Kategoria Marketing, Promocja, Reklama, Produkt

Struktura asortymentowa firmy handlowej na przykładzie XYZ.


Wstęp …………4

Rozdzial I.
Istota marketingu w handlu

1.1. Znaczenie marketingu w firmie handlowej …………6
1.2. Narzedzia merchandisingu i ich rola w strategii działania przedsiębiorstwa handlowego …………8


Rozdzial II.
XYZ w otoczeniu marketingowym

2.1. Genez, organizacja i potencjal XYZ …………20
2.1.1. xyz w Polsce i w Europie …………21
2.1.2. Organizacja XYZ …………22
2.2. Czynniki kształtujące strukture otoczenia marketingowego firmy handlowej XYZ w gospodarce rynkowej …………24
2.2.1. Dostawcy …………25
2.2.2. Nabywcy …………27
2.2.3. Konkurencja …………30
2.2.4. Inne przedsiębiorstwa stanowiace otoczenie XYZ …………33
2.2.5. Makrootoczenie …………34


Rozdzial III.
Koncepcja struktury asortymentowej XYZ

3.1...

Czytaj więcej

Działalność i promocja firmy samochodowej.


Wstęp

Rozdzial I.
Historia firmy Daewoo Group

1.Kim Woo Choong. Zalozyciel i przewodniczacy Daewoo Group
2.Działalność Grupy Daewoo
2.1 Plan Zarzadzania Globalnego
2.2 Daewoo i kryzys ekonomiczny
2.3 Firmy Grupy Daewoo na swiecie
3.Daewoo Motor
4.Samochody koncepcyjne


Rozdzial II.
Daewoo w Polsce

1.Firma
2.Koordynacja pracy regionów

3.Historia Centrum Daewoo
4.Auta Daewoo triumfuja
5.Ubezpieczenia ze znakiem Daewoo
6.Swiatowa jakosc-glównym celem firmy
6.1 Systemy zapewnienia jakosci
6.2 Kolejne spółki Daewoo wyróznione certyfikatem ISO


Rozdzial III.
Nowe projekty

1.Nubira Kombi Van dla malego biznesu
2.Musso
3.Korando
4.Polonez truck
5.Strategia marketingowa. Tico – Matiz
6...

Czytaj więcej

Zastosowanie marketingu w działania ch menedzera.

Wstęp

Rozdzial I
Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem

1.1. Marketing jako sposób kierowania przedsiebiorstwem w gospodarce rynkowej
1.2. Istota zarządzania przedsiebiorstwem
1.3. Misja i glówne cele przedsiębiorstwa
1.4. Elementy zarządzania w przedsiębiorstwie
1.5. Zadania i narzedzia zarządzania marketingowego

Rozdzial II
Miejsce menedzera w marketingu

2.1. Pojecie i charakterystyka menedzera
2.2. Rola i znaczenie menedzera w marketingu
2.3. Wizerunek skutecznego menedzera
2.4. Decyzje menedzerskie zwiazane z polityka produktu
2.5. Polityka sprzedaży – wyzwanie dla menedzera
2.6. Polityka komunikacji – ksztaltowanie globalnego wizerunku firmy
2.7...

Czytaj więcej

Udział w targach wyrazem orientacji marketingowej spółki XYZ.(Firma produkujaca materialy budowlane).

Wstęp………4

Rozdzial I
Działania promocyjne firmy………6

1.1. Filozofia marketingowa………6
1.2. Instrumenty marketingu-mix………21
1.3. Targi jako nosnik komunikacji………37


Rozdzial II
Geneza , funkcje i cele targów………43

2.1. Geneza i rozwój form targów………45
2.2. Funkcje targów i wystaw………53
2.3. Elementy marketingu – mix targów………60
2.4. Polski rynek targowy………73


Rozdzial III
Znaczenie targów w działalności
...

Czytaj więcej

Strategia marketingowa na tle strategii ogólnej XYZ sp. z o.o.(Firma handlowo – uslugowa).

Wstęp………2

Rozdzial I.

Strategia marketingowa w ogólnej strategii przedsiębiorstwa………4

1.1. Istota strategii przedsiębiorstwa………4
2.2. Strategia marketingowa………6
2.3. Rodzaje strategii marketingowych………15
2.4. Umiejscowienie funkcji marketingowych w strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa………24


Rozdzial II.
Charakterystyka firmy XYZ sp. z o.o……….29

2.1. Historia spólki………29
2.2. Organizacja funkcji w XYZ sp. z o.o……….36
2.3. Powiazania przedsiębiorstwa w kanalach dystrybucji………45


Rozdzial III.
Analiza strategiczna………48

3.1. Analiza strategiczna – analiza potencjalu wewnetrznego………48
4.2. Analiza strategiczna spółki XYZ………57
3.3. Cele strategiczne spółki XYZ………69
3.4...

Czytaj więcej

Reklama jako narzędzie kształtowania zachowania nabywców.


Wstęp………4

Rozdzial 1
Determinaty zachowan nabywców………….5

1.1. Proces zachowania nabywcy – istota i etapy
1.1.1. Uswiadomienie potrzeby
1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby
1.1.3. ocena alternatyw wyboru
1.1.4 Wybór i zakup produktu
1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen

1.2. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy
1.2.1. Wpływy wpływy sytuacyjne
1.2.2. Wpływy psychologiczne
1.2.3 wpływy spoleczno – kulturowe

1.3. Mozliwosc kształtowania zachowania nabywców
1.3.1. Produkt
...

Czytaj więcej

Podstawa kształtowania przekazów reklamowych.


Wstęp……..4

Rozdzial 1.

Wpływ reklamy na postepowanie konsumenta na rynku………5

1.1 Polityka promocji jako element marketingu mix
1.2 Wybór rynku docelowego
1.3 Ustalanie celów reklamy
1.4 Wybór mediów
1.5 Proces podejmowania decyzji
1.6 Reklama a postepowanie konsumentów na rynku


Rozdzial 2.
Tworzenie przekazów reklamy telewizyjnej…………21

2.1 Tworzenie przekazu reklamowego
2.2 Przekaz reklamowy jako komunikat naklaniajacy
2.3 Retoryka reklamy
2.4 Środki wyrazu reklamy telewizyjnej
2...

Czytaj więcej

Marketing w strukturze organizacyjnej zakladu hotelarskiego.


Wstęp.

Rozdzial 1
Otoczenie marketingowe hotelu.

1.1. Podstawowe elementy otoczenia hotelu.
1.2. Znaczenie i rodzaje informacji.
1.3. Cele i etapy badan marketingowych.


Rozdzial 2
Działania i instrumenty marketingowe.

2.1. Usluga hotelarska jako produkt.
2.2. Ceny w hotelarstwie.
2.3. Dystrybucja i kanaly dystrybucji.
2.4. Promocja usług hotelarskich.


Rozdzial 3
Strategie marketingowe.

3.1. Strategia segmentacji rynku.
3.2. Strategia dywersyfikacji.
3.3. Strategia marketingowa kształtowania personelu uslugowego.


Rozdzial 4
Marketing w hotelu.

Wnioski.

Bibliografia.
Spis tresci.


 
Czytaj więcej

Marketing w krajach Unii Europejskiej.

Wstęp………3

Rozdzial 1.
Krztaltowanie produktu i asortymentu………5

1.1. Zakres decyzji marketingowych dotyczacych produktu………5
1.2. Ustalenie cech materialnych………5
1.3. Krztaltowanie znaku cech materialnych………8
1.4. Dywersyfikacja asortymentu………19


Rozdzial 2.
Cena………22

2.1. Orientacje cenowe przedsiebiorstw………22


Rodzial 3.
Tworzenie kanalów dystybucji w krajach Unii Europejskiej………31

3.1. Wprowadzenie nowoczesnych punktów sprzedazy………32
3.2. Kooperacja , koncetracja i umowy miedzy-narodowienie firm handlowych………37
3.3. Utrzymanie lojalnosci klientów wobec punktów sprzedaży detalicznej………48
3.4. Przyklady polityki dystrybucji………51


Rozdzial 4.
Promocja………54

4.1. Cel promocji………54
4.2...

Czytaj więcej

Cena jako element gry na rynku telefonii komórkowej.


Wprowadzenie………4

Rozdzial I
Techniki kształtowania i róznicowania się cen na
rynku.

1.1. Znaczenie i rola ceny………8
1.2. Czynniki kształtujące polityke cenowa………13
1.3. Róznicowanie się ceny w róznych warunkach
rynkowych………18


Rozdzial II
Strategie cenowe.

2.1. Metody ustalania cen………23
2.2. Rodzaje strategii cenowych stosowanych przez
przedsiebiorstwo na rynku………30


...

Czytaj więcej

Skutecznosc i efektywnosc reklamy

Wstęp……….4

Rozdzial I
Istota i znaczenie reklamy w gospodarce rynkowej.

1. Pojecie reklamy……….5
2. Reklama w systemie marketingu……….7
3. Cele i zadania reklamy……….11
4. Środki i narzedzia reklamy……….16

Rozdzial II
Badania marketingowych.

1. Reklama w badaniach marketingowych……….23
2. Badania wykorzystujace kwestionariusz……….25
3. Metodologia badania kwestionariuszowego……….31
4. Wady pytan kwestionariuszowych……….34

Rozdzial III
Skutecznosc i efektywnosc reklamy

1. Strategia reklamowa……….36
2. Wybrane metody badania skutecznosci i efektywnosci reklamy……….40
2.1. Sposoby badania stopnia dotarcia środków reklamy do adresatów……….45
2.2...

Czytaj więcej

Promocja usług turystycznych na przykładzie biura podrózy XYZ


Wstęp………1

Rozdzial I.
Rynek w turystyce………3

1. Pojecie rynku………3
2. Badanie i ustalanie segmentów rynku w turystyce………9
3. Systemy informacyjne w turystyce………21


Rozdzial II.
Marketing w turystyce………25

1. Charakterystyka marketingu………25
2. Rola marketingu………32
3. Uslugi a marketing – mix………38
4. Koncepcje marketingu………42
5. Promocja………46


Rozdzial III.
Promocja w turystyce………67

1. Charakterystyka firmy………67
2. Charakterystyka usług oferowanych przez Biuro
Turystyczne XYZ………70
3...

Czytaj więcej

Miejsce promocji w strategiach marketingowych firm swiadczacych usługi internetowe.


Wstęp…….. 4

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia………6

1. Okreslenie pojecia strategii marketingowej………6
1.1 Rynek docelowy………8
1.2 Pozycja………9
1.3 Produkt………10
1.4 Cena………11
1.5 Dystrybucja………12
1.6 Reklama………13
1.7 Promocja………14


Rozdzial II.
Promocja jako czesc strategii
marketingowej………16

1. Pojecia promocji………16
1.1 Reklama w sieci Internet – modele cenowe………16

Czytaj więcej

Rola reklamy w marketingu.


Wstęp

Rozdzial I
Pojecie oraz ogólna charakterystyka koncepcji marketingu………4

1. Pojecie oraz ogólna charakterystyka marketingu
2. Zasadnicze cechy (wlasciwosci) aspektów
nowoczesnej koncepcji marketingu
3. Wybrane elementy maketingu
3.1. Polityka cen jako element maketingu
3.2. Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
3.3. Reklama jako element marketingu
4. Telemarketing jako nowa forma marketingu bezpośredniego
...

Czytaj więcej

Czynniki wpływajace na zachowanie konsumenta oraz procesy podejmowania decyzji zakupu.Rozdzial I
1. Ogólna charakterystyka czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta.

1.1. Definicja zachowania konsumenta.
1.2. Zachowanie racjonalne.
1.2.1. Definicje zachowania racjonalnego.
1.2.2. Wybór.
1.2.3. Koszt alternatywny.
1.2.4. Czas i ryzyko.
1.2.5. Krytyka i ograniczenia zachowania racjonalnego.
1.3. Teoria ograniczenia racjonalnego.
1.4. Zachowanie irracjonalne.
1.5. Klasyfikacja czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta
1.6. Potrzeby jako podstawa zachowania konsumenta.
1.7. Zewnetrzne czynniki zachowania konsumenta.
1.7.1. Czynniki ekonomiczne.
1.7.2. Czynniki marketingowe.
1.8. Czynniki psychologiczne i społeczne wpływajace na zachowanie konsumenta.
1.8.1...

Czytaj więcej
Regulamin strony