Nadzór nad samorzadem terytorialnym.


Wykaz stosowanych skrótów

Wprowadzenie……….6

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka nadzoru i kontroli……….7

1. Pojecie kontroli
2. Istota nadzoru
3. Klasyfikacja nadzoru
4. Nadzór a kontrola


Rozdzial II.
Przedmiot i kryteria nadzoru nad dzialalnoscia jednostek samorządu terytorialnego……….12

1. Funkcje nadzoru
2. Organy nadzoru
3. Kryteria nadzoru


Rozdzial III.
Środki nadzoru nad dzialalnoscia jednostek samorządu terytorialnego……….17

1. Klasyfikacja środków nadzoru w literaturze przedmiotu
2. Niewladcze uprawnienia organu nadzoru
3. Wladcze uprawnienia organu nadzoru (srodki nadzoru)


Rozdzial IV.
Regionalna Izba Obrachunkowa……….29

1. Status prawny RIO
2. Zadania RIO
3. Organizacja i zasady działania RIO
4. Postepowanie przed regionalna izba obrachunkowa po doreczeniu izbie uchwaly lub zarzadzenia organu jednostki samorządu terytorialnego
4.1 Postepowanie wstepne
4.2 Postepowanie w sprawie stwierdzenia niewaznosci uchwaly lub zarzadzenia
4.3 Rozstrzygniecie nadzorcze
4.4 Elementy rozstrzygniecia nadzorczego
4.5 Termin do wydania rozstrzygniecia nadzorczego

Rozdzial V.
Środki ochrony sadowej ……….47

Wnioski koncowe

Wykaz cytowanej literatury przedmiotu………. 49
Wykaz cytowanych aktów prawnych
Wykaz cytowanych orzeczen sadowych


 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich