Kategoria Marketing, Promocja, Reklama, Produkt

Dystrybucja jako narzędzie marketingowej działalności przedsiębiorstwa


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Charakterystyka dystrybucji……….5

1.1. Dystrybucja jednym z elementów marketingu mix
1.2. Rozwój dystrybucji i jej trendy
1.3. Role i funkcje dystrybucji


Rozdzial 2.
Kanały dystrybucji w działalności marketingowej……….27

2.1. Uczestnicy kanalów dystrybucji
2.2. Czynniki wpływajace na wybór kanalów dystrybucji
2.3. Sposoby oceniania i wyboru kanalów dystrybucji
2.4. Narzedzia systemu dystrybucji
2.5. Zbieranie informacji w dystrybucji
2.6. Promocje przez dystrybucyjne formy oddzialywania
2.7. Ocena systemu dystrybucji


Rozdzial 3.
System dystrybucji produktów w firmie x……….51

3.1...

Czytaj więcej

Model zarządzania zespolem w branzy reklamowejWstęp

Rozdzial I
Teoretyczne aspekty zarządzania grupa w branzy reklamowej

1.1. Istota i funkcje zarządzania
1.2. Kierowanie zespolem
1.3. Branza reklamowa – charakterystyka


Rozdzial II
Badania i analiza procesu zarządzania grupa na podstawie Agencji Reklamowej Globart

2.1. Charakterystyka firmy Globart
2.2. Zasady pozyskiwania i dobru kandydatów do pracy w dokumentach normatywnych firmy
2.3. Analiza SWOT firmy Globart


Rozdzial III
Model zarządzania grupa w Agencji Reklamowej Globart

3.1. Zalozenia
3.2. Koncepcja ogólna
3.3. Koncepcja szczególowa


Rozdzial IV
Zastosowanie modelu i ocena efektów

Zakończenie
Bibliografia
Spis t...

Czytaj więcej

Promocja w branzy muzycznej na przykładzie zespolu XYZ.


Wstęp.

Rozdzial I.
Promocja w branzy muzycznej.

1.1. Pojecie i istota promocji.
1.2. Instrumenty promocji w branzy muzycznej.
1.3. Specyfika promocji w branzy muzycznej.


Rozdzial II.
Charakterystyka zespolu XYZ.

2.1. Historia zespolu.
2.2. Profil działalności zespolu.
2.3. Wizerunek zespolu na rynku muzycznym.


Rozdzial III.
Działania promocyjne w zespole XYZ.

3.1. Reklama zespolu XYZ.
3.2. Wizerunek jako element promocji zespolu.
3.3. Rola menedzera w promocji zespolu.


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Manipulacja a odbiór reklamy, na przykładzie reklam w prasie.


Wstęp……….5

Rozdzial I
1.1 Reklama. Cele i klasyfikacja

1.1.1 Geneza reklamy ……….7
1.1.2 Istota, funkcje i cele reklamy ……….10
1.1.3 Cele reklamy w fazach cyklu zycia produktu………. 11
1.1.4 Dlugookresowe cele reklamy ……….14
1.1.5 Rodzaje reklamy ……….15
1.2 Media, srodki i nosniki reklamy ……….17
1.2.1 Klasyfikacja mediów i środków reklamowych………. 17
1.3 Charakterystyka reklamy prasowej………. 27
1.3.1 Formy reklamy prasowej ……….27
1.3.2 Zasady planowania reklamy prasowej………. 28
1.4 Mechanizmy psychologicznego wpływu stosowane w reklamach………. 30
1.4.1 Czynniki wpływajace na postepowanie konsumenta ……….30
1.4...

Czytaj więcej

Wpływ reklamy internetowej na wzrost i rozwój firmy.


Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Reklama tradycyjna

1.1. Definicja reklamy………… 5
1.2. Rodzaje i funkcje reklamy…………7
1.3. Cele reklamy…………15


Rozdzial 2.
Reklama internetowa.

2.1. Internet – historia i rozwój…………20
2.2. Reklama tradycyjna a internetowa…………25
2.3. Wykorzystanie Internetu w reklamie…………30
2.4. Analiza dzialan reklamowych w Internecie…………38


Rozdzial 3.
Reklama internetowa w Okregowej Spóldzielni Mleczarskiej XYZ

3.1. Charakterystyka firmy………44
3.2. Reklama internetowa stosowana przez Okregowa Spóldzielnie Mleczarska w XYZ………51
3.3. Wpływ reklamy internetowej na firme i jej rozwój…….. 58


Zakończenie………… 61

Bibliografia
Spis rys...

Czytaj więcej

Rola nowoczesnych form marketingu w tworzeniu i funkcjonowaniu serwisów internetowych


Wstęp

Rozdzial 1.
Wpływ Internetu na dzialalnosc promocyjna

1.1. Narzedzia promocji w Internecie ………1
1.2. Zastosowanie Internetu w prowadzonych działania ch promocyjnych ………5
1.3. Najczesciej popelniane bledy podczas dzialan promocyjnych w Internecie ………6

Rozdzial 2.
Witryna firmowa w Internecie i jej rodzaje

2.1. Podstawy funkcjonowania witryny firmowej ………7
2.2. Etapy tworzenia internetowej witryny firmowej ………8
2.2.1. Proces analizy przedwdrozeniowej ………8
2.2.2. Wybór agencji interaktywnej ………9
2.2.3. Projektowanie serwisu ……… 10
2.2.4. Testowanie strony ……… 15
2.2.5. Uruchomienie ……… 15
2.2.6...

Czytaj więcej

Przeslanki formulowania strategii marketingowych przedsiębiorstwa na przykładzie Tauron Polska Energia S.A.


Wstęp………..1

Rozdzial I
Istota i rola strategii marketingowych w zarządzaniu przedsiebiorstwem

1. Kierunki zarządzania strategicznego………..2
2. Istota i rodzaje strategii marketingowych………..4
3. Obszary strategiczne przedsiębiorstwa………..7

Rozdzial II
Etapy formulowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa

1. Metody diagnozy przedsiębiorstwa………..9
2. Misja i cele rozwojowe przedsiębiorstwa………..13
3. Okreslenie strategii marketingowych przedsiębiorstwa………..14
4. Środki realizacji strategii………..16
5. Wdrazanie strategii i kontrola………..18

Rozdzial III
Próba formulowania strategii marketingowych na przykładzie Tauron Polska Energia S.A.

1...

Czytaj więcej

Reklama w działalności firmy XYZ


Wstęp………2

Rozdzial I
Istota i zadania reklamy.

1.1. Historia reklamy w Polsce i na swiecie………4
1.2. Pojecie reklamy………6
1.3. Zadania reklamy………8
1.4. Media reklamowe………11
1.5. Badania marketingowe………23


Rozdzial II
Charakterystyka działalności firmy XYZ.

2.1. Prezentacja firmy XYZ………32
2.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie XYZ………37
2.3. Misje i cele firmy XYZ………40
2.4. Sytuacja finansowa i majatkowa w firmie XYZ………40
2.5. Analiza SWOT………45


Rozdzial III
Ocena wykorzystania reklamy przez firme XYZ w świetle badan wlasnych.

3.1. Metodologia badan wlasnych 47
3.2. Charakterystyka badanej grupy………49
3.3...

Czytaj więcej

Istota marketingu w działania ch przedsiębiorstwa.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Pojecie i znaczenie marketingu

1.1. Orientacja marketingowa………..4
1.2. Strategia marketingowa w zarządzaniu firma………..8
1.3. Miejsce strategii marketingowej w działalności przedsiębiorstwa ………..16
1.4. Rodzaj strategii marketingowej i kryteria jej wyboru………..19
1.5. Etapy formulowania strategii marketingowej oraz narzedzia ja wspomagajace………..26


Rozdzial II
PPH premegal jako podmiot dzialan marketingowych.

2.1. Profil i zakres działalności przedsiębiorstwa………..36
2.2. Analiza potencjalu kadrowego firmy………..44
2.3. Charakterystyka ekonomiki firmy………..52


Rozdzial III
Podstawy formulowania strategii marketing...

Czytaj więcej

Reklama internetowa jako srodek promocji produktu.


Wstęp………..5

Rozdzial 1
Pojecia i istota promocji i reklamy oraz historia Internetu

1.1. Zagadnienie promocji……….. 8
1.1.1. Definicja promocji……….. 8
1.1.2 Elementy promotion mix……….. 9
1.1.3 Proces komunikacji i cele promocji……….. 10
1.1.3. Instrumenty promocji ………..11
1.1.5. Zalety i wady promocji ………..14
1.2. Pojecie reklamy ………..15
1.2.1. Definicja reklamy ………..15
1.2.2. Funkcje reklamy ………..16
1.2.3. Rodzaje reklamy ………..17
1.2.4. Metody przekazu reklamy ………..19
1.2.5. Koszty w reklamie ………..19
1.2.6. Wybór mediów reklamowych ………..20
1.3. Historia Internetu i jego zarys jako medium reklamowego ………..21
1.3.1. Powstanie Internetu ………....

Czytaj więcej

Działalność marketingowa sieci drogerii XYZ


Wstęp.

Rozdzial 1
Koncepcja nowoczesnego marketingu

1.1. Geneza marketingu………. 5
1.2. Pojecia marketingu ………………..10
1.3. Cele marketingowe ……….15
1.4. Funkcje marketingu ……….17
1.4.1. Funkcja przygotowawcza: ……….17
1.4.2. Funkcja wykonawcza: ……….18
1.4.3. Funkcja wspomagajaca: ……….18
1.4.5. Funkcje gromadzenia informacji rynkowej ……….19
1.4.6. Funkcje w dziedzinie obrotu towarowego ……….19
1.4.7. Funkcje w dziedzinie zarządzania ……….20
1.4.8. Funkcje społeczne ……….20
1. 4. 9. Funkcje naukowe ……….21


Rozdzial 2
Marketing mix- charakterystyka instrumentów

2.1 Definicja marketingu mix ……….24
2.2. Instrumenty marketingu mix ……….26
2.2.2...

Czytaj więcej

Innowacyjnosc w zarządzaniu na przykładzie szkoly jezykowej.


Wstęp

Rozdzial 1
Pojecie innowacji i istoty konkurencji

1.1. Pojecie zarządzania
1.1.1. Definicja konkurencji
1.1.2. Istota konkurencji
1.1.3. Osiaganie przewagi konkurencyjnej
1.1.4. Metody i techniki badania otoczenia konkurencyjnego
1.2. Pojecie innowacji
1.2.1. Definicja i istota innowacji i zarządzania przez innowacje (ZPI)
1.2.2. Korzysci i zagrozenia plynace z wdrazania innowacji
1.2.3. Bariery wprowadzania innowacji


Rozdzial 2
Pozycja rynkowa szkoly XYZ na tle uwarunkowan rynku

2.1. Charakterystyka szkoly XYZ
2.1.1. Historia i zasoby szkoly XYZ
2.1.2. Oferta szkoly XYZ
2.2. Konkurencja na rynku szkól jezykowych
2.2.1...

Czytaj więcej

Kształtowanie marki na rynku usług budowlanych na podstawie firmy General Construction PolskaWstęp………..2

Rozdzial 1
Zarządzanie marka jako czesc zarządzania strategicznego

1.1. Historia powstania marki……….. 4
1.2. Marka jako element strategiczny – pojecia zwiazane z marka……….. 5
1.3. Strategia zarządzania marka ………..12
1.4. Zarządzanie marka w uslugach ………..27

Rozdzial 2
Firma General Construction Polska i jej otoczenie

2.1. Struktura branzy budowlanej ………..31
2.2. Firma General Construction Polska i jej udzial w rynku……….. 35
2.3. Zakres usług firmy General Construction Polska ………..37
2.4. Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa GCP ………..39
2.5. Pozycja konkurencyjna GCP ………..43

Rozdzial 3
Zarządzanie strategiczne ...

Czytaj więcej

Plan promocji na przykładzie restauracji XYZ


Wstęp…………2

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy promocji

1.1. Istota promocji………… 4
1.2. Instrumenty promocji………… 7
1.2.1. Reklama………… 7
1.2.2. Public relations …………13
1.2.3. Promocja sprzedazy………… 15
1.2.4. Sprzedaz osobista………… 17
1.3. Strategia promocji………… 19


Rozdzial II
Charakterystyka Nowego Dworu Mazowieckiego

2.1. Historia Nowego Dworu Mazowieckiego………… 23
2.2. Charakterystyka Nowego Dworu Mazowieckiego …………25
2.3. Rodzaje zakladów gastronomicznych w Nowym Dworze Mazowieckim………… 27


Rozdzial III.
Plan promocji restauracji meksykanskiej ‚XYZ’ wedlug modelu 6M

3.1. Charakterystyka restauracji………… 29
3.2. Cele promocji………… 29
3...

Czytaj więcej

Zarządzanie relacjami z klientem i ich wpływ na funkcjonowanie prywatnej kliniki specjalistycznej.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Charakterystyka systemu wspomagajacego zarzadzanie relacjami z klientami

1.1. Pojecie i definicje systemu CRM………. 3
1.2. Funkcje systemów CRM ………. 6
1.3. Kluczowe elementy marketingu relacji ………. 8
1.3.1. Marketingowe pojmowanie jakosci ………. 8
1.3.2. Kompleksowe zarzadzanie jakoscia ………. 9
1.4. Potrzeby i satysfakcja klienta ……….11
1.5. Klient strategiczny – kluczowy. Zarządzanie relacjami. ………. 16


Rozdzial II
Prywatna klinika specjalistyczna: jej pozycja na rynku

2.1. Analiza SWOT w literaturze przedmiotu ………. 22
2.2. Analiza SWOT prywatnej kliniki specjalistycznej ………. 25
...

Czytaj więcej

Reklama, jako proces komunikowania się z rynkiem


Wstęp……….. 5

Rozdzial I.
Istota reklamy

1. Pojecie funkcje i cele reklamy………..7
2. Typy reklamy z podzialem na rózne kryteria……….. 12
3. Rodzaje reklam ………..14
3.1.Reklama prasowa ………..14
3.2.Reklama telewizyjna ………..19
3.3.Reklama radiowa ………..21
3.4.Reklama internetowa ………..23
3.5.Reklama zewnetrzna ………..24
3.6.Reklama kinowa ………..26


Rozdzial II.
Znaczenie i elementy procesu komunikowania

1.Typy komunikowania ………..28
2.Elementy procesu komunikowania ………..30
3.Formy i typy komunikowania ……….. 37


Rozdzial III.
Elementy reklamy niezbedne w tworzeniu skutecznego komunikatu reklamowego

1.Narracja w relamie ………..43
2...

Czytaj więcej

Marketing w mediach tradycyjnych i elektronicznych.


Wstęp

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie marketingu

1.1. Pojecie marketingu oraz istota jego funkcjonowania
1.2. Podstawowe funkcje oraz zasady marketingu
1.3. Kierunki rozwoju marketingu


Rozdzial 2.
Media tradycyjne i elektroniczne w działalności marketingowej

2.1. Promocja i reklama jako podstawa wykorzystania mediów w marketingu
2.2. Media z punktu widzenia konsumenta
2.3. Media elektroniczne


Rozdzial 3.
Ocena efektywnosci mediów tradycyjnych i elektronicznych w badaniach wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan
3.2. Problemy badawcze
3.3. Metody i techniki badan
3.4. Organizacja badan
3.5. Wyniki badan wlasnych


Wnioski
Literatura

 
Czytaj więcej

Analiza elementów marketingu mix na przykładzie spółki akcyjnej XYZ


Wstęp……….. 4

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka marketingu

1.1. Podstawowe pojecia marketingu……….. 5
1.2. Ewolucja koncepcji marketingowych……….. 7
1.3. Charakterystyka marketingu przemyslowego……….. 9
1.4. Rynek dóbr przemyslowych a rynek dóbr konsumpcyjnych……….. 10
1.5. Segmentacja w marketingu przemyslowym ………..15
1.6. Analiza SWOT……….. 18
1.7. Marketing MIX zintegrowana struktura marketingu……….. 19
1.7.1. Produkt na rynku dóbr przemyslowych ………..20
1.7.2. Kształtowanie cen w marketingu przemyslowym ………..21
1.7.3. Dystrybucja w marketingu przemyslowym ………..21
1.7.4. Promocja w marketingu przemyslowym ………..23
1.8...

Czytaj więcej

Strategia wyrózniania się na rynku na przykładzie Osrodka Wczasowego.


Wstęp ………….2

Rozdzial I.
Strategia – pojecie i etapy formulowania

1.1 Pojecie strategii i jej poziomy ………….4
1.2 Etapy formulowania strategii…………. 10
1.3. Elementy ogólnej strategii przedsiębiorstwa 17

Rozdzial II.
Typ przewagi, oraz wybór obszaru konkurencji jako elementy strategii wyrózniania się na rynku

2.1. Przewaga konkurencyjna i jej zródla…………. 25
2.2. Wybór obszaru konkurencji ………….30
2.3. Strategie wyróznienia się na rynku ………….33

Rozdzial III.
Osrodek Wczasowy Klif w Jastrzebiej Górze – charakterystyka

3.1. Otoczenie konkurencyjne firmy ( klienci, dostawcy, konkurenci)…………. 40
3.2...

Czytaj więcej

Reklama radiowa jako instrument promocji przedsiębiorstwa na przykładzie Radia XYZ


Wstęp

Rozdzial I
Promocja i reklama jako jedne z dzialan marketingowych przedsiębiorstwa

1.1 Istota i rodzaje
1.2 Reklama jako srodek promocji
1.3 Skutecznosc i efektywnosc promocji firm


Rozdzial II
Charakterystyka reklamy radiowej

2.1 Uwarunkowanie wyboru nosników reklamy – reklama radiowa
2.2 Wlasnosci reklamy radiowej
2.3 Zasady tworzenia reklamy radiowej
2.4 Uwarunkowanie skutecznosci reklamy radiowej


Rozdzial III
Charakterystyka Radia XYZ(jako obiektu badan)

3.1 Rola i funkcje radia komercyjnego
3.2 Struktura organizacyjna Radia XYZ
3.3 Rola Radia XYZ na regionalnym rynku reklamy


Rozdzial IV
Działalność reklamowa Radia XYZ

5...

Czytaj więcej

Zastosowanie reklamy w bankowości detalicznej


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Reklama – najsilniejszy element promocji.

1.1. Geneza i historia reklamy……….4
1.2. Charakterystyka i elementy reklamy……….8
1.3. Reklama jako proces komunikacji……….12


Rozdzial 2.
Rynek usług bankowych.

2.1. Specyfika i koncepcja usług bankowych……….18
2.2. Podzial usług bankowych oraz ich jakosc……….22
2.3. Produkty i usługi bankowe……….25


Rozdzial 3.
Reklama usług bankowych.

3.1. Prawne ujecie reklamy bankowej……….30
3.2. Ocena skutecznosci kampanii reklamowej Alior Bank……….32
3.3. Odbiór reklamy bankowej przez konsumentów……….37


Zakończenie……….43
Bibliografia……….44
Spis tabel……….46
Spis wykresów...

Czytaj więcej

Wykorzystanie form reklamy na podstawie hipermarketu Tesco


Wstęp………..2

Rozdzial I
Reklama i jej rodzaje.

1.1. Pojecie reklamy………..4
1.2. Funkcje reklamy………..6
1.3. Rodzaje reklamy………..8
1.4. Etapy projektowania reklamy………..20


Rozdzial II
Reklama przedsiębiorstwa.

2.1. Najskuteczniejsze metody reklamy………..22
2.2. Podstawowe zasady reklamy………..24
2.3. Elementy promocji………..25
2.4. Budżet reklamy………..32
2.5. Tworzenie przekazów reklamowych………..33


Rozdzial III
Reklama w działalności sieci hipermarketów Tesco.

3.1. Charakterystyka sieci hipermarketów Tesco………..37
3.2. Kampania reklamowa sieci hipermarketów Tesco………..41
3.3. Ocena efektywnosci reklamy w sieci hipermarketów Tesco………..47


Zakońc...

Czytaj więcej

Kluczowe czynniki sukcesu w sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w sklepach malopowierzchnowych na przykładzie sieci X


Wstęp

Rozdzial 1.
Polska gospodarka przed i po transformacji ustrojowej.

1.1. Gospodarka scentralizowana.
1.2. Transformacja handlu detalicznego w Polsce po 1989 roku.
1.3. Rynek napojów alkoholowych w Polsce w latach 1989-2013.


Rozdzial 2.
Czynniki sukcesu przedsiebiorstw.

2.1. Czynniki sukcesu w świetle literatury przedmiotu.
2.2. Czynniki sukcesu w branzy detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych.


Rozdzial 3.
Charakterystyka przedsiębiorstwa X

3.1. Ogólna koncepcja przedsiewziecia i jego innowacyjnosc na tle konkurencji.
3.2. Analiza SWOT.
3.3. Strategia produktowa i elementy polityki cenowej.
3.4. Strategia promocji.
3.5...

Czytaj więcej

Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie firmy Coca-Cola


Wstęp …………2

Rozdzial I
Sposoby docierania reklamy do konsumenta

1.1 Historia reklamy coca – cola……….. 3
1.1.2 Reklama radiowa ………..8
1.1.3 Reklama internetowa……….. 10
1.1.4 Reklama prasowa ………..13
1.1.5 Plakat ………..13
1.2 Reklama – jej cele, funkcje i rodzaje ………..17
1.3 Targi ………..19
1.4 Kategorie reklam ………..20
1.5 Reklama w świetle komunikacji……….. 22


Rozdzial II
Psychologiczne efekty reklamy

2.1 Psychologiczne dzialanie reklamy na odbiorce……….. 25
2.2 Społeczne funkcja reklamy ………..30
2.3 Hierarchia efektów działania reklamy ………..32
2.4 Czynniki wpływajace na decyzje konsumenta……….. 33
2.5 Emocje w reklamie ………....

Czytaj więcej

Identyfikacja wizerunku marki luksusowej (na przykładzie BMW i Mercedes)


Wstęp

Rozdzial 1.
Kształtowanie marki luksusowej wybrane problemy

1.1. Marka luksusowa istota
1.2. Charakterystyka kluczowych elementów wizerunku marki
1.3. Ksztaltowanie wizerunku marki metody, zasady
1.4. Uwarunkowania efektywnego kształtowania marki luksusowej


Rozdzial 2.
Badanie wizerunku marki – wybrane zagadnienia metodologiczne

2.1. Istota i znaczenie badan marketingowych w procesię kształtowania wizerunku
2.2. Źródła informacji uzyteczne w procesię badania wizerunku marki
2.3. Charakterystyka ilosciowych technik badania wizerunku marki
2.4. Wykorzystanie jakosciowych technik badania wizerunku marki
2.5...

Czytaj więcej

Reklama internetowa jako forma dzialan promocyjnych


Wstęp……….. 3

Rozdzial 1.
Cel i metodyka badan.

1.1. Cel badan……….. 5
1.2. Metodyka badan……….. 5


Rozdzial 2.
Marketing internetowy i kierunki jego rozwoju

2.1. Marketing internetowy ………..7
2.2. Formy reklamy internetowej……….. 10
2.3. Metody kierowania reklamy ………..21
2.4. Modele cenowe obowiazujace na rynku reklamy internetowej ………..25
2.5. Koszty zwiazane z reklama internetowa ………..27
2.6. Mierzenie skutecznosci kampanii reklamowych ………..30
2.7. Kierunki rozwoju reklamy internetowej ………..33


Rozdzial 3.
Sprzedaz reklamy internetowej w sieci adtaily

3.1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa……….. 37
3.2...

Czytaj więcej

Promocja Gminy XYZ


Wstęp

Rozdzial I
Pojecie, cele i narzedzia promocji

1.1 Definicja promocji
1.2 Cele promocji
1.3 Funkcje promocji
1.4 Instrumenty promocji
1.5 Narzedzia promocji


Rozdzial II
Charakterystyka Gminy i Urzędu Gminy XYZ

2.1 Gmina XYZ – geografia i demografia
2.2 Charakterystyka Urzędu Gminy XYZ
2.3 Gmina XYZ w sieci i prasie


Rozdzial III
Promocja Gminy w opiniach mieszkanców

3.1 Charakterystyka demograficzno-spoleczna badanych 21
3.2 Promocja w opiniach respondentów
3.3 Inicjatywy Urzędu Gminy w zakresię PR


Podsumowanie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Badania marketingowe na przykładzie fimry XYZ


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Pojecie i znaczenie marketingu.

1.Strategia marketingowa w zarządzaniu firma………..5
2.Miejsce strategii marketingowej w działalności przedsiębiorstwa………..12
3.Rodzaj strategii marketingowej i kryteria jej wyboru………..17


Rozdzial II
Strategie marketingowe w poszczególnych fazach cyklu zycia produktu na rynku.

1.Koncepcja cyklu zycia produktu………..24
2. Charakterystyka poszczególnych faz cyklu zycia produktu………..25
3. Wykorzystanie koncepcji zycia produktu dla decyzji rynkowych przedsiębiorstwa………..26
3.1.Stadium wprowadzenia produktu na rynek………..26
3.2. Stadium wzrostu sprzedaży produktu………..27
3.3...

Czytaj więcej

Konkurencyjnosc marek wlasnych


Wstęp…………2

Rozdzial I
Konkurencja teoria i praktyka.

1.1. Konkurencja definicje i modele…………4
1.2. Rodzaje i formy konkurencji…………9


Rozdzial II
Marka w strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

2.1. Istota i funkcje marki…………23
2.2. Wizerunek a tozsamosc marki…………33
2.3. Rola nowej marki w strategii przedsiębiorstwa…………41


Rozdzial III
Marki wlasne (private labels) – próba charakterystyki.

3.1. Marki producenckie i marki sklepowe…………46
3.2. Typologia marek wlasnych…………50
3.2.1. Produkty rodzajowe (bezmarkowe)…………53
3.2.2. Imitacje…………54
3.2.3. Marki innowacyjne w sferze wartosci…………55


Rozdzial IV
Wielkopowierzchniowe przedsiębiorstwa h...

Czytaj więcej

Motywacja pracowników w firmie OPEC


Wstęp………..2

Rozdzial I
Motywacja.

1.1. Istota motywacji………..4
1.2. Teorie motywacji………..5


Rozdzial II.
Podzial motywacji.

2.1. Motywacja ukierunkowana na prace………..12
2.2. Motywacja ukierunkowana na pracownika………..14
2.3. Instrumenty pobudzania motywacji w przedsiębiorstwie………..17


Rozdzial III.
System motywacji OPEC XYZ Sp. z o.o.

3.1. Charakterystyka Spólki OPEC XYZ………..23
3.2. System i rodzaj motywacji………..23
3.3. Motywowanie niematerialne………..27


Zakończenie………..32
Bibliografia………..34
Aneks………..35
Spis rysunków………..38


 
Czytaj więcej

Marketing MIX

1. Marketing mix – wprowadzenie, formula 4P.

2. Koordynacja elementów marketingu mix.

3. Mix sprzedazowy.

4. ‚Przepychanie’ i ‚przeciaganie’ towaru.

5. Koncepcje marketingu mix.

6. Przyklady marketingu mix stosowanego przez Johnnie Walker & Sons.


 
Czytaj więcej

Customer Relationship Management – niezbedne narzędzie współczesnego biznesu


Wstęp

Rozdzial 1.
Charakterystyka systemu CRM

1.1. Zalozenia jakie powinien spelniac system CRM


Rozdzial 2.
Proces wdrozenia systemu CRM w przedsiębiorstwie

2.1. Cel wdrozenia CRM
2.2. Warunki udanego wdrozenia CRM
2.3. Koszty wdrozenia CRM w firmie
2.4. System CRM w cloud computing
2.5. Korzysci wynikajace z zastosowania systemu klasy CRM


Rozdzial 3.
System CRM w praktyce

3.1. Wdrozenia systemów CRM w Polsce


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków


 
Czytaj więcej

Zarządzanie marketingowe przedsiebiorstwem handlowym na przykładzie sieci XYZ


Wstęp…………. 4

Rozdzial 1.
Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem handlowym

1.1.Miejsce marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem…………. 5
1.2.Rola i znaczenie handlu w gospodarce rynkowej…………. 10
1.3.Instrumenty marketingowe stosowane w handlu…………. 16
1.4.Istota zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie handlowym…………. 21


Rozdzial 2.
Zarządzanie marketingowe w sieci XYZ.

2.1. Handel detaliczny w Polsce…………. 27
2.2. Charakterystyka sieci XYZ…………. 32
2.3. Struktura organizacyjna i profile działalności sieci XYZ…………. 38
2.4. Miejsce marketingu w działalności sieci Biedronka…………. 42
2.5...

Czytaj więcej

Wykorzystanie instrumentów marketingu – mix na przykładzie XYZ


Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Istota i rola marketingu w działalności przedsiębiorstwa.

1.1. Definicje, cele oraz funkcje marketingu………..6
1.2. Ewolucja koncepcji marketingu……….. 13
1.3. Zróznicowanie marketingu……….. 18
1.4. Nowoczesna koncepcja marketingu……….. 21
1.5. Rodzaje i kompozycja marketingu mix……….. 24

Rozdzial 2.
Podstawowe instrumenty marketingu mix w działalności przedsiebiorstw.

2.1. Produkt jako centralny element marketingu – mix………..30
2.2. Cena – element gry rynkowej……….. 41
2.3. Polityka dystrybucji……….. 48
2.4. Promocja jako sposób komunikowania się z rynkiem……….. 57

Rozdzial 3.
Instrumenty marketingu mix w działalno...

Czytaj więcej

Skutecznosc narzedzi promocji stosowanych przez warszawskie szkoly jezykowe.


Wstęp……….. 3

Rozdzial 1.
Zachowania konsumentów na rynku usług

1.1 Uwarunkowania wewnetrzne i zewnetrzne ……….5
1.1.1. Czynniki spoleczno-kulturowe ……….6
1.1.2. Czynniki osobiste………. 8
1.1.3. Czynniki psychologiczne ……….11
1.2 Proces decyzyjny………. 14
1.3 Modele zachowan konsumenckich ……….16


Rozdzial 2.
Marketing usług edukacyjnych

2.1. Specyfikacja marketingu uslug ……….19
2.2. Segmentacja runku uslug………. 23
2.3. Pozycjonowanie usług edukacyjnych na rynku………. 28


Rozdzial 3.
Narzedzia wykorzystywane w promowaniu usług edukacyjnych

3.1 Sprzedaz osobista ……….33
3.2 Reklama ……….35
3.3 Promocja sprzedazy ……….43
3.4 Public Relations………...

Czytaj więcej

Promocja Polski na Wystawie Expo 2010 w Szanghaju


Wstęp.

Rozdzial I.
Pojecie promocji

1.1. Definicja promocji
1.2. Cel promocji
1.3. Narzedzia promocji


Rozdzial II.
Swiatowe Wystawy Expo

2.1. Wystawy i targi jako narzedzie komunikacji marketingowej
2.2. Międzynarodowe Biuro Wystaw Swiatowych
2.3. Historia Swiatowych Wystaw Expo
2.4. Istota wspólczesnych Wystaw Expo
2.5. Przychody Wystaw Swiatowych
2.6. Najciekawsze Wystawy Expo


Rozdzial III.
Promocja Polski na Swiatowej Wystawie Expo 2010

3.1. Historia Polski na Wystawach Expo
3.2. Temat przewodni Wystawy Expo 2010 i Polski
3.3. Programy promocyjne Polski na Expo 2010
3.4. Cel promocji Polski
3.5...

Czytaj więcej

Wpływ reklamy na proces decyzyjny konsumenta na podstawie firmy XYZ.


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Podstawowe pojecia i cel pracy

1.1 Reklama – jej cele, funkcje i rodzaje
1.1.1. Reklama……….4
1.1.2 Cele reklamy………. 4
1.1.3. Funkcje reklamy………. 5
1.2. Rodzaje reklamy………. 6
1.2.1. Reklama telewizyjna ………. 6
1.2.2. Reklama radiowa……….6
1.2.3. Reklama internetowa……….8
1.2.4. Reklama prasowa……….9
1.2.5. Plakat……….10
1.2.6. Billboard……….11
1.2.7. Targi……….12
1.3. Cztery kategorie reklam……….13
1.4. Reklama w świetle komunikacji……….14
1.5. Cel……….17
1.5.1.Teza pracy……….17


Rozdzial II
Psychologiczne efekty reklamy.

2.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie marketingowe.


Rozdzial 1.
Analiza makrootoczenia firmy.

Rozdzial 2.
Analiza otoczenia blizszego.

Rozdzial 3.
Analiza wewnetrzna firmy, na podstawie dostepnych materialów i ogólnej wiedzy. (Mozna przyjac pewne zalozenia.)

Rozdzial 4.
Wnioski z przeprowadzonych analiz.

Rozdzial 5.
Propozycja dotyczaca strategii marketingowej firmy.

Rozdzial 6.
Propozycje dotyczace strategii firmy w zakresię poszczególnych elementów marketing-mix.


 
Czytaj więcej

Internetowa promocja usług turystycznych branzy hotelarskiej na przykładzie wybranych rzeszowskich hoteliWstęp ………..2

Rozdzial I.
Charakterystyka rynku usług hotelarskich

1.1. Pojecie hotelarstwa w świetle literatury przedmiotu ………..4
1.2. Usluga hotelarska i jej cechy………..11
1.3. Rynek usług hotelarskich jako segment rynku turystycznego……….13


Rozdzial II.
Promotion- mix na rynku usług hotelarskich

2.1. Istota marketingu, jego funkcje, cele i znaczenie ………..17
2.2. Instrumenty promocji w turystyce ………..21
2.3. Rola samorządu terytorialnego w promocji turystyki …………26
2.4. Rola personelu w promowaniu hotelu ………..30
2.5. Internet jako narzedzie promocji usług hotelarskich………..33
2.6...

Czytaj więcej

Strategia marketingowa i jej znaczenie w zarządzaniu firma XYZ


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Istota i zasady formulowania strategii marketingowej.

1.1. Pojecie strategii marketingowej i jej funkcje………..5
1.2. Podstawowe rodzaje strategii marketingowych………..8
1.3. Procedura tworzenia strategii marketingowej………..11
1.4. Instrumenty wdrazania strategii marketingowych w przedsiębiorstwie………..14


Rozdzial 2.
Charakterystyka firmy XYZ

2.1. Historia firmy, misja i przedmiot działalnosci………..24
2.2. Zarządzanie i struktura organizacyjna………..30
2.3. Asortyment oferowanych uslug………..34
2.4. Rynek i konkurencja………..39


Rozdzial 3.
Formulowanie strategii marketingowej firmy XYZ.

3.1...

Czytaj więcej

Rola marketingu bezpośredniego w procesię zdobywania lojalnosci nabywcow.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
marketing bezposredni jako jeden z instrumentów marketingu-MIX

1.1. Marketing bezposredni – istota i znaczenie ……….5
1.2. Elementy marketingu bezpośredniego ……….9
1.3. Uwarunkowania marketingu bezpośredniego………. 15
1.4. Wybrane narzedzia marketingu bezpośredniego……….24


Rozdzial II.
Budowanie lojalnosci klientów

2.1. Lojalnosc jako wyznacznik satysfakcji klientów ……….39
2.2. Czynniki determinujace lojalnosc klientów ……….45
2.3. Programy lojalnosciowe ……….51


Rozdzial III.
Ankieta

3.1. Opis respondenta……….54
3.2. Ankieta ……….54
3.3. Wnioski do ankiety ……….65


Wnioski……….67
Literatura ……….69
Spi...

Czytaj więcej

Czynniki wpływajace na zachowania nabywców i procesy podejmowania decyzji o zakupie.

Streszczenie………… 4

Wstęp………… 5

Rozdzial 1.
Zachowania konsumentów na rynku

1.1.Teoria zachowania konsumentów………… 7
1.2. Zachowania konsumenta …………10
1.2.1. Racjonalnosc zachowan konsumenta …………11
1.2.2. Irracjonalnosc zachowania konsumenta………… 14
1.3. Podejmowanie decyzji przez konsumentów …………15
1.4. Zachowanie konsumentów po dokonaniu zakupów………… 19
1.5. Proces oddzialywania przedsiębiorstwa na rynek …………22
1.5.1. Reklama………… 26
1.5.2.marketing bezposredni………… 29
1.5.3. Public relations …………30
1.5.4. Sprzedaz osobista………… 31
1.5.5. Promocja uzupelniajaca …………31
1.5.6. Sponsoring …………31


Rozdzial 2.
Metodyka badan

2...

Czytaj więcej

Marketing usług spółki przewozowej PKP CARGO


Wstęp……….3

Rozdzial I
Uslugi jako podstawowy ‚produkt’ dostarczany przez firmy uslugowe

1.1. Usluga definicja, istota, cechy ……….4
1.2. Typologia uslug ……….10
1.3. Nabywca usługi – jego oczekiwania oraz zachowania ……….19
1.4. Otoczenie rynkowe uslugodawcy ……….22
1.4.1. Struktura otoczenia uslugodawcy ……….22
1.4.2. Czynniki podazowe na rynku uslug ……….23
1.4.3. Czynniki popytowe na rynku uslug ……….25


Rozdzial II
Marketing mix w działalności uslugowej

2.1. Sposoby urealnienia usługi w marketingu ……….27
2.2. Instrumenty uslugowego marketingu mix ……….29
2.2.1. Usluga jako produkt ……….29
2.2.2. Cena uslugi ……….32
2.2.3...

Czytaj więcej

Analiza wpływu wartosci marki na wartość przedsiębiorstwa


Wstęp………5

Rozdzial I.
Wpływ zasobów niematerialnych na wartość przedsiębiorstwa

1.1. Maksymalizacja wartosci jako cel działania przedsiębiorstwa ………8
1.2. Zarządzanie wartoscia przedsiębiorstwa ……… 12
1.3. Zasoby jako źródłowartosci przedsiębiorstwa ……… 14
1.3.1. Teoria zasobowa przedsiębiorstwa ………15
1.3.2. Zasoby niematerialne i wartość firmy ……… 17
1.3.3. Pozabilansowy charakter zasobów niematerialnych ……… 23
1.3.4. Znaczenie pozabilansowych zasobów niematerialnych dla budowania wartosci przedsiębiorstwa……… 26


Rozdzial II.
Marka jako pozabilansowy zasób niematerialny budujacy wartość przedsiębiors...

Czytaj więcej

Promocja usług bankowych (Przyklad Banku PKO S.A.)


Wstęp …………3

Rozdzial 1
Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

1.1 Istota marketingu………… 5
1.2 Istota promocji …………10
1.2.1 Reklama …………10
1.2.2 Public relations………… 18
1.2.3 Sprzedaz osobista …………24
1.2.4 Promocja sprzedazy …………29


Rozdzial 2
Bank XYZ. Jako podmiot na rynku bankowym

2.1 System bankowy w Polsce …………33
2.2 Sektor bankowy w Polsce………… 36
2.3 Charakterystyka Banku XYZ…………. 41
2.3.1 Rys historyczny banku …………41
2.3.2 Kapital Banku XYZ. …………46
2.3.3 Struktura organizacyjna Zarzad XYZ…………. 47
2.4 Produkty i promocje Banku XYZ …………50
2.5 Organizacja dzialan promocyjnych w strategii banku………… 53


Rozdzial 3
Skutecznos...

Czytaj więcej

Internet jako silna bron działalności marketingowej firmy


Wstęp………. 8

Rozdzial I
Charakterystyka sieci internetowych

1.1 Powstanie i rozwój Internetu………. 10
1.2. Internet w Polsce ……….12
1.3. Rodzaje dostepu do Internetu ……….15
1.4. Charakterystyka usług sieciowych ……….18
1.5. Portret Polskiego internauty………. 22


Rozdzial II
Wykorzystanie instrumentów internetowych w e-biznesie

2.1. Powstanie, rozwój i wspólczesne oblicze e-biznesu………. 27
2.2. Modele przedsiebiorczosci elektronicznej ……….32
2.3. Rozwój i stan obecny polskiego e-biznesu………. 35
2.4. Zastosowanie Internetu w transakcjach firmy ……….39
2.4.1. Wybrane usługi finansowe w Internecie ……….40
2.4.2...

Czytaj więcej

Czynniki determinujace zachowania konsumentów na rynku dóbr kosmetycznych


Wstęp

Rozdzial 1.
Zachowania konsumenckie

1.1. Pojecie zachowan konsumenckich
1.2. Zachowania racjonalne i nieracjonalne
1.3. Procesy podejmowania decyzji przez konsumentów


Rozdzial 2.
Klasyfikacja czynników wpływajacych na zachowania konsumentów

2.1. Czynniki wewnetrzne
2.1.1. Percepcja
2.1.2. Motywacja i wartosci
2.1.3. Postawy i przekonania
2.1.4. Osobowosc i style zycia
2.1.5. Procesy uczenia się i pamiec
2.2. Czynniki zewnetrzne spoleczno-kulturowe
2.2.1. Oddzialywanie rodziny
2.2.2. Wpływ grup odniesienia
2.2.3. Liderzy opinii
2.2.4. Rola kultury
2.3. Czynniki zewnetrzne ekonomiczne
2.3.1. Dochody
2.3.2. Ceny
2.3...

Czytaj więcej

Fundacja komunikacji społecznej jako przyklad organizacji non- profit kszaltujacej postawy obywateli za pomoca reklamy społecznej.Wstęp ……….. 3

Rozdzial 1.
Istota reklamy społecznej

1.1. Historia reklamy społecznej w Polsce ……….. 6
1.2. Istotne róznice miedzy reklama spoleczna a reklama komercyjna ……….. 7
1.2.1. Róznice w intencji reklamy społecznej i reklamy komercyjnej ……….. 8
1.2.2. Róznice w funkcji reklamy społecznej i reklamy komercyjnej ……….. 9
1.2.3. Róznice we wlasciwosciach zmienianej postawy miedzy reklama spoleczna a reklama komercyjna ……….. 11
1.2.4. Typ obietnic i charakter reklamy w reklamie społecznej i reklamie komercyjnej ……….. 13
1.2.5. Kanały dystrybucji reklamy społecznej i reklamy komercyjnej ……….. 14
1.2.6...

Czytaj więcej

Działalność marketingowa uslugodawców logistycznych.Wstęp

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka usług logistycznych

1.1. Istota, klasyfikacja i znaczenie usług logistycznych we wspólczesnej gospodarce
1.2. Przeslanki popytu na usługi logistyczne
1.3. Typologia uslugodawców logistycznych
1.4. Branza usług logistycznych – stan obecny oraz kierunki rozwoju
1.5. Usluga kurierska jako usluga logistyczna

Rozdzial 2
Marketing w działalności uslugodawców logistycznych

2.1. Istota marketingu
2.2. Zarys nowoczesnych koncepcji marketingu w uslugach
2.3. Strategie marketingowe uslugodawców logistycznych
2.4...

Czytaj więcej

Promotion-mix masowych wydarzen muzycznych.


Wstęp

Rozdzial I
1.1. Marketing a reklama. Reklama a reklama wizualna

1.2. Specyfika oraz marketing – mix masowych wydarzen muzycznych
1.3. Reklama i reklama wizualna jako element promotion – mix masowych wydarzen muzycznych

Rozdzial II
Nosniki reklamy wizualnej jako narzedzia w promotion – mix masowych wydarzen muzycznych

2.1. Media reklamy wizualnej w promotion – mix masowych wydarzen muzycznych
2.2. Reklama telewizyjna
2.3. Reklama prasowa
2.4. Inne formy zewnetrznej reklamy wizualnej

Rozdzial III
Reklama wizualna sluzaca realizacji strategii promotion – mix masowych wydarzen muzycznych na konkretnych przykladach

3...

Czytaj więcej

Zarządzanie marketingowe przedsiebiorstwem na przykładzie Zakladów Miesnych.Wstęp………… 3

Rozdzial I
Rola i znaczenie marketingu w zarządzaniu przedsiebiorstwem

1.1. Pojecie i istota marketingu …………5
1.2. Orientacja marketingowa przedsiebiorstw………… 11
1.3. Istota i cele zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem………… 16


Rozdzial II
Proces zarządzania marketingowego przedsiebiorstwem

2.1 Podstawy decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie …………21
2.1.1. Identyfikacja oraz ocena możliwości i zagrozen działania przedsiębiorstwa …………21
2.1.2. Kryteria i sposoby oceny możliwości i zagrozen działania przedsiębiorstwa………… 24
2.1.3. Segmentacja rynku …………30
2.2...

Czytaj więcej

Rola reklam spolecznychWstęp ………2

Rozdzial 1.
Reklama spoleczna i kampanie społeczne

1.1. Historia reklamy społecznej oraz jej definicje……… 3
1.2. Funkcje i cele oraz formy przekazu reklamy społecznej ………4
1.3. Istota i definicje kampanii spolecznych……… 8
1.4. Cele i funkcje kampanii spolecznych……… 9
1.5. Opis wybranych kampanii spolecznych……… 9
1.5.1 ‚Pij mleko! bediesz wielki’……… 10
1.5.2 ‚Bo zupa byla za slona’ ………11
1.5.3 ‚Male jest kruche’ ………12
1.5.4 ‚Nowotwór nie potwór’……… 14


Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badania ………16
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ………16
2.3. Zmienne i ich wskazniki ………18


Rozdzial 3.

Czytaj więcej

Działania promocyjne operatorów telefonii komórkowej w Polsce.


1. Wstęp ………… 2

2. Telefonia GSM
2.1 Historia sieci GSM ………… 10
2.2 Co to jest GSM ? ………… 12
2.3 Istota działania GSM ………… 14

3. Konkurencja w telefonii komórkowej

3.1 Konkurencja na rynku i spsoby promocji ………… 17
3.2 Jak wybierac? ………… 25
3.3 Przebieg strategii marketingowych operatorów GSM ………… 26
3.4 UMTS jako wizja przyszlosci ………… 29

Podsumowanie ………… 36
Slownik podstawowych pojęć………… 39
Bibliografia ………… 48


 
Czytaj więcej

Normy prawne i etyczne reklamie.


Wstęp…………4

Rozdzial 1.
Reklama.

1.1. Pojecie reklamy…………5
1.2. Cele reklamy…………7
1.3. Perswazyjna rola reklamy…………8
1.3.1. Reklama, która obiecuje…………10
1.3.2. Emocje w reklamie…………12
1.3.3. Nadawca w reklamie…………12
1.3.4. Ukryta perswazja i manipulacja…………13
1.4. Postawy wobec reklamy…………15
1.5. Reklama a prawo…………16

Rozdzial 2
Unormowania prawne.

2.1. Ustawowe pojecie reklamy…………20
2.1.1. Ustawowa definicja reklamy…………20
2.1.2. Ustawowa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji…………21
2.1.3. Zasady dotyczace działalności reklamowej…………22
2.2. Kodeks postępowania w dziedzinie reklamy…………28
2.3...

Czytaj więcej

Rola i znaczenie marki produktów na rynku dóbr konsumpcyjnych


Wstęp

Rozdzial I.
Wspólczesne tendencje w konsumpcji

1. Serwicyzacja i dematerializacja konsumpcji
2. Domocentryzacja i prywatyzacja konsumpcji
3. Homogenizacja i heterogenizacja konsumpcji
4. Dekonsumpcja i prosumpcja


Rozdzial II.
Rola marki produktu

1. Elementy marki
1.1. Nazwa marki
1.2. Znak marki
1.3. Cztery poziomy marki
2. Funkcje marki
3. Tozsamosc marki
4. Wyznaczniki sily marki
5. Analiza pozycji rynkowej i wycena marki
6. Strategie marki
6.1. Strategia marki indywidualnej
6.2. Strategia marki rodzinnej
6.3. Strategia marek laczonych
6.4. Strategia rozszerzania marki
7. Korzysci z posiadania silnej marki
8...

Czytaj więcej

Działalność marketingowa na przykładzie hotelu – pensjonatu.


Spis tresci w jezyku niemieckim…………..5

Streszczenie w jezyku niemieckim…………..7

Wstęp…………..8

Rozdzial 1
Charakterystyka gminy XYZ i miejscowosci XYZ

1.1. Historia miejscowosci i Gminy …………..10
1.2. Polozenie i obszar………….. 13
1.3. Ludnosc …………..17
1.4. Walory rekreacyjne miejscowosci i Gminy …………..18
1.5.Infrastruktura techniczna………….. 20
1.6. Infrastruktura spoleczna …………..23
1.6.1. Oswiata …………..23
1.6.2. Opieka zdrowotna………….. 24
1.6.3. Pomoc spoleczna………….. 24
1.6.4. Kultura i sport………….. 25


Rozdzial 2
Charakterystyka hotelu – pensjonatu XYZ

2.1. Historia powstania Hotelu – XYZ …………..26
2.2. Kierunki działalności Pensjonatu………….. 27

Czytaj więcej

Reklama telewizyjna i jej wpływ na dzieci na przykładzie firmy Danone


Wstęp

Rozdzial I
Reklama telewizyjna, jako narzedzie promocji

1.1 Miejsce reklamy w marketingu
1.2 Cele i funkcje reklamy
1.3 Metody projektowania reklam
1.4 Reklama telewizyjna- charakterystyka
1.5 Oddzialywanie reklam telewizyjnych na dzieci


Rozdzial II
Charakterystyka firmy Danone oraz analiza dzialan reklamowych firmy

2.1 Charakterystyka firmy Danone oraz zakres jej działania
2.2 Działania marketingowe stosowane przez firme Danone z uwzglednieniem dzialan promocyjnych
2.3 Analiza dzialan reklamowych firmy Danone skierowanych do dzieci


Rozdzial III
Badanie wpływu reklam firmy Danone na dzieci w wieku szkolnym – badanie wlasne anki...

Czytaj więcej

Kobiece tabu w reklamie


Wstęp

Rozdzial 1.
Teoria reklamy i prasy kobiecej

1.1.Pojecie reklamy
1.2.Cele i funkcje reklamy
1.3.Perswazja w reklamie
1.4.Specyfika reklam prasowych
1.5.Rynek prasy kobiecej i charakterystyka jej segmentów


Rozdzial 2
Psychologia reklamy

2.1.Skutecznosc reklam skierowanych do kobiet
2.2.Rola koloru i wielkosci przekazu reklamowego
2.3.Jezyk w reklamach kosmetyków


Rozdzial 3.
Zagadnienia tabu poruszane w reklamach

3.1.Tabu dotyczace seksualnosci kobiet
3.2.Cialo i fizjologia kobiety
3.3.Choroby
3.4.Brzydkie cialo kobiety


Zakończenie
Bibliografia
Spis Fotografii


 
Czytaj więcej

Rola i funkcja marketingu a sprzedaz produktów mleczarskich


Wstęp………5

Rozdzial I.
Istota marketingu

1.1. Pojecie i ewolucja marketingu……… 7
1.2. Struktura marketingu ………8
1.3. Rola marketingu ………11
1.4. Funkcje marketingowe ………12
1.5. Otoczenie marketingu ………13


Rozdzial II.
Marketingowy system informacji

2.1. Charakterystyka marketingowego systemu informacji ………16
2.2. Badania rynkowe i ich wykorzystanie ………18
2.2.1. Pojecie i rola badan marketingowych……… 18
2.2.2. Źródła badan marketingowych ………19
2.3. Segmentacja rynku……… 21


Rozdzial III.
Marketing mix- marketingowe instrumenty oddzialywania na rynek

3.1. Miejsce produktu w marketingu ………23
3.1.1. Pojecie i struktura produktu ………23
3.1.2...

Czytaj więcej

Planownie marketingowe

Wstęp

Rozdzial I
Cele i przedmiot planu marketingowego

1 Ogólne spojrzenie na planowanie……….1
2 Czym jest planowanie?………. 1
3 Proces planowania ……….3
4 Co to jest plan marketingowy?………. 4
5 Cele sporzadzania planu marketingowego………. 6
6 Dla kogo sporzadzany jest plan marketingowy? ……….7
7 Kto opracowuje plan marketingowy? ……….7
8 Jakie funkcje pelni plan marketingowy?………. 8
9 Jakie korzysci daje przygotowanie planu marketingowego?………. 8
10 Dlaczego planowanie marketingowe jest obecnie konieczne? ……….9
11 Rodzaje planów marketingowych ……….9
12 Istota planowania marketingowego………. 10
13 Zastrzezenia do planu marketingowego………. ……….11
14 N...

Czytaj więcej

Marketingowe zarzadzanie nowym produktem


Wstęp………. 1

Rozdzial I.
Zagadnienia metodologiczne

1. Definicja i rodzaje innowacji……….. 3
2. Pojecie nowego produktu ………..6
3. Proces rozwoju nowego produktu ………..10
3.1. Opracowanie strategii nowego produktu…………10
3.2. Poszukiwanie idei nowego produktu…………17
3.3. Selekcjonowanie idei produktu…………19
3.4. Rozwój i testowanie koncepcji…………20
3.5. Opracowanie strategii marketingowej…………21
3.6. Analiza przedsiewziecia…………22
3.7. Rozwój techniczny produktu…………23
3.8. Testy rynkowe…………25
3.9. Komercjalizacja…………28
3.10.Analiza SWOT…………30
4. Cykl rynkowego zycia produktu ………..32


Rozdzial II.
Analiza branzy mleczarskiej ze szczególnym uwzgledn...

Czytaj więcej

Zaleznosc zachowania czlowieka od wizerunku erotycznego kobiety w mediach


Wstęp

Rozdzial I
Erotyka w reklamie

1.1. Reklama – podstawowe pojecia i funkcje
1.2. Erotyka jako sposób oddzialywania na psychike czlowieka
1.3. Erotyzm w reklamie


Rozdzial II
Erotyczny wizerunek kobiety w reklamie

2.1. Stereotyp kobiety w reklamie – pojecie i źródła stereotypów
2.2. Rodzaje wizerunków kobiet w reklamie oraz ich rola
2.3. Grupy ludzi, do których kierowane sa erotyczne reklamy


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Problem badawczy
3.2. Hipotezy
3.3. Techniki badawcze
3.4. Osoby badane


Rozdzial IV
Zachowania kobiet i mezczyzn uwarunkowane wizerunkiem erotycznym kobiety – analiza wyników badan wlasnych

4.1...

Czytaj więcej

Reklama promotion – Mix


Wstęp………1

Rozdzial I
Charakterystyka reklamy

1.1. Definicja Promotion – Mix ………2
1.1.1. Rodzaje instrumentów sprzedaży oddzialywujacych na konsumenta……… 6
1.1.2 . Rodzaje instrumentów sprzedaży oddzialywujacych na produkt ………10
1.2 Definicja oraz funkcja reklamy……… 14
1.2.1. Reklama ………14
1.2.2. Cele reklamy ……… 15
1.2.3. Funkcje reklamy ……… 16
1.3. Charakterystyka podstawowych środków reklamy ………17
1.3.1. Reklama telewizyjna ……… 17
1.3.2. Reklama radiowa ……… 19
1.3.3. Reklama internetowa ………20
1.3.4. Reklama prasowa ………23
1.3.5. Reklama teaserowa ……… 24
1.3.6. Reklama a róznica pokolen ………26
1.4...

Czytaj więcej

Kampania Reklamowa na przykładzie marki XXX


Wstęp

Charakterystyka ogólna produktu i producenta

Ocena dotychczasowej kampanii reklamowej XXX
Tresc przekazu
Struktura przekazu
Ksztalt przekazu
Rodzaj argumentacji
Źródła przekazu
Propozycja dzialan reklamowych

Zalaczniki


 
Czytaj więcej

Kulturowe wizerunki kobiet w reklamie telewizyjnejWstęp

Rozdzial 1.
Kulturowe wizerunki kobiet w Polsce

Rozdzial 2.
O reklamie telewizyjnej wprost

2.1. Reklama i jej istota
2.2. Perswazyjna rola reklamy
2.3. Sila emocji w reklamie
2.3.1. Barwa
2.3.2. Erotyka i zmyslowosc
2.3.3. Humor
2.3.4. Muzyka


Rozdzial 3.
Wizerunki kobiet w reklamie telewizyjnej

3.1. Kobieta tradycyjna
3.1.1. Matka
3.1.2. Zona
3.1.3. Pani domu/kura domowa
3.1.4. Degustatorka
3.2. Kobieta nowoczesna
3.2.1. Kokietka.
3.2.2. Wamp
3.2.3. Mloda lolitka
3.2.4. Wyzwolona/aktywna
3.3. Wizerunki kobiet w reklamach adresowanych do mezczyzn


Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Instrumenty promocji na rynku samochodów osobowych w Polsce na przykładzie XYZ.Wstęp………..3

Rozdzial I
Działania promocyjne na rynku samochodów osobowych w Polsce.

1.1. Reklama………..5
1.2. Promocja sprzedazy………..12
1.3. Sprzedaz osobista………..17
1.4. Public Relations………..21


Rozdzial II
Rynek samochodów osobowych w Polsce.

2.1. Charakterystyka rynku motoryzacyjnego………..28
2.2. Uczestnicy rynku motoryzacyjnego………..32
2.3. Dystrybucja na rynku samochodów osobowych………..34
2.4. Forma i dynamika sprzedazy………..40


Rozdzial III
Firma Fiat Auto Poland na rynku samochodów osobowych w Polsce.

3.1. Fiat Auto Poland na polskim rynku samochodowym………..50
3.2...

Czytaj więcej

Postawy konsumentów wobec reklamy w Polsce.


Streszczenie………..4
Slowa kluczowe………..5
Wstęp………..6

Rozdzial I
Podstawy teoretyczne reklamy.

1.1. Definicja i rodzaje reklamy………..8
1.2. Kryteria klasyfikacji………..13
1.3. Funkcje reklamy………..15
1.4. Prawne uwarunkowania reklamy w Polsce………..17


Rozdzial II
Środki przekazu reklamowego.

2.1. Reklama telewizyjna………..21
2.2. Reklama radiowa………..22
2.3. Reklama prasowa………..23
2.4. Reklama zewnetrzna (outdoor)………..23
2.5. Reklama elektroniczna………..24


Rozdzial III
Skutecznosc i efektywnosc reklamy.

3.1. Istota skutecznosci reklamy………..30
3.2. Sposoby badania skutecznosci reklamy………..35
3.2.1. Badanie sprzedaży w przeszlosci………..36
3.2.2...

Czytaj więcej

Zachowania konsumentów na rynku mlecznych napojów fermentowanych suplementowanych dodatkami roslinnymi1. Wprowadzenie…………2

1.1. Mleczne napoje fermentowane…………2
1.2. Dodatki roslinne…………3

2. Cel i teza…………5

3. Zachowania konsumenckie.
3.1. Wstęp…………6
3.2. Racjonalnosc i irracjonalnosc zachowan konsumenckich…………7
3.3. Czynniki kształtujące zachowania konsumentów na rynku…………10
3.3.1. Czynniki ekonomiczne…………10
3.3.2. Uwarunkowania marketingowe…………11
3.3.3. Czynniki spoleczno-kulturowe…………12
3.3.4. Czynniki psychologiczne…………13
3.3.5. Modele czynników wyboru zywnosci…………13
3.4. Perspektywa funkcjonalnych dodatków do mlecznych napojów fermentowanych.
3.4.1. Wpływ oczekiwan konsumenta…………18
3.4.2. Działania producenta…………19

4...

Czytaj więcej

Analiza wykorzystania marketingu – mix w XYZ.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Istota marketingu

1.1. Geneza marketingu……….. 6
1.2. Pojecia zwiazane z marketingiem ……….. 10
1.3. Wspólczesny marketing ………..15

Rozdzial II.
Charakterystyka firmy

2.1. X – historia i dzialalnosc ………..26
2.2. Analiza SWOT ………..33
2.3. Przeglad konkurencji oraz danych finansowych……….. 38

Rozdzial III.
Miejsce marki X na rynku sportowym w świetle badan

3.1. Metodologia badan ……….. 47
3.2. Charakterystyka uzytkowników marki X……….. 48
3.3. Wnioski z badan ………..61

Zakończenie ………..63
Zalaczniki ………..64
Bibliografia ……….. 67

 
Czytaj więcej

Promocja Gminy ZXY

Wstęp……….4

Rozdzial I
Pojecie, cele i narzedzia promocji

1.1 Definicja promocji………. 5
1.2 Cele promocji………. 6
1.3 Funkcje promocji………. 6
1.4 Instrumenty promocji ……….7
1.5 Narzedzia promocji………. 10


Rozdzial II
Charakterystyka Gminy i Urzędu Gminy XYZ

2.1 Gmina XYZ – geografia i demografia………. 12
2.2 Charakterystyka Urzędu Gminy XYZ………. 15
2.3 Gmina XYZ w sieci i prasie ……….18


Rozdzial III
Promocja Gminy w opiniach mieszkanców

3.1 Charakterystyka demograficzno-spoleczna badanych……….21
3.2 Promocja w opiniach respondentów ……….23
3.3 Inicjatywy Urzędu Gminy w zakresię PR ……….34


Podsumowanie ……….35
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Product placement. Przyklady zastosowan w wybranych produkcjach TVN

Wstęp ………..1

Rozdzial 1.
Product placement – zagadnienia teoretyczne

1.1 Definicja product placement ………..2
1.2 Historia powstania i rozwoju ……….. 6
1.4 Product placement a inne narzedzia promocji……….. 10
1.4 Oddzialywanie product placement ………..15
1.5 Celebryci w product placement ………..18
1.6 Zalety i wady lokowania produktu ………..19

Rozdzial 2.
Rodzaje product placement

2.2 Product placement produktu, marki lub tematu……….. 25
2.2 Sposoby obecnosci produktu w filmie ………..30
2.3 Inne formy product placement……….. 33

Rozdzial 3.
Charakterystyka stacji TVN

3.1.Historia stacji ………..41
3.2. Struktura TVN ………..45
3.3.Ramówka Stacji ………..46
3...

Czytaj więcej

Kampania reklamowa Wedel – analiza i ocena dzialan

Wstęp

Charakterystyka ogólna produktu i producenta
Ocena dotychczasowej kampanii reklamowej czekolady mlecznej Wedel ‚Fabryka przyjemnosci’
Tresc przekazu
Struktura przekazu
Ksztalt przekazu
Rodzaj argumentacji
Źródła przekazu
Propozycja dzialan reklamowych

Zalaczniki


 
Czytaj więcej

Marketing usług ubezpieczeniowych


Wstęp

Rozdzial 1
Ubezpieczenia i marketing – rozwazania teoretyczne

1.1. Istota i znaczenie usług ubezpieczeniowych we wspólczesnej gospodarce
1.2. Istota marketingu
1.3. Zarys nowoczesnych koncepcji marketingu w uslugach
1.4. Strategie marketingowe uslugodawców ubezpieczeniowych
1.5. Marketing-mix uslugodawcy ubezpieczeniowego
1.6. Promotion-mix jako element koncepcji marketing-mix uslugodawców ubezpieczeniowych


Rozdzial 2
Ocena działalności marketingowej wybranych uslugodawców ubezpieczeniowych na podstawie badan wlasnych

2.1. Metodologia badan
2.2...

Czytaj więcej

Reklama a dziecko.


Wstęp

Rozdzial I
Reklama dziecieca

1.1 Bohaterowie reklam dzieciecych
1.2 Dziecko, jako odbiorca reklam dla doroslych
1.3 Zamierzone i niezamierzone efekty reklam.


Rozdzial II.
Zasady kierowania reklam do dzieci.

2.1 Prawne zasady kierowania reklam do dzieci
2.2 Etyczne zasady kierowania reklam do dzieci


Rozdzial III
Psychologiczne aspekty tworzenia reklam dla dzieci

3.1 Rodzaje bohaterów w reklamach dla dzieci.
3.2 Sposoby prezentacji dziecka w reklamach
3.3 Rola reklamy w kreowaniu nawyków zywieniowych dzieci.


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Spis schematów
Streszczenie


 
Czytaj więcej

Marketing partnerski jako narzędzie budowy trwałych wiezi z klientami na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp………3

Rozdzial I.
Nowe spojrzenie na marketing- podejscie partnerskie w koncepcji marketingu

1.1. Istota partnerstwa……… 6
1.1.1. Klient jako podmiot partnerstwa……… 10
1.2. Definiowanie wspólczesnej orientacji marketingowej……… 12
1.3. Zalozenia marketingu partnerskiego ………19
1.3.1. Elementy marketingu mix w świetle nowej koncepcji……… 23
1.3.2. Nowa metafora dla orientacji marketingowej……… 25


Rozdzial II.
Relacje z klientem jako podstawa marketingu partnerskiego

2.1. Rozwój relacji w kierunku partnerstwa ………27
2.1.1. Satysfakcja a lojalnosc klienta ………33
2.2...

Czytaj więcej

Wpływ działalności promocyjnej przedsiębiorstwa energetyki cieplnej na budowanie wizerunku przedsiębiorstwa

Wstęp………..2

Rozdzial 1.
Istota promocji.

1.1.Miejsce promocji w koncepcji marketingu – mix………..3
1.2.Promocja jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem………..8
1.3.Etapy budowy skutecznej komunikacji………..11
1.4.Formy promocji………..18


Rozdzial 2.
Charakterystyka Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

2.1.Dane podstawowe………..25
2.2.Analiza SWOT………..26
2.3.Wizja i misja………..30


Rozdzial 3.
Działalność promocyjna PEC.

3.1.Działalność promocyjna………..33
3.2.Próba oceny dzialan promocyjnych PEC………..36
3.3.Znaczenie promocji sprzedaży w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa………..40


Zakończenie………..42
Literatura………..44
Spis r...

Czytaj więcej

Kreowanie Wizerunku Firmy na przykładzie Stomil-Olsztyn S.A.

1. Wprowadzenie
1.1. Cel i zakres pracy ………… 4
1.2. Literatura i materialy zródlowe ………… 7

2. Charakterystyka Stomil-Olsztyn S.A.

2.1. Etapy rozwoju i struktura organizacyjna ………… 9
2.2. Otoczenie konkurencyjne ………… 22

3. Tworzenie wizerunku firmy

3.1. Pojecie wizerunku firmy ………… 25
3.2. Rola systemu identyfikacji w procesię kształtowania image firmy ………… 28
3.3. Wykorzystanie marketingu-mix w tworzeniu wizerunku firmy ………… 35

4. Wizerunek marki i produktu

4.1. Nowe logo marki Kormoran ………… 51
4.2. Tozsamosc wizualna jako element wizerunku firmy ………… 55

5...

Czytaj więcej

Reklama w turystyce

Wstęp

Rozdzial 1.
Reklama niezbednym elementem w przedsiębiorstwie

1.1. Reklama elementem promocji marketingu mix
1.2. Manipulacja umyslem przy pomocy reklamy
1.3. Reklama sztuczna
1.4. Reklama i antyreklama naturalna
1.5. Kampanie reklamowe
1.5.1. Definicja i etapy tworzenia
1.5.2. Pomiar skutecznosci


Rozdzial 2.
Rodzaje i formy reklamy w turystyce

2.1. Reklama telewizyjna
2.2. Reklama prasowa
2.3. Reklama radiowa
2.4. Reklama wspomagajaca


Rozdzial 3.
Reklamodawcy

3.1. Wladze
3.2. Przedsiebiorcy
3.3. Organizacje turystyczne


Rozdzial 4.
Analiza przydatnosci i skutecznosci reklamy w turystyce

Zakończenie/ wnioski koncowe
Bibliografi...

Czytaj więcej

Promocja z wykorzystaniem mechanizmu rekomendacji (ujecie wartosci klienta)

Wstęp ……….4

Rozdzial 1
Wartość klienta

1.1 Klient glównym kapitalem firmy………. 6
1.2 Korzysci z relacji z klientem ……….12
1.3 Wartość rekomendacji klienta ……….17


Rozdzial 2
Marketing rekomendacji

2.1 Mechanizmy rekomendacji i ich zastosowanie………. 20
2.2 Wykorzystanie rekomendacji pozytywnych ……….21
2.2.1 Marketing szeptany ……….22
2.2.2 Marketing wirusowy ……….24
2.3 Rekomendacje negatywne ……….26
2.3.1 Skargi i reklamacje ……….27
2.3.2 Negatywne opinie ……….31


Rozdzial 3
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych

3.1 Przedmiot i cel badan ……….33
3.2 Problemy i hipotezy badawcze………. 34
3.3 Zmienne i wskazniki ……….36
3...

Czytaj więcej

Marketing usług hotelarskich ze szczególnym uwzglednieniem promocji internetowej hoteli

Wstęp

Rozdzial I
Zarządzanie marketingowe przedsiebiorstwem hotelarskim

1.1. Podstawowe pojecia marketingu
1.2. Istota zarządzania marketingowego
1.3. Czynniki determinujace efektywnosc funkcjonowania hotelu
1.4. Działania marketingowe w zakładzie hotelarskim


Rozdzial II
Koncepcja marketingu mix w turystyce

2.1. Marketing-mix w turystyce
2.2. Produkt jako element marketingu-mix
2.3. Cena- element gry rynkowej
2.4. Promocja- jako narzedzie komunikacji marketingowej
2.5.Dystrybucja jako element marketingu-mix
2.6. Personel turystyczny


Rozdzial III
Efektywność stron internetowych hoteli- studium przypadków

3.1...

Czytaj więcej

Marketing hoteli w erze rozwoju marketingu spolecznosciowego


Wstęp

Rozdzial I
wykorzystanie marketingu w działalności przedsiebiorstw hotelarskich

1.1. Marketing na rynku usług hotelarskich…………2
1.2. Czynniki wpływajace na funkcjonowanie hotelu …………6
1.3. Zarządzanie marketingowe w obiekcie hotelarskim ………… 8
1.4. Działania marketingowe w obiekcie hotelarskim …………14


Rozdzial II
Wykorzystanie internetu w działalności rynkowej hoteli

2.1. Rola Internetu w ksztaltowaniu wizerunku hotelu …………20
2.2. Internetowe media spolecznosciowe …………22
2.3. Media spolecznosciowe jako narzedzie nowoczesnego marketingu usług hotelarskich ………… 25
2.4...

Czytaj więcej

Strategia ekopromocji w gospodarstwie agroturystycznym


Wstęp………2

Rozdzial 1
Istota i cele marketingu

1.1. Geneza i pojecie marketingu……… 4
1.2. Zasady i reguly marketingu ………11
1.3. Klient glówny podmiot marketingu ………14
1.4. Znaczenie marketingu dla klienta i przedsiębiorstwa……… 21
1.5 Marketing agroturystyczny ………43


Rozdzial 2
Ekopromocja

2.1 Istota i rodzaje strategii marketingowej w ekopromocji……… 23
2.2. Instrumenty realizacji ekopromocji……… 33
2.3. Wizerunek w ekopromocji ………37
2.4. Specyficzne cechy strategii marketingowej regionów ekoturystycznych……… 41


Rozdzial 3
Strategia ekopromocji gospodarstwa agroturystycznego

3.1. Prezentacja gospodarstwa agroturystycznego ………48
3.1...

Czytaj więcej

Portale kulturalne jako wirtualni twórcy kultury na przykładzie O.pl, Culture.pl, Independent.pl


Wstęp

Rozdzial I
Cechy kultury nowoczesnej i ponowoczesnej

1.1. Pojecie ‚nowoczesnosci’
1.2. Przyczyny kryzysu i konca epoki modernizmu
1.3. Glówne idee, zalozenia i skladniki postmodernizmu
1.4. Nowe srodki przekazu i ich wpływ na rzeczywistosc spoleczna
1.5. Zjawisko cyberkultury, szanse i zagrozenia
1.6. Wzrost znaczenia kultury popularnej

Rozdzial II
Kultura w internecie

2.1. Nowe formy uczestnictwa w kulturze
2.2. Nowoczesne technologie i Internet w działalności duzych instytucji kultury
2.3. Sposoby wykorzystania Internetu w celu promowania małych instytucji kultury
2.4...

Czytaj więcej

Znaczenie reklamy w polityce marketingowej firmy na przykładzie Oriflame Cosmetics

Wstęp………4

Rozdzial 1
Teoretyczne zalozenia marketingu

1.1. Istota marketingu ………5
1.2. Strategie marketingowe……… 8


Rozdzial 2
Orientacje marketingowe przedsiebiorstw

2.1 Koncepcja (orientacja) produkcyjna……… 10
2.2 Koncepcja (orientacja) sprzedazowa ………10
2.3 Koncepcja (orientacja) produktowa ………11
2.4 Orientacja marketingowa: zalozenia ogólne ………11
2.4.1 Koncepcja (orientacja) marketingu relacji ………17
2.4.2 Koncepcja (orientacja) marketingu partnerskiego ………18
2.4.3 Koncepcja (orientacja) marketingu wewnetrznego ………19
2.4.4 Koncepcja (orientacja) marketingu holistycznego……… 20


Rozdzial 3
Elementy klasycznej kompozycji marketingu mix...

Czytaj więcej

Wpływ reklamy telewizyjnej na konsumentów w Polsce


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Poczatki reklamy, jej definicja i istota.

1.Historia reklamy w Polsce………… 5
2.Definicja reklamy………… 11
3.Funkcje i cele reklamy………… 12


Rozdzial II.
Telewizja jako najskuteczniejszy nosnik reklamy.

1.Reklama telewizyjna na tle innych mediów – zalety i wady………… 14
2.Jezyk reklamy telewizyjnej………… 16
3.Obraz i dzwiek jako fundamenty reklamy telewizyjnej………… 20


Rozdzial III.
Psychologia reklamy telewizyjnej – zarys teoretyczny.

1.Trzy reguly psychologii percepcji (regula równowagi, regula rzutu oka, regula ruchu)………..24
2...

Czytaj więcej

Analiza rozwoju rynku internetowego po 2000 roku w Polsce

Wstęp……..3

Rozdzial I
Rynek internetowy – co to jest?

1.1. Charakterystyka rynku po 2000r…….. 6
1.2. Ewolucja rynku po 2000r…….. 9
1.3. Model 5 sil Portera ……..12
1.4. Analiza SWOT ……..16
1.5. Analiza rozwoju rynku wedlug macierzy Ansoffa…….. 19


Rozdzial II
Wykorzystanie internetu w polskim biznesie

2.1. E-Commerce w Polsce ……..22
2.2. E-usługi w na polskim rynku ……..29
2.3. Komunikacja internetowa w Polsce…….. 35
2.4. Wykorzystanie funduszy unijnych (POIG) ……..39


Rozdzial III
Analiza rynku usług internetowych w Polsce

3.1. Dostepne usługi internetowe…….. 42
3.2. Dostawcy usług IT/ICT…….. 47
3.3...

Czytaj więcej

Plan marketingowy podstawa rozwoju firmy handlowo-uslugowej


Wstęp…………2

Rozdzial 1.
Istota i rola planu marketingowego w rozwoju firmy

1.1. Pojecie planu marketingowego………… 6
1.2. Rola planu marketingowego w działalności firmy …………10
1.3. Struktura planu marketingowego …………12


Rozdzial 2.
Wdrazanie planu marketingowego w firmie

2.1. Etapy planowania rozwoju firmy …………17
2.2. Etapy wdrazania planu marketingowego w firmie………… 19
2.3. Wyniki wdrozenia planu marketingowego w firmie i jego kontrola………… 24


Rozdzial 3.
Rozwój firmy handlowo-uslugowej

3.1. Charakterystyka firmy handlowo-uslugowej …………30
3.2. Planowanie rozwoju firmy handlowo-uslugowej …………35
3.3...

Czytaj więcej

Reklama w Internecie


Wstęp

Rozdzial 1.
Reklama internetowa na tle reklamy tradycyjnej

1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z reklama
1.2. Reklama tradycyjna a internetowa
1.3. Postrzeganie reklamy internetowej
1.4. Rynek internetowy na swiecie


Rozdzial 2.
Miejsca reklamy w sieci internet

2.1. Reklama w na stronach www
2.2. Poczta elektroniczna
2.3.reklama na portalach spolecznosciowych i w grach


Rozdzial 3.
Kampanie reklamowe w internecie

3.1. Agencje reklamowe
3.2. Analiza dzialan reklamowych
3.3. Korzysi dobrej kampani


Rozdzial 4.
Przyklady dobrych kampani reklamowych w Polsce

4.1. Przygotowanie kampanii
4.2. Przeprowadzenie kampanii
4.3...

Czytaj więcej

Reklama w opinii srodowska mlodziezowego


Wstęp………..4

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka reklamy

1.1. Reklama – istota i cele ………..6
1.2. Klasyfikacja reklamy ………..9
1.3. Reklama jako narzedzie komunikacji marketingowej ………..13
1.4. Promocja a komunikacja marketingowa ………..17


Rozdzial II.
Specyfika srodowiska uczniowskiego jako adresata dzialan promocyjno-reklamowych.

2.1. Charakterystyka srodowiska uczniowskiego ………..20
2.2. Wpływ reklam na uczniów ………..23
2.3. Dziecko w reklamie telewizyjnej……….. 25
2.4. Charakterystyka statystyczna srodowiska uczniowskiego………..27


Rozdzial III
Zalozenia i wyniki badan wlasnych

3.1. Charakterystyka pola badawczego ………..31
3.2...

Czytaj więcej

Marketing terytorialny na przykładzie promocji miasta i gminy Kielce.

Wstęp……..2

Rozdzial I.
Charakterystyka marketingu terytorialnego.

1. Pojecie i istota marketingu terytorialnego……..4
2. Narzedzia marketingu terytorialnego……..9
3. Strategiczny oraz operacyjny wymiar marketingu terytorialnego……..16
4. Zadania dla marketingu terytorialnego……..18


Rozdzial II.
Rola promocji miasta.

1. Cele promocji miasta……..22
2. Funkcje promocji miasta……..26
3. Instrumenty i narzedzie promocji miasta……..30


Rozdzial III.
Miasto i Gmina Kielce jako obszar zastosowania marketingu.

1. Charakterystyka miasta i gminy Kielce……..38
2. Działania promocyjne podejmowane przez miasto Kielce……..39
3...

Czytaj więcej

Koncepcja dzialan merchandisingowych z zakresu promocji sprzedaży firmy kosmetycznej X

Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Istota merchandisingu i promocji

1.1 Pojecie, rodzaje i funkcje merchandisingu………..5
1.2 Zachowania nabywców w miejscu sprzedaży podstawa kształtowania narzedzi merchandisingu………..10
1.3 Pojecie, narzedzia i funkcje promocji sprzedazy………..13


Rozdzial 2.
Charakterystyka firmy kosmetycznej X

2.1 Historia firmy………..19
2.2 Organizacja i funkcjonowanie ………..23
2.3 Stosowana strategia promocji oraz metody merchandisingowe………..26


Rozdzial 3.
Zmiany w strategii promocji sprzedaży firmy X w świetle badan wlasnych

3.1 Aspekty metodologiczne badania strategii promocji i merchandisingu………..32
3...

Czytaj więcej

Efektywność promocji na przykładzie sieci pizzerii


1. Znaczenie marketingu mix oraz charakterystyka instrumentów go tworzacych

2. Charakterystyka narzedzi tworzacych promocje mix

3. Ogólna charakterystyka badanej spólki

4. Analiza wykorzystania narzedzi promocyjnych przez spólke

 
Czytaj więcej

Wykorzystanie mediów spolecznosciowych w kreowaniu wizerunku polityka -na przykładzie Baracka Obamy.

Wstęp

Rozdzial I
Rola public relations w ksztaltowaniu wizerunku polityka

1.1. Kształtowanie wizerunku a public relations
1.2. Co to jest public relations?
1.3. Narodziny i ewolucja public relations
1.4. Marketingowe narzedzia public relations


Rozdzial II
Public relations w internecie

2.1. Co to jest Internet?
2.2. Wykorzystanie Internetu w procesię marketingowym
2.3. Media spolecznosciowe.
2.4. Komunikacja w Internecie


Rozdzial III
Kreowanie wizerunku baracka obamy w internecie

3.1. Sylwetka Baracka Obamy.
3.2. Strony WWW kandydata – wybory prezydenckie
3.3. Kampania Obamy w Internecie.


Zakończenie
Biblio...

Czytaj więcej

Wpływ reklamy na zachowania konsumenckie kobiet.


Wstęp……….5

Rozdzial I Reklama- definicja, cele, istota i rozwój historyczny

1.1. Definicja i rozwój historyczny reklamy………. 7
1.2. Rodzaje reklamy………. 10
1.3. Istota reklamy ……….12
1.4. Funkcje reklamy………. 13
1.5. Cele reklamy………. 14


Rozdzial II
Wpływ reklamy na konsumenta

2.1. Nadawca, odbiorca i przedmiot reklamy………. 17
2.2. Prawda i falsz w reklamie………. 17
2.3. Teoria reklamy Herberta Krugmana………. 19
2.4. Czynniki wpływajace na decyzje nabywcze konsumentów ……….21
2.5. Oddzialywanie reklamy na swiadomosc i podswiadomosc czlowieka……….24
2.6. Osoby slawne w reklamach………. 25
2.7. Manipulacja i perswazja w reklamie ……….28


Rozdzial II...

Czytaj więcej

Analiza rynku piwa Heineken ‚Grupa Zywca’ w latach 1993 – 2010


Wstęp ………..3

Rozdzial 1.
Zdefiniowanie rynku piwa w Polsce

1.1 Rynek piwa w Polsce ………..4
1.2 Cel oraz zakres przestrzenny i czasowy analizy ………..6


Rozdzial 2.
Ocena glównych tendencji na badanym rynku

2.1 Zmiana popytu, ceny i produkcji piwa Heineken w latach 1993 – 2010 ………..7
2.2 Czynniki wpływajace na zmiany rynkowe ………..8
2.3 Substytuty i towary komplementarne ………..9


Rozdzial 3.
Charakterystyka podmiotów wystepujacych na rynku

3.1 Wyróznienie glównych konkurentów i ich produktów ………..11
3.2 Analiza udzialów rynkowych ………..13
3.3 Analiza konkurencji – ocena stopnia zmonopolizowania rynku ………..16
3...

Czytaj więcej

Masowe wykorzystywanie Internetu w reklamie i promocji. Laczenie tradycyjnych i nowoczesnych metod reklamy oraz ich skutki.


Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Internet – podstawowe pojecia i definicje

1.1 Historia powstania Internetu ………. 7
1.2 Jak dziala Internet ………. 10
1.3 Internet – zbiór wiadomosci i reklam ………. 13


Rozdzial 2.
Laczenie tradycyjnych i internetowych metod reklamy

2.1 Reklama – wyjasnienie pojecia ………. 16
2.2 Krótka historia reklamy w internecie ……….18
2.3 Reklama internetowa ……….19
2.4 Formy reklamy internetowej ……….23
2.5 Prognozy na przyszlosc ……….27


Rozdzial 3.
Prawne regulacje reklamy w Internecie

3.1 Prawo w internecie: ochrona praw konsumenta, prawa autorksie………. 28
3...

Czytaj więcej

Promocja jako instrument strategii marketingowej przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ – studium przypadku


Wstęp

Rozdzial I.
Strategia marketingowa jako narzedzie zarządzania marketingowego przedsiębiorstwa

1.1. Teoretyczne podstawy marketingu
1.2. Strategia i zarzadzanie marketingowe w przedsiębiorstwie
1.3. Promocja i jej znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa


Rozdzial II.
Charakterystyka i dzialalnosc marketingowa przedsiębiorstwa xyz

2.1. Charakterystyka działalności Przedsiębiorstwa XYZ
2.2. Oferta towarów, polityka cenowa i kanaly dystrybucji Przedsiębiorstwa XYZ
2.3. Reklama i promocja sprzedaży w Przedsiebiorstwie XYZ


Rozdzial III.

Marketingowa charakterystyka przedsiębiorstwa xyz – otoczenie, konkurencja, dostawc...

Czytaj więcej

Wywieranie wpływu i perswazja w reklamie telewizyjnej na przykładzie wybranych kosmetyków


Wstęp

Rozdzial I
Perswazja w reklamie w świetle literatury przedmiotu

1.1. Historia i definicja reklamy
1.2. Rodzaje reklamy
1.3. Cele i funkcje reklamy
1.4. Specyfika reklamy telewizyjnej
1.5. Definicja perswazji
1.6. Mechanizmy i rodzaje perswazji


Rozdzial II
Wykorzystanie jezyka perswazji w reklamie telewizyjnej kosmetyków: L`Oreal, Nivea, Dove,

2.1. Charakterystyka rynku kosmetyków w Polsce
2.2. Jezyk perswazji kosmetyków LOREAL
2.3. Reklama telewizyjna kosmetyków NIVEA
2.4. Perswazja w reklamach kosmetyków DOVE


Rozdzial III
Wpływ reklamy na odbiorców w świetle badan wlasnych

3.1. Metodyka badan
3.2...

Czytaj więcej

Kampania reklamowa telefonii komórkowej Orange w mediach w 2012 roku


Wstęp………3

Rozdzial I
Public Relations w kreowaniu wizerunku firmy

1. Rozwój i definicja PR ……… 5
2. Rola i znaczenie wizerunku firmy ……… 10
3. Narzedzia PR w kreowaniu wizerunku firmy ………16


Rozdzial II
Firma Orange na rynku

1. Historia powstania ……… 20
2. Zakres działania i misja firmy ……… 22
3. Oferta rynkowa ………25


Rozdzial III
Kampania medialna promujaca firme Orange w 2012

1. Kampanie medialne firmy Orange ……… 32
1.1. Prasa ……… 33
1.2. Radio ………37
1.3. TV –TP1, TP2 ………38
2. Kampanie Internetowe firmy Orange ………39
3. Kampanie charytatywne firmy Orange……… 42


Zakończenie ………44
Bibliografia……… 46
Spis rysunków……… 48

 
Czytaj więcej

Percepcja reklam przez dzieci w wieku szkolnym.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Media w kontekscie wychowania dzieci

1.1. Media a zycie wspólczesnych rodzin………..8
1.2. Telewizja i internet jako środowisko wychowawcze dziecka na dzieci. ………..11
1.3. Postawy dziecka wobec mediów ksztaltowane przez rodziców………..20


Rozdzial II
Wpływ reklamy na zachowania odbiorców.

1.1. Geneza, cele i funkcje reklamy……….. 23
1.2. Reklama telewizyjna jako jedno z mediów reklamowych………..28
1.3. Wpływ spoleczny i jego glówne techniki………..29
1.4. Manipulacja i perswazja w reklamie………..32
1.5. Wpływ reklamy na zachowanie się dzieci i mlodziezy………..46


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy badan wlasn...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich