Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o. wybrane aspekty


Wstęp.

Rozdzial I.
Zakres i cele analizy finansowej

1.1 Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarzadzaniu jednostkami gospodarczymi............ 5
1.2 Rodzaje i metody analizy finansowej ............7
1.3 Sprawozdawczosc finansowa jako źródłoinformacji o firmie ............10
1.3.1 Analiza bilansu ............12
1.3.2 Analiza rachunku zysków i strat ............17


Rozdzial II.
Charakterystyka grupy XYZ SP. Z O. O.

2.1 Rys historyczny oraz przedmiot dzialalnosci............ 22
2.2 Rynek kolejowy w Polsce............27
2.3 Wpływ kryzysu gospodarczego na swiatowe rynki kolejowe............ 30


Rozdzial III.
Ocena kondycji finansowej XYZ SP. z o.o

3.1 Metoda wskaznikowa jako istotny element analizy finansowej............ 33
3.2 Charakterystyka wybranych wskazników finansowych............ 36
3.3 Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ ............42


Zakonczenie ............52
Bibliografia............ 54
Spis tabel ............57
Spis rysunków ............57
Spis wykresów............ 57


 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich