Kategoria Marketing, Promocja, Reklama, Produkt

Produkt jako instrument marketingowego oddzialywania na rynek.


Wstęp………3

Rozdzial I
Produkt………….4

Rozdzial II
Klasyfikacja produktów i ich implikacje dla strategii marketingowej ………9

Rozdzial III
Rola strategii produktu dla celów marketingu……….16

Rozdzial IV
Zarządzanie portfelem produktu………39

Rozdzial V
Pozycjonowanie produktu………44

Rozdzial VI
Zarządzanie markami………51

Rozdzial VII
Opakowanie, znak towarowy produktu………55

Rozdzial VIII
Decyzje odnosnie asortymentu………57

Rozdzial IX
Badania marketingowe zwiazane z produktem………61

Literatura……….69

Uwaga: Brak przypisów.

 
Czytaj więcej

Plan marketingowy dla firmy Whirlpool na polskim rynku pralek automatycznych.


Rozdzial 1.
Streszczenie menedzerskie

Rozdzial 2.
Zdefiniowanie rynku produktowo – geograficznego

Rozdzial 3.
Analiza sytuacji rynkowej

3.1. Analiza nabywców
3.2. Analiza popytu
3.3. Analiza konkurentów
3.4. Analiza systemu dystrybucji
3.5. Analiza systemu zaopatrzenia
3.6. Analiza makrootoczenia


Rozdzial 4.
Analiza sytuacji rynkowej

4.1. Okreslenie pozycji rynkowej firmy
4.2. Analiza sprzedazy
4.3. Charakterystyka dotychczasowej działalności marketingowej firmy


Rozdzial 5.
Analiza swot

5.1. Analiza otoczenia zewnetrznego
5.2. Analiza otoczenia wewnetrznego
5.3. Analiza swot – wnioski


Rozdzial 6.
Strategia obslugi rynku i wynikajace...

Czytaj więcej

Analiza modeli marketingowych.

Wstęp
Model idealnego obiektu
Model wyboru próby
Model leksykograficzny
Model oczekiwanej uzytecznosci

 
Czytaj więcej

Rola promocji w przedsiębiorstwie zorientowanym rynkowo.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Podstawy promocji

1.1 Istota promocji ………. 4
1.2 Narzedzia promocji ……….10
1.3 Budżet promocji ………. 13

Rozdzial II.
Reklama jako element promocji

2.1 Istota reklamy ……….15
2.2 Cele reklamy ……….16
2.3 Formulowanie strategii reklamy ……….19
2.4 Slogan reklamowy ……….21
2.5 Wybór mediów………. 23
2.6 Badanie skutecznosci reklamy………. 29

Rozdzial III.
Pozostale formy promocji

3.1 Znaczenie sprzedaży osobistej ……….32
3.2 Wystawy i targi ……….35
3.3 Sponsoring ……….37
3.4 Znak towarowy, marka i opakowanie produktu – jego funkcje, cechy i sila oddzialywania na konsumenta ……….40
3...

Czytaj więcej

Koncepcje marketingowej działalności firm handlowych w Polsce na przykładzie hipermarketu Tesco Polska Spólka z o.o.


Wstęp……….1

Rozdzial I.
Rola i znaczenie handlu w gospodarce rynkowej

1.1. Gospodarka rynkowa – pojecie, charakterystyka ……….4
1.2. Istota i teorie handlu w gospodarce rynkowej……….16
1.3. Rodzaje przedsiebiorstw handlowych i ich charakterystyka……….24
1.4. Hipermarkety – istota, rodzaje, profil działalnosci……….34

Rozdzial II.
Marketing w działalności firm handlowych

2.1. Marketing handlowy – istota, ewolucja, charakterystyka………. 40
2.2. Instrumenty marketingowe stosowane w handlu ……….44
2.3. Charakterystyka strategii marketingowych stosowanych w handlu……….56

Rozdzial III.
Charakterystyka działalności hipermarketu Tesco Polska Spól...

Czytaj więcej

Analiza przeslania reklamowego zawierajacego erotyczny wizerunek kobiety na przykładzie reklamy prasowej.


Wstęp………1

Rozdzial I.
Glówne zagadnienia i pojecia reklamy

1.1. Reklama – istota, ewolucja, charakterystyka……… 3
1.2. Reklama – funkcje, rodzaje, cele oraz srodki ………9
1.3. Wybrane zagadnienia reklamy prasowej……… 20

Rozdzial II.
Przeslanie reklamowe jako fundament dzialan reklamowych

2.1. Proces tworzenia przekazu reklamowego ………36
2.2. Cechy przekazu reklamowego i jego budowa……… 42
2.3. Elementy przekazu reklamowego ………51

Rozdzial III.
Erotyczny wizerunek kobiety w reklamie

3.1. Erotyka jako sposób oddzialywania na psychike ………60
3.2. Role kobiety w reklamie ………68
3.3...

Czytaj więcej

Decyzje zakupu wśród konsumentów. Wyniki badania ankietowego.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Podejmowanie decyzji przez konsumenta

1.1. Proces decyzyjny ………5
1.2. Rodzaje decyzji o zakupie………10
1.3. Czynniki kształtujące decyzje konsumenta………12
1.4. Narzedzia stymulacji decyzji konsumentów stosowane w przedsiębiorstwie 18

Rozdzial II.
Typy zachowan konsumentów

2.1. Zachowania konsumentów – istota, zakres i teorie………22
2.2. Rodzaje zachowan konsumentów………27
2.3. Modele zachowan konsumenta………31

Rozdzial III.
Badanie zachowan konsumentów powiatu XYZ

3.1. Dotychczasowe badania zachowan konsumentów………39
3.2. Metodyka badania zachowania konsumentów powiatu XYZ ………41
3.3...

Czytaj więcej

Działania marketingowe dealerów na rynku samochodów osobowych w Polsce


Wstęp ………3

Rozdzial I.
Teoretyczne aspekty marketingu

1.1. Pojecie i znaczenie marketingu ……… 5
1.2. Wybrane elementy marketingu ……… 11
1.2.1. Promocja ………13
1.2.2. Produkt ……… 15
1.2.3. Cena ………20
1.3. Specyfika kanalów dystrybucji ………24

Rozdzial II.
Struktura rynku – ujecie przedmiotowe i podmiotowe ………29

2.1. Istota i elementy rynku ……… 29
2.2. Segmentacja rynku nabywców ……… 34
2.2.1. Nabywcy indywidualni ……… 35
2.2.2. Nabywcy instytucjonalni ……… 39
2.3. Analiza konkurencji rynkowej ………42

Rozdzial III.
Analiza wybranych elementów marketingu na przykładzie dealerów samochodów osobowych

3.1...

Czytaj więcej

Wzorce dokonywania zakupów przez Polaków w sklepach wielkopowierzchniowych na przykładzie sieci dyskontów XYZ.


Rozdzial I
Zachowania konsumentów i ich determinaty

1.1. Determinanty konsumpcji………5
1.2. Proces podejmowania decyzji o zakupie przez klienta ……… 9
1.3. Segmentacja jako narzedzie grupujace klientów w okreslonych wzorcach konsumpcji ……… 14


Rozdzial II
Chatakterystyka firmy X

2.1. Historia I rozwój firmy ……… 18
2.2. Działalność Grupy Jeronimo Martins w Portugalii, Brazylii I Wielkiej Brytanii ………20
2.3. Charakterystyka obszaru działalności firmy w Polsce ……… 21
2.4. Pozycja rynkowa firmy


Rozdzial III
Zachowania komsupcyjne klientów dyskontu XYZ jako podstawa jego strategii rynkowej

3.1...

Czytaj więcej

Mezczyzna jako bohater narracji reklamowej.


Wstęp 5

Rozdzial I
Reklama i jej teoretyczne podstawy

1. Poczatki reklamy……….9
2. Czym jest reklama jej definicja ………. 10
3. Reklama telewizyjna definicja i jej zalety ………. 12
4. Reklama jako akt komunikacji ………. 13
5. Cele reklamy………. 14
6. Funkcje reklamy ………. 16
7. Teoria aktów mowy Johna L. Austina………. 16
8. Relacje nadawca odbiorca ………. 17
9. Narracja reklamowa ………. 18
10. Reklama a retoryka ………. 19


Rozdzial II
Tradycyjny wizerunek mezczyzny

1. Pielegnowanie róznic pomiedzy plciami i dominacja mezczyzn ………. 22
2. Profesjonalista ………. 26
...

Czytaj więcej

Reklama w przedsiębiorstwie


Rozdzial 1
Reklama

1.Odplatnosc
2.Cele reklamy
3.Skutecznosc reklamy
4.Cechy skutecznej reklamy
5.Glówne elementy reklamy


Rozdzial 2
srodki i formy reklamy

1. srodki reklamy
2.PrzekaZniki reklamy
3.Rodzaje reklamy
4.Formy reklamy
-reklama prasowa
-reklama wydawnicza
-reklama kinowa
-reklama telewizyjna
-reklama radiowa
-reklama sklepowa


Rozdzial 3
Kampania reklamowa

l.Rególy w kampanii reklamowej
2.Zadania kampanii reklamowej
3 Cele kampanii reklamowej
4. Idea kampanii reklamowej
5.Czas trwania kampanii reklamowej
6. Wydatki na reklame
7. Wybór rodzajów środków reklamy


Rozdzial 4
Dobór środ...

Czytaj więcej

Reklama.


Rozdzial I.
Charakterystyka i rys historyczny reklamy

1. Pojecie reklamy ………3
2. Historia reklamy ………6


Rozdzial II.
Nosniki przekazów reklamowych

1. Klasyfikacja nosników reklamy 8
2. Charakterystyka nosników ze wzgledu na rodzaj przekazu reklamowego ………14


Rozdzial III.
Prawo Reklamy

1. Przepisy dotyczace reklamy w ustawodawstwie polskim i dyrektywach Unii Europejskiej ………20
2. Szczególowe regulacje dotyczace przekazów reklamowych w prawie autorskim ………24


Bibliografia……… 27

 
Czytaj więcej

Psychologia reklamy.


Rozdzial 1.
Sila emocji w reklamie

1.1. Znaczenie emocji pozytywnych w reklamie………..3
1.2. Rola emocji negatywnych……….. 4
1.3. Seks w reklamie ………..4
1.4. Metoda ‚przed i po’ (‚before & after’) ………..5
1.5. Dziecko w reklamie ………..6
1.6. Zwierzeta w reklamie……….. 6
1.7. Tlo reklamy……….. 7
1.8. Kolor w reklamie ………..7
1.9. Muzyka w reklamie……….. 8
1.10. Reklama spoleczna ………..8

Rozdzial 2.
‚Wysilek poznawczy’ a ‚efekt czestosci’……….. 10

Rozdzial 3.
Trzy reguly psychologii percepcji

3.1. Regula równowagi ………..11
3.2. Regula rzutu oka ………..11
3.3. Regula ruchu ………..11

Rozdzial 4.
Jezyk reklamy

4.1...

Czytaj więcej

Strategia marketingowa rozwoju gminy turystycznej XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Gmina i Miasto XYZ

1.1. Gmina XYZ – charakterystyka gminy ………. 5
1.2. Miasto XYZ – rys historyczny ………. 7


Rozdzial II.
Turystyka jako jeden z elementów rozwoju Gminy XYZ

2.1. Walory turystyczne ………. 11
2.2. Walory srodowiska naturalnego………. 20


Rozdzial III.
Atrakcyjność obszarów turystycznych dla inwestorów w turystyce a planowanie Gminy XYZ ………. 25

3.1. Przedmiot i zakres planowania ……….25
3.2. Wnioski ………. 30


Zakończenie ………. 33
Bibliografia ……….35
Akty prawne ……….36
Spis tabel ………. 37

 
Czytaj więcej

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Analiza rynku jako element analizy strategicznej przedsiębiorstwa

1.1. Analiza konkurencji ……….6
1.2. Analiza klientów ……….13


Rozdzial II.
Charakterystyka marketingu

2.1. Pojecie marketingu i funkcje marketingowe ……….15
2.2. Nowe propozycje marketingowe XYZ ……….38


Rozdzial III.
Polski rynek farb i lakierów

3.1. Polscy producenci farb i lakierów ………. 42
3.2. XYZ jako producent farb i lakierów ………. 50


Zakończenie ……….53
Spis tabel ………. 55
Bibliografia ………. 56

 
Czytaj więcej

Projekt zmian w procesię obslugi klienta na przykładzie XYZ.


Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Rola i znaczenie klienta w procesię obslugi

1.1. Marketing usług ……….6
1.2. Charakterystyka obslugi rynku ……….10
1.3. Przeglad metod i narzedzi w obsludze klienta………. 13


Rozdzial II.
Charakterystka działalności XYZ

2.1. Zarys historii firmy ……….25
2.2. Charakterystyka przedmiotu działalności ……….28
2.3. Ocena podejscia procesowego ……….33


Rozdzial III.
Opis procesu obslugi klienta w XYZ

3.1. Charakterystyka procesu ……….49
3.2. Analiza kryterialna procesu obslugi ……….56


Zakończenie………. 59
Bibliografia ……….61
Spis rysunków ……….63

 
Czytaj więcej

Formy reklamy i ich efektywnosc w firmie XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Reklama jako element marketingu

1.1. Definicje i zakres pojecia marketingu i reklamy ………5
1.2. Mechanizm oddzialywania reklamy na jej odbiorce ………11
1.3. Charakterystyka rodzajów reklamy ………16
1.3.1. Reklama telewizyjna ………18
1.3.2. Reklama radiowa ………18
1.3.3. Reklama prasowa ………19
1.3.4. Reklama zewnetrzna ………20
1.3.5. Reklama elektroniczna ………21


Rozdzial II.
Skutecznosc i efektywnosc reklamy

2.1. Istota skutecznosci reklamy ………23
2.2. Sposoby badania skutecznosci reklamy ………28
2.2.1. Badanie sprzedaży w przeszlosci……… 29
2.2.2. Badanie rynków testowych ………29
2.2.3. Modele ekonometryczne……… 30
2.2.4...

Czytaj więcej

Wpływ manipulacji w reklamie telewizyjnej na dzieci i mlodziez.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Manipulacja w reklamie

1.1. Pojecie manipulacji………. 5
1.2. Reklama jako element zycia społecznego………. 6
1.3. Środki masowego przekazu wykorzystywane przez reklame ……….8
1.3.1. Reklama telewizyjna ……….9
1.3.2. Reklama radiowa ……….10
1.3.3. Reklama prasowa………. 11
1.3.4. Reklama elektroniczna ……….11
1.4. Techniki i sposoby manipulacji wykorzystywane przez reklame telewizyjna ……….12
1.5. Psychologiczna kontrola reklamy nad konsumentem ……….16


Rozdzial II.
Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci i mlodziez

2.1. Podatnosc dzieci na przekazy medialne ……….20
2.2. Mlodziez i dzieci jako cel reklamy telewizyjnej ……….23
2...

Czytaj więcej

Reklama w procesię komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Reklama jako instrument promocji

1.1. Poczatki i rozwój reklamy ………. 5
1.2. Istota reklamy, jej cele i funkcje………. 12
1.3. Rodzaje reklamy ………. 16
1.4. Rola kampanii reklamowej w promocji przedsiębiorstwa ………. 23
1.5. Zasady ofensywnej i skutecznej reklamy………. 24

Rozdzial II.
Teoretyczne aspekty komunikacji marketingowej

2.1. Istota komunikacji marketingowej ………. 28
2.2. Elementy komunikacji marketingowej ……….34
2.3. Proces komunikacji marketingowej ……….36
2.4. Rola komunikacji marketingowej………. 39

Rozdzial III.
Charaketrystyka firmy XYZ

3.1. Historia spółki i prawne aspekty jej działalnosci………. 41
3...

Czytaj więcej

Rola promocji w ksztaltowaniu funkcji turystycznej Bialowieskiego Parku Narodowego.


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Promocja jako instrument rozwoju turystyki

1.1. Usluga turystyczna jako produkt marketingowy ……….5
1.2. Promocja jako element marketingu mix w turystyce………. 8
1.3. Cele i narzedzia promocji w turystyce………. 18
1.3.1. Cele promocji ……….18
1.3.2. Narzedzia promocji………. 20

Rozdzial II.
Charaketrystyka Bialowieskiego Parku Narodowego (BPN)

2.1. Historia Bialowieskiego Parku Narodowego………. 31
2.2. Powierzchnia i polozenie i BPN ……….35
2.3. Historia zubra………. 37
2.4. Zasoby srodowiska przyrodniczego ……….40
2.4.1. Flora………. 40
2.4.2. Zbiorowiska roslinne ……….43
2.4.3 Fauna ……….46
2.5. Walory turystyczne w BPN ……….49

Ro...

Czytaj więcej

Rozwój informacji i promocji na terenie Biebrzanskiego Parku Narodowego.


Wstęp………….3

Rozdzial I.
Promocja i informacja turystyczna…………. 5

1.1. Promocja jako element marketingu mix
1.2. Cele i narzedzia promocji
1.2.1. Cele promocji
1.2.2. Narzedzia promocji
1.3. Istota informacji turystycznej i jej cechy
1.3.1. Istota informacji turystycznej
1.3.2. Cechy informacji turystycznej
1.3.3. Informacja turystyczna w województwie podlaskim
1.4. System informacji w turystyce

Rozdzial II.
Charakterystyka Biebrzanskiego Parku Narodowego (BPN)…………. 30

2.1. Polozenie i powierzchnia BPN
2.2. Ewolucja koncepcji ochrony bagien biebrzanskich
2.3. Zasoby srodowiska przyrodniczego
2.3.1. Flora
2.3.2...

Czytaj więcej

Zalozenia wspólczesnych strategii marketingowych.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Rola i zadania marketingu w procesię zarządzania przedsiebiorstwem

1.1. Klasyczne i wspólczesne ujecie definicji marketingu ……….4
1.2. Funkcja marketingu w przedsiębiorstwie ……….7
1.3. Zasady postępowania marketingowego………. 11
1.4. Marketing w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa ……….13
1.5. Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa ……….18
1.6. Elementy marketingu mix ……….23

Rozdzial II.
Ustalenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku a proces podejmowania decyzji strategicznych

2.1. Ocena sily przedsiębiorstwa i atrakcyjnosci rynku zbytu ……….38
2.2. Analiza atutów i slabosci przedsiębiorstwa (SWOT)………. 41

Czytaj więcej

Seks w reklamie


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Reklama – podstawowe pojecia i zagadnienia………..5

1. Czym jest reklama – jej ujecie teoretyczne
2. Rodzaje reklam i jej nosniki

Rozdzial II.
Kobieta w reklamie jako symbol seksu………..25

1. Rodzaje wizerunków kobiet wykorzystywane w reklamie
2. Grupy konsumentów do których kierowane sa reklamy z uzyciem wizerunku kobiety
3. Grupy produktów reklamowane z uzyciem wizerunku kobiety

Rozdzial III.
Seks reklamie – rodzaje, formy i sposoby prezentacji………..43

1. Reklamy z seksem i ich klasyfikacja
2. Nosniki reklamy w których najczesciej przejawia się sex
3. Produkty reklamowane z uzyciem seksu
4...

Czytaj więcej

Reklama a rozwój emocjonalny dziecka.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Dziecko i reklama telewizyjna.

1.1 Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym……….5
1.2 Reklama jako specyficzna forma przekazu informacji……….12
1.3 Mechanizmy działania reklamy……….18
1.4 Dzieci – odbiorcy reklam……….22

Rozdzial II.
Metodologiczne podstawy badan.

2.1 Cel i przedmiot badan……….26
2.2 Problematyka badawcza……….26
2.3 Metody i techniki badawcze……….28
2.4 Teren badan i dobór próby……….30
2.5 Charakterystyka procedury badawczej……….31

Rozdzial III.
Reklama w życiu dziecka – wyniki badan wlasnych.

3.1 Stosunek dzieci do reklam telewizyjnych……….49
3.2 Upodobania dzieci dotyczace reklam……….51
3...

Czytaj więcej

Typy odwolan w reklamie.Wstęp………2

Rozdzial I.
Reklama

1.1 Pojecie reklamy………4
1.2 Rodzaje reklamy……… 9
1.3 Media wykorzystywane w reklamie ………12
1.4 Zwiazek reklamy z kultura ………17

Rozdzial II.
Trendy socjokulturowe obecne w reklamie

2.1 Nowoczesnosc i technika ………19
2.2 Ekologia i zdrowie……… 22
2.3 Indywidualizm ………24
2.4 Mobilnosc i czas wolny ………26
2.5 Turystyka……… 27
2.6 Seks i erotyka ………30
2.7 Dziecko ………35

Rozdzial III.
Reklama a prawo i etyka

3.1 Reklama a prawo……… 37
3.2 Zasady działalności reklamowej……… 39
3.3 Etyka w reklamie ………42

Rozdzial IV.
Nowoczesne media w reklamie

4.1 Telefony komórkowe……… 50
4.2 Internet……… 51

Zakończenie …&...

Czytaj więcej

Lojalnosc klientów z szczególnym uwzglednieniem klientów instytucjonalnych.


Wstęp …………2

Rozdzial I.
Lojalnosc klienta jako jeden z najwazniejszych elementów funkcjonowania firmy

1.1. Klient, nabywca, konsument…………. 4
1.2. Rodzaje i etapy procesu zakupu nabywcy …………7
1.3. Komunikacja jako istotny element budowania relacji z klientami …………10

Rozdzial II.
Budowanie lojalnosci klienta instytucjonalnego

2.1. Pojecie i rodzaje lojalnosci kilenta instytucjonalnego …………17
2.2. Rynek jako miejse budowania lojalnosci klienta instytucjonalnego …………25
2.3. Klient instytucjonalny i budowa jego lojalnosci …………34

Rozdzial III.
Programy lojalnosciowe

3.1. Ogólne zagadnienia na temat programów lojalnosciowych………… 41
3.2...

Czytaj więcej

Identyfikacja struktury postaw wobec reklamy ambientowej.


Wstęp

Rozdzial I.
Zagadnienie postawy – definicje i modele.

1. Rozumienie pojecia postawy.
2. Definiowanie pojecia postawy.
2.1. Ujecia jednowymiarowe.
2.2. Ujecie wielowymiarowe.
2.2.1. Komponent afektywny postawy.
2.2.2. Komponent poznawczy postawy.
2.2.3. Komponent behawioralny postawy.
2.3. Ujecie wspólczesne.
3. Cechy i funkcje postaw.
4. Kształtowanie się i zmiana postaw (modele postaw)
4.1. Teoria autopercepcji postaw.
4.2. Teorie zmian i genezy postaw zwiazane z psychologia uczenia sie.
4.3. Model spójnosci postaw.
4.4. Teoria sadów spolecznych.
4.5. Procesualny model perswazji
4.6...

Czytaj więcej

Dystrybucja produktu jako narzędzie marketingowej działalności przedsiębiorstwa.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Kanały dystrybucji w marketingowej działalności przedsiębiorstwa

1. Istota, rola oraz funkcje dystrybucji ………. 5
2. Dystrybucja produktów, a inne instrumenty marketingu mix………. 8
2.1. Produkt
2.2. Cena
2.3. Promocja
3. Pojecie i istota kanalów dystrybucji ……….15
4. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów dystrybucji………. 18
5. Czynniki wpływajace na wybór kanalów dystrybucji ……….22
6. Strategie dystrybucji………. 25

Rozdzial II.
Posrednicy w kanalach dystrybucji

1. Rola posredników w dystrybucji towarów ……….34
2. Handel hurtowy ……….37
3. Formy organizacyjne i funkcje handlu detalicznego………. 42
4...

Czytaj więcej

Marketing mix na przykładzie biura podrózy.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Istota marketingu w turystyce

1. Pojecie i rozwój marketingu turystycznego. ………. 4
2. Klasyfikacja i funkcje turystyki. ………. 11

Rozdzial II.
Biura podrózy jako przedsiębiorstwa turystyczne

1. Podmioty przedsiębiorstwa turystycznego……….. 25
2. Marketing turystyczny w biurach podrózy……….. 38

Rozdzial III.
Oferta produktu turystycznego w wybranych biurach podrózy

1. Charakterystyka wybranych biur podrózy w województwie xyz ……….53
2. Prezentacja oferty produktowej analizowanych biur turystycznych w województwie xyz ………. 66

Zakończenie ………. 85
Bibliografia ……….86
Spis rysunków ………. 89

 
Czytaj więcej

Marka i logo jako elementy wpływajace na wizerunek firmy.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I.
Ekonomiczna rola marki

1.1 Produkt a marka produktu ……….4
1.2 Geneza i znaczenia marek ………. 10
1.3 Rodzaje marek………. 14
1.4 Strategia marki ………. 18

Rozdzial II.
Znaczenie marki w strategiach rozwoju przedsiebiorstw

2.1 Kierunki rozwoju marek w firmach ……….24
2.2 Budowa nowej marki – analiza procesu ………. 26
2.2.1 Wybór strategii nadania marki ………. 27
2.2.2 Decyzje dotyczace sponsorowania marki ………. 29
2.2.3 Decyzje dotyczace nazwy marki………. 32
2.2.4 Decyzje dotyczace strategii marki ……….34
2.3 Narzedzia budowania marki ……….37
2.4 Zagrozenia i problemy znanych marek ………. 38

Rozdzial III.
Marka a przewaga...

Czytaj więcej

Promocja ksiazki na lamach ‚Rzeczypospolitej’


Wstęp………3

Rozdzial I.
Geneza i struktura ‚Rzeczypospolitej’.

1.1 Poczatki ‚Rzeczypospolitej’. Miejsce pisma na polskim rynku pismienniczym……….5
1.2 Struktura ‚Rzeczypospolitej’………14
1.3 Róznorodnosc i poczytnosc dodatków ‚Rzeczypospolitej’………15

Rozdzial II.
Rzecz o ksiazkach jako dodatek recenzyjny 2004-2006

2.1 Historia dodatku literackiego……….18
2.2 Budowa dodatku ‚Rzecz o ksiazkach’……….23
2.3 Formy upowszechniania ksiazki na lamach ‚Rzeczypospolitej’……….26

Rozdzial III.
Preferencje literackie w ‚Rzeczy o ksiazkach’ w latach 2004-2006.

Preferencje literackie w ‚Rzeczy o ksiazkach’ w latach 2004-2006.
3...

Czytaj więcej

Sprzedaz bezposrednia na przykładzie AVON

1. Pojecie sprzedaży bezpośredniej
2. Uwarunkowania gospodarcze sprzedaży bezpośredniej
3. Rodzaje sprzedaży bezpośredniej
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Marketing partnerski na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………….3

Rozdzial I.
Marketing partnerski jako narzedzie budowy trwałych wiezi z klientami

1.1. Istota marketingu partnerskiego …………. 5
1.2. Komponenty marketingu partnerskiego …………. 14
1.3. Zalozenia partnerskiego podejscia do klienta …………. 17
1.4. Bariery budowania partnerskich relacji z klientem …………. 21

Rozdzial II.
Relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem

2.1. Kształtowanie rynku nabywców …………. 25
2.2. Doskonalenie powiazan miedzy firma a jej dostawcami …………. 36
2.3. Rynek konkurentów …………. 40

Rozdzial III
Uwarunkowania sukcesu rynkowego firmy

3.1. Podmioty kreujace pozytywne opinie o firmie …………. 44
3.2...

Czytaj więcej

Merchandising na przykładzie spóldzielni pracy XYZ.


Wstęp…………. 4

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka marketingu

1.1. Ewolucja koncepcji marketingu…………. 5
1.2. Pojecie i cele marketingu ………….10
1.3. Rodzaje, funkcje oraz zasady marketingu …………. 13
1.4. Zbiór instrumentów marketingowych ………….18
1.4.1 Produkt a usluga wobec marketingu mix ………….21
1.4.2 Cena jako element marketingu mix ………….26
1.4.3 Dystrybucja wraz z kanalami ………….32
1.4.4 Promocja, czyli komunikowanie się z rynkiem ………….38

Rozdzial II.
Istota merchandisingu

2.1. Pojecie i geneza merchandisingu …………. 43
2.2. Typy merchandisingu …………. 50
2.2.1 Merchandising producenta ………….54
2.2.2 Merchandising handlowy ………….58
...

Czytaj więcej

Wpływ marketingu bezpośredniego na ksztaltowanie lojalnosci klientów.


Wstęp ………..2

Rozdzial I.
Marketing bezposredni jako jeden z instrumentów marketingu-mix ………..4

1. Marketing bezposredni – istota i znaczenie ………..8
2. Elementy marketingu bezpośredniego ………..9
3. Uwarunkowania marketingu bezpośredniego……….. 17

Rozdzial II.
Wybrane narzedzia marketingu bezpośredniego

1. Baza danych ………..31
2. Źródła informacji o klientach ………..33
3. Przesylka bezposrednia ………..37
4. Broszura i ogloszenie ………..38
5. Katalog ………..40
6. Mailing ………..41
7. Infolinia, telemarketing i teleshopping ………..43

Rozdzial III.
Budowanie lojalnosci klientów

1. Lojalnosc jako wyznacznik satysfakcji klientów……….. 50
2...

Czytaj więcej

Postawy konsumentów wobec reklamy.


Wstęp.

Rozdzial I
Podstawy teoretyczne reklamy.

1.1. Definicja i rodzaje reklamy.
1.2. Kryteria klasyfikacji.
1.3. Funkcje reklamy.

Rozdzial II
Środki przekazu reklamowego.

2.1. Reklama telewizyjna.
2.2. Reklama radiowa.
2.3. Reklama prasowa.
2.4. Reklama zewnetrzna (outdoor).
2.5. Reklama elektroniczna.

Rozdzial III
Reklama jako narzedzie promocji marketingowej.

3.1. Stosunek Polaków do reklamy.
3.2. Ocena nasycenia reklama.
3.3. Zaufanie do reklamy.
3.4. Postawy wobec reklamy produktów drazliwych.
3.5. Stosunek do udzialu w reklamach autorytetów i osób publicznych.
3.6...

Czytaj więcej

Narzedzia promocyjne na rynku przemyslowym na przykładzie firmy Nobiles.


Wstęp……..3

Rozdzial I
Znaczenie narzedzi promocyjnych na rynku przemyslowym.

1.1. Specyfika marketingu na rynku przemyslowym…….5
1.1.1. Charakterystyka rynku przemyslowego……..6
1.1.2. Istota marketingu przemyslowego…….9
1.1.3. Instrumenty marketingowe na rynku przemyslowym…….10
1.2. Rola promocji na rynku przemyslowym…….12
1.2.1. Pojecie promocji……..12
1.2.2. Cele promocji……..13
1.2.3. Funkcje promocji…….13
1.2.4. Strategie promocji……..14

Rozdzial II
Charakterystyka i zastosowanie instrumentów i form promocji.

2.1. Reklama na rynku przemyslowym……..15
2.2. Sprzedaz osobista na rynku przemyslowym……..18
2.3...

Czytaj więcej

Czynniki majace wpływ na podejmowanie decyzji zakupu produktów przez konsumentów w Galerii Handlowej Askana w Gorzowie Wielkopolskim.


Wstęp…….5

Rozdzial I.
Zachowania konsumentów na rynku w świetle literatury.

1.1. Teoria zachowania konsumentów……..8
1.1.1. Racjonalnosc i irracjonalnosc zachowania konsumentów…….15
1.2. Uwarunkowania wewnetrzne zachowania konsumentów……..17
1.3. Uwarunkowania zewnetrzne zachowania konsumentów……..29
1.3.1. Uwarunkowania ekonomiczne…….29
1.3.2. Uwarunkowania spoleczno – kulturowe……..30
1.4. Podejmowanie decyzji przez konsumentów…….33
1.5. Zachowanie konsumentów po dokonaniu zakupu…….35
1.6. Proces oddzialywania przedsiębiorstwa na rynek…….37
1.6.1. Promowanie towarów……..37
1.6.2. Reklama i jej rodzaje…….45
1.6.3...

Czytaj więcej

Strategie konkurencji w sektorze operatorów sieci komórkowych.


Wstęp………3

Rozdzial I
Metody analizy strategicznej, jako narzedzia oceny i formulowania strategii

1.1. Pojecie i cele analizy strategicznej………5
1.1.1. Metody analizy makrootoczenia………13
1.1.2. Metody analizy otoczenia konkurencyjnego………22
1.1.3. Metody analizy strategicznej firmy………31
1.1.4. Analiza SWOT………35


Rozdzial II.
Model konkurencji Majkela Portera na przykładzie polskich sieci mobilnych

2.1. Liderzy w zakresię usług bezprzewodowych.(ich udzialy w rynku, zysk,faza zycia produktów, klienci)………39
2.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego w oparciu o model pieciu sil Portera………49
2.3...

Czytaj więcej

Psychologiczne oddzialywanie reklamy na wybranych przykladach kampanii marketingowych


Wstęp ………2

Rodzial 1
Zjawisko reklamy we wspólczesnym swiecie

1.1. Geneza i definicje ………4
1.2. Funkcje i rodzaje reklamy ………7
1.2.1. Funkcje ………7
1.2.1.1. Funkcja informacyjna ………8
1.2.1.2. Funkcja naklaniajaca ………8
1.2.1.3. Funkcja przypominajaca ………8
1.2.2. Podzial zjawiska ………9
1.2.2.1. Podzial ze wzgledu na forme reklamy ………10
1.2.2.2. Podzial ze wzgledu na srodki przekazu ………12
1.2.2.2.1. Prasa ………12
1.2.2.2.2. Telewizja ………13
1.2.2.2.3. Radio ………13
1.2.2.2.4. Outdoor ………14
1.2.2.2.5. Poczta ………15
1.2.2.2.6. Internet ………15
1.2.2.3. Podzial ze wzgledu na sposób oddzialywania ………15
1.3...

Czytaj więcej

Kształtowanie wizerunku firmy poprzez prace merchandisera na przykładzie firmy XYZ


Wstęp ………2

Rozdzial 1.
Wizerunek i tozsamosc przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie tozsamosci i wizerunku przedsiębiorstwa ………4
1.1.1 Kształtowanie wizerunku firmy ………6
1.1.2 Wizerunek a tozsamosc firmy – rozróznienie semantyczne ………8
1.2. Niewizualne czynniki wpływajace na tozsamosc przedsiębiorstwa ………14


Rozdzial 2.
Merchandising, działania handlowe czy kreatywna ekspozycja.

2.1. Pojecie i geneza merchandisingu ………19
2.2. Elementy standardów merchandisingowych ………24
2.3. Merchandising producenta i detalisty ………25
2.4. Techniki merchandisingu handlowego ………27
2.4.1. Sterowanie ruchem klientów ………27
2.4.2...

Czytaj więcej

Znaczenie promocji w działalności marketingowej przedsiębiorstwa na przykładzie Rolniczej Spóldzielni Mleczarskiej XYZ


Wstęp………4
Rozdzial I

Istota i znaczenie marketingu w nowoczesnej firmie

1.1 Geneza i pojecie marketingu………9
1.2 Funkcje marketingu………18
1.3 Organizacja marketingu w przedsiębiorstwie………21
1.4 Istota i rodzaje badan marketingowych………26
1.5 Pojecie i proces tworzenia strategii marketingowej………30
1.6 Rodzaje strategii marketingowych………34


Rozdzial II
Promocja jako element dzialan marketingowych przedsiębiorstwa

2.1 Pojecie, cele i funkcje promocji………43
2.2 Budowanie strategii promocji………48
2.3 Elementy skladowe promocji………51
2.3.1 Reklama………52
2.3.2 Public relations………57
2.3.3 Sprzedaz osobista………59
2.3.4 Promocja sprzedazy………62
2.3...

Czytaj więcej

Odbiorcy dzialan reklamowych w komunikacji marketingowej.


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka koncepcji marketingu oraz pojecie komunikacji marketingowej

1.1. Pojecie wspólczesnej koncepcji marketingu
1.2. Komunikacja marketingowa jako element marketingu
1.2.1. Charakterystyka procesu komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem
1.2.2. Cele i funkcje komunikacji marketingowej
1.2.3. Elementy komunikacji marketingowej
1.3. Promocja i jej narzedzia w procesię oddzialywania na rynek


Rozdzial II
Reklama – nosniki i funkcje

2.1. Cele i zadania reklamy jako narzedzia promocji
2.2. Zasady tworzenia przekazu reklamowego
2.3. Budżet reklamy i ocena efektywnosci reklamy
2.4...

Czytaj więcej

Wykorzystanie cech bohatera jako techniki perswazji w reklamie prasowej na przykładzie prasy mlodziezowej


Rozdzial 1.
Wykorzystanie cech bohatera jako techniki perswazji w reklamie prasowej

1.1 Reklama prasowa
1.1.1 Definicja i cele reklamy
1.1.2 Prasa jako medium reklamowe
1.1.3 Budowa prasowego komunikatu prasowego
1.2 Trzy cechy bohatera reklamowego
1.2.1 Wiarygodnosc
1.2.2 Atrakcyjność
1.2.3 Wladza
1.3 Techniki perswazji w reklamie prasowej


Rozdzial 2.
Analiza wykorzystania cech bohatera w prasię mlodziezowej

2.1 Analiza rynku prasy mlodziezowej
2.2 Analiza reklam prasowych pod katem wykorzystania podstawowych cech bohatera reklamowego
2.3 Ocena i wnioski plynace z analizy reklam prasowych


Rozdzial 3.
Projekt reklamy praso...

Czytaj więcej

Zasady organizacji wydarzen promocyjnych.

Wstęp 3

Rozdzial 1.
Zasady organizacji wydarzen promocyjnych……4

1.1. Pola zaarzadzania 4
1.1.1. Definicje zarządzania 4
1.1.2. Obszary zarządzania 8
1.2. Etapy i zasady organizacji wydarzen 10
1.2.1. Wydarzenie jako projekt 10
1.2.2. Obszary umiejetnosci zarządzania 13
1.2.3. Procesy projektu 16
1.2.4. Cykl zycia projektów 18
1.2.5. Etapy organizacji wydarzen 20
1.2.6. Techniki zarządzania projektami 25
1.2.7. Kreatywnosc w tworzeniu wydarzen promocyjnych 27
1.3. Specyfika wydarzen promocyjnych 30
1.3.1. Definicja wydarzenia promocyjnego 30
1.3.2. Klasyfikacja wydarzen 33
1.3.3. Funkcja celów w komunikacji 36
1.4...

Czytaj więcej

Preferencje nabywcze europejskich konsumentów produktu turystycznego.


Wstęp……… 3

Rozdzial I
Rynek turystyczny i jego elementy

1.1. Pojecie produktu turystycznego……… 5
1.2. Struktura podmiotowa i przedmiotowa rynku usług turystycznych………10
1.3. Popyt i podaz w sektorze turystycznym ………15

Rozdzial II
Rozwój europejskiej turystyki

2.1 Europejska oferta turystyczna……… 22
2.2.Kierunki turystycznych wyjazdów Europejczyków……… 29
2.3.Perspektywy rozwoju usług turystycznych w Europie. ………34

Rozdzial III
Potrzeby europejskich turystów i ich zaspakajanie

3.1 Oczekiwania europejskich konsumentów usług turystycznych w zakresię infrastruktury turystycznej………. 41
3.2...

Czytaj więcej

Rola wydarzen kulturalnych w promocji Polski.


Wstęp……… 4

Rozdzial I
Teorie komunikowania miedzynarodowego i miedzykulturowego

1. Komunikowanie – próba wyjasnienia pojecia ………6
2. Komunikowanie miedzykulturowe……… 8
2.1. Teorie komunikowania miedzykulturowego……… 12
3. Komunikowanie międzynarodowe ………13
3.1. Poziomy komunikacji miedzynarodowej ………15
3.2. Narzedzia komunikowania miedzynarodowego……… 17
3.3 Bariery w komunikacji miedzykulturowej i miedzynarodowej ………19

Rozdzial II
Dyplomacja publiczna i międzynarodowe public relations

1. Dyplomacja publiczna ………25
1.1. Podmioty dyplomacji publicznej……… 28
1.2. Wymiary dyplomacji publicznej……… 28
2...

Czytaj więcej

Dziecko, a reklama telewizyjna.


Wstęp………3

Rozdzial I
Dziecko, a reklama telewizyjna. Przeglad literatury przedmiotu.

1. Definicje: dziecko, reklama, reklama telewizyjna ………4
2. Komunikat reklamowy………11
3. Dziecko – wrazliwy odbiorca reklam………14
4. Glówne motywy w reklamie………17
5. Przeglad badan nad reklama………26

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

1. Przedmiot i cel badan………27
2. Problemy badawcze………27
3.Metody, techniki i narzedzia badawcze………28
4. Charakterystyka terenu i przebiegu badan………29

Rozdzial III
Dziecko, a reklama telewizyjna. (Na podstawie badan wlasnych)

1. Wprowadzenie………30
2 . Reklama telewizyjna w odbiorze dziecka w srodowisku miejskim ………30
2...

Czytaj więcej

Wpływ reklamy na sukces korporacji


Wstęp.

Rozdzial 1.
Reklama komercyjna – definicja, geneza i nosniki reklamy.

1.1. Geneza reklamy.
1.2. Przeglad najpopularniejszych nosników reklamy.

Rozdzial 2
Socjologiczne rozumienie reklamy.

2.1. Rodzaje i formy reklamy.
2.2. Reklama jako wspólczesny element komunikacji marketingowej.
2.3. Wpływ tresci reklamowych na socjalizacje w dobie popkultury.

Rozdzial 3.
Skuteczna reklama warunkiem sukcesu .

3.1. Inwestycja w reklame kluczem do zwiększenia sprzedazy.
3.2. Etapy tworzenia skutecznej reklamy.

Rozdzial 4.
Metodologia badan wlasnych.

4.1. Pytania i problemy badawcze.
4.2. Metody, techniki i narzedzia badawcze.

Rozdzial 5.
Anali...

Czytaj więcej

Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie handlowym na przykładzie.


Wstęp

Rozdzial I
Marketing działalności handlowej

1. 1. Pojecie i geneza marketing………7
1. 2. Zasady i funkcje marketingu………9
1. 3. Marketing – mix………12
1. 3. 1. Koncepcje marketingu mix………12
1. 3. 2. Produkt………14
1. 3. 3. Cena………20
1. 3. 4. Dystrybucja………22
1. 3. 5. Promocja………27


Rozdzial II
Zarządzanie marketingiem w handlu i uslugach

2. 1. Proces i funkcje zarządzania marketingiem………33
2. 2. Strategiczny i operacyjny wymiar zarządzania marketingiem………35
2. 3. Specyfika marketingu – mix w uslugach………38
2. 4. Marketingowe koncepcje zarządzania sprzedaza………44
2. 4. 1. Marketing partnerski………44
2. 4. 2...

Czytaj więcej

Działania reklamowe przedsiebiorstw na przykładzie rynku XYZ w Polsce.


Wstęp……….9

Rozdzial I
Cel i zakres pracy

Rozdzial II
Przeglad literatury

2.1.Charakterystyka zywieniowa i technologia produkcji XYZ……….11
2.1.1 Sklad i wartość odzywcza XYZ……….13
2.1.2 Technologia produkcji XYZ……….16
2.2.Podstawowe zagadnienia z zakresu promocji……….20
2.2.1 Charakterystyka reklamy jako narzedzia promocji……….22
2.3 Analiza rynku XYZ w Polsce……….30
2.3.1 Krajowe przedsiębiorstwa mleczarskie produkujace sery……….30
2.3.2 Handel zagraniczny……….32
2.3.3 Znaczenie rynku serów w mleczarstwie oraz asortyment XYZ……….35
2.3.4 Strategie marek na rynku XYZ……….38
2.3.5 Spozycie serów dojrzewajacych w Polsce……….40
2...

Czytaj więcej

Rola kampanii wizerunkowych w budowaniu marki kraju.Wstęp.

Rozdzial I
Promocja jako walka o prestiz państwa,

1.1 Podstawowe pojecia.
1.1.1. Marka kraju
1.1.2. Prestiz państwa.
1.2. Wizerunek kraju.
1.2.1. Rola wizerunku kraju w budowaniu silnej marki
1.2.2. Silna marka – korzysci plynace z jej posiadania.
1.2.3. Branding narodowy jako kontrowersyjna koncepcja polityczna
1.3. Instrumenty marketingu w kreowaniu wizerunku kraju
1.3.1. Instumenty Public relations
1.3.2.Reklama wizerunkowa.
1.3.3. Marketing internetowy
1.2.4. Produkt placement.

Rozdzial II
Promocja gospodarki i rozwoju.

2.1. Organy zajmujace się promocja gospodarki.
2.2. Finansowanie programów promocji gospodarczej.
2.2.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie marketingowe bankiem (na przykładzie banku XYZ w XYZ)


Wprowadzenie …………4

Rozdzial I.
Znaczenie i istota marketingu bankowego

1.1. Pojecia marketingu usług bankowych …………6
1.2. Przeslanki stosowania marketingu bankowego………… 8
1.3. Badania marketingowe i ich wpływ na decyzje banków …………9
1.4. Budowanie strategii marketingowej banku …………12
1.4.1. Strategie marketingowe stosowane w bankach …………14
1.4.2. Usluga bankowa jako produkt …………20
1.4.3. Polityka cenowa jako element walki o klienta …………27
1.4.4. Kanały dystrybucji usług bankowych………… 30
1.4.5. Promocja sprzedaży …………32
1.4.6. Personel banku jako podstawa tworzenia jakosci …………36

Rozdzial II.
Rynkowa dzialalnosc Banku Spóldzielczego w...

Czytaj więcej

Analiza i ocena strategii marketingowej przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp……… 2

Rozdzial 1.
Marketing na rynku dóbr konsumpcyjnych.

1.1 Produkty konsumpcyjne na tle produktów innego rodzaju………3
1.2 Podzial produktów konsumpcyjnych………4
1.3 Rozmiary i struktura krajowego rynku serów (strona podazowa)………10
1.4 Marketing-Mix jako narzedzie uzyskiwania pozycji i przewagi konkurencyjnej………15

Rozdzial 2.
Przedsiebiorstwo XYZ

2.1 Charakterystyka, organizacja, struktura i specyfika działalności firmy………22
2.2 Najwazniejsze wyniki finansowe przedsiębiorstwa………27
2.3 Narzedzia z zakresu Marketing-Mix wykorzystywane w strategii omawianego przedsiębiorstwa……… 34

Rozdzial 3.
Identyfikacja, analiza i ocena s...

Czytaj więcej

Projekt promocji Wyzszej Szkoly XYZ.


Rozdzial 1.
Marketing i jego narzedzia……….. 2

1.1. Planowanie marketingowe……….. 10
1.2. Plan marketingowy………..11
1.3. Segmentacja rynku ………..12
1.4. Analiza SWOT (TOWS)………..13
1.5.Cykl zycia produktu ………..14
1.6.Projektowanie przekazu marketingowego………..17

Rozdzial 2.
Informacje o szkolnictwie wyzszym……….. 19

2.1. Wiadomosci o instytucji ………..23
2.2. Uzasadnienie wyboru uslugi……….. ………..24
2.2.1. Charakterystyka uslugi……….. 25
2.2.2. Polityka marki ………..25
2.2.3. Cykl zycia usługi ………..26
2.3. Sezonowosc sprzedazy………..26
2.4. Oferowany asortyment………..27

Rozdzial 3.
Otoczenie firmy………..28

3.1. Konkurencja ………..29
3.2. Substytuty ………....

Czytaj więcej

Wpływ reklamy politycznej na wyborców.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Reklama polityczna

1.Typy reklam politycznych……….6
2. Telewizyjna i radiowa reklama polityczna……….13
3. Pojecie i typy politycznych reklam negatywnych……….17
4. Funkcje i wpływ reklam politycznych w kampanii wyborczej……….21


Rozdzial II
Zachowania wybrocze a wizerunek kandydata

1. Glówne podejscia do zachowan wyborczych……….25
2. Charakterystyka wyborcy……….29
3. Kandydat – struktura i typy wizerunku……….33
4. Kreowanie i zarzadzanie wizerunkiem kandydata……….38
5. Zjawisko widocznosci medialnej w zachowaniach aktorów politycznych i wyborców……….41


Rozdzial III
Mechanizmy i istota oddzialywania reklamy politycznej a ...

Czytaj więcej

Społeczne formy oddzialywania w przekazach reklamowych.


Wstęp……….4

Rozdzial 1
Pojecie reklamy

1.1.Czym jest skuteczna reklama?……….5
1.2.Socjotechnika w reklamie, a etyka……….8
1.3. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy……….11

Rozdzial 2
Formy oddzialywan w przekazach reklamowych

2.1. Oddzialywania spoleczno – kulturowe……….14
2.2. Oddzialywania psychologiczne……….19
2.3. Oddzialywania sytuacyjne……….31

Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan……….33
3.2. Problemy i hipotezy badawcze……….33
3.3. Zmienne oraz wskazniki……….38
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze. Dobór próby do badan……….44

Analiza danych empirycznych………...

Czytaj więcej

Istniejace i potencjalne strategie marketingowe przedsiębiorstwa XYZ S.A. bedacego liderem krajowego rynku piwa


Wstęp……….3

Rozdzial I
Marketing i strategie marketingowe

1.1.Mix marketingowy ……….4
1.2. Specyfika rynku dóbr szybkozbywalnych (fmcg)……….10
1.3. Strategie marketingowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branzy fmcg ……….15

Rozdzial II
XYZ na rynku piwa

2.1. Historia, struktura i dzialalnosc kompanii piwowarskiej……….20
2.2. Rynek piwa w polsce……….23
2.3.Udział K.P w krajowym w rynku piwa ……….28
2.4. Konkurencyjnosc kp na rynku piwa. Analiza ‚swot’ i ‚pieciu sil’. ……….32

Rozdzial III
Strategie marketingowe przedsiębiorstwa XYZ S.A.

3.1. Analiza strategii produktu (portfela marek)……….39
3.2...

Czytaj więcej

Reklama jej wykorzystanie w Internecie.


Wstęp

Rozdzial I
Cele oraz klasyfikacje reklamy.

1. Geneza i pojecie reklamy.
2. Istota, cele oraz funkcje reklamy.
3. Nieuczciwa konkurencja w reklamie.
4. Rodzaje reklamy.


Rozdzial II
Miejsce reklamy w systemie promocyjnych narzadzi wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.

1. Miejsce reklamy w systemie instrumentów promocyjnych.
2. Cechy przekazu reklamowego.
3. Media oraz srodki reklamowe.
4. Internet jako najmlodsze medium.


Rozdzial III
Internet jako medium reklamowe.

1. Zasady wykorzystania, zalety i wady Internetu.
2. Formy reklamy internetowej.
3. Internetowe kampanie reklamowe.
4. Koszty reklamy internetowej.
5...

Czytaj więcej

Marketing usług transportowych na przykładzie PKP CARGO S.A.Wstęp………5

Rozdzial I
Instrumenty marketingu-mix w uslugach

1.1. Definicje i charakterystyka uslug………7
1.2. Koncepcje marketingu-mix ………12
1.3. Funkcje poszczególnych elementów marketingu-mix w marketingowej strategii firmy uslugowej………28

Rozdzial II
PKP CARGO S.A. jako podmiot rynku.

2.1. Historia PKP CARGO S.A. ………37
2.2. Struktura organizacyjna ………39
2.3. Przedmiot i cele działalności Spólki ………49
2.4. Potencjal przedsiębiorstwa ………54

Rozdzial III
Instrumenty marketingu-mix w działalności PKP Cargo S.A.

3.1. Zakres oferowanych usług ………59-
3.2. Ceny usług transportowych oraz elementy skladowe Taryfy Towarowej PKP CARGO S.A...

Czytaj więcej

Nowoczesne techniki sprzedazy.


Wstęp 4

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka sprzedaży i sprzedawcy

1. Czym jest sprzedaz……… 5
2. Cechy dobrego sprzedawcy ………7
3. Psychologiczne aspekty sprzedaży ………10
3.1 Istota decyzji zakupowych klientów ………10
3.2 Motywacja do zakupów ………17
3.3 Zaspokajanie potrzeb klientów ………20
3.3 Manipulacja klientów w sprzedaży ………24


Rozdzial II
Socjotechniki w sprzedazy

1. Sprzedaz osobista. ………29
2. Sprzedaz detaliczna ………33
2.1 Reklama w procesię socjotechnicznym ………40
2.2 Spotkania w relacjach sprzedazowych……… 47
3. Sprzedaz bezpo srednia-akwizycja……… 50


Rozdzial III
Metody pozyskiwania klientów- negocjacje i sprzedaz

1...

Czytaj więcej

Zasady prowadzenia reklamy dla dzieci.


Wstęp

Rozdzial 1.
Reklama

1.1 Pojecie reklamy
1.2 Cele i rodzaje reklamy
1.3 Perswazja i manipulacja w reklamie

Rozdzial 2.
Unormowania prawne

2.1 Ustawowa definicja reklamy
2.2 Ustawowe pojecie reklamy
2.3 Zasady dotyczace działalności reklamowej

Rozdzial 3.
Dzieci odbiorcy reklam

3.1 Upodobania dzieci dotyczace reklam
3.2 Wpływ reklamy na dzieci
3.3 Zasady prowadzenia reklamy dla dzieci

Zakończenie
Wykaz cytowanej literatury
Akty prawne i urzedowe, kodeksy


 
Czytaj więcej

Wpływ telewizji i jej oddzialywania na odbiorce.


Wstęp………2
Rozdzial I.
Przekaz telewizyjny i jego znaczenie.

1.1. Telewizja jako srodek masowego przekazu………3
1.2.Funkcje dzisiejszych mass mediów……… 4


Rozdzial II.
Wpływ telewizji na czlowieka.

2.1.Psychologiczne oddzialywanie telewizji ……… 8
2.2.Uzaleznienie od ekranu telewizyjnego……… 13
2.3.Szkody wywolane naduzywaniem mediów………19


Rozdzial III.
Manipulacja i propaganda w mediach.

3.1. Jak telewizja manipuluje ludzmi?………27
3.2. Wpływ telewizji na dzieci………32
3.3. Pozytywne i negatywne aspekty korzystania z mediów………37


Zakończenie………42
Bibliografia………43
Oswiadczenie………47


 
Czytaj więcej

Ewolucja rynku reklamy prasowej w Polsce.


Wstęp
Rozdzial 1
Reklama jako narzedzie promocji

1.1 Pojecie reklamy
1.2 Cele i funkcje reklamy
1.3 Klasyfikacje reklamy
1.4 Mechanizmy oddzialywania reklamy

Rozdzial 2
Charakterystyka reklamy prasowej

2.1 Istota reklamy prasowej
2.2 Standardowe formy reklamy prasowej
2.3 Niestandardowe formy reklamy prasowej
2.4 Przekaz reklamowy w prasie
2.5 Zalety i wady reklamy prasowej

Rozdzial 3
Rynek prasowy w Polsce

3.1 Historia polskiej prasy
3.2 Polska prasa po roku 1989
3.3 Czytelnictwo prasy w Polsce
3.4 Zasady umieszczania reklam w prasie
3.5 Działalność reklamowa w wydawnictwach

Rozdzial 4
Rynek reklamy prasowej w Polsce – stan obecny i ...

Czytaj więcej

Rola komunikacji interpersonalnej w budowaniu relacji z klientem na przykładzie działalności agenta ubezpieczeniowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego XYZ.


Wstęp

Rozdzial 1.
Komunikacja interpersonalna

1.1. Ogólne informacje o komunikacji interpersonalnej
1.2. Zasady poprawnego komunikowania
1.3. Bariery komunikacji interpersonalnej

Rozdzial 2.
Znaczenie komunikacji w budowaniu relacji z klientem

2.1. Rola pierwszego kontaktu
2.2. Wpływ komunikacji na sprzedaz
2.3. Umiejetnosci wpływajace na poprawny kontakt z klientem
2.4. Wykorzystanie technik sprzedaży w działalności towarzystwa ubezpieczeniowego
2.5. Rola szkolen w pracy agenta

Rozdzial 3.
Analiza komunikacji interpersonalnej wykorzystywanej w pracy agenta ubezpieczeniowego XYZ

3.1. Charakterystyka działalności XYZ
3...

Czytaj więcej

Psychologiczne aspekty zachowan klientów.Wstęp………3

Rozdzial I
Teoretyczna czesc pracy………5

1.1. Pojecie klienta-nabywcy towarów i uslug
1.2. Rodzaje osobowosci klientów
1.3. Rózne zachowania klientów
1.4. Psychologiczne uwarunkowania zachowan konsumentów
1.4.1. Motywy
1.4.2. Postrzeganie
1.4.3. Postawy
1.4.4. Osobowosc
1.4.5. Uczenie sie
1.4.6. Nawyki i zwyczaje
1.4.7. Sklonnosc do ryzyka
1.4.8. Styl zycia
1.5. Ekonomiczne uwarunkowania zachowan konsumentów
1.5.1. Dochody
1.5.2. Ceny
1.5.3. Produkt
1.5.4. Reklama
1.5.5. Miejsce sprzedazy
1.6. Spoleczno- kulturowe uwarunkowania zachowan konsumenta
1.6.1. Rodzina
1.6.2. Grupy odniesienia
1.6.3. Liderzy opinii
1.6.4...

Czytaj więcej

Motywy zachowan wspólczesnych konsumentów na rynku usług gastronomicznych na przykładzie firmy XYZWstęp 10

Rozdzial 1.
Zagadnienia metodologiczne

1.1. Problem i cele badan ………13
1.2. Hipotezy badawcze……… 17
1.3. Metoda i organizacja badan ………20
1.4. Charakterystyka badanej populacji ………22
1.5. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa XYZ ………26

Rozdzial 2.
Rynek usług gastronomicznych w Polsce

2.1. Istota i rola gastronomii we wspólczesnej gospodarce rynkowej ………33
2.2. Pojecie gastronomii i jej funkcje ………34
2.3. Formy gastronomii. ………39
2.3.1. Kryteria klasyfikacji zakladów gastronomicznych ………39
2.4. Podsystemy gastronomii w gospodarce rynkowej ………40
2.5. Rodzaje zakladów gastronomicznych ………41
2.6...

Czytaj więcej

Promocja usług turystycznych na przykładzie Biura Turystycznego XYZ.

Rozdzial I
System komunikacji marketingowej

1.1 Miejsce promocji w mieszance marketingowej
1.2 Elementy promocji-mix

Rozdzial II
Biuro Podrózy XYZ jako podmiot promocji

2.1 Przedmiot działania – oferta turystyczna
2.2 Usytuowanie w otoczeniu

Rozdzial III
Promocja marketingowa – ujecie utylitarne

3.1 Identyfikacja stosowanej promocji
3.2 Próba oceny dzialan promocyjnych oraz mozliwe kierunki modyfikacji


 
Czytaj więcej

Reklama wizualna oparta na emocjach. Na przykładzie reklam piwa.


Wstęp……….3

Przedmiot i cel pracy………..4

Rozdzial 1
Reklama.

2.1 Definicja reklamy ……….6
2.2 Cele i funkcje reklamy ………. 8
2.3 Rodzaje reklamy……….. 11
2.4 Strategie wykorzystywane w reklamie. ………. 14

Rozdzial 2
Nastrój i emocje.

3.1 Definicja i cechy emocji. ………. 22
3.2 Emocje pozytywne i negatywne. ………. 27
3.3 Telewizyjna reklama emocjonalna a jej skutecznosc……….. 31


Rozdzial 3
Badanie.

4.1 Metodologia badania……….. 36
4.2. Budowa kwestionariusza i badana populacja ………. 37
4.3 Wyniki badania……….. 38


Wnioski. ……….41
Bibliografia. ………. 42
Aneks.


 
Czytaj więcej

Podatnosc uczniów szkoly podstawowej na reklamy telewizyjne jako narzędzie wpływu społecznego.


Wstęp……… 3

Rozdzial I
Wybrane zagadnienia tematyczne w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Geneza, cele i funkcje reklamy………6
1.2. Reklama telewizyjna jako jedno z mediów reklamowych……… 11
1.3. Wpływ spoleczny i jego glówne techniki……… 12
1.4. Manipulacja i perswazja w reklamie……… 15
1.5. Wpływ reklamy na zachowanie się dzieci i mlodziezy……… 29


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan……… 34
2.2. Problemy i hipotezy badawcze……… 36
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 40
2.4. Przebieg i organizacja badan……… 45


Rozdzial III
Podatnosc uczniów na reklamy telewizyjne
w świetle ...

Czytaj więcej

Marketing sportowy na przykładzie klubu sportowego XYZ.Zagadnienia wstepne

1.Wstęp ……….3
2.Cele pracy ……….4
3.Metody badan i źródła informacji ……….4
4.Uklad pracy ……….5

Rozdzial I
Marketing sportowy w ujęciu teoretycznym

1.Istota marketingu ……….6
2.Specyfika i zakres marketingu sportowego ……….8
3.Sportowy marketing partnerski ……….11
4.Sponsoring jako istotny instrument promocji w sporcie………. 19
5. Perspektywy marketingu sportowego ……….21

Rozdzial II
Prezentacja marketingowa klubu pilkarskiego XYZ

1.Powstanie i etapy rozwoju XYZ ……….24
2.Forma prawna XYZ ……….25
3. Kapital oraz udzialowcy XYZ………. 28
4.Struktura organizacyjna i zarzadzanie XYZ ……….29
5...

Czytaj więcej

Analiza wizerunku odbiorcy reklam prasy kobiecej na przykładzie magazynu Glamour.


Wprowadzenie ………3

Rozdzial 1.
Reklama jako glówny instrument przekazu promocji

1.1. Istota reklamy w procesię promocji ……… 4
1.2. Charakterystyka reklamy prasowej ………9
1.3. Mierzenie skutecznosci reklamy………15


Rozdzial 2.
Teoretyczne podstawy kreowania wizerunku

2.1. Pojecie wizerunku firmy ………23
2.2. Elementy wizerunku ……… ………28
2.3. Proces tworzenia i umacniania wizerunku ………35


Rozdzial 3.
Analiza rynku prasy kobiecej w Polsce

3.1. Rynek prasy kobiecej ………40
3.2. Segmentacja rynku prasy kobiecej ………46
3.3. Charakterystyka kobiecego czasopisma ‚Glamour’ ………50


Rozdzial 4.
Analiza wizerunku odbiorcy reklam prasy kobiecej na przykład...

Czytaj więcej

Regulacje chroniace młodych odbiorców w europejskich systemach medialnych.


Wstęp 6

Rozdzial 1.
Mlodzi w swiecie mediów

1.1. Istota i rola mediów……… 8
1.2. Pozytywne oddzialywanie mediów na zachowania i rozwój mlodego czlowieka……… 11
1.2.1. Telewizja ………11
1.2.2. Prasa ………12
1.2.3. Internet……… 13
1.2.4. Telefon ………13
1.3. Negatywny wpływ środków masowego przekazu na osobowosc dzieci i młodzieży ………14
1.3.1. Telewizja ………15
1.3.2. Reklamy……… 18
1.3.3. Prasa……… 19
1.3.4. Telefon……… 21
1.3.5. Przemoc w mediach……… 21

Rozdzial 2.
Kontrola spoleczna

2.1. Regulacje prawne chroniace młodych odbiorców mediów w przepisach miedzynarodowych ………24
2.2...

Czytaj więcej

Znaczenie badan rynkowych dla potrzeb marketingu w segmencie środków pioracych.

Rozdzial 1.
Zagadnienia wstepne

1.1. Uzasadnienie podjecia tematu……… 3
1.2. Cele pracy i hipotezy badawcze……… 4
1.3. Zastosowana w pracy metoda badawcza……… 4
1.4. Struktura pracy……… 6

Rozdzial 2.
Charakterystyka badan marketingowych

2.1. Geneza badan rynku w Polsce……… 7
2.2. Cel badan marketingowych i ich rodzaje……… 16
2.3. Analiza danych i interpretacja wyników……… 28

Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i problem badawczy……… 35
3.2. Metody, techniki, narzedzia badawcze……… 37
3.3. Charakterystyka terenu badan……… 44

Rozdzial 4.
Wykorzystanie badan w budowie strategii marketingowej produktu w segmancie środków pioracych

4.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie.


Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Teoretyczne zasady zarządzania marketingiem.

1.1. Istota zarządzania marketingiem……….9
1.2. Marketingowa koncepcja zarządzania ……….13
1.3. Strategia marketingowa……….19
1.4. Analiza SWOT/ TOWS………. 33
1.5. Segmentacja rynku………. 49
1.6. Formy konkurencji……….55
1.7. Cena jako element marketingu………. 58

Rozdzial 2.
Charakterystyka rynku krawieckiego.

2.1. Rynek krawiecki -ogólna charakterystyka……….65
2.2. Podzial rynku……….68
2.3. Zasady sprzedazy……….74
2.4. Cykl zycia ceny………. 76
2.5. Historia firmy krawieckiej na podstawie przedsiębiorstwa P.P.H.U.„ XYZ”………. 77
2.6...

Czytaj więcej

Psychologiczne mechanizmy wpływu reklamy na konsumenta na przykładzie marki XYZ.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Reklama w świetle literatury………..6

1.1. Pojecie i istota reklamy
1.2. Rodzaje i cele reklamy
1.3. Reklama a teoria komunikowania marketingowego
1.4. Reklama w mediach tradycyjnych
1.5 Reklama w nowych mediach
1.6. Badania efektywnosci kampanii reklamowych


Rozdzial II
Techniki perswazyjne w kontekscie reklamy………..35

2.1. Pojecie i istota perswazji
2.2. Perswazja a manipulacja
2.3. Perswazja a propaganda
2.4. Reklama a oddzialywanie na potrzeby konsumenta
2.5. Reklama a jezyk


Rozdzial III
Psychologiczne mechanizmy wpływu reklamy na konsumenta na przykładzie marki XYZ………..62

3.1...

Czytaj więcej

Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku samochodów osobowych w Polsce


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Zachowania nabywcze konsumentów indywidualnych i ich uwarunkowania………..7

1. Istota zachowan nabywczych konsumentów indywidualnych
2. Wewnetrzne i zewnetrzne uwarunkowania zachowan nabywczych konsumentów
3. Modele zachowan nabywczych konsumentów
4. Proces podejmowania decyzji nabywczych przez konsumentów indywidualnych
5. Relacje przedsiębiorstwa z klientami jako determinanta decyzji o zakupie produktu


Rozdzial II.
Rynek samochodów osobowych w Polsce i kierunki jego rozwoju……….36

1. Rozwój polskiego sektora samochodów osobowych i jego uwarunkowania na tle rozwoju swiatowej motoryzacji
2...

Czytaj więcej

Determinanty wyborów konsumentów na przykładzie sklepu meblarskiego XYZ.Streszczenie……….. 2

Wstęp ……….. 3

Rozdzial 1.
Przeglad pismiennictwa

1.1. Determinanty kształtujące wybory konsumentów na rynku dóbr trwalego uzytku………..5
1.2. Istota zachowan konsumentów na rynku usług finansowych………..7
1.3. Modele zachowan konsumentów na rynku………..12
1.4. Analiza uwarunkowan popytu i podazy na rynku mebli………..17


Rozdzial 2.
Zalozenia metodyczne badan

1.1. Cel glówny badan………..27
2.2. Charakterystyka badanej grupy………..28
2.3. Charakterystyka badanej firmy……….. 29


Rozdzial 3.
Wyniki badan wlasnych

3.1. Analiza czynników ksztaltujacych wybory na rynku mebli w opinii badanych respondentów ………..30
3.2...

Czytaj więcej

Analiza popytu i podazy na usługi seksualne i handel ludzmi w krajach europejskich


Wstęp

Rozdzial I.
Analiza szczególowa zjawiska popytu

1.1 Motywacje lub przyczyny korzystania z platnych usług seksualnych
1.1.1 Typologia klientów
1.2 Preferowane typy prostytutek
1.2.1 Prostytutki z zagranicy
1.3 Znaczenie seksu dla klientów
1.4 Ochrona zdrowia i ryzyka zwiazane z prostytucja
1.4.1 Spozywanie alkoholu/ narkotyków przed uprawianiem seksu
1.4.2 Odmowa
1.4.3 Problemy i konflikty


Rozdzial II.
Podaz usług seksualnych

5.1. Struktura geograficzna i rodzaje swiadczonych usług
5.2. Aspekt ekonomiczny branzy usług seksualnych
5.3. Glówne powody i przyczyny pracy w branzy erotycznej
5.4...

Czytaj więcej

Metody perswazji w reklamie społecznej.


Wstęp 3

Rozdzial I
Perswazja a reklama

1.1. Pojecie wpływu społecznego w literaturze psychologicznej………5
1.2. Procesy poznawcze w percepcji reklamy ………7
1.3. Emocje w reklamie społecznej ………8
1.4. Metody oddzialywan w reklamie społecznej……… 10

Rozdzial II
Reklama jako zjawisko społeczne

2.1. Zarys historii reklamy……… 13
2.2. Geneza reklamy społecznej ………14
2.3. Sposoby definiowania reklamy społecznej ………16
2.4. Rodzaje reklamy społecznej ………18
2.5. Media i nosniki reklamy społecznej ………20

Rozdzial III
Reklama spoleczna w ujęciu strategicznym

3.1. strategia segmentacji ………25
3.2. Strategia pozycjonowania……… 27
3.3...

Czytaj więcej

Kampania reklamowa sieci komórkowej XYZ.Wstęp……….2
Rozdzial I
Reklama i jej rodzaje.

1.1. Pojecie reklamy……….4
1.2. Funkcje reklamy……….6
1.3. Rodzaje reklamy……….8
1.4. Etapy projektowania reklamy……….20
1.5. Korzysci i zagrozenia plynace z reklamy……….20


Rozdzial II
Reklama przedsiębiorstwa.

2.1. Najskuteczniejsze metody reklamy……….22
2.2. Podstawowe zasady reklamy……….24
2.3. Elementy promocji……….25
2.4. Budżet reklamy……….31
2.5. Tworzenie przekazów reklamowych……….33


Rozdzial III
Reklama w działalności sieci sieci komórkowej XYZ

3.1. Przedstawienie firmy sieci komórkowej XYZ……….36
3.2. Kampania reklamowa sieci sieci komórkowej XYZ……….40
3.3...

Czytaj więcej

Strategia marketingowa w firmie XYZ.


Wstęp………2

Rozdzial I
Zarządzanie w przedsiębiorstwie.

1. Pojecie zarządzania………4
2. Funkcje zarządzania………9
3. Struktura zarządzania w przedsiębiorstwie………13


Rozdzial II
Rola marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

1. Istota i znaczenie marketingu w przedsiębiorstwie……….15
2. Strategie marketingowe przedsiębiorstwa………20
3. Wpływ strategii marketingowej na zarzadzanie przedsiębiorstwem………26


Rozdzial III
Strategia działania przedsiębiorstwa XYZ

1. Metodyka badan………29
2. Konkurencja rynkowa w działalności przedsiębiorstwa XYZ………33
3. Wpływ otoczenia na strategie działalności przedsiębiorstwa XYZ………39


Rozdzial IV
O...

Czytaj więcej

Wizerunek kobiet w reklamach telewizyjnych.


Wstęp………2

Rozdzial I
Charakterystyka reklamy telewizyjnej.

1. Telewizja – srodkiem masowego przekazu………4
2. Historia reklamy telewizyjnej………11
3. Pojecie, rodzaje i cele reklamy telewizyjnej………13


Rozdzial II
Stereotyp kobiety we wspólczesnej reklamie telewizyjnej

1. Źródła stereotypów………36
2. Pojecie i rodzaje stereotypów………53
3. Stereotyp kobiety szczególnym rodzajem stereotypu………58


Rozdzial III
Struktura procesu badawczego.

1. Okreslenie problematyki przedmiotu badan………67
2. Cele badawcze………67
3. Hipotezy badawcze i ich najwazniejsze tezy………68
4. Wymiar czasowy, wymiar przestrzenny………69
5. Populacja i dobór próby………69
...

Czytaj więcej

Reklama w branzy hotelarskiej na przykładzie hotelu XYZ


Wstęp

Rozdzial 1.
Istota reklamy w świetle literatury przedmiotu

1.1 Pojecie, funkcje i cele reklamy 7
1.2 Podstawowe srodki reklamy – wady i zalety
1.3 Mechanizmy oddzialywania reklamy na zachowanie klienta


Rozdzial 2.
Charakterystyka hotelu XYZ

2.1 Specyfika działalności
2.2 Konkurencyjnosc hotelu XYZ w powiecie XYZ
2.3 Działalność reklamowa


Rozdzial 3.
Reklama hotelu XYZ w opinii klientów

3.1 Organizacja badan wlasnych
3.2 Wyniki badan
3.3 Wnioski


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
SPis tabel
Zalacznik 1 (Ankieta)

 
Czytaj więcej

Merchandising wizualny na przykładzie firmy Reserved.


Wstęp………2

Rozdzial I
Pojecie merchandisingu.

1.1. Definicje merchandisingu………4
1.2. Instrumenty merchandisingu………24
1.3. Merchandising wizualny………38


Rozdzial II
Metody i techniki merchandisingu wizualnego na przykładzie firmy Reserved.

2.1. Zarys historii firmy Reserved………42
2.2. Aranzacja witryn sklepowych………43
2.3. Promocja w miejscu sprzedaży na przykładzie Reserved………49
2.4. Ekspozycja towaru………51


Rozdzial III
Zastosowanie merchandisingu wizualnego oraz propozycje zmian dla Reserved.

3.1. Odbicie merchandisingu wizualnego w praktyce sklepu………53
3.2. Planowanie wizyty klienta w sklepie………56
3.3...

Czytaj więcej

Ocena satysfakcji korzystajacych z usług kurierskich na przykładzie firmy kurierskiej XYZ Sp. z o.o.


Wstęp………3

Rozdzial I
Zarządzanie satysfakcja klientów

1. Marketing jako oferowanie uzytecznosci………5
2. Instrumenty marketingu w uslugach………15
3. Badanie satysfakcji klientów………30


Rozdzial II
Charakterystyka firmy

1. Przedmiot i zakres działania ………33
2. Organizacja………38
3. Przyklady dzialan marketingowych………41


Rozdzial III
Satysfakcja klientów firmy kurierskiej XYZ na podstawie badan ankietowych

1. Metody badania satysfakcji………45
2. Kryteria oceny satysfakcji………46
3. Pomiar satysfakcji………48
4. Kierunki doskonalenia usługi kurierskiej………53


Zakończenie………56
Bibliografia………58
Spis rysunków………60
Ankieta

 
Czytaj więcej

Marketing relacyjny w Telekomunikacji Polskiej S.A.


Wprowadzenie……..2

Rozdzial l
Teoretyczne podstawy marketingu

1. Pojecie i rozwój marketingu w przedsiębiorstwie……..4
2. Rodzaje marketingu……..12
3. Marketing relacyjny w korporacji……..14
4. Lojalnosc klienta a marketing relacyjny……..18


Rozdzial II
Praktyczne funkcjonowanie marketingu relacyjnego na przykładzie badanego przedsiębiorstwa

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa……..21
2. Wykorzystywane narzedzia marketingowe……..22
3. Relacje z klientami……..29
4. Badanie satysfakcji klienta oraz poziomu jego lojalnosci……..30


Rozdzial III
Propozycja zmian w istniejacym podejsciu do marketingu relacyjnego w Telekomunikacji Polskiej S.A.

...

Czytaj więcej

Promocja na podstawie firmy produkcyjnej.


Wstęp ……….. 4

Rozdzial 1.
Strategie wprowadzania nowych produktów na rynek

1.1. Rynek – rola, klasyfikacja oraz instytucje rynkowe ……….. 6
1.2. Produkt oraz jego skladniki ……….. 12
1.3. Kształtowanie nowego produktu ……….. 15
1.4. Promocja elementem strategii marketingowej ……….. 20

Rozdzial 2.
Techniki komunikacji rynkowej w strategiach wprowadzania nowych produktów na rynek

2.1. Marketingowe systemy informacji – podstawy budowy ……….. 24
2.2. System informacji marketingowej ……….. 25
2.3. CRM – Customer Relationship Management ……….. 31

Rozdzial 3.
Wprowadzenie na rynek nowego produktu firmy produkcyjnej

3.1. Historia firmy ……….. 33
3.2...

Czytaj więcej

Promocja regionu.


Wstęp

Rozdzial I
Istota marketingu i promocji

1.1.Pojecie marketingu
1.2.Instrumenty marketingu
1.3. Funkcje marketingu
1.4.Promocja – pojecie, cele i funkcje
1.5.Instrumenty promocji
1.6.Pojecie promocji regionu


Rozdzial II
Region w promocji

2.1. Pojecie regionu
2.2.Ogólna charakterystyka region leczyckiego
2.3.Region leczycki na tle innych regionów
2.4.Regiony najlepiej rozwiniete i sasiadujace


Rozdzial III
Analiza regionu

3.1. Analiza SWOT
3.2. Narzedzia promocji
3.3. Atrakcyjność regionu – inne analizy


Rozdzial IV
Poprawa atrakcyjnosci regionu

4.1. Potrzeba poprawy atrakcyjnosci regionu
4.2. Zadania do zrealizowania
4.3...

Czytaj więcej

Analiza marketingu bezpośredniego na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I
Marketing bezposredni jako forma działalności marketingowej………6

1.1 Marketing bezposredni – istota i znaczenie………8
1.2 Elementy marketingu bezpośredniego………12
1.2.1 Produkt………12
1.2.2 Cena………13
1.2.3 Dystrybucja………14
1.2.4 Promocja………16
1.3 Okolicznosci sprzyjajace oraz utrudniajace rozwój marketingu bezpośredniego………17

Rozdzial II
Analiza wybranych narzedzi marketingu bezpośredniego………22

2.1. Baza danych oraz źródła informacji o klientach………24
2.2. Przesylka bezposrednia, broszura oraz ogloszenie………28
2.3. Katalog i e-mailing………31
2.4. Telemarketing, infolinia, teleshopping………36

Rozdzial III
Zastosowanie na...

Czytaj więcej

Produkty ekologiczne-obowiazujaca moda, czy tez powrót do natury?


Wstęp
Rozdzial I
Ekologia jako nurt spoleczny

1. Ruchy społeczne jako elementy podmiotów zmiany
2. Definicja ruchów spolecznych
3. Typy ruchów spolecznych
4. Ekologia jako ruch spoleczny
5.Ekologia w kontekscie zycia w społeczenstwie posttradycyjnym


Rozdzial II
Marketing oraz reklama produktów ekologicznych

1. Motywy dotyczace podejmowania decyzji w zakresię korzystania z produktów ekologicznych. Rola tzw. osób publicznych i gwiazd muzycznych w propagowaniu ekologii
2. Rola Internetu w przekazywaniu wiedzy o rynku produktów ekologicznych a takze organizacjach i ruchach ekologicznych
3...

Czytaj więcej

Budowa relacji z klientami na przykładzie XYZ sp. z o.o (producent osprzetu kablowego).


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Marketing partnerski w działalności firmy

1.1. Definicje i istota marketingu partnerskiego………5
1.2. Uwarunkowania kreowania relacji z partnerami biznesowymi……… 12
1.3. Budowa relacji z partnerami biznesowymi a wzrost konkurencyjnosci firmy………20

Rozdzial 2.
Proces budowy relacji z klientami

2.1. Etapy kształtowania relacji z klientami ………24
2.1.1. Budowa zaufania ………31
2.1.2. Utrwalanie relacji ………35
2.2. Narzedzia budowy relacji z klientami……… 38
2.2.1. Spotkania i szkolenia……… 44
2.3. Korzysci wynikajace z rozwoju partnerskich relacji……… 47

Rozdzial 3.
Relacje z klientami na przykładzie firmy XYZ sp. z o.o.

3...

Czytaj więcej

Kreowanie wizerunku jako forma marketingu politycznego.Wstęp………..5
Rozdzial 1.
Marketing polityczny

1. Istota marketingu politycznego oraz jego źródła ………..7
2. Marketing polityczny w XXI wieku……….. 12

Rozdzial 2.
Kreowanie wizerunku w mediach jako forma marketingu politycznego

1. Pojecie wizerunku ………..25
2. Elementy i mechanizmy kreowania wizerunku ………..28
3. Kreowanie wizerunku na gruncie marketingu politycznego……….. 32

Rozdzial 3.
Polityk jako osoba medialna

1. Wizerunek lidera politycznego ………..49
2. Kreowanie wizerunku politycznego w sztabach wyborczych……….. 53
3. Wizerunek J. Kaczynskiego i D. Tuska w wyborach 2011……….. 57
4...

Czytaj więcej

Istota Marketingu w działania ch przedsiębiorstwaWstęp

Rozdzial I
Pojecie i znaczenie marketingu

1.1.Orientacja marketingowa.
1.2.Strategia marketingowa w zarządzaniu firma
1.3.Miejsce strategii marketingowej w działalności przedsiębiorstwa
1.4.Rodzaj strategii marketingowej i kryteria jej wyboru.
1.5.Etapy formulowania strategii marketingowej oraz narzedzia ja wspomagajace


Rozdzial II
XYZ jako podmiot dzialan marketingowych

2.1. Profil i zakres działalności przedsiębiorstwa
2.2. Analiza potencjalu kadrowego firmy
2.3. Charakterystyka ekonomiki firmy.


Rozdzial III
Podstawy formulowania strategii marketingowej dla firmy XYZ

3.1...

Czytaj więcej

Wpływ reklamy telewizyjnej na decyzje konsumentów


Wstęp ………7

Rozdzial 1.
Reklama, jako narzedzie promocji.

1.1. Istota i rozwój reklamy………9
1.2. Funkcje i cele reklamy………11
1.3. Rodzaje reklamy………14


Rozdzial 2.
Telewizja, jako medium reklamowe.

2.1. Znaczenie obrazu i dzwieku w reklamie telewizyjnej………19
2.2. Intensywnosc przezywanych emocji a odbiór reklamy telewizyjnej ………25
2.3. Wpływ reklamy na zakupy………30


Rozdzial 3.
Oddzialywanie reklam telewizyjnych na decyzje konsumentów.

3.1. Zalozenie badawcze ………41
3.2. Analiza wyników badania………42
3.3. Podsumowanie ………55


Zakończenie ………57
Bibliografia ………59
Spis tabel ………60
Spis rysunków ………61
Spis wykresów ………62
Zalaczniki ………63

 
Czytaj więcej

Zastosowanie technik multimedialnych w reklamie kontekstowej


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Reklama jako element marketingu

1.1 Czym jest marketing……… 7
1.2 Miejsce promocji w kompozycji marketingowe……… 10
1.3 Reklama jako szczególna forma promocji……… 16
1.4 Reklama kontekstowa jako nowoczesna forma reklamy……… 18


Rozdzial 2.
Systemy reklamy kontekstowej w Polsce

2.1 Google AdWords i AdSense……… 27
2.2 Pozostale polskie systemy reklamy kontekstowej……… 35


Rozdzial 3.
Techniki multimedialne stosowane w reklamie kontekstowej

3.1 Grafika……… 41
3.2 Video……… 48
3.3 Techniki laczone……… 51
3.4 Propozycja rozwiazania zwiekszajacego dopasowanie tresci reklam do tresci materialów video……… 57


Wnioski……… 61
Bibliografi...

Czytaj więcej

Efektywność powiatowej polityki wobec osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu XYZ


Wstęp

Rozdzial I
Zagadnienie niepełnosprawności w polityce i zarządzaniu publicznym

1.1.Rozwój cywilizacji a niepelnosprawnosc
1.2. Odpowiedzialnosc spoleczna za osoby niepelnosprawne
1.3. Rola państwa w ksztaltowaniu polityki niepelnosprawnosci
1.4. Srodowisko osób niepełnosprawnych w Polsce
1.5.. Skala zjawiska niepełnosprawności w Polsce

Rozdzial II
Specyfikacja oraz formy prawne realizacji zadan powiatu

2.1. Rada powiatu i zarzadu powiatu
2.2. Organy wewnetrzne
2.3. Zasada subsydiarnosci a zadania powiatu
2.4. Zadania wlasne
2.5. zadania zlecone i inne klasyfikacje

Rozdzial III
Kategorie efektywnosci powiatu dla niepełnospraw...

Czytaj więcej

Promocja podczas wprowadzania nowego produktu na rynek.


Wstęp ………. 4

Rozdzial 1.
Strategie wprowadzania nowych produktów na rynek

1.1. Rynek – rola, klasyfikacja oraz instytucje rynkowe ………. 6
1.2. Produkt oraz jego skladniki ………. 12
1.3. Kształtowanie nowego produktu ………. 15
1.4. Promocja elementem strategii marketingowej ………. 20


Rozdzial 2.
Techniki komunikacji rynkowej w strategiach wprowadzania nowych produktów na rynek

2.1. Marketingowe systemy informacji – podstawy budowy ………. 24
2.2. System informacji marketingowej ………. 25
2.3. CRM – Customer Relationship Management ………. 31


Rozdzial 3.
Wprowadzenie na rynek nowego produktu firmy Wkret – Met

3.1. Historia firmy ………. 33
3.2...

Czytaj więcej

Menedzer we wspólczesnej organizacjiWstęp………2

Rozdzial I
Menedzer we wspólczesnej organizacji.

1. Pojecie menedzera………4
2. Funkcje, rodzaje i role menedzerów………5
3. Cechy i umiejetnosci menedzerów………9
4. Wspólczesne wyzwania dla menedzera………14


Rozdzial II
Organizacja pracy menedzera jutra.

1. Umiejetnosc zarządzania samym soba………21
2. Czas pracy menedzera………25
3. Doskonalenie samego siebie………27
4. System wartosci menedzera doskonalego………30
5. Wizerunki menedzera przyszlosci………39


Rozdzial III
Charakterystyka sylwetek legendarnych menedzerów sukcesu.

1. Henry Ford I – najwiekszy przedsiebiorca XX wieku………46
2. Lee Iacocca – niemozliwe uczynil mozliwym………49
3...

Czytaj więcej

Wybory konsumenckie na przykładzie XYZ


Wstęp………..2

Rozdzial I
Charakterystyka wyborów konsumentów.

1.1. Determinanty kształtujące wybory konsumentów na rynku dóbr trwalego uzytku………..4
1.2. Modele zachowan konsumentów na rynku………..6
1.3. Mozliwosc kształtowania wizerunku marki poprzez reklame………..11
1.4. Analiza uwarunkowan popytu i podazy na rynku elektronicznym………..18


Rozdzial II
Zalozenia metodyczne badan.

2.1. Cel glówny badan………..26
2.2. Charakterystyka badanej grupy………..27
2.3. Charakterystyka badanej firmy………..29


Rozdzial III
Wyniki badan wlasnych.

3.1. Analiza czynników ksztaltujacych wybory na rynku elektroniki w opinii badanych respondentów………..32
3.2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich