Mysli samobójcze u osób nieuleczalnie chorych


Wstęp……….5

Rozdzial I
1. Zjawisko samobójstwa w historii i obyczajach ……….7

2.1 Samobójstwo w róznych ujeciach teoretycznych ……….9
2.2 Samobójstwo jako problem spoleczny ……….12
3. Motywy i przyczyny usilowanych samobójstw………. 16
4. Choroba nowotworowa- walka o zycie ……….23
5. Okres terminalny- zmierzch ludzkiej egzystencji ……….29
6. Depresje osób chorych na nowotwór jako czynnik aktywizujacy ……….35


Rozdzial II
1. Cel i przedmiot badan ……….39

2. Problematyka badawcza i hipotezy………. 40
3. Zmienne i wskazniki ……….43
4. Metoda i techniki badawcze ……….44
5. Teren badan i charakterystyka osób badanych………. 45
5.1 Wiek i plec osób badanych………. 47
5.2 Wykształcenie osób badanych ……….49
5.3 Mysli samobójcze u badanych osób ……….50
5.4 swiadomosc choroby nowotworowej badanych osób………. 60
5.5 swiadomosc okresu terminalnego badanych osób………. 64
6. Podsumowanie wyników, wnioski oraz dyskusja………. 68


Zakończenie ……….71
Bibliografia ……….73
Aneks ……….75

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich