Kategoria Nieruchomości

Gospodarowanie nieruchomościami PKP S.A.( na przykładzie oddziału gospodarujacego nieruchomościami w mieście XYZ)


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka nieruchomosci

1.1. Ogólne pojecie, rodzaje i funkcje nieruchomosci ……… 7
1.2. Rynek nieruchomosci………13
1.3. Posiadane zasoby PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomościami………15
1.3.1. Budynki i budowle………17
1.3.2. Grunty i regulacja stanu prawnego gruntów………19

Rozdzial 2.
Specyfika działalności oddziału gospodarowania nieruchomosciami

2.1. Zadania i zakres działania Oddzialu………24
2.2. Formy gospodarowania nieruchomosciami Oddzialu………39
2.2.1.Gospodarowanie zasobami mieszkalnymi Oddzialu………40
2.2.2. Zasady sprzedaży nieruchomosci komercyjnych………49
2.2.3.Przekazanie aportem nieruchomosci do spółek PKP………52
2.2.4...

Czytaj więcej

Plan zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej.


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Podstawowe informacje o analizowanej nieruchomosci ………..4

1.1.Okreslenie nieruchomosci, stan prawny
1.2. Struktura wlasnosciowa
1.3. Ogólna lokalizacja nieruchomosci
1.4. Lokalizacja szczególowa
1.5. Parametry techniczne budynków
1.6. Stan techniczny budynków
1.7. Charakterystyka nieruchomosci
1.8. Zawartość dokumentacji nieruchomosci
1.9. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomosci
1.10. Okreslenie potrzeb remontowych i inwestycyjnych
1.11. Sposób zarządzania nieruchomoscia
1.12. Podsumowanie i wnioski

Rozdzial 2.
Analiza rynku nieruchomosci………..18

2.1. Wyznaczenie zasiegu i opis rynku nieruchomosci w ujęciu historycznym
2.2...

Czytaj więcej

Rynek nieruchomości w latach 2000-2008.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Podstawowe informacje o nieruchomosci

1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4
1.2. Funkcje nieruchomosci……….14
1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18


Rozdzial II
Charakterystyka rynku nieruchomosci

2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23
2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27
2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30


Rozdzial III
Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2000-20008

3.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce……….35
3.2. Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2000-2008……….46
3.3. Prognozy na 2009 rok w nieruchomosciach……….53


Zakończenie……….70
Bibliografia……….72

 
Czytaj więcej

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.


Wykaz skrótów………3
Wstęp………4

Rozdzial I
Historia ustawy z dnia 24 marca o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców.

1. Okolicznosci powstania ustawy………6
2. Uregulowania prawne w zakresię nabywania nieruchomosci przez cudzoziemców – pierwsza wersja i kolejne nowelizacje ustawy………8

Rozdzial II
Zakres obowiazywania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców.

1. Zakres podmiotowy.
1.1. Pojecie cudzoziemca w świetle prawa polskiego………11
1.2. Definicja cudzoziemca w świetle przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………17
1.3. Wylaczenia stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………21
2. Zakres przedmiotowy………25
2.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie nieruchomościami podmiotu gospodarczego w aspekcie jego struktury, funkcji i pozycji rynkowej (na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego).


Wstęp

Rozdzial I
Nieruchomości-zagadnienia ogólne

1. Charakterystyka nieruchomosci-ich podzial z uwzglednieniem nieruchomosci biurowych
2. Zarządzanie nieruchomosciami. Zarzadca nieruchomosci


Rozdzial II
Zarządzanie oraz nabywanie praw do nieruchomosci

1. Zarządzanie nieruchomosciami podmiotu gospodarczego przez osoby nalezace do personelu firmy
2. Praktyczny przebieg procesu nabywania praw do nieruchomosci przeznaczonych do prowadzenia działalności wlasnej


Rozdzial III
Zarządzanie nieruchomosciami nalezacymi do podmiotu gospodarczego

1. Zarządzanie nieruchomosciami nalezacymi do firmy a przeznaczonymi do działalności wlasnej (proces praktyczny)
2...

Czytaj więcej

Przekształcenie dzialek rolnych na cele inwestycyjne wraz ze studium przypadku przeksztalcen w powiecie bedzinskim w latach 2005-2010.


Wstęp

Rozdzial I
1. Najwazniejsze zagadnienia dotyczace nieruchomosci.

2. Pojecie gruntów rolnych w rozumieniu ustawy z 1995 roku.
3. Definicyjne zagadnienia ochrony gruntów rolnych.
4. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych.
5. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych
6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Rozdzial II
1. Klasyfikacja gruntów mogacych zostac przeksztalconymi na cele nierolnicze i nielesne. Etapy przeksztalcenia gruntów na cele nierolnicze oraz nielesne.

Rozdzial III
1. Charakterystyka kierunku rozwoju zagospodarowania przestrzennego.

 
Czytaj więcej

Pośrednik a inne podmioty na rynku nieruchomości.


Wstęp………..5

Rozdzial 1
Istota rynku nieruchomosci

1.1. Pojecie rynku nieruchomosci………..7
1.2. Funkcjonowanie rynku nieruchomosci………..9
1.3. Rynek nieruchomosci jako system………..13


Rozdzial 2
Pośrednik na rynku nieruchomosci

2.1. Definicja posrednictwa, podstawowe prawa i obowiazki pośrednika w obrocie nieruchomosciami………..21
2.2. Działalność pośrednika w praktyce………..26
2.3. Uprawnienia pośrednika do prowadzenia działalności zawodowej………..33


Rozdzial 3
Inne podmioty funkcjonujace na rynku nieruchomosci

3.1. Podzial uczestników rynku nieruchomosci………..36
3.2.Podmioty wspólpracujace z posrednikiem na rynku nieruchomosci………..40
3.3...

Czytaj więcej

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w XYZ.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Istota I Rodzaje nieruchomosci komunalnych.

1.1. Pojecia i rodzaje nieruchomosci komunalnych………..4
1.2. Nieruchomości gruntowe………..7
1.3. Nieruchomosc lokalowa………..10
1.4. Nieruchomości budynkowa………..12

Rozdzial II
Zasady gospodarowania nieruchomosciami komunalnymi.

2.1 Zasady prawidlowej gospodarki………..14
2.2 Zasada reprezentowania………..17
2.3. Zasada jawnosci………..19
2.4. Zasada ekwiwalentnosci swiadczen………..23

Rozdzial III
Ocena dzialan gospodarowania przez gmine Wroclaw.

3.1. Ogólne dane dotyczace rynku nieruchomosci komunalnych………..27
3.2. Dochody z nieruchomosci komunalnych………..34
3.3...

Czytaj więcej

Analiza tendencji na rynku finansowania nieruchomości mieszkalnych w Polsce.


Wstęp………..5

Rozdzial I
Nieruchomosc jako przedmiot finansowania

1.1 Nieruchomosc i rynek nieruchomosci – ogólne definicje i cechy……….. 6
1.2 Źródła kapitału dla rynku nieruchomosci – techniki i metody finansowania……….. 12
1.3 Kredyt hipoteczny jako podstawowa metoda finansowania nieruchomosci mieszkalnych – definicje i charakterystyka……….. 20


Rozdzial II
Poglebiona analiza sytuacji

2.1 Stan rynku nieruchomosci……….. 26
2.2 Tendencje na rynku kredytów mieszkaniowych……….. 29
2.3 Program „Rodzina na Swoim”……….. 39


Rozdzial III
Ocena kondycji i perspektyw rynku finansowania nieruchomosci

3.1 Sytuacja mieszkaniowa w Polsce – geneza i uwarunkowania rozwoju……….. 42
3...

Czytaj więcej

Udział i znaczenie podatku od nieruchomości w budżecie miasta XYZ.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Miejsce podatku od nieruchomosci w polskim systemie podatków lokalnych

1.1. Geneza podatku od nieruchomosci……….. 4
1.2. Podatek od nieruchomosci na tle innych podatków w polskim systemie podatkowym……….. 12

Rozdzial II
Elementy konstrukcji podatku od nieruchomosci

2.1. Zakres podmiotowy ………..15
2.2. Przedmiot opodatkowania ………..19
2.3. Podstawa opodatkowania……….. 22
2.4. Wysokosc stawek podatkowych ………..27
2.5. Zwolnienia i ulgi ………..31

Rozdzial III
Znaczenie wpływów podatku od nieruchomosci w budżecie miasta Lublin w latach 2005-2010

3.1. Dane dotyczace arealu nieruchomosci na terenie miasta Lublina ………..38
3.2...

Czytaj więcej

Wycena nieruchomości mieszkaniowych do celów sprzedaży na przykładzie lokalu wlasnosciowego firmy XYZ SP.Z O.O.


Wyciag z operatu szacunkowego………..6

Rozdzial 1.
Okreslenie przedmiotu i zakresu wyceny

1.1. Przedmiot wyceny.
1.2. Zakres wyceny……….. 8


Rozdzial 2.
Cel wyceny………..8

Rozdzial 3.
Podstawy formalno-prawne wykonania operatu szacunkowego.

3.1. Podstawy formalne………..8
3.2. Podstawy materialno-prawne………..9
3.3. Źródła danych merytorycznych………..9


Rozdzial 4.
Okreslenie dat istotnych dla wyceny………..9

Rozdzial 5.
Opis i okreslenie stanu prawnego nieruchomosci.

5.1. Stan prawny nieruchomosci………..10
5.2. Opis budynku z uwzglednieniem stanu technicznego i uzytkowego………..11
5.3. Lokalizacja i czynniki srodowiskowe………..13
5.4. Opis lokalu mieszkalnego………..14
5.5. Przeznaczenie nieruchomosci………..15

Czytaj więcej

Formy władania i zarządzania nieruchomościami na przykładzie firmy XYZ SP.Z O.O.


Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Nieruchomości jako przedmiot badan

1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci………..7
1.2 Funkcje nieruchomosci………..11
1.3 Źródła informacji o nieruchomosciach………..14
1.4 Pojecie i obszary zarządzania nieruchomosciami………..21


Rozdzial 2.
Charakterystyka rynku nieruchomosci

2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci………..26
2.2 Cechy rynku nieruchomosci………..28
2.3 Podmioty i instytucje wystepujace na rynku nieruchomosci………..33
2.4 Zarzadca na rynku nieruchomosci………..40


Rozdzial 3.
Charakterystyka praw do nieruchomosci

3.1 Formy władania nieruchomosciami………..46
3.1.1. Wlasnosc i wspólwlasnosc………..46
3.1.2.Uzytkowanie wieczyste………..48
3.1.3...

Czytaj więcej

Zarządzanie nieruchomością komercyjna na przykładzie pasazu handlowego spółki C6 group sp. z o.o.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Rynek nieruchomosci w Polsce

1.1 Nieruchomosc w świetle przepisów prawa………. 5
1.2 Rynek nieruchomosci………. 7
1.3 Istota i rodzaje nieruchomosci………. 8
1.4 Źródła informacji o nieruchomosciach ……….16

Rozdzial II
Zarządzanie finansami nieruchomosci

2.1 Zarządzanie nieruchomosciami ……….24
2.1.1Strategie zarządzania ……….25
2.1.2 Wpływ zarządzania na wartość nieruchomosci………. 28
2.2 Podstawowe wskazniki finansowe nieruchomosci………. 34
2.3 Metody oceny projektów rozwojowych ……….38
2.3.1 Metody statyczne ……….39
2.3.2 Metody dynamiczne ……….40
2.4 Ryzyko przedsiewziecia ……….43
2.5 Sposoby szacowania wartosci nieruchomosci………. 44
2.5...

Czytaj więcej

Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnymRozdzial I
Wstęp

1.1 Wprowadzenie
1.2 Teza pracy


Rozdzial II
Nieruchomości

2.1 Pojecie nieruchomosci
2.2 Rodzaje nieruchomosci


Rozdzial III
Wycena nieruchomosci

3.1. Proces wyceny
3.2. Kryteria wyceny


Rozdzial IV
Metody wyceny nieruchomosci

4.1. Wycena nieruchomosci w podejsciu porównawczym
4.2. Wycena nieruchomosci w podejsciu dochodowym
4.3 Wycena nieruchomosci podejsciem kosztowym
4.4 Wycena nieruchomosci podejsciem mieszanym
4.5 Laczne zuzycie techniczno funkcjonalne obiektu budowlanego


Rozdzial V
Projekt operatu szacunkowego

I. Czesc ogólna
1.1 Przedmiot i zakres wyceny
1.2 Cel wyceny
1.3 Podstawy formalne i prawne wyceny
1.3.1 Podstawy formalne
1.3...

Czytaj więcej

Gospodarowanie nieruchomościami w Gminie XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Miejsce gminy w strukturze samorządu………. 6
1.2. Zadania i kompetencje gminy ……….7
1.3. Władze gminy ……….11
1.3.1. Rada gminy………. 11
1.3.2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta ……….15
1.4. Jednostki pomocnicze samorządu gminnego………. 22
1.4.1. Solectwa ……….24
1.4.2. Dzielnice (osiedla) ……….26


Rozdzial II.
Gmina podmiotem gospodarowania nieruchomosciami

2.1. Charakterystyka nieruchomosci………. 28
2.1.1. Definicja i cechy nieruchomosci ……….28
2.1.2. Rodzaje nieruchomosci ……….29
2.1.3. Funkcje nieruchomosci ……….32
2.2. Zasady gospodarowania nieruchomosciami………. 34
2.3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich