Marketing terytorialny na przykładzie promocji miasta i gminy Kielce.

Wstęp……..2

Rozdzial I.
Charakterystyka marketingu terytorialnego.

1. Pojecie i istota marketingu terytorialnego……..4
2. Narzedzia marketingu terytorialnego……..9
3. Strategiczny oraz operacyjny wymiar marketingu terytorialnego……..16
4. Zadania dla marketingu terytorialnego……..18


Rozdzial II.
Rola promocji miasta.

1. Cele promocji miasta……..22
2. Funkcje promocji miasta……..26
3. Instrumenty i narzedzie promocji miasta……..30


Rozdzial III.
Miasto i Gmina Kielce jako obszar zastosowania marketingu.

1. Charakterystyka miasta i gminy Kielce……..38
2. Działania promocyjne podejmowane przez miasto Kielce……..39
3. Kreowanie wizerunku miasta i gminy Kielce……..47
4. Ocena orientacji marketingowej miasta i gminy Kielce……..49


Rozdzial IV.
Uwarunkowania rozwoju promocji miasta i gminy Kielce.

1. Glówne obszary oraz problemy rozwojowe miasta i gminy Kielce……..51
2. Badania ankietowe mieszkańców miasta i gminy Kielce dotyczace promocji Kielc……..52
3. Ocena potencjalu Kielc silne i slabe strony analiza SWOT……..66


Zakończenie……..69
Bibliografia……..71
Spis tabel……..73
Aneks……..74


 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich