Kategoria Marketing, Promocja, Reklama, Produkt

Marketing w przedsiębiorstwie handlowym.


Wstęp

Rozdzial I
Firma handlowa jako uczestnik procesu gospodarczego

1. Istota przedsiębiorstwa handlowego i jego miejsce
w gospodarce narodowej
2. Organizacja działalności handlowej
3. Formy organizacyjne firm handlowych


Rozdzial II
Marketing, sposoby myslenia i działania na rynku

1. Istota, cele i zakres marketingu
2. Znaczenie marketingu dla działalności przedsiębiorstwa


Rozdzial III
...

Czytaj więcej

Jakość obslugi klienta jako przewaga marketingowa firm.


Wstęp………4

Rozdzial 1
Charakterystyka marketingu uslug………7

1.1 Istota marketingu uslug……….
9
1.2 Charakterystyka uslug……….
12
1.3 Marketing Mix w uslugach
……….
15


Rozdzial 2
Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwach uslugowych………23

2.1 Struktura działalności
marketingowej………
24
2.2 Strategie
...

Czytaj więcej

Atrakcyjność rynku samochodowego w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Charakterystyka polskiego rynku samochodów
osobowych……….5

1.1) Ewolucja przemyslu samochodowego na swiecie i w
Polsce. 5
1.2) Ewolucja polskiego rynku samochodowego……….7
1.3) Charakterystyka podazy na polskim rynku samochodów
osobowych……….12
1.4) Charakterystyka popytu na polskim rynku samochodów
osobowych……….18


Rozdzial II.
Firma General Motors oraz jej pozycja na
rynku europejskim…...

Czytaj więcej

Promocja sprzedaży jako element marketingu mix skutecznie oddzialywujacy na rynek


Wstęp………3

Rozdzial I
Działania firm w ramach koncepcji marketingu -mix………5

1.1 Rola marketingu w działalności firmy………5
1.2 Marketing mix – istota i znaczenie………8
1.3 Elementy marketingu mix………9
1.3.1 Podkompozycja produktu………10
1.3.2 Podkompozycja ceny………14
1.3.3 Podkompozycja dystrybucji………17
1.3.4 Podkompozycja promocji………18


Rozdzial II
Elementy promocji sprzedazy………24

2.1 Zintegrowane działania promocyjne – promotion mix………24
2.2 Cele i zadania promocji sprzedazy………26
2...

Czytaj więcej

Kompozycja promocji na podstawie firm samochodów dostawczych


Wstęp………1

Roadzial I.
Istota marketingu ………2

1.1 Powiazania marketingu ze strategiami przedsiębiorstwa………3
1.2. Promocja -system komunikacji………8
1.3. Strategia promocyjna przedsiębiorstwa………13
1.3.1.Strategie promocyjne typu "push" i "pull"………15
1.4. Miejsce i rola promocji zarządzaniu marketingowym w przedsiębiorstwie………17
1.5. Etapy budowy skutecznej promocji………19
1.5.1.Identyfikacja docelowego adresata promocji………19
1.5.2. Okreslenie celów promocyjnych………21
1.5.3.Projektowanie przekazu promocyjnego………23
1.5.4.Wybór kanalu komunikacji………24
1.5.5.Ustalenie calkowitego budżetu promocyjnego………24
1.5.6.Zarządzanie i koordynowanie calosciowym procesem komunikacji marketingowej………26

Czytaj więcej

Sklepy Internetowe jako nowa forma realizacji sprzedazy


Rozdzial 1
Charakterystyka Internetu i rynku elektronicznego

1.1. Historia Internetu
1.2. Przeszkody handlu internetowego
1.3. Pierwsza siec-ARPANET
1.4. Rozwój Internetu od lat 80-tych
1.5. Internet dzis

Rozdzial 2
Systemy platnosci i bezpieczenstwa danych stosowane w Internecie.

2.1. Straty i zagrozenia w Internecie
2.2. Podstawowe zagadnienia bezpieczenstwa
2.3. Protokól IKP
2.4. Najnowsze systemy platnosci w Internecie
2.5. Rodzaje zagrozen

Rozdzial 3
Wykorzystanie Internetu w procesię marketingowym

3.1. Wstęp
3.2. Najpopularniejsze formy reklamy w Internecie

Rozdzial 4
Przyklady wykorzystania elektronicznego marketingu w praktyce

4.1. Porównanie dwóch ksiegarni internetowych
4.2...

Czytaj więcej

Marketingowa analiza rynku podszewek w Polsce


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Charakterystyka produktu oraz
umiejscowienie rynku podszewek
w strukturze przemyslu………9

1.1. Produkt na rynku przemyslowym……….9
1.2. Zespól instrumentów zwiazanych z produktem……….20
1.3. Podszewki jako produkt i ich miejsce na rynku……….29


Rozdzial II.
Analiza makrootoczenia marketingowego
dostawcy podszewek……….35

2.1. Czynniki makrosrodowiskowe……….36
a) demografia……….36
b) czynniki e...

Czytaj więcej

Promocja środków kosmetycznych na przykładzie XYZ


Rozdzial I.
Polityka promocyjna w przedsiębiorstwie

1. Istota i znaczenie promocji
2. Etapy tworzenia programu promocyjnego
2.1. Formulowanie celów polityki promocyjnej
2.2. Wybór form promocji a inne elementy marketingu mix
2.3. Ustalanie constansów promocyjnych
2.4. Ustalenie budżetu promocyjnego


Rozdzial II.
Narzedzia promocji-mix

1. Reklama jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem
2. Sprzedaz osobista
3. Promocja dodatkowa
4. Propaganda marketingowa (public relations)
5. Sponsoring


Bibliografia

 
Czytaj więcej

Promocja w salonach samochodowych na przykładzie Fiat Auto Poland


Wstęp………2

Rozdzial I
Determinaty zachowania nabywców

1.1. Proces zachowania nabywców – istota i etapy………3
1.1.1. Uswiadomienie potrzeby………4
1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby………5
1.1.3. Ocena alternatyw wyboru………7
1.1.4. Wybór i zakup produktu………8
1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen………9
1.2. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy………12
1.2.1. Wpływy sytuacyjne………14
1.2.2. Wpływy psychologiczne………14
1.2.3. Wpływy spoleczno kulturowe………21


Rozdzial II
Promocja sprzedaży narzedziem kształtowania zachowania nabywców

2.1. Elementy marketingu mix………4
2.1.1. Podkompozycja produktu………27
2.1.2. Podkompozycja ceny………31
2.1.3. Podkompozycja dystrybucji………34
2.1.4...

Czytaj więcej

Wpływ reklamy na model wspólczesnej rodziny


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Rodzina w społeczenstwie……….3

1.1. Postawy i zachowania prokreacyjne……….4
1.2. Funkcje rodziny……….13
1.3. Formy zycia rodzinnego……….14
1.4. Rodzina w Polsce……….24


Rozdzial 2.
Wpływ mediów na model zycia rodzinnego……….28

2.1. Środki masowego przekazu a sposoby oddzialywania reklamy……….28
2.2. Elementy zachowan społecznych wykorzystywane w reklamie……….32
2.3. Oddzialywanie reklamy na rodzine……….34


Rozdzial 3.
Model wspólczesnej rodziny – na podstawie przekazów reklamowych……….36

3.1. Rola kobiety……….36
3.2. Obraz malzenstwa i rodziny……….48
3.3. Postawy spoleczenstwa wobec reklamy……….53


Rozdzial 4.
Rodzina w reklamie – obraz czy ksztaltowanie postaw……….63Bibli...

Czytaj więcej

Agencja reklamowa. Studium wybranej firmy na przykładzie hipermarketu real.


Wstęp………4

Rozdzial I
Istota marketingu………7

1.1. Charakterystyka marketingu………7
1.2. Niezmienne prawa marketingu………12
1.3. Podmiot marketingu – konsument………24

Rozdzial II
Aktywizacja sprzedazy………32

2.1. Instrumenty aktywizacji sprzedazy………32
2.2. Reklama i promocja………38
2.3. Agencja reklamowa………43

Rozdzial III
Skutecznosc reklamy na przykładzie hipermarketu ‚real’………55

3.1. Ogólne informacje o hipermarkecie ‚real’………55
...

Czytaj więcej

Strategie marketingowe w działalności banku na przykładzie XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I
Rola marketingu w działalności banków………6

1.1 Marketing usług bankowych, istota, ewolucje,
znaczenie
1.2 Instrumenty marketingu-mix w działalności banków
1.3 Organizacja marketingu w bankach
1.4 Strategie marketingowe w działalności banków
– rodzaje, charakterystyka


Rozdzial II
Charakterystyka działalności XYZ S.A.
………37

2.1 Rynek usług bankowych w Polsce
2...

Czytaj więcej

Analiza sprzedaży wybranych wyrobów.


Wstęp………4

Rozdzial I
Teoretyczne problemy funkcji sprzedazy………8

1. Program produkcji………8
2. Charakterystyka rynków………14
3. Obszary wyboru w zakresię sprzedazy………20
4. Czynniki wpływajace na polityke sprzedazy………26


Rozdzial II
Realizacja sprzedaży przez przedsiebiorstwo………31

1. Uwarunkowania działania przedsiębiorstwa na rynku………31
2. Analiza sprzedazy………39
3. Analiza produktów strategicznych………51


Rozdzial III
Kierunki aktywizacji sprzedazy………63

1. Zmiany w strategii produktu………63
2. Usprawnienie dystrybucji………65
3. Zróznicowanie polityki cenowej………69
4. Intensyfikacja dzialan promocyjnych………70


Zakończenie………75
Bibliografia………77
Spis tabel………79
Spis rysunków………80

 
Czytaj więcej

Marketing w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Wstęp………3

Rozdzial I.
Zagadnienia metodologiczne małych i srednich przedsiebiorstw………5

1.1. Definicja przedsiębiorstwa, jego struktura organizacyjna………5
1.2. Klasyfikacja srednich i małych firm………17
1.3. Glówne cele funkcji przedsiebiorstw w gospodarce………26


Rozdzial II.
Procedury marketingowe w działalności banków………34

2.1. Produkt jako element marketingu-mix………34
2.2. Cena produktów banku………41
2.3. Polityka lokalizacji jako element strategii dystrybucji………46
2.4. Pojecie i elementy promocji………53
2.5. Personel jako element marketingu-mix………64
2.6. Strategie marketingowe banków………66


Rozdzial III.
Rola marketingu w rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie Banku
XYZ 70

3.1...

Czytaj więcej

Sprzedaz produktów w Internecie.

Wstęp

Rozdzial 1.
Wykorzystanie Internetu w biznesie……….1

1.1. Rozwój Internetu – nowego medium……….1
1.2. Rodzaje usług sieciowych……….3
1.2.1. World Wide Web……….3
1.2.2. Poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne i IRC……….9
1.2.3. FTP……….10
1.2.4. Telnet……….10
1.3. Czym jest e-Biznes?………11
1.3.1. Co to jest handel elektroniczny?………12
1.3.2. Co to jest rynek elektroniczny?………13
1.3.3. Podzial rynku elektronicznego……….15
1.4. Rozwój handlu elektronicznego……….19
1.5. Rozwój e-commerce w Polsce……….20


Rozdzial 2.
Infrastruktura sprzedaży internetowej……….22

2.1. Wielkosc rynku internetowego……….22
Rys. 2.1. Populacja swiatowa [mld]………22
Rys. 2.4...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich