Kategoria Nieruchomości

Podatek od nieruchomości w Polskim systemie podatków lokalnych na przykładzie Miasta XYZ w latach 2010 – 2013


Wstęp

Rozdzial I
Polski system podatkowy

1.1 Geneza podatku, pojecie i jego cechy
1.2 Elementy struktury podatku
1.3 Zastosowanie podatku w funkcjonowaniu państwa
1.4 Klasyfikacja podatków w Polskim systemie podatkowym
1.5 Podstawowe znaczenie systemu podatkowego


Rozdzial II
Podatek od nieruchomosci w Polskim systemie podatkowym

2.1 Pojecie i cechy podatków lokalnych
2.2 Definicja i rodzaje nieruchomosci jako przedmiotu opodatkowania
2.3 Podatek od nieruchomosci i jego struktura
2.3.1 Podmiot i przedmiot podlegajacy opodatkowaniu
2.3.2 Podstawa opodatkowania oraz stawki wystepujace w podatku od nieruchomosci
2.3...

Czytaj więcej

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta XYZ w latach 2008-2011


Wstęp ………. 4

Rozdzial I.
Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego

1.1. Pojecie i istota nieruchomosci ………. 6
1.2. Cechy nieruchomosci ………. 10
1.3. Funkcje nieruchomosci ………. 17
1.4. Formy gospodarowania nieruchomosciami ………. 20


Rozdzial II.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego realizujaca zadania z zakresu polityki mieszkaniowej

2.1. Gmina jako podmiot gospodarki nieruchomosciami ………. 27
2.2. Gmina jako podmiot realizujacy zadania z zakresu polityki mieszkaniowej………30
2.3. Instrumenty lokalnej polityki mieszkaniowej ………. 36
2.4. Sposoby realizacji inwestycji mieszkaniowych w gminie ………. 40


Rozdzial III.
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gm...

Czytaj więcej

Rozwój rynku nieruchomości komercyjnych na przykładzie województwa Slaskiego


Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawowe informacje o nieruchomosci jako przedmiocie inwestycji na rynku

1.1. Pojecie oraz rodzaje nieruchomosci
1.1.1. Cechy charakterystyczne nieruchomosci
1.1.2. Funkcje jakie spelniaja nieruchomosci
1.2. Istota nieruchomosci komercyjnych
1.3. Inwestowanie w nieruchomosci komercyjne


Rozdzial 2.
Rynek nieruchomosci i jego rozwój

2.1. Charakterystyka rynku nieruchomosci
2.1.1. Pojecie, cechy oraz funkcje rynku nieruchomosci
2.1.2. Rola rynku nieruchomosci
2.1.3. Podmioty dzialajace na rynku
2.1.4. Popyt, podaz oraz ceny rynkowe
2.1.5. Fazy rozwoju rynku nieruchomosci
2.2. Specyfika rynku nieruchomosci komercyjnych


Rozdzial 3.
Metodologia oraz cha...

Czytaj więcej

Plan zarządzania wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. XYZ


Wstęp

Podstawowe informacje o nieruchomosci
Stan prawny nieruchomosci
Lokalizacja ogólna
Ocena i opis stanu technicznego budynku
Charakterystyka nieruchomosci
Stan nieruchomosci
Ustalenie sposobu zuzycia technicznego
Okreslenie potrzeb remontowych
Ocena metod zarządzania
Podsumowanie i wnioski
Analiza rynku nieruchomosci
Okreslenie zasiegu rynku
Klienci – preferencje i upodobania
Analiza porównywalnych nieruchomosci
Podsumowanie i wnioski
Biezaca analiza finansowa
Przychody i koszty – specyfika poszczególnych pozycji
Możliwości zwiększenia przychodów
Potencjalne źródła finansowania
Okreslenie wartosci nieruchomosci
Podsumowanie i wnioski
Analiza strateg...

Czytaj więcej

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi gminy


Wykaz skrótów……….3

Wprowadzenie……….4

Rozdzial I
Pojecia ‚gospodarowanie’ i ‚nieruchomosci komunalne’………. 6

Pochodzenie nieruchomosci komunalnych……….9


Rozdzial II
Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi……….14

1. Gmina……….16
2. Zwiazek komunalny i miejska strefa usług publicznych……….17
3. Jednoosobowe spółki gminy……….18
4. Spólki prawa handlowego: z ograniczoną odpowiedzialnoscia i akcyjna………. 19
5. Stowarzyszenia gmin i fundacje komunalne……….20


Rozdzial III
Prawne formy gospodarowania……….21

1 Przetargowy tryb rozporzadzania nieruchomosciami……….21
2 Bez przetargowy tryb rozporzadzania nieruchomosciami……….24
3 Sprzedaz……….27
4...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie rynku nieruchomości na przykładzie miasta XYZ


Wstęp ……..3

RozdzialI.
Nieruchomosc, jako przedmiot obrotu na rynku mieszkaniowym

1.1 Pojecie i cechy nieruchomosci ……..4
1.2 Rynek nieruchomosci, jego rola i charakterystyka ……..11
1.3 Funkcjonowanie rynku nieruchomosci mieszkaniowych ……..18

Rozdzial II.
Rynek mieszkaniowy miasta XYZ – analiza i ocena

2.1 Charakterystyka demograficzna miasta XYZ ……..25
2.2 Budownictwo mieszkaniowe w Swieciu ……..29
2.3 Infrastruktura i warunki zycia w poszczególnych dzielnicach XYZ ……..31
2.4 Zasoby mieszkaniowe w Swieciu w latach 2005- 2010 ……..34

Rozdzial III.
Analiza preferencji nabywców nieruchomosci w XYZ

3.1 Cel, przedmiot i metody badan wlasnych ……..38
3.2 Profil potencjalnego nabywcy ……..41
...

Czytaj więcej

Wartość nieruchomości oraz jej wycena przez Rzeczoznawce MajatkowegoWykaz skrótów…………3

Wstęp………… 4

Rozdzial 1.
Wartość nieruchomosci

1.1 Istota wartosci …………5
1.1.1 Wartość wymienna………… 6
1.1.2 Wartość uzytkowa………… 9
1.1.3 Kształtowanie się wartosci ekonomicznej………… 9
1.2 Wartość nieruchomosci …………10
1.2.1 Funkcje wartosci nieruchomosci………… 10
1.2.2 Czynniki wpływajace na wartość nieruchomosci …………10
1.3 Rodzaje wartosci nieruchomosci …………12
1.3.1 Wartość rynkowa …………13
1.3.2 Wartość odtworzeniowa………… 14
1.3.3 Wartość katastralna………… 17
1.3.3.1 Powszechna taksacja nieruchomosci …………18


Rozdzial 2.
podejscia, metody, techniki, wyceny wartosci nieruchomosci

2.1 Podejscie porównawcze………… 23
2.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie wspólnota mieszkaniowa XYZ z wykorzystaniem rocznego planu gospodarczego

Streszczenie.

Wstęp.

Rozdzial 1.
Nieruchomosc jako przedmiot zarządzania.

1.1 Istota i rodzaje nieruchomosci.
1.2 Formy władania nieruchomosciami.
1.3 Gospodarowanie nieruchomosciami.
1.4 Korzysci i koszty posiadania nieruchomosci.


Rozdzial 2.
Zarządzanie wspólnota mieszkaniowa.

2.1 Podstawy prawne działania wspólnoty mieszkaniowej.
2.2 Cele i zadania wspólnoty.
2.3 Istota i formy zarządzania wspólnota mieszkaniowa.
2.4 Podejmowanie uchwal.
2.5 Zasoby wspólnoty.
2.6 Gospodarka finansowa wspólnoty.
2.7 Sprawozdanie finansowe wspólnoty.
2.8 Roczny plan gospodarczy.


Rozdzial 3.
Zalozenia metodyczne badan.

3.1 Cel i zakres badan.
3...

Czytaj więcej

Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych z udzialem kredytu hipotecznego na przykładzie projektu.

Wstęp…………3

Rozdzial I
Źródła finansowania nieruchomosci mieszkaniowych.

1.1. Nieruchomosc jako przedmiot finansowania…………5
1.2. Podstawowe prawa rzeczowe nieruchomosci…………7
1.3. Kredyt jako glówne źródło finansowania nieruchomosci…………10

Rozdzial II
Opis projektu

2.1. Profil kredytobiorcy i kredytodawcy.
2.1.1 Kredytodawca – ING Bank…………12
2.1.2. Kredytobiorca…………15
2.2. Opis kredytowanej nieruchomosci…………17
2.2.1. Opis jednostki developerskiej oferujacej nieruchomosc – Budimex S.A…………17
2.2.2. Opis nieruchomosci…………18
2.2.3. Finansowanie zakupu przez Firme Budimex S.A…………20
2.3. Opis i parametry transakcji…………21

Rozdzial III
Analiza kosztu finansowania kredytem hipotecznym nier...

Czytaj więcej

Zarzadca na rynku nieruchomości


Wstęp……..1

Rozdzial 1.
Nieruchomosc – definicje i pojecia

1.1. Pojecie nieruchomosci…….. 2
1.2. Rodzaje nieruchomosci…….. 3
1.3. Funkcje nieruchomosci…….. 7
1.4. Rynek nieruchomosci…….. 9
1.5. Uczestnicy rynku nieruchomosci ……..13


Rozdzial 2.
Zarządzanie nieruchomosciami jako dzialalnosc zawodowa

2.1. Pojecie zarządzania ……..16
2.2. Pojecie zarządzania nieruchomoscia ……..18
2.3. Formy zarządzania nieruchomosciami ……..19
2.4. Zarzadca nieruchomosci ……..20


Rozdzial 3.
Kluczowe problemy stojace przed zarzadcami nieruchomosci

3.1. Charakterystyka przedmiotu badania ……..28
3.2. Wyniki badan…….. 29


Zakończenie…….. 45
Bibliografia ……..47


 
Czytaj więcej

Specyfika procesów inwestycyjnych na rynku nieruchomości


Wstęp.

Rozdzial I
Zagadnienia definicje zwiazane z nieruchomoscia

1.1 Definicja prawna.
1.2 Cechy nieruchomosci.
1.2.1 Fizyczne.
1.2.2 Ekonomiczne.
1.3 Typologia nieruchomosci.
1.4 Funkcje nieruchomosci.


Rozdzial II
Specyfika nieruchomosci jako obiektu inwestycyjnego

2.1 Rynek nieruchomosci i jego specyfika.
2.2 Pojecie inwestycji w doktrynie ekonomicznej.
2.3 Zalety i wady inwestycji na rynku nieruchomosci .
2.4 Ryzyko inwestowania i jego ograniczenia.


Rozdzial III
Proces inwestycyjny na rynku nie...

Czytaj więcej

Inwestowanie w nieruchomości na przykładzie obiektów sportowych.


Wstęp…….3

Rozdzial I.
Nieruchomości jako kategoria ekonomiczna…….5

1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci
1.2. Funkcje i cechy nieruchomosci
1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami
1.4. Formy wlasnosci nieruchomosci


Rozdzial II.
Geneza inwestycji

2.1. Pojecie inwestycji…….28
2.2. Zalety i wady inwestowania w nieruchomosci
2.3. Ocena efektywnosci inwestycji w nieruchomosci
2.4. Strategie rynku nieruchomosci


Rozdzial III.
Charakterystyka obiektów sportowych w Tarnowie…….42

3.1. Charakterystyka miasta Tarnowa
3.2. Istota i cele obiektów sportowych
3.3. Baza sportowa miasta Tarnowa
3.4. Przyszkolna baza sportowa Tarnowa


Rozdzial IV.
Procesy inwestowania w obiekty sportowe…….64

Czytaj więcej

Kryzys na rynku nieruchomości

Wstęp…………2

Rozdzial I
Przyczyny kryzysu finansowego.

1.1. Analiza przyczyn kryzysu…………4
1.2. Konsekwencje kryzysowe dla calego swiata…………9
1.3. Sposoby zwalczania kryzysu…………16


Rozdzial II
Analiza porównawcza wybranych wskazników charakteryzujacych kryzys.

2.1. Czynniki wpływajace na kryzys…………24
2.2. Rynek nieruchomosci w Polsce oraz w Europie…………28
2.3. Stopniowe przezwyciezanie kryzysu w Europie…………37


Rozdzial III
Ocena kondycji europejskiego rynku nieruchomosci w obliczu swiatowego kryzysu gospodarczego.

3.1. Europejski rynek nieruchomosci…………44
3.2. Swiatowy kryzys finansowy oddzialywanie na polskie regiony…………55


Zakończenie…………61
Bibliografia…………63
Spis tabel…………67
Spis rys...

Czytaj więcej

Zarządzanie nieruchomościami na przykładzie Wspólnot Mieszkaniowych w Warszawie


Wstęp ……….3

Rozdzial 1
Aspekty formalno – prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

1.1.Definicja wspólnoty mieszkaniowej i nieruchomosci wspólnej………. 4
1.1.1.Prawa do nieruchomosci ……….10
1.2.Podstawy prawne działania wspólnot mieszkaniowych………. 13
1.3.Organy wystepujace we wspólnotach mieszkaniowych………. 15
1.4.Cele i zadania wspólnot mieszkaniowych………. 20


Rozdzial 2.
Charakterystyka wybranych wspólnot mieszkaniowych

2.1.Rynek nieruchomosci Warszawy ……….25
2.2.Charakterystyka wspólnot mieszkaniowych Sródmiescia Warszawy………. 30
2.3.Zarzad analizowanych wspólnot mieszkaniowych Sródmiescia ……….4
2.4.Nieruchomości analizowanych wspólnot mieszkaniowych Sródmiescia ………...

Czytaj więcej

Dostep do informacji o zasobach nieruchomości gminnych na przykładzie gospodarowania nieruchomościami w XYZ

Wstęp.

Rozdzial I
Charakterystyka rynku nieruchomosci

1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….5
1.2 Cechy nieruchomosci ……….10
1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami ……….15
1.4 Istota i specyfika rynku nieruchomosci ……….15


Rozdzial II
Zasady gospodarowania nieruchomosciami

2.1 Instytucje rynku nieruchomosci………. 29
2.2 Prawo do nieruchomosci ……….32
2.3 Gospodarowanie nieruchomosciami gminnych ……….32
2.4 Zasada obrotu nieruchomosciami ……….36


Rozdzial III
Formy gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomosci przez Starostwo Powiatowe w XYZ

3.1 Pojecie zasobu nieruchomosci………. 42
3.2 Zakres obowiazków wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich