3. Obszary wyboru w zakresię sprzedazy………20
4. Czynniki wpływajace na polityke sprzedazy………26


Rozdzial II
Realizacja sprzedaży przez przedsiebiorstwo………31

1. Uwarunkowania działania przedsiębiorstwa na rynku………31
2. Analiza sprzedazy………39
3. Analiza produktów strategicznych………51


Rozdzial III
Kierunki aktywizacji sprzedazy………63

1. Zmiany w strategii produktu………63
2. Usprawnienie dystrybucji………65
3. Zróznicowanie polityki cenowej………69
4. Intensyfikacja dzialan promocyjnych………70


Zakończenie………75
Bibliografia………7...

Czytaj więcej

Marketing w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Wstęp………3

Rozdzial I.
Zagadnienia metodologiczne małych i srednich przedsiebiorstw………5

1.1. Definicja przedsiębiorstwa, jego struktura organizacyjna………5
1.2. Klasyfikacja srednich i małych firm………17
1.3. Glówne cele funkcji przedsiebiorstw w gospodarce………26


Rozdzial II.
Procedury marketingowe w działalności banków………34

2.1. Produkt jako element marketingu-mix………34
2.2. Cena produktów banku………41
2.3. Polityka lokalizacji jako element strategii dystrybucji………46
2.4. Pojecie i elementy promocji………53
2.5. Personel jako element marketingu-mix………64
2.6. Strategie marketingowe banków………66


Rozdzial III.
Rola marketingu w rozwoju przedsię...

Czytaj więcej

Sprzedaz produktów w Internecie.

Wstęp

Rozdzial 1.
Wykorzystanie Internetu w biznesie……….1

1.1. Rozwój Internetu – nowego medium……….1
1.2. Rodzaje usług sieciowych……….3
1.2.1. World Wide Web……….3
1.2.2. Poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne i IRC……….9
1.2.3. FTP……….10
1.2.4. Telnet……….10
1.3. Czym jest e-Biznes?………11
1.3.1. Co to jest handel elektroniczny?………12
1.3.2. Co to jest rynek elektroniczny?………13
1.3.3. Podzial rynku elektronicznego……….15
1.4. Rozwój handlu elektronicznego……….19
1.5. Rozwój e-commerce w Polsce……….20


Rozdzial 2.
Infrastruktura sprzedaży internetowej……….22

2.1. Wielkosc rynku internetowego……….22
Rys. 2.1. Populacja swiatowa [mld]………22
Rys. 2...

Czytaj więcej

Charakterystyka rynku używek w Polsce.

Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Charakterystyka rynku używek w Polsce………4

1.1. Uzywki jako produkt………4
1.2. Produkcja używek w Polsce………9
1.3. Uczestnicy polskiego rynku używek w latach 1990 – 2000………22


Rozdzial 2.
Tendencje i przemiany w spożyciu i wydatkach gospodarstw domowych w Polsce………32

2.1. Wydatki i spozycie zywnosci………32
2.2. Wydatki na mieszkanie………40
2.3. Wydatki na ochrone zdrowia………42

Rozdzial 3.
Przemiany w spożyciu używek w Polsce………47

3.1. Spozycie i wydatki na uzywki w Polsce………47
3.2. Analiza struktury i poziomu wydatków………64
3.3. Tendencje w spożyciu uzywek………72


Zakończenie………82
Bibliografia………84
Spis tabel………85
Spis ...

Czytaj więcej

Produkt jako jeden z czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta.


Wstęp

Rozdzial 1.
Wprowadzenie………6

1.1. Pojecie i znaczenie marketingu


Rozdzial 2. Wpływ produktu na zachowanie
konsumenta………11

2.1. Charakterystyka
produktu
2.1.1. Pojecie
produktu
2.1.2. Podzial produktów
2.1.3. Funkcje i atrybuty
produktu
2.2. Oddzialywanie poszczególnych cech produktu na postepowanie nabywców
...

Czytaj więcej

Zastosowanie marketingu w działalności menedzera na przykładzie firm XXX i YYY.

Wstęp………4

Rozdzial I
Marketingowe zarzadzanie przedsiębiorstwem.

1.1. Marketing jako sposób kierowania przedsiebiorstwem
w gospodarce rynkowej……….8
1.2. Istota zarządzania przedsiębiorstwem……….11
1.3. Misja i glówne cele przedsiębiorstwa……….13
1.4. Elementy zarządzania w przedsiębiorstwie………14
1.5. Zadania i narzedzia zarządzania
marketingowego……….17


Rozdzial II
...

Czytaj więcej

Logistyczne i marketingowe aspekty dystrybucji produktów spozywczych.

Wstęp………3

Rozdzial I.
Dystrybucja jako element marketing-mix………5

1.1. Ogólna charakterystyka elementów marketing-mix
………5
1.2. Rola dystrybucji w strategii marketingowej………15
1.3. Planowanie dystrybucji………21
1.4. Kanały dystrybucji i czynniki determinujace ich
wybór………24

Rozdzial II.
Logistyka jako zespół dzialan zarządzania
dystrybucja………31

2.1...

Czytaj więcej

Marketingowe zarzadzanie w przedsiębiorstwie przemyslu wlókienniczego na przykładzie XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I
Charakterystyka rynku produktów wlókienniczych……….6

1.1. Specyfika rynku produktów wlókienniczych……….6
1.2. Wielkosc i struktura popytu……….9
1.3. Wielkosc i struktura podazy……….11


Rozdzial II
Marketingowe zarzadzanie przedsiębiorstwem……….21

2.1. Miejsce marketingu w zarządzaniu przedsiebiorstwem ………21
2.2. Istota i rodzaje strategii marketingowych………23
2.3. Strategie marketingowe w cyklu zycia rynkowego produktu………28


Rozdzial III
Charakterystyka XYZ ………32

3.1. Geneza i rozwój przedsiębiorstwa………32
3.2. Charakterystyka modelu wlasnosciowo – organizacyjnego……….33
3.3...

Czytaj więcej

Analiza zarządzania marketingowego na przykładzie XYZ.


Wstęp………3

Rozdizal 1.
Nowoczesna koncepcja zarządzania………5

1.1. Definicja i funkcje marketingu………5
1.2. Etapy podejmowania decyzji marketingowych………8


Rozdzial 2.
Rola planu marketingowego w przedsiębiorstwie………10

2.1. Struktura planu marketingowego………12
2.2. Rodzaje planów marketingowych………13


Rozdzial 3.
Charakterystyka XYZ……….22

3.1. Prezentacja firmy………22
3.2. Polityka prorynkowa i inwestycje kapitalowe………23


Rozdzial 4.
Plan marketingowy dla Wydzialu ABC………33

4.1. Streszczenie menedzerskie………34
4.2. Analiza sytuacji rynku………35
4.2.1. Rynek i jego charakterystyka………35
4.2.2. Produkt………38
4.2.3. Cena………39
4.2.4...

Czytaj więcej

Ocena promocji realizowanej w XYZ.


Wstęp ……… 4

Rozdzial 1.
Promocja w instrumentarium marketingowym………6

1.1. Marketing jako nowoczesne spojrzenie na klienta………6
1.2. Kompozycja instrumentów marketingu-mix………10
1.3. Promocja jako element marketingu-mix………12
1.3.1. Istota promocji………12
1.3.2. Cele i funkcje promocji……… 16
1.3.3. Kompozycja promocji-mix………20
1.4. Zwiazki promocji z pozostalymi instrumentami marketingu-mix…….
..23


Rozdzial 2.
Charakterystyka instrumentów promocji-mix………34

2.1. Reklama jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem
………34
2.1.1. Pojecie i istota reklamy………34
2.1.2. Charakterystyka środków reklamy………40
2.2...

Czytaj więcej

Marketing na rynku usług kosmetycznych na przykładzie salonu kosmetycznego XYZ.

Wstęp………3

Rozdzial I.
Rynek usług kosmetycznych jako elementy rynku dóbr i usług konsumpcyjnych………4

1.1 Pojecie rynku usług kosmetycznych………4
1.2 Zarys historyczny kosmetyki………7
1.3 Elementy rynku usług kosmetycznych………13


Rozdzial II.
Charakterystyka salonu XYZ………16

2.1 Struktura organizacyjna………16
2.2 Personel firmy i obsługa klienta………20
2.3 Klienci firmy………24
2.4 Pozycja firmy na rynku………26


Rozdzial III
Wybrane elementy marketingu w działalności salonu XYZ………29

3.1 Strategia produktu………29
3.2 Polityka cen………36
3.3 Strategia promocji………43
3.3.1 Reklama………47
3.3.2 Public relations………49
3.3.3 Internet………53
3...

Czytaj więcej

Telemetria jako skuteczny srodek w tworzeniu kampanii reklamowych.


Wstęp………1

Rozdzial I
Reklama a inne instrumenty promocji……….3

1. Promocja jako narzedzie marketingowe………3
2. Charakterystyka reklamy jako instrumentu promocji………12
3. Proces tworzenia kampanii reklamowej………15


Rozdzial II
Wykorzystanie badan telemetrycznych w planowaniu kampanii telewizyjnej………26

1. Telemetria jako nowe zjawisko na rynku mediów telewizyjnych………26
2. Kryteria oceny jakosci badan………37
3. Definicje zmiennych parametrów ogladalnosci………41
4. Struktura widowni nadawców telewizyjnych………47


Rozdzial III
Badanie telemetryczne jako podstawa wyboru okreslonej stacji telewizyjnej przez reklamodawców na przykładzie TVP1, TVP2,
Pols...

Czytaj więcej

Oddzialywane marketingu na wazniejsze sfery funkcjonowania firmy.


Wstęp

Rozdzial I.
Pojecie, zakres i uwarunkowania marketingu w przedsiębiorstwie

1. Charakterystyka marketingu
2. Orientacja marketingowa a inne orientacje przedsiębiorstwa
3. Marketing w strukturze organizacyjnej firmy


Rozdzial II.
Marketing a wybrane sfery funkcjonowania firmy

1. Decyzje marketingowe zwiazane z polityk± produktu
2. Cena produktu jako obszar decyzji marketingowych
3. Kształtowanie dystrybucji i promocji produktu jako obszar decyzji marketingowych


Rozdzial III.
Propozycje zmian w funkcjonowaniu marketingu firmy XYZ

1. Krótka charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
2. Rynek komputerów przenosnych w Polsce
3...

Czytaj więcej

Zarządzanie marketingowe i kontrola planu dzialan marketingowych w przedsiębiorstwie.


Wstęp

Rozdzial I
Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………5

1.1 Istota marketingu………5
1.1.1 Instrumenty marketingu………6
1.2 Promocja jako element kompozycji marketingowej………8
1.3 Planowanie strategii procesu komunikacji………9
1.3.1 Identyfikacja docelowego segmentu rynku………11
1.3.2 Okreslenie celów promocji………13
1.3.3 Opracowanie przeslania………14
1.3.4 Wybór kanalów komunikacji………16
1.3.5 Wyznaczenie budżetu promocji………18
1.3.6 Wybór instrumentów promocji-mix………20
1.3.7 Pomiar skutków promocji………23
1.3.8 Koordynacja dzialan promocyjnych………23


Rozdzial II
Instrumenty kompozycji promocyjnej………25

2.1 Reklama………25
2.1...

Czytaj więcej

Reklama jako instrument promocji na przykładzie radia XYZ.

Wstęp
Rozdzial I
Istota reklamy

1.1. Interpretacja reklamy
1.2. Miejsce reklamy w strategii marketingowej
1.3. Cele i funkcje reklamy
1.4. Formy reklamy
1.4.1. zewnetrzna
1.4.2. prasowa
1.4.3. pocztowa
1.4.4. telewizyjna
1.4.5. kinowa
1.4.6. radiowa


Rozdzial II
Oddzialywanie reklamy

2.1. Tworzenie przekazu reklamowego
2.2. Planowanie reklamy w czasie
2.3. Skutecznosc i efektywnosc reklamy
2.4. Stopien dotarcia środków reklamy do adresatów
2.5. Reklama w kontekscie wpływu na wielkosc sprzedazy


Rozdzial III

Reklama, a manipulacja
3.1. Prawne aspekty reklamy w Polsce
3.2. Reklama wprowadzajaca w blad
3.3. Nieuczciwa reklama


Rozdzial IV
...

Czytaj więcej

Marketing dla sredniej firmy na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I
Dzialana firm w ramach koncepcji marketingu mix………7

1.1. Rola marketingu w działalności firmy………7
1.2. Marketing mix – istota i znaczenie………10
1.3 Elementy marketingu mix 11
1.3.1. Produkt………12
1.3.2. Cena………15
1.3.3. Dystrybucja………18
1.3.4. Promocja………20
1.4. Zintegrowane działania promocyjne – promotion mix………24
1.5. Cele i zadania promocji sprzedazy………26
1.6 Instrumenty promocji konsumenckiej………31
1.7. Instrumenty promocji handlowej………41


Rozdzial II
Male i srednie przedsiębiorstwa w Polsce……..49

2.1. Pojecie i istota przedsiębiorstwa………49
2.2...

Czytaj więcej

Systemy identyfikacji firm.


Rozdzial I.
Tozsamosc a wizerunek firmy………3

Rozdzial II.
Marketing mix – koncepcje i zadania………5

2.1. Produkt………5
2.2. Cena………5
2.3. Dystrybucja………6
2.4. Promocja i jej formy………6
2.4.1. Reklama………7
2.4.2. Sprzedaz osobista………7
2.4.3. Promocja sprzedazy………8
2.4.4. Public Relations………8


Rozdzial III.
Kompleksowy system identyfikacji firmy………12

Rozdzial IV.
Etapy budowania systemu calosciowej identyfikacji………15

4.1. Nazwa, znak firmowy, typografia i kolorystyka – jako elementy systemu identyfikacji wizualnej………18
4.2. Wizualny system identyfikacji firmy………19
4.3. Pozostale elementy systemu tozsamosci wizualnej………23
4.4...

Czytaj więcej

Strategiczny plan marketingowy przedsiębiorstwa XYZ na lata 2001-2003


Wprowadzenie………3

Rozdzial I
Opis otoczenia rynkowego………5

1. Sytuacja spoleczno gospodarcza………5
2. Charakterystyka polskiego rynku AGD………21
2.1. Determinanty potencjalnego popytu………28
2.2. Podaz wyrobów AGD………30


Rozdzial II.
Analiza sytuacyjna przedsiębiorstwa………55

1. Analiza ABC………59
2. Analiza portfelowa produktów macierza GE………68
3. Analiza SWOT………74


Rozdzial III.
Strategia marketingowa rozwoju przedsiębiorstwa………76

1. Strategiczne cele XYZ………77
2. Strategie działania ………79
3. Narzedzia i srodki realizacji wyznaczonego planu………81
4. Uwarunkowania wdrozeniowe………83


Zakończenie………89
Literatura………90


Zalacznik 1...

Czytaj więcej

Plan marketingowy XYZ na lata 2002-2004


Wprowadzenie………3

Rozdzial I
Otoczenia spoleczno – gospodarcze i jego wpływ na kondycje ekonomiczna
XZY……….5

1. Sytuacja spoleczno – gospodarcza………5
2. ANaliza sytuacji ekonomicznej spółki XYZ……….20

Rozdzial II
Charakterystyka rynku opon w Polsce………25

1. Struktura rynku opon………25
2. Konkurencja na rynku opon………32
3. Import opon do Polski………34
4. Czynniki determinujace rynek opon w Polsce………36

Rozdzial III
Analiza sytuacyjna przedsiębiorstwa XYZ……….41

1. Historia i profil działalnosci………41
2. Pozycja rynkowa………42
3. Analiza makrootoczenia………46
4. Analiza otoczenia konkurencyjnego metoda „pieciu sil” M.E. Portera………51
5. Analiza SWOT………56

Czytaj więcej

Prawne aspekty reklamy


Wstęp…….3

Rozdzial I
Podstawowe wiadomosci na temat reklamy…….5

1.1. Pojecie i funkcje reklamy…….5
1.2. Rys historyczny – rozwój reklamy…….10
1.3. Rodzaje reklamy…….15


Rozdzial II
Reklama w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji…….19

2.1. Ustawowa definicja reklamy…….19
2.2. Reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami
lub uchybiajaca godnosci czlowieka…….20
2.3. Reklama wprowadzajaca w blad…….24
2.4. Reklama nierzeczowa…….29
2.5. Reklama ukryta…….31
2.6. Reklama uciazliwa…….34
2.7. Reklama porównawcza…….36


Rozdzial III
Reklama na gruncie ustaw szczególnych…….39

3.1...

Czytaj więcej

Rola marketingu-mix w procesię budowania i podtrzymania wizerunku marki

Wstęp………3

Rozdzial I.
Marka w procesię gospodarowania………6

1. Pojecie i charakterystyka marki………6
2. Elementy skladowe marki………11
3. Proces kreowania i wprowadzania marki na rynek………17


Rozdzial II.
Charakterystyka skladowych marketingu-mix………23

1. Cechy produktu a cechy marki………24
2. Wpływ ceny na wizerunek marki………31
3. Promocja jako źródłobudowania wizerunku marki ………36
4. Znaczenie dystrybucji w procesię wprowadzania marki na rynek………43


Rozdzial III.
Realizacja strategii marki w XYZ………50

1. Historia marki XYZ………50
2. Polityka firmy w sferze produktów………53
3. Strategia cenowa………57
4...

Czytaj więcej

Strategie marketingowe banku XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I.
Promocja jako element strategii marketingowej banku………5

1.1. Istota marketingu………5
1.2. Strategia marketingowa banku………11
1.3. Pojecie i cele promocji………16


Rozdzial II.
Formy i skutecznosc dzialan reklamowych i public relations w banku………22

2.1. Funkcje i formy reklamy………22
2.2. Zastosowanie i ocena skutecznosci public relations………27
2.3. Ocena efektywnosci reklamy………34
2.3.1. Badanie efektu komunikacyjnego………34
2.3.2. Ocena kampanii reklamowej………36


Rozdzial III.
Działania w zakresię reklamy i public relations banku XYZ w
latach 1996-1997………46

3.1. Charakterystyka banku XYZ………46
3.2...

Czytaj więcej

Rynek zywnosci ekologicznej na przykładzie rejonu czestochowskiego


Wstęp………2

Rozdzial I.
Przeglad literatury dotyczacej rolnictwa ekologicznego………5

1.1. Rozwój ekologicznych metod produkcji w aspekcie kryzysu rolnictwa intensywnego……….5
1.2. Okreslenie rolnictwa ekologicznego………6
1.3. Podloze ideowe rolnictwa Ekologicznego………10
1.4. Jakość zywnosci ekologicznej………11
1.5. Rozwój rolnictwa ekologicznego na swiecie i w Polsce………12
1.6. Uwarunkowania rozwoju ekologicznych metod produkcji zywnosci w Polsce……….15
1.7. Wymogi prawne w zakresię zywnosci ekologicznej……….17


Rozdzial II.
Rynek artykulów spozywczych na tle sytuacji gospodarczej w rejonie czestochowskim……….23

2.1...

Czytaj więcej

Program promocyjny dla przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp………..5

Rozdzial I
Znaczenie promocji w działalności firmy………..8

1.1. Miejsce promocji w marketingu-mix i zwiazki z pozostalymi instrumentami
marketingu
1.1. Istota promocji.
1.2. Charakterystyka form promocji.
1.2.1. Reklama.
1.2.2. Promocja sprzedazy.
1.2.3. Sprzedaz osobista.
1.2.4. Public relations i publicity.
1.2.5. Sponsoring.


Rozdzial II
Procedura tworzenia programu promocyjnego……….. 60

2.1. Rózne ujecia tworzenia programu promocyjnego
2.2. Wiodaca procedura tworzenia programu promocyjnego


Rozdzial III
Analiza rynku i analiza firmy XYZ………..72

3.1. Warunki rynkowe działalności XYZ.
3.2. Historia przedsiębiorstwa.
3.3...

Czytaj więcej

Merchandising w aspekcie formowania strategii marketingowej w firmie handlowej


Wstęp…………3

Rozdzial I
Polityka marketingowa przedsiebiorstw handlowych…………5

1.1. Struktura handlu detalicznego
1.2. Kształtowanie strategii marketingowej w przedsiębiorstwie handlowym
1.3. Polityka cenowa przedsiebiorstw handlowych
1.4. Merchandising w funkcjonowaniu handlu


Rozdzial II
Tendencja rozwoju i zmiany w handlu detalicznym…………42

2.1. Pozycja handlu detalicznego na swiecie
2.2. Rozwój centów handlowych w Europie
2.3. Kierunki zmian w handlu detalicznym w Polsce


...

Czytaj więcej

Produkt artystyczny jako w koncepcjach działania marketingowego


Wstęp………4
Wprowadzenie do tematyki marketingu………4

Rozdzial I.
Istota marketingu.

1.1.Geneza marketingu………5
1.2.Pojecia marketingu………6
1.3.Ogólne zasady marketingu………10


Rozdzial II.
Produkt marketingu.

2.1. Pojecie produktu i jego struktura………14
2.2. Cykl zycia produktu………15
2.3. Rodzaje marketingu ze wzgledu na forme produktu………18
– dobra konsumpcyjne
– dobra produkcyjne
– uslugi


Rozdzial III.
Proukt artystyczny.

3.1. Pojecie produktu artystycznego………21
3.2. Funkcje i szczególne cechy produktu artystycznego………23
3.3. Próba klasyfikacji produktów artystycznych ………24
3.4...

Czytaj więcej

Strategia marketingowa w firmie komputerowej


Wstęp

Rozdzial 1.
Strategia marketingowa – zagadnienia wstepne

1.1. Istota strategii przedsiębiorstwa
1.2. Strategia marketingowa
1.3. Rodzaje strategii marketingowych


Rozdzial 2.
Charakterystyka i zakres działania spólki

Rozdzial 3.
Analiza SWOT

Rozdzial 4.
Otoczenie firmy X

4.1. Analiza otoczenia metoda PEST
4.2. Analiza otoczenia w odniesieniu do Pieciu Sil Portera


Rozdzial 5.
Elementy strategii marketingowej w zakresię firmy X

5.1 Segmentacja i wybór rynku docelowego
5.2. Kształtowanie asortymentu produktów
5.3. Wykorzystanie instrumentów zwiazanych z produktem w kreowaniu przewagi konkurencyjnej


Zakończenie
Biblografia

 
Czytaj więcej

Miejsce reklamy w marketingu społecznym na przykładzie firmy XYZ


Wstęp

Rozdzial I
Reklama jako komunikat perswazyjny

1. Reklama jako forma masowego komunikowania
1.1. Podstawowe funkcje komunikatu reklamowego
2. Strategie oddzialywania reklamy
2.1. Rola cech nadawcy w komunikacie reklamowym
2.2. Wpływ cech kanalu na odbiór komunikatu reklamowego
3. Socjotechnika w reklamie
4. Reklama a propaganda


Rozdzial II
Reklama jako zjawisko społeczne

1. Rola stylu zycia w budowaniu komunikatu reklamowego
2...

Czytaj więcej

Promocja marki jako sposób promowania produktu


Wprowadzenie………4

Rozdzial 1.
Promocja marki jako istotny element strategii marketingowej 6

2.1. Istota marketingu, strategia marketingowa………6
2.1.1. Badania rynku………8
2.1.2. Segmentacja………10
2.1.3. Analiza SWOT………11
2.2. Marketing mix i jego elementy………11
2.2.1. Produkt………12
2.2.2. Cena………14
2.2.3. Dystrybucja………15


Rozdzial 2.
Narzedzia promocji, szczególna rola promocji marki 17

3.1. Definicja i rodzaje strategii promocji………17
3.2. Sprzedaz osobista………19
3.3. Promocja sprzedazy………20
3.4. Reklama………21
3.4.1. Koszty reklamy dla róznych mediów w Polsce………24
3.5. Public relations………27
3.6. Sponsoring w strategii promocyjnej firmy………29
3.7...

Czytaj więcej

Wykorzystanie instrumentów marketingowych i badan marketingowych w XYZ


Wstęp………4

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy działalności marketingowej.

1. Ogólne zasady marketingu w przedsiębiorstwie……… 7
2. Zarządzanie marketingowe ………14
3. Strategie marketingowe……… 19
4. Otoczenie marketingowe……… 26


Rozdzial II.
Podstawowe instrumenty działalności marketingowej w przedsiębiorstwie

1. Produkt i jego znaczenie………33
2. Cena jako kryterium wartosciujace produkt………40
3. Dystrybucja produktów jako element marketingu………43
4. Promocja i reklama jako element marketingu-mix ………48
5. Sprzedaz osobista ………54
6. Public relations ………57


Rozdzial III.
Obszary i metodyka badan marketingowych

1...

Czytaj więcej

Strategie marketingowe w działalności banku na podstawie BGZ


Wstęp………3

Rozdzial I
Istota i Organizacja marketingu bankowego.

1.1 Funkcje i zasady działania banków………6
1.2 Marketing usług bankowych, istota, ewolucje, znaczenie………9
1.3 Organizacja marketingu w bankach oraz organizacja sluzb
marketingowych w banku………18


Rozdzial II
Rola strategii marketingowych w działalności banków.

2.1 Instrumenty marketingu-mix w bankowosci………29
2...

Czytaj więcej

Czlowiek w reklamie


Wstęp………3

Rozdzial I.
Reklama jako element polityki marketingowej przedsiębiorstwa………5

1. Pojecie i rodzaje reklamy………5
2. Cele reklamy………11
3. Media reklamy………17
3.1. Telewizja
3.2. Radio
3.3. Prasa
3.4. Medium telefoniczne
3.5. Poczta
3.6. Kino
3.7. Reklama zewnetrzna
3.8. Internet


Rozdzial II.
Ps...

Czytaj więcej

Wpływ marketingu bezpośredniego na ksztaltowanie lojalnosci nabywców


Wstęp

Rozdzial I.
Marketing bezposredni jako jeden z instrumentów marketingu -mix

1. Marketing bezposredni – istota i znaczenie
2. Elementy marketingu bezpośredniego
2.1. Produkt (usluga)
2.2. Cena
2.3.Dystrybucja
2.4. Promocja
3. Warunki zewnetrzne funkcjonowania marketingu bezpośredniego
3.1.Okolicznosci sprzyjajace (szansa)
3.2. Bariery utrudniajace rozwój (zagrozenia)


...

Czytaj więcej

Nastrój i emocje w reklamie


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Reklama jako forma promocji.br

1.1. Definicja i cel reklamy………5
1.2. Komunikat perswazyjny w reklamie………15
1.3 Nosniki reklamy………21


Rozdzial 2.
Wykorzystanie emocji w przekazie reklmowym.

2.1 Psychologiczne podstawy reklamy………24
2.2 Reklama emocjonalna………30
2.3. Potrzeby w reklamie………41


Rozdzial III.
Emocje i nastrój w reklamie.

3.1. Humor………48
3.2...

Czytaj więcej

Wykorzystanie instrumentów marketingowych w placówkach ochrony zdrowia


Wstęp

Rozdzial I.
Istota marketingu uslug

1.1. Specyfika marketingu uslug
1.1.1. Charakterystyka uslug
1.1.2. Funkcje i cele marketingu uslug
1.2. Marketing organizacji non – profit
1.2.1. Charakterystyka sektora non – profit
1.2.2. Orientacja marketingowa


Rozdzial II.
Marketing usług medycznych

2.1. Charakterystyka sektora
2.1.1. Marketing a system opieki zdrowotnej
...

Czytaj więcej

Promocja usług telefonii stacjonarnej na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A.


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Definicja, narzedzia i rola promocji w dzialalnosciprzedsiębiorstwa

1. Definicja promocji………. 4
2. Narzedzia promocji i ich rola w realizowaniu celów przedsiębiorstwa ………. 7
3. Specyfika promocji usług ……….25

Rozdzial II.
Charakterystyka rynku telefonii stacjonarnej w Polsce

1. TP S.A. w nowej sytuacji rynkowej i kierunki rozwoju usług telekomunikacyjnych na swiecie………. 27
2. Oferta produktowa ……….35
3. Klienci TP S.A……….. 38

Rozdzial III.
Rozwiazania promocyjne stosowane przez TP S.A.

1. Koncepcja dzialan marketingowych ………. 41
2. Narzedzia promocji stosowane przez TP S.A……….. 43
3...

Czytaj więcej

Wykorzystanie reklamy w marketingu politycznym


Wstęp ……….. 4

Rozdzial I.
Reklama w procesię komunikacji ………..6

1.1. Poczatki i rozwój reklamy……….. 6
1.2. Co jest a co nie jest reklama? ………..7
1.3. Oddzialywanie reklamy na psychologiczne procesy informacyjne nabywcy ……….. 16
1.4. Rodzaje reklamy ………..20
1.5. Reklama a internet ……….. 23


Rozdzial II.
Marketing w polityce ……….. 26

2.1. Próba definicji – techniki marketingowe ……….. 26
2.2. Narzedzia komunikacji politycznej ……….. 37
2.3. Rynek polityczny – strategie polityczne ……….. 39


Rozdzial III.
Reklama w strategii marketingu politycznego ………..44

3.1. Reklama jako element marketingu ………..44
3.2...

Czytaj więcej

Rola marketingu wewnetrznego w organizacji


Wstęp………2

Rozdzial I.
Rekrutacja i selekcja………3

1.1. Rekrutacja i selekcja – zagadnienia definicyjne………3
1.2. Rekrutacja wewnetrzna i zewnetrzna………7
1.3. Etapy selekcji………9


Rozdzial II.

Szkolenie i rozwj pracowników………18

2.1. Szkolenie i rozwój – zagadnienia definicyjne………18
2.2. Elementy procesy szkoleniowego………21
2.2.1. Analiza potrzeb szkoleniowych………22
2.2.2. Metody i techniki szkolenia………24
2...

Czytaj więcej

Marketing usług na przykładzie Zakladu Energetycznego


Wstęp…………4

Rozdzial I.
Znaczenie instrumentów marketingu w uslugach

1.1 Definicje i charakterystyka uslug………… 6
1.2. Koncepcje marketingu – mix …………14
1.2.1. Marketing-mix – koncepcja czteroelementowa………… 15
1.2.2. Marketing-mix – inne koncepcje………… 17
1.3. Wspólzaleznosc instrumentów wystepujacych w marketingu-mix …………22
1.4. Miejsce i funkcje poszczególnych elementów marketingu-mix w marketingowej strategii firmy uslugowej………… 27
1.4.1. Usluga jako produkt………… 27
1.4.2. Ceny uslugi …………31
1.4.3. Dystrybucja …………32
1.4.4. Promocja w uslugach …………33
1.4.5. Ludzie …………34


Rozdzial II.
Zaklad Energetyczny XYZ jako podmiot rynku

2.1...

Czytaj więcej

Strategia marketingowa w działalności eksportowej firmy XYZ


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Istota strategii marketingowej

1. Pojecie i typologia strategii marketingowych……….. 5
2. Procedura tworzenia strategii marketingowych……….. 8
3. Czynniki okreslajace strategie marketingowe……….. 20

Rozdzial II.
Charakterystyka strategii marketingowych w działalności eksportowej przedsiębiorstwa

1. Strategie marketingowe, a działalności eksportowa przedsiębiorstwa ………..29
2. Strategie w ukladzie produkt-rynek……….. 33
3. Strategie ze wzgledu na cel oraz zasieg działania ……….. 38
4. Strategie konkurencji……….. 41
5. Strategie marketingu-mix ………..47

Rozdzial III.
Diagnoza jako metoda badania st...

Czytaj więcej

Marketing w firmie XYZ


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Zarządzanie marketingowe w firmie

1.1. Pojecie i cele marketingu ………..5
1.2. Cele przedsiębiorstwa ………..7
1.3. Strategia marketingowa – etapy i zasady konstrukcji……….. 9
1.4. Strategie marketingowe ………..11


Rozdzial II.
Firma XYZ jako uczestnik rynku

2.1. Charakterystyka branzy ……….. 13
2.2. Historia firmy ………..16
2.3. Struktura organizacyjna ………..17
2.4. Zatrudnienie……….. 19
2.5. Forma organizacyjno-prawna……….. 21
2.6. Charakterystyka asortymentu spółki ………..21
2.7. Kształtowanie sprzedaży ………..22
2.8. Otoczenie blizsze……….. 23
2.8.1. Konkurenci……….. 23
2.8.2. Klienci ………..24
2.8.3. Dostawcy ………..24
2.9...

Czytaj więcej

Promocja produktów na przykładzie XYZ


wstep ………..4

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy promocji sprzedazy

1.1. Znaczenie promocji sprzedaży w gospodarce rynkowej ……….. 6
1.2. Powiazania promocji z innymi elementami marketingowymi……….. 19
1.3. Charakterystyka form promocji……….. 25
1.4. Regulacje prawne……….. 43


Rozdzial II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa i jego otoczenia konkurencyjnego

2.1. Ogólne informacje o XYZ ………..45
2.2. Analiza sieci dystrybucji XYZ……….. 47
2.3. Charakterystyka produktów XYZ……….. 53
2.4. Analiza SWOT……….. 58
2.5. Analiza konkurencji i pozycja XYZ……….. 60


Rozdzial III.
Działalność promocyjna prowadzona przez XYZ

3.1. Reklama……….. 64
3.2...

Czytaj więcej

Zmiany w polityce marketingowej przedsiebiorstw w zwiazku z wejsciem Polski do Unii Europejskiej


Wstęp……….. 4

Rozdzial I.
Pojecie i istota marketingu przedsiebiorstw

1.1 Pojecie marketingu ……….. 6
1.2 Marketing na rynku europejskim……….. 13
1.3 Wspólczesne tendencje w marketingu przedsiebiorstw i polityka marketingowa……….. 15

Rozdzial II.
Narzedzia marketingu mix na rynku miedzynarodowym

2.1 Produkt w marketingu miedzynarodowym ……….. 23
2.2 Kanały dystrybucji w marketingu miedzynarodowym……….. 24
2.3 Promocja miedzynarodowa ……….. 26
2.4 Ceny w marketingu miedzynarodowym ……….. 26

Rozdzial III.
Przyklady działalności polskich firm na rynku europejskim

3...

Czytaj więcej

Wdrazanie systemu zarządzania relacjami z klientami na przykładzie systemu XYZ


Wstęp ……… 4

Rozdzial I.
Potrzeby klientów jako wyznacznik nowego sposobu zarządzania klientem.

1.1. Ewolucja informatycznych systemów zarządzania……….5
1.2. Geneza rozwoju marketingu………. 8
1.3. Marketing relacji……….12
1.4. Nowoczesne technologie IT przyczyna rozwoju ZSI……….14

Rozdzial II.
System Zarzadzania Relacjami z Klientami(CRM).

2.1. Zarządzanie Relacjami z Klientami(CRM)-wprowadzenie……….18
2.2. Architektura Systemu CRM……….22

Rozdzial III.
Proces wdrozenia zintegrowanego rozwiazania CRM.

3.1. Planowanie programu CRM……….29
3.2. Definiowanie sukcesu CRM……….30
3.3. Przygotowanie do CRM……….33
3.4...

Czytaj więcej

Ocena strategii zarządzania przedsiebiorstwem YXZ


Wstęp………3

Rozdzial I.
Strategia zarządzania przedsiębiorstwem………6

1.Pojecie strategii
2.Podstawowe klasyfikacje strategii
3.Proces budowy strategii
4.Analiza techniczna
5.Metoda SWOT
6.Rodzaje strategii działalności firmy
6.1.Strategia defensywna
6.2.Strategia ofensywna
7.Wybór korzystnej strategii
7.1.Metody wyboru strategii
7.2.Metoda BCG
7.3. Metoda McKinseya i Ch.Hofera
7.4.Metoda ADL
7.5.Maciez cyklu zycia produktu


Rozdzial II.

Dane o działalności gospodarczej XYZ………36

1.Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym
2.Charakterystyka firmy
3.Ogólna charakterystyka wyrobów i produktów oferowanych przez XYZ
4...

Czytaj więcej

Promocja jako istotne narzędzie strategii przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy strategii marketingowych przedsiebiorstw

1. Koncepcja strategii i marketingu………5
1.1 Podstawowe strategie zachowan strategicznych ………5
1.2 Marketing………11
2. Potwierdzenie strategii marketingowej przesiebiorstwa………14
2.1 Formulowanie strategii………14
2.2 Stota planu marketingowego………17
2.3 Zastosowanie planu marketingowego w działalności gospodarczej………28
3. Rodzaje strategii marketingowych………30


Rozdzial II.
Promocja i jej uwarunkowania

1. Promocja jako element marketingu-mix………44
2. Promocja jako narzedzie komunikacji z rynkiem………46
2.1 Adresaci dzialan promocyjnych………48
2...

Czytaj więcej

Reklama jako jeden z instrumentów promotion-mix.


Wstęp……….. 4

1. Historia firmy ………..5

2. Cele i zadania reklamy……….. 6

3. Rodzaje reklamy
3.1 Reklama konsumencka i reklama skierowana do firm ………..9
3.2 Reklama produktu i instytucji……….. 10
3.3 Reklama popytu glównego i selektywnego……….. 10
3.4 Reklama produktów konsumpcyjnych, dóbr inwestycyjnych, surowców i usług ………..11
3.5 Reklama indywidualna i wspólna ………..11
3.6 Reklama wydawnicza i pozawydawnicza ……….. 11
3.7 Rodzaje reklamy wedlug środków przekazu ………..12

4. Kampania reklamowa

4.1 Ogólna charakterystyka kampanii reklamowej……….. 26

5. Agencje reklamowe ………..31

6...

Czytaj więcej

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa produkcyjno-uslugowego


Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Strategia marketingowa a ogólna strategia firmy ……….6

1.1. Istota strategii marketingowej ……….8
1.2. Formulowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa ……….12
1.3. Analiza szans i ryzyka firm ……….15
1.4. Identyfikacja docelowych rynków działania ; segmentacja rynku ……….16
1.5. Pozycjonowanie produktu oraz programowanie marketingu-mix ……….21

Rozdzial II.
Rodzaje strategii marketingowych ……….26

2.1. Strategie normatywne rozwoju przedsiębiorstwa………. 26
2.2. Strategie produkt – rynek ……….28
2.3. Strategie segmentacji rynku ……….31
2.4. Strategie konkurencyjne ……….35

Rozdzial III.
Marketingowa strategia przedsi...

Czytaj więcej

Plan marketingowy Zakladu Energetycznego XYZ


Rozdzial I.
Strategiczny i taktyczny plan marketingowy

1.1 Definicja i istota planu marketingowego……….. 4
1.2 Zakres planu marketingowego ………..5
1.2.1 Strategiczny plan marketingowy ………..6
1.2.2 Plany marketingowe nizszego szczebla……….. 20
1.3 Potrzeba planu marketingowego w przedsiębiorstwie ………..22


Rozdzial II.
Roczny plan marketingowy

2.1 Taktyczny plan marketingowy ………..24
2.2 Etapy tworzenia planu marketingowego ………..26
2.2.1 Analiza możliwości rynkowych……….. 26
2.2.2 Badania rynkowe……….. 28
2.2.3 Projektowanie strategii marketingowej ………..39
2.2.4 Sporzadzanie programów marketingowych ………..41
2.2...

Czytaj więcej

Plan marketingowy Instytutu XYZ.


Wstęp……… 3

Rozdzial I

1.1 Rola marketingu w działalności organizacji ……..4
1.2 Pojecie planowania w organizacji…….. 10


Rozdzial II

2.1 Instytut naukowy jako organizacja ……..20
2.2 Historia Wydzialu ……..32
2.3 Jednostki organizacyjne Wydzialu ……..34
2.4 Przedmiot działalności i kierunek rozwoju ……..35
2.5 Instytut XYZ 36


Rozdzial III

3.1 Ankieta ……..38
3.2 Wyniki badan ankietowych i ich interpretacja …….. 43
3.3 Proponowane sposoby poprawy obecnej sytuacji Instytutu…….. 52


Podsumowanie ……..56
Bibliografia ……..57
Ankieta ……..59

 
Czytaj więcej

Podejmowanie decyzji zakupowych przez dzieci i mlodziez


Wstęp.

Rozdzial I.
Teoria zachowan konsumenta

1.1 Konsument i jego funkcjonowanie ……….3
1.2 Definicje zachowan konsumenta ……….6
1.3 Uwarunkowania zachowan konsumenta ……….10


Rozdzial II.
Proces podejmowania decyzji zakupowych ……….20

2.1 Uswiadomienie potrzeby przez konsumenta ……….22
2.2 Rozpoznanie sposobu zaspokojenia potrzeby ……….26
2.3 Ocena róznych możliwości wyboru………. 30
2.4 Zakup i jego ocena ……….32


Rozdzial III.
Zachowania młodych konsumentów

3.1 Segmentacja rynków produktów dla dzieci i mlodziezy………. 34
3.2 Satysfakcja i lojalnosc młodych nabywców………. 44
3.3 Dzieci i mlodziez jako odbiorcy reklam………. 46


Podsumowa...

Czytaj więcej

Promocja sprzedaży na przykładzie biura turystycznego XYZ


Wstęp………2

Rozdzial I.
Podstawowe narzedzia promocji sprzedazy

1.1. Promocja konsumencka………6
1.1.1. Próbki ………6
1.1.2. Kupony ………10
1.1.3. Opakowania specjalne……… 13
1.1.4. Rabaty i refundacje………14
1.1.5. Programy nagradzania lojalnosci klientów………17
1.2. Promocja handlowa ………18
1.3. Promocja detalisty………22


Rozdzial 2.
Analiza sytuacji rynkowej biura podrózy XYZ……… 27

2.1. Charakterystyka działalności biura……… 27
2.2. Analiza nabywców ………28
2.3. Analiza konkurencji……… 34
2.4. Analiza pozycji firmy……… 34
2.5. Analiza SWOT……… 39


Rozdzial 3.
Strategia promocji sprzedazy………40

3.1. Uwarunkowania strategii promocji……… 40
3.2...

Czytaj więcej

Uwarunkowania prawne i samoregulacje w reklamie


Wstęp………3

Rozdzial I.
Reklama jako element promocji

1.1 Reklama jako element marketingu………5
1.2 Funkcje, cele i kategorie reklamy ………10
1.3 Media reklamowe………16
1.4 Akty prawne regulujace dzialalnosc reklamowa………21


Rozdzial II.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

2.1 Ustawowa definicja reklamy………24
2.2 Reklama sprzeczna z przepisami prawa i dobrymi obyczajami………26
2.3 Reklama wprowadzajaca w blad………36
2.4 Reklama odwolujaca się do uczuc klientów, wywolujaca lek i wykorzystujaca przesady lub latwowiernosc dzieci……… 37
2.5 Reklama sprawiajaca wrazenie neutralnej informacji ………39
2...

Czytaj więcej

Koncepcja marketingu przedsiębiorstwa kosmetycznego XYZ


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Marketing mix- marketingowe instrumenty oddzialywania na rynek………. 4

1.1.Produkt ………..36
1.2.Cena………. 9
1.3.Dystrybucja ………..13


Rozdzial II.
Promocja jako element marketingu mix .

2.1.Reklama ………18
2.2.Promocja sprzedaży ………24
2.3.Sprzedaz osobista ………30
2.4.Public relations……… 34


Rozdzial III.
Charakterystyka instrumentów marketingowych stosowanych w XYZ

3.1.Ogólna charakterystyka firmy ………37
3.2.Instrumenty marketingowe………40
3.2.1.Produkt……… 40
3.2.2.Cena ……… 42
3.2.3.Dystrybucja……… 43
3.3.Formy promocji stosowane w XYZ ………47
3.3.1.Reklama ………49
3.3.2.Promocja sprzedazy………51
3.3.3.Public relations ………53


Po...

Czytaj więcej

Marketingowa strategia rozwoju Miasta i Gminy XYZ


Wstęp……….. 4

Rozdzial I.
Marketing gmin – marketing komunalny – zarys koncepcji

1.1 Marketing komunalny i regionalny – geneza i miejsce w strukturze wiedzy marketingowej ………..6
1.2 Istota, przedmiot i zakres dzialan podmiotów marketingu komunalnego ………..14
1.3 Strategia marketingowa oraz rola strategii w rozwoju gminy……….. 20
1.4 Marketing-mix jako narzedzie realizacji strategii marketingowej gminy……….. 24

Rozdzial II.
Charakterystyka spoleczno-demograficzna miasta i gminy XYZ

2.1 Rys historyczny Miasta i Gminy XYZ ………..32
2.2 Polozenie, podzial terytorialny i warunki naturalne Miasta i Gminy XYZ ………..38
2...

Czytaj więcej

Obsługa klienta w róznych typach kanalów dystrybucji w firmie XYZ


Wstęp ………… 4

Rozdzial I.
Dystrybucja w teorii marketingu

1. Marketing w przedsiębiorstwach dzialajacych na rynku dóbr konsumpcyjnych………… 7
2. Dystrybucja jako element marketingu mix …………15
3. Istota kanalów dystrybucji …………20
4. Zarządzanie kanalami dystrybucji …………22
5. Uczestnicy kanalów dystrybucji – relacje ………… 27

Rozdzial II.
Dystrybucja fizyczna towarów

1. Istota i cele dystrybucji fizycznej …………29
2. Obsługa zamówien, magazynowanie, poziom zapasów, transport ………… 31
3. Handel hurtowy – istota i zalozenia …………33
4. Handel detaliczny – istota i zalozenia ………… 34

Rozdzial III.
Organizacja sytemu dystrybucji XYZ

1...

Czytaj więcej

Strategia marketingowa firmy XYZ, (firma dzialajaca na rynku reklamowym jako dostawca komponentów do tworzenia przestrzennych form wizualnych)


Wstęp………3

Rozdzial I.
Pojecie strategii firmy

1.1. Istota strategii przedsiębiorstwa i jej glówne komponenty……… 5
1.2. Miejsce strategii marketingowej w strukturze strategii przedsiębiorstwa 12
1.3. Rodzaje strategii marketingowych przedsiębiorstwa………15

Rozdzial II.
Charaketrystyka i ogólna analiza firmy XYZ

2.1. Opis branzy tworzyw sztucznych………25
2.2. Opis firmy XYZ 29
2.3. Wewnetrzne działania i struktura organizacyjna firmy XYZ 33

Rozdzial III.
Ogólne postanowienia w działalności firmy XYZ

3.1. Misja jako podstawa funkcjonowania firmy………37
3.2. Analiza SWOT jako metoda oceny sytuacji 40
3.3. Cele działania firmy XYZ 46

R...

Czytaj więcej

Marketing i reklama w sporcie.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Formy komunikacji rynkowej……… 4

1.1. Marketing 4
1.1.1. Zarządzanie marketingowe……… 5
1.1.2. Cele dzialan marketingowych……… 8
1.2. Reklama ………12
1.3. Promocja sprzedazy……… 16
1.4. Public Relations ………19
1.5. Marketing Sponsorski ………23

Rozdzial II.
Specyfika komunikacji marketingowej w sporcie

2.1. Rola marketingu globalnego we wspólczesnej gospodarce……… 26
2.2. Sport – masowa forma komunikacji (znaczenie sportu w reklamie) ………29
2.3. Sport a marka globalna ………34

Rozdzial III.
Sponsoring w sporcie – rynek w Polsce

3.1. Sponsoring w Polsce……… 39
3.2. Sport a media ………50

Zakończenie ………53

Zalacznik 1………54
Zal...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich