Miejsce i rola controllera w przedsiębiorstwie.


Wprowadzenie 3

Rozdzial I.
Omówienie problematyki controllingu w organizacji gospodarczej.

1.1. Podstawowe definicje
1.1.1. Definicja controllingu.......... 4
1.1.2. Definicja controllera .......... 6
1.1.3. Jakie wymagania powinien spelniac controller? .......... 9
1.1.4. Obraz przewodni controllera .......... 12
1.1.5. Typy controllerów .......... 13
1.2. Funkcja i organizacja controllera .......... 15
1.2.1. Zadania controllera.......... 15
1.2.2. Funkcje controllera.......... 18
1.2.3. Organizacja controllera .......... 24
1.2.4. Controller z zewnatrz.......... 25
1.2.5. Pozycja controllera w strukturze organizacyjnej.......... 26
1.2.6. Opis funkcji controllera centralnego i oddzialowego.......... 29

Rozdzial II.
Informacja i sprawozdawczosc controllera

2.1. Przeglad tresci sprawozdan informacyjnych controllera .......... 35
2.2. Sprawozdanie controllera .......... 37
2.3. Reguly przedstawiania sprawozdan controllera .......... 41
2.4. Rozgraniczenie miedzy controllerem a skarbnikiem.......... 45
2.5. Controller jako moderator, prezenter i trener postępowania .......... 47
2.6. Controller jako doradca i trener gospodarki przedsiebiorstwa.......... 48

Rozdzial III.
Modelowe ujecie miejsca i roli controllera w XYZ

3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa .......... 50
3.2. Koncepcja controllingu w XYZ .......... 55
3.3. Miejsce controllera w XYZ.......... 57
3.4. Rola controllera w XYZ .......... 59

Podsumowanie .......... 63
Literatura .......... 64

 

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich