Tematy Marketing, Promocja, Reklama, Produkt

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Reklama w opinii srodowska mlodziezowego


Wstęp………..4

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka reklamy

1.1. Reklama – istota i cele ………..6
1.2. Klasyfikacja reklamy ………..9
1.3. Reklama jako narzedzie komunikacji marketingowej ………..13
1.4. Promocja a komunikacja marketingowa ………..17


Rozdzial II.
Specyfika srodowiska uczniowskiego jako adresata dzialan promocyjno-reklamowych.

2.1. Charakterystyka srodowiska uczniowskiego ………..20
2.2. Wpływ reklam na uczniów ………..23
2.3. Dziecko w reklamie telewizyjnej……….. 25
2.4. Charakterystyka statystyczna srodowiska uczniowskiego………..27


Rozdzial III
Zalozenia i wyniki badan wlasnych

3.1. Charakterystyka pola badawczego ………..31
3.2. Charakterystyka instrumentu badawczego ………..33
3.3. Wyniki badan ………..34


Bibliografia ………..49
Spis tabel i wykresów ………..51
Zalaczniki ………..52


 
Czytaj więcej

Marketing terytorialny na przykładzie promocji miasta i gminy Kielce.

Wstęp……..2

Rozdzial I.
Charakterystyka marketingu terytorialnego.

1. Pojecie i istota marketingu terytorialnego……..4
2. Narzedzia marketingu terytorialnego……..9
3. Strategiczny oraz operacyjny wymiar marketingu terytorialnego……..16
4. Zadania dla marketingu terytorialnego……..18


Rozdzial II.
Rola promocji miasta.

1. Cele promocji miasta……..22
2. Funkcje promocji miasta……..26
3. Instrumenty i narzedzie promocji miasta……..30


Rozdzial III.
Miasto i Gmina Kielce jako obszar zastosowania marketingu.

1. Charakterystyka miasta i gminy Kielce……..38
2. Działania promocyjne podejmowane przez miasto Kielce……..39
3. Kreowanie wizerunku miasta i gminy Kielce……..47
4. Ocena orientacji marketingowej miasta i gminy Kielce……..49


Rozdzial IV.
Uwarunkowania rozwoju promocji miasta i gminy Kielce.

1. Glówne obszary oraz problemy rozwojowe miasta i gminy Kielce……..51
2. Badania ankietowe mieszkańców miasta i gminy Kielce dotyczace promocji Kielc……..52
3. Ocena potencjalu Kielc silne i slabe strony analiza SWOT……..66


Zakończenie……..69
Bibliografia……..71
Spis tabel……..73
Aneks……..74


 
Czytaj więcej

Koncepcja dzialan merchandisingowych z zakresu promocji sprzedaży firmy kosmetycznej X

Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Istota merchandisingu i promocji

1.1 Pojecie, rodzaje i funkcje merchandisingu………..5
1.2 Zachowania nabywców w miejscu sprzedaży podstawa kształtowania narzedzi merchandisingu………..10
1.3 Pojecie, narzedzia i funkcje promocji sprzedazy………..13


Rozdzial 2.
Charakterystyka firmy kosmetycznej X

2.1 Historia firmy………..19
2.2 Organizacja i funkcjonowanie ………..23
2.3 Stosowana strategia promocji oraz metody merchandisingowe………..26


Rozdzial 3.
Zmiany w strategii promocji sprzedaży firmy X w świetle badan wlasnych

3.1 Aspekty metodologiczne badania strategii promocji i merchandisingu………..32
3.2 Diagnoza i analiza strategii promocji i merchandisingu na podstawie wyników badan………..35
3.3 Koncepcja zmian w strategii promocji i merchandisingu firmy X………..40
3.4 Wnioski i rekomendacje………..48


Zakończenie………..50
Literatura………..52
Spis tablic………..55
Spis rysunków………..56
Spis fotografii………..57
Spis zalaczników………..58

 
Czytaj więcej

Efektywność promocji na przykładzie sieci pizzerii


1. Znaczenie marketingu mix oraz charakterystyka instrumentów go tworzacych

2. Charakterystyka narzedzi tworzacych promocje mix

3. Ogólna charakterystyka badanej spólki

4. Analiza wykorzystania narzedzi promocyjnych przez spólke

 
Czytaj więcej

Wykorzystanie mediów spolecznosciowych w kreowaniu wizerunku polityka -na przykładzie Baracka Obamy.

Wstęp

Rozdzial I
Rola public relations w ksztaltowaniu wizerunku polityka

1.1. Kształtowanie wizerunku a public relations
1.2. Co to jest public relations?
1.3. Narodziny i ewolucja public relations
1.4. Marketingowe narzedzia public relations


Rozdzial II
Public relations w internecie

2.1. Co to jest Internet?
2.2. Wykorzystanie Internetu w procesię marketingowym
2.3. Media spolecznosciowe.
2.4. Komunikacja w Internecie


Rozdzial III
Kreowanie wizerunku baracka obamy w internecie

3.1. Sylwetka Baracka Obamy.
3.2. Strony WWW kandydata – wybory prezydenckie
3.3. Kampania Obamy w Internecie.


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków


 
Czytaj więcej

Wpływ reklamy na zachowania konsumenckie kobiet.


Wstęp……….5

Rozdzial I Reklama- definicja, cele, istota i rozwój historyczny

1.1. Definicja i rozwój historyczny reklamy………. 7
1.2. Rodzaje reklamy………. 10
1.3. Istota reklamy ……….12
1.4. Funkcje reklamy………. 13
1.5. Cele reklamy………. 14


Rozdzial II
Wpływ reklamy na konsumenta

2.1. Nadawca, odbiorca i przedmiot reklamy………. 17
2.2. Prawda i falsz w reklamie………. 17
2.3. Teoria reklamy Herberta Krugmana………. 19
2.4. Czynniki wpływajace na decyzje nabywcze konsumentów ……….21
2.5. Oddzialywanie reklamy na swiadomosc i podswiadomosc czlowieka……….24
2.6. Osoby slawne w reklamach………. 25
2.7. Manipulacja i perswazja w reklamie ……….28


Rozdzial III
Wpływ reklamy na zachowania konsumenckie kobiet- aspekt badawczy

3.1. Cel, zakres, przedmiot i metoda badan………. 31
3.2. Analiza wyników badan………. 32
3.3. Wnioski z badan ……….49


Zakończenie………. 52
Bibliografia………. 54
Spis rysunków………. 56
Spis tabel ……….57
Spis wykresów………. 58
Zalaczniki ……….60
Streszczenie pracy licencjackiej………. 63


 
Czytaj więcej

Analiza rynku piwa Heineken ‚Grupa Zywca’ w latach 1993 – 2010


Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Zdefiniowanie rynku piwa w Polsce

1.1 Rynek piwa w Polsce ………..4
1.2 Cel oraz zakres przestrzenny i czasowy analizy ………..6


Rozdzial 2.
Ocena glównych tendencji na badanym rynku

2.1 Zmiana popytu, ceny i produkcji piwa Heineken w latach 1993 – 2010 ………..7
2.2 Czynniki wpływajace na zmiany rynkowe ………..8
2.3 Substytuty i towary komplementarne ………..9


Rozdzial 3.
Charakterystyka podmiotów wystepujacych na rynku

3.1 Wyróznienie glównych konkurentów i ich produktów ………..11
3.2 Analiza udzialów rynkowych ………..13
3.3 Analiza konkurencji – ocena stopnia zmonopolizowania rynku ………..16
3.4 Analiza grup strategicznych ………..17


Rozdzial 4.
Ocena pojemnosci rynku

4.1 Oszacowanie pojemnosci rynku piwa ………..21
4.2 Fazy rozwoju rynku piwa w Polsce ………..22


Rozdzial 5.
Segmentacja rynku piwa

5.1 Analiza poszczególnych segmentów rynku piwa ………..25


Rozdzial 6.
Analiza przestrzennego zróznicowania rynku

6.1 Analiza dysproporcji produkcji i popytu ………..28


Podsumowanie ………..30
Spis literatury ………..31


 
Czytaj więcej

Masowe wykorzystywanie Internetu w reklamie i promocji. Laczenie tradycyjnych i nowoczesnych metod reklamy oraz ich skutki.


Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Internet – podstawowe pojecia i definicje

1.1 Historia powstania Internetu ………. 7
1.2 Jak dziala Internet ………. 10
1.3 Internet – zbiór wiadomosci i reklam ………. 13


Rozdzial 2.
Laczenie tradycyjnych i internetowych metod reklamy

2.1 Reklama – wyjasnienie pojecia ………. 16
2.2 Krótka historia reklamy w internecie ……….18
2.3 Reklama internetowa ……….19
2.4 Formy reklamy internetowej ……….23
2.5 Prognozy na przyszlosc ……….27


Rozdzial 3.
Prawne regulacje reklamy w Internecie

3.1 Prawo w internecie: ochrona praw konsumenta, prawa autorksie………. 28
3.2 Spam – niechciana poczta ……….31
3.3 Organizacje kontrolujace uczciwosc reklam w Internecie ………. 32


Rozdzial 4.
Kampanie reklamowe w internecie

4.1 Kampanie reklamowe – wady i zalety ………. 35
4.2 Agencje mediowe ……….38
4.3 Przeprowadzenie kampanii reklamowej ………. 39
4.4 Analiza: Czy działania reklamowe sa skuteczne? ………. 43


Rozdzial 5.
Analiza wyników ankiety

5.1 Czesc pierwsza – dane osobowe ………. 49
5.2 Czesc druga – informacje ogólne ………. 55
5.3 Czesc trzecia – reklama internetowa ………. 60
5.4 Czesc czwarta – reklama tradycyjna ………. 72
5.5 Czesc piata – podsumowanie i wnioski ………. 77


Zakończenie ……….84
Bibliografia ……….86
Aneksy ……….89
Indeks

 
Czytaj więcej

Promocja jako instrument strategii marketingowej przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ – studium przypadku


Wstęp

Rozdzial I.
Strategia marketingowa jako narzedzie zarządzania marketingowego przedsiębiorstwa

1.1. Teoretyczne podstawy marketingu
1.2. Strategia i zarzadzanie marketingowe w przedsiębiorstwie
1.3. Promocja i jej znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa


Rozdzial II.
Charakterystyka i dzialalnosc marketingowa przedsiębiorstwa xyz

2.1. Charakterystyka działalności Przedsiębiorstwa XYZ
2.2. Oferta towarów, polityka cenowa i kanaly dystrybucji Przedsiębiorstwa XYZ
2.3. Reklama i promocja sprzedaży w Przedsiebiorstwie XYZ


Rozdzial III.

Marketingowa charakterystyka przedsiębiorstwa xyz – otoczenie, konkurencja, dostawcy

3.1. Analiza otoczenia firmy XYZ
3.2. Elementy marketingowych strategii działalności przedsiębiorstwa XYZ
3.3. Perspektywiczne zalozenia strategii promocyjnej
3.4. Znaczenie strategii marketingowych w rozwoju firmy XYZ


Zakończenie
Bibliografia
Literatura naukowa i popularno-naukowa
Artykuly i materialy zródlowe
Wykaz tabel, wykresów i rysunków


 
Czytaj więcej

Zarządzanie marketingowe przedsiebiorstwem na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Marketing w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………7

1.1. Istota i funkcje zarządzania marketingowego………7
1.2. Specyfika rynku dóbr przemyslowych………12
1.2.1. Produkty na rynku dóbr przemyslowych………14
1.2.2. Klienci………15
1.2.3. Popyt………17
1.3. Badania marketingowe………21
1.4. Okreslenie misji przedsiębiorstwa………23
1.5. Wybór strategii działania i procedury planowania………24
1.6. Organizacja, wdrazanie i kontrola dzialan marketingowych………28


Rozdzial II.
Charakterystyka miejsca badan………33

2.1. Historia i status firmy………33
2.2. Organizacja i struktura zatrudnienia w firmie XYZ………34
2.3. Oferta firmy XYZ………37
2.4. Działalność firmy i jej obecna sytuacja finansowa………38
2.5. Runek firmy i jego specyfika………45
2.5.1. Ogólny zarys sytuacji w swiatowym przemysle elektronicznym………45
2.5.2. Segmentacja elektroniki uzytkowej w Polsce………46
2.5.3. Odbiorcy………60
2.5.4. Konkurenci………68
2.5.5. Dostawcy………79
2.6. Analiza pozycji firmy XYZ wedlug kryteriów narzedzi marketingu-mix………80
2.6.1. Produkt………80
2.6.2. Dystrybucja………81
2.6.3. Promocja………83
2.6.4. Cena………83
2.7. Analiza SWOT………84


Rozdzial III.
Docelowy model zarządzania przedsiębiorstwem………87

3.1. Zalozenia………87
3.2. Misja firmy………88
3.3. Cele dlugookresowe………89
3.4. Cele krótkookresowe………92
3.5. Organizacja dzialu marketingu………99
3.6. Roczny plan marketingowy………103


Podsumowanie………105
Bibliografia………107
Spis rysunków i tablic………109

 
Czytaj więcej